Prawda

Wtorek, 11 sierpnia 2020 - 15:14

« Poprzedni Następny »


Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji


Caroline Glick 2019-10-23

Prokurator Mandelblit
Prokurator Mandelblit

Trwające śledztwa przeciwko premierowi Izraela, Benjaminowi Netanjahu docierają do punktu kulminacyjnego. Po przeprowadzeniu czterodniowego przesłuchania przed ewentualnym złożeniem aktu oskarżenia przeciwko Netanjahu prokurator generalny Izraela, Avichai Mandelblit, podobno zamierza dokończyć przeglądu argumentów strony oskarżającej i pod koniec kolejnego miesiąca zdecydować, czy wnieść oskarżenie przeciwko najdłużej służącemu premierowi Izraela. Główny zarzut wobec Netanjahu dotyczy jego kontaktów z właścicielami mediów.

Przez trzy lata nielegalne przecieki z śledztw dominowały wiadomości. Kluczowe pytanie – właściwie, tylko jedno pytanie – jakie dyskutowano bez końca, brzmiało: czy Mandelblit zakończy polityczną karierę Netanjahu przez oskarżenie go o korupcję.


Znaczenie tego pytania jest oczywiste. Z jednej strony mamy demokratycznie wybranego przywódcę. Z drugiej strony mamy niepochodzących z wyborów państwowych prokuratorów, którzy chcą go usunąć od władzy przez postawienie go w stan oskarżenia.


Od niemal roku polityka izraelska jest w stanie chaosu z powodu tych śledztw. Śledztwa odegrały centralną rolę w kwietniowych wyborach do Knesetu i przypuszczalnie były głównym powodem, dla którego Netanjahu nie udało się stworzyć koalicji mimo wyborczego zwycięstwa. Dzisiaj śledztwa i deliberacje Mandelblita są główną przyczyną tego, że nikt nie może stworzyć rządu po powtórzonych w zeszłym miesiącu wyborach. Jeśli Izrael będzie miał trzecie wybory w nadchodzących miesiącach, śledztwa znowu będą centralną kwestią, decydującą zarówno o wynikach wyborów, jak zdolności sformowania rządu przez kogokolwiek. Centrolewicowa partia Niebieskich i Białych używa śledztw jako wymówki do odmowy dołączenia do koalicyjnego rządu Netanjahu.  


Choć wpływ śledztw na polityczną przyszłość Netanjahu jest kluczową kwestią, a skład przyszłego rządu z pewnością jest ważną sprawą, ani jedno, ani drugie nie jest centralną sprawą, która waży się na szali, kiedy Mandelblit dokonuje swoich deliberacji.


Jeśli prokurator generalny Izraela dąży z pomocą tych śledztw do zakończenia kariery Netanjahu, zrobi coś znacznie więcej niż obalenie politycznego przywódcy. Wprowadzi prawną doktrynę, która odrzuca samą istotę demokracji. 


Ta prawda była właściwie ignorowana zarówno w powszechnym, jak w prawniczym dyskursie dotyczącym dochodzeń w sprawie Netanjahu. Została poruszona w znaczący sposób podczas ostatniej pół godziny czterodniowego (po 15 godzin dziennie) przesłuchania dwa tygodnie temu.


Podczas tej końcowej pół godziny przesłuchania Mandelblit zgodził się na prośbę adwokatów Netanjahu, by pozwolić dwóm amerykańskim prawnikom – legendarnemu adwokatowi, Nathanowi Lewinowi i profesorowi Aviemu Bellowi z University of San Diego i szkoły prawniczej uniwersytetu Bar Ilan – na zabranie głosu. Tych dwóch prawników przedstawiło główne punkty poruszone w piśmie, które napisali razem ze swoimi kolegami, profesorem Alanem Dershowitzem i adwokatami Richardem Heidemanem i Josephem Tipographem. Prawnicy Netanjahu przekazali to pismo Mandelblitowi w poprzednim tygodniu.  


Adwokaci Netanjahu poprosili Mandelblita o pozwolenie tym prawnikom na przedstawienie mu sprawy ustnie już na początku przesłuchania premiera. Ale odmówił. Kiedy zbliżał się koniec ostatniego dnia przesłuchania, Mandelblit zmienił zdanie. Lewina i Bella przywieziono pospiesznie do sali przesłuchań tuż przed końcem obrad.   


Amerykańscy prawnicy nie zajmowali się konkretnymi detalami śledztw przeciwko Netanjahu ani w ustnym, ani w pisemnym przedstawieniu sprawy. Koncentrowali się wyłącznie na kwestii, jaka leży u sedna dwóch dochodzeń: czy można definiować dostarczenie pozytywnych relacji o polityku przez prasę jako rodzaj łapówki?   


Ich odpowiedzią jest jednoznaczne ”nie”. Amerykańscy prawnicy ostrzegli, że jeśli Mandelblit zdecyduje się przychylić do stanowiska swoich prokuratorów i zaakceptuje, że jest dozwolone definiowanie dostarczania pozytywnych relacji o polityku przez organizację medialną jako łapówki, prokurator generalny doprowadzi do prawnej izolacji Izraela w całym wolnym świecie.


Amerykańscy prawnicy zbadali wyroki sądowe i badania prawne ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i całej Europy. Centralną kwestią w nich wszystkich było to, czy jest możliwe ograniczenie – nie mówiąc już o kryminalizacji – stosunków między czynnikami medialnymi a politykami. We wszystkich wyrokach i opiniach odpowiedź była taka sama.


Od Oslo do Londynu, od Sidney do Waszyngtonu, stanowiskiem sądów i doświadczonych prawników było to, że nie jest dozwolona kryminalizacja, ani nawet ustalanie granic takich stosunków. Jest tak w sprawach, w których stosunki charakteryzowały się quid pro quo i w sytuacjach, w których nie było żadnego dawania i przyjmowania.  


Na przykład, w latach 2010-2011, brytyjski sędzia Sir Brian Leveson przewodniczył publicznemu dochodzeniu w sprawie praktyk brytyjskich mediów w następstwie skandalu hakerskiego News of the World. Między innymi, Leveson badał związki magnata medialnego, Ruperta Murdocha z brytyjskimi premierami, Margaret Thatcher i Tonym Blairem, jak również z dwoma australijskimi premierami.  


Raport Levesona został opublikowany w 2012 roku. Obejmuje 2000 stron. Jak zauważyli amerykańscy prawnicy, Raport Levesona dokumentuje sytuacje, w których przywódcy obu krajów zgodzili się na złagodzenie reguł i przyjęcie posunięć, które pomagały interesom Murdocha w zamian za pozytywne relacje podczas wyborów. Raport, piszą, zawiera ”szeroką analizę prawną” stosunków Murdocha z politykami.


Niemniej, tłumaczyli amerykańscy prawnicy Mandelblitowi, raport „nigdy nie sugeruje, że pochlebne lub wrogie relacje Murdocha mogły być uznane za ‘łapówkę’” dla brytyjskich przywódców.


To samo dotyczyło Australii.


Ani też prokuratorzy w Australii nie otworzyli żadnego śledztwa w sprawie stosunków” między Murdochem i australijskimi przywódcami politycznymi, z którymi Murdoch prowadził jakieś negocjacje, napisali amerykańscy prawnicy.


Bell, Lewin i ich koledzy przestrzegli Mandelblita, że powodem, dla którego kryminalizacja związków między politykami a właścicielami mediów została odrzucona, jest to, że takie działanie zagraża podstawom demokratycznych społeczeństw.  


“Wniesienie oskarżenia w sprawie Netanjahu da sygnał dziennikarzom i kierownictwu mediów, że przychylne lub wrogie relacje o kandydacie mogą być badane przez policję i prokuratorów, żeby ustalić, czy relacja była quid w wymianie za quo oficjalnej akcji. Jeśli policja i prokuratorzy otrzymają uprawnienia prowadzenia śledztw w sprawie mieszanych motywów dziennikarzy i polityków, mogą wywierać arbitralną kontrolę nad podstawowymi instytucjami demokracji” – ostrzegli.


W Izraelu i w całym wolnym świecie wszyscy politycy i wszystkie organy medialne utrzymują związki ze sobą jako coś oczywistego. Jeśli Mandelblit zaakceptuje stanowisko prokuratora państwowego i wniesie oskarżenie przeciwko Netanjahu, uczyni z wszystkich polityków i wszystkich mediów zakładników prokuratury państwowej. Prokuratorzy będą mogli według własnego uznania kryminalizować rutynowe praktyki polityków i dziennikarzy. Będą mogli prowadzić śledztwa wobec każdego i w każdej chwili. Będą mogli zniszczyć reputację, przyciskać polityków i media finansowo przez obarczanie ich kosztami prawnymi, a nawet posyłać ich do więzienia.


Według własnego uznania prokuratorzy mogą decydować o zaniechaniu wszczęcia śledztwa wobec polityków i mediów, oraz atakować ich (mających mniej szczęścia) kolegów jako „podejrzanych o przestępstwo” i „domniemanych kryminalistów”


Część obserwatorów w Izraelu i na świecie może odpowiedzieć na taki stan rzeczy wzruszeniem ramion. W końcu, powiadają, prokuratorzy nie zamierzają nadużywać władzy, jaką przejmują. Jedyna rzecz, jaka ich obchodzi, twierdzą prokuratorzy, to ochrona społeczeństwa przed politykami i magnatami medialnymi, którzy zawierają zakulisowe umowy za plecami publiczności.  


Ta postawa wiary w dobrą wolę i obiektywność prokuratorów pełna jest rzeczowych i normatywnych wad. W demokratycznych społeczeństwach ludzie nie potrzebują prokuratorów, by decydowali o ich interesach. Do tego mają urny wyborcze. Jeśli polityk nie dba o ich interesy tak, jak społeczeństwo je definiuje, to społeczeństwo wybiera innych polityków, by dbali o te interesy.


U sedna pragnienia prokuratorów państwowych przypisania sobie mocy kryminalizowania polityki stoi odrzucenie demokratycznej zasady, że społeczeństwo jest suwerenem i źródłem władzy politycznej oraz ambicja zastąpienia społeczeństwa jako suweren.


Normatywne wady roszczeń prokuratury do funkcjonowania jako surogat społeczeństwa były ewidentne przez cały czas prowadzenia śledztwa przeciwko Netanjahu. Prokuratorzy i policja dostarczali reporterom przeciwnym Netanjahu nieustanny strumień szkodliwych przecieków z pokojów przesłuchań i z wewnętrznych rozważań prokuratury.  


Kiedy te przecieki były nadawane przez media, społeczeństwo dowiadywało się także o jednym wypadku za drugim, kiedy inni politycy zawierali układy z właścicielami mediów, które były identyczne, a w kilku wypadkach bardziej problematyczne niż te, o jakie oskarża się Netanjahu. We wszystkich tych wypadkach jednak policja i prokuratorzy państwowi uparcie odmawiali otwarcia śledztwa.


Jednym z kluczowych twierdzeń, jakie przedstawiali prokuratorzy państwowi przez cały czas prowadzenia śledztwa wobec Netanjahu, było twierdzenie, że właściciele mediów nie mają prawa ustalania polityki redakcyjnej swoich publikacji. Ich zdaniem, jeśli właściciel mediów blokuje publikację artykułów, które są sprzeczne z linią redakcyjną, właściciel bezprawnie ogranicza wolność słowa swoich dziennikarzy.   


Stanowisko prokuratury, które odrzuciły izraelskie sądy pracy, jest sprzeczne z prawem do prywatnej własności, jakie leży u sedna liberalnej demokracji. Tak samo jak właściciel fabryki obuwia ma prawo decydować, jaki rodzaj butów produkują jego robotnicy, tak właściciel medium ma prawo decydować o polityce redakcyjnej swojego medium.


Kiedy Bell i Lewin powiedzieli tę zasadniczą prawdę podczas przesłuchania, jedna z prokuratorek na sali oburzyła się.


“To jest kapitalistyczne stanowisko” – powiedziała.


Oczywiście, sprzeciwianie się ekonomii rynkowej jest w pełni uprawnione. Wielu członków izraelskiej elity patrzy z nostalgią wstecz, do dni, kiedy socjalistyczne i komunistyczne gazety nadawały ton publicznemu dyskursowi. Ale osoba, która tęskni do socjalizmu w imię równości, nie jest bardziej obiektywna niż ktoś, kto woli kapitalizm w imię wolności i swobody. Prokurator, który odrzuca prawa własności właścicieli mediów, nie reprezentuje bardziej interesów społeczeństwa niż polityk, którego społeczeństwo wybrało.


Izraelski establishment od dawna stara się zniszczyć Netanjahu, jedynego politycznego przywódcę w historii Izraela, który nigdy nie był członkiem ich klubu i nigdy nie starał się o ich aprobatę. Nie byli w stanie pokonać go przy urnach wyborczych, a teraz umieścili swoje nadzieje w upolitycznionej prokuraturze państwowej. Jeśli Mandelblit zdecyduje się zrealizować ich marzenie, pozbędzie się nie tylko Netanjahu. Doprowadzi do kryminalizacji rutynowej polityki, a więc również zakończy izraelską demokrację, zastępując naszych przywódców politycznych niepochodzącymi z wyborów prokuratorami, którzy wyraźnie pokazali swój brak obiektywizmu i pogardę dla społeczeństwa.  


Netanyahu, the media and the fate of Israeli democracy

20 października 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaCaroline Glick

 

Znana izraelska autorka i publicystka. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, studiowała nauki polityczne na Columbia University, po studiach przeniosła się do Izraela, hebrajskiego uczyła się już w wojsku. Zakończyła służbę wojskową w randze kapitana. Przez wiele lat była związana z ”Jerusalem Post”, przez pewien czas była doradcą premiera d/s spraw zagranicznych.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Zmiana warty a zdrowie demokracji liberalnej Marek Eyal 2019-10-23
1. Czy izraelski wymiar sprawiedliwości jest niezależny? Marta 2019-10-23


Notatki

Znalezionych 1583 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Amerykanie nie ufają medium   Jacoby   2020-08-10
Urok domowej wirusologii   Koraszewski   2020-08-09
Dramat w Bejrucie ukazuje poziom zagrożenia Izraela   Frantzman   2020-08-08
Turcja na ścieżce wojennej   Bulut   2020-08-07
Między Zachodnią Papuą a Zachodnim Brzegiem   Collins   2020-08-06
Intersekcjonalność, czyli kto, co i z kim?   Amos   2020-08-05
Strach przed słowem zastępuje wolność słowa   Jacoby   2020-08-04
Izrael był Strefą Zero dla nowej “przebudzonej” religii   Friedman   2020-08-03
Brytyjski wykładowca wyrzucony z pracy za wyrażenie podziwu dla Żydów   Fitzgerald   2020-08-01
List, który były niewolnik, Frederick Douglass napisał do swojego pana w 10. rocznicę ucieczki   Douglas   2020-08-01
Dlaczego podpisałam list w „Harper’s Magazine”   Hakakian   2020-07-30
Zimna wojna europejskich NGO, by “minimalizować proizraelskie głosy”   Steinberg   2020-07-29
Kiedy napięcia rasowe wrą, czy o taranowaniu samochodami w Izraelu informuje się inaczej?   Ben-Zvi   2020-07-25
“Przebudzona” Ameryka jest rosyjską powieściąMetafizyczna przepaść między XIX-wieczną Rosją a XXI-wieczną Ameryką zmniejsza się   Savodnik   2020-07-24
Europa: ofiary gwałtu oskarżone o rasizm   Ibrahim   2020-07-22
Czymże jest nazwa? Pochodzenie Judei, Filistii, Palestyny i Izraela   Judd   2020-07-20
Francja opowiada się za popierającymi terror politycznymi żądaniami AP, włącznie z żądaniem uwolnienia masowych morderców   Hirsch   2020-07-19
UE mówi, że odrzuca jednostronne kroki na Obszarze C – finansując jednostronne kroki na Obszarze C     2020-07-18
Wojna kulturowa lewicy niszczy zwyczajnych ludzi wraz z potężnymi   Tobin   2020-07-18
ONZ adoptowała palestyńskie kłamstwa, mity i morderczy terror wobec Izraela    Hirsch   2020-07-17
Igraszki z hasłem „nie zabijaj”   Koraszewski   2020-07-14
Jazydzi: historia prześladowań   Bulut   2020-07-13
Andrew Sullivan o nowomowie   Coyne   2020-07-12
Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk