Prawda

Niedziela, 23 stycznia 2022 - 11:14

« Poprzedni Następny »


Nie, palestyński terroryzm nie jest legalnym „oporem” według prawa międzynarodowego


Elder of Ziyon 2021-12-06


Hamas odpowiadał na brytyjskie uznanie całego Hamasu za organizację terrorystyczną oświadczeniami, w których twierdzi, że ich ataki na izraelskich cywilów są legalne według międzynarodowego prawa.  

 

komunikacie prasowym w reakcji na tę wiadomość Hamas powiedział: “Uważamy, że opieranie się izraelskiej okupacji wszystkimi dostępnymi środkami, włącznie z oporem zbrojnym, jest gwarantowanym prawem ludów pod okupacją według prawa międzynarodowego”.


To było na dwa dni przed zamordowaniem przez terrorystę Hamasu Eliego Kaya w Jerozolimie i “polityczne skrzydło” Hamasu chwaliło to morderstwo. Hamas konsekwentnie twierdzi, że wszystkie akty terrorystyczne – samobójcze bomby, wysadzanie w powietrze autobusów, ataki rakietowe, strzelanie, nożownictwo, taranowanie samochodami – są w rzeczywistości aktami legalnej walki zbrojnej.

 

To twierdzenie często powtarzają apologeci palestyńskiego terroru. Widocznym tego przykładem jest artykuł CJ Werlemana z 2018 roku zatytułowany International law guarantees Palestinians the right to resist,[Międzynarodowe prawo gwarantuje Palestyńczykom prawo do stawiania oporu], który w całości opiera się na tym twierdzeniu:  

[M]iędzynarodowe prawo jest jednoznaczne w zatwierdzeniu “walki zbrojnej” ludów, które dążą do samostanowienia pod ”kolonialną lub obcą dominacją”. 

 

Rezolucja Narodów Zjednoczonych 37/43, datowana na 3 grudnia 1982 roku, “potwierdza legalność walki narodów o niepodległość, terytorialną integralność, narodową jedność i wyzwolenie spod kolonialnej lub obcej dominacji i obcej okupacji wszelkimi dostępnymi środkami, włącznie z walką zbrojną”.

Stanley Cohen, skazany przestępca, który bronił terrorystów w sądzie, przedstawił podobny argument w Al Dżazira w 2017 roku.

 

To twierdzenie jest absurdalnym kłamstwem.

 

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nie mają mocy międzynarodowego prawa. Ci zwolennicy mordowania Żydów przez terrorystów wybierają, to, co –jak twierdzą – wspiera ich stanowisko i ignorują przytłaczające dowody przeciwko.

 

Jak wszyscy dobrzy propagandziści biorą ziarnko prawdy, a potem rozciągają je na obszary, które nigdy nie były zamierzone jako cel danej wypowiedzi. Jest prawdą, że niektórzy uważają, iż według międzynarodowego prawa istnieje jakieś prawo opieranie się dominującej armii dla grup pod okupacją według zestawu bardzo ograniczonych reguł, które nadal ewoluują.   

 

Nawet jeśli uważasz, że Izrael okupuje arabskie terytorium, w żaden sposób, w żadnym kształcie ani postaci nie obejmuje to uprawnienia do ataków terrorystycznych na cywilów, mimo wieloletniego nalegania Arabów, by taka klauzula była dodawana do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego, co wydaje się czynić wyjątek dla palestyńskich ataków. (Są inne rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, które potępiają przemoc z obu stron, dowodząc, że nawet Zgromadzenie Ogólne nie popiera palestyńskiej przemocy, co podważa nawet to podstawowe twierdzenie apologetów terroru.)

 

Czwarta Konwencja Genewska, artykuł 33 jest jednoznaczna: "Żadna osoba podlegająca ochronie [tj. cywilna] nie może być karana za czyn, którego nie popełniła osobiście. Kary zbiorowe, jak również wszelkie środki zastraszenia lub terroryzowania są wzbronione. Nie ma żadnych wyjątków od tej reguły.

 

Dodatkowy Protokół Konwencji Genewskiej, artykuł 51(2), jest jeszcze wyraźniejszy: "Celem ataków nie mogą być ani ludność cywilna jako taka, ani osoby cywilne. Zabronione są akty i groźby przemocy, których głównym celem jest zastraszenie ludności cywilnej.

 

Ten sam artykuł dalej czyni nielegalną całą koncepcję “zbrojnego oporu” Hamasu:

4. Zabronione są ataki bez rozróżnienia. Określenie „bez rozróżnienia” oznacza:

(a) ataki, które nie są skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu;

(b) ataki, w których stosuje się metody i środki walki, jakie nie mogą być ograniczone do określonego celu wojskowego, albo

(c) ataki, w których stosuje się metody i środki walki, których skutki nie mogą być ograniczone, jak to nakazuje niniejszy protokół, i w następstwie tego w każdym z tych wypadków mogą godzić bez rozróżnienia w cele wojskowe i w osoby cywilne lub w dobra o charakterze cywilnym.

 

5. Następujące rodzaje ataków będą między innymi traktowane jako wykonane bez rozróżnienia:

(a) ataki w postaci bombardowania, niezależnie od zastosowanych metod i środków, które jako jeden cel wojskowy traktują pewną liczbę celów wojskowych wyraźnie zarysowanych i odróżniających się, położonych w mieście, na wsi lub w innej strefie obejmującej podobne skupienie osób cywilnych lub dóbr o charakterze cywilnym;

(b) ataki, co do których można przypuszczać, że wywołają również straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze cywilnym lub połączenie tych strat i szkód, jeśli byłyby one nadmierne w porównaniu z oczekiwaną konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową.

To pokazuje jasno, że rakiety Hamasu są bezpośrednim złamaniem międzynarodowego prawa. 

 

(W dalszej części tego samego artykułu jest zakaz używania tarcz ludzkich.)

 

To nie są jedyne prawne instrumenty, które dowodzą, że terror w stylu Hamasu bezpośrednio łamie prawo międzynarodowe, choć one też wystarczają. 

 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1566 (2004) potępia wszystkie rodzaje terroryzmu i wyraźnie mówi, że nie ma żadnego możliwego usprawiedliwienia ani wyjątku dla terrorystycznych ataków – co jest bezpośrednim zaprzeczeniem tego, co głoszą Hamas, Werleman i Cohen, którzy udają, że Palestyńczycy należą do innej kategorii:

1.  Potępia w najostrzejszych słowach wszystkie akty terroryzmu niezależnie od ich motywacji, gdziekolwiek i przez kogokolwiek są popełnione jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa;

...

3.  Przypomina, że zbrodnicze czyny, w tym przeciwko cywilom, popełnione z zamiarem spowodowania śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała, lub branie zakładników w celu wywołania stanu terroru ogólnie w społeczeństwie lub w grupie ludzi, lub [zastraszania] konkretnych osób, zastraszanie populacji lub zmuszanie rządu albo międzynarodowej organizacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiegokolwiek działania i wszystkie inne czyny, które stanowią przestępstwa w zakresie definiowanym przez międzynarodowe konwencje i protokoły związane z terroryzmem, nie są w żadnych okolicznościach usprawiedliwione przez względy politycznie, filozoficzne, ideologiczne, rasowe, etniczne, religijne i inne podobnej natury, i wzywa wszystkie państwa, by zapobiegały takim aktom i, jeśli nie zapobiegną, zapewniły, że takie akty są karane karami odpowiadającymi ich poważnej naturze.

Tę rezolucje uchwalono zgodnie z Rozdziałem 7, co znaczy, że ma ona moc międzynarodowego prawa. 


W 2004 roku sekretarz generalny ONZ opisał trudności ze zdefiniowaniem terroryzmu i pokrótce odpowiedział na argumenty apologetów terroru, niszcząc je w jednym akapicie:

Poszukiwania uzgodnionej definicji [terroryzmu] zazwyczaj potykają się na dwóch kwestiach. Pierwszą jest argument, że każda taka definicja powinna obejmować użycie sił zbrojnych przez państwo przeciwko cywilom. Uważamy, że prawne i normatywne ramy przeciwko państwowym wykroczeniom są silniejsze niż w przypadku nie-państwowych aktorów i nie uważamy, by to zastrzeżenie było przekonujące. Drugim, zastrzeżeniem jest, że narody pod obcą okupacją mają prawo oporu i definicja terroryzmu nie powinna przekreślać tego prawa. Niektórzy kwestionują prawo do oporu. Nie to jednak jest centralnym punktem: centralnym punktem jest, że nie ma niczego w fakcie okupacji, co usprawiedliwia atakowanie i zabijanie cywilów. 

Razem wzięte międzynarodowe prawo jest kryształowo jasne: Hamas i inne palestyńskie frakcje są grupami terroru i ich ataki na cywilów są z gruntu nielegalne według prawa międzynarodowego. Są ewidentnie zbrodniami wojennymi.


(Patrz także artykuł Tomera Ilana tutaj.)

 

No, Palestinian terrorism is not legal "resistance" under international law

Elder of Ziyon, 24 listopada 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon
Amerykański bloger prowadzący blog pod tym tytułem. Znakomite źródło rzetelnych informacji. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2010 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Paradoks hazardzisty i regresja do średniej   Novella   2022-01-21
Gaza mogłaby być drugim Dubajem   Rosenberg   2022-01-20
Kazachstan, czyli dramat w głębokiej mgle   Koraszewski   2022-01-19
W sprawie wolności dla Palestyńczyków Emma Watson ma rację   Flatow   2022-01-18
Podpalony pomnik Kasema Solejmaniego   Fitzgerald   2022-01-18
Turecki sędzia: “Kobiety nie powinny demonstrować przeciwko zabijaniu kobiet”   Douglass-Williams   2022-01-17
Przyczynek do dialogu międzybezwyznaniowego   Koraszewski   2022-01-15
Arabowie “sfrustrowani” irańską polityką Bidena   Toameh   2022-01-15
Harry Potter i poszukiwania fałszywego antysemityzmu   Tobin   2022-01-12
Demokracja w stylu Autonomii Palestyńskiej   Hirsh   2022-01-10
Administracja Bidena musi przynajmniej pomagać każdemu krajowi, który próbuje przeciwstawić się mułłom Iranu   Rafizadeh   2022-01-08
Nowa zimna wojna i wielkie pieniądze   Koraszewski   2022-01-07
Dlaczego “różnorodność” musi prowadzić do antysemityzmu?   Tobin   2022-01-05
Umowa nuklearna zagrozi pokojowi w regionie     2022-01-04
Nie stawiajcie faktów na głowie   Julius   2022-01-01
Fascynująca groźba feminizmu   Koraszewski   2021-12-31
„Ustawa o zwalczaniu międzynarodowej islamofobii” może z łatwością być nadużyta do potępiania Izraela, kiedy broni się przed terrorem     2021-12-30
Zachód i jego stare iluzje   Taheri   2021-12-29
Wysokie stawki historycznego rewizjonizmu   Tobin   2021-12-27
Giganci podejrzanej profesji   Koraszewski   2021-12-23
Akademiccy ideolodzy korumpują STEM. Milcząca liberalna większość musi stawić opór   i Jay Tanzman   2021-12-22
Arabski apartheid, o którym nikt nie mówi   Toameh   2021-12-21
Litwa rzuca rękawicę Chinom   Kern   2021-12-20
Ciekawy proces byłego premiera   Koraszewski   2021-12-18
Zima nadeszła do Afganistanu   Chesler   2021-12-17
Iran buduje bombę, a Biden robi dobrą minę do złej gry   Bard   2021-12-15
Żywot Titanii McGrath   Koraszewski   2021-12-15
Kiedy uchodźcami byli Żydzi…   Abdul-Hussain   2021-12-14
Niemcy, Europa, Żydzi i zdrada klerków raz jeszcze   Koraszewski   2021-12-13
Amerykańscy podatnicy finansują rewizjonistyczną, antysyjonistyczną historię   Julius   2021-12-12
Piękna i bestia BDS   Collins   2021-12-11
Dwulicowa agenda Bidena w sprawie Turcji   Bekdil   2021-12-11
Strona internetowa RaymondIbrahim.com zbanowana jako “pornograficzna”   Ibrahim   2021-12-10
Iran jest testem strategicznej wizji i charakteru Bidena   Tobin   2021-12-08
Jeśli zakaz podróży wydany przez Trumpa był rasistowski, to rasistowski jest również zakaz wydany przez Bidena   Tobin   2021-12-07
Prawdziwy motor historii   Lewin   2021-12-07
Nie, palestyński terroryzm nie jest legalnym „oporem” według prawa międzynarodowego     2021-12-06
Totalitaryzm i wygodne odrętwienie   Pandavar   2021-12-04
Dlaczego uniwersyteckie wydziały miałyby mieć politykę zagraniczną?   Fitzgerald   2021-12-03
Irańska polityka prezydenta Bidena   Rosenthal   2021-12-02
Książka Andrzeja Koraszewskiego „Skąd się wzięło dobro i zło i kilka innych pytań”   Tabisz   2021-12-01
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy   Toameh   2021-11-30
W Iranie: brak wody i kłopoty reżimu   Fitzgerald   2021-11-30
Spotkanie dziewczęcego klubu książki z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla anulowane z powodu potencjalnej „islamofobii”   Coyne   2021-11-29
Brytyjskie uniwersytety na liście plac islamskich reżimów   Meotti   2021-11-28
Umyślna ślepota wobec związków palestyńskich NGO z terrorem   Steinberg   2021-11-26
Rzecz o etyce w szkole i poza szkołą    Koraszewski   2021-11-25
Łamanie praw człowieka: Unia Europejska pozwala irańskim mułłom na całkowitą bezkarność   Rafizadeh   2021-11-23
Proces Kafki w trzech aktach   Rosenthal   2021-11-20
Zena Agha pisze do “New York Timesa”   Fitzgerald   2021-11-20
Europa przeciwko Żydom: podwykonawcy   Koraszewski   2021-11-19
Kampania Autonomii Palestyńskiej przeciwko palestyńskim NGO   Toameh   2021-11-18
Informacje o prześladowaniach chrześcijan przez muzułmanów obrażają „standardy” Facebooka   Ibrahim   2021-11-18
Były urzędnik byłego Departamentu Stanu mówi, że prawda i fałsz są równe.   Flatow   2021-11-17
UNRWA – najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się Palestyńczykom   Marcus   2021-11-15
Dlaczego palestyńska polityka Bidena nie przyniesie pokoju   Toameh   2021-11-13
Czy ruch “przebudzonych” spycha Brytyjczyków na prawo?   Coyne   2021-11-13
"Guardian" Palsplains antysemityzm   Levick   2021-11-12
Nie uchwalajcie ustawy przeciw LGBT   Igwe   2021-11-10
“New York Times”, Izrael i “skradzione palestyńskie potrawy”   Fitzgerald   2021-11-09
Chiny: Ryzykowna zmiana ideologiczna   Taheri   2021-11-08
Niebezpieczna polityka UE wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2021-11-06
„Guardian” umniejsza terror LFWP, zbywa ich związki z NGO „praw człowieka”   Levick   2021-11-05
Antyizraelska opowieść Amnesty International o Wujku Meena, skierowana do dzieci, jest jeszcze gorsza niż informowano     2021-11-04
Nawet  Szwecja zastanawia się nad dalszą pomocą dla Autonomii Palestyńskiej; a co z USA?   Flatow   2021-11-01
Śmietanka akademicka przeciwko Żydom    Collier   2021-10-31
Ulice, pomniki i gniewu nawyki   Koraszewski   2021-10-30
Mułłowie w Iranie i Chiny wzmocnieni przez administrację Bidena   Rafizadeh   2021-10-27
Miecz Damoklesa nad wolną myślą w Egipcie (i gdzie indziej)   Fernandez   2021-10-25
Konsulat USA w Jerozolimie ponownie podzieli miasto   i Maurice Hirsch   2021-10-23
Bardzo ważna książka o “Trans”   Bawer   2021-10-23
Władcy na glinianych nogach   Fernandez   2021-10-22
Koszty finansowe błędnej świadomości   Koraszewski   2021-10-20
Wielkie zwycięstwo krytycznej teorii rasy wraz z nowymi wymaganiami otrzymania dyplomu   Tobin   2021-10-20
Branie zakładników przez irański reżim: gdzie jest Zachód i ONZ?   Rafizadeh   2021-10-19
Od czegoś trzeba zacząć…   Koraszewski   2021-10-17
Marina i reszta   Łukaszewski   2021-10-14
Dlaczego USA chcą palestyńskiego konsulatu w Jerozolimie   Kontorovich   2021-10-14
Biden ignoruje stanowisko Palestyńczyków   Tawil   2021-10-13
Taniec pijanych motyli   Koraszewski   2021-10-11
Facebook – przestój i panika   Collins   2021-10-09
Aktywiści, którzy serwują połowę wiadomości   Abdul-Hussain   2021-10-08
Dalsze próby uratowania afgańskich kobiet to “jedyna rzecz, jaką możemy zrobić”   Chesler   2021-10-06
Korzenie kryzysu energetycznego   Ridley   2021-10-05
Joe Biden mówi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ o potrzebie “suwerennego i demokratycznego państwa palestyńskiego”   Fitzgerald   2021-10-03
Jak impas w sprawie federalnego budżetu pokazał rozłam w sprawie Izraela   Tobin   2021-10-01
Kraj NATO, sojusznik Rosji i przyjaciel talibów   Bekdil   2021-09-30
Dlaczego Arabowie nie ufają już Bractwu Muzułmańskiemu?   Toameh   2021-09-29
Dlaczego Irakijczycy nienawidzą Palestyny   Abdul-Hussain   2021-09-29
Sudańskie pułapki na drodze do reform   Fernandez   2021-09-28
Nie ma powodu by przepraszać za ujawnianie hipokryzji   Bard   2021-09-25
Szczęśliwi na widok pokonanej Ameryki   Abdul-Hussain   2021-09-24
Antysemityzm  jest naszym nieszczęściem   Koraszewski   2021-09-24
Arabskie dążenia do lepszego przestrzegania praw człowieka powinny być chwalone, a nie wyśmiewane     2021-09-22
Talibowie domagają się miliarda dolarów pomocy   Fitzgerald   2021-09-21
Źródła ubóstwa narodów   Koraszewski   2021-09-20
Stanisław Lem - pisarz, który widział więcej niż inni   Ferus   2021-09-19
Jak Associated Press łagodzi obraz terrorystów Hamasu   Fitzgerald   2021-09-19
Dyskusja o antysemityzmie wymaga uczciwości   Tobin   2021-09-17
Ucieczka z Afganistanu   Rosenthal   2021-09-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk