Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 06:12

« Poprzedni Następny »


Gaza, islam i Zachód


RJ Smith 2023-11-17


Ataki Hamasu na izraelskich cywilów przeprowadzone 7 października ponownie skupiły uwagę na miejscu muzułmanów i Żydów w świecie zachodnim. Wielu aktywistów na kampusach uniwersyteckich i gdzie indziej bagatelizowało bestialstwo, (jeśli wręcz nie odrzucało go), które obejmowało gwałty, tortury, okaleczenia i masową masakrę około 260 bezbronnych osób na festiwalu muzycznym. Dzień po tych okrucieństwach oddział Demokratycznych Socjalistów Ameryki w Nowym Jorku zorganizował wiec poparcia dla sprawy palestyńskiej. W Sydney w Australii propalestyńscy zwolennicy skandowali „Żydzi do gazu” przed wspaniałym budynkiem opery.

Kwestia miejsca islamu w kulturze Zachodu jest szczególnie poważna we Francji – kraju zamieszkałym przez największą w Europie populację muzułmanów i Żydów. W 2016 r. Pew Research oszacował, że muzułmanie stanowią 8,8% populacji Francji, a do 2050 r. odsetek ten może wzrosnąć aż do 18%. Ponieważ większość wyborów wygrywa się niewielką większością, muzułmanie mogą, (jeśli będą głosować w miarę jednolicie), odegrać wpływową, jeśli nie decydującą rolę w przyszłych wyborach we Francji. Kto ma szansę na tym zyskać? I w jaki sposób islam mógłby zmienić scenę polityczną? 


Istnieją dwie główne możliwości. Po pierwsze, muzułmanie będą tworzyć sojusz z postępową lewicą, co jest scenariuszem przedstawionym w powieści Michela Houellebecqa Submission z 2015 roku. W tej książce Mohammed Ben Abbes, przywódca Bractwa Muzułmańskiego, pokonuje Marine Le Pen w wyborach prezydenckich w sojuszu z Partią Socjalistyczną i wprowadza szariat. Powieść kończy się, gdy François, profesor Sorbony, rozpoczyna zaskakująco wygodne życie w poddaniu się reżimowi. 


Druga możliwość jest taka, że muzułmanie łączą się z innymi ludźmi wiary. Taką możliwość sugerował kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w swojej książce z 2006 roku Chrześcijaństwo a kryzys kultur. Ratzinger argumentował, że muzułmanie, jako ludzie wiary kierujący się prawami moralnymi wywodzącymi się z Dziesięciu Przykazań, mają więcej wspólnego z chrześcijanami i Żydami niż z ateistycznymi postępowcami. 


Kiedy rozważano spisanie tekstu Konstytucji Europejskiej, Ratzinger sprzeciwił się pominięciu w preambule dokumentu jakiejkolwiek wzmianki o chrześcijańskich korzeniach Europy. Ratzinger nie obawiał się, że Europa może ulec islamizacji, ale że może stać się bardziej zsekularyzowana. Konstytucja Europejska została odrzucona przez wyborców we Francji i Holandii. Traktat z Lizbony, który zawierał zasadniczo te same postanowienia, został jednak ratyfikowany bez mandatu demokratycznego po „okresie refleksji”.


Nie trzeba dodawać, że w Traktacie nie było wzmianki o chrześcijańskich korzeniach Europy. Status chrześcijaństwa w dzisiejszej Europie jest taki sam jak status wszystkich innych wyznań i jest to struktura, która gwarantuje swobodę praktyk religijnych, o ile nie koliduje to z wolnością innych ludzi. Europa nie jest kontynentem chrześcijańskim, ale kontynentem, na którym wszystko, łącznie z religią, jest podporządkowane absolutnej wartości wolności. 


Według Ratzingera, powinno to dotyczyć muzułmanów w równym stopniu jak chrześcijan:

[Muzułmanie] nie czują się zagrożeni przez nasze chrześcijańskie podstawy moralne, ale przez cynizm zsekularyzowanej kultury, która zaprzecza swoim własnym fundamentom. […] To nie wzmianka o Bogu obraża wyznawców innych religii, ale raczej próba budowania wspólnoty ludzkiej całkowicie bez Boga.

Nie oznacza to, że Ratzinger uważał, że sojusz islamsko-chrześcijański będzie łatwy. Chrześcijaństwo opiera się na Słowie, na logos. Od początku pojmowało siebie jako religię rozumu, w której toczy się życie duchowe i doczesne. W Boskiej Komedii, napisanej na początku XIV wieku, Wergiliusz, reprezentujący ludzki rozum, wyprowadza Dantego z piekła. Z drugiej strony Koran został Mahometowi objawiony. Nie pozostawia to miejsca ani na interpretację, ani na uzgodnienie z wartościami niereligijnymi. Według Ratzingera:

[Islam] nie ma podziału na sferę polityczną i religijną, jaki istniał w chrześcijaństwie od początku. Koran jest całkowitym prawem religijnym, które reguluje całe życie polityczne i społeczne i nalega, aby cały porządek życia był islamski. Szariat kształtuje społeczeństwo od początku do końca. W tym sensie może wykorzystywać takie częściowe wolności, jakie daje nasza konstytucja.

Są jednak punkty wspólne obu wyznań. Podczas II Soboru Watykańskiego Kościół katolicki opublikował deklarację, w której przyznał, że chrześcijanie i muzułmanie czczą tego samego Boga, że muzułmanie uznają Jezusa za proroka oraz że obie wiary „cenią życie moralne i czczą Boga szczególnie przez modlitwę, jałmużnę i post”.  


Koncepcja sojuszu panreligijnego jest zatem wiarygodna w zasadzie, a czasami wydaje się wiarygodna w praktyce. Zaledwie kilka miesięcy temu muzułmanie i chrześcijanie protestowali przeciwko naleganiom nauczyciela, aby ich dzieci uczestniczyły w wydarzeniach związanych z „dumą” LGBTQ w Albercie w Kanadzie. Podobne wydarzenie miało miejsce w październiku 2022 r., kiedy muzułmanie i chrześcijanie protestowali przeciwko obecności książek o tematyce LGBTQ w programie nauczania w szkołach w Michigan w USA.  


Jednak od czasu ukazania się książki Ratzingera w naszej kulturze nastąpiła zasadnicza zmiana. W 2005 roku wolność była wartością absolutną, ale od 2015 roku od wolności ważniejsza zaczęła być obrona słabszych. Statystyki wydają się potwierdzać ten pogląd. Według magazynu Time

Sondaż przeprowadzony przez Gallupa w latach 2011–2014 wykazał, że milenialni Demokraci, zapytani o zdanie na temat długotrwałego konfliktu, opowiadali się po stronie Izraelczyków, a nie Palestyńczyków z przewagą 25 punktów. Do 2023 roku ta sama grupa stanęła po stronie Palestyńczyków, a nie Izraelczyków z przewagą 11 punktów, co oznacza przesunięcie o 36 punktów. 

Co ciekawe, to odwrócenie nietzscheańskiej obsesji na punkcie siły doprowadziło do tego samego miejsca, do jakiego doszły XX-wieczne ruchy polityczne inspirowane filozofią Nietzschego: do fałszywych oskarżeń wobec Żydów i obojętności – jeśli nie makabrycznej satysfakcji – na ich cierpienia i zniszczenie. W weimarskich Niemczech mówiono, że Żydzi podważają siłę narodową; dziś krytykuje się ich za obronę własnej ojczyzny. Żydzi muszą krzyczeć głośniej lub szeptać ciszej, w zależności od potrzeb danej chwili. Tymczasem Palestyńczyków należy bronić za wszelką cenę, niezależnie od ich własnej roli w generowaniu przemocy skierowanej obecnie przeciwko nim. 


Znajdujemy się w dziwacznej sytuacji, gdzie ateistyczni postępowcy, którzy wspierają rozwój interesów gejów, kobiet i mniejszości, wspierają także tych, którzy chcieliby położyć kres zdobytej przez nich wolności. We Francji zjawisko to nazywa się Islamo-gauchisme (islamo-lewicowość), termin ukuty przez francuskiego filozofa Pierre-André Taguieffa, który zauważył tendencję lewicowych intelektualistów i polityków do wspierania Palestyńczyków podczas drugiej intifady na początku XXI wieku. 


W zeszłym miesiącu Jean-Luc Mélonchon, przywódca skrajnie lewicowej partii France Insoumise – która w zeszłorocznych wyborach prezydenckich zajęła trzecie miejsce, a obecnie przewodzi potężnej lewicowej koalicji – odmówił potępienia Hamasu. Nie należy zmuszać ludzi, napisał na Twitterze, do „zajmowania stanowiska takiego jak skrajnie prawicowy rząd izraelski”. 


Linie podziału są już jasne. Palestyńczycy cieszą się bezwarunkowym poparciem lewicy, niezależnie od tego, co robią lub mówią. Diaspora żydowska musi mieć nadzieję, że centrum uda się powstrzymać rosnącą falę antysemityzmu. Niektórzy powiedzą, że islam nie jest amorficzną ideologią. To prawda. Ale, jak Brett Hall argumentuje: „Islam głównego nurtu wyraźnie uczy swoich wyznawców, że Żydzi zasługują na śmierć po prostu dlatego, że są Żydami”. 


Proces dostosowania się lewicy do ideologii islamskiej trwa już od jakiegoś czasu. W 2006 roku Judith Butler powiedziała: „Tak, zrozumienie Hamasu i Hezbollahu jako ruchów społecznych, które są postępowe, lewicowe i będące częścią globalnej lewicy, jest niezwykle ważne”. Butler niedawno potępiła – po długim namyśle – ataki Hamasu na izraelskich cywilów. Ale to wycofywanie się nie jest przekonujące, ponieważ przemoc wobec żydowskiej ludności cywilnej jest wyraźnie popierana w Karcie Hamasu:

Prorok, niech Allah go błogosławi i obdarzy zbawieniem, powiedział: „Dzień Sądu nie nadejdzie, dopóki muzułmanie nie będą walczyć z Żydami (zabijając Żydów), kiedy Żyd będzie ukrywał się za kamieniami i drzewami. Kamienie i drzewa powiedzą: O muzułmanie, o Abdullo, za mną jest Żyd, przyjdźcie i zabijcie go. Tylko drzewo Gharkad (najwyraźniej pewien rodzaj drzewa) nie zrobiłoby tego, ponieważ jest jednym z drzew Żydów”.

Logicznie rzecz biorąc, islam nie powinien pasować do żadnej większej zachodniej ideologii politycznej. Homofobia i zniewolenie kobiet sprawiają, że wierzenia islamskie są nie do pogodzenia z postchrześcijańską lewicą skupioną na ofiarach. Antysemityzm i jego totalizujący charakter czynią go nie do pogodzenia z (nieproporcjonalnie katolickimi) europejskimi konserwatystami. 


Jedyne prawdziwe pytanie brzmi: która grupa jest na tyle cyniczna, aby wykorzystywać blok wyborczy, którego poglądy uważa, przynajmniej w części, za odrażające? Na razie odpowiedź niewątpliwie należy do lewicy. W Submission żydowska dziewczyna narratora, Myriam, zmuszona jest uciekać z Francji do Izraela w obliczu wspieranego przez rząd antysemityzmu. Biorąc pod uwagę bezbożny sojusz, którego jesteśmy obecnie świadkami, scenariusz przedstawiony w powieści może nie być tak naciągany, jak się początkowo  wydawało.


Gaza, Islam, and the West

Quillette, 11 listopada 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

RJ Smith - australijski pisarz i nauczyciel akademicki mieszkający we Francji. Autor trylogii ‘City Limit’.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2554 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dzień po i jego konteksty   Koraszewski   2024-02-26
Sabotowanie romansu USA-Izrael   Altabef   2024-02-24
Eurowizja i bębny wojny   Collins   2024-02-23
Milczenie feministycznych owiec: ani słowa o horrorach HamasuZwolennicy #MeToo milczeli.   Chesler   2024-02-22
A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk