Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 11:00

« Poprzedni Następny »


To jest plemienny konflikt


Vic Rosenthal 2021-10-30

Starcie policji z izraelskimi Arabami podczas zamieszek w Lod, w maju 2021. <span>(Yossi Aloni/Flash90)</span>
Starcie policji z izraelskimi Arabami podczas zamieszek w Lod, w maju 2021. (Yossi Aloni/Flash90)

Ludzie zawsze łączyli się w rodziny, rozszerzone rodziny i plemiona. W końcu, są naczelnymi, a wiele innych naczelnych działa podobnie. Czasami plemiona ścierają się o terytorium. Walczą o żyzną ziemię lub obfite w zwierzynę tereny. Jeśli w pobliżu są jakieś inne plemiona, każda ze stron może szukać sojuszników, by pomogli im wygrać. Tak zachowują się ludzie. My uważamy, że dzisiaj jesteśmy inni. Nie jesteśmy.  


Zazwyczaj jedno plemię jest agresorem, a drugie ofiarą. Celem agresora jest zabranie  tego, co ma ofiara: własności i ziemi, a czasami wzięcie na niewolników użytecznych członków plemienia-ofiary. Pewne plemiona odnosiły wielkie sukcesy w seryjnych agresjach, nawet budując imperia, kiedy zdobywały coraz więcej ziemi, stosując techniki agresji ulepszane z każdym podbojem. Na myśl przychodzi arabski podbój z VII wieku i mongolski z XIII wieku.

 

Czasami agresor zwycięża, a czasami potencjalna ofiara pokonuje agresora a nawet niszczy go. Czasami są powtarzające się przez długi czas konflikty bez wyraźnego zwycięzcy.  


Kiedy jedno plemię osiąga rozstrzygające zwycięstwo, drugie plemię zazwyczaj znika. Są zabici, zniewoleni, wygnani, kobiety zgwałcone i ich materiał genetyczny rozpływa się. Kultura agresora staje się dominującą kulturą na podbitych obszarach. Ich język i ich religia zastępują język i religię plemienia, które przegrało.


W nowoczesnych czasach plemiona zlały się w narody. Czasami – dziś już raczej rzadko – naród składa się głównie z jednego plemienia lub grupy ściśle spokrewnionych plemion. Takim narodem jest Japonia. Inne narody są zdominowane przez jedno plemię, ale mają znaczne mniejszości narodowe, jak Chiny lub Rosja. Zazwyczaj bardziej stabilnymi narodami są te, które są homogeniczne, lub te, w których dominujące plemię sprawuje silną kontrolę, co częściowo wyjaśnia, dlaczego Chiny i Rosja zachowują się czasami w sposób uważany za ciemiężący wobec mniejszości.


Przykładem tego, co może zdarzyć się, kiedy w kraju są duże mniejszości narodowe, jest Liban. Liban był eksperymentem nowoczesnej polityki, gdzie zbudowano polityczne struktury, by zrównoważyć siłę wielu chrześcijańskich, muzułmańskich i druzyjskich frakcji (tj., plemion). Dołożono wielkich starań, by żadne plemię nie było dominujące. Co, jak się okazało, jest właśnie formułą na niestabilność – a to wykorzystały siły zewnętrzne, takie jak OWP, Syria i Iran. Dzisiaj ten naród został zredukowany do poziomu upadłego państwa trzeciego świata, bez funkcjonującej waluty, bez działającej gospodarki, często bez elektryczności. Co gorsza, zrobiono z niego jedną wielką, zdalnie kierowaną wyrzutnię rakiet dla Iranu i będzie musiał przyjąć jeszcze więcej ciosów, jeśli (a raczej kiedy) wybuchnie wojna między Izraelem a Iranem.  


Muzułmańskie mniejszości w nie-muzułmańskich państwach są szczególnie destabilizujące. Jest tak, ponieważ islamska ideologia zawiera wiele koncepcji, które prowadzą do konfliktów między muzułmańskimi i niemuzułmańskimi sąsiadami. Islamska doktryna utrzymuje, że kobiety i nie-muzułmanie mają mniej praw niż muzułmańscy mężczyźni, co tworzy tarcia we współczesnej, liberalnej kulturze. Wierzą też, że dla muzułmanina życie pod nieislamską władzą jest nie do przyjęcia, czego wynikiem jest nieprzestrzeganie prawa i buntowniczość. Widzimy te zjawiska w dzisiejszej Europie. 


Izrael jest w szczególnie trudnej sytuacji, z niezmiernie dużą narodową mniejszością muzułmańskich Arabów (około jednego na każdych pięciu izraelskich obywateli). W dodatku do czynnika religijnego mają oni poczucie pretensji i narrację wywłaszczenia i utraty honoru. To jest przepis na kłopoty i istotnie, kilka razy wybuchały otwarte rewolty; zwłaszcza w dwóch intifadach i w “zamieszkach” (antyżydowskich pogromach) w miastach z mieszaną żydowską i arabską populacją w maju tego roku podczas niedawnej wojny z Hamasem w Gazie.  


Ostatnio arabska alienacja przyjęła postać pogardy dla prawa obowiązującego w państwie, z przestępczością szalejącą na arabskich terenach – i rozszerzającą się poza nie. Szczególnie ostre prawa Izraela regulujące posiadanie broni palnej są powszechnie lekceważone i Arabowie zdobywają broń skradzioną armii, szmuglowaną przez granicę z Libanem lub też produkowaną samodzielnie. Część tej nielegalnej broni znajduje także drogę do rąk terrorystów.


Izraelczycy niepokoją się. Nawet pomijając konflikt z Arabami z Judei, Samarii i Gazy, (którzy przez ostatnich kilka pokoleń byli kształceni przez swoich wyjątkowo złych przywódców do wściekłej nienawiści do Żydów), co można zrobić, by zachować państwo żydowskie z coraz bardziej niespokojną mniejszością muzułmańskich Arabów?


W 2006 roku grupa arabskich intelektualistów, obywateli państwa Izrael, powiedziała nam, co myśli, w dokumencie zatytułowanym , Wizja przyszłości palestyńskich Arabów w Izraelu.” Autorzy byli pracownikami uniwersyteckimi, politykami i działaczami społecznymi, ludźmi z intelektualnej elity arabsko-izraelskiego społeczeństwa, wybrani do reprezentowania „różnych politycznych przekonań i szkół myśli”. To był poważny projekt, sponsorowany przez szefów Lokalnych Rad Arabskich w Izraelu. Końcowy produkt przedstawiał ich wspólną, uzgodnioną opinię.

 

Dokument zatwierdza narrację o Izraelu jako europejskim, kolonialnym projekcie “judaizacji” kraju i “zniszczenia palestyńskiej historii”. Utrzymuje, że Izrael jest “etnokracją”, a nie demokracją. Autorzy żądają, by państwo “uznało swoją odpowiedzialność za palestyńską Nakbę” z 1948 roku i uznało swoich arabskich obywateli za „rdzenną mniejszość narodową” oraz istotną część większego „palestyńskiego narodu”. Żądają, by państwo Izrael przedefiniowało się z państwa żydowskiego w państwo dwunarodowe z równymi politycznymi reprezentacjami Żydów i Arabów, włącznie z przyznaniem Arabom prawa weta w polityce państwa. Żądają “sprawiedliwości naprawczej … w celu wynagrodzenia szkód wyrządzonych palestyńskim Arabom z powodu polityki etnicznego faworyzowania Żydów”. I naturalnie wezwali do “zagwarantowania praw palestyńskich Arabów w sprawach rozstrzygniętych w przeszłości, takich jak żyjący w innych krajach [Palestyńczycy] i ich prawo powrotu”.


Nawet znaczna część izraelskiej lewicy była zaszokowana. Takie dwunarodowe państwo wkrótce doprowadziłoby do tego, że Liban wyglądałby przy nim jak sukces. Mimo języka praw człowieka, którym pisany jest cały dokument, przedstawia on żądanie, by Żydzi anulowali wynik wojny o niepodległość z 1948 roku i poddali się temu, co szybko stałoby się arabską dominacją. A to z kolei skończyłoby się morderstwami, niewolnictwem, wygnaniami i gwałtami oraz ostatecznym końcem narodu żydowskiego na Bliskim Wschodzie, a może i na świecie.  


Stanowiskiem centrowego syjonizmu jest to, że można przekonać Arabów materialnymi zachętami, przez umożliwienie im posiadania “dobrych rzeczy w życiu”, takich jak dobre samochody i szybki Internet”. Już mają przecież najwyższy standard życia ze wszystkich arabskich populacji na Bliskim Wschodzie. Pod pewnymi względami żyją lepiej niż wielu Żydów w Izraelu (porównaj duże rezydencje w arabskich miastach z małymi mieszkaniami Żydów). Są jednak pewne rzeczy, których nie jesteśmy gotowi im dać: ziemia – chcą ją całą – i ich honor, który, jak wierzą, zabraliśmy im w Nakbie. Ich honor wymaga, byśmy stali się podporządkowani tym, których była posłanka do Knesetu, Haneen Zouabi, nazywa “właścicielami ojczyzny”, palestyńskim Arabom. Niestety, to są rzeczy, których naprawdę chcą, a nie samochodów i Internetu.

 

Nie ma tu kompromisu, tak samo jak nie ma wzajemnie akceptowalnego “rozwiązania w postaci dwóch państw” dla Arabów w Judei i Samarii, ani żadnej perspektywy pokoju z Hamasem. To jest walka miedzy dwoma plemionami. I choć jesteśmy większością w naszym państwie, nasze plemię jest maleńką mniejszością w regionie i na świecie, jest to więc także walka o nasze dalsze istnienie.


Liberalne społeczeństwa nie są dobre w tego rodzaju walce. Chcemy kompromisu i znalezienia rozwiązania, w którym wygrywają obie strony. Tutaj nie ma niczego takiego. Jedna strona musi wygrać, a druga przegrać. A jeśli my przegramy, znikniemy; lepiej więc byśmy wygrywali kolejne ataki agresora.


It’s a Tribal Conflict

21 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 Vic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 297 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk