Prawda

Czwartek, 1 października 2020 - 17:45

« Poprzedni Następny »


Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji


Daniel Krygier 2019-06-12

Israeli Arab Parliament members at the Israeli Supreme Court in Jerusalem, March 13, 2019. (Flash90/Noam Revkin Fenton)
Israeli Arab Parliament members at the Israeli Supreme Court in Jerusalem, March 13, 2019. (Flash90/Noam Revkin Fenton)

Czy Dania jest duńska, czy demokratyczna? Większość Duńczyków prawdopodobnie uznałaby to pytanie za więcej niż dziwaczne, ponieważ Dania jest zarówno duńska, jak demokratyczna. W Danii jest wiele mniejszości etnicznych, kulturowych i religijnych. Jednak jedynym oficjalnym językiem jest duński, państwową religią jest luteranizm, a oficjalna kultura jest duńska.

Antysyjonistyczni przywódcy izraelskich Arabów i ich lewicowi zwolennicy wypaczają prawdziwe znaczenie demokracji przez zamazywanie linii między równością obywatelską a prawami narodowymi.


Zwracając się do tłumu podczas niedawnego wiecu opozycji przeciwko premierowi Benjaminowi Netanjahu, przywódca partii izraelskich Arabów, Ayman Odeh, powtórzył znajomą mantrę:  


“Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ wierzę, że bez równości nie ma demokracji”.


Powierzchownie, ta wypowiedź wydaje się całkowicie rozsądna i słuszna. Fundamentalną zasadą demokracji jest przyznanie obywatelskiej równości wszystkim obywatelom, niezależnie od pochodzenia etnicznego, płci, religii i przynależności politycznej.


Jednak przywódców izraelskich Arabów, takich jak Odeh, nie interesuje autentycznie obywatelska równość arabskich i żydowskich obywateli Izraela. Radykalni politycy arabscy w Knesecie w ostatecznym rachunku – pod przykrywką „demokracji” i „równości” - dążą do rozwiązania żydowskiego państwa narodowego.   


Państwo żydowskie ma równość obywatelską między swoimi arabskimi i żydowskimi obywatelami. Izraelscy Arabowie mają tę samą wolność słowa, prawo do głosowania, prawo do edukacji i prawo do opieki zdrowotnej jak izraelscy Żydzi.


Izrael od lat dużo inwestuje w integrację swoich arabskich obywateli. Choć ta praca nadal trwa, są niezaprzeczalne osiągnięcia. W momencie ponownych narodzin Izraela w 1948 roku analfabetyzm był szeroko rozpowszechniony wśród arabskich obywateli. Dzisiaj olbrzymia większość izraelskich Arabów jest piśmienna i coraz więcej młodych izraelskich Arabów studiuje na wyższych uczelniach.


Arabska społeczność Izraela przeszła radykalny proces modernizacji. Odkładając na bok politykę, jeśli chodzi o mentalność i styl życia młodzi izraelscy Arabowie mają coraz więcej wspólnego z młodymi izraelskimi Żydami niż z ich domniemanymi braćmi i siostrami w sąsiednich despotycznych krajach o arabskiej większości.  


Jak na ironię, główny sprzeciw wobec pełnej integracji izraelskich Arabów w izraelskim społeczeństwie pochodzi ze strony radykalnych arabskich polityków w Knesecie i ekstremistycznych imamów. Podczas gdy twierdzą, że reprezentują w parlamencie arabskich obywateli Izraela, arabscy przywódcy, tacy jak Odeh, nieproporcjonalnie skupiają się na zewnętrznym konflikcie arabsko-izraelskim.   


Przywódcy izraelskich Arabów brzmią bardziej jak tuby reżimu Abbasa w Ramallah niż jak prawdziwi reprezentanci swoich izraelsko-arabskich wyborców. Badania pokazują, że coraz większa liczba młodych Izraelczyków arabskich nie uważa, że arabskie partie w Knesecie ich reprezentują.


Gdyby Ayman Odeh i jemu podobni autentycznie dbali o obywatelską równość między arabskimi i żydowskimi obywatelami, skupiliby swoje wysiłki na dalszym wciąganiu izraelskich Arabów do nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa Izraela.  


Odeh i jego towarzysze nie mówią otwarcie, że sprzeciwiają się istnieniu żydowskiego państwa narodowego. Jednak za tą umiarkowaną fasadą chcą zniszczenia Izraela jako ojczyzny narodu żydowskiego. To jest powodem, dla którego oni i ich lewicowi zwolennicy sprzeciwiają się prawu o żydowskim państwie narodowym, które po prostu stwierdza to, co oczywiste: Izrael jest demokratycznym, żydowskim państwem narodowym.   


Pojęcie “równości” dla ludzi takich jak Odeh i Tibi znaczy zastąpienie państwa żydowskiego przez ”państwo neutralne”. Przez propagowanie „prawa powrotu” milionów wrogich, urodzonych za granicą Arabów, ostatecznym celem Odeha jest przekształcenie Izraela w kolejny kraj o większości muzułmańsko-arabskiej.


Podczas gdy Hamas dąży do zniszczenia Izraela środkami militarnymi, arabscy posłowie do Knesetu, tacy jak Odeh, dążą do zniszczenia Izraela środkami politycznymi i demograficznymi.  


Rodzaj “demokracji” i “równości”, jakich żądają, nie istnieje w żadnym innym demokratycznym państwie narodowym. Nie ma demokratycznych państw, które są „neutralne” pod względem tożsamości, kultury, religii i języka. Nikt nie żąda, by państwa takie jak Dania lub Japonia wybierały między swoimi narodowymi i demokratycznymi składnikami.   


Podczas gdy Dania jest liberalną demokracją, jest także wyraźnie duńska. Jej jedynym oficjalnym językiem jest duński i jej oficjalną religią jest luteranizm. Chrześcijański krzyż widnieje na duńskiej fladze, która jest jedną z najstarszych na świecie flag narodowych. Podobnie jak Izrael, europejskie demokratyczne państwa narodowe, takie jak Dania, Niemcy i Szwecja, mają duże religijne mniejszości z Bliskiego Wschodu i innych części świata.


Jednak arabski nie jest oficjalnym językiem w Szwecji, ani turecki nie jest oficjalnym językiem w Niemczech. Od mniejszości w tych krajach oczekuje się, że zintegrują się i będą respektować wartości i tradycje większości społeczeństwa. Europejskim demokracjom na ogół nie udało się zintegrować rosnących liczb północnoafrykańskich i bliskowschodnich imigrantów. Niemniej mało kto pyta, czy Dania może być zarówno duńska, jak demokratyczna.


Rewolucja Francuska dała obywatelstwo Żydom i innym mniejszościom. Podczas gdy Żydzi otrzymali wolność wyznania, oczekiwano od nich, że w asymilują się i w pełni przyjmą francuską tożsamość, kulturę i język, co na ogół zrobili.  


Izraelscy Arabowie zasługują na równe prawa obywatelskie w Izraelu. Drogą do pełnej realizacji tego jest dalsza integracja i porzucenie żądań zniszczenia żydowskiego państwa narodowego.


How Israeli Arab leaders distort the meaning of democracy

World Israel News, 2 czerwca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Daniel Krygier 

Izraelski politolog, analityk w Haym Salomon Center.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Dziękuję za komentarz. kuba 2019-06-12
1. Od szczegółu do ogółu kuba 2019-06-12


Syjonizm

Znalezionych 169 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk