Prawda

Niedziela, 5 lipca 2020 - 13:06

« Poprzedni Następny »


Niewidzialni Palestyńczycy (płci żeńskiej)


Khaled Abu Toameh 2016-09-20

Kiedy kobiety palestyńskie dokonują zamachów na Izraelczyków, społeczeństwo palestyńskie gloryfikuje je jako bohaterki. Wtedy nazwiska i zdjęcia tych kobiet są naklejone na billboardach, żeby wszyscy zobaczyli je i oklaskiwali. Niemniej wygląda na to, że kiedy kobiety chcą pracować na rzecz życia zamiast na rzecz śmierci, ich tożsamość nie nadaje się do publicznej konsumpcji.
Kiedy kobiety palestyńskie dokonują zamachów na Izraelczyków, społeczeństwo palestyńskie gloryfikuje je jako bohaterki. Wtedy nazwiska i zdjęcia tych kobiet są naklejone na billboardach, żeby wszyscy zobaczyli je i oklaskiwali. Niemniej wygląda na to, że kiedy kobiety chcą pracować na rzecz życia zamiast na rzecz śmierci, ich tożsamość nie nadaje się do publicznej konsumpcji.

Znaczna liczba list palestyńskich z kandydatami do wyborów lokalnych, które miały odbyć się 9 października, [wybory zostały anulowane przez palestyński sąd najwyższy. przyp. tłum.], postanowiło pominąć nazwiska i zdjęcia kandydujących kobiet. Wywołało to   oburzenie kobiet palestyńskich i kilku palestyńskich frakcji.

Zamiast podać nazwisko kandydatki i opublikować jej zdjęcie, listy wyborcze używają określeń: “żona” lub “siostra” tego a tego.


Krytycy potępili to posunięcie jako “oznakę zacofania, ekstremizmu i bigoterii”. Inni Palestyńczycy posunęli się do porównania usunięcia nazwisk i zdjęć kandydatek do okrutnej, przedislamskiej praktyki dzieciobójstwa (wa'd).


Na decyzję ukrycia imion i fotografii kandydatek patrzy się w kontekście “islamizacji” społeczeństwa palestyńskiego, które już uważane jest za bardzo konserwatywne.


Poza tym, że jest to poważny cios w walkę kobiet palestyńskich o równość, to posunięcie narusza palestyńskie prawo o wyborach lokalnych z 2005 r., które stanowi, że kandydaci muszą być w pełni identyfikowani na liście wyborczej imieniem, datą urodzenia i numerem rejestracyjnym.


To antyfeministyczne przedsięwzięcie nie jest ograniczone do Strefy Gazy pod panowaniem islamistycznego ruchu Hamasu. Antyfeminizm pokazuje również kły w niektórych częściach Zachodniego Brzegu, rządzonego przez finansowaną przez Zachód Autonomię Palestyńską (AP) pod przewodnictwem Mahmouda Abbasa.


A przecież nazwiska i zdjęcia kobiet były ukrywane na listach wyborczych już wcześniej. W poprzednich wyborach lokalnych na przykład, które miały miejsce w 2012 r. tylko na Zachodnim Brzegu po tym, jak Hamas postanowił zbojkotować wybory, nazwiska i zdjęcia kandydatek zastąpiono obrazkami róży lub gołębia.


Nahed Abu Taima, koordynatorka jednostki gender w Centrum Rozwoju Mediów na uniwersytecie Bir Zeit, wyraziła oburzenie z powodu zniknięcia kobiet z list wyborczych i wezwała kobiety do zbojkotowania wyborów:

"Jestem przeciwko uczestnictwu kobiet w czymś takim. Niech mężczyźni sami uczestniczą w wyborach. Albo mamy godne miejsce, albo nie chcemy tego fałszywego pozoru, który ignoruje realność kobiet. Palestyńska Komisja Wyborcza nie spełnia swojej roli jak należy. Jest haniebne, że używają określeń ‘siostra’, ‘córka’ i ‘żona’. Kobiety nie są istotami bez znaczenia, które trzeba chować lub usuwać i zastępować ich nazwiska nazwiskami ich mężów. To jest szczyt zdrady i odrzucenia”.  

Inna wybitna działaczka kobieca, Nadia Abu Nahleh, ostro potępiła to mizoginistyczne posunięcie:

"Uważamy tę akcję za poważne pogorszenie sytuacji Palestynek, ponieważ jesteśmy dumne z wielkiej i podstawowej roli naszych kobiet w społeczeństwie. Nasze kobiety zawsze były partnerkami w naszym życiu narodowym. Dlatego jest haniebne dla każdej listy islamskiej, narodowej lub niezależnej wymazanie nazwisk kobiet. Jeśli nie są gotowi uznać nazwiska kobiety, jak mogą zaakceptować rolę kobiet po tym, gdy zostaną wybrane? Jeśli nasza nazwiska są 'awra [część ciała muzułmanina, która musi być zakryta], to nasze głosy nie powinny być oddawane na listy, które ukrywają nazwiska kobiet”.

W islamie dla kobiety 'awra jest całe jej ciało, za wyjątkiem rąk i twarzy. Niektórzy islamscy duchowni orzekli jednak, że całe ciało kobiety jest 'awra, włącznie z jej paznokciami. W odróżnieniu od tego 'awra dla mężczyzn obejmuje obszar od pępka w dół do kolan. Pokazywanie 'awra jest w islamie nielegalne i jest uważane za grzech.


Wielu Palestyńczyków potępiło na mediach społecznościowych praktykę ukrywania nazwisk i zdjęć kobiet. Na Twitterze działacze zainicjowali hashtag: "Nasze nazwiska nie są 'awra."


"Jest godne ubolewania, że musimy uciekać się do mediów społecznościowych, by udowodnić, że nasze nazwiska nie są 'awra" – napisała blogerka palestyńska, Ola Anan, na Twitterze.

"Jest bardzo żałosne, że istnieją dzisiaj ludzie, którzy wstydzą się wspomnieć imion swoich matek i żon. Jest godny ubolewania widok, że nasze społeczeństwo nie tyle maszeruje do tyłu, ile faktycznie żyje w przeszłości. Mijają miesiące, lata i dziesięciolecia, a nasze społeczeństwo nie chce posunąć się do przodu od tego ‘zacofanego’ stanowiska’ – ani o jeden krok”. 

Palestyńscy eksperci i działacze zgadzają się, że to antyfeministyczne posunięcie jest zarówno nielegalne, jak niemoralne.

"To, co na tych listach zrobiono przeciwko kobietom, jest pogwałceniem praw człowieka i praw kobiet, jak również złamaniem równości” – protestowała Nadżat Al-Astal, członkini Palestyńskiej Rady Ustawodawczej z ramienia Fatahu. „Wszystkie kobiety musza odrzucić tę praktykę z kilku list, ponieważ warunkiem stawania do wyborów jest opublikowanie nazwiska i tożsamości wszystkich kandydatów i kandydatek”.

Karm Naszwan, prawnik i działacz na rzecz przestrzegania prawa, powiedział, że usunięcie nazwisk i zdjęć kandydatek było złamaniem prawa palestyńskiego. Dodał, że było to posunięcie w kontekście prób zmarginalizowania roli kobiet w społeczeństwie palestyńskim. Działaczka kobieca, Intisar Hamdan, potępiła to posunięcie jako “część kultury, która wstydzi się nazwisk kobiecych”.  


Także mężczyźni wystąpili przeciwko temu posunięciu. Ponadto, palestyńska Centralna Komisja Wyborcza orzekła, że było to złamanie prawa i postanowień. Są to dobre wiadomości dla tych kobiet, które zagroziły bojkotem wyborów. Ale partie, na których listach usunięto nazwiska i zdjęcia kobiet, nie wydają się przejmować oburzeniem i protestami. Choć podały komisji wszystkie dane o swoich kandydatkach, listy nadal ukrywały nazwiska i zdjęcia kobiet w publicznych kampaniach wyborczych, z których większość odbywała się na mediach społecznościowych.


Dr Walid Al-Katati, pisarz i analityk polityczny, który specjalizuje się w sprawach arabskich i islamskich, powiedział, że przypomina mu to o zaproszeniach na ślub, które zostają wysłane bez nazwiska panny młodej:

"Nazwisko panny młodej stało się literą lub obrazkiem, a zaproszeni na ślub mogą się tylko domyślać, kim ona jest. To jest nowa forma dzieciobójstwa dziewczynek. Podczas dżahilijja [przed-islamski okres ignorancji i barbarzyństwa] dziewczynki grzebano żywcem. Dzisiaj są także grzebane żywcem, ale nad ziemią. Są grzebane najpierw jakom istoty ludzkie, a potem jako kobiety”.

Inny Palestyńczyk, Hassan Salim, zauważył hipokryzję tych Palestyńczyków, którzy często przechwalają się postępami, jakie zrobiły kobiety w społeczeństwie palestyńskim:

"Co to za hipokryzja, kiedy przechwalają się rolą i walką kobiet, opisując je jako anioły, równocześnie wstydzimy się nawet wspomnieć ich nazwisk i zastępujemy ich zdjęcia obrazkami róż?... Ta degradacja kobiet wymaga zbojkotowania tych list”.

Przeciwko wystąpiło także kilka grup palestyńskich. Jedna z nich, Palestyńska Partia Ludowa, (dawniej partia Komunistyczna) powiedziała w oświadczeniu: "Człowieczeństwo kobiety nie jest 'awra, głos kobiety nie jest 'awra". Wzywając Autonomię Palestyńską i palestyńską Centralna Komisję Wyborczą do odrzucenia tego „obcego i  dziwacznego zjawiska” partia ostrzegła przeciwko próbom “zaciągnięcia Palestyńczyków z powrotem do epoki kamienia lub nawet gorzej niż to”.


Kiedy kobiety palestyńskie dokonują zamachów na Izraelczyków, społeczeństwo palestyńskie gloryfikuje je jako bohaterki. Wtedy nazwiska i zdjęcia tych kobiet są widoczne na billboardach, żeby wszyscy zobaczyli je i oklaskiwali. Niemniej wygląda na to, że kiedy kobiety chcą pracować na rzecz życia zamiast na rzecz śmierci, ich tożsamość nie nadaje się do publicznej konsumpcji.  


The Invisible (Female) Palestinians

Gatestone Institute, 5 września 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaKhaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.

Od Redakcji

Oczywiście odwołanie zapowiadanych wyborów samorządowych nie miało nic wspólnego z naruszeniem praw kobiet podczas kampanii wyborczej. Po prostu prezydent Abbas i jego towarzysze otrzymali informacje, że Hamas może w tych wyborach zwyciężyć.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1559 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk