Prawda

Piątek, 29 wrzesnia 2023 - 03:16

« Poprzedni Następny »


Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce


Khaled Abu Toameh 2022-02-06

(Zdjęcie: zrzut z ekranu wideo https://www.youtube.com/watch?v=4CFn7o3mhaU )
(Zdjęcie: zrzut z ekranu wideo https://www.youtube.com/watch?v=4CFn7o3mhaU )

Wspierany przez Iran Palestyński Islamski Dżihad (PIJ), druga po Hamasie pod względem wielkości i niezwykle wpływowa grupa w Strefie Gazy, nie wierzy, że konflikt z Izraelem dotyczy Jerozolimy, osiedli, granic, punktów kontrolnych lub palestyńskich więźniów.


Podobnie jak ideologia Hamasu, „wizja intelektualna PIJ zakłada, że cała Palestyna jest nadal okupowana od rzeki [Jordan] do Morza Śródziemnego". Dla PIJ jedynym sposobem rozwiązania konfliktu jest zniszczenie Izraela i zabicie jak największej liczby Żydów. PIJ postrzega Izrael jako jedno wielkie osiedle i zagraniczny implant, który trzeba jak najszybciej zdemontować.


PIJ i Hamas mają bezpośrednią kontrolę nad dwoma milionami Palestyńczyków w Strefie Gazy, która graniczy z Izraelem i Egiptem.


Hamas mówi w swoim statucie (Artykuł 11), że „wierzy, że ziemia Palestyny jest islamskim wakf dla wszystkich pokoleń muzułmanów aż do dnia Zmartwychwstania”.


Artykuł 15 Karty stanowi:

„W walce z żydowską okupacją Palestyny należy podnieść sztandar dżihadu. To wymaga, aby islamska edukacja była przekazywana masom lokalnie, w arabskim [świecie] i islamskim [świecie], oraz aby duch dżihadu – walka i wstąpienie w szeregi – musi być przekazywany w całej Ummie (społeczności muzułmańskiej).”

Stanowisko i strategia PIJ, która jest podobna do strategii Hamasu, została niedawno nakreślona w artykule napisanym przez Walida al-Kattatiego, palestyńskiego pisarza i ważnego działacza tej grupy, zatytułowanym „Filozofia oporu w myśli islamskiego dżihadu”.


Dlaczego warto przeczytać artykuł?


Po pierwsze, ma na celu przypomnienie Palestyńczykom oraz wszystkim Arabom i muzułmanom, że PIJ pozostaje zaangażowany w dążenie do unicestwienia Izraela poprzez dżihad (świętą wojnę). To prawda, artykuł wyraża również poparcie dla „powszechnego oporu” przeciwko Izraelowi, ale jest to interpretowane przez Palestyńczyków jako zachęta do przeprowadzania ataków nożowniczych, taranowania samochodami oraz ataków kamieniami i koktajlami Mołotowa na Żydów. Artykuł zasadniczo argumentuje, że dobrze jest w dowolny sposób zabić dowolnego Żyda, jeśli nie można przeprowadzić większych „operacji”, takich jak zamachy samobójcze lub ataki rakietowe.


Po drugie, artykuł pojawia się w czasie, gdy Egipcjanie i inne partie nadal szukają sposobów na osiągnięcie długoterminowego rozejmu między Izraelem a Hamasem, PIJ i innymi grupami zbrojnymi z Gazy.


Po trzecie, artykuł Kattatiego pokazuje, że PIJ i jego władcy w Teheranie uważają nie tylko Izrael ale także USA za „wroga”. To ten sam Iran, którego przedstawiciele negocjują obecnie z USA i innymi światowymi mocarstwami ożywienie porozumienia nuklearnego z 2015 roku. W tym tygodniu prezydent USA Joe Biden powiedział , że „nie czas się poddawać”, że „jest pewien postęp” w rozmowach z irańskimi mułłami.


Administracja Bidena negocjuje z Iranem, podczas gdy palestyński pełnomocnik Teheranu wzywa Arabów i muzułmanów do połączenia sił w walce z „bytem syjonistycznym” i amerykańskim „kolonializmem”.


Jak ujął to Kattati, ideolog PIJ :

„Opór jest frontem palestyńskim, arabskim i islamskim. Palestyński Islamski Dżihad wierzy w konieczność nawiązywania sojuszy z każdą partią, która chce walczyć z wrogiem, a ruch (PIJ) nie ma nic przeciwko współpracy i koordynacji ze wszystkimi anty- imperialistycznymi i antysyjonistycznymi siłami dążącymi do wyzwolenia Palestyny. Każdy Palestyńczyk, czy to muzułmanin, czy chrześcijanin, będzie brał udział w obronie ojczyzny i świętości. Jeśli chodzi o Arabów i muzułmanów, ruch (PIJ) wierzy, że opór, który doprowadzi do wyzwolenia Palestyny będzie  wysiłkiem arabskim i islamskim, który obejmie wszystkich wolnych ludzi. Projekt wyzwolenia Palestyny nie odniesie sukcesu bez utworzenia arabsko-islamskiego frontu oporu przeciwko syjonistycznemu bytowi i amerykańskiemu kolonializmowi”.

Jest to prosty apel do Arabów i muzułmanów o prowadzenie wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, aby Iran i jego pełnomocnicy mogli kontynuować swoje plany zacieśnienia ucisku w krajach arabskich, w których szerzą terroryzm i rozlew krwi. Szczególnie w Syrii, Jemenie, Libanie i Iraku.


Założona w Strefie Gazy w 1981 roku PIJ została uznana za organizację terrorystyczną przez USA, Unię Europejską, Wielką Brytanię, Japonię, Kanadę, Australię, Nową Zelandię i Izrael. Od tego czasu grupa przeprowadziła dziesiątki ataków terrorystycznych na Izraelczyków, w tym zamachy samobójcze i wystrzelenie rakiet na Izrael. Zbrojne skrzydło PIJ, Brygady Al-Kuds, nadal jest niezwykle aktywne zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Strefie Gazy.


Ostatni atak PIJ miał miejsce w grudniu 2021 r. na Zachodnim Brzegu, kiedy członkowie ugrupowania zamordowali 25-letniego studenta jesziwy, Yehudę Dimentmana.


Palestyńskie grupy terrorystyczne postrzegają zabójstwo Dimentmana jako część „dżihadu i oporu przeciwko wrogowi syjonistycznemu okupującemu Palestynę wszelkimi metodami i środkami”.


PIJ, według Kattatiego, uważa , że „prawa Allaha oraz międzynarodowe normy i konwencje” pozwalają Palestyńczykom używać broni do mordowania Żydów i „wypędzania” ich z „okupowanej Palestyny”.


Z oświadczenia PIJ wynika, że zwolennicy tej grupy rozumieją rezolucje ONZ i organizacji antyizraelskich na całym świecie dotyczące konfliktu izraelsko-arabskiego jako licencję na kontynuowanie dżihadu przeciwko Izraelowi i wszystkim Żydom.


Kattati wyjaśnia dalej, że jeśli chodzi o jego grupę , „opór jest ideologią, zanim stanie się działaniem. Opór został odkryty w umyśle i myśli przed nożem i pistoletem, a w sercu i duszy przed bombą i pociskiem”.


Kattati ostrzega Arabów i muzułmanów przed „porzuceniem dżihadu przed wyzwoleniem Palestyny” i stwierdza, że „zawarcie pokoju z [izraelskim] wrogiem jest niedopuszczalne zgodnie z islamskim prawem szariatu ”.


Dodaje
, że PIJ określa się jako „islamski ruch narodowowyzwoleńczy oraz integralna część i komponent współczesnego palestyńskiego ruchu narodowego”, którego głównym celem jest „wyzwolenie całej Palestyny przez strategię dżihadu i oporu”.


W ostrzeżeniu skierowanym do Autonomii Palestyńskiej kierowanej przez Mahmuda Abbasa i do krajów arabskich, które podpisały porozumienia pokojowe z Izraelem, Kattati pisze:

„nie wolno przechodzić od stanowiska oporu do targowania się o ziemię i prawa, i niedopuszczalne jest tworzenie alternatywnych priorytetów wyzwolenia lub znajdowanie sposobów na współistnienie [z Izraelem]”.

Ten autor twierdzi, że PIJ i inne palestyńskie grupy terrorystyczne mają prawo do posiadania, wytwarzania i rozwijania broni, która byłaby używana przeciwko wrogom Arabów i muzułmanów: Izraelowi i „amerykańskiemu kolonializmowi”.


„Opór oznacza podtrzymywanie płomienia dżihadu w Palestynie” – pisze działacz  PIJ .

„Rola mudżahedinów (świętych wojowników) i bojowników ruchu oporu w Palestynie polega na ożywieniu obowiązku dżihadu i rozpaleniu płomienia oporu przeciwko syjonistycznemu bytowi, dopóki nie zostaną spełnione warunki całkowitego zwycięstwa nad nim”.

PIJ ma niewątpliwą nadzieję, że rozmowy w Wiedniu pozwolą Iranowi na kontynuację planów oszukiwania świata, że przestanie wspierać grupy terrorystyczne na całym Bliskim Wschodzie lub że gotów jest porzuć plan pozyskania broni jądrowej.


PIJ, Hamas i inne grupy terrorystyczne ewidentnie mają nadzieję, że ta broń zostanie kiedyś użyta przez Arabów i muzułmanów do zniszczenia Izraela i USA. PIJ i Hamas mają również niewątpliwie nadzieję, że Iran zwiększy dostawy broni i pieniędzy dla Palestyńczyków, gdy zawrze układ z administracją Bidena i innymi światowymi potęgami.


Administracja Bidena musi zrozumieć, że ugłaskiwanie Iranu oznacza wzmocnienie pozycji najemników Islamskiej Republiki, nie tylko w Strefie Gazy, ale także w Syrii, Libanie, Jemenie i Iraku.


Szczególnie ważne jest również to, by administracja Bidena natychmiast umieściła drugą irańską organizację zastępczą, Huti, która właśnie zbombardowała Abu Zabi, ponownie na amerykańskiej liście zagranicznych organizacji terrorystycznych. Odkąd Departament Stanu USA usunął ich z tej listy w lutym 2021, zrewanżowali się wzrostem agresji i skutecznie destabilizują region.


Kiedy te grupy są wzbogacane i ośmielane, oznacza to tylko więcej złych wiadomości dla Stanów Zjednoczonych i dla regionu.


Administracja Bidena powinna pamiętać, że jej układy z mułłami w Iranie przekładają się na rozlew krwi przez najemników Iranu na całym Bliskim Wschodzie.


Iran’s Palestinian Proxy: Jihad against Israel and America

Gatestone Instituter, 25 stycznia 2022r.

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski Khaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.
 

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1319 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11
Antyizraelska polityka Bidena wzmacnia Iran i palestyńskich terrorystów   Tawil   2023-04-10
Wszyscy Kreteńczycy to kłamcy…   Koraszewski   2023-04-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk