Prawda

Piątek, 23 lutego 2024 - 21:39

« Poprzedni Następny »


Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów


Itamar Marcus 2023-03-20


Podczas piątkowego kazania transmitowanego przez telewizję, doradca przewodniczącego AP Abbasa do spraw religijnych, Mahmoud Al-Habbasz, podkreślił, że AP nadal trzyma się „planu kolejnych etapów” przejęcia ziemi Izraela. Zgodnie z tą długoterminową strategią, wymyśloną przez OWP w 1974 r., cały Izrael – który Palestyńczycy nazywają historyczną „Palestyną” – zostanie „wyzwolony” etapami, a tym samym zniszczony. „Etapy” oznaczały, że „wyzwolenie” będzie następowało stopniowo i że OWP będzie mogła zawierać porozumienia z Izraelem, które uczynią Izrael bardziej bezbronnym i których OWP nie uważa za wiążące.

W tym niedawnym kazaniu doradca Abbasa, który służy również jako najwyższy sędzia szariatu AP, skupił się na naturze każdego kompromisu, jaki AP czyni w sprawie Jerozolimy i Ściany Zachodniej – jako tymczasowego:Najwyższy sędzia szariatu AP Mahmoud Al-Habbasz: „ Islam jest prawdą, która jest niepodzielna… Prawa są niepodzielne. Daj mi 60% lub 70% moich praw i powiedz mi: ‘To jest to, to jest twoje, weź to’. Może chwilowo tak. [Ale] strategicznie, nie! … Nasze prawa nie podlegają negocjacjom. Chcą negocjować w sprawie Jerozolimy i meczetu Al-Aksa – wtedy, na Allaha, lepiej [być martwym] w brzuchu ziemi, niż być na jej powierzchni… Nie ma negocjacji nawet o milimetr ziemi błogosławionego meczetu Al-Aksa, w tym Ściany Al-Buraka (tj. Zachodniej Ściana Wzgórza Świątynnego), które są wyłącznym, trwałym islamskim wakf (niezbywalny dar religijny w prawie islamskim; patrz uwaga poniżej) zgodnie z dekretem Allaha… To jest nasze prawo, a każdy, kto walczy z nami o nasze prawa, jest ciemiężcą i obowiązkiem jest stawianie oporu (tj. walka) ciemiężcom”.

 [Oficjalna telewizja AP TV, 20 stycznia 2023]

Palestyna Media Watch udokumentował, że Al-Habbasz dał jasno do zrozumienia, że według islamu palestyńskiego cały Izrael jest islamskim wakf, który musi ostatecznie powrócić pod rządy islamu: 

„Cała ziemia Palestyny jest [islamska] wakf i jest ziemią błogosławioną… zabrania się sprzedawania, nadawania własności lub ułatwiania okupacji nawet milimetra jej”. 

     [Oficjalna gazeta AP ”Al-Hayat Al-Jadida”, 22 października 2014]

Al-Habbasz podkreślił również, że porozumienia AP z Izraelem są tymczasowe i że Izrael ostatecznie zostanie podbity:

„Poczucie odpowiedzialności przywódców palestyńskich wobec swojego narodu sprawiło, że podjęli oni kroki polityczne [porozumienia z Oslo] około 20 lat temu [1993]… dokładnie tak, jak zrobił to Prorok [Mahomet] w traktacie z Hudajbijjah… [Podpisał traktat pokojowy, ale] w mniej niż dwa lata Prorok powrócił i na podstawie tego traktatu podbił Mekkę. To jest przykład, to jest model”.     

[Oficjalna telewizja AP, 19 lipca 2013]

PMW udokumentował podobne oświadczenia innych przywódców AP i Fatahu, które konsekwentnie pokazują, że całe państwo Izrael jest faktycznym celem AP.


Członek Rady Rewolucyjnej Fatahu i stały publicysta oficjalnej gazety AP, Muwaffak Matar, wyjaśnił niedawno, że plan kolejnych etapów jest planem Abbasa na zniszczenie Izraela: 

„Prezydent Mahmoud Abbas, skupiając się na dwóch równoległych drogach palestyńskiej walki narodowej… jej sednem jest wyrwanie historycznego i naturalnego prawa narodu palestyńskiego państwom kolonialnym, które popełniły najgorszą zbrodnię w historii ludzkości: ustanowienie swojej frontowej bazy (Izraela) [nawiasy w źródle]… Walczymy o wyrwanie i wyzwolenie każdego centymetra naszej ziemi od pełnomocnika państw kolonialnych (Izraela) [nawiasy w źródle] poprzez politykę etapów”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 26 lipca 2022 r.] 

Tawfik Tirawi, który jest komisarzem Fatahu i członkiem jego Komitetu Centralnego, wyraził pogląd, że granice z 1967 r. – które AP twierdzi, że zaakceptuje jako granice „Palestyny” – nie są ostatecznym  celem. Ambicją jest panowanie nad całym Izraelem i włączenie izraelskich miast, takich jak „Hajfa, Jaffa i Akka” do „Palestyny”:Tirawi:  „Moją ojczyzną jest Nablus, Jenin, Hajfa, Jaffa, Akka. ( Ostatnie trzy to miasta izraelskie ). Dlatego moją ojczyzną jest cała Palestyna i na tym się wychowałem. I zawsze mówię, że Palestyna to cała Palestyna. To jest dalekie od planów, które były oferowane [w Oslo], aby osiągnąć coś dla naszego ludu… kiedy kierownictwo palestyńskie założyło Ruch Fatah [w 1965 r.], przedstawiło propozycje. Następnie po pierwszej propozycji dla całej Palestyny – pierwsza propozycja [w 1965 r.] dążyła do demokratycznego państwa, które obejmowałoby muzułmanów, chrześcijan i Żydów. [W 1993 r. Fatah] poruszył kwestię [mniejszego] państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r. To było po to, abyśmy osiągnęli coś dla naszych ludzi. Jednak mówię wam: czy zapominamy, że Jaffa jest nasza? Nie. Że Akko jest nasze? Nie. Że Nazaret jest nasz? Nie. ( Wszystkie trzy to miasta izraelskie). Jestem o tym przekonany i to jest mój punkt widzenia, który zawsze głoszę i przedstawiam. Zawsze."

 [Strona Facebooka członka Komitetu Centralnego Fatahu, Tawfika Tirawiego,
10 marca 2020]

Wielu przywódców Autonomii Palestyńskiej i Fatahu oraz instytucji promuje ideę „Palestyny” rozciągającej się „od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego” – przesłanie, które przekazuje się również dzieciom.Gubernator dystryktu Dżenin, Akram Radżoub:  „Narracja palestyńska, którą należy zasiać w umysłach naszych dzieci we wszystkich dziedzinach, w gospodarce, kulturze, dziedzictwie, walce i podnoszeniu flagi, brzmi: ‘Palestyna dla Palestyńczyków’. Tak,  Palestyna dla Palestyńczyków. Od rzeki [Jordan] do Morza [Śródziemnomorskiego]. Tak! Od rzeki do morza. Waszą narodową odpowiedzialnością jest przekazanie tego naszym dzieciom z pokolenia na pokolenie: że Palestyna należy do Palestyńczyków od rzeki do morza… Zgodziliśmy się na granice z 1967 r., aby ustanowić w nich nasze państwo, ale w naszych umysłach i umysłach naszych [przyszłych] pokoleń, trzeba ustalić, że Palestyna [od rzeki do morza] należy do Palestyńczyków”.

  [Strona Facebooka Komisji Informacji i Kultury Fatahu, 
15 czerwca 2022] 

PMW ujawnił również wypowiedzi bliskiego współpracownika Abbasa i członka Komitetu Centralnego Fatahu, Abbasa Zakiego, w których wyjaśnił strategię osiągania celów „etapami” i stwierdził, że chce „usunąć” Izrael „z istnienia”:

Abbas Zaki: Nawet najbardziej ekstremalni spośród nas, Hamas lub siły bojowe, chcą państwa w granicach z 1967 roku. Później [będziemy] mieli coś do powiedzenia, ponieważ inspirująca idea nie może zostać zrealizowana od razu. [ Raczej] etapami”.

[Oficjalny syryjski kanał telewizji satelitarnej, 23 grudnia 2013 r.]Abbas Zaki: „Umowa jest oparta na granicach z 4 czerwca [1967]. Podczas gdy umowa jest na granicach z 4 czerwca, prezydent [Mahmoud Abbas] rozumie, my rozumiemy i wszyscy wiedzą, że niemożliwe jest zrealizowanie inspirującej idei, czyli wielkiego celu za jednym zamachem. Jeśli Izrael wycofa się z Jerozolimy, jeśli Izrael wykorzeni osady, 650 tysięcy osadników, jeśli Izrael usunie ogrodzenie (ochronne) – co będzie z Izraelem? Izrael dobiegnie końca. Jeśli ja powiem, że chcę to usunąć z istnienia, to będzie super, super, [ale] jest ciężko. To nie jest [deklarowana] polityka. Nie możesz tego powiedzieć światu. Można powiedzieć to sobie".

 [Al-Dżazira TV, 23 września 2011]

Mahmoud Al-Habbasz służy również jako przewodniczący Najwyższej Rady Sprawiedliwości Szariatu i doradca przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa ds. Religii i Stosunków Islamskich.


Ściana Al-Burak
 – mówi się, że islamski prorok Mahomet jechał podczas swojej nocnej podróży z Mekki do „meczetu al aksa”, czyli „najdalszego meczetu” (Koran, sura 17), i tam przywiązał swojego cudownego latającego rumaka o imieniu Al -Burak do „kamienia” lub „skały”. (Jami` at-Tirmidhi, Księga 47, Hadis 3424). W latach dwudziestych XX wieku arabski mufti Hadż Amin Al-Husseini postanowił zidentyfikować Zachodnią Ścianę Świątyni w Jerozolimie jako tę „skałę” lub „kamień” i od tego czasu muzułmanie nazywają Zachodnią Ścianę „Ścianą Al-Buraka”.


Wakf
 jest niezbywalnym darem religijnym w prawie islamskim. Palestyńczycy określają cały Izrael jako wakf, a tym samym Izrael istnieje na świętej ziemi islamu. Przywódcy palestyńscy wyjaśnili, że zgodnie z prawem islamskim muzułmanom nakazuje się uwolnić wakf od nie-muzułmanów.


Kazanie ze stycznia 2023 r. było transmitowane z meczetu w Ramallah.


Abbas’ advisor: PA policy is based on the stages plan

Palestinian Media Watch, 9 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Itamar Marcus jest badaczem i publicystą PMW.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk