Prawda

Piątek, 23 sierpnia 2019 - 12:57

« Poprzedni Następny »


Problem uchodźców w prasie arabskiej


Z materiałów MEMRI 2015-09-27

\

"Działalność arabska" na rzecz uchodźców („Al-Sharq”, Arabia Saudyjska, 3 września 2015)Kryzys uchodźców syryjskich, napływających obecnie do Europy, wywołał wiele reakcji w prasie arabskiej. W wielu artykułach, w których zajmowano się tą sprawą, krytykowano państwa arabskie i twierdzono, że są częściowo odpowiedzialne za kryzys, ponieważ nie dostarczyły uchodźcom syryjskim na swoich terytoriach odpowiednich warunków. W artykułach wzywano, by kraje arabskie przyjęły więcej uchodźców i skierowały więcej środków na opiekę nad nimi i na ich integrację. Krytykowano także bogate państwa Zatoki za brak strategii zajęcia się tym kryzysem, mimo że posiadają na to środki finansowe. W większości artykułów przeciwstawiano gościnność i tolerancję, z jaką spotkali się uchodźcy w Europie, apatii krajów arabskich wobec ich doli. Oskarżano naród arabski o bezduszność i brak ludzkich uczuć, wskazując na edukację jako na główną przyczynę takiej postawy. W jednym z artykułów wezwano do daleko idących reform i wewnętrznej „aksamitnej rewolucji”, by zmienić normy i mentalność społeczeństwa arabskiego.

W innych artykułach obwiniano Zachód, głównie USA, za stworzenie kryzysu uchodźców  „nieudaną”, „nieszczęsną” i „niebezpieczną” politykę wobec Bliskiego Wschodu. Oskarżano Zachód o „porzucenie” krajów arabskich, takich jak Syria i Libia i zachowywanie milczenia wobec codziennego masakrowania ich ludności. Twierdzono, że jedynym rozwiązaniem konfliktów i kryzysów na Bliskim Wschodzie jest usunięcie „morderczych reżimów”, takich jak reżim Assada i jego irańscy sponsorzy, niemniej USA, EU i Rosja nie tylko sprzeciwiają się temu, ale czynnie wspierają i wzmacniają te reżimy.

Poniżej podajemy fragmenty z kilku artykułów, jak również karykatury opublikowane w prasie arabskiej w związku z kryzysem uchodźców.Artykuł w gazecie katarskiej: Państwa arabskie i islamskie są częściowo odpowiedzialne za kryzys, powinny przyjąć uchodźców


Ali Al-Raszid, publicysta gazety katarskiej “Al-Sharq”, napisał: „Państwa arabskie i islamskie, ich rządy i ludność, ponoszą niemałą część odpowiedzialności za sytuację Syryjczyków i za ich trwający exodus do Europy… ponieważ ten płynący i narastający strumień uchodźców, który płynie do Europy, szczególnie w ostatnich miesiącach, ma kilka leżących u samych podstaw przyczyn. Być może najważniejszą z nich są restrykcje nałożone na uchodźców syryjskich w większości krajów graniczących z Syrią, gdzie byli zmuszeni do zatrzymania się, czy to dotyczące zatrudnienia z rozsądną płacą, która zaspokoiłaby ich podstawowe potrzeby pożywienia, dania edukacji swoim dzieciom i opieki zdrowotnej swoim rodzinom, czy ograniczeń swobody poruszania się…


Kraje arabskie – rządy, ludzie, NGO i organizacje charytatywne – mają obowiązek wobec swoich braci syryjskich, który wyrasta z więzów braterstwa i z moralności, by widzieć tragedię Syrii w innym świetle… Zarówno strona oficjalna, jak społeczna muszą dostarczyć wsparcia materialnego i moralnego na skalę odpowiadającą rozmiarom nieszczęścia. Na przykład, uchodźcy, którzy mają specjalistyczne umiejętności, kwalifikacje naukowe i zawodowe, muszą mieć pozwolenie na znalezienie zatrudnienia w państwach arabskich, które potrzebują pracowników w dziedzinach medycyny, inżynierii, edukacji, handlu itd. i powinni nawet mieć pierwszeństwo przy zatrudnieniu… Kraje te muszą także podnieść rządowe i pozarządowe budżety dla uchodźców syryjskich… znaleźć źródła dochodu dla rodzin uchodźców… szkolić i rozwijać zasoby ludzkie, dostarczyć szkół i stypendiów na uniwersytety i szkoły zawodowe, poprawić warunki w obozach, usunąć ograniczenia, jakim obecnie poddani są uchodźcy, na przykład w Libanie i dostarczyć wsparcia organizacjom humanitarnym międzynarodowym i regionalnym i arabskim stowarzyszeniom charytatywnym”.[1]


Gazeta katarska: Milczenie bogatych państw Zatoki w obliczu kryzysu uchodźców jest ogłuszające


Angielskojęzyczna gazeta katarska “Gulf Times” skrytykowała bogate państwa Zatoki: „Tysiące Austriaków trzymało plakaty z powitaniem na stacji kolejowej w Wiedniu parę dni temu, mówiące, że będą szczęśliwi, jeśli uchodźcy osiedlą się wśród nich. W małym mieście niemieckim ludzie otworzyli swoje domy dla Syryjczyków… W tym roku oczekuje się, że ta największa gospodarka Europy przyjmie rekordowe 800 tysięcy podań o azyl, więcej niż jakikolwiek inny kraj UE. Niemiecką kanclerz, Angelę Merkel, która wyłoniła się jako osoba, do której idzie się przy każdym dosłownie nieszczęściu trafiającym w Europę, migranci nazywają ‘mama Merkel’… Co tragiczne, bogate w gotówkę kraje Zatoki jeszcze nie wydały wspólnego oświadczenia o kryzysie – a tym mniej przedstawiły strategię pomocy migrantom, którzy w przeważającej masie są muzułmanami. Turcja przyjęła ponad 2,5 miliona uchodźców syryjskich, zaś nie tak zamożny Liban także gości setki tysięcy. W tej części świata cisza jest jednak ogłuszająca"[2].

 


Arab, zabarykadowany za zamkniętymi drzwiami, pyta Europę: “Dlaczego nie otwieracie im drzwi, małoduszni ludzie?”  (Makkah, Arabia Saudyjska, 1 wrzesnia 2015)

Arab, zabarykadowany za zamkniętymi drzwiami, pyta Europę: “Dlaczego nie otwieracie im drzwi, małoduszni ludzie?”  (Makkah, Arabia Saudyjska, 1 wrzesnia 2015)Dziennikarz saudyjski: Jesteśmy wzbudzającym obrzydzenie narodem, którego poczucie człowieczeństwa jest głuche


Dziennikarz saudyjski Ali Saad Al-Moussa, w artykule w saudyjskiej gazecie rządowej “Al-Watan” napisał zjadliwą krytykę narodu arabskiego i muzułmańskiego: „Zanalizujmy sprawy tak jasno i przejrzyście, jak to możliwe. Po zbrodniczych atakach terrorystycznych na Wieże Bliźniacze w Nowym Jorku, na pociągi w Madrycie i na metro w Londynie zabrało wiele czasu zanim niektóre muzułmańskie instytucje religijne wydały bezładne i zażenowane potępienie tych zbrodni. Pozwólcie mi powiedzieć wyraźnie i szczerze: gdyby nie naciski wywierane przez koła polityczne, establishment religijny nie wydałby nawet tych potępień. I odwrotnie, zaledwie kilka godzin po tragicznym wydarzeniu na Węgrzech, gdzie 70 imigrantów zginęło w ciężarówce, pojawił się papież i powiedział: ‘To jest zbrodnia przeciwko moralności, który zaprzecza ludzkim wartościom współczucia, tolerancji i koegzystencji, i Europa musi przeprosić i odczuwać wstyd za tę katastrofę…’


Bez chwili wahania, pozwólcie mi powiedzieć… że jesteśmy prymitywnym narodem, który zatracił poczucie człowieczeństwa. Rozważcie następujący obraz: imigranci syryjscy uciekają ze swojego kraju, żeby uratować życie swoich dzieci przed masowymi mordami dokonywanym przez ISIS, Al-Nusra, Liwa Al-Tawhid, Dżabhat Al-Szam i Hezbollah. Jesteśmy wzbudzającym obrzydzenie narodem, który zabija ludzi z powodu ich opinii lub wyznania. Porównajcie to z równoległym obrazem: na dworcu centralnym w Monachium dziesiątki obywateli niemieckich zbiera się, by przywitać pierwszy pociąg przybywający z Budapesztu z setkami imigrantów…


Powinniśmy odczuwać wstyd, że jesteśmy ofiarami edukacji opartej na przekleństwach, które są przyjęte przez wszystkie kręgi, szkoły, przemówienia i platformy – od panarabistów i nasserytów do basistów i ekstremistów islamskich. Po wszystkich tych przekleństwach i wpajaniu nienawiści odkrywamy, że normy tolerancji i akceptacji, które charakteryzują społeczeństwo europejskie, stały się celem wartym ryzykowania życia, bo Europa jest teraz domem dla 11 milionów imigrantów arabskich… którzy zdobyli prawa i mają szansę na otrzymanie obywatelstwa, równości i sprawiedliwości wobec prawa – wszystkie te rzeczy, których brak spowodował ich ucieczkę z ich arabskich krajów pochodzenia…


Przestańcie mówić o hipokryzji zachodniej moralności i wartości, bo rzeczywistość ujawnia wyłącznie nasze paskudne oblicze"[3].


\

"Powszechny gniew z powodu [utonięcia] syryjskiego dziecka" („Al-Ahram”, Egipt, 4 wrzesnia 2015)Redaktor gazety irackiej: Potrzebujemy rewolucji w kraju, żeby stać się równie ludzcy i moralni jak Zachód


Również Adnan Hussein, pełniący obowiązki redaktora naczelnego gazety irackiej “Al-Mada”, chwalił moralną i humanitarną postawę Zachodu i surowo krytykował państwa arabskie i muzułmańskie za obojętność wobec losu uchodźców. Twierdził, że Arabowie i muzułmanie potrzebują wewnętrznej „aksamitnej rewolucji”, która wyraziłaby się w daleko idących reformach politycznych, społecznych, edukacyjnych i medialnych. Napisał: „Ludzie i kilka rządów w Europie, szczególnie Niemcy i Austria, serdecznie przywitali rzekę uchodźców do swoich krajów, a w naszych krajach ich humanitarna postawa wywołała burzę zdumienia nad moralnością europejską wraz z furią wobec standardów moralnych naszych społeczeństw arabskich i islamskich i rządów, które nie wykazały zainteresowania nieszczęściem uchodźców syryjskich, irackich, libijskich i innych.


Ci, którzy mieszkali w Europie, wiedzą, że nie ma w tym nic dziwnego i byłoby dziwne, gdyby Europejczycy i rządy przyjęli odwrotną postawę. Społeczeństwo, w którym ludzie dbają o koty, psy i ptaki w sposób, w jaki matka dba o swoje dziecko, mogli odczuwać tylko szok i gniew i jego sumienie musiało być zatroskane na widok uchodźców przybywających do Europy…


Wzniosła wartość ludzkiej empatii jest zakorzeniona w kulturalnych społeczeństwach, od Japonii do USA… W Europie i innych cywilizowanych krajach poczucie człowieczeństwa jest wpajane od wczesnego dzieciństwa. Dzieci nie żyją tam w domu z ciągłą i stale nasilającą się przemocą domową. Tam dziecko nie widzi na ulicy i w sąsiedztwie scen, które powszechnie istnieją na naszych ulicach i w naszych społecznościach – ludzi bijących się, obrzucających się przekleństwami i obelgami oraz okrucieństwa wobec zwierząt. W szkole uczeń nie uczy się tego, czego nasi rodzice i nasi dziadkowie byliśmy uczeni na lekcjach historii i religii, a mianowicie akceptacji okrucieństwa i podżegania do przemocy. Ludzie uczęszczający do kościoła nie słyszą kazań, oskarżających innych o apostazję i podżegających do brania ludzi w niewolę. Wręcz przeciwnie, słyszą kazania, które wzywają do przebaczenia i tolerancji. W mediach masom nie pokazuje się widoku ludzi, którym obcina się głowy i smaży zawieszonych nad ogniem jak upolowaną zwierzynę, ani ludzi topionych lub palonych, kiedy są uwięzieni w klatkach…


My także moglibyśmy być jak oni i nasze kraje mogłyby być jak ich kraje, które nie prześladują swoich obywateli i otwierają ramiona dla ofiar katastrof naturalnych i politycznych. Tak, moglibyśmy być jak oni, jeśli dogłębnie zbadamy nasz barbarzyński reżim polityczny, zacofany porządek społeczny, nasze przestarzałe programy szkolne, nasze media, które działają bez zawodowych norm i nasz establishment religijny, który interpretuje teksty w barbarzyński sposób, podżegając do nienawiści i do maltretowania innego, także członków wiary islamskiej! Ta sytuacja wyraźnie wymaga aksamitnej rewolucji, którą musi rozpocząć wykształcona część społeczeństwa"[4].


Arab mówi do tonącego uchodźcy syryjskiego: “Naprawdę, czujemy twój ból!\

Arab mówi do tonącego uchodźcy syryjskiego: “Naprawdę, czujemy twój ból!" (“Al-Madina”, Arabia Saudyjska, 3 września 2015) 


Śmierć tego chłopca jest także śmiercią Ligi Arabskiej i ONZ. („Al-Arabi Al-Jadid”, Londyn, 5 września 2015)

Śmierć tego chłopca jest także śmiercią Ligi Arabskiej i ONZ. („Al-Arabi Al-Jadid”, Londyn, 5 września 2015)Publicysta egipski: Obraz dziecka, Aylana Kurdi, symbolizuje śmierć narodu arabskiego


Muhammad Hussein, publicysta gazety egipskiej “Al-Ahram” napisał, że zdjęcie dziecka, Aylana Kurdi, dowodzi, iż naród arabski umarł: „jak trudne, smutne i haniebne jest zdjęcie syryjskiego dziecka, Aylana Kurdi, który utonął w morzu, i jest zdumiewające jak to zdjęcie, z nieskończoną ostrością potrafi zawrzeć wszystkie nieszczęścia, jakie dotykają naród arabski, zagrażając jego istnieniu i spójności i grożąc zabraniem go z powrotem do dni plemienności i sekciarstwa… Myślę, a nie każda myśl jest grzeszna, że nie ma lepszego czasu niż obecny, by odpowiedzieć na pytanie wielkiego poety Nizara Kabbaniego z jego wiersza napisanego kilka lat przed jego śmiercią: ‘Kiedy ogłoszą śmierć Arabów?’… Co by powiedział, gdyby żył podczas nieszczęścia, jakiego jego naród doświadcza dzisiaj?... Czy Arabowie istotnie umarli, czy też są w agonii? Czy zdjęcie chłopca, który utonął, reprezentuje świadectwo zgonu tego narodu, który umarł niedawno i czeka tylko na pozwolenie na pogrzeb?...


W twarzy chłopca, który utonął, zobaczyłem twarz całego narodu wyrzuconego na brzeg, jak mała martwa ryba, która wydaje zaduch śmierci, ale także dodatkowe cuchnące zapachy ropy, hańby, impotencji, zdrady, spisku i zmowy…"[5]


Dziennikarz saudyjski: Zachód jest winien obecnego kryzysu


Mszari Al-Zajdi, stały felietonista gazety londyńskiej “Al-Sharq Al-Awsat”, napisał: “Zdjęcie chłopca w czerwonej koszuli, leżącego twarzą w dół na słonej plaży, z śmiertelną pianą otaczającą jego policzki wystarcza, by zaszokować każdego człowieka. Nagle zdjęcie syryjskiego chłopca, Aylana, stało się symbolem całej katastrofy syryjskiej, ale są miliony innych Syryjczyków, jak Aylan, uciekających przez pustynie i morza… Kto wie? Może szok widoku Aylana obudzi sumienie i rozsądek świata i doprowadzi do znalezienia rzeczywistego rozwiązania kryzysu syryjskiego – jeśli nie ze względów moralnych i ludzkich, to z powodu świadomości konsekwencji zaniedbywania katastrofy syryjskiej. Wśród konsekwencji tego globalnego zaniedbania jest pojawienie się czarnych sił ISIS, barbarzyńców obecnego stulecia, jak również fal migrantów syryjskich, którzy szturmują Europę…


Niedawne dochodzenie ONZ w sprawie katastrofy syryjskiej krytykowało to, co nazwało ‘globalną porażką’ ochraniania uchodźców syryjskich. Główną przyczyną tej tragedii jest jednak niezdecydowanie administracji USA od samego początku kryzysu i jego nieumiejętność słuchania i współpracy z krajami, które chciały rozwiązać ten problem na wczesnym etapie i które wyraźnie ostrzegały przed takimi konsekwencjami.


Niemniej teraz mowa jest o ‘globalnej porażce’! To jest porażka Zachodu, wspomagana przez barbarzyństwo sojuszników syryjskich w Moskwie i w Teheranie. Tak naprawdę mają się sprawy !"[6]


 Unia Europejska oblegana przez “uchodźców z Syrii\
 Unia Europejska oblegana przez “uchodźców z Syrii"(„Al-Sharq”, Arabia Saudyjska, 5 września 2015)

 


UE odmawia wejścia uchodźcom („Al-Arabi Al-Jadid”, Londyn, 30 sierpnia 2015)

UE odmawia wejścia uchodźcom („Al-Arabi Al-Jadid”, Londyn, 30 sierpnia 2015)Dziennikarz iracki: Obama dał Putinowi i Iranowi wolna rękę, a teraz wylewa krokodyle łzy nad uchodźcami  


Iracki dziennikarz Aziz Al-Hajj napisał w podobnym duchu na witrynie internetowej Elaph: “Obama pochwalił niemiecką kanclerz Angelę Merkel za gotowość przyjęcia ponad 750 tysięcy uchodźców. Dlaczego jednak sam nie zaoferuje, że weźmie kilka tysięcy?... Zachód jest odpowiedzialny za ten kryzys nie dlatego, że jest niezdolny do zaabsorbowania milionów uchodźców, którzy mogą przekształcić społeczną i kulturalną tkankę Europy… ale z powodu nieszczęsnej i niebezpiecznej polityki zachodniej, w szczególności polityki Obamy, która pomogła wywołać kryzysy konfliktów w naszym regionie, szczególnie w Syrii, Libii, Jemenie i Iraku. Gdyby ci, którzy prawią o humanitaryzmie – właściwie cała społeczność międzynarodowa – dbali o życie i bezpieczeństwo naszych ludów arabskich, nie porzuciliby Libii w połowie drogi i nie zlekceważyliby decyzji z konferencji o Syrii z czerwca 2012, Genewa I, kiedy nadal było możliwe znalezienie zrównoważonego, stopniowego i pokojowego rozwiązania kryzysu syryjskiego, które nie obejmowało Assada. Wtedy nie istniało jeszcze ISIS i nie było śmiertelnych bomb beczkowych… Inna okazja nadeszła, kiedy dowiedziono, że Assad używa gazu [tj. broni chemicznej]… Ale Obama wycofał swoje groźby podjęcia działań w Syrii… i, popierany przez UE, pozwolił Putinowi i Iranowi na robienie, co im się podoba, niemniej teraz wylewa krokodyle łzy nad tragedią uchodźców syryjskich… Zachód i cała społeczność międzynarodowa muszą zainwestować poważne wysiłki w poszukanie jakiegoś częściowego rozwiązania, które powstrzyma masowe zabijanie w Syrii..."[7]


\

"Globalne sumienie" przechodzi nad dzieckiem syryjskim („Al-Iktisadiya”, Arabia Saudyjska, 3 września 2015) 


\

"Świat" odwraca się tyłem do "uchodźców syryjskich" („Al-Tahrir”, Egipt, 5 września 2015)Gazeta saudyjska “Al-Sharq”: Europa musi zająć się leżącym u podstaw problemem – Iranem i morderczymi reżimami  


Artykuł redakcyjny w gazecie saudyjskiej “Al-Sharq” także krytykował USA, Europę i Rosję za odmowę zajęcia się problemem leżącym u podstaw, a mianowicie „morderczymi reżimami” i Iranem: „Przywódcy Europy nadal stawiają wóz przed koniem w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu przybywających uchodźców… Syria nigdy nie była krajem, który wyganiał własnych obywateli. To zaczęło się dopiero w następstwie systematycznej destrukcji i masakr dokonywanych codziennie przez Assada, przez ISIS i przez milicje iracko-szyickie Haszd Al-Szaabi, podczas gdy Europa i Zachód milczeli. Rozwiązanie kryzysu uchodźców syryjskich, irackich i libijskich nie dotyczy znalezienia dla nich legalnych sposobów dotarcia do Europy, przyznania im prawa wjazdu ani nawet ukarania szmuglerów, którzy topią niewinnych ludzi w morzu. Przywódcy europejscy z pewnością wiedzą doskonale, że ten kryzys, który wynika z konfliktów regionalnych nie może być rozwiązany, jak długo Iran – z którym na wyścigi nawiązują stosunki dyplomatyczne i ekonomiczne – kontynuuje wspieranie irackich milicji, reżimu Assada, Huti i libańskiego Hezbollahu, jak również terroru ISIS i Al-Kaidy.


Napływ uchodźców stał się kryzysem europejskim pierwszej kategorii… USA i Rosji – które są najbardziej winne za konflikty na Bliskim Wschodzie – udało się obarczyć Europę reperkusjami konfliktów, którymi manipulują. Rosja i USA, każde na swój sposób, nadal udaremniają każde realne rozwiązanie tych konfliktów. Przywódcy Europy wiedzą, jaki jest najlepszy sposób zatrzymania napływu migrantów do ich krajów, niemniej do teraz zadowalali się szukaniem kiepskich rozwiązań kryzysu. Rada Bezpieczeństwa jest bezczynna, ale przywódcy europejscy są w stanie ponowić działalność nie tylko w celu rozwiązania kryzysu uchodźców, ale w celu rozwiązania konfliktów i zajęcia się ich prawdziwymi przyczynami, za którymi stoją mordercze reżimy, których przywódcy muszą zostać postawieni przed sądami międzynarodowymi..."[8]


UE podpiera reżim Assada, podczas gdy uchodźcy napływają do Europy („Al-Arai Al-Jadid”, Londyn, 4 września 2015)
UE podpiera reżim Assada, podczas gdy uchodźcy napływają do Europy („Al-Arai Al-Jadid”, Londyn, 4 września 2015)

 

Uchodźca syryjski osaczony przez ISIS, reżim Assada, Dżabhat Al-Nusra („Al-Madina”, Arabia Saudyjska, 5 września 2015)

Uchodźca syryjski osaczony przez ISIS, reżim Assada, Dżabhat Al-Nusra („Al-Madina”, Arabia Saudyjska, 5 września 2015)Publicysta “Al-Sharq Al-Awsat”: Assad musi zostać usunięty w sposób, w jaki nazizm został usunięty


Ejad Abu Szakra, wieloletni publicysta wychodzącej w Londynie gazety saudyjskiej “Al-Sharq Al-Awsat”, porównał los narodu syryjskiego do żydowskiego Holocaustu i twierdził, że przyjęcie uchodźców nie wystarczy; Europa musi pomóc usunąć reżim Assada, tak jak usunięto reżim nazistów: „… Nieszczęście Żydów w epoce nazizmu skończyło się dopiero po obaleniu nazizmu. Podobnie nieszczęście narodu syryjskiego, które także wynika z działań reżimu, który nimi rządzi, nie znajdzie pełnego rozwiązania i fale imigracyjne nie ustaną… aż obali się reżim syryjski i taka jest naga prawda…


Przyjęcie uchodźców syryjskich w krajach, do których udało im się dotrzeć, jest koniecznością i obowiązkiem ludzkim, ale kryzys ma także wymiar polityczny. To znaczy, że niezbędne jest zajęcie się nim na poziomie politycznym zamiast przekształcać to tylko w prosty kryzys humanitarny… Jest niezbędne usuniecie źródła kryzysu lub tego, kto go spowodował… Jeśli kraje europejskie zadowolą się przyjęciem uchodźców, podczas gdy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu z jego wojownikami rozmaitych narodowości nadal będzie dokonywał czystek sekciarskich… jest to równoznaczne z pomaganiem reżimowi Assada i ‘jego nianią’, władzom w Teheranie, by przeprowadzili plan podziału Syrii…[9]


“Al-Arabi Al-Jadid”, Londyn, 3 września 2015
“Al-Arabi Al-Jadid”, Londyn, 3 września 2015

Przypisy (nie spolszczone):

 

[1]Al-Sharq (Qatar), September 3, 2015.

[2]Gulf Times (Qatar) September 2, 2015.

[3]Al-Watan (Saudi Arabia), September 5, 2015.

[4]Al-Mada(Iraq), September 4, 2015

[5]Al-Ahram (Egypt), September 6, 2015.

[6]Al-Sharq Al-Awsat (London), September 4, 2015.

[7] Elaph.com, September 3, 2015.

[8]Al-Sharq (Saudi Arabia), August 31, 2015.

[9]Al-Sharq Al-Awsat  (London), September 6, 2015.


MEMRI Specjalny Komunikat Nr 6153 z 8 mrześnia 2015

Tłumaczenie Małgorzata Koraszewska

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1354 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńczycy: co jest złego w budowaniu szpitala?   Tawil   2019-08-21
Czy Izrael jest państwem bliskowschodnim?   Koraszewski   2019-08-19
Czy Palestyńczycy w Gazie mogą zbuntować się przeciwko Hamasowi?   Toameh   2019-08-18
Chińczycy trzymają się mocno   Koraszewski   2019-08-17
Najnowszy horror ONZ: ignorowani uchodźcy chrześcijańscy   Bulut   2019-08-16
Państwo, naród, społeczeństwo   Koraszewski   2019-08-15
Zaślepienie w sprawie muzułmańskiego antysemityzmu   Julius   2019-08-15
Polowania na czarownice wymagają międzynarodowego działania   Igwe   2019-08-13
"Sprawiedliwość" jest dla lewicy antyizraelskim wytrychem. Nie ma nic wspólnego z prawdziwą sprawiedliwością.     2019-08-12
Barack Obama i ludobójstwa    Isaac   2019-08-10
Słabość cywilizacji i zderzenie barbarii z barbarią   Koraszewski   2019-08-09
Demon ISIS jest w nas wszystkich     2019-08-09
Coraz groźniejszy impas między cywilizacjami   MacEoin   2019-08-07
Dlaczego Palestyńczycy zaatakowali Saudyjczyka?   Toameh   2019-08-03
Jordania podziela obawy Izraela   Koraszewski   2019-08-02
Schadenfreude i skandal w UNRWA   Blum   2019-08-01
Szczęśliwe zakończenie dramatów palestyńczyka prześladowanego za uratowanie rannych Żydów   Blum   2019-07-31
Jordania, pokój i jak niewiele się naprawdę zmieniło   Roth   2019-07-30
Demaskowanie oszukańczych organizacji praw człowieka   Gerstenfeld   2019-07-24
Biafra kiedyś i w przyszłości?   Fitzgerald   2019-07-24
W BDS nie chodzi o bojkot. Chodzi o zamianę Izraela w państwo pariasa.     2019-07-23
Kocha, lubi, szanuje   Koraszewski   2019-07-22
Pora, by Europa przebolała ”najgorszą możliwą umowę”   Coughlin   2019-07-21
Zamienianie Holocaustu w metaforę   Greenfield   2019-07-20
Tylko nie nazywaj jej palestyńską Arabką!   Flatow   2019-07-19
Trzy „nie”, które ustawiły Bliski Wschód na drodze konfliktu   Lipman   2019-07-18
USA i Iran: Co NIE jest mądrą polityką   Rafizadeh   2019-07-16
Dziesięciolecia szczucia na brytyjskich Żydów   Collier   2019-07-16
Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28
Bahrajn dowodzi raz jeszcze: jeśli ”pokój” nie jest etapem do zniszczenia Izraela, to palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani     2019-06-27
Nowa kultura politycznej przemocy w Turcji   Bekdil   2019-06-23
Zły sen Arabów: absorbowanie Palestyńczyków   Toameh   2019-06-21
Podtrzymuję to, co napisałam o „Palestynie”   Chesler   2019-06-20
Zakrywanie kultury, żeby ”nie urazić”   Meotti   2019-06-18
Dlaczego geje stają po stronie kultur, które ich mordują?   Rosenthal   2019-06-17
Szanse rozmowy o prawdziwym arabsko-izraelskim pokoju na konferencji w Bahrajnie   Bryen   2019-06-16
Palestyńczyk wbija nóż i natychmiast pojawiają się usprawiedliwienia   Flatow   2019-06-15
Oczywiście Palestyńczycy nie potrafią się rządzić. Bowiem w rzeczywistości nie chcą zbudować państwa – chcą zniszczyć inne państwo     2019-06-11
(Niezbyt) ukryte manipulacje mediów   Cohen   2019-06-10
Nigdy więcej   Lewin   2019-06-10
Rezerwiści na służbie walczą o Izrael na amerykańskich kampusach uniwersyteckich   Greenfield   2019-06-09
Biały terroryzm on line: identyfikowanie potencjalnych zagrożeń   Michael Davis   2019-06-08
Problem w Niemczech jest większy niż ”jarmułka”   Tobin   2019-06-08
Świat jest dziwaczny, skoro jedynym człowiekiem, który naprawdę próbuje pomóc Palestyńczykom, jest Jared Kushner – a wszyscy inni są przeciwko     2019-06-07
Dlaczego ”New York Times” próbuje storpedować plan pokojowy Trumpa?   Dershowitz   2019-06-04
Długie życie Roberta Bernsteina   Koraszewski   2019-06-03
WHO, Francja i flirtowanie z antysemityzmem   Yemini   2019-06-02
Dlaczego Palestyńczycy są tak przeciwni „Umowie Stulecia”?   Kedar   2019-06-01
Nowa lista Hamasu ze ”zdrajcami”   Toameh   2019-05-31
Akademicka wolność dla mnie, ale nie dla ciebie   Altabef   2019-05-29
Zbrodnia wojenna!: umieszczenie karteczki w Ścianie Zachodniej   Dershowitz   2019-05-28
Socjalizm to paskudna rzecz   Koraszewski   2019-05-27
Czy powinniśmy porównywać Indie i Izrael?   Julius   2019-05-27
Dajcie pokojowi szansę!   Tsalic   2019-05-26
Jak palestyńscy przywódcy karzą pacjentów   Tawil   2019-05-25
Jaka przyszłość czeka amerykańskich Żydów   Rosenthal   2019-05-24
Imigracja, czyli jak współczuć i być mądrym   Koraszewski   2019-05-23
Iran otrzymał status państwa nuklearnego   Yigal Carmon   2019-05-22
Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25
Wzgórza Golan i głębie hipokryzji   Mor   2019-04-24
Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet   MacEoin   2019-04-22
Cierpienia ludności Gazy   Kedar   2019-04-18
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów   Gerstenfeld   2019-04-16
Dlaczego Palestyńczycy uciekają z Libanu   Toameh   2019-04-14
Powodzie, mułłowie i Kopciuszek w kamaszach   Taheri   2019-04-12
“Dla jednego terrorysta…” – fragment książki   Landes   2019-04-12
Milan Kundera ostrzegał nas przed historyczną amnezją. Teraz widzimy ją znowu.   Morrison   2019-04-11
Morderstwa w Christchurch: prawdziwi współsprawcy   Milliere   2019-04-10
Zbrodnie Zachodu wobec prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie   Bergman   2019-04-09
Tysiące muzułmańskich kobiet zgwałconych, torturowanych, zabitych w syryjskich więzieniach. Gdzie są media, ONZ, grupy „praw człowieka”?   Tawil   2019-04-04
Inne porozumienie w sprawie pokoju   Toameh   2019-04-02
Wielka Brytania delegalizuje Hezbollah   Bergman   2019-04-01
Hamed Abdel-Samad o lewicy: Rasism niskich oczekiwań; Oni traktują muzułmanów jak małpy w zoo     2019-03-31
Turcja: Dziesiątki tysięcy ściganych sądownie za „obrażenie” Erdoğana   Bulut   2019-03-30
Fronda: „Brawo Polska - Wzgórza Golan nie dla Izraela!!!”   Koraszewski   2019-03-29
Podtrzymywanie palestyńskiej ”narracji”   Bergman   2019-03-28
Dla BBC nikab to „symbol buntu”   Pearson   2019-03-27
Zastraszony "New York Times" opublikował kłamstwa o ”większość Arabów usuniętych siłą z ich domów w Jaffie”     2019-03-26

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk