Prawda

Niedziela, 22 wrzesnia 2019 - 22:27

« Poprzedni Następny »


Inna intersekcjonalność: ofiary islamu


Kenneth Levin 2019-01-13


Określenie "intersekcjonalność" ukuła w 1989 roku afro-amerykańska profesor Kimberlé Crenshaw, aby opisać sytuację, w której człowiek jest obiektem więcej niż jednego rodzaju uprzedzenia. Sama Crenshaw widziała siebie jako potencjalną ofiarę zarówno rasizmu wobec czarnych, jak mizoginii, będąc w ten sposób na styku dwóch bigoterii. W ostatnich latach to słowo stało się popularne na wielu kampusach uniwersyteckich, oznaczając coś innego: wspólne, „przecinające się”, trudne położenie rasowych i etnicznych grup – jak również kobiet i mniejszości seksualnych – z których ofiary czyni biały, męski rasizm i historia imperializmu, kolonializmu i niewolnictwa.

Choć należy w pełni przyznać grabieże europejskiego imperializmu i eksploatację nie-europejskich populacji, można jednak spierać się o jego obecny wpływ na nieeuropejskie populacje, na kobiety i mniejszości seksualne. Tyle, że nie wolno o tym dyskutować: na większości zachodnich uczelni, włącznie z amerykańskimi, taka debata nie jest dozwolona.


Z dzisiejszych kampusów wycenzurowana jest także dyskusja o innej, pod rozmaitymi względami konkurencyjnej intersekcjonalności: dyskusja o wspólnym, przecinającym się ciężkim położeniu dzisiejszych ofiar islamskiej agresji, włącznie z terroryzmem. Tymi ofiarami są głównie ludzie kolorowi – czarni Afrykanie, Arabowie, Kurdowie, Pakistańczycy, Afgańczycy i ludzie ze wschodniej Azji – ale również wielu białych. Są to głównie muzułmanie, ale także chrześcijanie, Żydzi, Jazydzi, Druzowie i ludzie nie wyznający żadnej religii.  


Dlaczego te dwie intersekcjonalności, mimo różnego skupienia na sprawcach i ofiarach, miałyby ze sobą konkurować? Ponieważ sojusznicy islamistycznej agresji odgrywają czołową rolę w promowaniu kampusowej wersji intersekcjonalności. A zatem, w wersji popularnej na  kampusach, Izrael ma przypisaną rolę, która jest odwrotnością roli, jaka rzeczywiście mu przypada w świecie, także pod względem tej drugiej intersekcjonalności.  


Ruch, który próbuje zniszczyć Izrael przez ekonomiczne zdławienie go, przez bojkot i tym podobne, jest w dużej mierze wytworem sympatyków islamistycznej grupy Hamas, umieszczonej na liście Zagranicznych Organizacji Terrorystycznych przez Departament Stanu USA. Celem tego ekonomicznego ataku, często otwarcie przyznawanym, jest unicestwienie Izraela. Na kampusach główni orędownicy tego programu, członkowie  Students for Justice in Palestine (SJP), naśladują orędowników tej sprawy spoza kampusów i przedstawiają Izrael jako europejskie państwo kolonialne, rzekomo umieszczone przez Zachód na Bliskim Wschodzie, by ujarzmić miejscową populację i wspierać imperialne interesy w regionie.  


SJP i inni przywódcy ekonomicznego ataku na Izrael starają się rozszerzyć swoje szeregi przez powoływanie się na swój rodzaj intersekcjonalności: członkowie wszystkich prześladowanych populacji, szczególnie ludzie dotknięci europejskim kolonializmem, powinni połączyć się wokół sprawy palestyńskiej jako paradygmatycznego przykładu prześladowania. Powinni razem działać na rzecz naprawy świata przez zniszczenie Izraela.


Wielu ludzi wskazywało na oczywiste absurdy w składzie tego antyizraelskiego sojuszu: feministyczne grupy, popierające sprawę, której główni aktorzy rutynowo maltretują kobiety i zmuszają je do uległości, a także dokonują na nich fizycznych napaści i aż nazbyt często mordują je; adwokaci LGBT akceptujący tych, którzy jednogłośnie wymierzają najkoszmarniejsze kary osobom LGBT w ich własnych krajach. Ale oderwanie od rzeczywistości idzie dalej. W rzeczywistości to Palestyńczycy byli beneficjentami zachodniego kolonializmu.


Po I Wojnie Światowej i rozpadzie pokonanych imperiów przy tworzeniu nowych państw na byłych ziemiach imperialnych Liga Narodów dała Wielkiej Brytanii mandat nadzoru nad ponownym założeniem Żydowskiego Domu Narodowego na ziemi przodków Żydów, poprzednio części Imperium Osmańskiego. Niemniej Wielka Brytania, dążąc do zapewnienia tego, co widziała jako swoje kolonialne interesy, działała tak, by sabotować swoją odpowiedzialność mandatową i zamiast tego promować interesy arabskie. Niemałą rolę odegrało tu przekonanie, że Arabowie będą przychylniejsi wobec brytyjskiej polityki kolonialnej. Zatem Wielka Brytania hołdowała idei imigracji arabskiej na dużą skalę na terytorium Mandatu, podczas gdy blokowała dostęp Żydów. Wielka Brytania, starając się nie dopuścić do utworzenia Izraela, zdradziła swoje zobowiązania zarówno wobec Ligi Narodów, jak następnie wobec karty Narodów Zjednoczonych.


Niewielu jednak zna tę historyczną rzeczywistość lub późniejszą historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Kampusy dostarczają indoktrynacji zamiast edukacji. Orędownicy związanych z Hamasem starań o ekonomiczne zmiażdżenie Izraela, którzy używają swojej wersji intersekcjonalności jako antyizraelskiego narzędzia, nie muszą obawiać się konfrontacji z dobrze poinformowaną publicznością. W odróżnieniu od tego, ta druga intersekcjonalność, ta dotycząca wspólnego, przecinającego się ciężkiego położenia ofiar islamskiej agresji, nie jest kwestią historii, ale bieżących wydarzeń, które przenikają do świadomości publicznej mimo starań o ich bagatelizowanie. Dlatego stanowią potencjalnie większą trudność dla tych agitatorów na kampusach, którzy pchają antyizraelską propagandę.   


Szef islamistycznego reżimu w Sudanie, Omar Hassan al-Baszir, został postawiony w stan oskarżenia w 2009 r. przez Międzynarodowy Trybunał Karny pod zarzutem ludobójstwa za masowe mordowanie muzułmańskiej – ale czarnej, nie zaś arabskiej – ludności regionu Darfur w Sudanie. Sudańskie zbrodnie przeciwko ludności Darfuru trwają, a al-Baszir pozostaje prezydentem Sudanu i cieszy się przez te wszystkie lata poparciem Ligi Arabskiej.  Hamas jednak zrobił coś więcej niż tylko udzielenie politycznego poparcia al-Baszirowi. Jego członkowie przechodzili szkolenie w Sudanie i działali wspólnie z siłami sudańskimi, włącznie z tymi, które brały udział w ludobójstwie w Darfurze. To jest organizacja, której zwolennicy są wiodącymi działaczami, stojącymi za kampanią intersekcjonalności/bojkotu i stali się moralnymi arbitrami politycznej poprawności na kampusach.  


Sudan, przez ponad pół wieku po uzyskaniu niepodległości, zajmował się także powracającą wojną ludobójczą przeciwko czarnej, głównie chrześcijańskiej i animistycznej ludności południowego Sudanu. Reżim w Chartumie zabił około dwa miliony ludzi zanim w 2011 roku Sudan południowy stał się odrębnym krajem. Przez ostatnie dziesięciolecia tej ludobójczej wojny Hamas był tam i pomagał sudańskiemu rządowi.


Być może ruch "Black Lives Matter", który dołączył do inspirowanej przez Hamas  platformy przeciwko Izraelowi i opowiada się za intersekcjonalnością, powinien zmienić swoją nazwę na ”Czarne życie liczy się, ale nie wtedy, kiedy jest odbierane przez islamistów”.  


W odróżnieniu od tego Izrael popierał południowych Sudańczyków w latach walki, by powstrzymać islamskie napady z Chartumu i pomaga im nadal teraz, kiedy stoją przed trudnościami zbudowania nowego państwa.


W miarę narastania islamskiego zagrożenia w subsaharyjskiej Afryce, inne czarne państwa afrykańskie, niektóre z dawnymi związkami z Izraelem, inne z nowszymi kontaktami, zwróciły się do Izraela o pomoc w walce przeciwko islamskiemu terrorowi. W ostatnich latach są wśród nich, między innymi, narody wschodniej Afryki: Etiopia, Kenia, Uganda, Ruanda i Tanzania.


W 2015 roku rzecznik rządu w Nigerii, najludniejszego kraju Afryki, powiedział: "Izrael jest kluczowym i lojalnym sojusznikiem w naszej walce przeciwko Boko Haram [islamistycznej grupie, która zamordowała tysiące nigeryjskich chrześcijan]. Jest smutną rzeczywistością, że Izrael ma bardzo duże doświadczenie w walce z terroryzmem”.


Oczywiście, wiele terroru, z jakim walczy Izrael, jest dziełem Hamasu.


Stany Zjednoczone miały własne doświadczenie z islamskim terroryzmem 11 września 2001 roku. Większość ofiar to byli biali chrześcijanie, ale wśród zamordowanych byli czarni, Latynosi i AzjaciŻydzimuzułmanie, hindusi i wyznawcy innych religii.


Wkrótce po 9/11 Amerykanie, w tym przedstawiciele sił porządku publicznego na szczeblu lokalnym, stanowym i federalnym, zaczęli kontaktować się z Izraelem, żeby – podobnie jak przywódcy w Nigerii – nauczyć się od Izraela, który ma boleśnie zdobyte doświadczenie walki z terrorem. To jest kolejny aspekt intersekcjonalności, która wiąże ofiary islamizmu.  


Do dziś grupy pracowników sił ochrony porządku publicznego, inni funkcjonariusze amerykańscy i personel pogotowia medycznego jeździ do Izraela lub uczestniczy w konferencjach na terenie USA, na których występują izraelscy specjaliści walki z terrorem i medycyny. Robią to, by zdobyć umiejętności w zapobieganiu kolejnym zamachom i zareagować skutecznie, jeśli zamach będzie miał miejsce, jak również działać w nagłych sytuacjach medycznych i innych wyzwaniach związanych z zamachami terrorystycznymi.


Amerykańscy uczestnicy takich programów zaświadczają, że były one niezmiernie cenne podczas rzeczywistych sytuacji zagrożenia terrorystycznego i przy rzeczywistych zamachach terrorystycznych.


Jednak Students for Justice in Palestine i inne związane z Hamasem grupy oraz obrońcy islamizmu, szczególnie na kampusach, ale także poza kampusami – dla których szkalowanie i izolowanie Izraela jest krokiem w ich stałym dążeniu do likwidacji Izraela – starają się położyć kres takim kontaktom i tej wymianie. Jak zawsze, odwrócili prawdę do góry nogami przez twierdzenie, że izraelska policja i armia bez skrupułów atakuje niewinnych Palestyńczyków i – powołując się na intersekcjonalność – oświadczyli, że celem i skutkiem współpracy między izraelskimi i amerykańskimi służbami ochrony porządku publicznego nie jest pomoc w walce z terroryzmem, ale szkolenie amerykańskiej policji, by umiała lepiej atakować amerykańskie mniejszości, szczególnie młodych, czarnych mężczyzn.


Zwolennicy obozu SJP także przyjęli linię tej oszukańczej intersekcjonalności i prowadzą kampanię na rzecz zakończenia współpracy między izraelskimi i amerykańskimi grupami antyterrorystycznymi. Wśród grup, które to robią, jest   Black Lives Matter. Wśród zabitych w Twin Towers 9/11, było 215 czarnych (136 mężczyzn i 79 kobiet). Inni Afro-Amerykanie zostali zabici w samolotach porwanych przez terrorystów i w Pentagonie, jak również byli wśród pierwszych, bohaterskich ratowników, którzy następnie stracili życie z powodu medycznych problemów, jakich nabawili się owego dnia i w kolejnych dniach w gruzach World Trade Center.


Inni Afro-Amerykanie byli mordowani w zamachach islamistycznych w Kalifornii i na Florydzie i w innych miejscach, i jest równie wielkie prawdopodobieństwo, że zostaną w przyszłości ofiarami terroru jak każdy inny. Ale działalność zapobiegania i minimalizowania szkód takich ataków nie liczy się bardziej dla Black Lives Matter, kiedy porównują ją z promowaniem antyizraelskiej agendy, niż dla SJP i innych związanych z Hamasem grup. 


Kampanię na rzecz zakończenia izraelsko-amerykańskiej współpracy w walce z terroryzmem prowadzi również – co jest haniebne – organizacja Jewish Voice for Peace (JVP), która postuluje likwidację Izraela. Przykładem jest rola odegrana przez członków JVP w kierowaniu kampanią w Durham w Karolinie Północnej, w wyniku której rada miejska uchwaliła rezolucję zakazująca jakiegokolwiek uczestnictwa miejskiej policji we wspólnych programach z Izraelem.  


Islamistyczne ataki nie ustaną. Będą nadal pochłaniać duże liczby ofiar na całym globie. Równocześnie intersekcjonalność ich ofiar, wspólne przecinające się ciężkie położenie wybranych przez islamistów na cel grup, będzie widać w krajach pracujących razem z Izraelem, by nauczyć się od żydowskiego państwa boleśnie nabytej ekspertyzy w radzeniu sobie z terroryzmem.   


”Intersekcjonalność” promowana na kampusach i poza nimi przez Hamas/SJP i ich towarzyszy w ramach ich antyizraelskiego programu ma odciągnąć uwagę od islamistycznych napaści, trwającego barbarzyństwa wobec populacji w Afryce, Azji i Ameryce i sojuszy z Izraelem zawiązanych przez ofiary islamizmu. W ten sposób intersekcjonalność na kampusach stała się pomocnikiem i wspólnikiem potworności dokonywanych w imię islamu, włącznie z masowymi morderstwami.  


The Other Intersectionality: Victims of Islamism

Gatestone Institute, 28 grudnia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaKenneth Levin

 

Amerykański psychiatra i historyk, wykładowca na Harvard Medical School, autor

 The Oslo Syndrome: Delusions of a People Under Siege.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1373 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05
Globalna nieodpowiedzialność: brak procesów ISIS za zbrodnie wojenne   Frantzman   2019-09-04
Czy Autonomia Palestyńska przygotowuje kolejną intifadę?   Tawil   2019-09-02
BBC przedstawia Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi palestyńskie dzieci   Plosker   2019-08-29
Muzułmanie przeciwko antysemityzmowi   MacEoin   2019-08-28
W Absurdystanie bez zmian   Koraszewski   2019-08-27
Jak TRUMP rozpoczął wojnę domową między Hamasem a agendą ONZ   Greenfield   2019-08-27
Najdłużej istniejąca teoria spiskowa   MacEoin   2019-08-26
Dlaczego zachodni lewicowcy uwielbiają prawicowych ekstremistów za granicą?   Frantzman   2019-08-26
Iran: chłostanie martwego osła jest daremne   Taheri   2019-08-25
Palestyńczycy: co jest złego w budowaniu szpitala?   Tawil   2019-08-21
Czy Izrael jest państwem bliskowschodnim?   Koraszewski   2019-08-19
Czy Palestyńczycy w Gazie mogą zbuntować się przeciwko Hamasowi?   Toameh   2019-08-18
Chińczycy trzymają się mocno   Koraszewski   2019-08-17
Najnowszy horror ONZ: ignorowani uchodźcy chrześcijańscy   Bulut   2019-08-16
Państwo, naród, społeczeństwo   Koraszewski   2019-08-15
Zaślepienie w sprawie muzułmańskiego antysemityzmu   Julius   2019-08-15
Polowania na czarownice wymagają międzynarodowego działania   Igwe   2019-08-13
"Sprawiedliwość" jest dla lewicy antyizraelskim wytrychem. Nie ma nic wspólnego z prawdziwą sprawiedliwością.     2019-08-12
Barack Obama i ludobójstwa    Isaac   2019-08-10
Słabość cywilizacji i zderzenie barbarii z barbarią   Koraszewski   2019-08-09
Demon ISIS jest w nas wszystkich     2019-08-09
Coraz groźniejszy impas między cywilizacjami   MacEoin   2019-08-07
Dlaczego Palestyńczycy zaatakowali Saudyjczyka?   Toameh   2019-08-03
Jordania podziela obawy Izraela   Koraszewski   2019-08-02
Schadenfreude i skandal w UNRWA   Blum   2019-08-01
Szczęśliwe zakończenie dramatów palestyńczyka prześladowanego za uratowanie rannych Żydów   Blum   2019-07-31
Jordania, pokój i jak niewiele się naprawdę zmieniło   Roth   2019-07-30
Demaskowanie oszukańczych organizacji praw człowieka   Gerstenfeld   2019-07-24
Biafra kiedyś i w przyszłości?   Fitzgerald   2019-07-24
W BDS nie chodzi o bojkot. Chodzi o zamianę Izraela w państwo pariasa.     2019-07-23
Kocha, lubi, szanuje   Koraszewski   2019-07-22
Pora, by Europa przebolała ”najgorszą możliwą umowę”   Coughlin   2019-07-21
Zamienianie Holocaustu w metaforę   Greenfield   2019-07-20
Tylko nie nazywaj jej palestyńską Arabką!   Flatow   2019-07-19
Trzy „nie”, które ustawiły Bliski Wschód na drodze konfliktu   Lipman   2019-07-18
USA i Iran: Co NIE jest mądrą polityką   Rafizadeh   2019-07-16
Dziesięciolecia szczucia na brytyjskich Żydów   Collier   2019-07-16
Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28
Bahrajn dowodzi raz jeszcze: jeśli ”pokój” nie jest etapem do zniszczenia Izraela, to palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani     2019-06-27
Nowa kultura politycznej przemocy w Turcji   Bekdil   2019-06-23
Zły sen Arabów: absorbowanie Palestyńczyków   Toameh   2019-06-21
Podtrzymuję to, co napisałam o „Palestynie”   Chesler   2019-06-20
Zakrywanie kultury, żeby ”nie urazić”   Meotti   2019-06-18
Dlaczego geje stają po stronie kultur, które ich mordują?   Rosenthal   2019-06-17
Szanse rozmowy o prawdziwym arabsko-izraelskim pokoju na konferencji w Bahrajnie   Bryen   2019-06-16
Palestyńczyk wbija nóż i natychmiast pojawiają się usprawiedliwienia   Flatow   2019-06-15
Oczywiście Palestyńczycy nie potrafią się rządzić. Bowiem w rzeczywistości nie chcą zbudować państwa – chcą zniszczyć inne państwo     2019-06-11
(Niezbyt) ukryte manipulacje mediów   Cohen   2019-06-10
Nigdy więcej   Lewin   2019-06-10
Rezerwiści na służbie walczą o Izrael na amerykańskich kampusach uniwersyteckich   Greenfield   2019-06-09
Biały terroryzm on line: identyfikowanie potencjalnych zagrożeń   Michael Davis   2019-06-08
Problem w Niemczech jest większy niż ”jarmułka”   Tobin   2019-06-08
Świat jest dziwaczny, skoro jedynym człowiekiem, który naprawdę próbuje pomóc Palestyńczykom, jest Jared Kushner – a wszyscy inni są przeciwko     2019-06-07
Dlaczego ”New York Times” próbuje storpedować plan pokojowy Trumpa?   Dershowitz   2019-06-04
Długie życie Roberta Bernsteina   Koraszewski   2019-06-03
WHO, Francja i flirtowanie z antysemityzmem   Yemini   2019-06-02
Dlaczego Palestyńczycy są tak przeciwni „Umowie Stulecia”?   Kedar   2019-06-01
Nowa lista Hamasu ze ”zdrajcami”   Toameh   2019-05-31
Akademicka wolność dla mnie, ale nie dla ciebie   Altabef   2019-05-29
Zbrodnia wojenna!: umieszczenie karteczki w Ścianie Zachodniej   Dershowitz   2019-05-28
Socjalizm to paskudna rzecz   Koraszewski   2019-05-27
Czy powinniśmy porównywać Indie i Izrael?   Julius   2019-05-27
Dajcie pokojowi szansę!   Tsalic   2019-05-26
Jak palestyńscy przywódcy karzą pacjentów   Tawil   2019-05-25
Jaka przyszłość czeka amerykańskich Żydów   Rosenthal   2019-05-24
Imigracja, czyli jak współczuć i być mądrym   Koraszewski   2019-05-23
Iran otrzymał status państwa nuklearnego   Yigal Carmon   2019-05-22
Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk