Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce


Khaled Abu Toameh 2022-02-06

(Zdjęcie: zrzut z ekranu wideo https://www.youtube.com/watch?v=4CFn7o3mhaU )
(Zdjęcie: zrzut z ekranu wideo https://www.youtube.com/watch?v=4CFn7o3mhaU )

Wspierany przez Iran Palestyński Islamski Dżihad (PIJ), druga po Hamasie pod względem wielkości i niezwykle wpływowa grupa w Strefie Gazy, nie wierzy, że konflikt z Izraelem dotyczy Jerozolimy, osiedli, granic, punktów kontrolnych lub palestyńskich więźniów.


Podobnie jak ideologia Hamasu, „wizja intelektualna PIJ zakłada, że cała Palestyna jest nadal okupowana od rzeki [Jordan] do Morza Śródziemnego". Dla PIJ jedynym sposobem rozwiązania konfliktu jest zniszczenie Izraela i zabicie jak największej liczby Żydów. PIJ postrzega Izrael jako jedno wielkie osiedle i zagraniczny implant, który trzeba jak najszybciej zdemontować.


PIJ i Hamas mają bezpośrednią kontrolę nad dwoma milionami Palestyńczyków w Strefie Gazy, która graniczy z Izraelem i Egiptem.


Hamas mówi w swoim statucie (Artykuł 11), że „wierzy, że ziemia Palestyny jest islamskim wakf dla wszystkich pokoleń muzułmanów aż do dnia Zmartwychwstania”.


Artykuł 15 Karty stanowi:

„W walce z żydowską okupacją Palestyny należy podnieść sztandar dżihadu. To wymaga, aby islamska edukacja była przekazywana masom lokalnie, w arabskim [świecie] i islamskim [świecie], oraz aby duch dżihadu – walka i wstąpienie w szeregi – musi być przekazywany w całej Ummie (społeczności muzułmańskiej).”

Stanowisko i strategia PIJ, która jest podobna do strategii Hamasu, została niedawno nakreślona w artykule napisanym przez Walida al-Kattatiego, palestyńskiego pisarza i ważnego działacza tej grupy, zatytułowanym „Filozofia oporu w myśli islamskiego dżihadu”.


Dlaczego warto przeczytać artykuł?


Po pierwsze, ma na celu przypomnienie Palestyńczykom oraz wszystkim Arabom i muzułmanom, że PIJ pozostaje zaangażowany w dążenie do unicestwienia Izraela poprzez dżihad (świętą wojnę). To prawda, artykuł wyraża również poparcie dla „powszechnego oporu” przeciwko Izraelowi, ale jest to interpretowane przez Palestyńczyków jako zachęta do przeprowadzania ataków nożowniczych, taranowania samochodami oraz ataków kamieniami i koktajlami Mołotowa na Żydów. Artykuł zasadniczo argumentuje, że dobrze jest w dowolny sposób zabić dowolnego Żyda, jeśli nie można przeprowadzić większych „operacji”, takich jak zamachy samobójcze lub ataki rakietowe.


Po drugie, artykuł pojawia się w czasie, gdy Egipcjanie i inne partie nadal szukają sposobów na osiągnięcie długoterminowego rozejmu między Izraelem a Hamasem, PIJ i innymi grupami zbrojnymi z Gazy.


Po trzecie, artykuł Kattatiego pokazuje, że PIJ i jego władcy w Teheranie uważają nie tylko Izrael ale także USA za „wroga”. To ten sam Iran, którego przedstawiciele negocjują obecnie z USA i innymi światowymi mocarstwami ożywienie porozumienia nuklearnego z 2015 roku. W tym tygodniu prezydent USA Joe Biden powiedział , że „nie czas się poddawać”, że „jest pewien postęp” w rozmowach z irańskimi mułłami.


Administracja Bidena negocjuje z Iranem, podczas gdy palestyński pełnomocnik Teheranu wzywa Arabów i muzułmanów do połączenia sił w walce z „bytem syjonistycznym” i amerykańskim „kolonializmem”.


Jak ujął to Kattati, ideolog PIJ :

„Opór jest frontem palestyńskim, arabskim i islamskim. Palestyński Islamski Dżihad wierzy w konieczność nawiązywania sojuszy z każdą partią, która chce walczyć z wrogiem, a ruch (PIJ) nie ma nic przeciwko współpracy i koordynacji ze wszystkimi anty- imperialistycznymi i antysyjonistycznymi siłami dążącymi do wyzwolenia Palestyny. Każdy Palestyńczyk, czy to muzułmanin, czy chrześcijanin, będzie brał udział w obronie ojczyzny i świętości. Jeśli chodzi o Arabów i muzułmanów, ruch (PIJ) wierzy, że opór, który doprowadzi do wyzwolenia Palestyny będzie  wysiłkiem arabskim i islamskim, który obejmie wszystkich wolnych ludzi. Projekt wyzwolenia Palestyny nie odniesie sukcesu bez utworzenia arabsko-islamskiego frontu oporu przeciwko syjonistycznemu bytowi i amerykańskiemu kolonializmowi”.

Jest to prosty apel do Arabów i muzułmanów o prowadzenie wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, aby Iran i jego pełnomocnicy mogli kontynuować swoje plany zacieśnienia ucisku w krajach arabskich, w których szerzą terroryzm i rozlew krwi. Szczególnie w Syrii, Jemenie, Libanie i Iraku.


Założona w Strefie Gazy w 1981 roku PIJ została uznana za organizację terrorystyczną przez USA, Unię Europejską, Wielką Brytanię, Japonię, Kanadę, Australię, Nową Zelandię i Izrael. Od tego czasu grupa przeprowadziła dziesiątki ataków terrorystycznych na Izraelczyków, w tym zamachy samobójcze i wystrzelenie rakiet na Izrael. Zbrojne skrzydło PIJ, Brygady Al-Kuds, nadal jest niezwykle aktywne zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Strefie Gazy.


Ostatni atak PIJ miał miejsce w grudniu 2021 r. na Zachodnim Brzegu, kiedy członkowie ugrupowania zamordowali 25-letniego studenta jesziwy, Yehudę Dimentmana.


Palestyńskie grupy terrorystyczne postrzegają zabójstwo Dimentmana jako część „dżihadu i oporu przeciwko wrogowi syjonistycznemu okupującemu Palestynę wszelkimi metodami i środkami”.


PIJ, według Kattatiego, uważa , że „prawa Allaha oraz międzynarodowe normy i konwencje” pozwalają Palestyńczykom używać broni do mordowania Żydów i „wypędzania” ich z „okupowanej Palestyny”.


Z oświadczenia PIJ wynika, że zwolennicy tej grupy rozumieją rezolucje ONZ i organizacji antyizraelskich na całym świecie dotyczące konfliktu izraelsko-arabskiego jako licencję na kontynuowanie dżihadu przeciwko Izraelowi i wszystkim Żydom.


Kattati wyjaśnia dalej, że jeśli chodzi o jego grupę , „opór jest ideologią, zanim stanie się działaniem. Opór został odkryty w umyśle i myśli przed nożem i pistoletem, a w sercu i duszy przed bombą i pociskiem”.


Kattati ostrzega Arabów i muzułmanów przed „porzuceniem dżihadu przed wyzwoleniem Palestyny” i stwierdza, że „zawarcie pokoju z [izraelskim] wrogiem jest niedopuszczalne zgodnie z islamskim prawem szariatu ”.


Dodaje
, że PIJ określa się jako „islamski ruch narodowowyzwoleńczy oraz integralna część i komponent współczesnego palestyńskiego ruchu narodowego”, którego głównym celem jest „wyzwolenie całej Palestyny przez strategię dżihadu i oporu”.


W ostrzeżeniu skierowanym do Autonomii Palestyńskiej kierowanej przez Mahmuda Abbasa i do krajów arabskich, które podpisały porozumienia pokojowe z Izraelem, Kattati pisze:

„nie wolno przechodzić od stanowiska oporu do targowania się o ziemię i prawa, i niedopuszczalne jest tworzenie alternatywnych priorytetów wyzwolenia lub znajdowanie sposobów na współistnienie [z Izraelem]”.

Ten autor twierdzi, że PIJ i inne palestyńskie grupy terrorystyczne mają prawo do posiadania, wytwarzania i rozwijania broni, która byłaby używana przeciwko wrogom Arabów i muzułmanów: Izraelowi i „amerykańskiemu kolonializmowi”.


„Opór oznacza podtrzymywanie płomienia dżihadu w Palestynie” – pisze działacz  PIJ .

„Rola mudżahedinów (świętych wojowników) i bojowników ruchu oporu w Palestynie polega na ożywieniu obowiązku dżihadu i rozpaleniu płomienia oporu przeciwko syjonistycznemu bytowi, dopóki nie zostaną spełnione warunki całkowitego zwycięstwa nad nim”.

PIJ ma niewątpliwą nadzieję, że rozmowy w Wiedniu pozwolą Iranowi na kontynuację planów oszukiwania świata, że przestanie wspierać grupy terrorystyczne na całym Bliskim Wschodzie lub że gotów jest porzuć plan pozyskania broni jądrowej.


PIJ, Hamas i inne grupy terrorystyczne ewidentnie mają nadzieję, że ta broń zostanie kiedyś użyta przez Arabów i muzułmanów do zniszczenia Izraela i USA. PIJ i Hamas mają również niewątpliwie nadzieję, że Iran zwiększy dostawy broni i pieniędzy dla Palestyńczyków, gdy zawrze układ z administracją Bidena i innymi światowymi potęgami.


Administracja Bidena musi zrozumieć, że ugłaskiwanie Iranu oznacza wzmocnienie pozycji najemników Islamskiej Republiki, nie tylko w Strefie Gazy, ale także w Syrii, Libanie, Jemenie i Iraku.


Szczególnie ważne jest również to, by administracja Bidena natychmiast umieściła drugą irańską organizację zastępczą, Huti, która właśnie zbombardowała Abu Zabi, ponownie na amerykańskiej liście zagranicznych organizacji terrorystycznych. Odkąd Departament Stanu USA usunął ich z tej listy w lutym 2021, zrewanżowali się wzrostem agresji i skutecznie destabilizują region.


Kiedy te grupy są wzbogacane i ośmielane, oznacza to tylko więcej złych wiadomości dla Stanów Zjednoczonych i dla regionu.


Administracja Bidena powinna pamiętać, że jej układy z mułłami w Iranie przekładają się na rozlew krwi przez najemników Iranu na całym Bliskim Wschodzie.


Iran’s Palestinian Proxy: Jihad against Israel and America

Gatestone Instituter, 25 stycznia 2022r.

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski Khaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.