Prawda

Poniedziałek, 18 listopada 2019 - 05:04

« Poprzedni Następny »


Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji


Caroline Glick 2019-10-23

Prokurator Mandelblit
Prokurator Mandelblit

Trwające śledztwa przeciwko premierowi Izraela, Benjaminowi Netanjahu docierają do punktu kulminacyjnego. Po przeprowadzeniu czterodniowego przesłuchania przed ewentualnym złożeniem aktu oskarżenia przeciwko Netanjahu prokurator generalny Izraela, Avichai Mandelblit, podobno zamierza dokończyć przeglądu argumentów strony oskarżającej i pod koniec kolejnego miesiąca zdecydować, czy wnieść oskarżenie przeciwko najdłużej służącemu premierowi Izraela. Główny zarzut wobec Netanjahu dotyczy jego kontaktów z właścicielami mediów.

Przez trzy lata nielegalne przecieki z śledztw dominowały wiadomości. Kluczowe pytanie – właściwie, tylko jedno pytanie – jakie dyskutowano bez końca, brzmiało: czy Mandelblit zakończy polityczną karierę Netanjahu przez oskarżenie go o korupcję.


Znaczenie tego pytania jest oczywiste. Z jednej strony mamy demokratycznie wybranego przywódcę. Z drugiej strony mamy niepochodzących z wyborów państwowych prokuratorów, którzy chcą go usunąć od władzy przez postawienie go w stan oskarżenia.


Od niemal roku polityka izraelska jest w stanie chaosu z powodu tych śledztw. Śledztwa odegrały centralną rolę w kwietniowych wyborach do Knesetu i przypuszczalnie były głównym powodem, dla którego Netanjahu nie udało się stworzyć koalicji mimo wyborczego zwycięstwa. Dzisiaj śledztwa i deliberacje Mandelblita są główną przyczyną tego, że nikt nie może stworzyć rządu po powtórzonych w zeszłym miesiącu wyborach. Jeśli Izrael będzie miał trzecie wybory w nadchodzących miesiącach, śledztwa znowu będą centralną kwestią, decydującą zarówno o wynikach wyborów, jak zdolności sformowania rządu przez kogokolwiek. Centrolewicowa partia Niebieskich i Białych używa śledztw jako wymówki do odmowy dołączenia do koalicyjnego rządu Netanjahu.  


Choć wpływ śledztw na polityczną przyszłość Netanjahu jest kluczową kwestią, a skład przyszłego rządu z pewnością jest ważną sprawą, ani jedno, ani drugie nie jest centralną sprawą, która waży się na szali, kiedy Mandelblit dokonuje swoich deliberacji.


Jeśli prokurator generalny Izraela dąży z pomocą tych śledztw do zakończenia kariery Netanjahu, zrobi coś znacznie więcej niż obalenie politycznego przywódcy. Wprowadzi prawną doktrynę, która odrzuca samą istotę demokracji. 


Ta prawda była właściwie ignorowana zarówno w powszechnym, jak w prawniczym dyskursie dotyczącym dochodzeń w sprawie Netanjahu. Została poruszona w znaczący sposób podczas ostatniej pół godziny czterodniowego (po 15 godzin dziennie) przesłuchania dwa tygodnie temu.


Podczas tej końcowej pół godziny przesłuchania Mandelblit zgodził się na prośbę adwokatów Netanjahu, by pozwolić dwóm amerykańskim prawnikom – legendarnemu adwokatowi, Nathanowi Lewinowi i profesorowi Aviemu Bellowi z University of San Diego i szkoły prawniczej uniwersytetu Bar Ilan – na zabranie głosu. Tych dwóch prawników przedstawiło główne punkty poruszone w piśmie, które napisali razem ze swoimi kolegami, profesorem Alanem Dershowitzem i adwokatami Richardem Heidemanem i Josephem Tipographem. Prawnicy Netanjahu przekazali to pismo Mandelblitowi w poprzednim tygodniu.  


Adwokaci Netanjahu poprosili Mandelblita o pozwolenie tym prawnikom na przedstawienie mu sprawy ustnie już na początku przesłuchania premiera. Ale odmówił. Kiedy zbliżał się koniec ostatniego dnia przesłuchania, Mandelblit zmienił zdanie. Lewina i Bella przywieziono pospiesznie do sali przesłuchań tuż przed końcem obrad.   


Amerykańscy prawnicy nie zajmowali się konkretnymi detalami śledztw przeciwko Netanjahu ani w ustnym, ani w pisemnym przedstawieniu sprawy. Koncentrowali się wyłącznie na kwestii, jaka leży u sedna dwóch dochodzeń: czy można definiować dostarczenie pozytywnych relacji o polityku przez prasę jako rodzaj łapówki?   


Ich odpowiedzią jest jednoznaczne ”nie”. Amerykańscy prawnicy ostrzegli, że jeśli Mandelblit zdecyduje się przychylić do stanowiska swoich prokuratorów i zaakceptuje, że jest dozwolone definiowanie dostarczania pozytywnych relacji o polityku przez organizację medialną jako łapówki, prokurator generalny doprowadzi do prawnej izolacji Izraela w całym wolnym świecie.


Amerykańscy prawnicy zbadali wyroki sądowe i badania prawne ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i całej Europy. Centralną kwestią w nich wszystkich było to, czy jest możliwe ograniczenie – nie mówiąc już o kryminalizacji – stosunków między czynnikami medialnymi a politykami. We wszystkich wyrokach i opiniach odpowiedź była taka sama.


Od Oslo do Londynu, od Sidney do Waszyngtonu, stanowiskiem sądów i doświadczonych prawników było to, że nie jest dozwolona kryminalizacja, ani nawet ustalanie granic takich stosunków. Jest tak w sprawach, w których stosunki charakteryzowały się quid pro quo i w sytuacjach, w których nie było żadnego dawania i przyjmowania.  


Na przykład, w latach 2010-2011, brytyjski sędzia Sir Brian Leveson przewodniczył publicznemu dochodzeniu w sprawie praktyk brytyjskich mediów w następstwie skandalu hakerskiego News of the World. Między innymi, Leveson badał związki magnata medialnego, Ruperta Murdocha z brytyjskimi premierami, Margaret Thatcher i Tonym Blairem, jak również z dwoma australijskimi premierami.  


Raport Levesona został opublikowany w 2012 roku. Obejmuje 2000 stron. Jak zauważyli amerykańscy prawnicy, Raport Levesona dokumentuje sytuacje, w których przywódcy obu krajów zgodzili się na złagodzenie reguł i przyjęcie posunięć, które pomagały interesom Murdocha w zamian za pozytywne relacje podczas wyborów. Raport, piszą, zawiera ”szeroką analizę prawną” stosunków Murdocha z politykami.


Niemniej, tłumaczyli amerykańscy prawnicy Mandelblitowi, raport „nigdy nie sugeruje, że pochlebne lub wrogie relacje Murdocha mogły być uznane za ‘łapówkę’” dla brytyjskich przywódców.


To samo dotyczyło Australii.


Ani też prokuratorzy w Australii nie otworzyli żadnego śledztwa w sprawie stosunków” między Murdochem i australijskimi przywódcami politycznymi, z którymi Murdoch prowadził jakieś negocjacje, napisali amerykańscy prawnicy.


Bell, Lewin i ich koledzy przestrzegli Mandelblita, że powodem, dla którego kryminalizacja związków między politykami a właścicielami mediów została odrzucona, jest to, że takie działanie zagraża podstawom demokratycznych społeczeństw.  


“Wniesienie oskarżenia w sprawie Netanjahu da sygnał dziennikarzom i kierownictwu mediów, że przychylne lub wrogie relacje o kandydacie mogą być badane przez policję i prokuratorów, żeby ustalić, czy relacja była quid w wymianie za quo oficjalnej akcji. Jeśli policja i prokuratorzy otrzymają uprawnienia prowadzenia śledztw w sprawie mieszanych motywów dziennikarzy i polityków, mogą wywierać arbitralną kontrolę nad podstawowymi instytucjami demokracji” – ostrzegli.


W Izraelu i w całym wolnym świecie wszyscy politycy i wszystkie organy medialne utrzymują związki ze sobą jako coś oczywistego. Jeśli Mandelblit zaakceptuje stanowisko prokuratora państwowego i wniesie oskarżenie przeciwko Netanjahu, uczyni z wszystkich polityków i wszystkich mediów zakładników prokuratury państwowej. Prokuratorzy będą mogli według własnego uznania kryminalizować rutynowe praktyki polityków i dziennikarzy. Będą mogli prowadzić śledztwa wobec każdego i w każdej chwili. Będą mogli zniszczyć reputację, przyciskać polityków i media finansowo przez obarczanie ich kosztami prawnymi, a nawet posyłać ich do więzienia.


Według własnego uznania prokuratorzy mogą decydować o zaniechaniu wszczęcia śledztwa wobec polityków i mediów, oraz atakować ich (mających mniej szczęścia) kolegów jako „podejrzanych o przestępstwo” i „domniemanych kryminalistów”


Część obserwatorów w Izraelu i na świecie może odpowiedzieć na taki stan rzeczy wzruszeniem ramion. W końcu, powiadają, prokuratorzy nie zamierzają nadużywać władzy, jaką przejmują. Jedyna rzecz, jaka ich obchodzi, twierdzą prokuratorzy, to ochrona społeczeństwa przed politykami i magnatami medialnymi, którzy zawierają zakulisowe umowy za plecami publiczności.  


Ta postawa wiary w dobrą wolę i obiektywność prokuratorów pełna jest rzeczowych i normatywnych wad. W demokratycznych społeczeństwach ludzie nie potrzebują prokuratorów, by decydowali o ich interesach. Do tego mają urny wyborcze. Jeśli polityk nie dba o ich interesy tak, jak społeczeństwo je definiuje, to społeczeństwo wybiera innych polityków, by dbali o te interesy.


U sedna pragnienia prokuratorów państwowych przypisania sobie mocy kryminalizowania polityki stoi odrzucenie demokratycznej zasady, że społeczeństwo jest suwerenem i źródłem władzy politycznej oraz ambicja zastąpienia społeczeństwa jako suweren.


Normatywne wady roszczeń prokuratury do funkcjonowania jako surogat społeczeństwa były ewidentne przez cały czas prowadzenia śledztwa przeciwko Netanjahu. Prokuratorzy i policja dostarczali reporterom przeciwnym Netanjahu nieustanny strumień szkodliwych przecieków z pokojów przesłuchań i z wewnętrznych rozważań prokuratury.  


Kiedy te przecieki były nadawane przez media, społeczeństwo dowiadywało się także o jednym wypadku za drugim, kiedy inni politycy zawierali układy z właścicielami mediów, które były identyczne, a w kilku wypadkach bardziej problematyczne niż te, o jakie oskarża się Netanjahu. We wszystkich tych wypadkach jednak policja i prokuratorzy państwowi uparcie odmawiali otwarcia śledztwa.


Jednym z kluczowych twierdzeń, jakie przedstawiali prokuratorzy państwowi przez cały czas prowadzenia śledztwa wobec Netanjahu, było twierdzenie, że właściciele mediów nie mają prawa ustalania polityki redakcyjnej swoich publikacji. Ich zdaniem, jeśli właściciel mediów blokuje publikację artykułów, które są sprzeczne z linią redakcyjną, właściciel bezprawnie ogranicza wolność słowa swoich dziennikarzy.   


Stanowisko prokuratury, które odrzuciły izraelskie sądy pracy, jest sprzeczne z prawem do prywatnej własności, jakie leży u sedna liberalnej demokracji. Tak samo jak właściciel fabryki obuwia ma prawo decydować, jaki rodzaj butów produkują jego robotnicy, tak właściciel medium ma prawo decydować o polityce redakcyjnej swojego medium.


Kiedy Bell i Lewin powiedzieli tę zasadniczą prawdę podczas przesłuchania, jedna z prokuratorek na sali oburzyła się.


“To jest kapitalistyczne stanowisko” – powiedziała.


Oczywiście, sprzeciwianie się ekonomii rynkowej jest w pełni uprawnione. Wielu członków izraelskiej elity patrzy z nostalgią wstecz, do dni, kiedy socjalistyczne i komunistyczne gazety nadawały ton publicznemu dyskursowi. Ale osoba, która tęskni do socjalizmu w imię równości, nie jest bardziej obiektywna niż ktoś, kto woli kapitalizm w imię wolności i swobody. Prokurator, który odrzuca prawa własności właścicieli mediów, nie reprezentuje bardziej interesów społeczeństwa niż polityk, którego społeczeństwo wybrało.


Izraelski establishment od dawna stara się zniszczyć Netanjahu, jedynego politycznego przywódcę w historii Izraela, który nigdy nie był członkiem ich klubu i nigdy nie starał się o ich aprobatę. Nie byli w stanie pokonać go przy urnach wyborczych, a teraz umieścili swoje nadzieje w upolitycznionej prokuraturze państwowej. Jeśli Mandelblit zdecyduje się zrealizować ich marzenie, pozbędzie się nie tylko Netanjahu. Doprowadzi do kryminalizacji rutynowej polityki, a więc również zakończy izraelską demokrację, zastępując naszych przywódców politycznych niepochodzącymi z wyborów prokuratorami, którzy wyraźnie pokazali swój brak obiektywizmu i pogardę dla społeczeństwa.  


Netanyahu, the media and the fate of Israeli democracy

20 października 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaCaroline Glick

 

Znana izraelska autorka i publicystka. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, studiowała nauki polityczne na Columbia University, po studiach przeniosła się do Izraela, hebrajskiego uczyła się już w wojsku. Zakończyła służbę wojskową w randze kapitana. Przez wiele lat była związana z ”Jerusalem Post”, przez pewien czas była doradcą premiera d/s spraw zagranicznych.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Zmiana warty a zdrowie demokracji liberalnej Marek Eyal 2019-10-23
1. Czy izraelski wymiar sprawiedliwości jest niezależny? Marta 2019-10-23


Notatki

Znalezionych 1412 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05
Globalna nieodpowiedzialność: brak procesów ISIS za zbrodnie wojenne   Frantzman   2019-09-04
Czy Autonomia Palestyńska przygotowuje kolejną intifadę?   Tawil   2019-09-02
BBC przedstawia Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi palestyńskie dzieci   Plosker   2019-08-29
Muzułmanie przeciwko antysemityzmowi   MacEoin   2019-08-28
W Absurdystanie bez zmian   Koraszewski   2019-08-27
Jak TRUMP rozpoczął wojnę domową między Hamasem a agendą ONZ   Greenfield   2019-08-27
Najdłużej istniejąca teoria spiskowa   MacEoin   2019-08-26
Dlaczego zachodni lewicowcy uwielbiają prawicowych ekstremistów za granicą?   Frantzman   2019-08-26
Iran: chłostanie martwego osła jest daremne   Taheri   2019-08-25
Palestyńczycy: co jest złego w budowaniu szpitala?   Tawil   2019-08-21
Czy Izrael jest państwem bliskowschodnim?   Koraszewski   2019-08-19
Czy Palestyńczycy w Gazie mogą zbuntować się przeciwko Hamasowi?   Toameh   2019-08-18
Chińczycy trzymają się mocno   Koraszewski   2019-08-17
Najnowszy horror ONZ: ignorowani uchodźcy chrześcijańscy   Bulut   2019-08-16
Państwo, naród, społeczeństwo   Koraszewski   2019-08-15
Zaślepienie w sprawie muzułmańskiego antysemityzmu   Julius   2019-08-15
Polowania na czarownice wymagają międzynarodowego działania   Igwe   2019-08-13
"Sprawiedliwość" jest dla lewicy antyizraelskim wytrychem. Nie ma nic wspólnego z prawdziwą sprawiedliwością.     2019-08-12
Barack Obama i ludobójstwa    Isaac   2019-08-10
Słabość cywilizacji i zderzenie barbarii z barbarią   Koraszewski   2019-08-09
Demon ISIS jest w nas wszystkich     2019-08-09
Coraz groźniejszy impas między cywilizacjami   MacEoin   2019-08-07
Dlaczego Palestyńczycy zaatakowali Saudyjczyka?   Toameh   2019-08-03
Jordania podziela obawy Izraela   Koraszewski   2019-08-02
Schadenfreude i skandal w UNRWA   Blum   2019-08-01
Szczęśliwe zakończenie dramatów palestyńczyka prześladowanego za uratowanie rannych Żydów   Blum   2019-07-31
Jordania, pokój i jak niewiele się naprawdę zmieniło   Roth   2019-07-30
Demaskowanie oszukańczych organizacji praw człowieka   Gerstenfeld   2019-07-24
Biafra kiedyś i w przyszłości?   Fitzgerald   2019-07-24
W BDS nie chodzi o bojkot. Chodzi o zamianę Izraela w państwo pariasa.     2019-07-23
Kocha, lubi, szanuje   Koraszewski   2019-07-22
Pora, by Europa przebolała ”najgorszą możliwą umowę”   Coughlin   2019-07-21
Zamienianie Holocaustu w metaforę   Greenfield   2019-07-20
Tylko nie nazywaj jej palestyńską Arabką!   Flatow   2019-07-19
Trzy „nie”, które ustawiły Bliski Wschód na drodze konfliktu   Lipman   2019-07-18
USA i Iran: Co NIE jest mądrą polityką   Rafizadeh   2019-07-16
Dziesięciolecia szczucia na brytyjskich Żydów   Collier   2019-07-16
Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28
Bahrajn dowodzi raz jeszcze: jeśli ”pokój” nie jest etapem do zniszczenia Izraela, to palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani     2019-06-27

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk