Prawda

Czwartek, 16 lipca 2020 - 18:15

« Poprzedni Następny »


Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet


Denis MacEoin 2019-04-22

Louis Farrakhan, przywódca Narodu Islamu, reprezentuje niemal wszystko, co jest sprzeczne z ideą Marszu Kobiet. Jakim zatem sposobem trzy z czterech członkiń zarządu Marszu Kobiet akceptują i wychwalają Farrakhana? (Zdjęcie: Scott Olson/Getty Images)
Louis Farrakhan, przywódca Narodu Islamu, reprezentuje niemal wszystko, co jest sprzeczne z ideą Marszu Kobiet. Jakim zatem sposobem trzy z czterech członkiń zarządu Marszu Kobiet akceptują i wychwalają Farrakhana? (Zdjęcie: Scott Olson/Getty Images)

Niektórzy dobrze znają, a inni całkowicie ignorują długą i smutną historię antysemityzmu w islamie; historię która rozpoczęła się w VII wieku (a więc na samym początku istnienia islamu) i stała się bardziej nienawistna i brutalna w XXI wieku. Antysemityzm jest dziś połączony z niemal uniwersalnym antysyjonizmem, który wzmocniony przez wielu ludzi na politycznej „lewicy”, jest obecnie najbardziej powszechną i najbardziej zabójczą formą nienawiści do Żydów. Przyjmuje postać nie tylko obelgbojkotów i wojny prawnej, ale także wojenataków terrorystycznych i wezwań do zniszczenia państwa żydowskiego i do ludobójstwa Żydów.

Jest wiele rodzajów islamu, choć jego dwiema wielkimi gałęziami jest sunnizm i szyizm, z licznymi odłamami mistycznego sufizmu, który jest głównie sunnicki. Nowocześni ekstremiści muzułmańscy i grupy terrorystyczne trzymają się ściśle szariatu, Koranu i hadisów oraz innych form islamskiej wiary i praktyki. Bractwo Muzułmańskie, Taliban, Al-Kaida, Al-Szabaab, Hamas i niezliczone inne grupy uważają siebie za ortodoksyjnych muzułmanów, choć są między nimi spore różnice[1].


Istnieje jednak jeden dziwaczny przypadek ruchu, który przysięga lojalność wobec islamu, przestrzega pięciu filarów tej religii – wiara, modlitwa, post, dobroczynność i pielgrzymka do Mekki – wyznając równocześnie pewne nieislamskie przekonania. Tak się również składa, że jeśli to możliwe, jest z nich wszystkich najbardziej antysemicki.


Według
 Southern Poverty Law Center:

Od założenia w 1930 r. Nation of Islam (NOI) urósł w jedną z najbogatszych i najlepiej znanych organizacji w czarnej Ameryce, oferując liczne programy i imprezy zaprojektowane do polepszenia sytuacji Afrykanów-Amerykanów. Niemniej, jego dziwaczna teologia wrodzonej wyższości czarnych nad białymi i system wiary są zaciekle i konsekwentnie odrzucane przez muzułmanów głównego nurtu. Głęboko rasistowska, antysemicka i anty-LGBT retoryka jego przywódców, włącznie z najwyższym, Louisem Farrakhanem, zdobyła NOI czołową pozycję w szeregach organizacji nienawiści.

Gdyby było tu miejsce, byłoby fascynujące napisanie długiego artykułu o Narodzie Islamu: jego dziwnej historii, nagłym pojawieniu się w Detroit jego założyciela, Waritha D. Fard Muhammada (człowieka o niepewnej tożsamości) w 1930 roku, jego równie nagłym i nigdy niewyjaśnionym zniknięciu w 1934 roku; opanowaniu ruchu przez Elijaha Muhammada (zm. 1975); przejęciu przez Louis Farrakhan w 1977 roku, który jest nadal przywódcą; o kultopodobnych przekonaniach tego ruchu, które w kategoriach islamskich są czystą herezją; jego obecnym powiązaniu z kościołem scjentologii poprzez studia nad dianetyką; o rozwoju idei czarnej supremacji; i o wielu innych rzeczach.


Mimo twierdzenia, że jest islamską sektą, wiara, że czarni ludzie są wybraną rasą Boga, stoi w całkowitej sprzeczności z autentycznymi zasadami islamskimi, a mianowicie, że dla Boga liczy się wiara, a nie pochodzenie rasowe, wiara, która łączy wszystkich muzułmanów: białych, czarnych, brązowych i żółtych w jedną światową społeczność - umma.


Tutaj jednak zajmujemy się osłupiającym antysemityzmem NOI i jego atrakcyjnością dla niektórych, choć w żadnym razie nie dla wszystkich, na politycznej lewicy. A obok tego jest zaciekła nienawiść do ludzi LGBTQ, całkowicie sprzeczna z lewicowymi i liberalnymi wartościami.  


Według
 Anti-Defamation League:

Nation of Islam (NOI), najstarsza organizacja czarnych nacjonalistów w USA, zachowuje konsekwentnie tradycję antysemityzmu i rasizmu od założenia w latach 1930.


Za rządów Farrakhana, który głosi antysemityzm i promuje antysemityzm oraz rasizm przez całe 30 lat przewodzenia NOI, organizacja używała swoich programów, instytucji i mediów do szerzenia nienawiści.


Podczas gdy Farrakhan często mówi o poważnych problemach społeczności Afrykańsko-Amerykańskiej, włącznie z rasizmem, brutalnością policji i różnicami ekonomicznymi, często wini Żydów za te społeczne problemy.

O Louisie Farrakhanie Anti-Defamation League pisze:

Bardziej niż którykolwiek inny przywódca NOI Louis Farrakhan zbudował dziedzictwo dzielenia [społeczeństwa] jako czołowy antysemita w Ameryce....


W ostatnich latach Farrakhan prowadzi szeroko zakrojoną antyżydowską kampanię, podczas której wygłosił najbardziej nienawistne przemówienia w całej swojej karierze. Wielokrotnie utrzymywał, że Żydzi byli odpowiedzialni za handel niewolnikami, jak również za zamachy 9/11, oraz że nieustannie spiskują, by kontrolować rząd, media, Hollywood i rozmaitych ludzi z czarnej społeczności oraz organizacje.


Farrakhan często także zaprzecza, jakoby Żydzi mieli uprawnione roszczenia do swojej religii i do ziemi Izraela, twierdząc, że judaizm jest tylko „oszukańczym kłamstwem” i „teologicznym błędem” propagowanym przez Żydów, by wzmocnić kontrolę nad gospodarką Ameryki i jej polityką zagraniczną i krajową.

Niezrównany Middle East Media Research Institute (MEMRI) ma rekordową liczbę wideo z nagraniami antysemickich wystąpień Farrakhana i innych aktywistów NOI. Przemawiając do tłumu na corocznym Saviors' Day Convention w Chicago 17 lutego 2019 roku, „uczony asystent” Farrakhana, Wesley Muhammad, także wysunął dziwaczne twierdzenia. MEMRI streścił je następująco:

Powiedział, że żydowski duch jest odpowiedzialny za „naukową produkcję homoseksualizmu i transgenderyzmu wśród czarnych ludzi” oraz za uczynienie „broni” z marihuany, by „sfeminizować” czarnych amerykańskich mężczyzn. Muhammad powiedział, że Louis Farrakhan i Naród Islamu nie dopuszczają do całkowitej "demaskulinizacji” czarnych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że „prawdziwymi semitami” są „czarni semici” i że pewna część spośród Żydów jest prawdziwymi antysemitami.

Ta kombinacja niepowiązanych ze sobą uprzedzeń, wypaczeń (amerykańscy czarni niewiele mają wspólnego z semitami) i nieuzasadnionej złośliwości wobec Żydów dochodzi do niezwykle wręcz amoralnej mowy nienawiści. Ale w Narodzie Islamu nie było trudno pójść jeszcze dalej.


Tego samego dnia, na tym samym zgromadzeniu, przywódca NOI, Farrakhan, powiedział więcej niż jego asystent. Raz jeszcze MEMRI dostarczył pełnego tekstu oraz streszczenia jego czterogodzinnego przemówienia:

Farrakhan powiedział, że pewni ludzi, którzy nazywają siebie Żydami, żeby ukryć swoją prawdziwą tożsamość, są „synagogą Szatana”. Twierdził, że Żydzi nie pozwalają czarnym na używanie słowa „holocaust” do opisania handlu niewolnikami i krytykował Żydów za wiarę, że „cierpienia sześciu milionów Żydów jest warte 7 miliardów istnień ludzkich". Wyjaśnił, że Mojżesz nauczył Żydów „podstępologii”, że żydowscy uczeni stworzyli Talmud i że „talmudyczni Żydzi” są  winowajcami, którzy uważają się za bogów. Twierdził, że połownictwo i niewolnictwo czarnych jest usprawiedliwiane w Talmudzie i że Żydzi eksploatowali Amerykanów przez drapieżne pożyczki, ponieważ Talmud pozwala Żydom na oszukiwanie nie-Żydów. Ponadto Farrakhan powiedział, że Federal Reserve jest ”rodziną bogatych Żydów” i że rzeczy takie jak pedofilia, perwersja seksualna, prostytucja, kultura gwałtu, małżeństwa gejów, aborcja, seks analny i pewne praktyki seksualne, które, jak powiedział, są powszechne w Hollywood, można wszystkie prześledzić do szatańskich wpływów talmudycznych Żydów. Dodał: „Talmud [i jego] wpływ na Sąd Najwyższy i na prawa tego kraju musi zostać zakwestionowany”.  

Jest ironiczne, że wiążąc Żydów z transatlantyckim handlem niewolnikami (w rzeczywistości, żydowskie uczestnictwo w nim było "bez znaczenia") ignoruje się fakt, że arabsko-muzułmański handel niewolnikami z Afryki przez pustynię Sahary był dużo większy i trwał dłużej niż handel europejski. I to biali Europejczycy znieśli cały handel niewolnikami.


Bezsensowna próba Farrakhana obwinienia Żydów o wszystkie rzeczy, których nie znosi, włącznie z wielkimi zbrodniami, jest echem nieustannych oskarżeń ze strony politycznej lewicy i Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Izrael jest najgorszym krajem na świecie – jedynym krajem, który wybierają do powtarzanego potępienia bez dowodów, mimo istnienia wielu innych krajów, które skandalicznie łamią prawa człowieka i dopuszczają się zbrodni militarnych (na przykład tutajtutaj i tutaj).


Ta wynikająca z uprzedzeń nienawiść do Izraela być może wyjaśnia dziwaczny sojusz między niektórymi liberałami i Narodem Islamu. Marsze Kobiet z 21 stycznia 2017 roku były mocno lewicowe, z głównym celem, jak się wydawało, zaprotestowania przeciwko nowej administracji USA prezydenta Donalda J. Trumpa. Marsz przyjął jednak również wiele z tego, co jak najbardziej jest częścią amerykańskich wartości, sprawy, co do których już istnieją prawa zaakceptowane w na ogół przez większość obywateli USA. Na przykład, założycielki sformułowały następujące Zasady jedności ruchu:

Musimy stworzyć społeczeństwo, w którym kobiety – włącznie z czarnymi kobietami, rdzennymi kobietami, biednymi kobietami, imigrantkami, niepełnosprawnymi kobietami, żydowskimi kobietami, muzułmańskimi kobietami, lesbijkami, biseksualnymi i transkobietami – są wolne i mogą opiekować się i pielęgnować swoje rodziny, jakkolwiek są one zbudowane, w bezpiecznym i zdrowym środowisku, wolnym od przeszkód strukturalnych.  

Stany Zjednoczone zawsze były na czele ruchów społecznych, szczególnie reform na rzecz praw kobiet. Inne elementy zasad Marszu obejmują inne amerykańskie wartości: położenie kresu przemocy wobec kobiet, prawa reprodukcyjne, prawa obywatelskie, prawa dla niepełnosprawnych, prawa imigrantów (w tym, co zawsze było narodem imigrantów), LGBT i podobne prawa (jak ustaliło orzeczenie Sądu Najwyższego z 2015 roku, dopuszczając małżeństwa między osobami tej samej płci).


W sytuacji, w której większość liberałów i konserwatystów zgadza się w sprawie większości tych wartości, można zapytać, jak to się stało, że trzy z czterech członkiń zarządu Marszu Kobiet akceptują i chwalą przywódcę Narodu Islamu Louisa Farrakhana, a nawet brały udział w jego wiecu w Saviors' Day w 2018 roku. Tymi trzema są Linda Sarsour, Tamika Mallory i Carmen Perez. Czwarta członkini zarządu i współprzewodnicząca, Bob Bland, zajęła zupełnie inne stanowisko i ostro potepiła Farrakhana.


Mallory, która jest czarna, próbowała usprawiedliwić swoje stosunki z Farrakhanem, mówiąc:

"Jako przywódczyni, jako czarna przywódczyni w kraju, który nadal ma bardzo poważne, nierozwiązane kwestie dotyczące doświadczeń czarnych w tym kraju, chodzę do wielu trudnych miejsc – powiedziała Mallory w wywiadzie dla "The View." – Gdziekolwiek są moi ludzie, ja także muszę być”.

Mallory nie szczędziła pochwał Farrakhanowi. Zamieściła na Instagram swoje zdjęcie z nim razem po wiecu, nazywając go "GOAT" -- the "greatest of all time" [największy we wszystkich czasach].


Ostro krytykowano ją za ten związek. Adam Serwer w artykule z 2018 roku dla „Atlantic”, pisał, że "Dla ludzi spoza czarnej społeczności trwająca atrakcyjność Narodu Islamu, mimo jego bigoterii, może wydawać się niepojęta”.


Teresa Shook, założycielka Marszu Kobiet, zażądała ustąpienia wszystkich czterech członkiń zarządu „za pozwolenie na to, by ‘antysemityzm, uczucia anty-LBGTQIA i nienawistna, rasistowska retoryka’ stały się częścią platformy".


Podobnie komentowała na Twitterze Bland:

"Przez lata Louis Farrakhan wygłaszał opinie, które są antysemickie, mizoginistyczne, homofobiczne i transfobiczne, których nie popieram ani nie akceptuję”.

Bland mogła potępić Farrakhana, ale sama re-tweetowała antyizraelskie wypowiedzi.


W rzeczywistości Farrakhan reprezentuje niemal wszystko, co – zgodnie ze swoimi Zasadami - Marsz Kobiet potępia. Jest mizoginem, który chce utrzymać kobiety w ich tradycyjnych rolach, nienawidzi wszystkich ludzi LGBT w wyjątkowo zjadliwy sposób, jest czarnym separatystą, w odróżnieniu od maszerujących, którzy wzywają do jedności między rasami, i okazywał gorące poparcie wielu dyktatorom, szczególnie nieżyjącemu już prezydentowi Libii Mu'ammarowi Kaddafiemu, Robertowi Mugabe z Zimbabwe  i Fidelowi Castro z Kuby (patrz tutaj) – podczas gdy postępowy Marsz Kobiet dąży do reform demokratycznymi środkami, osiągniętych przez współpracę wolnych ludzi.  


ważnym artykule opublikowanym 19 marca 2019 r. w piśmie ”Tablet” James Kirchick z Brookings Institution bada dziwaczny związek między Narodem Islamu a Marszem Kobiet i pisze o tym, jak antysemityzm na lewicy zapuścił głębokie korzenie. Z wszystkich żenujących kompromisów dokonanych przez przywódczynie Marszu, antysemityzm wydaje się najgorszy.


Kirchick pisze:

Chociaż oddziały Marszu Kobiet w całym kraju odrzuciły to, co widziały jako jawny antysemityzm przywódczyń ruchu - odwołując marszepotępiając związki tej grupy z Farrakhanem, oraz w inny sposób odcinając się od krajowej organizacji – zwrot „biali Żydzi” szybko wszedł do powszechnego użytku wśród tych, którzy chcieli uniewinnić Mallory, Perez i Sarsour.

Następnie omawia to, w jaki sposób żydowska „białość” podważa prawomocne twierdzenia, że Żydzi są uciskaną mniejszością:

Powtarzając twierdzenie Mallory, że Żydzi jako grupa są zamieszani w uciskanie nie-białych, uczestnicy niedawnego sympozjum on line utrzymywali, że „biali Żydzi czerpią korzyści z białej supremacji i biorą w niej udział” i że antysemityzm nie jest „wyjątkową formą ucisku, ale częścią szerszych ram, które używają rozmaitych rodzajów ucisku, by wzmacniać się wzajemnie”. Zastępczyni szefowej Marszu Kobiet d/s komunikacji, Sophie Ellman-Golan, twierdziła, że "biali Żydzi, tak jak wszyscy biali ludzie, utrzymują w mocy białą supremację”. Autor o nazwisku Malcolm Harris żądał od krytyków tej koncepcji, by „pokazali mi statystyki, w których sytuację białych Żydów można sensownie odróżnić od sytuacji innych białych Amerykanów”.

Wyjaśniając znaczenie tego, Kirchick kontynuuje:

W zeszłym roku w Nowym Jorku było czterokrotnie więcej przestępstw przeciwko Żydom niż przeciwko czarnym – chociaż dwukrotnie więcej czarnych niż Żydów mieszka w tym mieście – i 20 razy więcej przestępstw przeciwko Żydom niż ludziom transgender. Głównym obiektem tych przestępstw nie byli Żydzi o ciemnej skórze, ale Żydzi, których łatwo było rozpoznać jako Żydów.

Kilka akapitów dalej wzmacnia ten argument:

Po rozruchach w 2017 roku w Charlottesville, gdzie grupa zwolenników białej supremacji i nazistów skandowała: „Żydzi nas nie zastąpią” i terroryzowała wielorasową grupę ludzi, którzy stanowili kontrmanifestację, izraelsko-amerykański pisarz Gershom Gorenberg napisał: "Ponieważ rasa jest dominującym powodem, dla którego niektórzy Amerykanie wierzą, że mogą dyskryminować i pogardzać innymi, instynktowną reakcją na nienawiść do Żydów jest próba dopasowania tego do kategorii rasowych”. Jest to jednak historycznie niepoprawny impuls. Jak to ujmuje Gorenberg w innym miejscu: "Kiedy dobrze jest być białym, my nie jesteśmy biali. Kiedy źle jest być białym, jesteśmy biali. Kiedy dobrze jest być Europejczykiem, jesteśmy z Lewantu. Kiedy Europejczycy są kolonialistami, my jesteśmy kolonialistami. Kiedy nienawidzą imigrantów, my sprowadziliśmy imigrantów. Kiedy nienawidzą kapitalistów, my jesteśmy kapitalistami”.

Polecam cały artykuł Kirchicka; zakończę jeszcze jednym, krótkim cytatem z tego artykułu:

"Odrażający, plugawy, jawny, rynsztokowy antysemityzm jest najwyraźniej przyjemnością, od której postępowa lewica nie chce lub nie potrafi się powstrzymać. Dlaczego?"


The Nation of Islam and Women’s „Social Justice”

Gatestone Institute, 10 kwietnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaDenis MacEoin

Mieszkający obecnie w USA pisarz irlandzki, autor 26 powieści, znawca literatury perskiej i arabskiej, były wykładowca na studiach islamistycznych, od dwóch lat związany z Gatestone Institute.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1563 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Igraszki z hasłem „nie zabijaj”   Koraszewski   2020-07-14
Jazydzi: historia prześladowań   Bulut   2020-07-13
Andrew Sullivan o nowomowie   Coyne   2020-07-12
Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk