Prawda

Piątek, 8 grudnia 2023 - 07:41

« Poprzedni Następny »


Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?


Maurice Hirsch 2022-06-24

Od lewej generał Uzi Narkiss, minister obrony Moshe Dayan i szef sztabu generał Icchak Rabin na Starym Mieście w Jerozolimie (Źródło: Wikipedia)
Od lewej generał Uzi Narkiss, minister obrony Moshe Dayan i szef sztabu generał Icchak Rabin na Starym Mieście w Jerozolimie (Źródło: Wikipedia)

Siedemnastego czerwca 1967, 55 lat temu, ówczesny izraelski minister obrony Mosze Dajan podjął samodzielnie jedną z najważniejszych i brzemiennych w skutki decyzji w historii państwa Izrael i narodu żydowskiego. Zaledwie kilka dni po zakończeniu wojny sześciodniowej Dajan zgodził się ustanowić nowy „Status Quo” dotyczący Wzgórza Świątynnego. Obawiając się otwartej dyskusji na temat swojej decyzji, porozumienie Dajana nie zostało pozytywnie ratyfikowane przez ówczesny rząd Izraela ani żaden inny rząd od tamtego czasu.

Wzgórze Świątynne jest najświętszym miejscem judaizmu. Jest to biblijna góra Moria, na której Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Jest to miejsce, w którym król Salomon zbudował pierwszą żydowską świątynię, zniszczoną w 586 p.n.e. Jest to miejsce, w którym Żydzi 70 lat później zbudowali drugą świątynię. W broszurze dla turystów opublikowanej w 1924 r. przez Naczelną Radę Muzułmańską znajduje się otwarte stwierdzenie:

„To miejsce jest jednym z najstarszych na świecie. Jego świętość sięga najwcześniejszych (być może prehistorycznych) czasów. Jego tożsamość z miejscem, w którym znajdowała się Świątynia Salomona, nie podlega dyskusji”.

Wzgórze Świątynne jest również święte dla muzułmanów, którzy nazywają je Al-Haram Al-Szarif („Szlachetne Sanktuarium”). Muzułmanie dodali do tego miejsca dwie dominujące budowle: Kopułę na Skale, zbudowaną w 691 roku, która stoi pośrodku góry bezpośrednio nad ruinami sanktuariów dwóch świątyń; i meczet Al-Aksa, zbudowany w 693, w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca. W latach 90-tych Wakf przekopał obszar znany jako „Stajnie Salomona”, zamieniając go w nowy meczet zwany Meczetem El-Marwani. Znajduje się 12 metrów poniżej obecnego dziedzińca, a broszura Najwyższej Rady Muzułmańskiej wskazuje, że teren Stajni „pochodzi prawdopodobnie z czasów budowy Świątyni Salomona. Według Józefa Flawiusza miejsce to istniało i było używane jako schronienie dla Żydów w czasach podboju Jerozolimy przez Tytusa w 70 roku n.e.” (Tytus był tym, który zburzył drugą świątynię.)


Po wyzwoleniu przez Izrael Jerozolimy i Wzgórza Świątynnego spod nielegalnej okupacji jordańskiej (1948-1967) należało podjąć decyzję, jaki dostęp do Wzgórza Świątynnego otrzymają muzułmanie i Żydzi. 


Chcąc udobruchać muzułmanów po ich druzgoczącej klęsce, Dajan zaoferował jordańskiemu Wakf kontrolę nad działaniami w obrębie samych murów góry, podczas gdy Izrael będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo zewnętrzne i porządek publiczny. Dajan przyznał ponadto muzułmanom swobodny dostęp do tego miejsca. Zgodził się również na to, że chociaż nie będzie ograniczeń co do liczby Żydów wchodzących na górę, to nie będą mogli się tam modlić. Twierdzono, że przekazując Wakf prawo działania na samej górze, Dajan starał się zneutralizować religijny składnik konfliktu izraelsko-arabskiego. 


Jednak tajne dokumenty udostępnione przez izraelskie archiwa i przejrzane przez Palestinian Media Watch dają wyjątkową okazję do ujawnienia autentycznego i oficjalnego „status quo” ustanowionego w 1967 roku.   


15 sierpnia 1967, aby upamiętnić dzień, który Żydzi obchodzą jako dzień zniszczenia obu świątyń (9 dnia hebrajskiego miesiąca Av), ówczesny naczelny rabin IDF generał Szlomo Goren starał się o zorganizowanie możliwości udania się Żydów na Wzgórze Świątynne i modlenia się tam. 


13 sierpnia 1967 zwołano posiedzenie ministerialnej Komisji ds. Ochrony Miejsc Świętych w celu omówienia planów rabina Gorena. Komisja w szczególności odrzuciła sugestię zakazu modlitwy żydowskiej na Wzgórzu Świątynnym, woląc poinstruować przewodniczącego komitetu, aby spotkał się z rabinem Gorenem i poinformował go, że powinien zaprzestać organizowania modlitw. Podobną instrukcję przekazano ministrowi obrony Dajanowi, by za pośrednictwem szefa sztabu IDF przekazał ją rabinowi Gorenowi. Co ciekawe, pisemne streszczenie decyzji podjętej na zebraniu nosi datę 16 sierpnia 1967 r. Poniżej znajduje się przełożony na język angielski protokół z postanowień zebrania. Po cichu łamiąc przedwyborcze obietnice byłego premiera Menachema Begina umożliwienia Żydom otwartych modlitw na Wzgórzu Świątynnym, nie wprowadzono żadnych zmian.  

Od czasu do czasu Wzgórze Świątynne było całkowicie zamknięte dla Żydów, głównie podczas i po wybuchach arabskiej przemocy i terroru. W przeciwieństwie do tego, miejsce to prawie nigdy nie jest zamknięta dla muzułmanów, poza wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak w lipcu 2017 r., kiedy góra została zamknięta na kilka dni po tym, jak terroryści zamordowali dwóch izraelskich policjantów patrolujących to miejsce. 

Chociaż żaden rząd izraelski nigdy nie ratyfikował porozumienia Dajana, do dziś „status quo” na Wzgórzu Świątynnym jest takie, że jego wewnętrzna część jest zarządzana przez Wakf, a Izrael jest odpowiedzialny za zewnętrzne bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego. Muzułmanie mogą swobodnie odwiedzać Wzgórze, w nieograniczonej liczbie, a jedyne ograniczenia wynikają z zasad bezpieczeństwa. Żydom wolno wchodzić do tego miejsca tylko w określonych godzinach w ciągu dnia, w ograniczonej liczbie i w większości nie wolno im odprawiać indywidualnych lub wspólnych modlitw. 


Od momentu powstania Autonomia Palestyńska nieprzerwanie i konsekwentnie wykorzystuje Wzgórze Świątynne do rozpalania fanatyzmu religijnego oraz jako wezwanie do przemocy i terroru. Wielokrotne powtarzanie, że Izrael planuje zniszczenie „meczetu Al-Aksa”, który bezpodstawnie definiuje jako 144 dunamów – czyli cały obszar Wzgórza Świątynnego – AP wprowadza w błąd Palestyńczyków, a nawet cały świat muzułmański, by wierzyli w fałszywe twierdzenie, że „Al-Aksa jest w niebezpieczeństwie”.  


Podczas gdy dokumenty i 55 lat rzeczywistości wyraźnie pokazują, że Izrael nie ma zamiaru choćby prowadzenia prac archeologicznych pod meczetem, nie mówiąc już o zniszczeniu jakiejkolwiek części tego miejsca, AP nadal twierdzi, jak to pokazała PMW, że „od wojny czerwcowej (tj. wojny sześciodniowej w 1967) – mówimy o jej 55. rocznicy – istnieją [izraelskie] zamiary zniszczenia meczetu Al-Aksa i zbudowania tam Świątyni”. [Oficjalna telewizja PA, 6 czerwca 2022]. Autonomia Palestyńska, która nie ma nic do powiedzenia na temat sposobu zarządzania Wzgórzem Świątynnym, uważa że pozwolenie Żydom na modlitwę na Wzgórzu byłoby równoznaczne z ogłoszeniem III wojny światowej. AP wygłaszała podobne puste groźby przed przeniesieniem przez Stany Zjednoczone swojej ambasady w Izraelu do Jerozolimy.   


Od 1967 roku wiele się zmieniło. W ciągu ostatnich dziesięcioleci większość społeczeństw zachodnich rozwinęła i przyjęła znacznie wyższe poczucie i wartość wolności i praw osobistych, w tym wolności religii i praktyk religijnych. Pomysł, że decyzja tylko jednej osoby – Dajana – może uniemożliwić wszystkim Żydom modlitwę w najświętszym miejscu judaizmu, byłby dzisiaj nie do pomyślenia. Jednocześnie na przestrzeni lat dramatycznie wzrosło pragnienie i chęć Żydów wchodzenia na Wzgórze Świątynne. 


Ponieważ obecnie nierozsądne jest wierzyć, że muzułmanie są z natury niezdolni do uznania uzasadnionych praw Żydów do modlitwy na Wzgórzu Świątynnym, i do wyrażania tolerancji religijnej, być może nadszedł czas, aby rząd Izraela w końcu wyjaśnił, czym dokładnie „status quo” na Wzgórzu Świątynnym był, jest i powinien być.      


What is the „Status Quo” on the Temple Mount?

Palestinian Media Watch, 17 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Maurice Hirsch - badacz i publicysta Palestinian Media Watch. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 329 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk