Prawda

Wtorek, 29 listopada 2022 - 02:52

« Poprzedni Następny »


Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?


Maurice Hirsch 2022-06-24

Od lewej generał Uzi Narkiss, minister obrony Moshe Dayan i szef sztabu generał Icchak Rabin na Starym Mieście w Jerozolimie (Źródło: Wikipedia)
Od lewej generał Uzi Narkiss, minister obrony Moshe Dayan i szef sztabu generał Icchak Rabin na Starym Mieście w Jerozolimie (Źródło: Wikipedia)

Siedemnastego czerwca 1967, 55 lat temu, ówczesny izraelski minister obrony Mosze Dajan podjął samodzielnie jedną z najważniejszych i brzemiennych w skutki decyzji w historii państwa Izrael i narodu żydowskiego. Zaledwie kilka dni po zakończeniu wojny sześciodniowej Dajan zgodził się ustanowić nowy „Status Quo” dotyczący Wzgórza Świątynnego. Obawiając się otwartej dyskusji na temat swojej decyzji, porozumienie Dajana nie zostało pozytywnie ratyfikowane przez ówczesny rząd Izraela ani żaden inny rząd od tamtego czasu.

Wzgórze Świątynne jest najświętszym miejscem judaizmu. Jest to biblijna góra Moria, na której Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Jest to miejsce, w którym król Salomon zbudował pierwszą żydowską świątynię, zniszczoną w 586 p.n.e. Jest to miejsce, w którym Żydzi 70 lat później zbudowali drugą świątynię. W broszurze dla turystów opublikowanej w 1924 r. przez Naczelną Radę Muzułmańską znajduje się otwarte stwierdzenie:

„To miejsce jest jednym z najstarszych na świecie. Jego świętość sięga najwcześniejszych (być może prehistorycznych) czasów. Jego tożsamość z miejscem, w którym znajdowała się Świątynia Salomona, nie podlega dyskusji”.

Wzgórze Świątynne jest również święte dla muzułmanów, którzy nazywają je Al-Haram Al-Szarif („Szlachetne Sanktuarium”). Muzułmanie dodali do tego miejsca dwie dominujące budowle: Kopułę na Skale, zbudowaną w 691 roku, która stoi pośrodku góry bezpośrednio nad ruinami sanktuariów dwóch świątyń; i meczet Al-Aksa, zbudowany w 693, w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca. W latach 90-tych Wakf przekopał obszar znany jako „Stajnie Salomona”, zamieniając go w nowy meczet zwany Meczetem El-Marwani. Znajduje się 12 metrów poniżej obecnego dziedzińca, a broszura Najwyższej Rady Muzułmańskiej wskazuje, że teren Stajni „pochodzi prawdopodobnie z czasów budowy Świątyni Salomona. Według Józefa Flawiusza miejsce to istniało i było używane jako schronienie dla Żydów w czasach podboju Jerozolimy przez Tytusa w 70 roku n.e.” (Tytus był tym, który zburzył drugą świątynię.)


Po wyzwoleniu przez Izrael Jerozolimy i Wzgórza Świątynnego spod nielegalnej okupacji jordańskiej (1948-1967) należało podjąć decyzję, jaki dostęp do Wzgórza Świątynnego otrzymają muzułmanie i Żydzi. 


Chcąc udobruchać muzułmanów po ich druzgoczącej klęsce, Dajan zaoferował jordańskiemu Wakf kontrolę nad działaniami w obrębie samych murów góry, podczas gdy Izrael będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo zewnętrzne i porządek publiczny. Dajan przyznał ponadto muzułmanom swobodny dostęp do tego miejsca. Zgodził się również na to, że chociaż nie będzie ograniczeń co do liczby Żydów wchodzących na górę, to nie będą mogli się tam modlić. Twierdzono, że przekazując Wakf prawo działania na samej górze, Dajan starał się zneutralizować religijny składnik konfliktu izraelsko-arabskiego. 


Jednak tajne dokumenty udostępnione przez izraelskie archiwa i przejrzane przez Palestinian Media Watch dają wyjątkową okazję do ujawnienia autentycznego i oficjalnego „status quo” ustanowionego w 1967 roku.   


15 sierpnia 1967, aby upamiętnić dzień, który Żydzi obchodzą jako dzień zniszczenia obu świątyń (9 dnia hebrajskiego miesiąca Av), ówczesny naczelny rabin IDF generał Szlomo Goren starał się o zorganizowanie możliwości udania się Żydów na Wzgórze Świątynne i modlenia się tam. 


13 sierpnia 1967 zwołano posiedzenie ministerialnej Komisji ds. Ochrony Miejsc Świętych w celu omówienia planów rabina Gorena. Komisja w szczególności odrzuciła sugestię zakazu modlitwy żydowskiej na Wzgórzu Świątynnym, woląc poinstruować przewodniczącego komitetu, aby spotkał się z rabinem Gorenem i poinformował go, że powinien zaprzestać organizowania modlitw. Podobną instrukcję przekazano ministrowi obrony Dajanowi, by za pośrednictwem szefa sztabu IDF przekazał ją rabinowi Gorenowi. Co ciekawe, pisemne streszczenie decyzji podjętej na zebraniu nosi datę 16 sierpnia 1967 r. Poniżej znajduje się przełożony na język angielski protokół z postanowień zebrania. 



Po cichu łamiąc przedwyborcze obietnice byłego premiera Menachema Begina umożliwienia Żydom otwartych modlitw na Wzgórzu Świątynnym, nie wprowadzono żadnych zmian.  

Od czasu do czasu Wzgórze Świątynne było całkowicie zamknięte dla Żydów, głównie podczas i po wybuchach arabskiej przemocy i terroru. W przeciwieństwie do tego, miejsce to prawie nigdy nie jest zamknięta dla muzułmanów, poza wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak w lipcu 2017 r., kiedy góra została zamknięta na kilka dni po tym, jak terroryści zamordowali dwóch izraelskich policjantów patrolujących to miejsce. 

Chociaż żaden rząd izraelski nigdy nie ratyfikował porozumienia Dajana, do dziś „status quo” na Wzgórzu Świątynnym jest takie, że jego wewnętrzna część jest zarządzana przez Wakf, a Izrael jest odpowiedzialny za zewnętrzne bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego. Muzułmanie mogą swobodnie odwiedzać Wzgórze, w nieograniczonej liczbie, a jedyne ograniczenia wynikają z zasad bezpieczeństwa. Żydom wolno wchodzić do tego miejsca tylko w określonych godzinach w ciągu dnia, w ograniczonej liczbie i w większości nie wolno im odprawiać indywidualnych lub wspólnych modlitw. 


Od momentu powstania Autonomia Palestyńska nieprzerwanie i konsekwentnie wykorzystuje Wzgórze Świątynne do rozpalania fanatyzmu religijnego oraz jako wezwanie do przemocy i terroru. Wielokrotne powtarzanie, że Izrael planuje zniszczenie „meczetu Al-Aksa”, który bezpodstawnie definiuje jako 144 dunamów – czyli cały obszar Wzgórza Świątynnego – AP wprowadza w błąd Palestyńczyków, a nawet cały świat muzułmański, by wierzyli w fałszywe twierdzenie, że „Al-Aksa jest w niebezpieczeństwie”.  


Podczas gdy dokumenty i 55 lat rzeczywistości wyraźnie pokazują, że Izrael nie ma zamiaru choćby prowadzenia prac archeologicznych pod meczetem, nie mówiąc już o zniszczeniu jakiejkolwiek części tego miejsca, AP nadal twierdzi, jak to pokazała PMW, że „od wojny czerwcowej (tj. wojny sześciodniowej w 1967) – mówimy o jej 55. rocznicy – istnieją [izraelskie] zamiary zniszczenia meczetu Al-Aksa i zbudowania tam Świątyni”. [Oficjalna telewizja PA, 6 czerwca 2022]. Autonomia Palestyńska, która nie ma nic do powiedzenia na temat sposobu zarządzania Wzgórzem Świątynnym, uważa że pozwolenie Żydom na modlitwę na Wzgórzu byłoby równoznaczne z ogłoszeniem III wojny światowej. AP wygłaszała podobne puste groźby przed przeniesieniem przez Stany Zjednoczone swojej ambasady w Izraelu do Jerozolimy.   


Od 1967 roku wiele się zmieniło. W ciągu ostatnich dziesięcioleci większość społeczeństw zachodnich rozwinęła i przyjęła znacznie wyższe poczucie i wartość wolności i praw osobistych, w tym wolności religii i praktyk religijnych. Pomysł, że decyzja tylko jednej osoby – Dajana – może uniemożliwić wszystkim Żydom modlitwę w najświętszym miejscu judaizmu, byłby dzisiaj nie do pomyślenia. Jednocześnie na przestrzeni lat dramatycznie wzrosło pragnienie i chęć Żydów wchodzenia na Wzgórze Świątynne. 


Ponieważ obecnie nierozsądne jest wierzyć, że muzułmanie są z natury niezdolni do uznania uzasadnionych praw Żydów do modlitwy na Wzgórzu Świątynnym, i do wyrażania tolerancji religijnej, być może nadszedł czas, aby rząd Izraela w końcu wyjaśnił, czym dokładnie „status quo” na Wzgórzu Świątynnym był, jest i powinien być.      


What is the „Status Quo” on the Temple Mount?

Palestinian Media Watch, 17 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Maurice Hirsch - badacz i publicysta Palestinian Media Watch. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj






Syjonizm

Znalezionych 264 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa



 Palestyńskie weto



Wzmacnianie układu odpornościowego



Wykluczenie Tajwanu z WHO



Drzazgę źle się czyta



Sześć lat



Pochodzenie



Papież Franciszek



Schadenfreude



Pseudonaukowa histeria...


Panstwo etc



Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk