Prawda

Środa, 4 października 2023 - 13:00

« Poprzedni Następny »


UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem


Bassam Tawil 2023-02-16

<span>Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) po raz kolejny zwróciła się o międzynarodową pomoc finansową. To ta sama organizacja, której pracownicy promują przemoc i antysemityzm w mediach społecznościowych. Na zdjęciu: kadr z filmu dokumentalnego „Camp Jihad”, przedstawiającego obóz letni w Gazie, sponsorowany i finansowany przez UNWRA. (Zdjęcie: Nahum Bedein Center for Near East Policy Research)</span>
Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) po raz kolejny zwróciła się o międzynarodową pomoc finansową. To ta sama organizacja, której pracownicy promują przemoc i antysemityzm w mediach społecznościowych. Na zdjęciu: kadr z filmu dokumentalnego „Camp Jihad”, przedstawiającego obóz letni w Gazie, sponsorowany i finansowany przez UNWRA. (Zdjęcie: Nahum Bedein Center for Near East Policy Research)

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) po raz kolejny zwróciła się o międzynarodową pomoc finansową. To ta sama organizacja, której pracownicy promują przemoc i antysemityzm w mediach społecznościowych.


Utworzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1949 r. z mandatem „dostarczania pomocy humanitarnej i ochrony zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim w oczekiwaniu na sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie ich trudnej sytuacji”, UNRWA od tego czasu nie zrobiła absolutnie niczego, by pomóc „uchodźcom” w osiedleniu i szukaniu lepszej przyszłości dla siebie lub swoich rodzin.


W rzeczywistości UNRWA nadal utrwala problem uchodźców, przyznając status uchodźcy z pokolenia na pokolenie.


Utrwala również narrację o tak zwanym prawie powrotu, która przewiduje eliminację Izraela poprzez zalanie go milionami Arabów i przekształcenie go w kolejne państwo arabskie, w którym niektórym Żydom można pozwolić żyć jako mniejszość tak długo, jak długo są lojalni wobec arabskiego władcy.


Jak słusznie zauważyła
 izraelska członkini Knesetu Einat Wilf w 2015 r., większość Palestyńczyków żyjących w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy jest błędnie zarejestrowana jako uchodźcy z Palestyny:

„Prawie wszyscy z nich urodzili się w Gazie, ich rodzice urodzili się w Gazie, ich dziadkowie urodzili się w Gazie i mieszkali tam przez całe życie; nigdy nie zostali przesiedleni ani o centymetr. Jednak każdego dnia słyszą, uczą się i dostają oficjalną pieczątkę od agencji ONZ, która mówi: "To nie jest twój dom. Mogłeś mieszkać tu przez całe życie, ale twój dom jest tam, za płotem. To jest twój prawdziwy dom [Izrael] i został ci odebrany”.

Niezależna organizacja praw człowieka UN Watch z siedzibą w Genewie odkryła dowody podżegania do nienawiści przez pracowników UNRWA, które wyraźnie naruszają własne zasady agencji, jak również głoszone przez nią wartości nietolerancji dla rasizmu, dyskryminacji lub antysemityzmu.


Raport opublikowany przez UN Watch podkreśla, że ponad 100 nauczycieli i pracowników szkół i służb społecznych UNRWA publicznie promowało przemoc i antysemityzm na platformach społecznościowych.


W 2021 roku administracja Bidena zdecydowała o wznowieniu pomocy finansowej dla UNRWA (która została odcięta przez administrację Trumpa) na tej podstawie, że Stany Zjednoczone są „głęboko zaangażowane” w zapewnienie, że ich partnerstwo z UNRWA „promuje neutralność, odpowiedzialność i przejrzystość”.


W odpowiedzi na decyzję administracji Trumpa z 2018 r. o zaprzestaniu wpłat USA na rzecz UNRWA, Brett D. Schaefer, starszy pracownik naukowy Jay Kingham w Margaret Thatcher Center, i James Phillips, Visiting Fellow w Allison Center for Foreign Policy Studies, napisali:

„Ta decyzja jest już mocno spóźniona. UNRWA istnieje od ponad 60 lat jako ‘tymczasowa’ inicjatywa mająca na celu zaspokojenie potrzeb uchodźców palestyńskich i ułatwienie ich przesiedlenia i/lub repatriacji. Pomimo ciągłego otrzymywania pomocy finansowej od UNRWA, problem uchodźców palestyńskich tylko się rozrósł. Większość pierwotnych uchodźców nie żyje, ale populacja uchodźców wzrosła do 5,3 miliona osób, ponieważ UNRWA na nowo zdefiniowała i rozszerzyła swoją definicję uchodźcy. Dziś agencja udostępnia status uchodźcy ‘potomkom palestyńskich uchodźców-mężczyzn, w tym prawnie adoptowanym dzieciom’”.

Tymczasem w 2021 r. rząd USA potwierdził „niepowodzenie zapewnienia, że dolary podatników wysyłane rządowi palestyńskiemu ostatecznie nie trafiały do terrorystów”. (US Government Accountability Office, marzec 2021 r.)


Grupy terrorystyczne w Gazie, takie jak Hamas, nadal budują tunele terroru pod szkołami UNRWA, by używać dzieci jako żywych tarcz, jeśli Izrael odpowie na atak – jak otwarcie przyznał członek Hamasu Abu Chaled w grudniu 2021 r.


„Umowy zaopatrzeniowe
 UNRWA sugerują, że fundusze już napływają do oddziałów LFWP” – napisała ekspert ds. polityki zagranicznej, Julia Shulman, w czerwcu 2021 r.

„Jeszcze w marcu UNRWA finansowała Union of Health Work Committees (UHWC), organizację z siedzibą w Gazie, mającą rozległe powiązania z LFWP. Na początku tego miesiąca Izrael oskarżył kilku członków personelu z organizacji partnerskiej UHWC o kierowanie funduszy do LFWP ”.

W dokumencie politycznym z czerwca 2021 r. dla Foundation for Defense of Democracies Matthew Zweig napisał:

„Palestinian Anti-Terrorism Act (PATA)… zabrania pomocy Autonomii Palestyńskiej, chyba że administracja zaświadczy, że „żadne ministerstwo, agencja ani narzędzie Autonomii Palestyńskiej nie jest skutecznie kontrolowane przez Hamas”


Mimo to pozostają krytyczne pytania dotyczące całego pakietu, w szczególności mechanizmów nadzoru i weryfikacji Departamentu Stanu. Powiadomienie Kongresu dotyczące pakietu pomocy deklaruje, że USAID wdraża ‘rygorystyczne procedury weryfikacji i certyfikacji partnerów antyterrorystycznych, audytów i monitorowania, aby pomóc zapewnić że jego pomoc nie trafia do Hamasu ani innych organizacji terrorystycznych’”.

Inne organizacje terrorystyczne” w Gazie, które mogły wykorzystywać UNRWA jako pośrednika w pozyskiwaniu funduszy, to Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) i Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny (DFLP).


Komentując decyzję administracji Bidena o przywróceniu pomocy finansowej, UN Watch powiedział, że nadszedł czas, by Stany Zjednoczone zażądały tej „neutralności, odpowiedzialności i przejrzystości”, o której perorował sekretarz stanu USA Antony Blinken.


„USA powinny zażądać, by UNRWA przyjęła politykę zerowej tolerancji dla pracowników, którzy podżegają do rasizmu lub morderstwa, poprzez natychmiastowe zwolnienie ich” – podkreślił UN Watch. Wezwał również UNRWA do przeprowadzenia dokładnego dochodzenia w podległych jej obiektach i natychmiastowego zatrzymania wszelkich działań antysemickich lub podżegających do terroryzmu oraz konfiskaty znalezionych tam obrazów i plakatów propagandowych.


Nie wydaje się jednak, aby UNRWA podjęła dalekosiężne i drastyczne kroki w celu położenia kresu podżeganiu do przemocy i antysemityzmu. W rzeczywistości nie podjęła żadnych.


W Strefie Gazy UNRWA często dokłada wszelkich starań, aby uniknąć drażnienia palestyńskich grup terrorystycznych, przede wszystkim wspieranego przez Iran Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Te dwie grupy terrorystyczne, których deklarowanym celem jest zniszczenie Izraela i zastąpienie go państwem islamistycznym, od dawna otrzymują pieniądze i broń od mułłów w Teheranie.


UNRWA przymyka również oczy na fakt, że Hamas, PIJ i inne grupy terrorystyczne od 2001 roku budują tunele do atakowania Izraela i przechowywania broni w pobliżu obiektów agencji, w tym szkół, w Strefie Gazy.


27 stycznia izraelskie samoloty bojowe zaatakowały tunel używany przez terrorystów do produkcji rakiet. Atak nastąpił w odpowiedzi na wystrzelenie szeregu rakiet na Izrael wcześniej tego dnia. Zaatakowany przez Izrael cel terrorystów sąsiadował z instalacją UNRWA w Strefie Gazy. Nierzadko terroryści gromadzą broń lub kopią ofensywne tunele pod szkołami i szpitalami i w pobliżu ich.


Szczególnie niepokojący jest sposób, w jaki UNRWA i inne agencje międzynarodowe reagują na poważne zagrożenia ze strony terrorystów.


W ciągu ostatnich kilku lat UNRWA publikowała oświadczenia dotyczące odkrycia tuneli w pobliżu i pod swoimi obiektami. Agencja jednak często stosuje niejednoznaczną i pośrednią retorykę, wspominając o tunelach. Powstrzymuje się również od otwartego potępiania Hamasu lub pociągania go do bezpośredniej odpowiedzialności.


Weźmy na przykład oświadczenie wydane przez UNRWA w listopadzie 2022 r., w którym stwierdzono, że agencja „niedawno zidentyfikowała zrobione przez człowieka wydrążenie,  pod terenem szkoły UNRWA w Gazie”.


UNRWA potępiła budowę pod jej obiektem, nazywając ją „poważnym naruszeniem neutralności Agencji i naruszeniem prawa międzynarodowego”.


Nie trzeba dodawać, że UNRWA nie odważyła się pociągnąć Hamasu ani innych palestyńskich grup terrorystycznych do pełnej i bezpośredniej odpowiedzialności za to „wydrążenie stworzone przez człowieka”.


Użycie słowa „wydrążenie” zamiast „tunel” jest śmieszne. Co powstrzymuje UNRWA przed nazwaniem tunelu tunelem? Dlaczego UNRWA i inne agencje ONZ nie mają skrupułów, jeśli chodzi o potępienie Izraela, ale chodzą na palcach wokół możliwości potępienia palestyńskich grup terrorystycznych?


Czy UNRWA boi się użyć słowa „tunel”, ponieważ obawia się o życie swoich pracowników, czy może dlatego, że UNRWA chce bagatelizować działania terrorystów? Co ludzie mają rozumieć, czytając słowo „wydrążenie”? Że terroryści to dentyści?


Organizacja NGO Monitor udokumentowała co najmniej 7 dodatkowych incydentów z ostatnich 10 lat, w których odkryto tunele terrorystyczne i składy broni pod szkołami UNRWA lub w ich bliskim sąsiedztwie.


4 czerwca 2021 r. UNRWA oświadczyła, że dochodzenie „ujawniło coś, co wydaje się być wydrążeniem i możliwym tunelem” pod terenem szkoły UNRWA Zaitoun w Gazie.


W dniu 9 czerwca 2017 r. UNRWA wydała oświadczenie , w którym zauważyła, że „1 czerwca UNRWA odkryła część tunelu, który przechodzi pod dwiema sąsiednimi szkołami Agencji w obozie Maghazi”.


29 lipca 2014 r. UNRWA oświadczyła: „Skład rakiet został znaleziony dziś rano w szkole UNRWA w środkowej Gazie… Potępiamy grupę lub grupy, które narażały ludność cywilną, umieszczając tę amunicję w naszej szkole”.


Udokumentowano również dodatkowe cztery incydenty w latach 20202017 2014.


Oczywiste jest, że UNRWA, podobnie jak wiele innych agencji ONZ, stała się częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Zamiast szukać sposobów rozwiązania problemu tzw. uchodźców, UNRWA przedłuża i rozdmuchuje go tworząc nowe pokolenia „uchodźców”. Zamiast promować pokój i niestosowanie przemocy, pracownicy UNRWA robią coś odwrotnego. Zamiast zająć twarde i zdecydowane stanowisko wobec terroryzmu, UNRWA ukrywa się za zagadkami. Darczyńcy UNRWA mogą rozważyć te wykręty przed podpisaniem kolejnego czeku dla jednej z najbardziej niekompetentnych i skorumpowanych organizacji ONZ.


UNRWA is Part of the Problem – Not the Solution

Gatestone Institute, 1 lutego 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Bassam Tawil jest muzułmańskim badaczem i publicystą mieszkającym na Bliskim Wschodzie.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2455 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24
ONZ i WHO obwiniają Izrael bardziej niż kogokolwiek innego   Bryen   2023-06-22
Problem z definicją antysemityzmu IHRA polega na tym, że nie pozostawia miejsca dla  antysemitów     2023-06-21
Groźba decywilizacji   Lloyd   2023-06-21
„To nie dowcip”: zaskakujące milczenie administracji Bidena, ONZ i UE w sprawie łamania praw człowieka w Iranie   Rafizadeh   2023-06-20
UNRWA dostarcza darmowych świadczeń 775 tysiącom osób, które nie są uchodźcami nawet według jej własnej definicji     2023-06-19
Polityka w czasach romantycznej zarazy   Koraszewski   2023-06-17
Antyzachodni klub nuklearny: Korea Północna, Chiny, Rosja i Iran niebezpiecznie atakują Zachód   Rafizadeh   2023-06-08
Polemika z izraelskimi migawkami   Koraszewski   2023-06-08
Amerykanin w Moskwie   Bawer   2023-06-07
Saudyjczycy wyłaniają się jako nowe mocarstwo Bliskiego Wschodu     2023-06-06
Czy modne bzdury przestaną być modne?   Koraszewski   2023-06-05
Amerykańska Narodowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi jest porażką, zanim rozpoczęła działalność     2023-06-03
Głupota i podłość w służbie walki o władzę   Koraszewski   2023-06-02
Nowe media i stare problemy z dialogiem   Koraszewski   2023-05-30
Turcja: Co powiedziałby ojciec?   Taheri   2023-05-30
Wybory w Turcji: nacjonalistyczna polityka tożsamości wygrywa mimo nędzy   Bekdil   2023-05-27
Ekstremiści już planują wykorzystanie AI   Stalinsky   2023-05-23
Wywiad rzeka o seksie   Koraszewski   2023-05-22
Iran: Zastąpienie Chomeiniego Clintonem   Taheri   2023-05-20
Krytyka nazbyt zatroskanego rozumu   Koraszewski   2023-05-19
Dwaj reformatorzy, dwa bardzo różne światy   Fernandez   2023-05-17
Napięcia rosną na Bliskim Wschodzie, gdy jedna strona chce zabijać Żydów, a druga strona to Żydzi, którzy nie chcą umierać i żadna ze stron nie godzi się  na kompromis     2023-05-15
Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej   Raphaeli   2023-05-15
Dziewczyna z Krochmalnej, która nie została Jentł   Walter   2023-05-10
Co dalej w sprawie uczciwości sztucznej inteligencji?   Koraszewski   2023-05-09
Wiek XXI – wojna przeciw kobietom i zanikanie rodzaju żeńskiego   Chesler   2023-05-08
Systematyczne zaciemnianie uprzedzeń rasowych   Rubinstein   2023-05-05
Absurd goni absurd   Koraszewski   2023-05-04
Świat w krzywych zwierciadłach   Koraszewski   2023-05-02
Dwadzieścia lat po obaleniu Saddama przez Amerykę Irakijczycy są pod butem islamistycznego Iranu   Abdul-Hussain   2023-04-29
Sprawy, które wzbudzają niepokój   Hirsi Ali   2023-04-28
Turcja: Porzuceni iraccy i syryjscy chrześcijanie   Bulut   2023-04-27
Urzędnik państwowy stanął w obronie praw związanych z płcią i drogo za to zapłacił   Kay   2023-04-20
Wycofanie się z Afganistanu było jednym chaosem. Dlaczego Biden udaje, że tak nie było?   Jacoby   2023-04-19
Islamskie dyktatury próbują kupić agencje ONZ   Meotti   2023-04-17
Czy moralność jest zapisana w genach?   Koraszewski   2023-04-13
Francja: “Krajobraz ruin”   Milliere   2023-04-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk