Prawda

Sobota, 27 lutego 2021 - 04:28

« Poprzedni Następny »


Edukacyjna czystka etniczna


Richard Kemp 2021-01-25

Kilka brytyjskich uniwersytetów jest obecnie praktycznie Judenfrei: wolne od Żydów. Jest to mrożące krew w żyłach oskarżenie nie tylko brytyjskiego środowiska akademickiego, ale  społeczeństwa liberalnej demokracji, które toleruje, często z powodu ignorancji lub samozadowolenia, falę dyskryminacji Żydów, jaka przetacza się w ostatnich dziesięcioleciach przez uniwersytety. Na zdjęciu: King's College w Londynie, miejsce protestów i przemocy przeciwko wizytującemu, izraelskiemu wykładowcy w 2016. (Zdjęcie: Wikipedia)
Kilka brytyjskich uniwersytetów jest obecnie praktycznie Judenfrei: wolne od Żydów. Jest to mrożące krew w żyłach oskarżenie nie tylko brytyjskiego środowiska akademickiego, ale  społeczeństwa liberalnej demokracji, które toleruje, często z powodu ignorancji lub samozadowolenia, falę dyskryminacji Żydów, jaka przetacza się w ostatnich dziesięcioleciach przez uniwersytety. Na zdjęciu: King's College w Londynie, miejsce protestów i przemocy przeciwko wizytującemu, izraelskiemu wykładowcy w 2016. (Zdjęcie: Wikipedia)

"Cel jest osiągnięty! Nie ma więcej Żydów na niemieckich uniwersytetach” – triumfalnie oznajmiła czołowa, nazistowska gazeta studencka, „Die Bewegung”, w 1938 roku.

Oczywiście, nic takiego nie mogłoby zdarzyć się znowu. Tyle tylko, że coś takiego dzieje się znowu – teraz, w Wielkiej Brytanii. Według raportu opublikowanego w tym tygodniu przez Davida Colliera, brytyjskiego badacza, kilka brytyjskich uniwersytetów jest obecnie praktycznie Judenfrei: wolne od Żydów.


Jest to mrożące krew w żyłach oskarżenie nie tylko brytyjskiego środowiska akademickiego, ale społeczeństwa liberalnej demokracji, które toleruje, często z powodu ignorancji lub samozadowolenia, falę dyskryminacji Żydów, jaka przetacza się w ostatnich dziesięcioleciach przez uniwersytety. Z tych przybytków nauki szerzy się antysemityzm i wzmacnia to, co już jest solidnym ruchem, który zagraża Żydom w różnych częściach społeczeństwa i doprowadziło wielu z nich do odejścia. To dzieje się nie tylko w Wielkiej Brytanii. Collier określa środowisko akademickie jako “epicentrum globalnego antysemityzmu”.


Ta nienawiść do Żydów okrywa się szatą antysyjonizmu, doktryny, która twierdzi, że żydowskie państwo, jedyne państwo ze wszystkich na świecie, nie ma prawa istnieć. Stara się rozpalić nienawiść do Izraela przez skupianie się na trzech podstawowych kłamstwach: oskarżeniu o apartheid, czystkę etniczną i osadniczy kolonializm.


Tak jak szczucie wypędziło żydowskich studentów i profesorów z niemieckich uniwersytetów, i liceów, a ich dostęp do nich został z czasem zakazany edyktem państwa niemieckiego, w dzisiejszej Wielkiej Brytanii antysyjonistyczni pracownicy akademiccy i studenci, na których wpłynęli, stworzyli środowisko alienujące wielu Żydów, jako pretekstu używając kwestii poparcia dla państwa żydowskiego. Oczywiście, nie każdy żydowski student popiera Izrael, a bardzo niewielu robi to bezkrytycznie. Niemniej Collier pisze:

"Żydzi dzisiaj na kampusach mogą być tolerowani, osłaniani lub prześladowani. W żadnym momencie nie są traktowani jak równi. Najlepsze, na co mogą mieć nadzieję, jest osłona i tolerancja we wrogim środowisku. Obiegową mądrością na kampusie jest to, że ich przekonanie o swojej żydowskiej tożsamości jest fundamentalnie złe”.

W szczególności Żydzi są groteskowo napiętnowani jako członkowie rasy, dla której nie ma miejsca w Izraelu, gdzie są “białymi” kolonialnymi okupantami i ciemiężycielami rdzennego ludu.


Collier pyta: "Dlaczego student, który nie chce ukrywać swojego żydowskiego pochodzenia   miałby chcieć uczęszczać na uniwersytet, gdzie będzie szkalowany przez innych studentów i prześladowany przez wykładowców?” Rzeczywistość dzisiaj w Wielkiej Brytanii jest taka, że żydowscy studenci wybierają uniwersytet nie na podstawie zawartości kursów lub jakości nauczania, ale ze względu na rozmiary antysemityzmu, z jakim się spotkają. Baronessa Ruth Deech, była Independent Adjudicator for Higher Education [organ rozpatrujący skargi studentów. przyp. tłum.] Wielkiej Brytanii i zasłużona nauczycielka akademicka oraz była rektorka jednego z kolegiów w Oxfordzie, pisała już wcześniej, że "wśród żydowskich studentów narasta przekonanie, że należy unikać pewnych uniwersytetów”.


Można spotkać wielu żydowskich studentów w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach europejskich, którzy to poświadczają, którzy powiedzą ci o stosunkowo bezpiecznych uniwersytetach i o innych, których lepiej unikać.


Często występuję na uniwersytetach mówiąc na rozmaite tematy. Tylko kiedy występuję na zaproszenie żydowskich lub proizraelskich grup spotykam się z wrogością zamiast z otwartą dyskusją. Dosłownie w każdym przypadku mam gwarantowany jakiś rodzaj fizycznego protestu, jak również obelg w mediach społecznościowych – nie po to, by wyrazić inne zdanie, ale żeby zamknąć mi usta. To działo się w Wielkiej Brytanii, USA, Afryce Południowej i Australii, gdzie jeden z wykładów był tak poważnie zakłócony, że doprowadził do dochodzenia przez władze uniwersytetu z nieczęsto stosowaną akcją dyscyplinarną przeciwko sprawcom, wśród których byli nauczyciele akademiccy.


Badania Colliera pokazują, że:

"Jeśli [żydowscy studenci] są obiektem znęcania się nad nimi, jest to znacznie mniej poważne wykroczenie niż [takie samo zachowanie] przeciwko komuś ze społeczności muzułmańskiej, BAME lub LGBTQ. Jeśli odpowiedzialny za nękanie jest nauczyciel akademicki (patrz BristolLeedsWarwick) chroniony będzie nauczyciel, a skarżący się student będzie prześladowany – nawet jeśli student może dowieść nękania”.

W klasycznym wzorze radykalizacji na uniwersytetach istnieje sieć nauczycieli akademickich, którzy zatruwają studentów uprzedzeniami i nienawiścią. Najskuteczniejsze w utrwalaniu szerzenia się antysemityzmu jest indoktrynowanie studentów przez niektórych z nich w ramach nadzoru nad ich doktoratami, co prowadzi do zagorzałego aktywizmu i późniejszej poziomej i pionowej transmisji, często z uniwersytetu na uniwersytet i z kraju do kraju.


Ich wpływ nie ogranicza się do uniwersytetów. Niektórzy piszą wypełnione oszczerstwami książki, publikują wypaczone artykuły w krajowej prasie i otrzymują zaproszenia do szerzenia swoich uprzedzeń na falach eteru. NGO, rządowe organizacje i międzynarodowe korporacje przyjmują te osoby na konsultantów i partnerów. Często odgrywają oni wiodącą rolę w ruchach takich jak Bojkot, Dywestycje i Sankcje (BDS) i grupach aktywistów, takich jak tak zwana Palestine Solidarity Campaign, podżegając do nienawiści do Żydów szeroko i daleko, czasami niszcząc własność i zastraszając Żydów na ulicach.


Najbardziej zagorzali obrońcy Partii Pracy Jeremy’ego Corbyna pochodzili ze świata akademickiego. Profesorzy uniwersyteccy wielokrotnie oskarżali tych, którzy sprzeciwiali się Corbynowi, o oczernianie jego i jego popleczników politycznie motywowanymi kłamstwami. Niefortunnie dla nich, Partia Pracy została pierwszą polityczną partią głównego nurtu, w sprawie której Equality and Human Rights Commission przeprowadziła dochodzenie. EHRC uznała Labour za winną tego właśnie, czemu zaprzeczały armie nauczycieli akademickich – nielegalnego nękania Żydów.


Wielkiej Brytanii nie można porównywać do Niemiec z lat 1930., ale podobieństwa istnieją w pewnych obszarach działania i metodach nazistowskich zabijaków na niemieckich uniwersytetach tamtej ery. Zanim Żydzi zostali definitywnie wykluczeni, członkowie Narodowo-Socjalistycznej Ligi Studentów często przerywali wykłady, prowokowali starcia i zastraszali żydowskich studentów. Wszystko to można zobaczyć dzisiaj na brytyjskich kampusach uniwersyteckich.  


Reagując na pełne przemocy protesty studentów z King's College London przeciwko wizytującemu wykładowcy izraelskiemu, Lord Eric Pickles, Specjalny Wysłannik ds. Post-Holocaustu, powiedział w parlamencie: "Jeśli chcemy wiedzieć, kim są nowi faszyści, wystarczy jak spojrzymy na tych, którzy dokonali tego ataku”. Jak powiedział mi Robert Festenstein z brytyjskiej organizacji Jewish Human Rights Watch, który od lat zwalcza antysemityzm na brytyjskich uniwersytetach: “Żydzi są czyszczeni etnicznie z pewnych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii”.


Celem dzisiejszych akademickich zabijaków nie tyle jest wygnanie Żydów, ile zamknięcie im ust – zdławienie każdego sprzeciwu wobec ich radykalnej, antysyjonistycznej agendy nakierowanej na delegitymizację żydowskiego państwa. Często udaje im się to i zmuszają Żydów do odejścia, do milczenia o faktach w sprawie Izraela lub do ukrywania ich żydowskiej tożsamości. Jest całkiem zrozumiałe, że wielu młodych Żydów, którzy po prostu chcą kontynuować studia i swoje życie, unika angażowania się w potencjalnie niszczącą konfrontację polityczną i ryzykowania oszkalowania lub gorzej, co mogłoby mieć negatywne skutki dla ich wyników na egzaminach i perspektywie uzyskania zatrudnienia.


Dlaczego jakikolwiek Żyd, tak samo jak każdy członek jakiejkolwiek rasy lub wyznania, miałby być prześladowany za to, kim jest? Dlaczego jakikolwiek dumny Żyd, który chce wyrazić poparcie dla żydowskiego państwa, miałby bać się zrobienia tego? Izrael jest jednym z najważniejszych sojuszników Wielkiej Brytanii, dostarczając nam ratujące życie dane wywiadowcze i technologie, i jest coraz mocniejszym partnerem handlowym. Nade wszystko, wbrew wypaczonym pojęciom żydożerców, Izrael nie jest winien fałszywych oskarżeń, jakie żydożercy rzucają, by go oszkalować. W każdym razie, w cywilizowanym społeczeństwie, musi być możliwe przedstawianie własnych argumentów bez strachu.


W 2016 roku brytyjski rząd przyjął roboczą definicję antysemityzmu, sformułowaną przez International Holocaust Remembrance Alliance's (IHRA), co dostarcza narzędzi umożliwiającego organom publicznym na działanie przeciwko takiej dyskryminacji, jaka szaleje na naszych uniwersytetach. Rząd stara się przekonać uniwersytety, by przyjęły definicję IHRA, włącznie z ostrzeżeniem, że mogą odebrać finansowanie. Często ostro sprzeciwia się temu grono nauczycielskie, które chce zachować możliwość zastraszania żydowskich studentów ze swoich katedr. Jesienią zeszłego roku zaledwie 29 z 133 instytucji nauczania wyższego przyjęło tę definicję, chociaż podobno od tego czasu zrobiło to także kilka kolejnych. Na tych, którzy ją odrzucają, należałoby wywrzeć więcej nacisków, jak również prowadzić skrupulatne monitorowanie, by zapewnić trzymanie się tej definicji na kampusach, a jeśli będzie to potrzebne, zapisać ją w prawie.


Konieczne jest naświetlenie sytuacji żydowskich studentów – mało który Brytyjczyk ma jakiekolwiek pojęcie o tym, co dziele się w naszych tak zwanych przybytkach nauki. Dlatego praca Davida Colliera jest tak ważna. Jego raport jest punktem wyjściowym do naszkicowania mapy antysemickich sieci na wszystkich brytyjskich uniwersytetach, żeby zrozumieć gdzie i jak działa ta wrogość i położyć jej kres.


Educational Ethnic Cleansing

Gatestone Institute, 20 stycznia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaRichard Justin Kemp  Były dowódca sił brytyjskich w Afganistanie, pracował w Joint Intelligence Committee oraz COBR. Po przejściu na emeryturę napisał książkę o wojnie w Afganistanie Attack State Red, która stała się bestsellerem.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1776 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Spotkanie w BBC Davida Baddiela z profesorem z SOAS, który usprawiedliwia palestyńską negację Holocaustu   Levick   2021-02-26
Dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny jest w błędzie: Izrael nie jest winny “zbrodni wojennych”   Fitzgerald   2021-02-25
Propaganda terroryzmu nadal obecna na Twitterze   Fernandez   2021-02-23
Okrucieństwo podnoszenia płacy minimalnej   Jacoby   2021-02-23
Na tropach dyktatora i smętków   Koraszewski   2021-02-22
Czy zapał Bidena do zawarcia umowy zadziała lepiej niż „maksymalne naciski”?   Tobin   2021-02-22
Kościół antyrasizmu   Coyne   2021-02-20
Łamanie praw człowieka, o którym nikt nie mówi   Toameh   2021-02-19
Czy sukcesy Trumpa przetrwają na Bliskim Wschodzie?   Milliere   2021-02-18
Nawet najbardziej elokwentni Palestyńczycy (tacy jak Noura Erakat) mają idiotyczną mentalność “sumy zerowej”, że pomaganie Izraelowi równa się szkodzeniu Palestyńczykom     2021-02-17
Człowiek to brzmi dumnie   Koraszewski   2021-02-17
Dla Obamy Izrael nie był “żadną Ziemią Obiecaną”   Bard   2021-02-16
Przeszłość i przyszłość, czyli uwagi o futurologii   Koraszewski   2021-02-15
Wybory prezydenta Bidena wskazują na długą listę błędów w polityce wobec Bliskiego Wschodu   Amos   2021-02-15
Klapki na oczach antyizraelskich historyków: “Porozumienia Abrahamowe nie są historyczne”     2021-02-14
Hady Amr i inne powody do złośliwej satysfakcji w Ramallah   Blum   2021-02-13
Zagubiona w kontrowersji wokół laserów z przestrzeni kosmicznej   Collins   2021-02-12
O kryzysach humanitarnych i kryzysie humanistycznym   Koraszewski   2021-02-11
O Polaku, który zaważył na losach świata   Garczyński-Gąssowski   2021-02-09
Palestyńczycy: Nie dla normalizacji z „syjonistycznym tworem”   Toameh   2021-02-08
Oszustwo w sprawie palestyńskich uchodźców   Bard   2021-02-07
Nowi ludzie w Waszyngtonie: Co kryje się za gestami   Taheri   2021-02-06
Niegdysiejszy i przyszły “bystrooki ekspert”, Robert Malley   Fitzgerald   2021-02-06
Rękawiczki Berniego, memy i inne sprawy   Collins   2021-02-03
Dlaczego ustępstwa Bidena wobec Palestyńczyków szkodzą im zamiast pomagać   Tobin   2021-02-02
Arabski medyczny apartheid – gdzie jest oburzenie?   Tawil   2021-02-01
Wendy Sherman i sztuka spadania w górę   Tobin   2021-01-26
Dokąd zmierzasz Ameryko?   Koraszewski   2021-01-25
Edukacyjna czystka etniczna   Kemp   2021-01-25
Czy Ameryka powinna wznowić finansowanie UNRWA?   Fitzgerald   2021-01-24
Rozruchy w Waszyngtonie i tłumek wieszczący “koniec Ameryki”   Taheri   2021-01-22
Rzecz o prawdzie, nauczaniu i namaszczonych   Koraszewski   2021-01-21
Dlaczego giganty Big Tech nigdy nie cenzurują zagranicznych reżimów autorytarnych?   Frantzman   2021-01-20
Izrael wraca do przyszłości   Glick   2021-01-18
Grona rozproszonego gniewu   Koraszewski   2021-01-18
Oskarżenie Izraela o “apartheid” przez B’Tselem ukrywa jego złowrogą agendę   Frantzman   2021-01-17
W obronie obiektywności i liberalizmu   Jackoby   2021-01-15
Media społecznościowe cenzorem XXI wieku.   Lindenberg   2021-01-13
Depcząc zdrowy rozsądek   Tsalic   2021-01-12
Zamach na dyskurs wieczorową porą   Koraszewski   2021-01-11
Biegnące ku dorosłości. Czyli jak szybko dojrzewają dzieci? Zbyt szybko!   Ferus   2021-01-10
Arabia Saudyjska i progi zwalniające postęp na drodze do normalizacji   Fitzgerald   2021-01-10
Szalone rady dla prezydenta Bidena   Bard   2021-01-09
Kiedy załamują się rządy prawa nikt nie jest bezpieczny   Tobin   2021-01-08
Dwa “haniebne” lata Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ   Kern   2021-01-08
Nowy rok: lepszy czy mniej zły?   Taheri   2021-01-07
Jak antyizraelskie głosy stworzyły pełną hipokryzji, nieprawdziwą narrację o szczepionkach   Frantzman   2021-01-07
Co mówił Stalin o fałszowaniu wyborów   Greenfield   2021-01-06
Radości Paryża w czasach koronawirusa   Taheri   2021-01-05
Palestyńczycy: Międzynarodowa konferencja “pokojowa” dla wyeliminowania Izraela   Tawil   2021-01-04
Joseph Massad i “Brzydki Palestyńczyk”     2021-01-03
Czy Palestyńczycy potrafią przystosować się do zmieniających się czasów?   Tobin   2021-01-02
Zrozumienie lobby sprzeciwiającego się nowym stosunkom Izraela w Zatoce   Frantzman   2021-01-01
Otwarcie nawiasu prezydentury Bidena   Taheri   2020-12-30
Więcej niż tylko pokój – normalność   Amos   2020-12-28
Trudne lekcje Arabskiej Wiosny   i Alberto M. Fernandez   2020-12-27
Życzcie swoim chrześcijańskim znajomym Wesołych Świąt   Al-Sajf   2020-12-26
Sprawa palestyńska w oczach Libańczyka   Saghija   2020-12-26
Heretycki impuls: Zamiatin i Orwell   Moore   2020-12-25
Nowy raport o antysemityzmie online, który trzeba koniecznie przeczytać     2020-12-23
Propagandziści palestyńskich Arabów dosłownie piszą na nowo historię   Flatow   2020-12-22
Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba   Koraszewski   2020-12-22
Europa nie może walczyć z antysemityzmem, podczas gdy ignoruje zagrożenie  Izraela   Harris   2020-12-21
Pochwała dyplomatycznych quid pro quo   Tobin   2020-12-20
Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą bezpieczniejsze i bardziej tolerancyjne wobec Żydów niż większość Europy?   Frantzman   2020-12-19
Kolumbowy błąd Georga Orwella   Koraszewski   2020-12-17
Czy Palestyńczycy są ofiarami “kultury anulowania”?     2020-12-16
Baronówna Sonia von Dombrowsky   Garczyński-Gąssowski   2020-12-15
Terroryzm: ostrzeżenie Iranu dla Europy   Kemp   2020-12-15
Nowa kokieteria Erdoğana: oszukańcze reformy demokratyczne   Bekdil   2020-12-14
New York Times wyciąga starą historię, by zmieszać z błotem Izrael   Miller   2020-12-13
Kobayahshi Maru, paradoks szantażysty i Trump   Amos   2020-12-10
Moralne bankructwo Banku Światowego   Hirsch   2020-12-09
Wołanie o spóźnioną sprawiedliwość dla pułkownika Larry’ego Franklina   Glick   2020-12-07
Pogromcy szarańczy szkolą Etiopczyków    Leichman   2020-12-07
Arabowie: Dlaczego UE opłakuje tego irańskiego naukowca?   Toameh   2020-12-06
Biblia w ręku ateisty - recenzja   Koraszewski   2020-12-03
Arabka pisze o głupocie odmowy normalizacji stosunków z Żydami   Mahmoud   2020-12-03
Iran, a  nie Izrael, jest wrogiem Arabów   Zajed   2020-12-02
Ziemia obiecana Baracka Obamy   Lipman   2020-12-01
Książka, której jeszcze nie możesz przeczytać   Pandavar   2020-12-01
Zamachowcy, demokraci i potępieńcze łkania   Koraszewski   2020-11-30
Antysemici zwalczają antysemityzm: orwellowska farsa   Blum   2020-11-28
Czy Francja, Hiszpania i Irlandia zgodziły się finansować palestyńskie organizacje terrorystyczne?   Hirsch   2020-11-26
Odkrywając pokój w Dubaju   Yemini   2020-11-25
Izrael jest besztany za opór przeciwko arabskiej kolonizacji   Rosenthal   2020-11-24
Usprawiedliwianie muzułmańskiej wściekłości na karykatury Mahometa   Saghieh   2020-11-23
Brytyjski rząd raz za razem opluwa Izrael   Collier   2020-11-21
Urojenie osobistej dyplomacji   Tobin   2020-11-20
Iran: Mułłowie świętują w nadziei na powrót do bomby nuklearnej   Rafizadeh   2020-11-20
Trzynastu wspaniałych pod wodzą misjonarza   Koraszewski   2020-11-19
Pluralistyczna Europa odrzuciła wojny religijne, a teraz poddaje się „potworowi” ekstremistycznego, politycznego islamu   Abdel-Samad   2020-11-18
W wasze ręce, czyli moja nowa książka   Koraszewski   2020-11-17
Historyczna Palestyna: czyli co należy wiedzieć!   Oz   2020-11-17
Wybory 2020 były okropne   Glick   2020-11-16
Amerykańsko-żydowsko-radzieckie doświadczenie   Tabarovsky   2020-11-15
Muzułmanie: Meczet Al-Aksa nie należy do Palestyńczyków   Toameh   2020-11-14
Muślinowa kurtyna samooszustwa   Koraszewski   2020-11-14
Święta wojna Erdoğana przeciw ‘niewiernej Europie’   Bekdil   2020-11-13
Gazeta “Guardian” w pełni naśladuje Electronic Intifada   Collier   2020-11-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk