Prawda

Niedziela, 10 grudnia 2023 - 23:49

« Poprzedni Następny »


Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej


Z materiałów MEMRI 2023-07-21

<span>Hojatollah Firouzi, (Zdjęcie: ISNA, Iran, 16 czerwca 2023)</span>
Hojatollah Firouzi, (Zdjęcie: ISNA, Iran, 16 czerwca 2023)

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi na czele delegacji polityczno-gospodarczej odbył w dniach 12-19 czerwca 2023 r.  pięciodniową podróż po trzech krajach Ameryki >Łacińskiej  Wenezueli, Nikaragui i Kubie. [1] Rzecznicy Iranu wyjaśnili, że wizyta miała dwa cele: cel polityczny, utworzenie antyamerykańskiej koalicji politycznej „na podwórku Ameryki” oraz cel ekonomiczny, polegający na realizacji interesów gospodarczych Iranu na rynku Ameryki Łacińskiej przy jednoczesnym obejściu amerykańskich sankcji. 

W tym kontekście warto wspomnieć o wypowiedzi irańskiego komentatora Ali Asghara Zarei w wywiadzie dla agencji ISNA z 27 czerwca 2023 roku. Rzucając światło na mapę strategicznych interesów Iranu wobec USA, w tym w Ameryce Łacińskiej, powiedział: „W swoich przemówieniach w ostatnich latach [Najwyższy] Przywódca [Ali Chamenei] wielokrotnie używał wyrażenia ‘historyczny punkt zwrotny’ i podkreślał w tym kontekście, że świat stoi u progu istotnych zmian. Widzimy odzwierciedlenie tych zmian we współpracy regionalnej w różnych częściach świata, w tym w Azji Wschodniej i Azji Zachodniej [Bliski Wschód] oraz w Ameryce Łacińskiej. W ostatnim okresie byliśmy świadkami stopniowego upadku monopolu i hegemonii Ameryki oraz upadku koncepcji stworzenia jednobiegunowego [światowego] ładu. Globalne interakcje przygotowały grunt pod nowy porządek świata… Byliśmy świadkami pojawienia się regionalnych potęg i organizacji, takich jak BRICS [Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA] oraz Pakt Szanghajski,[2] i stopniowe wypieranie dolara [amerykańskiego] z handlu międzynarodowego… W tych ramach kraje islamskie mogą odegrać ważną rolę w kształtowaniu nowego porządku świata, przywracając w ten sposób narodowi islamskiemu jego właściwe miejsce. W nowej sytuacji globalnej gospodarki i porządku światowego kraje arabskie i islamskie mogą odgrywać ważną rolę, współpracując z krajami rozwijającymi się w Afryce i Ameryce Łacińskiej, jednocześnie wchodząc w interakcje z krajami takimi jak Chiny i Rosja… Potencjał Iranu w nowych wysokich technologiach oraz w dziedzinie rakiet i obrony spowodowały, że niektóre kraje regionu, w tym Arabia Saudyjska, nieco zmieniły swój stosunek do Iranu…” [3]


Niniejszy raport przedstawia niektóre wypowiedzi irańskich przedstawicieli podkreślających potencjał współpracy politycznej i gospodarczej między Iranem a Ameryką Łacińską przeciwko Stanom Zjednoczonym


Hojatollah Firouzi, członek komisji przemysłu i kopalń Madżlisu: Wenezuela ma ogromny potencjał gospodarczy i jest dla nas dobrym rynkiem; Możemy tam działać w różnych dziedzinach


W wywiadzie dla agencji informacyjnej ISNA z 16 czerwca 2023 r. Hojatollah Firouzi, członek komisji przemysłu i kopalń Madżlisu, zwrócił uwagę na napięte stosunki panujące między większością krajów Ameryki Łacińskiej a Stanami Zjednoczonymi i miał nadzieję, że Iran może wykorzystać te napięcia, by współpracować gospodarczo i politycznie z tymi krajami oraz sprzedawać im usługi techniczne i inżynieryjne. Powiedział:

„Polityka zagraniczna rządu Raisiego koncentruje się na kontaktach z [wieloma] krajami świata, a [irańscy] politycy próbują rozszerzyć stosunki zagraniczne [Iranu]. Wśród krajów, które mają rozległy potencjał, by przynosić nam korzyści gospodarcze i polityczne, dzięki swojemu położeniu geograficznemu są kraje Ameryki Łacińskiej, z którymi mieliśmy w przeszłości dobre relacje, zwłaszcza Wenezuela. [Ten kraj] ma duży potencjał gospodarczy i jest dla nas dobrym rynkiem, na którym możemy działać na różnych polach. Z Wenezuelą dzielimy rozmaite cele polityczne, a wizyta Raisiego w tym kraju bez wątpienia może zrealizować te cele, które są [również] gospodarcze, w oparciu o wcześniejsze planowanie i elementy, które brały udział w wizycie…”

Firouzi dodał, że tę wizytę można uznać za „manewr na podwórku Ameryki” i że „świat też wydaje się być gotowy na zmianę globalnego porządku. Różne kraje cierpią z powodu tej sytuacji [tzn. panującego porządku] od lat. Kraje Ameryki Łacińskiej, leżące na podwórku Ameryki, od dawna są z Ameryką w konflikcie z powodu dzielących ich z nią różnic. Ameryka wielokrotnie próbowała wywołać w tych krajach ‘kolorowe rewolucje’, choć bez powodzenia...”

„Ameryka Łacińska może być dobrym rynkiem zbytu dla naszych usług technicznych i inżynieryjnych oraz towarów wytwarzanych przez [Iran]. Również nasze stosunki z krajami Ameryki Łacińskiej oznaczają, że [nasza działalność] – [mianowicie] działalność irańskich firm za granicą i znajdowanie politycznych projektów do realizacji przy jednoczesnym wzmocnieniu domeny politycznej – mogą być skutecznie realizowane na [kontynencie] amerykańskim i mogą wpływać na politykę, a także wzmacniać nas na poziomie politycznym i bezpieczeństwa…

„Spotkania Raisiego z elitami i studentami za granicą [pomagają] szerzyć poglądy Iranu. W przyszłości społeczność międzynarodowa z pewnością będzie inna niż jest dzisiaj i będzie postępowała w kierunku [wypełniania] woli narodów, którą jest ustanowienie i urzeczywistnienie sprawiedliwości, położenie kresu dyskryminacji i uniemożliwienie wielkim mocarstwom kradzież bogactw małych krajów”. [4]

Ekspert ds. stosunków międzynarodowych, Farszid Bagherian: „Nie jesteśmy nieproszonymi gośćmi w krajach Ameryki Łacińskiej… Mamy z nimi wiele wspólnego… Musimy wykorzystać nasz udział w potencjale i szansach, jakie region ma do zaoferowania w istniejących okolicznościach”


W wywiadzie dla ISNA z 17 czerwca, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, Farszid Bagherian, wezwał Iran do „skorzystania z nowego porządku światowego oraz nowych środków i możliwości, biorąc pod uwagę wszystko, co mamy wspólnego z Ameryką Łacińską”, w celu zrealizowania politycznych i gospodarczych interesów. Powiedział:

„Ważną kwestią jest to, że nie jesteśmy nieproszonymi gośćmi w Ameryce Łacińskiej… W czasach [byłego prezydenta Iranu, Mahmuda] Ahmadineżada, Iran miał wyraźną obecność w regionie i było wiele porozumień [między Iranem a krajami regionu]... 


[Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, John] Bolton powiedział w wywiadzie dla Al-Dżaziry, że Amerykanie byli zamieszani w ponad 100 [przypadków] zamachów stanu, obalenia [przywódców] i aktów dywersji. Jednym z pierwszych zamachów stanu [zorganizowanym] poza swoimi granicami podczas administracji Eisenhowera, było obalenie irańskiego [premiera Mohammada] Mossadegha [w 1953 r.], a inne [przewroty] miały miejsce głównie w Ameryce Południowej. Tak więc z punktu widzenia [zainicjowanych przez USA] zamachów stanu lub działalności wywrotowej, Ameryka Łacińska stoi ramię w ramię z Iranem. Mamy wiele wspólnego i ten aspekt historyczny jest powodem, dla którego nie jesteśmy nieproszonymi gośćmi… Znamy [irański opór przeciwko Ameryce], a postacie takie jak Che Guevara, [Simon] Bolívar, [Emiliano] Zapata i inni [również] próbowali zakończyć kolonializm i wyzysk Ameryki.


Innym problemem, który wciąż istnieje w Ameryce Łacińskiej, są marionetkowe rządy ustanowione przez Stany Zjednoczone w celu zapewnienia, że inne kraje nie mogą nic zrobić ani działać. Członkowie tych rządów pracują, aby zabezpieczyć ich [Amerykanów] interesy.


Zrozumienie tych kwestii daje nam narzędzie do zapewnienia przetrwania [naszych] stosunków [z krajami Ameryki Łacińskiej]. Odkąd [misja] 86. Floty Marynarki Wojennej Iranu powróciła [z Atlantyku u wybrzeży Brazylii, Urugwaju, Argentyny i Chile w maju 2023 r.], dostęp do wód Karaibów i do wód [jeszcze] dalej uległ poprawie. Dlatego narzędzia, których potrzebujemy, są teraz w zasięgu Iranu. Jeśli dzielimy doświadczenia historyczne i polityczne [z krajami Ameryki Łacińskiej], a także różne odczucia i inwestycje, musimy skorzystać z tego nowego porządku świata i tego narzędzia [tj. wspólnej wrogości wobec USA]… Dziś mamy narzędzia do spojrzenia poza nasze granice...


Podejście rządu Raisiego polega na rozwijaniu [związków] z Ameryką Łacińską. Musimy odgrywać rolę w istniejących okolicznościach i [wykorzystać] potencjał i możliwości, jakie ten region ma do zaoferowania… [Ten region ma szanse, ponieważ] w przyszłości wszystkie samochody będą elektryczne, więc popyt na energię elektryczną w Europie będzie rosnąć. Baterie będą ważne, a Ameryka Łacińska jest jednym ze źródeł litu [używanego w bateriach]… Wenezuela ma również jedne z największych na świecie rezerw ropy naftowej, [więc] może istnieć znacząca współpraca w dziedzinie ropy… Na podstawie naszej 25-letniej umowy z Chinami, możemy dokonywać wspólnych inwestycji lub realizować wspólne projekty w Ameryce Łacińskiej…” [5]

Davud Salehi, szef departamentu Ameryki Łacińskiej w irańskim ministerstwie spraw zagranicznych: „Współpraca z krajami takimi jak Kuba i Wenezuela może doprowadzić je do wspierania Iranu na forach międzynarodowych, takich jak ONZ, [w kwestiach takich jak] prawa człowieka, kiedy nasi wrogowie chcą nas odizolować "


W wywiadzie dla ISNA z 14 czerwca 2023 roku Davud Salehi, szef Departamentu Ameryki Łacińskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu i były ambasador Iranu na Kubie, podkreślił, że Iran musi wejść na nowe rynki energii, a tym samym uzyskać przewagę polityczną w konflikcie z USA Powiedział:

„W kontekście pojawienia się nowego porządku w regionie Ameryki Łacińskiej, [niedawna] wizyta [Raisiego] może być postrzegana jako zachęcający znak. Od zwycięstwa Rewolucji Islamskiej [w 1979 r.] do dzisiaj stosunki [zagraniczne] Iranu zawsze uwzględniały Amerykę Łacińską. [Ten region] jest uważany za podwórko Ameryki, która nie pozwala nikomu się do niego zbliżyć. Dlatego kraje Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza Wenezuela, zawsze współpracowały z nami na poziomie ekonomicznym, a rządy irańskie, zwłaszcza rząd Raisiego, zawsze zwracały uwagę na Amerykę Łacińską ze względu na jej rewolucyjną historię i sprzeciw wobec Arogancji [tj. wobec Stanów Zjednoczonych].


Musimy pamiętać, że Iran ma wpływy polityczne i międzynarodowe i eksportuje produkty swojego przemysłu na kilka rynków. Powinniśmy dowiedzieć się, co jest potrzebne i podjąć kroki, aby to dostarczyć…


Wenezuela jest krajem bogatym w ropę, zajmującym strategiczne położenie w Ameryce Południowej. Jak wspomniał [irański] minister ds. ropy w niedawnym wywiadzie, biorąc pod uwagę sankcje USA, możemy podjąć kroki w dziedzinie ropy i rafinerii, świadczyć usługi inżynieryjne i inwestować w ropę i gaz… Kuba przedstawia nietypowy przypadek. Chcą współpracować z Iranem, zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii, hodowli zwierząt i rolnictwa. Kuba [wcześniej] miała wspólne projekty w tej dziedzinie z krajami takimi jak Francja i Szwecja. Współpraca z krajami jak Kuba i Wenezuela mogą skłonić ich do poparcia Iranu na forach międzynarodowych, takich jak ONZ, [w kwestiach takich jak] prawa człowieka, kiedy nasi wrogowie chcą nas odizolować… Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Nasi ambasadorowie powinni podjąć działania dyplomatyczne w domenie praw człowieka i korzyści ekonomicznych.


Ponadto nasze stosunki z nowymi supermocarstwami, takimi jak Chiny i Rosja, wywołały u niektórych ludzi strach i niepokój. W przeszłości mówiliśmy, że Ameryka jest ‘przywódcą [globalnej] wioski’, ale dzisiaj nie ma czegoś takiego. Teraz Iran dołączył do innych supermocarstw i wierzy w pokój na świecie…


[Świat] uznaje polityczną i międzynarodową siłę Iranu, jego znaczący status w Zatoce Perskiej, na Kaukazie i w świecie islamu, jego możliwości przemysłowe oraz różnorodność rynków, zdolności i potrzeb, jak również jego położenie w środku Azja. Rozbrajanie zagrożeń jest jednym z głównych celów Iranu, a [jego] polityka zagraniczna dotyka kwestii regionalnych i globalnych…” [6] 

Mohammad Mehdi Moftah, przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Iran-Wenezuela:  Iran podpisał 27 umów z Wenezuelą, sześć z Kubą i sześć umów handlowych z Nikaraguą


Mohammad Mehdi Moftah, przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Iranu i Wenezueli, który towarzyszył Raisiemu w jego wizycie w Ameryce Łacińskiej, tak podsumował gospodarcze osiągnięcia tej wizyty:

„Prezydent [Raisi] odwiedził Wenezuelę, Kubę i Nikaraguę, trzy kraje, które mają ten sam pogląd, co my w sprawie stosunków z Ameryką. Oni [także] podlegają amerykańskim sankcjom, a zacieśnienie współpracy Iranu z nimi jest bardzo ważne. Między Iranem a tymi trzema krajami podpisano wiele umów, w tym 27 umów gospodarczych z Wenezuelą, sześć z Kubą i sześć umów handlowych z Nikaraguą...


Wenezuela zapewnia wiele możliwości wydobywczych i podpisano z nią umowy w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o żeglugę, uzgodniono opracowanie wspólnych planów… Rozważane są umowy dotyczące sprzedaży ropy naftowej i rozwoju rafinerii. Biorąc pod uwagę, że Wenezuela ma fabryki samochodów i traktorów, postanowiono w tym kontekście zwiększyć kontakty między krajami. Jeśli chodzi o sprzedaż samochodów, uzgodniono zwiększenie zakresu [sprzedaży] do 10 tysięcy pojazdów do przyszłego roku.


Kuba ma doskonałe możliwości w zakresie produkcji baterii i uzgodniono wzmocnienie współpracy i kontaktów między Iranem a Kubą w tym kontekście. Uzgodniono również eksport niektórych produktów do Nikaragui w zamian za minerały i materiały, których potrzebujemy. Sprzęt medyczny i farmaceutyki, zwłaszcza na Kubie, mogą stanowić dobry punkt kontaktowy dla naszego kraju. W tej chwili zakres naszej wymiany handlowej z Wenezuelą wynosi 3,6 mld dolarów i uzgodniono, że zostanie on podniesiony najpierw do 5 mld dolarów, następnie do 10 mld dolarów i ostatecznie do 20 miliardów dolarów. Kuba jest bogata w aluminium i uzgodniono podjęcie niezbędnych kroków w celu importu [kubańskiego aluminium do Iranu]…


Ceny w Nikaragui są na ogół wysokie i to jest zaleta, jeśli chodzi o eksport  irańskich towarów do tego kraju. Tak więc zidentyfikowano dobre możliwości eksportu i podjęto decyzję o wysyłce potrzebnych nam minerałów [z Nikaragui do Iranu].       


Zdecydowano o eksporcie produktów high-tech do Wenezueli, Kuby i Nikaragui oraz o utworzeniu obiektów high-tech w Wenezueli i na Kubie. W tym kontekście Teheran i Caracas podpisały pięć umów, [w tym] umowę telekomunikacyjną o wartości 15 milionów dolarów.


Zdecydowano, że 20% irańskich produktów w dziedzinie medycyny i sprzętu medycznego będzie eksportowane na Kubę, przy czym niezbędny import będzie również prowadzony, a na Kubie powstanie zakład technologiczny. High-tech [środki produkcji] żywności zostały przetestowane w regionach rolniczych Wenezueli i mogą być skutecznie wykorzystywane w ponadnarodowych inwestycjach w rolnictwo. W rzeczywistości [zarówno] Wenezuela, jak i Kuba dają Iranowi dobre możliwości takich inwestycji.


Jeśli chodzi o budowę elektrowni, uzgodniono budowę kompleksu o mocy 450 megawatów. [Podczas wizyty] dyskutowano także o powołaniu wspólnych kubańsko-nikaraguańskich komitetów, które podejmą niezbędne kroki w celu realizacji porozumień. Wizyta była niewątpliwie udana na poziomie politycznym i gospodarczym i mam nadzieję, że będę świadkiem coraz większego rozwoju więzi między Teheranem a krajami Ameryki Łacińskiej”. [7]

[1] Jamaran News (Iran), June 12, 2023.

[2] The Shanghai Cooperation Organization (SCO), also known as the Shanghai Pact, is a Eurasian political, economic, international security and defense organization established by China and Russia in 2001. Iran officially joined it on July 4, 2023.

[3] ISNA (Iran), June 27, 2023.

[4] ISNA (Iran), June 16, 2023.

[5] ISNA (Iran), June 17, 2023.

[6] ISNA (Iran), June 14, 2023.

[7] ISNA (Iran), June 19, 2023.

 

 Specjalny komunikat Nr 10705, 12 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska  


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2494 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk