Prawda

Poniedziałek, 27 stycznia 2020 - 18:10

« Poprzedni Następny »


Rocznica rzekomo “pokojowego państwa palestyńskiego”


Elder of Ziyon 2016-11-19


W ubiegłym tygodniu Mahmoud Abbas raz jeszcze przechwalał się swoim nieprzejednaniem i odmową zawarcia pokoju z Izraelem, stawiając wyzwanie każdemu, kto by znalazł choćby jedną różnicę między stanowiskiem OWP dzisiaj a stanowiskiem w 1988 r.  

Co stało się w 1988 r.?

15 listopada 1988 r. Jaser Arafat ogłosił “niepodległość” palestyńską – na spotkaniu w Algierii.

Światowe media owego czasu okrzyczały to jako przełom, ponieważ "Deklaracja niepodległości" wspomniała (ale nie zaakceptowała), rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 242, która implikuje uznanie Izraela.


Dokument ten, napisany przez poetę Mahmouda Darwisza, używa słowa “pokój” 8 razy, a w dołączonym do niego komunikacie dodatkowe 11 razy. Na przykład: 

Państwo Palestyna, deklarując, że jest miłującym pokój państwem, oddanym zasadom pokojowej koegzystencji, będzie dążyć wraz z wszystkimi innymi państwami i narodami do osiągnięcia trwałego pokoju opartego na sprawiedliwości i respektowaniu praw...

W kontekście swojej walki o zaprowadzenie na ziemi pokoju i miłości, państwo Palestyna wzywa Narody Zjednoczone, które ponoszą szczególną odpowiedzialność wobec ludu Arabów palestyńskich, i miłujące pokój państwa i narody na świecie oraz tych, którzy miłują wolność, by pomogły mu w osiągnięciu jego celów, w zakończeniu ciężkiego położenia jego ludności, w zapewnieniu bezpieczeństwa tej ludności i w staraniach o zakończenie okupacji izraelskiej terytorium palestyńskiego.  

Państwo Palestyna oświadcza następnie w związku z tym, że wierzy w rozwiązanie problemów międzynarodowych i regionalnych pokojowymi środkami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i rezolucjami przyjętymi przez nie i że, bez szkody dla swojego naturalnego prawa samoobrony, odrzuca groźbę lub użycie siły, przemocy i zastraszania przeciwko swojej lub każdego innego państwa integralności terytorialnej i niepodległości politycznej.

Przez minione 28 lat widzieliśmy tę samą organizację, OWP, celebrującą liczne zamachy terrorystyczne i traktującą terrorystów jak bohaterów.

Jest tak, ponieważ towarzyszący Deklaracji komunikat usprawiedliwia terror, twierdząc równocześnie, że jest przeciwko terrorowi:


Palestyńska Rada Narodowa odnawia swoje uznanie rezolucji Narodów Zjednoczonych zatwierdzających prawo do opierania się obcej okupacji, kolonializmowi i dyskryminacji rasowej oraz prawo do walki o niepodległość. Raz jeszcze potwierdza odrzucenie terroryzmu we wszystkich jego postaciach, włącznie z terroryzmem państwowym...

 

Nie da się czytać tego tekstu bez słownika – bo definiuje mordowanie Żydów jako prawo człowieka i definiuje obronę Izraela przez terroryzmem jako terroryzm. 


To właśnie było wzorem działania przez 28 lat – twierdzenie, że Palestyńczycy są miłującym pokój ludem, a równocześnie popieranie wszelkiego rodzaju terroryzmu przeciwko Izraelczykom jako czegoś nazywanego “sprawiedliwością” i “prawami człowieka”.

Ten dokument mógłby równie dobrze być napisany w 1984 r. Sam język stał się bronią.

Ale odniosło to zadziwiający sukces i Mahmoud Abbas szedł tą drogą, mówiąc o “pokoju” i “sprawiedliwości”, a równocześnie dosłownie - a nie tylko w przenośni - obejmując nieskruszonych morderców.

Zdjęcia od lewej:Osama Zakarija Abu Hanani zamordował Moti Bitona na oczach jego żony i małego syna w 1992 r. Mahmoud Abbas uważa go za bohatera.Issa Abd Rabo związał i zastrzelił dwoje izraelskich turystów, Revital Seri i Rona Leviego w 1984 r. Mahmoud Abbas uważa go za bohatera.Risk Ali Chadar Salah zamordował Guya Fridmana w 1992 r. Mahmoud Abbas uważa go za bohatera.

Zdjęcia od lewej:

Osama Zakarija Abu Hanani zamordował Moti Bitona na oczach jego żony i małego syna w 1992 r. Mahmoud Abbas uważa go za bohatera.

Issa Abd Rabo związał i zastrzelił dwoje izraelskich turystów, Revital Seri i Rona Leviego w 1984 r. Mahmoud Abbas uważa go za bohatera.

Risk Ali Chadar Salah zamordował Guya Fridmana w 1992 r. Mahmoud Abbas uważa go za bohatera.Abbas ma rację – nic nie zmieniło się przez 28 lat. 15 listopada 1988 r. był dniem narodzin nowej strategii udawania, że kierownictwo palestyńskie zamieniło się z organizacji popierającej terror w kochające pokój gołąbki. Wystarczy tylko spojrzeć na ich media, ich podręczniki szkolne, ich radosne świętowanie zamachów terrorystycznych, żeby zrozumieć, że nic nie zmieniło się, ale Zachód ze swoim myśleniem opartym na pobożnych życzeniach wybiera ignorowanie nieustannego poparcia dla terroryzmu, które jest widoczne jak na dłoni, zaś kłamstwa o “pokoju” przyjmuje za prawdę.

 

The anniversary of the "peaceful Palestinian state" scam

15 listopada 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Elder of Ziyon

Amerykański bloger, którego blog jest świetnym źródłem zarówno bardzo rzetelnych informacji o Izraelu, jak i o manipulacjach mediów zmierzających do wypaczenia obrazu Izraela w świecie.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1463 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk