Prawda

Sobota, 17 listopada 2018 - 14:34

« Poprzedni Następny »


Wyrazy uznania dla Lee Kuan Yew


Hugh Fitzgerald 2018-07-09


Singapur pojawiał się ostatnio w wiadomościach z innych przyczyn, ale może to dostarczyć nam okazji do przyjrzenia się poglądom na islam ojca założyciela Singapuru i jego najdłużej czynnego premiera, Lee Kuan Yew, który zmarł w 2015 r. Lee Kuan Yew żył w wielokulturowym mieście z chińską większością i z mniejszością hinduską oraz muzułmańsko-malajską. Przez całe swoje życie polityczne Lee Kuan Yew był świadomy konieczności powstrzymywania wzrostu populacji muzułmańskiej. Prawa, które uchwalał i regulacje, które egzekwował były w dużej mierze skierowane na ten cel. Wiedział agresywny prozelityzm muzułmanów i nakazał rejestrowanie przez władze nawróceń, by rząd mógł monitorować ten problem. Lee Kuan Yew radził sobie z politycznym islamem na wiele sposobów, starannie obserwował i zwalczał radykalizm i polityczne machinacje na tej stosunkowo małej wyspie, na której  trzy czwarte mieszkańców stanowili  Chińczycy (głównie wyznania buddyjskiego lub wyznań chrześcijańskich), z kilkunastoprocentową mniejszością muzułmańską i sąsiedztwem dużego muzułmańskiego kraju – Malezji. Jego taktyka może być pouczająca dla zachodnich przywódców, którzy mają dziś ten sam problem z muzułmańskim radykalizmem.

Wikileaks ujawniły, że Lee Kuan Yew nazywał islam „jadowitą religią”. Ograniczał liczbę muzułmanów w siłach zbrojnych Singapuru, sugerując, że ich religia powoduje, że są potencjalnym zagrożeniem dla nie-muzułmańskich żołnierzy. W książce Malajowie w Singapurze napisał, że jeśli, na przykład, „postawisz na czele oddziału malajskiego oficera, który jest bardzo religijny i ma związki rodzinne z Malezją, może to prowadzić do powstania bardzo delikatnej sytuacji”. Za czasów jego przywództwa rządowe instytucje zakazały noszenia hidżabów i innych muzułmańskich nakryć głowy zarówno w policji, jak w instytucjach opieki medycznej. Lee Kuan Yew znacząco zmniejszył także rządowe finansowanie madras, podnosząc równocześnie finansowanie świeckiej edukacji. Jego rząd starannie monitorował meczety zarówno w kwestii treści kazań imamów, jak wszystkich zagranicznych (szczególnie saudyjskich) źródeł finansowego wsparcia, co mogłoby prowadzić do „radykalizacji” meczetów. Najwyraźniej bardzo wcześnie rozumiał niebezpieczeństwo islamizmu.


Lee Kuan Yew ogłosił niepodległość Singapuru od Malezji, ponieważ malajscy muzułmanie odrzucali merytokrację i dążyli do  przyznawanie sobie korzyści ekonomicznych. W Malezji, której Singapur był przez pewien czas częścią, wszyscy Malajowie mieli obowiązek deklarowania się jako muzułmanie (mimo że niektórzy nie byli muzułmanami) i wszyscy muzułmanie korzystali z zamaskowanego podatku dżizja nałożonego na nie-muzułmanów, zwanego „Bumiputra”. Chociaż to słowo znaczy „syn ziemi”, to nie rdzenne ludy Malezji są wspierane, ale wyłącznie muzułmanie.    


Po oddzieleniu się od Malezji „Bamiputra”, została zlikwidowana w Singapurze, tymczasem w Malezji wszystkie przedsięwzięcia gospodarcze muszą mieć muzułmańskich Malajów jako pełnych partnerów. Na przykład, jeśli dwóch Chińczyków chce otworzyć konsultingową firmę komputerową lub firmę architektoniczną, muszą przyjąć muzułmańskiego Malaja (ale nie hindusa ani innego Chińczyka) jako pełnego partnera z równym wkładem finansowym. Jest to po prostu sposób zapewnienia, że muzułmanie mogą nadal żyć z wykorzystywania nie-muzułmanów, którzy wypełniają swoją tradycyjną rolę dhimmi przez to, co w praktyce jest płaceniem dżizja.


W książce Hard Truths to Keep Singapore Going, Lee Kuan Yew wzywał muzułmanów, by byli „mniej surowi” w interpretacji islamu. W tej książce napisał także: „Sądzę, że robiliśmy dobre postępy [w ograniczaniu władzy politycznego islamu] aż nadszedł przypływ islamu i jeśli pytacie o moje obserwacje, to inne społeczności łatwiej integrują się – przez przyjaciół, małżeństwa mieszane itd. – niż muzułmanie… Powiedziałbym, że dzisiaj możemy zintegrować wszystkie religie i rasy, poza islamem”.


Kiedy rozglądamy się po świecie widzimy, jak te same problemy niepowodzenia integracji muzułmanów do nie-muzułmańskich społeczeństw powstają wszędzie? Dlaczego miałoby być inaczej, niż było w Singapurze, jak to obserwował Lee Kuan Yew? Muzułmanie na całym świecie czytają ten sam Koran i te same hadisy, które podają ten sam opis nie-muzułmanów jako „najbardziej nikczemnych ze stworzeń”, te same nakazy – ponad 100 – prowadzenia pełnego przemocy dżihadu przeciwko nim, te same instrukcje „nie brania za przyjaciół chrześcijan i Żydów [lub jakichkolwiek innych nie-muzułmanów], bo są oni przyjaciółmi tylko dla siebie”.


Warto poświęcić chwilę uwagi twórcy współczesnego Singapuru, Lee Kuan Yew, i przy okazji spojrzeć na jego zrozumienie fanatycznej, agresywnej ideologii religijnej. W ciągu całej swojej długiej kariery politycznej dostrzegał groźbę islamu i podejmował rozmaite środki – zmniejszenie finansowania madras, ograniczenie obecności muzułmanów w siłach zbrojnych, ścisłe monitorowanie, staranne wymagania informacji o muzułmańskim prozelityzmie, zakaz hidżabów. I to działało. Muzułmańscy Malajowie stanowią dzisiaj 14% populacji Singapuru, mniej więcej ten sam procent, co w latach 1990. System Bumiputra, który w efekcie zaszkodził gospodarczo Malezji, z powodzeniem został usunięty z merytokratycznego Singapuru. Wszyscy mogą zobaczyć wyniki:  


Eksport Malezji jest wart 227,7 miliarda dolarów, podczas gdy eksport Singapuru, z jedną szóstą populacji Malezji, jest wart 435,8 miliarda. PKB Malezji wynosi 304 miliardy dolarów, a Singapuru – ze znacznie mniejszą populacją – 275 miliardów dolarów. PKB na głowę wynosi 16,8 tysiąca dolarów w Malezji i 60,8 tysiąca dolarów w Singapurze, co jest zdumiewającą różnicą, jako że zaczynały z mniej więcej tego samego poziomu, tworząc odrębne jednostki polityczne w 1965 roku.


Jeśli Singapur jest dzisiaj ekonomiczną potęgą, to dlatego, że  Lee Kuan Yew kierował nim tak, by skutecznie oddzielić go od przeważająco muzułmańskiej Malezji, nie dopuszczał do wzrostu liczby muzułmańskich Malajów w Singapurze przez kampanię monitorowania nawróceń i ukrócenie swobody zagranicznego finansowania muzułmańskiego prozelityzmu. Madrasy były utrzymywane w zasadzie bez zagranicznego finansowania, podczas gdy wsparcie rządowe dla nich świadomie ograniczano. Miejscowi muzułmanie wiedzieli, że obserwuje ich rząd, który się ich nie boi – rząd autorytarnego, ale dalekowzrocznego i nie znoszącego nonsensów Lee Kuan Yew. Niewiele rządów na demokratycznym Zachodzie mogłoby pozwolić sobie na pójście w jego ślady. Ale dla autorytarnych reżimów kierowanych przez świeckich muzułmanów – takich jak pięć islamskich republik w Azji Środkowej: Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu — przykład Lee Kuan Yew, który przez dziesięciolecia nie obawiał się powstrzymywania sił politycznego islamu w Singapurze, pozostaje on przykładem ważnym, użytecznym i inspirującym.


A tribute to Lee Kuan Yew

Jihad Watch, 2 lipca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Hugh Fitzgerald

Publicysta Jihad Watch

 

Od redakcji „Listów”


Singapur Lee Kuan You można nazwać oświeconą autokracją. Nie był i nadal nie jest krajem w pełni demokratycznym. Towarzyszyło tu założenie, że swobody polityczne będzie można wprowadzić po tym jak ludzie nauczą się korzystania ze swobód ekonomicznych.  Dziś ten autorytaryzm jest nieco łagodniejszy, ale nadal jest tam i kara śmierci i chłosta i drakońskie kary za palenie papierosów na ulicy czy żucie gumy. Czy Lee Kuan Lee przesadzał obawiając się destrukcyjnego odziaływania islamu?  Palestyński naukowiec, profesor Mohammed S. Dajani Daoudi, który został wyrzucony z palestyńskiego uniwersytetu za zabranie grupy palestyńskich studentów do Polski, żeby zobaczyli muzeum w Auschwitz, zaapelował do amerykańskich studentów: „Nie importujcie naszych konfliktów na wasze campusy. Eksportujcie do nas wasze dziedzictwo demokracji i pluralizmu.”


Podobny apel, chociaż skierowany do samych muzułmanów, sformułował niedawno niemiecki politolog i pisarz pochodzenia egipskiego, Hamed Abdel Samad.


     


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1169 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńskie groźby wobec arabskiej normalizacji stosunków z Izraelem   Toameh   2018-11-17
Skandal za kulisami zakazu neonikotynoidów   Ridley   2018-11-17
Powyborcza zaduma: Dokąd zmierzasz Ameryko? Dokąd zmierzacie amerykańscy Żydzi?   Chesler   2018-11-14
Sto lat nowej Europy   Koraszewski   2018-11-13
Antysemityzm jest przede wszystkim nienawiścią, polityka jest tylko wymówką     2018-11-11
Jak Izrael mógłby zwyciężyć w dzisiejszym asymetrycznym konflikcie   Rosenthal   2018-11-10
Mord w Stambule i walka o supremację w świecie sunnickim   Carmon   2018-11-08
Brutalne przebudzenie z palestyńskiego snu   Kedar   2018-11-06
Jesień oświecenia, czyli powszechne zniechęcenie do logiki   Koraszewski   2018-11-05
Pakistan: Asia Bibi uniewinniona po latach oczekiwania na śmierć za ”bluźnierstwo”   Meotti   2018-11-01
Funkcjonariusz z Gazy: HAMAS i FATAH zamienili naszych ludzi w żebraków   Toameh   2018-10-30
”Saudyjska afera” w Stambule ujawnia rywalizację sunnicko sunnicką   Bekdil   2018-10-27
Orzeczenie sprzeczne z rozsądkiem   Yemini   2018-10-26
Prawo, religia i sekularyzacja  w Nigerii   Igwe   2018-10-22
Chrześcijanie skazani na śmierć pod prawem szariatu   Rafizadeh   2018-10-22
Czasem Internet może korygować fake news, a nie tylko je szerzyć   Gross   2018-10-21
Kiepsko skrywany antysemityzm Facebooka   Maroun   2018-10-16
Turcja buduje meczety, likwiduje chrześcijaństwo   Bulut   2018-10-15
Skrzyżowanie Netzarim i narodziny Fake News   Landes   2018-10-14
Wierzę tej palestyńskiej nastolatce   Flatow   2018-10-12
Polityczne paradoksy więzi niemiecko-izraelskich   Sucharewicz   2018-10-11
Narodowe prawo Izraela i palestyńskie kłamstwa   Tawil   2018-10-10
Czy oczekiwanie od Arabów mniej niż od Żydów jest w porządku?   Maroun   2018-10-09
Dzisiaj opublikowana książka   Novella   2018-10-09
”Antysyjonizm” traktuje o Żydach, głupcze!   Tsalic   2018-10-08
Szwecja – schronieniem przestępców   Bergman   2018-10-07
A gdyby Kavanaugh był libaralnym muzułmaninem oskarżonym o terroryzm?   Dershowitz   2018-10-06
Na marginesie tegorocznej Nagrody Pokojowej Nobla     2018-10-06
Przekłuwanie mitu palestyńskich uchodźców   Rosenthal   2018-10-05
Chińska medycyna i policja myśli   Novella   2018-10-05
Trzy „nie” Palestyńczyków: co mają na myśli   Tawil   2018-10-04
Uderzający rasizm Autonomii Palestyńskiej   Bergman   2018-10-03
”Antyimperializm” i apologetyka morderstwa   Sixsmith   2018-10-03
Kto napisał te słowa o Jerozolimie?   Gross   2018-10-02
Samobójcza nienawiść Europy do Ameryki   Koraszewski   2018-10-01
Refleksje o Oslo i procesie pokojowym   Collins   2018-10-01
Dlaczego nie mogę krytykować własnej religii?   Rafizadeh   2018-09-30
Przywódca Hamasu przyznaje, że protesty graniczne są zainscenizowane, nikogo to nie obchodzi   Bergman   2018-09-28
Czy sztuczna inteligencja zapewni nam sztuczny racjonalizm?   Koraszewski   2018-09-25
Dlaczego Żydzi są rdzenną ludnością Palestyny – a Arabowie nie są   Amos   2018-09-25
Wyznanie: od 15 lat leczę się z islamofobii   Lindenberg   2018-09-24
Niewidomy w Betlejem   Flatow   2018-09-23
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2018-09-21
To ”oni”, a nie ”on” zabili Ari Fulda   Peter   2018-09-20
Jak „New York Times” wybiela radykalny islam   Emerson   2018-09-18
Czas zakończyć fałszywą i krzywdzącą narrację   Rosenthal   2018-09-16
Dlaczego Clintonowie dzielili scenę z Farrakhanem?   Dershowitz   2018-09-15
Czy Facebook wspomaga radykalizm?   Rosenthal   2018-09-14
Abbas popełnia te same błędy, co Arafat     2018-09-14
Mosad w Paryżu, albo jak francuska prasa denuncjuje francuskich Żydów   Lewin   2018-09-10
Konfederacja jordańsko-palestyńska – dlaczego nie?   Yemini   2018-09-07
UNRWA i Żydzi   Julius   2018-09-06
Netanjahu, tragicznie, ma rację – Świat nie chroni słabych   Frantzman   2018-09-05
Jerozolima: dlaczego przywódcy palestyńscy mówią ”nie głosujcie”   Tawil   2018-09-04
YouTube blokuje ujawnianie antysemityzmu     2018-09-02
Podział Francji przez Macrona?   Mamou   2018-09-01
Fałszywi sojusznicy Ameryki w Zatoce    Bekdil   2018-08-31
Sfabrykowany kryzys humanitarny UNRWA   Bedein   2018-08-24
Mauretania: USA muszą żądać natychmiastowego uwolnienia przed wyborami kandydata ruchu przeciwko niewolnictwu   Blum   2018-08-23
Wielka Brytania: Dyskryminacja wobec chrześcijańskich uchodźców   Bergman   2018-08-22
Arabski dwugłos o pokoju na Bliskim Wschodzie     2018-08-21
Izrael – nie ma takiego państwa   Koraszewski   2018-08-20
Wybielanie skrajnie prawicowego charakteru partii politycznych na Bliskim Wschodzie   Frantzman   2018-08-20
Wielka Brytania wita ekstremistów – raz za razem   Murray   2018-08-18
Demokratyczna republika Somalilandu    Clarfield   2018-08-16
Chomsky nazywa rosyjską ingerencję dowcipem – zgadnijcie, kogo obwinia?   Dershowitz   2018-08-09
Mój problem z białością   Valdary   2018-08-08
O demokracji   Rosenthal   2018-08-07
Walka z ogniem pod ogniem     2018-08-06
Arabski polityk: Arabowie przegrali wojny i muszą zapłacić cenę     2018-08-05
Znów więcej „Nigdy więcej”   Koraszewski   2018-08-04
Turcja Erdoğana: niechciana w ziemiach arabskich   Bekdil   2018-08-02
Syryjscy działacze o Ahed Tamimi   Frantzman   2018-08-01
Wielkie urojenie brytyjskiego Foreign Office   Murray   2018-07-31
Spustoszenie i zaprzeczenie: Kambodża i akademicka lewica   Blackwell   2018-07-28
Perwersyjna i nikczemna broń - palestyńscy uchodźcy   Rosenthal   2018-07-27
Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli słów kilka o spotkaniach na szczytach   Koraszewski   2018-07-26
 Elektroniczne papierosy i ograniczanie szkód   Ridley   2018-07-25
Żydzi i marzenie wszystkich rdzennych ludów   Bellerose   2018-07-25
Niewypowiedziane wojny przeciwko Izraelowi: Niemcy Wschodnie i skrajna lewica Niemiec Zachodnich w latach 1967-1981: Wywiad z Jeffreyem Herfem   Herf   2018-07-24
Jak Richard Dawkins rasistą został   Koraszewski   2018-07-23
Czego chcą Arabowie? W co wierzą? Co myślą?   Roth   2018-07-23
Po co Izraelowi konstytucja?   Koraszewski   2018-07-22
Historia udaremnionego zamachu terrorystycznego   Rafizadeh   2018-07-20
Plucie na Izrael to wielki (wspierany przez państwo) biznes   Bergman   2018-07-19
Kaczka trojańska i jej wredne potomstwo   Koraszewski   2018-07-18
Futbol i inne rodzaje „postępowego” kolonializmu   Tsalic   2018-07-17
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazują, że nie ma „prawa powrotu” i że Gaza nie jest okupowana   Amos   2018-07-16
Biskup Graham Tomlin i demonizacja Izraela   MacEoin   2018-07-13
Wyrazy uznania dla Lee Kuan Yew   Fitzgerald   2018-07-09
Czy poczucie winy zabija Zachód od środka?   Meotti   2018-07-08
Jak pomóc sąsiadom, którzy uciekają przed swoimi   Koraszewski   2018-07-06
Lata po ludobójstwie Jazydzi pilnie potrzebują pomocy   Bulut   2018-07-04
Racjonalizm przerywany, czyli mambo-jumbo wiecznie żywe   Koraszewski   2018-07-02
Oszczerstwo o niemowlęciu z Gazy: równe narracje; nierówne traktowanie   Plosker   2018-07-01
Mega-antysemici współczesnego świata   Gerstenfeld   2018-06-29
Zachodnioeuropejskie postawy wobec Żydów: raport z dużego badania     Gerstenfeld   2018-06-27
Kolejny rok suszy, czy zdążymy się obudzić?   Koraszewski   2018-06-25
Jak NGO pomagają imigrantom   Frantzman   2018-06-24
Dlaczego nie bronimy się?   Rosenthal   2018-06-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Uprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk