Prawda

Czwartek, 22 lutego 2024 - 06:26

« Poprzedni Następny »


UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem


Bassam Tawil 2023-02-16

<span>Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) po raz kolejny zwróciła się o międzynarodową pomoc finansową. To ta sama organizacja, której pracownicy promują przemoc i antysemityzm w mediach społecznościowych. Na zdjęciu: kadr z filmu dokumentalnego „Camp Jihad”, przedstawiającego obóz letni w Gazie, sponsorowany i finansowany przez UNWRA. (Zdjęcie: Nahum Bedein Center for Near East Policy Research)</span>
Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) po raz kolejny zwróciła się o międzynarodową pomoc finansową. To ta sama organizacja, której pracownicy promują przemoc i antysemityzm w mediach społecznościowych. Na zdjęciu: kadr z filmu dokumentalnego „Camp Jihad”, przedstawiającego obóz letni w Gazie, sponsorowany i finansowany przez UNWRA. (Zdjęcie: Nahum Bedein Center for Near East Policy Research)

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) po raz kolejny zwróciła się o międzynarodową pomoc finansową. To ta sama organizacja, której pracownicy promują przemoc i antysemityzm w mediach społecznościowych.


Utworzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1949 r. z mandatem „dostarczania pomocy humanitarnej i ochrony zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim w oczekiwaniu na sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie ich trudnej sytuacji”, UNRWA od tego czasu nie zrobiła absolutnie niczego, by pomóc „uchodźcom” w osiedleniu i szukaniu lepszej przyszłości dla siebie lub swoich rodzin.


W rzeczywistości UNRWA nadal utrwala problem uchodźców, przyznając status uchodźcy z pokolenia na pokolenie.


Utrwala również narrację o tak zwanym prawie powrotu, która przewiduje eliminację Izraela poprzez zalanie go milionami Arabów i przekształcenie go w kolejne państwo arabskie, w którym niektórym Żydom można pozwolić żyć jako mniejszość tak długo, jak długo są lojalni wobec arabskiego władcy.


Jak słusznie zauważyła
 izraelska członkini Knesetu Einat Wilf w 2015 r., większość Palestyńczyków żyjących w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy jest błędnie zarejestrowana jako uchodźcy z Palestyny:

„Prawie wszyscy z nich urodzili się w Gazie, ich rodzice urodzili się w Gazie, ich dziadkowie urodzili się w Gazie i mieszkali tam przez całe życie; nigdy nie zostali przesiedleni ani o centymetr. Jednak każdego dnia słyszą, uczą się i dostają oficjalną pieczątkę od agencji ONZ, która mówi: "To nie jest twój dom. Mogłeś mieszkać tu przez całe życie, ale twój dom jest tam, za płotem. To jest twój prawdziwy dom [Izrael] i został ci odebrany”.

Niezależna organizacja praw człowieka UN Watch z siedzibą w Genewie odkryła dowody podżegania do nienawiści przez pracowników UNRWA, które wyraźnie naruszają własne zasady agencji, jak również głoszone przez nią wartości nietolerancji dla rasizmu, dyskryminacji lub antysemityzmu.


Raport opublikowany przez UN Watch podkreśla, że ponad 100 nauczycieli i pracowników szkół i służb społecznych UNRWA publicznie promowało przemoc i antysemityzm na platformach społecznościowych.


W 2021 roku administracja Bidena zdecydowała o wznowieniu pomocy finansowej dla UNRWA (która została odcięta przez administrację Trumpa) na tej podstawie, że Stany Zjednoczone są „głęboko zaangażowane” w zapewnienie, że ich partnerstwo z UNRWA „promuje neutralność, odpowiedzialność i przejrzystość”.


W odpowiedzi na decyzję administracji Trumpa z 2018 r. o zaprzestaniu wpłat USA na rzecz UNRWA, Brett D. Schaefer, starszy pracownik naukowy Jay Kingham w Margaret Thatcher Center, i James Phillips, Visiting Fellow w Allison Center for Foreign Policy Studies, napisali:

„Ta decyzja jest już mocno spóźniona. UNRWA istnieje od ponad 60 lat jako ‘tymczasowa’ inicjatywa mająca na celu zaspokojenie potrzeb uchodźców palestyńskich i ułatwienie ich przesiedlenia i/lub repatriacji. Pomimo ciągłego otrzymywania pomocy finansowej od UNRWA, problem uchodźców palestyńskich tylko się rozrósł. Większość pierwotnych uchodźców nie żyje, ale populacja uchodźców wzrosła do 5,3 miliona osób, ponieważ UNRWA na nowo zdefiniowała i rozszerzyła swoją definicję uchodźcy. Dziś agencja udostępnia status uchodźcy ‘potomkom palestyńskich uchodźców-mężczyzn, w tym prawnie adoptowanym dzieciom’”.

Tymczasem w 2021 r. rząd USA potwierdził „niepowodzenie zapewnienia, że dolary podatników wysyłane rządowi palestyńskiemu ostatecznie nie trafiały do terrorystów”. (US Government Accountability Office, marzec 2021 r.)


Grupy terrorystyczne w Gazie, takie jak Hamas, nadal budują tunele terroru pod szkołami UNRWA, by używać dzieci jako żywych tarcz, jeśli Izrael odpowie na atak – jak otwarcie przyznał członek Hamasu Abu Chaled w grudniu 2021 r.


„Umowy zaopatrzeniowe
 UNRWA sugerują, że fundusze już napływają do oddziałów LFWP” – napisała ekspert ds. polityki zagranicznej, Julia Shulman, w czerwcu 2021 r.

„Jeszcze w marcu UNRWA finansowała Union of Health Work Committees (UHWC), organizację z siedzibą w Gazie, mającą rozległe powiązania z LFWP. Na początku tego miesiąca Izrael oskarżył kilku członków personelu z organizacji partnerskiej UHWC o kierowanie funduszy do LFWP ”.

W dokumencie politycznym z czerwca 2021 r. dla Foundation for Defense of Democracies Matthew Zweig napisał:

„Palestinian Anti-Terrorism Act (PATA)… zabrania pomocy Autonomii Palestyńskiej, chyba że administracja zaświadczy, że „żadne ministerstwo, agencja ani narzędzie Autonomii Palestyńskiej nie jest skutecznie kontrolowane przez Hamas”


Mimo to pozostają krytyczne pytania dotyczące całego pakietu, w szczególności mechanizmów nadzoru i weryfikacji Departamentu Stanu. Powiadomienie Kongresu dotyczące pakietu pomocy deklaruje, że USAID wdraża ‘rygorystyczne procedury weryfikacji i certyfikacji partnerów antyterrorystycznych, audytów i monitorowania, aby pomóc zapewnić że jego pomoc nie trafia do Hamasu ani innych organizacji terrorystycznych’”.

Inne organizacje terrorystyczne” w Gazie, które mogły wykorzystywać UNRWA jako pośrednika w pozyskiwaniu funduszy, to Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) i Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny (DFLP).


Komentując decyzję administracji Bidena o przywróceniu pomocy finansowej, UN Watch powiedział, że nadszedł czas, by Stany Zjednoczone zażądały tej „neutralności, odpowiedzialności i przejrzystości”, o której perorował sekretarz stanu USA Antony Blinken.


„USA powinny zażądać, by UNRWA przyjęła politykę zerowej tolerancji dla pracowników, którzy podżegają do rasizmu lub morderstwa, poprzez natychmiastowe zwolnienie ich” – podkreślił UN Watch. Wezwał również UNRWA do przeprowadzenia dokładnego dochodzenia w podległych jej obiektach i natychmiastowego zatrzymania wszelkich działań antysemickich lub podżegających do terroryzmu oraz konfiskaty znalezionych tam obrazów i plakatów propagandowych.


Nie wydaje się jednak, aby UNRWA podjęła dalekosiężne i drastyczne kroki w celu położenia kresu podżeganiu do przemocy i antysemityzmu. W rzeczywistości nie podjęła żadnych.


W Strefie Gazy UNRWA często dokłada wszelkich starań, aby uniknąć drażnienia palestyńskich grup terrorystycznych, przede wszystkim wspieranego przez Iran Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Te dwie grupy terrorystyczne, których deklarowanym celem jest zniszczenie Izraela i zastąpienie go państwem islamistycznym, od dawna otrzymują pieniądze i broń od mułłów w Teheranie.


UNRWA przymyka również oczy na fakt, że Hamas, PIJ i inne grupy terrorystyczne od 2001 roku budują tunele do atakowania Izraela i przechowywania broni w pobliżu obiektów agencji, w tym szkół, w Strefie Gazy.


27 stycznia izraelskie samoloty bojowe zaatakowały tunel używany przez terrorystów do produkcji rakiet. Atak nastąpił w odpowiedzi na wystrzelenie szeregu rakiet na Izrael wcześniej tego dnia. Zaatakowany przez Izrael cel terrorystów sąsiadował z instalacją UNRWA w Strefie Gazy. Nierzadko terroryści gromadzą broń lub kopią ofensywne tunele pod szkołami i szpitalami i w pobliżu ich.


Szczególnie niepokojący jest sposób, w jaki UNRWA i inne agencje międzynarodowe reagują na poważne zagrożenia ze strony terrorystów.


W ciągu ostatnich kilku lat UNRWA publikowała oświadczenia dotyczące odkrycia tuneli w pobliżu i pod swoimi obiektami. Agencja jednak często stosuje niejednoznaczną i pośrednią retorykę, wspominając o tunelach. Powstrzymuje się również od otwartego potępiania Hamasu lub pociągania go do bezpośredniej odpowiedzialności.


Weźmy na przykład oświadczenie wydane przez UNRWA w listopadzie 2022 r., w którym stwierdzono, że agencja „niedawno zidentyfikowała zrobione przez człowieka wydrążenie,  pod terenem szkoły UNRWA w Gazie”.


UNRWA potępiła budowę pod jej obiektem, nazywając ją „poważnym naruszeniem neutralności Agencji i naruszeniem prawa międzynarodowego”.


Nie trzeba dodawać, że UNRWA nie odważyła się pociągnąć Hamasu ani innych palestyńskich grup terrorystycznych do pełnej i bezpośredniej odpowiedzialności za to „wydrążenie stworzone przez człowieka”.


Użycie słowa „wydrążenie” zamiast „tunel” jest śmieszne. Co powstrzymuje UNRWA przed nazwaniem tunelu tunelem? Dlaczego UNRWA i inne agencje ONZ nie mają skrupułów, jeśli chodzi o potępienie Izraela, ale chodzą na palcach wokół możliwości potępienia palestyńskich grup terrorystycznych?


Czy UNRWA boi się użyć słowa „tunel”, ponieważ obawia się o życie swoich pracowników, czy może dlatego, że UNRWA chce bagatelizować działania terrorystów? Co ludzie mają rozumieć, czytając słowo „wydrążenie”? Że terroryści to dentyści?


Organizacja NGO Monitor udokumentowała co najmniej 7 dodatkowych incydentów z ostatnich 10 lat, w których odkryto tunele terrorystyczne i składy broni pod szkołami UNRWA lub w ich bliskim sąsiedztwie.


4 czerwca 2021 r. UNRWA oświadczyła, że dochodzenie „ujawniło coś, co wydaje się być wydrążeniem i możliwym tunelem” pod terenem szkoły UNRWA Zaitoun w Gazie.


W dniu 9 czerwca 2017 r. UNRWA wydała oświadczenie , w którym zauważyła, że „1 czerwca UNRWA odkryła część tunelu, który przechodzi pod dwiema sąsiednimi szkołami Agencji w obozie Maghazi”.


29 lipca 2014 r. UNRWA oświadczyła: „Skład rakiet został znaleziony dziś rano w szkole UNRWA w środkowej Gazie… Potępiamy grupę lub grupy, które narażały ludność cywilną, umieszczając tę amunicję w naszej szkole”.


Udokumentowano również dodatkowe cztery incydenty w latach 20202017 2014.


Oczywiste jest, że UNRWA, podobnie jak wiele innych agencji ONZ, stała się częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Zamiast szukać sposobów rozwiązania problemu tzw. uchodźców, UNRWA przedłuża i rozdmuchuje go tworząc nowe pokolenia „uchodźców”. Zamiast promować pokój i niestosowanie przemocy, pracownicy UNRWA robią coś odwrotnego. Zamiast zająć twarde i zdecydowane stanowisko wobec terroryzmu, UNRWA ukrywa się za zagadkami. Darczyńcy UNRWA mogą rozważyć te wykręty przed podpisaniem kolejnego czeku dla jednej z najbardziej niekompetentnych i skorumpowanych organizacji ONZ.


UNRWA is Part of the Problem – Not the Solution

Gatestone Institute, 1 lutego 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Bassam Tawil jest muzułmańskim badaczem i publicystą mieszkającym na Bliskim Wschodzie.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2550 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk