Prawda

Poniedziałek, 20 maja 2019 - 12:34

« Poprzedni Następny »


Nowa Inkwizycja


Caroline Glick 2018-12-20

Mark Lamont Hill (po prawej) i Farrakhan

Mark Lamont Hill (po prawej) i FarrakhanPolityka tożsamości lewicy staje się coraz dziwniejsza dla Żydów.


Z jednej strony znani lewicowcy, tacy jak Marc Lamont Hill, Tamika Mallory i Linda Sarsour nie mają żadnych problemów z antyżydowskimi aluzjami. Z drugiej strony, niektórzy z ich zajadle lewicowych towarzyszy, jak wybrana do Izby Reprezentantów Alexandra Ocasio Cortez (D-NY) i wybrana do Senatu stanu Nowy Jork Julia Salazar (D-Brooklyn) czynią  wysiłki, by pokazać swoje żydowskie korzenie – prawdziwe lub wyimaginowane.


Jak możemy wyjaśnić te pozornie sprzeczne zjawiska? Przecież ci wszyscy aktywiści wierzą w podstawowy dogmat polityki tożsamości, że ludzie są definiowani tym, czym są, w odróżnieniu od tego, co robią. I wszyscy oni są przeciwnikami państwa żydowskiego, ponieważ komisarze polityki tożsamości ustalili, że Izrael jest koszmarem i olbrzymia większość Żydów jest równie okropna, ponieważ popierają Izrael.  


Jak więc mogą nienawidzić syjonistycznych Żydów i Izraela, a równocześnie obnosić się ze swoim żydostwem? O co chodzi?


Odpowiedzią jest to, że ich obejmowanie żydowskości i równoczesne odrzucenie Żydów i Izraela są dwiema stronami tej samej antyżydowskiej monety.


Antysemityzm takich ludzi jak Mallory, Sarsour, Hill i ich koledzy nie jest trudno dostrzec, nawet kiedy mu zaprzeczają.


Popatrzmy na Hilla. 20 listopada Hill wygłosił mowę w ONZ, w której faktycznie zaaprobował palestyński terroryzm przeciwko Izraelowi i wezwał do unicestwienia Izraela.  


W tym celu Hill posłużył się dwoma dobrze rozpoznawanymi eufemizmami. Wezwał do unicestwienia Izraela, kończąc swoje wystąpienie hasłem Organizacji Wyzwolenia Palestyny wzywającym do zniszczenia Izraela: „Uwolnić Palestynę od rzeki do morza”. To jest, do ustanowienia Palestyny na całej ziemi, na której mieści się Izrael – od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego.  


Hill wyraził aprobatę dla palestyńskiego terroryzmu wobec Izraela, kiedy powiedział: ”Musimy przy każdej okazji promować nieużywanie przemocy, ale nie możemy akceptować wąskiej polityki, która zawstydza Palestyńczyków za stawianie oporu”.   


“Opór” jest eufemizmem dla terroryzmu, uniwersalnie rozpoznawanym i używanym przez Palestyńczyków i ich zwolenników.


Kiedy publiczne oburzenie grup żydowskich spowodowało, że CNN wyrzucił Hilla z pracy jako regularnie występującego komentatora, jak również żądano, by Temople University zwolnił go ze stanowiska profesora  medioznawstwa, Hill przeprosił za swoją wypowiedź i stanowczo twierdził, że nie czuje żadnej niechęci do Żydów i nie popiera unicestwienia Izraela przemocą ani terroryzmu przeciwko Izraelowi.  


Jego historia, delikatnie to ujmując, opowiada jednak coś innego.


Hill popiera kampanię bojkotu, dywestycji i sankcji (BDS) przeciwko Izraelowi. Wychwalał terrorystów i wzywał do naśladowania ich. I publicznie obejmował przywódcę Nation of Islam, Louisa Farrakhana, najpotężniejszego chyba antysemitę w Stanach Zjednoczonych.


Hill twierdzi, że spotkał się z Farrakhanem, by odsłonić jego uprzedzenia wobec LGBT i Żydów, choć nie wydawał się w najmniejszym stopniu skrępowany, kiedy pozował z Farrakhanem do zdjęcia. Jeśli chodzi o przywódczynie Marszu Kobiet, Tamikę Mallory, Carmen Perez i Lindę Sarsour, niedawny reportaż śledczy o tej organizacji pokazuje, że Mallory i jej koleżanki z kierownictwa Marszu Kobiet od samego początku otwarcie mówiły o swojej nienawiści wobec państwa żydowskiego i sprzeciwie wobec pozwolenia żydowskim kobietom na odgrywanie jakiejkolwiek roli w kierownictwie.

 

Mallory i jej koleżanki w kierownictwie Marszu Kobiet otwarcie popierają Farrakhana. Wielokrotnie robiły, co mogły, by nie zaprzeczyć swojemu poparciu dla Farrakhana i jego zjadliwie antyżydowskiego stanowiska, także kiedy był on wielokrotnie demaskowany w mediach.  


W ostatnich latach Sarsour odgrywa największą chyba rolę na lewicy w przesuwaniu nienawiści do Żydów do głównego nurtu. Tę nienawiść widać najwyraźniej w gotowości lewicy do odrzucenia praw człowieka dla izraelskich Żydów, włącznie z prawem do tego, by nie zostać zamordowanym przez palestyńskich terrorystów. Wyraża się ona także w przyjęciu przez lewicę poglądu, że amerykańscy Żydzi nie mają prawa do otwartego popierania prawa Izraela do istnienia. W zeszłym miesiącu Sarsour powiedziała, że Żydzi na lewicy, którzy popierają Izrael, nie mogą być naprawdę postępowi, ponieważ ich „prawdziwa” lojalność jest wobec Izraela.


Innymi słowy, antysemityzm, do którego szerzenia Sarsour walnie się przyczyniła – i który Mallory, Hill, Perez i wielu innych wyraża otwarcie – skupia się na żydowskim państwie i na Żydach, którzy je popierają.  

Co doprowadza nas do Ocasio-Cortez i Salazar. Podobnie jak ich towarzysze i towarzyszki, obie te kobiety przyjęły zdecydowanie antyizraelskie stanowisko. Powierzchownie jednak ich twierdzenia o ich żydowskim dziedzictwie wydają się wskazywać, że ich stanowisko nie wynika z niechęci wobec Żydów lub judaizmu.


Ważne jest zrozumienie natury lewicowego antysemityzmu.


To nie jest antysemityzm nazistów.


Najbliższym historycznym precedensem dla zakorzenionej w polityce tożsamości nienawiści do Żydów na dzisiejszej lewicy jest katolicka Inkwizycja.


Inkwizycja
, która zaczęła się w XII wieku i trwała do początków XX wieku, miała na celu likwidację wszelkiego rodzaju antykatolickiej „herezji”. W Południowej Francji, w Hiszpanii i Portugalii Inkwizycja była w znaczniej mierze skierowana przeciwko Żydom. Pod jej rządami żydowskie obyczaje i nauka było oficjalnie ograniczone i cenzurowane od połowy XIII wieku. W szczytowym okresie Inkwizycji odbywały się egzekucje, wygnania lub przymusowe nawracanie Żydów w Hiszpanii i Portugalii w latach od 1371 do 1492.


Podczas gdy olbrzymia większość Żydów cierpiała z powodu oficjalnych prześladowań Kościoła, był jeden rodzaj „Żyda”, który świetnie prosperował. „Dobrymi Żydami” byli Żydzi, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i używali swojego statusu byłych Żydów do kierowania prześladowaniami kościelnymi wobec tych Żydów, którzy odmawiali nawrócenia się.  


Najbardziej znany wśród tych ”dobrych Żydów” był Pablo Christiani. Urodzony jako Żyd na początku XIII wieku Christiani przeszedł na katolicyzm. W 1263, Christiani był zakonnikiem dominikaninem. Działając pod protektoratem Raymonda de Penyafort, najpierw próbował siłą nawrócić Żydów w Prowansji. Kiedy ta misja mu się nie udała, pojechał do Hiszpanii. Tam przekonał króla Aragonii, Jakuba I Zdobywcę, by gościł debatę między nim samym a czołowym rabinem Hiszpanii, Mosesem ben Nachmanem, lepiej znanym jako Ramban lub Nachmanides. Debata, która zyskało nazwę Disputation of Barcelona, miała toczyć się o to, czy żydowski Talmud czy Prawo Mówione, zatwierdzał chrześcijaństwo jako prawdziwą wiarę. Christiani miał nadzieję, że jeśli Ramban przegra tę dyskusję, nawróci się na chrześcijaństwo, a reszta Żydów w Hiszpanii pójdzie w jego ślady dobrowolnie lub pod przymusem.


Rezultatem było to, że Ramban nie nawrócił się, a król Jakub I  uznał argumenty Rambama za bardziej przekonujące niż Christianiego. Fakt jednak, że Rambam nie został pokonany, nie przyniósł ulgi Żydom hiszpańskim. Król wygnał Rambama z Hiszpanii i zażądał, by Żydzi gościli Christianiego w swoich społecznościach i odpowiadali na jego ataki na Talmud. A także by musieli mu płacić.  


Kiedy te starania nie doprowadziły Żydów do katolicyzmu, Christiani wrócił do Francji. Przekonał papieża Klemensa IV, że problem z Żydami zakorzeniony jest w Talmudzie. Christiani przekonał papieża, by zakazał publikacji Talmudu. Jego starania spowodowały, że przez kolejne 500 lat europejskie publikacje Talmudu były zakazane.   


Ale Christiani jeszcze nie skończył z Żydami. W 1269 roku Christiani przekonał króla Francji, Ludwika IX, by zmusił Żydów do noszenia znaków pokazujących, że są Żydami.   


Byli Żydzi, tacy jak Christiani, byli ważni dla Kościoła, ponieważ służyli jako „żydowscy”  demaskatorzy. Jako byli Żydzi, którzy przyjęli naukę Kościoła, legitymizowali oni prześladowania przez Kościół pozostałych Żydów. Jako byli Żydzi rzekomo wiedzieli, że Kościół miał rację, a inni Żydzi jej nie mieli.


Co doprowadza nas ponownie do Ocasio-Cortez i Salazar. Dlaczego postanowiły identyfikować się jako Żydówki przy równoczesnym potępianiu Izraela?  


Z Ocasio-Cortez trudno powiedzieć, czy jej działanie wynika ze świadomości znaczenia tego, co robi, czy też po prostu powtarza lewicowy katechizm. Tym jednak, co wyraźnie sugeruje, że było to mniej niż przyjazne wobec społeczności żydowskiej, było miejsce, które wybrała dla oznajmienia o swoim żydowskim dziedzictwie.  


Ocasio-Cortez powiedział o tym na przyjęciu z okazji Chanuki zorganizowanym przez skrajnie lewicową organizację Jews for Racial and Economic Equality (JFREJ). Ta grupa uważa się za żydowskich członków skrajnej lewicy i wyznaje politykę tożsamości. Kiedy ruch Black Lives Matter opublikował swoją zjadliwie antysemicką platformę – gdzie oskarżają Izrael o popełnianie „ludobójstwa” wobec Palestyńczyków, piszą o Izraelu jako o „państwie apartheidu” i popierają pełen ekonomiczny bojkot Izraela – Żydzi i grupy żydowskie z całego spektrum politycznego potępiły tę platformę. Organizacja JFREJ broniła jej.


W obronie tej platformy przywódca JFERL, Leo Ferguson oskarżył „białych Żydów” o brak wrażliwości na rasizm wobec czarnych i właściwie winił ich za oficjalne przyjęcie nienawiści do Żydów przez Black Lives Matter.


JFERL, której wielu członków jest także członkami zjadliwie antyizraelskiej grupy Jewish Voice for Peace, później uhonorowała Lindę Sarsour.


Decyzja Ocasio-Cortez, by ogłosić swoje roszczenia do żydowskiego pochodzenia wobec publiczności składającej się z Żydów, którzy są daleko poza głównym nurtem żydowskiej opinii w Ameryce, sygnalizuje, że jej bliskość z Żydami jest związana tylko z tą grupą outsiderów.


Podczas jednak gdy to, co zrobiła Ocasio-Cortez, jedynie sugeruje uprzedzenie, użycie żydowskiej tożsamości przez Salazar było tego wyraźnym przykładem.


Przez lata zanim stanęła do wyborów na członka Senatu stanu Nowy Jork, Julia Salazar czyniła swój ”judaizm” trzonem swojej politycznej tożsamości. Jak jednak ujawnił latem tego roku magazyn „Tablet”, judaizm Salazar jest w większości wyimaginowany. Kiedy Salazar zaczynała studia na Columbia University w 2011 roku, była ewangelikańską chrześcijańską syjonistką i aktywistką pro-life. Przeżyła transformację pod koniec 2012 roku.


Wtedy Salazar przeistoczyła się z demonstracyjnie chrześcijańskiej adwokatki proizraelskiej i nominalnej założycielki oddziału Christians United for Israel, w radykalną antyizraelską aktywistkę, która twierdzi, że atakuje Izrael jako Żydówka.


Po ukończeniu studiów Salazar, obecnie samo-identyfikująca się aktywistka żydowska, pracowała dla JFERL i innych radykalnych grup żydowskich. Redagowała i pisała dla żydowskich, antyizraelskich witryn internetowych – jako Żydówka.  


Po opublikowaniu przez ”Tablet” exposé o jej samozwańczej żydowskości, zamiast przyznać się do nieuczciwości Salazar zaatakowała to pismo.


Tweetowała
: „Praktycznie nigdy nie mówię publicznie o mojej religii [judaizmie], chyba że media mnie o to pytają. A jest tak głównie dlatego, że jako osoba o mieszanym pochodzeniu nie lubię poddawać się rasowej nauce w stylu Tabletu”.


Potępiła także żydowskie prawa religijne i praktykę, która wymaga, by człowiek albo miał żydowską matkę, albo nawrócił się na judaizm, by być Żydem, kiedy powiedziała szyderczo: „Nie staram się o posadę naczelnego rabina”.


Inni radykalni żydowscy aktywiści antyizraelscy pospieszyli ze wsparciem dla Salazar i jej deprecjonowania żydowskiego prawa i praktyki. Pisząc w skrajnie lewicowym „Forward”, Lianna Petruzzi, z antysyjonistycznej grupy IfNotNow, zaatakowała społeczność żydowską i żydowskie religijne praktyki i przekonania za ośmielanie się zauważyć, że Salazar, której rodzice są katolikami i która nigdy nie nawróciła się na judaizm, nie jest w rzeczywistości Żydówką. Organizacja Petruzzi agituje na rzecz porzucenia przez amerykańską społeczność żydowską poparcia dla Izraela i twierdzi, że Żydzi prześladują Salazar za to, że nie popiera Izraela.


Według reportażu z ”Tablet” ostatnim miejscem pracy Salazar zanim weszła do polityki, była JFERL, gdzie pracowała jako organizatorka. W czasie, kiedy tam pracowała JFERL przyznała nagrodę Sarsour.


To zatem doprowadza nas do punktu stycznego między Sarsour, Hillem, Mallory, Ocasio-Cortez i Salazar. Podobnie jak ich poprzednicy w Inkwizycji, są zjednoczeni we wrogości wobec „złych Żydów”, którzy zachowują przekonania olbrzymiej większości narodu żydowskiego.


W Średniowieczu te przekonania związane były z Torą. Dzisiaj te przekonania związane są z poparciem dla państwa żydowskiego. I podobnie jak ich poprzednicy w Średniowieczu, ich lewicowe środowisko widzi Żydów, którzy potępiają Żydów i państwo żydowskie, jako „dobrych Żydów”.


The New Inquisition

12 grudnia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaCaroline Glick 

Znana dziennikarka izraelska, pracuje w „Jerusalem Post”. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia z nauk społecznych. Emigrowała do Izraela w 1991 roku, wstępując natychmiast do IDF, w 1996 roku zakończyła karierę w wojsku w stopniu kapitana. Występuje często w izraelskiej telewizji, jest również zapraszana przez różne stacje telewizyjne w USA.     


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1284 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25
Wzgórza Golan i głębie hipokryzji   Mor   2019-04-24
Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet   MacEoin   2019-04-22
Cierpienia ludności Gazy   Kedar   2019-04-18
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów   Gerstenfeld   2019-04-16
Dlaczego Palestyńczycy uciekają z Libanu   Toameh   2019-04-14
Powodzie, mułłowie i Kopciuszek w kamaszach   Taheri   2019-04-12
“Dla jednego terrorysta…” – fragment książki   Landes   2019-04-12
Milan Kundera ostrzegał nas przed historyczną amnezją. Teraz widzimy ją znowu.   Morrison   2019-04-11
Morderstwa w Christchurch: prawdziwi współsprawcy   Milliere   2019-04-10
Zbrodnie Zachodu wobec prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie   Bergman   2019-04-09
Tysiące muzułmańskich kobiet zgwałconych, torturowanych, zabitych w syryjskich więzieniach. Gdzie są media, ONZ, grupy „praw człowieka”?   Tawil   2019-04-04
Inne porozumienie w sprawie pokoju   Toameh   2019-04-02
Wielka Brytania delegalizuje Hezbollah   Bergman   2019-04-01
Hamed Abdel-Samad o lewicy: Rasism niskich oczekiwań; Oni traktują muzułmanów jak małpy w zoo     2019-03-31
Turcja: Dziesiątki tysięcy ściganych sądownie za „obrażenie” Erdoğana   Bulut   2019-03-30
Fronda: „Brawo Polska - Wzgórza Golan nie dla Izraela!!!”   Koraszewski   2019-03-29
Podtrzymywanie palestyńskiej ”narracji”   Bergman   2019-03-28
Dla BBC nikab to „symbol buntu”   Pearson   2019-03-27
Zastraszony "New York Times" opublikował kłamstwa o ”większość Arabów usuniętych siłą z ich domów w Jaffie”     2019-03-26
To jeszcze nie apokalipsa   Jacoby   2019-03-25
Kolonialne pochodzenie sympatii do ”Żon ISIS”   Frantzman   2019-03-25
Izrael kontra jego wrogowie w Europie   Blum   2019-03-23
Janczarzy silnej tożsamości, czyli więź społeczna i grupy odniesienia   Koraszewski   2019-03-16
Amnesty International narzeka na sytuację, którą pomogła stworzyć   Flatow   2019-03-16
Badanie – nadal nie ma związku między autyzmem a szczepionką MMR   Novella   2019-03-15
Każdego dnia jedenastu chrześcijan zostaje zabitych za swoją wiarę   Ibrahim   2019-03-15
Julian Baggini: Jak możemy nadal podziwiać postaci z przeszłości, które były ksenofobami   Coyne   2019-03-13
Czy jest miejsce dla energii odnawialnej?   Novella   2019-03-11
Kto pomoże uratować Jazydów?   Saleh   2019-03-11
Były sobie drzewa   Ferus   2019-03-10
Dlaczego energia odnawialna nie może uratować planety   Shellenberger   2019-03-09
Zjednoczony Kościół Chrystusa niesprawiedliwie atakuje Izrael   MacEoin   2019-03-09
Putin wchodzi do klubu oszukanych przez mułłów   Taheri   2019-03-08
Oburzenie w Syrii i Iraku, że  członkowie isis są na Zachodzie traktowani jak znakomitości   Frantzman   2019-03-06
Nie widzimy lasu zza drzew   Lomborg   2019-03-05
Polowanie na Benjamina Netanjahu   Rosenthal   2019-03-04
Europa: Próba legitymizacji irańskiego reżimu   Meotti   2019-03-01
Turcja: Jednoczenie ”Armii Islamu”, by pokonać pewien kraj   Bulut   2019-02-27
Żydzi powinni móc mieszkać wszędzie   Maroun   2019-02-26
Filipiny: chrześcijanie mordowani, bomby w kościołach   Ibrahim   2019-02-21
40. rocznica Islamskiej Republiki Iranu   Rafizadeh   2019-02-21
Ludzie, którzy twierdza, że „Palestyna jest kwestią rasowej sprawiedliwości”, są prawdziwymi rasistami     2019-02-20
Unia Europejska wchodzi w kompletny orwellizm   Bergman   2019-02-19
Amerykanin w Warszawie i kilka uwag o historii   Koraszewski   2019-02-18
Fikcyjny Abbas jest wymówką, by patrzeć w inną stronę   Maroun   2019-02-18
To nie okupacja zabiła Ori Ansbacher   Yemini   2019-02-17
TIPH i groźby: tymczasowe i permanentne   Collins   2019-02-13
Kiedy Ameryka porzuci Afganistan, zapłacą za to kobiety   Chesler   2019-02-13
Dlaczego Teheran przekracza tylko „różowe linie”   Taheri   2019-02-12
Żydowski głos w Organizacji Narodów Zjednoczonych   Rogatchi   2019-02-11
Dlaczego Palestyńczycy sprzeciwiają się antyirańskiej koalicji   Toameh   2019-02-10
“Palestyński rząd” umiera, oksymoron się rodzi   Flatow   2019-02-08
Jeszcze Polska nie zginęła, czyli byle do wiosny   Koraszewski   2019-02-08
Nowy rok, ta sama stara Turcja   Bekdil   2019-02-05
Co kogo rani i jak mocno?   Koraszewski   2019-02-02
Niesprawiedliwy system sprawiedliwości Turcji: atak na ormiańskiego posła   Bulut   2019-02-01
Organizacja założona, by informować o więźniach sumienia, apeluje do  naszych sumień, by nie kupować u Żyda     2019-01-31
Co to znaczy, że jestem humanistą   Igwe   2019-01-30
Obiektyw Matti Friedmana i syzyfowe błoto   Rosenthal   2019-01-30
Pierwsza Żydówka, jaką spotkałem w Iranie   Rafizadeh   2019-01-29
Gdzie są granice nienawiści?   Koraszewski   2019-01-28
Termity, bigoci i GOAT: racjonalizacja współudziału w antysemityzmie   Dershowitz   2019-01-28
Antysemickie tworzenie stereotypów Żydów przez Palestyńczyków   Tavil   2019-01-25
Czy Rashida Tlaib jest winna bigoterii?    Dershowitz   2019-01-22
W poszukiwaniu mądrego…   Koraszewski   2019-01-22
Rząd USA odmawia ujawnienia antyizraelskiego podżegania w palestyńskich podręcznikach szkolnych   Bedein   2019-01-20
Nowe ”Monachium” Europy: Iran   Meotti   2019-01-16
Inna intersekcjonalność: ofiary islamu   Levin   2019-01-13
Pozostawianie ubogich tego świata w ciemności jest niemoralne   Lonborg   2019-01-12
Refleksje wokół kontrowersji na University of Michigan   Landes   2019-01-11
Dzieci Rewolucji Kulturalnej   Banker   2019-01-11
Duch pionierski Palestyńczyków   Shaw   2019-01-09
Jesteś tym, co czytasz, czego słuchasz, co  oglądasz   Koraszewski   2019-01-04
Polska - Szwecja - Ukraina   Garczyński-Gąssowski   2019-01-03
Przemysł produkcji kłamstw   Herf   2019-01-01
Romantyczna sztuka nierządu   Koraszewski   2018-12-31
Odpowiedź Mariam Barghouti, której ”Forward” nie wydrukuje   Landes   2018-12-29
Litera środowiskowej narracji, czy duch prawdy?   Koraszewski   2018-12-27
 Szpital za pokojową nagrodę Nobla   Frantzman   2018-12-26
Arabski historyk przyznaje, że nie ma palestyńskiego narodu   Bergman   2018-12-25
Zapomnij o rozwiązaniu w postaci dwóch państw: nieszablonowe myślenie o konflikcie izraelsko-palstyńskim     2018-12-21
Nowy wspaniały świat, czyli ludzie w sieci   Koraszewski   2018-12-20
Nowa Inkwizycja   Glick   2018-12-20
Młodzież pyta, prezydent Egiptu odpowiada     2018-12-19
Nowa cenzura, czyli powrót Policji Myśli?   Chesler   2018-12-18
Terror zapłatą za ludzkie zachowania   Flatow   2018-12-16
Zabijanie żydowskich dzieci!   Sherman   2018-12-13
Dlaczego prasa zwraca mniejszą uwagę na mordowanie dziennikarzy nie nazywających się Chaszodżdżi   Baum   2018-12-12
Ciemności znowu kryją ziemię   Koraszewski   2018-12-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk