Prawda

Niedziela, 3 lipca 2022 - 04:57

« Poprzedni Następny »


Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące


Seth J. Franzman 2022-05-09

<span>Rosyjski prezydent Władimir Putin wygłasza przemówienie z okazji rocznicy „zjednoczenia” Krymu z Rosją, marzec 2022 (Źródło: Wikipedia)</span>
Rosyjski prezydent Władimir Putin wygłasza przemówienie z okazji rocznicy „zjednoczenia” Krymu z Rosją, marzec 2022 (Źródło: Wikipedia)

Kiedy Rosja ogłosiła inwazję na Ukrainę pod koniec lutego, nazwała ją “specjalną operacją wojskową”, która miała ”denazyfikować” Ukrainę.  


Ta prostacka propaganda miała dać wrażenie, że nie jest to wojna, a Moskwa jedynie rozprawia się z “nazistami”. Rosja kontynuowała oskarżenia o “nazizm”, by uzasadnić swoją agresję. Obecnie poszła nawet dalej, z twierdzeniem rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, Siergieja Ławrowa, że Hitler miał “żydowską krew”. To twierdzenie padło w odpowiedzi na pytanie, jak Rosja może walczyć z “nazistami” w Ukrainie, skoro ukraiński prezydent, Wołodymyr Zeleński, jest potomkiem Żydów.    


Dlaczego Rosja sądzi, że ta narracja kogokolwiek przekona? Moskwa nie zmieniła swojego przesłania, wierzy, że krzyczenie „naziści, naziści” o Ukrainie będzie skuteczne. Do kogo jest skierowane to przesłanie? Czy do rosyjskich obywateli posłanych, by walczyli w Ukrainie? Czy jest głównie dla zachodniej publiczności? Tendencja do oskarżania ludzi, krajów lub grup o „nazizm” lub „neonazizm” jest bardzo silna na Zachodzie.  


Zachodnie media często nazywają politycznych przeciwników z prawicy “faszystami”, “neonazistami” lub „zwolennikami białej supremacji”. Przy tak częstym odwoływaniu się do nazizmu w politycznym dyskursie na Zachodzie wydaje się, że Rosja wierzyła, iż wrzask “naziści” przekona ludzi, że jej kampania w Ukrainie jest prawomocna. 


Rosja robi także dokładnie to, co robią pewne grupy polityczne na Zachodzie. Bierze kilka przykładów ukraińskiej skrajnej prawicy i nazywa ich nazistami, a następnie używa tego do oczernienia całej Ukrainy.  


Kluczowym przykładem tego działania jest podawanie Batalionu „Azow” jako przykładu tego, jak Rosja walczy z „nazistami”. Rosja używa swoich mediów i przyjaciół na Zachodzie, by propagować twierdzenia, że w Ukrainie są „neonaziści” przez powoływanie się na ten jeden batalion.  


Oskarżenia Rosji, że jej wrogowie to “naziści” lub “faszyści”, ma długą historię idącą wstecz do lat 1920. Komuniści mobilizowali ludzi przeciwko faszystom w Europie w latach 1920. i 1930. Później, kiedy nazistowskie Niemcy dokonały inwazji na Rosję, Związek Radziecki  faktycznie walczył przeciwko nazizmowi i faszyzmowi i istotnie odegrał wielką rolę w pokonaniu nazizmu. Jednak, po pokonaniu nazistów sowiecka machina propagandowa nadal używała określenia „faszyści” na swoich wrogów. 


W listopadzie 1958 roku pierwszy sekretarz partii komunistycznej Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow, wygłosił przemówienie o Niemczech, w którym twierdził, że “siłami zbrojnymi, które są odtwarzane w Niemczech Zachodnich, znowu dowodzą nazistowscy generałowie i admirałowie. Zachodnioniemiecka armia jest szkolona w duchu drapieżczych aspiracji nazistowskiego Wehrmachtu, w duchu rewanżu i nienawiści do Związku Radzieckiego i innych miłujących pokój narodów”. Ostrzegł, że “faszyzm” znowu się odradza. 


Na całym Zachodzie ci, którzy sympatyzowali ze Związkiem Radzieckim, marksiści oraz inni lewicowi aktywiści, również często oskarżali swoich wrogów o nazizm. Na przykład, francuskiego polityka, Charlesa De Gaulle’a, przedstawiono w 1968 roku jako Hitlera trzymającego maskę De Gaulle’a; chodziło o pokazanie, że poparcie dla De Gaulle’a było w rzeczywistości poparciem dla jakiegoś nowego Hitlera. Przed Białym Domem w czasach prezydenta USA, Richarda Nixona, w 1970 roku podczas protestów przeciwko wojnie w Wietnamie rozmieszczono plakaty z “heil Nixon” ozdobione swastyką. 


Cała ta retoryka trwała do końca zimnej wojny. Rosja za Władimira Putina przyjęła nowy rodzaj nacjonalizmu. Mimo jednak, że Rosja stała się bardziej prawicowa i nacjonalistyczna, za granicą nadal mówiła językiem skrajnej lewicy, zapożyczając bardzo wiele z propagandy czasów sowieckiej ery. Ta janusowa twarz jest częścią programu Moskwy. Chodzi tu wyłącznie o propagandowy przekaz.


Moskwa wie, że jeśli wystarczająco często będzie nazywała swoich wrogów “nazistami”, zachodnie media albo zaakceptują tę terminologie, albo będą z nią dyskutować. To zaś spowoduje, że część ludzi pomyśli: “może Rosjanie mają rację” lub przynajmniej podświadomie niektórym słowo “naziści” będzie kojarzyć się z Ukrainą. W marcu “New York Times” wyjaśniał “dlaczego Putin przywołuje nazistów”, a “Guardian” napisał, że “antysemityzm kieruje twierdzeniami Putina”. NPR powiedziało, że twierdzenie Putina, iż walczy z “neonazistami”, jest wypaczeniem historii.  


Innym powodem, dla którego Moskwa wierzyła, że jej oskarżenia o “nazizm” dobrze przyjmą się na Zachodzie, było to, że rosyjskie media od lat szerzyły propagandę po angielsku na całym Zachodzie. Przez kanały takie jak RT w wielu językach i miejscach takich jak Sputnik, Rosja propagowała rozmaite narracje, które jej zdaniem mogły spowodować chaos na Zachodzie. To znaczy, że rosyjskie media czasami propagowały twierdzenia skrajnej prawicy przeciwko migrantom lub prawom gejów, ale czasami propagowały poglądy skrajnie lewicowych „dysydentów”, takich jak Noam Chomsky i inni.


Rosja chciała być wsparciem dla każdej opozycyjnej partii na Zachodzie, gościła w Moskwie członków skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Można by pomyśleć, że ludzie obudzą się i zapytają Moskwę, jak może przyjmować zarówno narrację skrajnej lewicy, jak skrajnej prawicy. Ale rzadko kiedy wspomina się ten dysonans. Rosja używała modelu Al-Dżaziry i TRT, gdzie prawicowe reżimy pompują po angielsku programy, które wydają się być na lewicy. Tak więc, te prawicowe reżimy są za granicą za prawami gejów lub za prawami kobiet, popierają prawo do aborcji w USA i są przeciwko “białemu przywilejowi” i za kontrolą broni palnej lub prawami imigrantów i uchodźców; podczas gdy u siebie w kraju te reżimy wierzą w diametralną odwrotność tego, co propagują na Zachodzie.    


Rosja uczyła się, jak wpływać na Zachód. Wiedzieli, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy nie będą zadawać pytań o finasowanie „alternatywnych” mediów lub źródła „niezależnych” doniesień, które nie są częścią „korporacyjnych” mediów USA. Nawet jeśli, tymi mediami kieruje Moskwa, są nadal uważane za „dysydenckie” i „krytyczne”. Choć nie ma to sensu, ponieważ logicznie media kierowane przez autorytarne rządy nie są „dysydenckie” ani „krytyczne”, niemniej przez ostatnich dwadzieścia lat media takiej jak TRT, RT lub Al-Dżazira zyskały wielkie wpływy. Rosja straciła nieco z tych wpływów po inwazji na Ukrainę, ale nadal ufa własnym agentom.  


To był jeden z powodów, dla których Rosja wierzyła, że jej narracja o “nazistach” odniesie sukces, bowiem odnosiła sukcesy w przeszłości szerząc te same prostackie twierdzenia.


Jednak Rosja obserwowała także, jak oskarżenia wrogów o “nazizm” są używane przez zachodnie media i zachodnich polityków. Szczególnie w USA jest powszechne, że polityczna dyskusja szybko spada do poziomu argumentów w stylu: „jesteś nazistą”.


W epoce Trumpa lewica powszechnie oskarżała administrację Trumpa o “biały nacjonalizm”, bycie “alt-right” lub wręcz zarzucała “nazizm”. Te oskarżenia rzucano jednak już od lat. Wcześniej, podczas administracji Busha, George W. Bush był oskarżany o faszyzm. Zasadniczo w USA każdy, kto jest politycznym wrogiem, jest często nazywany „nazistą” lub „faszystą”.  


Rosja wierzyła, że skoro Zachód jest przyzwyczajony do takich oskarżeń, zaakceptuje twierdzenie, że Ukraina jest “nazistowska”. Rosja używała już tych twierdzeń o Ukrainie w przeszłości, twierdząc, że w konflikcie z Ukrainą od 2014 roku chodzi o „nazizm”.  


Oskarżenie wysuwane przez Rosję, jak również przez krytyków ukraińskiego rządu na Zachodzie opierało się na przypominaniu ukraińskich “kolaborantów” z okresu nazistowskiej okupacji Polski w latach 1940. Obejmowało to oskarżenia, że Ukraina powraca do swojej skrajnie nacjonalistycznej przeszłości. 


W tych dyskusjach używano także Holocaustu i Żydzi byli wepchnięci w centrum twierdzeń i ich zaprzeczeń. Tę kwestię badano w książkach, takich jak Putin’s Hybrid War and the Jews: Anti­semitism, Propaganda, and the Displacement of Ukrainian Jewry Sama Sokola.  


Ostatnim aspektem rosyjskich twierdzeń o “nazistowskiej” Ukrainie jest to, że stara się wpleść Holocaust w swoje tezy. Kiedy krytycy inwazji Putina przypomnieli, że Zeleński jest Żydem, odpowiedzią jest teraz, że Żydzi współpracowali z nazistami. To oskarżenie ma również korzenie na Zachodzie. Oskarżenia o żydowską kolaborację liczą dziesiątki lat. Jedni używali tego przy uczciwym badaniu historii, pisząc o trudnościach, przed jakimi stawali Żydzi pod nazistowską okupacją. Inni jednak często próbowali postawić sprawy na głowie – używając twierdzeń o związkach Żydów z nazistami jako przykładów tego, jak Żydzi stali się “judeo-nazistami” w Izraelu, lub, używając słów pewnego brytyjskiego historyka, jak żydowskie ofiary Holocaustu prześladują teraz Palestyńczyków jako część koła historii, gdzie ofiara staje się katem.  


W tej narracji, wykorzystywanej przez antyizraelskich ekstremistów, antysemitów i ekstremistów na Bliskim Wschodzie, Izrael i Żydzi są często porównywani do nazistów. Żadna inna grupa nie jest tak systematycznie porównywana do swoich prześladowców jak Żydzi. To jest część procesu, w którym wielu uważa, że mogą użyć żydowskiej historii przeciwko Żydom i Izraelowi. Brytyjscy i amerykańscy politycy używali tego wypaczania historii, kiedy oskarżali Żydów, że nie “nauczyli się” lekcji z Holocaustu lub nie zachowują się poprawnie, jak na ofiarę przystało. Krótko mówiąc, kiedy Żydzi robią coś rzekomo niewłaściwego, natychmiast zostają okrzyczani „nazistami”.  


Ten ostatni aspekt złośliwego twierdzenia, że Żydzi są także “nazistami”, jest częścią najnowszej narracji pochodzącej z Moskwy. Moskwa najwyraźniej wierzy, że nie ma granic dla jej retoryki. To jest zmiana w stosunku do wcześniejszej tendencji Putina do respektowania żydowskiej społeczności w Rosji i przyjaznych stosunków z Izraelem.


Wojna w Ukrainie wydobyła na światło dzienne stare zmory. Rosja ma tendencję do dawania wiary własnej propagandzie o wszystkich wrogach będących „nazistami”, jednak tym razem nie odniosła wielkiego sukcesu. Rosja nie jest przekonująca dla globalnego południa lub krajów, gdzie bycie „nazistą” nie jest kontrowersyjne. Propaganda Rosji nie przekonuje zapewne Rosjan, jest głównie zaprojektowana jako oszczerstwo i może przekonać tylko nielicznych na Zachodzie. 


Why Russia Thought its ‘Nazi’ claims would be convincing

Jerusalem Post, 3 maja 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Seth J. Frantzman - Urodzony w USA wieloletni publicysta izraelskiej gazety "Jerusalem Post".


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2160 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wojny pełne błędnych kalkulacji   i Alberto M. Fernandez   2022-06-30
Najwspanialszy wynalazek ludzkości   Koraszewski   2022-06-30
Kraje arabskie ponownie odtrąciły UNRWA na konferencji o pomocy finansowej     2022-06-30
Sudan: Ludobójstwo, o którym nikt nie mówi   Rehov   2022-06-30
Monolog prowincjonalnego Hamleta   Kruk   2022-06-29
Niech już UNRWA wreszcie umrze   Blum   2022-06-29
Gdzie były media, kiedy niezależne dochodzenie uznało Amnesty International za organizację „instytucjonalnie rasistowską”?   von Koningsveld   2022-06-28
To nie jest artykuł o Shireen Abu Akleh   Collier   2022-06-27
W poszukiwaniu lekarstwa na obłęd   Koraszewski   2022-06-27
Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13
Wielki rosyjski energetyczny przekręt   Meotti   2022-04-12
Wojna zmienia ludzi w bestie   Koraszewski   2022-04-12
To demografia, głupcze!   Bard   2022-04-10
Wykopanie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ jest pustym gestem   Tobin   2022-04-07
Nieskończona ignorancja wiązania potrzeb Ukrainy z izraelską Żelazną Kopułą   Frantzman   2022-04-07
Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój   Van Koningsveld   2022-04-06
Obywatel i jego ewolucja w czasie i przestrzeni   Koraszewski   2022-04-06
Irański emerytowany generał: Rosja nie powinna być pośrednikiem w rozmowach nuklearnych     2022-04-05
Pod sztandarem walki z faszyzmem i o prawa człowieka   Koraszewski   2022-04-04
Prawdziwy powód krytykowania izraelskiej reakcji pomocowej dla Ukrainy   Altabef   2022-04-04
Oskarżenie o apartheid, Porozumienie Abrahamowe i “właściwa strona historii”     2022-04-03
Co się dzieje w gabinecie Putina?   Koraszewski   2022-04-01
Czy wywiad USA podrasowuje dowody o Iranie?   Bard   2022-03-31
PMW demaskuje żałosne “potępienie” terroru przez Abbasa   Marcus   2022-03-31
Jak Putin wydał miliony na szerzenie fałszywych informacji o szczelinowaniu   Ridley   2022-03-30
Wiara i człowieczeństwo - przypadek islamu   Koraszewski   2022-03-29
Dla Żydów fake news nie zaczynają się od Trumpa – zaczynają się od Al Dury   Amos   2022-03-28
Arabia Saudyjska i ZEA odmawiają poparcia USA przeciwko Rosji, ponieważ USA odmawiają poparcia ich przeciwko Iranowi     2022-03-28
BBC, rewizja historii i wynalezienie starożytnej Palestyny   Collier   2022-03-27
Grupa na wydziale prawa Harvardu, próbuje tak zdefiniować “apartheid”, by pasował do Izraela     2022-03-26
Czekiści z ulicy Sezamkowej   Koraszewski   2022-03-26
“Uczyńmy antyamerykańskie dyktatury znowu wielkimi”   Rafizadeh   2022-03-25
Kolejny palestyński “umiarkowany” jest zdemaskowany   Flatow   2022-03-24
Porażka odstraszania   Stewart   2022-03-24
Posłaniec z nieudanej przeszłości wskazuje ku problematycznej przyszłości   Tobin   2022-03-23
Jak odstraszyć wystraszonego, że nie dość straszy?   Koraszewski   2022-03-21
Czechosłowacka opcja   Rosenthal   2022-03-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk