Prawda

Piątek, 22 stycznia 2021 - 22:22

« Poprzedni Następny »


Dla postmodernizmu tożsamość jest ważniejsza od rozumu


Vic Rosenthal 2020-09-25

Kadr z filmu Alien.
Kadr z filmu Alien.

Wiele lat temu , jeszcze w epoce modernizmu (w odróżnieniu od epoki “postmodernizmu”, w jakiej żyjemy obecnie) miałem pracę, która obejmowała nauczanie podstaw logiki. Prawdopodobnie najważniejszym elementem były nieformalne błędy logiczne, te złośliwie przekonujące sztuczki argumentacji, które noszą barwne nazwy, takie jak “żaden prawdziwy Szkot”, “Motte i Bailey” oraz “red herring [fałszywy trop]”. Jednym z moich ulubionych jest rodzaj Begging the Question (zakładanie tego, co twierdzisz, że dowodzisz). Nazywam to błędem logicznym Niedającego się Obalić Twierdzenia.

Czym jest Niedające się Obalić Twierdzenie? Przykładem może być twierdzenie wyznawców autorki Alisy Rosenbaum (powszechnie znanej jako Ayn Rand), że jedynym racjonalnym motywem ludzkiego działania jest interes własny. Kiedy reagujesz podając przykłady najwyraźniej racjonalnego altruizmu – miliardera, który rozdał swój majątek, Matki Teresy i innych – odpowiedzią jest, że psychiczna wartość ich działań była dla tych osób większa niż wartość pieniędzy lub wygoda, jaką poświęcili. Dobre samopoczucie jest w ich interesie własnym, a poświęcenie spowodowało, że czuli się dobrze.

 

Niezależnie od tego, jaki przykład podasz, twój rozmówca subtelnie przedefiniuje pojęcie interesu własnego tak, by definicja to obejmowała. Sposobem zdemaskowania tego błędu logicznego jest pytanie: “co liczyłoby się jako skuteczne zaprzeczenie tego twierdzenia?” Wobec każdego twierdzenia, które zawiera empiryczną treść, to jest, wyraża coś nowego o świecie, musi istnieć możliwość obalenia go przez jakieś wyobrażalne fakty. Jeśli nie ma żadnego dającego się wyobrazić faktu, który mógłby pokazać, że twierdzenie jest fałszywe, wskazuje to, że nie jest to twierdzenie o świecie, że chodzi tu raczej o znaczenie słów.   


Jeśli więc twój rozmówca nie potrafi przedstawić niczego, co mogłoby zaprzeczyć jego tezie, jeśli nie ma żadnego wyobrażalnego faktu, który mógłby to sfalsyfikować, to wiesz, że twój rozmówca definiuje “interes własny” w taki sposób, by obejmował wszystkie racjonalne motywacje. Innymi słowy, zakłada to, co twierdzi, że dowodzi.

 

Innym przykładem jest nieszczęsne, tak popularne dziś pojęcie “białej wrażliwości” - “white fragility” -  czyli koncepcja, że nie można obalić twierdzenia, iż wszyscy biali są rasistami, ponieważ robienie tego jest uznane za prima facie dowód rasizmu. Liczne prywatne i publiczne przedsiębiorstwa, które płacą grube pieniadze autorce książki na ten temat, mogłyby zaangażować mnie za znacznie mniejszą sumę, żebym wyjaśnił, dlaczego nieobalalność twierdzenia na ogół wskazuje, że jest ono częścią kolistego argumentu.

 

Istnieje inny rodzaj Niedającego się Obalić Twierdzenia, a jest nim odwołanie się do Prywatnych Faktów. Prywatny fakt to taki fakt, który jest dostępny tylko mówcy i dlatego nie można go obalić. Na przykład, jeśli mówię, że teraz myślę o pięknych kwiatach, nikt nie może dostarczyć przekonującego dowodu (przynajmniej przy obecnych możliwościach skanowania mózgu), że moje twierdzenie jest fałszywe. Jestem jedynym człowiekiem, któremu dostępne są moje myśli.


Twierdzenie o Prywatnym Fakcie nie jest samo w sobie błędne. Istotnie mogę myśleć o pięknych kwiatach. Kiedy jednak Prywatny Fakt jest prezentowany jako twierdzenie o świecie, które może mieć jakieś dalsze konsekwencje, a równocześnie jako twierdzenie niedające się obalić, podnosi się flaga alarmowa. Krótko mówiąc: albo jest to twierdzenie tylko o tobie, w którym to wypadku nie można go kwestionować, albo jest o świecie i mogą istnieć dowody, ukazujące nieprawdziwość tego twierdzenia.  


Przykładem byłoby, gdybym ja, dziadek dziewięciorga wnucząt, powiedział, że w rzeczywistości jestem kobietą. Mogę poprzeć moje twierdzenie odwołując się do mojego prywatnego postrzegania mojego gender, czegoś, co różni się od mojej biologicznej płci i od roli społecznej jaką pełniłem przez ostatnie 77 lat. Ponieważ ten gender nie jest dostrzegalny dla nikogo innego, nikt nie może obalić mojego twierdzenia. Jestem jedynym człowiekiem, który wie czy jest to prawda, czy fałsz.

 

Ktoś mógłby argumentować, że definicja “gender”, jakiej używam, wydaje się różnić o powszechnego znaczenia przypisywanego temu słowu. Jak długo jednak jestem konsekwentny, nie popełniam błędu logicznego. Logiczny problem powstaje, kiedy upieram się, że moja rola społeczna musi zmienić się pod każdym względem, zaczynając od zaimków, poprzez przywilej korzystania z wszystkich toalet, społecznie odpowiedniej odzieży i każdego innego zależnego od roli gender względu. W takim wypadku utrzymuję, że mój Prywatny Fakt w sprawie gender jest w rzeczywistości empirycznym faktem według modelu biologicznej płci. To nie jest tylko o mnie, ale musi mieć konsekwencje w rzeczywistym świecie. A to jest błędne.

 

Przytaczam to tylko jako przykład (mój artykuł o transgenderyzmie jest tutaj). Proszę zauważyć, że odpowiedzią na zastrzeżenia nie będzie próba uzasadnienia użytej logiki. Będzie nią raczej powiedzenie, że każdy, kto nie akceptuje, by żądania, że proklamacje o gender były akceptowane jako prawda, jest cisgenderowym, transfobicznym ciemiężcą i że będą dla niego poważne kary w rzeczywistym świecie.

 

Tym, co dzieje się tutaj, to fakt, iż wiele rzeczy, które “nieprzebudzonym” wydają się absurdami, w rzeczywistości wypływają z jednego ideologicznego korzenia: postmodernizmu Lyotarda, Foucaulta, Derridy i innych. To jest źródło ekscesów politycznej poprawności, mikroagresji, intersekcjonalności, transgenderyzmu, postkolonializmu, wydziałów badań rasy i gender, “teorii queer”, moralnego, kulturowego i epistemologicznego relatywizmu; zastąpienia historii przez „narrację”, nieufności do nauki, ataków na wolność słowa, połączenia mowy z przemocą – mógłbym długo kontynuować. Bardzo warto przeczytać naświetlenie wszystkich tych powiązań z liberalnego punktu widzenia w niedawnym artykule  Helen Pluckrose, zatytułowanym How French ‘Intellectuals’ Ruined the West: Postmodernism and Its Impact, Explained.

 

Nieco nadmiernie upraszczając: postmoderniści wierzą, że nie ma obiektywnej prawdy; to, co jest przedstawiane jako obiektywna prawda, jest częścią społecznie skonstruowanej narracji, której celem jest trzymanie grup mających władzę (“ciemiężców”) na szczycie, a innych – szczególnie „ludzi kolorowych”, ale także kobiet, mniejszości seksualnych i genderowych, niepełnosprawnych i innych – w ujarzmieniu. Z powodu wszechobecności narracji, ciemiężcy nie są w stanie zrozumieć punktu widzenia ciemiężonych, niezależnie od tego, jakie mogą mieć dobre intencje. To rozumowanie zostało konkretnie zastosowane do wyjaśnienia sytuacji  (nieżydowskich) narodów na Bliskim Wschodzie przez Edwarda Saida w jego książce Orientalizm, prawdopodobnie najbardziej popularnej pracy na wydziałach studiów bliskowschodnich.


Tożsamość ma najwyższą wagę w postmodernistycznej teorii. To, kim jesteś, determinuje to, gdzie pasujesz, według jakiej narracji żyjesz i, oczywiście, czy jesteś ciemiężcą, czy ciemiężonym. Być może wyjaśnia to furię skierowaną na Jessicę Krug i Rachel Dolezal, które “przywłaszczyły sobie” rasową tożsamość, która do nich nie należała (chociaż nie wydaje się, by był jakiś problem z przywłaszczaniem sobie gender).  


Postmoderniści odrzucają koncepcję Oświecenia o nadrzędności rozumu, obiektywnej prawdy, tolerancji wobec innego zdania, praw człowieka, które są milcząco akceptowane przez tych z nas, którzy nazywają siebie liberałami lub konserwatystami. Widzą to wszystko jako artefakty ciemiężącego system społecznego. Logika jest narzędziem ucisku.

 

Nawet matematyka została oskarżona o rasizm!

 

Dlatego postmoderniści nie traktują poważnie argumentów przeciwko transgenderyzmowi lub białej wrażliwości (i tak dalej). Widzą je po prostu jako wyrazy ciemiężącej narracji, która je zrodziła, i postępową odpowiedzią jest odebranie platform lub “anulowanie” mówcy lub (być może w nieodległej przyszłości) wysłanie go do gułagu.


Postmodernizm i jego dzieci: postkolonializm, krytyczna teoria rasy, intersekcjonalność, transgenderyzm i cała reszta od dziesięcioleci dojrzewała na uniwersytetach; ale jak stworzenie z Alien właśnie wdarli się do zewnętrznego świata. Ta ideologia, nękana wewnętrznymi niespójnościami, widzi żądanie spójności jako jeszcze jedno narzędzie ucisku. Tożsamość jest ważniejsza od rozumu.   

 

Można argumentować, że połączenie politycznej niestabilności w rozwiniętym świecie i naturalnych zjawisk, takich jak pandemia koronawirusa, mogą doprowadzić ludzkość do kolejnych “mroków średniowiecza”. Jeśli to się zdarzy, żadna filozofia nie pasowałaby lepiej niż postmodernizm.

 

For Postmodernism, Identity Overrides Reason

20 września 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Vic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj






Notatki

Znalezionych 1746 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Rozruchy w Waszyngtonie i tłumek wieszczący “koniec Ameryki”   Taheri   2021-01-22
Rzecz o prawdzie, nauczaniu i namaszczonych   Koraszewski   2021-01-21
Dlaczego giganty Big Tech nigdy nie cenzurują zagranicznych reżimów autorytarnych?   Frantzman   2021-01-20
Izrael wraca do przyszłości   Glick   2021-01-18
Grona rozproszonego gniewu   Koraszewski   2021-01-18
Oskarżenie Izraela o “apartheid” przez B’Tselem ukrywa jego złowrogą agendę   Frantzman   2021-01-17
W obronie obiektywności i liberalizmu   Jackoby   2021-01-15
Media społecznościowe cenzorem XXI wieku.   Lindenberg   2021-01-13
Depcząc zdrowy rozsądek   Tsalic   2021-01-12
Zamach na dyskurs wieczorową porą   Koraszewski   2021-01-11
Biegnące ku dorosłości. Czyli jak szybko dojrzewają dzieci? Zbyt szybko!   Ferus   2021-01-10
Arabia Saudyjska i progi zwalniające postęp na drodze do normalizacji   Fitzgerald   2021-01-10
Szalone rady dla prezydenta Bidena   Bard   2021-01-09
Kiedy załamują się rządy prawa nikt nie jest bezpieczny   Tobin   2021-01-08
Dwa “haniebne” lata Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ   Kern   2021-01-08
Nowy rok: lepszy czy mniej zły?   Taheri   2021-01-07
Jak antyizraelskie głosy stworzyły pełną hipokryzji, nieprawdziwą narrację o szczepionkach   Frantzman   2021-01-07
Co mówił Stalin o fałszowaniu wyborów   Greenfield   2021-01-06
Radości Paryża w czasach koronawirusa   Taheri   2021-01-05
Palestyńczycy: Międzynarodowa konferencja “pokojowa” dla wyeliminowania Izraela   Tawil   2021-01-04
Joseph Massad i “Brzydki Palestyńczyk”     2021-01-03
Czy Palestyńczycy potrafią przystosować się do zmieniających się czasów?   Tobin   2021-01-02
Zrozumienie lobby sprzeciwiającego się nowym stosunkom Izraela w Zatoce   Frantzman   2021-01-01
Otwarcie nawiasu prezydentury Bidena   Taheri   2020-12-30
Więcej niż tylko pokój – normalność   Amos   2020-12-28
Trudne lekcje Arabskiej Wiosny   i Alberto M. Fernandez   2020-12-27
Życzcie swoim chrześcijańskim znajomym Wesołych Świąt   Al-Sajf   2020-12-26
Sprawa palestyńska w oczach Libańczyka   Saghija   2020-12-26
Heretycki impuls: Zamiatin i Orwell   Moore   2020-12-25
Nowy raport o antysemityzmie online, który trzeba koniecznie przeczytać     2020-12-23
Propagandziści palestyńskich Arabów dosłownie piszą na nowo historię   Flatow   2020-12-22
Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba   Koraszewski   2020-12-22
Europa nie może walczyć z antysemityzmem, podczas gdy ignoruje zagrożenie  Izraela   Harris   2020-12-21
Pochwała dyplomatycznych quid pro quo   Tobin   2020-12-20
Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą bezpieczniejsze i bardziej tolerancyjne wobec Żydów niż większość Europy?   Frantzman   2020-12-19
Kolumbowy błąd Georga Orwella   Koraszewski   2020-12-17
Czy Palestyńczycy są ofiarami “kultury anulowania”?     2020-12-16
Baronówna Sonia von Dombrowsky   Garczyński-Gąssowski   2020-12-15
Terroryzm: ostrzeżenie Iranu dla Europy   Kemp   2020-12-15
Nowa kokieteria Erdoğana: oszukańcze reformy demokratyczne   Bekdil   2020-12-14
New York Times wyciąga starą historię, by zmieszać z błotem Izrael   Miller   2020-12-13
Kobayahshi Maru, paradoks szantażysty i Trump   Amos   2020-12-10
Moralne bankructwo Banku Światowego   Hirsch   2020-12-09
Wołanie o spóźnioną sprawiedliwość dla pułkownika Larry’ego Franklina   Glick   2020-12-07
Pogromcy szarańczy szkolą Etiopczyków    Leichman   2020-12-07
Arabowie: Dlaczego UE opłakuje tego irańskiego naukowca?   Toameh   2020-12-06
Biblia w ręku ateisty - recenzja   Koraszewski   2020-12-03
Arabka pisze o głupocie odmowy normalizacji stosunków z Żydami   Mahmoud   2020-12-03
Iran, a  nie Izrael, jest wrogiem Arabów   Zajed   2020-12-02
Ziemia obiecana Baracka Obamy   Lipman   2020-12-01
Książka, której jeszcze nie możesz przeczytać   Pandavar   2020-12-01
Zamachowcy, demokraci i potępieńcze łkania   Koraszewski   2020-11-30
Antysemici zwalczają antysemityzm: orwellowska farsa   Blum   2020-11-28
Czy Francja, Hiszpania i Irlandia zgodziły się finansować palestyńskie organizacje terrorystyczne?   Hirsch   2020-11-26
Odkrywając pokój w Dubaju   Yemini   2020-11-25
Izrael jest besztany za opór przeciwko arabskiej kolonizacji   Rosenthal   2020-11-24
Usprawiedliwianie muzułmańskiej wściekłości na karykatury Mahometa   Saghieh   2020-11-23
Brytyjski rząd raz za razem opluwa Izrael   Collier   2020-11-21
Urojenie osobistej dyplomacji   Tobin   2020-11-20
Iran: Mułłowie świętują w nadziei na powrót do bomby nuklearnej   Rafizadeh   2020-11-20
Trzynastu wspaniałych pod wodzą misjonarza   Koraszewski   2020-11-19
Pluralistyczna Europa odrzuciła wojny religijne, a teraz poddaje się „potworowi” ekstremistycznego, politycznego islamu   Abdel-Samad   2020-11-18
W wasze ręce, czyli moja nowa książka   Koraszewski   2020-11-17
Historyczna Palestyna: czyli co należy wiedzieć!   Oz   2020-11-17
Wybory 2020 były okropne   Glick   2020-11-16
Amerykańsko-żydowsko-radzieckie doświadczenie   Tabarovsky   2020-11-15
Muzułmanie: Meczet Al-Aksa nie należy do Palestyńczyków   Toameh   2020-11-14
Muślinowa kurtyna samooszustwa   Koraszewski   2020-11-14
Święta wojna Erdoğana przeciw ‘niewiernej Europie’   Bekdil   2020-11-13
Gazeta “Guardian” w pełni naśladuje Electronic Intifada   Collier   2020-11-13
Dlaczego znowu głosowałam na Trumpa   Nykiel-Herbert   2020-11-12
„Co izraelscy żołnierze robią palestyńskim dzieciom” -  recenzja   Kalwas   2020-11-12
Hipokryzja Demokratów szkodzi demokracji   Tobin   2020-11-11
Oblężenie Francji, 2020   Rosenthal   2020-11-10
Europa musi bezwarunkowo bronić swoich wartości   Harris   2020-11-10
Sukces Trumpa na Bliskim Wschodzie wynika z jego konkretnego (nie tylko retorycznego) poparcia dla trwałości Izraela     2020-11-09
Ataki na chrześcijan ukazują hipokryzję kontrowersji wokół  “bluźnierstwa”   Frantzman   2020-11-07
Corbyn to tylko jeden człowiek. Lewicowy antysemityzm to tradycja   Johnson   2020-11-07
Dziennikarz: rzemieślnik czy misjonarz?   Koraszewski   2020-11-06
Europa świadoma konsekwencji nadal finansuje radykalizację AP   Sucharewicz   2020-11-06
Odpowiedzialność instytucji za tsunami współczesnego antysemityzmu   Nirenstein   2020-11-05
Jak “New York Times” pomógł ukryć masowe morderstwo Stalina na Ukrainie   Tabarovsky   2020-11-04
Jak wygląda palestyńska porażka   Toameh   2020-11-04
Rzeczywisty dylemat Netanjahu (i Trumpa)   Glick   2020-11-02
Pora rozliczyć grupy “praw człowieka” za ich antysemityzm   Tobin   2020-10-30
“GUARDIAN” znowu propaguje kłamstwo o “50 rasistowskich prawach”   Levick   2020-10-29
Roosevelt i Żydzi   Rosenthal   2020-10-28
Dlaczego islam pilnie potrzebuje reformacji   Ayaan Hirsi Ali   2020-10-28
Jedna wojna i sześciu przegrywających   Taheri   2020-10-27
Zamordowanie francuskiego nauczyciela i sprawa terminologii używanej przez media   Frantzman   2020-10-26
Czy koniec wojen o ropę naftową?   Koraszewski   2020-10-24
Zakup Chevron jest kolejnym gwoździem do trumny ruchu BDS   Tobin   2020-10-21
Całkowicie nieodpowiedzialny wirus   Koraszewski   2020-10-21
Saeb Erekat pospiesznie przewieziony do szpitala Hadassah   Fitzgerald   2020-10-20
Media społecznościowe i radykalna wolność słowa   Rosenthal   2020-10-20
Po co Żydom państwo, a szczególnie żydowskie?   Koraszewski   2020-10-19
“Przebudzony” świat idzie na wojnę przeciwko Wonder Woman   Tobin   2020-10-18
Arabia Saudyjska: My także mamy dosyć Palestyńczyków   Toameh   2020-10-17
Pokój z Izraelem jest koniecznością   Al-Dughaither   2020-10-16
Czy możliwe jest pohamowanie skrajnej stronniczości BBC?   Gerstenfeld   2020-10-15

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Cervantes



Wojaki Chrystusa



 Palestyńskie weto



Wzmacnianie układu odpornościowego



Wykluczenie Tajwanu z WHO



Drzazgę źle się czyta



Sześć lat



Pochodzenie



Papież Franciszek



Schadenfreude



Pseudonaukowa histeria...


Panstwo etc



Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,



Radykalne poglądy polityczne


Einstein



Socjologia



Allah stworzyl



Uprzednie doświadczenie



Żydowski exodus



PRL Chrystusem narodów



Odrastające głowy hydry nazizmu



Homeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDF



Prawo powrotu



Mózg i kodowanie predyktywne



Nocna rozmowa



WSzyscy wiedza



Nieustający marsz



Oświecenie Pinker



Alternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk