Prawda

Sobota, 24 sierpnia 2019 - 06:26

« Poprzedni Następny »


Nielegalne osiedla


Adam Levick 2014-06-14


Mimo, że Hamas został uznany za organizację terrorystyczną przez USA i UE, większość dziennikarzy zachodnich, z troski o to, że takie określenie jest krzywdzące i subiektywne nie, odważa się użyć słowa “terrorysta”, kiedy opisuje wyczyny członków tej grupy. Zamiast tego często wybierają neutralne określenie “bojownik”.

Wspaniały przykład tej “wrażliwości” można znaleźć w Guardian’s Style Guide, który ostrzega autorów, że “muszą używać określenia terrorysta bardzo ostrożnie”, ponieważ “jest to ocena subiektywna”, a kończy zdaniem, że “ten, kto jest terrorystą dla jednego człowieka, może być bojownikiem o wolność dla innego”.  


Jeśli jednak chodzi o społeczności izraelskie poza liniami zawieszenia broni z 1949 r., nikt nie cofa się przed używaniem tendencyjnej, subiektywnej terminologii.  


Takie miasta po “złej” stronie zielonej linii, opisuje się niemal zawsze jako “nielegalne” mimo faktu, że to określenie opiera się głównie na doradczej  opinii Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – decyzji (opartej na interpretacji Artykułu 49 Czwartej Konwencji Genewskiej), co do której wielu uważa, że została osiągnięta przy pomocy bałamutnej logiki prawnej.


W rzeczywistości większość dziennikarzy nie kłopocze się nawet o wyjaśnienie czytelnikom, dlaczego uważają osiedla izraelskie za nielegalne. Nie cytują opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Karnego. I nigdy nawet nie wspominają o istnieniu sprzeciwiających się temu opinii wysoko szanowanych prawników.


Co ciekawe jednak, dziennikarz “Independenta”, Ben Lynfield, próbował niedawno wyjaśnić międzynarodową podstawę prawną do opisywania osiedli jako “nielegalne” w reportażu opublikowanym 5 czerwca, zatytułowanym  ‘Israel plans to build 3,000 new settler homes in occupied territories to punish the Hamas backed Palestinian Authority’. [Izrael planuje zbudowanie 3 tysięcy nowych domów dla osadników, żeby ukarać popieraną przez Hamas Autonomię Palestyńską]


Oto dotyczący tej sprawy akapit:


Przywódcy palestyńscy powiedzieli, że nie będą milczeć w obliczu ekspansji osiedli i mówili o użyciu swojego statusu państwa nieczłonkowskiego ONZ, żeby pociągnąć Izrael do odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego. Osiedla są sprzeczne z zakazem  Czwartej Konwencji Genewskiej -  zasiedlania swoimi obywatelami okupowanego terytorium przez władze okupacyjne.


Poza tym, że Lynfield nie podaje, jaki organ prawny wydał “doradczą” opinię, że osiedla “naruszają Czwartą Konwencję Genewską”, wypacza on także język Konwencji i pomija kluczowe słowa, które są w najwyższym stopniu istotne dla tej debaty.  


Oto tekst Artykułu  49, pierwsze zdanie. (Całość tekstu można przeczytać tutaj)


Przymusowe
przesiedlania masowe lub indywidualne, jak również deportacje osób podlegających ochronie z terytorium okupowanego na terytorium Mocarstwa okupacyjnego lub na terytorium jakiegokolwiek innego państwa okupowanego lub nie okupowanego są wzbronione bez względu na powody.

 

Jak widać, wbrew twierdzeniom Lynfielda, artykuł ten nie wydaje się zakazywać “osiedlania” obywateli na “terytorium okupowanym”, jak twierdzi Lynfield, ale mówi wyraźnie o zakazie “przymusowego przesiedlania“.


Specjalista prawa międzynarodowego profesor Eugene V. Rostow, były dziekan Yale Law School i podsekretarz stanu USA napisał co następuje w 1990 r.:


Konwencja zabrania wielu nieludzkich praktyk nazistów i Związku Radzieckiego podczas i przed II wojną światową – masowych przesiedleń z i na terytoria okupowane w celu eksterminacji, pracy niewolniczej lub kolonizacji, na przykład… Żydowscy osadnicy na Zachodnim Brzegu są jak najbardziej ochotnikami. Nie zostali „deportowani” ani „przesiedleni” na ten teren przez rząd Izraela, a ich ruchy nie mają nic wspólnego z potwornymi celami lub szkodliwymi skutkami dla istniejącej populacji, których zapobieżenie jest celem Konwencji Genewskiej.


Ambasador Morris Abram, członek personelu USA do Trybunału Norymberskiego, który później brał udział w pisaniu Czwartej Konwencji Genewskiej powiedział, co następuje:


Konwencja nie była pomyślana dla takich sytuacji jak osiedla izraelskie na terytoriach okupowanych, ale dotyczyła przymusowych wysiedleń, deportacji i przesiedlania dużych grup ludzi.


Podobnie, specjalista prawa międzynarodowego profesor Julius Stone, odnosząc się do absurdalności uważania osiedli izraelskich jako naruszających Artykuł 49(6), napisał:


Ironią posuniętą do absurdu byłoby twierdzenie, że Artykuł 49(6), sformułowany, by zapobiec powtórzeniu ludobójczej polityki typu nazistowskiego czynienia nazistowskich terytoriów  judenrein, ma teraz oznaczać, że … Zachodni Brzeg… musi zostać uczyniony judenrein i że tak trzeba go utrzymywać, jeśli to konieczne, to przy użyciu siły przez rząd Izraela przeciwko własnym mieszkańcom. Zdrowy rozsądek, jak również poprawny kontekst historyczny i funkcjonalny wyklucza tak tyrańską interpretację Artykułu 49(6.)


David M. Phillips w ten sposób pisał w eseju w Commentary:


Wniosek, że osiedla izraelskie naruszają Artykuł 49(6) pomija także społeczności żydowskie, które istniały na terenach zajmowanych przez dzisiejsze osiedla żydowskie jeszcze przed stworzeniem państwa, na przykład w Hebronie i w rejonie Etzion pod Jerozolimą. Te społeczności żydowskie zostały zniszczone przez armie arabskie, milicje i uczestników zamieszek, a w wypadku Hebronu populacja żydowska została wymordowana.  Czy ma sensu interpretowanie Artykułu 49, by zakazać odbudowy społeczności żydowskich, które zostały  zniszczone przez agresję i rzeź? Jeśli tak, to prawo międzynarodowe o okupacji ryzykuje utrwalenie zachowanie jednego okupanta, niezależnie od tego jak jest ono sprzeczne z prawem.


Choć rozsądni ludzie mogą oczywiście nie zgadzać się z izraelską polityką osiedli – w kontekście starań, by któregoś dnia osiągnąć końcowe porozumienie z Palestyńczykami – bezmyślne powtarzanie, że takie osiedla są “nielegalne” jest ahistoryczne i – co najwyżej – ma budzącą poważne wątpliwości podstawę w prawie międzynarodowym.  


Zawodowi dziennikarze (tacy jak Ben Lynfield) powinni przynajmniej unikać języka sugerującego, że “nielegalność” izraelskich osiedli jest uniwersalnie uzgodnionym rozumieniem prawa międzynarodowego, i powinni – co najmniej –  przyznać że istnieją bardzo wiarygodne sprzeczne z tym opinie prawne.


Używając post-modernistycznej logiki „Guardiana” w sprawie słowa „terrorysta”, można powiedzieć, że to, co „dla jednego jest nielegalnym osiedlem, dla innego jest (prawnie ustaloną) historyczną ojczyzną Żydów”.


One man’s “illegal settlement” is another man’s “historic Jewish homeland

CIF Watch, 6 czerwca 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaAdam Levick

Autor i redaktor naczelny strony internetowej "CiF Watch" zajmującej się monitorowaniem antysemityzmu na łamach "Comment is Free" strony internetowej "Guardiana" i "Observera".

 Strona www autora


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1354 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńczycy: co jest złego w budowaniu szpitala?   Tawil   2019-08-21
Czy Izrael jest państwem bliskowschodnim?   Koraszewski   2019-08-19
Czy Palestyńczycy w Gazie mogą zbuntować się przeciwko Hamasowi?   Toameh   2019-08-18
Chińczycy trzymają się mocno   Koraszewski   2019-08-17
Najnowszy horror ONZ: ignorowani uchodźcy chrześcijańscy   Bulut   2019-08-16
Państwo, naród, społeczeństwo   Koraszewski   2019-08-15
Zaślepienie w sprawie muzułmańskiego antysemityzmu   Julius   2019-08-15
Polowania na czarownice wymagają międzynarodowego działania   Igwe   2019-08-13
"Sprawiedliwość" jest dla lewicy antyizraelskim wytrychem. Nie ma nic wspólnego z prawdziwą sprawiedliwością.     2019-08-12
Barack Obama i ludobójstwa    Isaac   2019-08-10
Słabość cywilizacji i zderzenie barbarii z barbarią   Koraszewski   2019-08-09
Demon ISIS jest w nas wszystkich     2019-08-09
Coraz groźniejszy impas między cywilizacjami   MacEoin   2019-08-07
Dlaczego Palestyńczycy zaatakowali Saudyjczyka?   Toameh   2019-08-03
Jordania podziela obawy Izraela   Koraszewski   2019-08-02
Schadenfreude i skandal w UNRWA   Blum   2019-08-01
Szczęśliwe zakończenie dramatów palestyńczyka prześladowanego za uratowanie rannych Żydów   Blum   2019-07-31
Jordania, pokój i jak niewiele się naprawdę zmieniło   Roth   2019-07-30
Demaskowanie oszukańczych organizacji praw człowieka   Gerstenfeld   2019-07-24
Biafra kiedyś i w przyszłości?   Fitzgerald   2019-07-24
W BDS nie chodzi o bojkot. Chodzi o zamianę Izraela w państwo pariasa.     2019-07-23
Kocha, lubi, szanuje   Koraszewski   2019-07-22
Pora, by Europa przebolała ”najgorszą możliwą umowę”   Coughlin   2019-07-21
Zamienianie Holocaustu w metaforę   Greenfield   2019-07-20
Tylko nie nazywaj jej palestyńską Arabką!   Flatow   2019-07-19
Trzy „nie”, które ustawiły Bliski Wschód na drodze konfliktu   Lipman   2019-07-18
USA i Iran: Co NIE jest mądrą polityką   Rafizadeh   2019-07-16
Dziesięciolecia szczucia na brytyjskich Żydów   Collier   2019-07-16
Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28
Bahrajn dowodzi raz jeszcze: jeśli ”pokój” nie jest etapem do zniszczenia Izraela, to palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani     2019-06-27
Nowa kultura politycznej przemocy w Turcji   Bekdil   2019-06-23
Zły sen Arabów: absorbowanie Palestyńczyków   Toameh   2019-06-21
Podtrzymuję to, co napisałam o „Palestynie”   Chesler   2019-06-20
Zakrywanie kultury, żeby ”nie urazić”   Meotti   2019-06-18
Dlaczego geje stają po stronie kultur, które ich mordują?   Rosenthal   2019-06-17
Szanse rozmowy o prawdziwym arabsko-izraelskim pokoju na konferencji w Bahrajnie   Bryen   2019-06-16
Palestyńczyk wbija nóż i natychmiast pojawiają się usprawiedliwienia   Flatow   2019-06-15
Oczywiście Palestyńczycy nie potrafią się rządzić. Bowiem w rzeczywistości nie chcą zbudować państwa – chcą zniszczyć inne państwo     2019-06-11
(Niezbyt) ukryte manipulacje mediów   Cohen   2019-06-10
Nigdy więcej   Lewin   2019-06-10
Rezerwiści na służbie walczą o Izrael na amerykańskich kampusach uniwersyteckich   Greenfield   2019-06-09
Biały terroryzm on line: identyfikowanie potencjalnych zagrożeń   Michael Davis   2019-06-08
Problem w Niemczech jest większy niż ”jarmułka”   Tobin   2019-06-08
Świat jest dziwaczny, skoro jedynym człowiekiem, który naprawdę próbuje pomóc Palestyńczykom, jest Jared Kushner – a wszyscy inni są przeciwko     2019-06-07
Dlaczego ”New York Times” próbuje storpedować plan pokojowy Trumpa?   Dershowitz   2019-06-04
Długie życie Roberta Bernsteina   Koraszewski   2019-06-03
WHO, Francja i flirtowanie z antysemityzmem   Yemini   2019-06-02
Dlaczego Palestyńczycy są tak przeciwni „Umowie Stulecia”?   Kedar   2019-06-01
Nowa lista Hamasu ze ”zdrajcami”   Toameh   2019-05-31
Akademicka wolność dla mnie, ale nie dla ciebie   Altabef   2019-05-29
Zbrodnia wojenna!: umieszczenie karteczki w Ścianie Zachodniej   Dershowitz   2019-05-28
Socjalizm to paskudna rzecz   Koraszewski   2019-05-27
Czy powinniśmy porównywać Indie i Izrael?   Julius   2019-05-27
Dajcie pokojowi szansę!   Tsalic   2019-05-26
Jak palestyńscy przywódcy karzą pacjentów   Tawil   2019-05-25
Jaka przyszłość czeka amerykańskich Żydów   Rosenthal   2019-05-24
Imigracja, czyli jak współczuć i być mądrym   Koraszewski   2019-05-23
Iran otrzymał status państwa nuklearnego   Yigal Carmon   2019-05-22
Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25
Wzgórza Golan i głębie hipokryzji   Mor   2019-04-24
Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet   MacEoin   2019-04-22
Cierpienia ludności Gazy   Kedar   2019-04-18
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów   Gerstenfeld   2019-04-16
Dlaczego Palestyńczycy uciekają z Libanu   Toameh   2019-04-14
Powodzie, mułłowie i Kopciuszek w kamaszach   Taheri   2019-04-12
“Dla jednego terrorysta…” – fragment książki   Landes   2019-04-12
Milan Kundera ostrzegał nas przed historyczną amnezją. Teraz widzimy ją znowu.   Morrison   2019-04-11
Morderstwa w Christchurch: prawdziwi współsprawcy   Milliere   2019-04-10
Zbrodnie Zachodu wobec prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie   Bergman   2019-04-09
Tysiące muzułmańskich kobiet zgwałconych, torturowanych, zabitych w syryjskich więzieniach. Gdzie są media, ONZ, grupy „praw człowieka”?   Tawil   2019-04-04
Inne porozumienie w sprawie pokoju   Toameh   2019-04-02
Wielka Brytania delegalizuje Hezbollah   Bergman   2019-04-01
Hamed Abdel-Samad o lewicy: Rasism niskich oczekiwań; Oni traktują muzułmanów jak małpy w zoo     2019-03-31
Turcja: Dziesiątki tysięcy ściganych sądownie za „obrażenie” Erdoğana   Bulut   2019-03-30
Fronda: „Brawo Polska - Wzgórza Golan nie dla Izraela!!!”   Koraszewski   2019-03-29
Podtrzymywanie palestyńskiej ”narracji”   Bergman   2019-03-28
Dla BBC nikab to „symbol buntu”   Pearson   2019-03-27
Zastraszony "New York Times" opublikował kłamstwa o ”większość Arabów usuniętych siłą z ich domów w Jaffie”     2019-03-26

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk