Prawda

Piątek, 10 kwietnia 2020 - 04:06

« Poprzedni Następny »


Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael


Bassam Tawil 2019-10-18

Palestyńczycy sami przyznają, że szalejąca kradzież elektryczności i niemal powszechne niepłacenie rachunków za elektryczność są głównymi przyczynami kryzysu odcinania dopływu prądu do niektórych palestyńskich wsi i miast na Zachodnim Brzegu. Na zdjęciu: sieć nielegalnych połączeń elektrycznych wokół biura Miejskiego Inspektora w Hebronie (Zdjęcie: iStock)
Palestyńczycy sami przyznają, że szalejąca kradzież elektryczności i niemal powszechne niepłacenie rachunków za elektryczność są głównymi przyczynami kryzysu odcinania dopływu prądu do niektórych palestyńskich wsi i miast na Zachodnim Brzegu. Na zdjęciu: sieć nielegalnych połączeń elektrycznych wokół biura Miejskiego Inspektora w Hebronie (Zdjęcie: iStock)

Od bardzo dawna wielu Palestyńczyków odmawia płacenia rachunków Zakładowi Energetycznemu Okręgu Jerozolimy (JDEC), który należy do Arabów.


Wielu innych Palestyńczyków idzie dalej i po prostu kradnie prąd, co jest przestępstwem obłożonym grzywną i/lub więzieniem w każdym kraju, w którym szanuje się prawo i porządek. Złodzieje robią to przez podczepianie się bezpośrednio do przewodów elektrycznych lub przez manipulowanie licznikami.  


JDEC kupuje elektryczność od Izraelskiej Korporacji Energetycznej (IEC), największego dostawcy elektryczności w Izraelu. Z powodu jednak kradzieży elektryczności i szeroko rozprzestrzenionego niepłacenia rachunków JDCE nie mógł płacić izraelskiemu dostawcy, IEC. 


22 września IEC ogłosiła, że zaczyna odcinać dostawy prądu do kilku palestyńskich wsi i miast na Zachodnim Brzegu, żeby wywrzeć nacisk na Palestyńczyków, by zapłacili dług wynoszący 1,7 miliarda szekli (około 483 miliony dolarów). IEC przez lata próbowała odebrać część długu, który ciągle powiększał się. Choć od czasu do czasu były jakieś spłaty, Autonomia Palestyńska nie przekazała izraelskiej korporacji żadnych pieniędzy od stycznia 2019, kiedy to Izrael zmniejszył transfer pieniędzy do Autonomii Palestyńskiej o sumy wypłacane przez AP rodzinom terrorystów.


Choć Palestyńczycy otwarcie przyznają, że ich zakład traci co roku miliony dolarów z powodu niepłacenia i kradzieży elektryczności, równocześnie skarżą się przed światem, że Izrael narzuca „zbiorową karę” na nich przez odcinanie dostaw prądu. Krótko mówiąc, Palestyńczycy proszą międzynarodową społeczność, by potępiła Izrael za czelność żądania, by AP spłaciła dług za zakup elektryczności od IEC.


Ta palestyńska bezczelność ("wakaha" po arabsku) sięgnęła szczytu, kiedy prezes JDEC, Hiszam Omari, spotkał się w tym tygodniu z przedstawicielami ONZ w Jerozolimie i skarżył się na decyzje Izraela odcięcia dostaw prądu do kilku obszarów na Zachodnim Brzegu. Omari oskarżył Izrael o  narzucanie "zbiorowej kary” na Palestyńczyków i ostrzegł, że ten krok Izraela będzie miał „poważne konsekwencje”.  


W oczach prezesa arabskiego zakładu energetycznego odmowa płacenia przez jego zakład długu wobec Izraela jest sprawą, która trzeba wnieść do ONZ. Oczywiście, Omari nie powiedział przedstawicielom ONZ, z którymi się spotkał, że dziesiątki tysięcy Palestyńczyków nie płaci swoich rachunków za elektryczność ani nie wspomniał tych, którzy kradną prąd od JDEC. Ten wstydliwy szczegół mógł odwrócić uwagę od próby obwinienia Izraela za czelność żądania zapłaty za elektryczność.


W kontekście palestyńskich starań o wykorzystanie kontrowersji wokół ich długu za elektryczność do podżegania własnej ludności przeciwko Izraelowi, Thafer Milhem, szef Palestyńskiego Urzędu Energetyki i Zasobów Narodowych, posunął się do twierdzenia, że próba odebrania długu przez Izrael jest częścią „systematycznej polityki [rządu Izraela] naciskania na prezydenta Mahmouda Abbasa i na palestyński rząd, by podporządkowali się izraelskiemu dyktatowi”. Milhem powiedział, że Palestyńczycy skontaktowali się z kilkoma stronami międzynarodowymi, by wnieść skargę na decyzję izraelskiej korporacji o częściowym odcięciu dostaw prądu dla Palestyńczyków. Oskarżył także Izrael o narzucanie „zbiorowej kary” na Palestyńczyków przez naleganie, by spłacili swój dług.  


Próba palestyńskich funkcjonariuszy umiędzynarodowienia kontrowersji o niezapłacony dług do IEC jest częścią szerszych i długo trwających starań oszukania międzynarodowej społeczności tak, by uwierzyła, że Izrael „karze” Palestyńczyków bez żadnego powodu. Ale próba uczynienia Izraela odpowiedzialnym za ten kryzys jest oparta na kłamstwach i oszustwie.  


Palestyńczycy sami przyznają, że szalejąca kradzież elektryczności i niemal powszechne niepłacenie rachunków za elektryczność są głównymi przyczynami kryzysu. Niestety, Palestyńczycy czują jakąś dziwną niechęć do powiedzenia światu, że kradną elektryczność od własnego przedsiębiorstwa.  


Prezes JDEC, Omari, który żądał interwencji ONZ, by zmusić Izrael do dalszego dostarczania elektryczności Palestyńczykom mimo ich rosnącego długu, przyznał niedawno, że jego zakład stoi przed kryzysem finansowym z powodu niemożności zmuszenia Palestyńczyków, by przestali kraść elektryczność i zaczęli płacić za swoje rachunki.


Omari ujawnił, że "wielcy palestyńscy konsumenci” są winni zakładowi 100 milionów szekli (około 28,6 miliona dolarów). Powiedział, że całkowity dług palestyńskich konsumentów do jego zakładu ocenia się na 800 milionów szekli (około 229 milionów dolarów). Za ponad połowę długu odpowiadają Palestyńczycy żyjący w obozach dla uchodźców, gdzie konsumenci od dawna kradną elektryczność i odmawiają płacenia rachunków, powiedział.


Próby JDEC zebrania pieniędzy za niezapłacone rachunki w obozach uchodźców na Zachodnim Brzegu spotkały się z przemocą. Pracownicy JDEC, którzy wchodzą do obozów, by odebrać pieniądze lub odciąć dostawy prądu od konsumentów, często spotykają się z groźbami i biciem. Palestyńskie siły bezpieczeństwa nie zrobiły niemal niczego, by pomóc zakładowi i jego pracownikom.  


Omari krytykował także palestyńskie sądy za brak reakcji wobec Palestyńczyków, którzy kradną elektryczność i odmawiają płacenia rachunków. „Niektórzy Palestyńczycy [w obozach uchodźców] umieszczają prywatnych strażników w pobliżu transformatorów elektryczności, by nie pozwolić pracownikom zakładu na odcięcie prądu. – powiedział - Inni blokują panele łańcuchami lub kamieniami, tak że nie można ich otworzyć…” Ostrzegł, że dalsza kradzież elektryczności i odmowa płacenia rachunków „grozi bankructwem [arabskiego] zakładu energetyki”.   


Palestyńscy przedstawiciele używają sprawy elektryczności, żeby podżegać nie tylko społeczność międzynarodową przeciwko Izraelowi, ale także własną ludność. Ci przedstawiciele mówią Palestyńczykom, że Izrael karze Palestyńczyków bez żadnego powodu i że ich gniew powinien być skierowany przeciwko Izraelowi, nie zaś przeciwko złodziejom elektryczności lub palestyńskiemu kierownictwu.


Zwracając się do swoich palestyńskich klientów arabski zakład energetyki twierdził, że starania Izraela o odebranie długu są częścią izraelskiego planu przejęcia kontroli nad zakładem i „zjudaizowania” arabskich dzielnic i instytucji we wschodniej Jerozolimie. Komunikat arabskiego zakładu do Palestyńczyków, którzy kradną elektryczność i odmawiają płacenia rachunków, brzmi: „Jeśli znajdziecie się bez elektryczności, powinniście winić tylko Izrael”.


Widocznie Palestyńczycy wierzą, że mają „prawo” do darmowej elektryczności – nawet jeśli doprowadzi to do upadku ich zakładu energetycznego. To przekonanie jest zgodne z wieloletnią postawą Palestyńczyków, że ktoś inny – najlepiej Izrael i zachodni darczyńcy, ale zasadniczo ktokolwiek inny – powinien opłacać ich życie na świecie, a szczególnie ich rachunki za elektryczność.


Kontrowersja wokół niezapłaconego długu za elektryczność jest kolejnym przykładem nieustannego poszukiwania przez Palestyńczyków sposobów  na obwinianie Izraela za spowodowane przez nich samych nieszczęścia. Zamiast przyjąć odpowiedzialność za kradzież elektryczności i niezapłacone rachunki, i ukarać przestępców, Palestyńczycy robią to, w czym są najlepsi: próbują przekonać świat, że to wszystko jest winą Izraela.  


Palestinians Steal Electricity, Then Blame Israel

Gatestone Institute, 1 października 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Bassam Tawil
Muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1505 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk