Prawda

Sobota, 24 października 2020 - 10:22

« Poprzedni Następny »


Dla postmodernizmu tożsamość jest ważniejsza od rozumu


Vic Rosenthal 2020-09-25

Kadr z filmu Alien.
Kadr z filmu Alien.

Wiele lat temu , jeszcze w epoce modernizmu (w odróżnieniu od epoki “postmodernizmu”, w jakiej żyjemy obecnie) miałem pracę, która obejmowała nauczanie podstaw logiki. Prawdopodobnie najważniejszym elementem były nieformalne błędy logiczne, te złośliwie przekonujące sztuczki argumentacji, które noszą barwne nazwy, takie jak “żaden prawdziwy Szkot”, “Motte i Bailey” oraz “red herring [fałszywy trop]”. Jednym z moich ulubionych jest rodzaj Begging the Question (zakładanie tego, co twierdzisz, że dowodzisz). Nazywam to błędem logicznym Niedającego się Obalić Twierdzenia.

Czym jest Niedające się Obalić Twierdzenie? Przykładem może być twierdzenie wyznawców autorki Alisy Rosenbaum (powszechnie znanej jako Ayn Rand), że jedynym racjonalnym motywem ludzkiego działania jest interes własny. Kiedy reagujesz podając przykłady najwyraźniej racjonalnego altruizmu – miliardera, który rozdał swój majątek, Matki Teresy i innych – odpowiedzią jest, że psychiczna wartość ich działań była dla tych osób większa niż wartość pieniędzy lub wygoda, jaką poświęcili. Dobre samopoczucie jest w ich interesie własnym, a poświęcenie spowodowało, że czuli się dobrze.

 

Niezależnie od tego, jaki przykład podasz, twój rozmówca subtelnie przedefiniuje pojęcie interesu własnego tak, by definicja to obejmowała. Sposobem zdemaskowania tego błędu logicznego jest pytanie: “co liczyłoby się jako skuteczne zaprzeczenie tego twierdzenia?” Wobec każdego twierdzenia, które zawiera empiryczną treść, to jest, wyraża coś nowego o świecie, musi istnieć możliwość obalenia go przez jakieś wyobrażalne fakty. Jeśli nie ma żadnego dającego się wyobrazić faktu, który mógłby pokazać, że twierdzenie jest fałszywe, wskazuje to, że nie jest to twierdzenie o świecie, że chodzi tu raczej o znaczenie słów.   


Jeśli więc twój rozmówca nie potrafi przedstawić niczego, co mogłoby zaprzeczyć jego tezie, jeśli nie ma żadnego wyobrażalnego faktu, który mógłby to sfalsyfikować, to wiesz, że twój rozmówca definiuje “interes własny” w taki sposób, by obejmował wszystkie racjonalne motywacje. Innymi słowy, zakłada to, co twierdzi, że dowodzi.

 

Innym przykładem jest nieszczęsne, tak popularne dziś pojęcie “białej wrażliwości” - “white fragility” -  czyli koncepcja, że nie można obalić twierdzenia, iż wszyscy biali są rasistami, ponieważ robienie tego jest uznane za prima facie dowód rasizmu. Liczne prywatne i publiczne przedsiębiorstwa, które płacą grube pieniadze autorce książki na ten temat, mogłyby zaangażować mnie za znacznie mniejszą sumę, żebym wyjaśnił, dlaczego nieobalalność twierdzenia na ogół wskazuje, że jest ono częścią kolistego argumentu.

 

Istnieje inny rodzaj Niedającego się Obalić Twierdzenia, a jest nim odwołanie się do Prywatnych Faktów. Prywatny fakt to taki fakt, który jest dostępny tylko mówcy i dlatego nie można go obalić. Na przykład, jeśli mówię, że teraz myślę o pięknych kwiatach, nikt nie może dostarczyć przekonującego dowodu (przynajmniej przy obecnych możliwościach skanowania mózgu), że moje twierdzenie jest fałszywe. Jestem jedynym człowiekiem, któremu dostępne są moje myśli.


Twierdzenie o Prywatnym Fakcie nie jest samo w sobie błędne. Istotnie mogę myśleć o pięknych kwiatach. Kiedy jednak Prywatny Fakt jest prezentowany jako twierdzenie o świecie, które może mieć jakieś dalsze konsekwencje, a równocześnie jako twierdzenie niedające się obalić, podnosi się flaga alarmowa. Krótko mówiąc: albo jest to twierdzenie tylko o tobie, w którym to wypadku nie można go kwestionować, albo jest o świecie i mogą istnieć dowody, ukazujące nieprawdziwość tego twierdzenia.  


Przykładem byłoby, gdybym ja, dziadek dziewięciorga wnucząt, powiedział, że w rzeczywistości jestem kobietą. Mogę poprzeć moje twierdzenie odwołując się do mojego prywatnego postrzegania mojego gender, czegoś, co różni się od mojej biologicznej płci i od roli społecznej jaką pełniłem przez ostatnie 77 lat. Ponieważ ten gender nie jest dostrzegalny dla nikogo innego, nikt nie może obalić mojego twierdzenia. Jestem jedynym człowiekiem, który wie czy jest to prawda, czy fałsz.

 

Ktoś mógłby argumentować, że definicja “gender”, jakiej używam, wydaje się różnić o powszechnego znaczenia przypisywanego temu słowu. Jak długo jednak jestem konsekwentny, nie popełniam błędu logicznego. Logiczny problem powstaje, kiedy upieram się, że moja rola społeczna musi zmienić się pod każdym względem, zaczynając od zaimków, poprzez przywilej korzystania z wszystkich toalet, społecznie odpowiedniej odzieży i każdego innego zależnego od roli gender względu. W takim wypadku utrzymuję, że mój Prywatny Fakt w sprawie gender jest w rzeczywistości empirycznym faktem według modelu biologicznej płci. To nie jest tylko o mnie, ale musi mieć konsekwencje w rzeczywistym świecie. A to jest błędne.

 

Przytaczam to tylko jako przykład (mój artykuł o transgenderyzmie jest tutaj). Proszę zauważyć, że odpowiedzią na zastrzeżenia nie będzie próba uzasadnienia użytej logiki. Będzie nią raczej powiedzenie, że każdy, kto nie akceptuje, by żądania, że proklamacje o gender były akceptowane jako prawda, jest cisgenderowym, transfobicznym ciemiężcą i że będą dla niego poważne kary w rzeczywistym świecie.

 

Tym, co dzieje się tutaj, to fakt, iż wiele rzeczy, które “nieprzebudzonym” wydają się absurdami, w rzeczywistości wypływają z jednego ideologicznego korzenia: postmodernizmu Lyotarda, Foucaulta, Derridy i innych. To jest źródło ekscesów politycznej poprawności, mikroagresji, intersekcjonalności, transgenderyzmu, postkolonializmu, wydziałów badań rasy i gender, “teorii queer”, moralnego, kulturowego i epistemologicznego relatywizmu; zastąpienia historii przez „narrację”, nieufności do nauki, ataków na wolność słowa, połączenia mowy z przemocą – mógłbym długo kontynuować. Bardzo warto przeczytać naświetlenie wszystkich tych powiązań z liberalnego punktu widzenia w niedawnym artykule  Helen Pluckrose, zatytułowanym How French ‘Intellectuals’ Ruined the West: Postmodernism and Its Impact, Explained.

 

Nieco nadmiernie upraszczając: postmoderniści wierzą, że nie ma obiektywnej prawdy; to, co jest przedstawiane jako obiektywna prawda, jest częścią społecznie skonstruowanej narracji, której celem jest trzymanie grup mających władzę (“ciemiężców”) na szczycie, a innych – szczególnie „ludzi kolorowych”, ale także kobiet, mniejszości seksualnych i genderowych, niepełnosprawnych i innych – w ujarzmieniu. Z powodu wszechobecności narracji, ciemiężcy nie są w stanie zrozumieć punktu widzenia ciemiężonych, niezależnie od tego, jakie mogą mieć dobre intencje. To rozumowanie zostało konkretnie zastosowane do wyjaśnienia sytuacji  (nieżydowskich) narodów na Bliskim Wschodzie przez Edwarda Saida w jego książce Orientalizm, prawdopodobnie najbardziej popularnej pracy na wydziałach studiów bliskowschodnich.


Tożsamość ma najwyższą wagę w postmodernistycznej teorii. To, kim jesteś, determinuje to, gdzie pasujesz, według jakiej narracji żyjesz i, oczywiście, czy jesteś ciemiężcą, czy ciemiężonym. Być może wyjaśnia to furię skierowaną na Jessicę Krug i Rachel Dolezal, które “przywłaszczyły sobie” rasową tożsamość, która do nich nie należała (chociaż nie wydaje się, by był jakiś problem z przywłaszczaniem sobie gender).  


Postmoderniści odrzucają koncepcję Oświecenia o nadrzędności rozumu, obiektywnej prawdy, tolerancji wobec innego zdania, praw człowieka, które są milcząco akceptowane przez tych z nas, którzy nazywają siebie liberałami lub konserwatystami. Widzą to wszystko jako artefakty ciemiężącego system społecznego. Logika jest narzędziem ucisku.

 

Nawet matematyka została oskarżona o rasizm!

 

Dlatego postmoderniści nie traktują poważnie argumentów przeciwko transgenderyzmowi lub białej wrażliwości (i tak dalej). Widzą je po prostu jako wyrazy ciemiężącej narracji, która je zrodziła, i postępową odpowiedzią jest odebranie platform lub “anulowanie” mówcy lub (być może w nieodległej przyszłości) wysłanie go do gułagu.


Postmodernizm i jego dzieci: postkolonializm, krytyczna teoria rasy, intersekcjonalność, transgenderyzm i cała reszta od dziesięcioleci dojrzewała na uniwersytetach; ale jak stworzenie z Alien właśnie wdarli się do zewnętrznego świata. Ta ideologia, nękana wewnętrznymi niespójnościami, widzi żądanie spójności jako jeszcze jedno narzędzie ucisku. Tożsamość jest ważniejsza od rozumu.   

 

Można argumentować, że połączenie politycznej niestabilności w rozwiniętym świecie i naturalnych zjawisk, takich jak pandemia koronawirusa, mogą doprowadzić ludzkość do kolejnych “mroków średniowiecza”. Jeśli to się zdarzy, żadna filozofia nie pasowałaby lepiej niż postmodernizm.

 

For Postmodernism, Identity Overrides Reason

20 września 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1656 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy koniec wojen o ropę naftową?   Koraszewski   2020-10-24
Zakup Chevron jest kolejnym gwoździem do trumny ruchu BDS   Tobin   2020-10-21
Całkowicie nieodpowiedzialny wirus   Koraszewski   2020-10-21
Saeb Erekat pospiesznie przewieziony do szpitala Hadassah   Fitzgerald   2020-10-20
Media społecznościowe i radykalna wolność słowa   Rosenthal   2020-10-20
Po co Żydom państwo, a szczególnie żydowskie?   Koraszewski   2020-10-19
“Przebudzony” świat idzie na wojnę przeciwko Wonder Woman   Tobin   2020-10-18
Arabia Saudyjska: My także mamy dosyć Palestyńczyków   Toameh   2020-10-17
Pokój z Izraelem jest koniecznością   Al-Dughaither   2020-10-16
Czy możliwe jest pohamowanie skrajnej stronniczości BBC?   Gerstenfeld   2020-10-15
Umowa Izrael-ZEA pokazuje hipokryzję “aktywistów ruchu pokojowego”     2020-10-14
Życie na salonach światowego humanizmu   Koraszewski   2020-10-14
Nagle nie ma zgody co do tego, jak ma wyglądać izraelsko-palestyński pokój   Amos   2020-10-12
Ostatni gwóźdź do trumny palestyńsko-arabskich stosunków?   Toameh   2020-10-11
Ścigając i będąc ściganym: wiara w czarnoksięstwo i afrykańskie oświecenie   Igwe   2020-10-10
UE staje po stronie “najgorszego na świecie sprawcy łamania praw człowieka”   Rafizadeh   2020-10-10
Jak BBC tworzy materialy edukacyjne dla szkół   Sela   2020-10-09
Wojna o pokój w mediach drukowanych i elektronicznych   Koraszewski   2020-10-08
Czy faszyzm to już tylko wyzwisko?   Koraszewski   2020-10-06
Czy państwa arabskie rzeczywiście popierają Palestyńczyków?   Kedar   2020-10-04
BBC idzie na wojnę z Żydami w Jerozolimie   Collier   2020-10-03
Zadawanie złych pytań o ekstremistyczną przemoc   Tobin   2020-10-02
Lekcja białoruskiego, czyli Francišak Viačorka i inni   Zbierski   2020-10-02
Znamienne toponimy w “New York Times”    Fitzgerald   2020-10-01
Autocenzura w USA   Bergman   2020-09-30
Arabowie: "Palestyńczycy powtarzają te same błędy"    Toameh   2020-09-30
Nowe szaty cesarza   Doran   2020-09-29
Arabscy muzułmanie są ludźmi kolorowymi, arabscy chrześcijanie są biali   Greenfield   2020-09-28
Międzynarodowe prawo dla jednego narodu   Kontorovich   2020-09-27
Dla postmodernizmu tożsamość jest ważniejsza od rozumu   Rosenthal   2020-09-25
Nieprzyjemna wiadomość dla Thomasa Friedmana   Flatow   2020-09-25
Arabowie przyznają się do błędu   Koraszewski   2020-09-24
Więcej niż stracona okazja dla Palestyńczyków   Tobin   2020-09-23
Symbole (i symbolizm) ujawniają gorzką bliskowschodnią prawdę   Flatow   2020-09-22
Wojna Czerwono-Zielonego sojuszu przeciwko Izraelowi trwa   Glick   2020-09-21
Dlaczego John Kerry i inni nie mieli racji w sprawie pokoju i Izraela - analiza   Frantzman   2020-09-20
Obnażenie palestyńskich kłamstw    Blum   2020-09-19
Niewolnice w Al-Dżazira   Fernandez   2020-09-19
Arabowie: Izrael nie jest naszym wrogiem   Toameh   2020-09-18
Prośba o pokorę od Benjamina Franklina   Jacoby   2020-09-17
Ostry zakręt historii   Koraszewski   2020-09-16
Niewolnictwo: czy jest monopol na cierpienie?   Taheri   2020-09-15
Kulturowe wojny w szkołach w Kalifornii   Julius   2020-09-15
Przegląd wiadomości w drodze na zakupy   Koraszewski   2020-09-13
Pożegnanie lata, czyli prywatne drzewo życia   Ferus   2020-09-13
ZEA: Nie jesteśmy zdrajcami, palestyńscy przywódcy są skorumpowani   Toameh   2020-09-11
Nawet antysemickie media w Iraku mówią z zainteresowaniem o normalizacji     2020-09-10
Normalizacja może stworzyć prawdziwy „Nowy Bliski Wschód”   Rosenthal   2020-09-09
Milczenie ONZ i UE wobec “szokującego łamania praw człowieka” przez Iran   Rafizadeh   2020-09-08
Kiedy Palestyńczyk wreszcie się obudzi?!   Al-Dahiri   2020-09-08
Lot nad Arabią Saudyjską   Jacoby   2020-09-07
Kogo Żydzi powinni bać się najbardziej podczas „powstania”?   Tobin   2020-09-06
Wielki krok naprzód dla światowego pokoju – i ci, którzy wolą go ignorować   Kemp   2020-09-05
Harvard zaprasza głównego palestyńskiego negacjonistę    Lipman   2020-09-04
Obietnica i zagrożenia porozumienia pokojowego z Dżuba    Fernandez   2020-09-04
Arabski antysemityzm za europejskie pieniądze   Koraszewski   2020-09-03
Zgraja „proizraelskiej surowej miłości” a umowa z ZEA   Frantzman   2020-09-02
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy popierają porozumienie Izrael-ZEA?   Toameh   2020-09-01
Krótka historia europejskich obserwatorów w Gazie   Steinberg   2020-08-31
ONZ doprowadza mnie do szału   Collins   2020-08-30
Świat na śliskiej drodze   Taheri   2020-08-29
Co finansuje Europa?   Henig-Cohen   2020-08-29
Appeasement: Europejska choroba   Kemp   2020-08-27
Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek   Koraszewski   2020-08-27
Erdoğan potrzebuje nowych wrogów   Bekdil   2020-08-26
A co z 17 milionami niewolników w świecie islamskim?   Meotti   2020-08-22
Mulowie i Hezbollah – specjaliści w szmuglu narkotyków   Rafizadeh   2020-08-21
"Guardian" doszlusował do Iranu i Turcji w sprzeciwie wobec umowy pokojowej Izraela i ZEA   Levick   2020-08-19
Kiedy pamięć staje się więzieniem narodów   Taheri   2020-08-18
Czyje życie liczy się?   Maistrovoy   2020-08-17
Iran: najnowsza kolonia Chin?   Rafizadeh   2020-08-15
Jak zostałam anulowana   Chesler   2020-08-13
Gorsza strona naszej natury   Koraszewski   2020-08-12
Amerykanie nie ufają medium   Jacoby   2020-08-10
Urok domowej wirusologii   Koraszewski   2020-08-09
Dramat w Bejrucie ukazuje poziom zagrożenia Izraela   Frantzman   2020-08-08
Turcja na ścieżce wojennej   Bulut   2020-08-07
Między Zachodnią Papuą a Zachodnim Brzegiem   Collins   2020-08-06
Intersekcjonalność, czyli kto, co i z kim?   Amos   2020-08-05
Strach przed słowem zastępuje wolność słowa   Jacoby   2020-08-04
Izrael był Strefą Zero dla nowej “przebudzonej” religii   Friedman   2020-08-03
Brytyjski wykładowca wyrzucony z pracy za wyrażenie podziwu dla Żydów   Fitzgerald   2020-08-01
List, który były niewolnik, Frederick Douglass napisał do swojego pana w 10. rocznicę ucieczki   Douglas   2020-08-01
Dlaczego podpisałam list w „Harper’s Magazine”   Hakakian   2020-07-30
Zimna wojna europejskich NGO, by “minimalizować proizraelskie głosy”   Steinberg   2020-07-29
Kiedy napięcia rasowe wrą, czy o taranowaniu samochodami w Izraelu informuje się inaczej?   Ben-Zvi   2020-07-25
“Przebudzona” Ameryka jest rosyjską powieściąMetafizyczna przepaść między XIX-wieczną Rosją a XXI-wieczną Ameryką zmniejsza się   Savodnik   2020-07-24
Europa: ofiary gwałtu oskarżone o rasizm   Ibrahim   2020-07-22
Czymże jest nazwa? Pochodzenie Judei, Filistii, Palestyny i Izraela   Judd   2020-07-20
Francja opowiada się za popierającymi terror politycznymi żądaniami AP, włącznie z żądaniem uwolnienia masowych morderców   Hirsch   2020-07-19
UE mówi, że odrzuca jednostronne kroki na Obszarze C – finansując jednostronne kroki na Obszarze C     2020-07-18
Wojna kulturowa lewicy niszczy zwyczajnych ludzi wraz z potężnymi   Tobin   2020-07-18
ONZ adoptowała palestyńskie kłamstwa, mity i morderczy terror wobec Izraela    Hirsch   2020-07-17
Igraszki z hasłem „nie zabijaj”   Koraszewski   2020-07-14
Jazydzi: historia prześladowań   Bulut   2020-07-13
Andrew Sullivan o nowomowie   Coyne   2020-07-12
Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk