Prawda

Czwartek, 18 lipca 2019 - 00:33

« Poprzedni Następny »


Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet


Denis MacEoin 2019-04-22

Louis Farrakhan, przywódca Narodu Islamu, reprezentuje niemal wszystko, co jest sprzeczne z ideą Marszu Kobiet. Jakim zatem sposobem trzy z czterech członkiń zarządu Marszu Kobiet akceptują i wychwalają Farrakhana? (Zdjęcie: Scott Olson/Getty Images)
Louis Farrakhan, przywódca Narodu Islamu, reprezentuje niemal wszystko, co jest sprzeczne z ideą Marszu Kobiet. Jakim zatem sposobem trzy z czterech członkiń zarządu Marszu Kobiet akceptują i wychwalają Farrakhana? (Zdjęcie: Scott Olson/Getty Images)

Niektórzy dobrze znają, a inni całkowicie ignorują długą i smutną historię antysemityzmu w islamie; historię która rozpoczęła się w VII wieku (a więc na samym początku istnienia islamu) i stała się bardziej nienawistna i brutalna w XXI wieku. Antysemityzm jest dziś połączony z niemal uniwersalnym antysyjonizmem, który wzmocniony przez wielu ludzi na politycznej „lewicy”, jest obecnie najbardziej powszechną i najbardziej zabójczą formą nienawiści do Żydów. Przyjmuje postać nie tylko obelgbojkotów i wojny prawnej, ale także wojenataków terrorystycznych i wezwań do zniszczenia państwa żydowskiego i do ludobójstwa Żydów.

Jest wiele rodzajów islamu, choć jego dwiema wielkimi gałęziami jest sunnizm i szyizm, z licznymi odłamami mistycznego sufizmu, który jest głównie sunnicki. Nowocześni ekstremiści muzułmańscy i grupy terrorystyczne trzymają się ściśle szariatu, Koranu i hadisów oraz innych form islamskiej wiary i praktyki. Bractwo Muzułmańskie, Taliban, Al-Kaida, Al-Szabaab, Hamas i niezliczone inne grupy uważają siebie za ortodoksyjnych muzułmanów, choć są między nimi spore różnice[1].


Istnieje jednak jeden dziwaczny przypadek ruchu, który przysięga lojalność wobec islamu, przestrzega pięciu filarów tej religii – wiara, modlitwa, post, dobroczynność i pielgrzymka do Mekki – wyznając równocześnie pewne nieislamskie przekonania. Tak się również składa, że jeśli to możliwe, jest z nich wszystkich najbardziej antysemicki.


Według
 Southern Poverty Law Center:

Od założenia w 1930 r. Nation of Islam (NOI) urósł w jedną z najbogatszych i najlepiej znanych organizacji w czarnej Ameryce, oferując liczne programy i imprezy zaprojektowane do polepszenia sytuacji Afrykanów-Amerykanów. Niemniej, jego dziwaczna teologia wrodzonej wyższości czarnych nad białymi i system wiary są zaciekle i konsekwentnie odrzucane przez muzułmanów głównego nurtu. Głęboko rasistowska, antysemicka i anty-LGBT retoryka jego przywódców, włącznie z najwyższym, Louisem Farrakhanem, zdobyła NOI czołową pozycję w szeregach organizacji nienawiści.

Gdyby było tu miejsce, byłoby fascynujące napisanie długiego artykułu o Narodzie Islamu: jego dziwnej historii, nagłym pojawieniu się w Detroit jego założyciela, Waritha D. Fard Muhammada (człowieka o niepewnej tożsamości) w 1930 roku, jego równie nagłym i nigdy niewyjaśnionym zniknięciu w 1934 roku; opanowaniu ruchu przez Elijaha Muhammada (zm. 1975); przejęciu przez Louis Farrakhan w 1977 roku, który jest nadal przywódcą; o kultopodobnych przekonaniach tego ruchu, które w kategoriach islamskich są czystą herezją; jego obecnym powiązaniu z kościołem scjentologii poprzez studia nad dianetyką; o rozwoju idei czarnej supremacji; i o wielu innych rzeczach.


Mimo twierdzenia, że jest islamską sektą, wiara, że czarni ludzie są wybraną rasą Boga, stoi w całkowitej sprzeczności z autentycznymi zasadami islamskimi, a mianowicie, że dla Boga liczy się wiara, a nie pochodzenie rasowe, wiara, która łączy wszystkich muzułmanów: białych, czarnych, brązowych i żółtych w jedną światową społeczność - umma.


Tutaj jednak zajmujemy się osłupiającym antysemityzmem NOI i jego atrakcyjnością dla niektórych, choć w żadnym razie nie dla wszystkich, na politycznej lewicy. A obok tego jest zaciekła nienawiść do ludzi LGBTQ, całkowicie sprzeczna z lewicowymi i liberalnymi wartościami.  


Według
 Anti-Defamation League:

Nation of Islam (NOI), najstarsza organizacja czarnych nacjonalistów w USA, zachowuje konsekwentnie tradycję antysemityzmu i rasizmu od założenia w latach 1930.


Za rządów Farrakhana, który głosi antysemityzm i promuje antysemityzm oraz rasizm przez całe 30 lat przewodzenia NOI, organizacja używała swoich programów, instytucji i mediów do szerzenia nienawiści.


Podczas gdy Farrakhan często mówi o poważnych problemach społeczności Afrykańsko-Amerykańskiej, włącznie z rasizmem, brutalnością policji i różnicami ekonomicznymi, często wini Żydów za te społeczne problemy.

O Louisie Farrakhanie Anti-Defamation League pisze:

Bardziej niż którykolwiek inny przywódca NOI Louis Farrakhan zbudował dziedzictwo dzielenia [społeczeństwa] jako czołowy antysemita w Ameryce....


W ostatnich latach Farrakhan prowadzi szeroko zakrojoną antyżydowską kampanię, podczas której wygłosił najbardziej nienawistne przemówienia w całej swojej karierze. Wielokrotnie utrzymywał, że Żydzi byli odpowiedzialni za handel niewolnikami, jak również za zamachy 9/11, oraz że nieustannie spiskują, by kontrolować rząd, media, Hollywood i rozmaitych ludzi z czarnej społeczności oraz organizacje.


Farrakhan często także zaprzecza, jakoby Żydzi mieli uprawnione roszczenia do swojej religii i do ziemi Izraela, twierdząc, że judaizm jest tylko „oszukańczym kłamstwem” i „teologicznym błędem” propagowanym przez Żydów, by wzmocnić kontrolę nad gospodarką Ameryki i jej polityką zagraniczną i krajową.

Niezrównany Middle East Media Research Institute (MEMRI) ma rekordową liczbę wideo z nagraniami antysemickich wystąpień Farrakhana i innych aktywistów NOI. Przemawiając do tłumu na corocznym Saviors' Day Convention w Chicago 17 lutego 2019 roku, „uczony asystent” Farrakhana, Wesley Muhammad, także wysunął dziwaczne twierdzenia. MEMRI streścił je następująco:

Powiedział, że żydowski duch jest odpowiedzialny za „naukową produkcję homoseksualizmu i transgenderyzmu wśród czarnych ludzi” oraz za uczynienie „broni” z marihuany, by „sfeminizować” czarnych amerykańskich mężczyzn. Muhammad powiedział, że Louis Farrakhan i Naród Islamu nie dopuszczają do całkowitej "demaskulinizacji” czarnych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że „prawdziwymi semitami” są „czarni semici” i że pewna część spośród Żydów jest prawdziwymi antysemitami.

Ta kombinacja niepowiązanych ze sobą uprzedzeń, wypaczeń (amerykańscy czarni niewiele mają wspólnego z semitami) i nieuzasadnionej złośliwości wobec Żydów dochodzi do niezwykle wręcz amoralnej mowy nienawiści. Ale w Narodzie Islamu nie było trudno pójść jeszcze dalej.


Tego samego dnia, na tym samym zgromadzeniu, przywódca NOI, Farrakhan, powiedział więcej niż jego asystent. Raz jeszcze MEMRI dostarczył pełnego tekstu oraz streszczenia jego czterogodzinnego przemówienia:

Farrakhan powiedział, że pewni ludzi, którzy nazywają siebie Żydami, żeby ukryć swoją prawdziwą tożsamość, są „synagogą Szatana”. Twierdził, że Żydzi nie pozwalają czarnym na używanie słowa „holocaust” do opisania handlu niewolnikami i krytykował Żydów za wiarę, że „cierpienia sześciu milionów Żydów jest warte 7 miliardów istnień ludzkich". Wyjaśnił, że Mojżesz nauczył Żydów „podstępologii”, że żydowscy uczeni stworzyli Talmud i że „talmudyczni Żydzi” są  winowajcami, którzy uważają się za bogów. Twierdził, że połownictwo i niewolnictwo czarnych jest usprawiedliwiane w Talmudzie i że Żydzi eksploatowali Amerykanów przez drapieżne pożyczki, ponieważ Talmud pozwala Żydom na oszukiwanie nie-Żydów. Ponadto Farrakhan powiedział, że Federal Reserve jest ”rodziną bogatych Żydów” i że rzeczy takie jak pedofilia, perwersja seksualna, prostytucja, kultura gwałtu, małżeństwa gejów, aborcja, seks analny i pewne praktyki seksualne, które, jak powiedział, są powszechne w Hollywood, można wszystkie prześledzić do szatańskich wpływów talmudycznych Żydów. Dodał: „Talmud [i jego] wpływ na Sąd Najwyższy i na prawa tego kraju musi zostać zakwestionowany”.  

Jest ironiczne, że wiążąc Żydów z transatlantyckim handlem niewolnikami (w rzeczywistości, żydowskie uczestnictwo w nim było "bez znaczenia") ignoruje się fakt, że arabsko-muzułmański handel niewolnikami z Afryki przez pustynię Sahary był dużo większy i trwał dłużej niż handel europejski. I to biali Europejczycy znieśli cały handel niewolnikami.


Bezsensowna próba Farrakhana obwinienia Żydów o wszystkie rzeczy, których nie znosi, włącznie z wielkimi zbrodniami, jest echem nieustannych oskarżeń ze strony politycznej lewicy i Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Izrael jest najgorszym krajem na świecie – jedynym krajem, który wybierają do powtarzanego potępienia bez dowodów, mimo istnienia wielu innych krajów, które skandalicznie łamią prawa człowieka i dopuszczają się zbrodni militarnych (na przykład tutajtutaj i tutaj).


Ta wynikająca z uprzedzeń nienawiść do Izraela być może wyjaśnia dziwaczny sojusz między niektórymi liberałami i Narodem Islamu. Marsze Kobiet z 21 stycznia 2017 roku były mocno lewicowe, z głównym celem, jak się wydawało, zaprotestowania przeciwko nowej administracji USA prezydenta Donalda J. Trumpa. Marsz przyjął jednak również wiele z tego, co jak najbardziej jest częścią amerykańskich wartości, sprawy, co do których już istnieją prawa zaakceptowane w na ogół przez większość obywateli USA. Na przykład, założycielki sformułowały następujące Zasady jedności ruchu:

Musimy stworzyć społeczeństwo, w którym kobiety – włącznie z czarnymi kobietami, rdzennymi kobietami, biednymi kobietami, imigrantkami, niepełnosprawnymi kobietami, żydowskimi kobietami, muzułmańskimi kobietami, lesbijkami, biseksualnymi i transkobietami – są wolne i mogą opiekować się i pielęgnować swoje rodziny, jakkolwiek są one zbudowane, w bezpiecznym i zdrowym środowisku, wolnym od przeszkód strukturalnych.  

Stany Zjednoczone zawsze były na czele ruchów społecznych, szczególnie reform na rzecz praw kobiet. Inne elementy zasad Marszu obejmują inne amerykańskie wartości: położenie kresu przemocy wobec kobiet, prawa reprodukcyjne, prawa obywatelskie, prawa dla niepełnosprawnych, prawa imigrantów (w tym, co zawsze było narodem imigrantów), LGBT i podobne prawa (jak ustaliło orzeczenie Sądu Najwyższego z 2015 roku, dopuszczając małżeństwa między osobami tej samej płci).


W sytuacji, w której większość liberałów i konserwatystów zgadza się w sprawie większości tych wartości, można zapytać, jak to się stało, że trzy z czterech członkiń zarządu Marszu Kobiet akceptują i chwalą przywódcę Narodu Islamu Louisa Farrakhana, a nawet brały udział w jego wiecu w Saviors' Day w 2018 roku. Tymi trzema są Linda Sarsour, Tamika Mallory i Carmen Perez. Czwarta członkini zarządu i współprzewodnicząca, Bob Bland, zajęła zupełnie inne stanowisko i ostro potepiła Farrakhana.


Mallory, która jest czarna, próbowała usprawiedliwić swoje stosunki z Farrakhanem, mówiąc:

"Jako przywódczyni, jako czarna przywódczyni w kraju, który nadal ma bardzo poważne, nierozwiązane kwestie dotyczące doświadczeń czarnych w tym kraju, chodzę do wielu trudnych miejsc – powiedziała Mallory w wywiadzie dla "The View." – Gdziekolwiek są moi ludzie, ja także muszę być”.

Mallory nie szczędziła pochwał Farrakhanowi. Zamieściła na Instagram swoje zdjęcie z nim razem po wiecu, nazywając go "GOAT" -- the "greatest of all time" [największy we wszystkich czasach].


Ostro krytykowano ją za ten związek. Adam Serwer w artykule z 2018 roku dla „Atlantic”, pisał, że "Dla ludzi spoza czarnej społeczności trwająca atrakcyjność Narodu Islamu, mimo jego bigoterii, może wydawać się niepojęta”.


Teresa Shook, założycielka Marszu Kobiet, zażądała ustąpienia wszystkich czterech członkiń zarządu „za pozwolenie na to, by ‘antysemityzm, uczucia anty-LBGTQIA i nienawistna, rasistowska retoryka’ stały się częścią platformy".


Podobnie komentowała na Twitterze Bland:

"Przez lata Louis Farrakhan wygłaszał opinie, które są antysemickie, mizoginistyczne, homofobiczne i transfobiczne, których nie popieram ani nie akceptuję”.

Bland mogła potępić Farrakhana, ale sama re-tweetowała antyizraelskie wypowiedzi.


W rzeczywistości Farrakhan reprezentuje niemal wszystko, co – zgodnie ze swoimi Zasadami - Marsz Kobiet potępia. Jest mizoginem, który chce utrzymać kobiety w ich tradycyjnych rolach, nienawidzi wszystkich ludzi LGBT w wyjątkowo zjadliwy sposób, jest czarnym separatystą, w odróżnieniu od maszerujących, którzy wzywają do jedności między rasami, i okazywał gorące poparcie wielu dyktatorom, szczególnie nieżyjącemu już prezydentowi Libii Mu'ammarowi Kaddafiemu, Robertowi Mugabe z Zimbabwe  i Fidelowi Castro z Kuby (patrz tutaj) – podczas gdy postępowy Marsz Kobiet dąży do reform demokratycznymi środkami, osiągniętych przez współpracę wolnych ludzi.  


ważnym artykule opublikowanym 19 marca 2019 r. w piśmie ”Tablet” James Kirchick z Brookings Institution bada dziwaczny związek między Narodem Islamu a Marszem Kobiet i pisze o tym, jak antysemityzm na lewicy zapuścił głębokie korzenie. Z wszystkich żenujących kompromisów dokonanych przez przywódczynie Marszu, antysemityzm wydaje się najgorszy.


Kirchick pisze:

Chociaż oddziały Marszu Kobiet w całym kraju odrzuciły to, co widziały jako jawny antysemityzm przywódczyń ruchu - odwołując marszepotępiając związki tej grupy z Farrakhanem, oraz w inny sposób odcinając się od krajowej organizacji – zwrot „biali Żydzi” szybko wszedł do powszechnego użytku wśród tych, którzy chcieli uniewinnić Mallory, Perez i Sarsour.

Następnie omawia to, w jaki sposób żydowska „białość” podważa prawomocne twierdzenia, że Żydzi są uciskaną mniejszością:

Powtarzając twierdzenie Mallory, że Żydzi jako grupa są zamieszani w uciskanie nie-białych, uczestnicy niedawnego sympozjum on line utrzymywali, że „biali Żydzi czerpią korzyści z białej supremacji i biorą w niej udział” i że antysemityzm nie jest „wyjątkową formą ucisku, ale częścią szerszych ram, które używają rozmaitych rodzajów ucisku, by wzmacniać się wzajemnie”. Zastępczyni szefowej Marszu Kobiet d/s komunikacji, Sophie Ellman-Golan, twierdziła, że "biali Żydzi, tak jak wszyscy biali ludzie, utrzymują w mocy białą supremację”. Autor o nazwisku Malcolm Harris żądał od krytyków tej koncepcji, by „pokazali mi statystyki, w których sytuację białych Żydów można sensownie odróżnić od sytuacji innych białych Amerykanów”.

Wyjaśniając znaczenie tego, Kirchick kontynuuje:

W zeszłym roku w Nowym Jorku było czterokrotnie więcej przestępstw przeciwko Żydom niż przeciwko czarnym – chociaż dwukrotnie więcej czarnych niż Żydów mieszka w tym mieście – i 20 razy więcej przestępstw przeciwko Żydom niż ludziom transgender. Głównym obiektem tych przestępstw nie byli Żydzi o ciemnej skórze, ale Żydzi, których łatwo było rozpoznać jako Żydów.

Kilka akapitów dalej wzmacnia ten argument:

Po rozruchach w 2017 roku w Charlottesville, gdzie grupa zwolenników białej supremacji i nazistów skandowała: „Żydzi nas nie zastąpią” i terroryzowała wielorasową grupę ludzi, którzy stanowili kontrmanifestację, izraelsko-amerykański pisarz Gershom Gorenberg napisał: "Ponieważ rasa jest dominującym powodem, dla którego niektórzy Amerykanie wierzą, że mogą dyskryminować i pogardzać innymi, instynktowną reakcją na nienawiść do Żydów jest próba dopasowania tego do kategorii rasowych”. Jest to jednak historycznie niepoprawny impuls. Jak to ujmuje Gorenberg w innym miejscu: "Kiedy dobrze jest być białym, my nie jesteśmy biali. Kiedy źle jest być białym, jesteśmy biali. Kiedy dobrze jest być Europejczykiem, jesteśmy z Lewantu. Kiedy Europejczycy są kolonialistami, my jesteśmy kolonialistami. Kiedy nienawidzą imigrantów, my sprowadziliśmy imigrantów. Kiedy nienawidzą kapitalistów, my jesteśmy kapitalistami”.

Polecam cały artykuł Kirchicka; zakończę jeszcze jednym, krótkim cytatem z tego artykułu:

"Odrażający, plugawy, jawny, rynsztokowy antysemityzm jest najwyraźniej przyjemnością, od której postępowa lewica nie chce lub nie potrafi się powstrzymać. Dlaczego?"


The Nation of Islam and Women’s „Social Justice”

Gatestone Institute, 10 kwietnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaDenis MacEoin

Mieszkający obecnie w USA pisarz irlandzki, autor 26 powieści, znawca literatury perskiej i arabskiej, były wykładowca na studiach islamistycznych, od dwóch lat związany z Gatestone Institute.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1328 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

USA i Iran: Co NIE jest mądrą polityką   Rafizadeh   2019-07-16
Dziesięciolecia szczucia na brytyjskich Żydów   Collier   2019-07-16
Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28
Bahrajn dowodzi raz jeszcze: jeśli ”pokój” nie jest etapem do zniszczenia Izraela, to palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani     2019-06-27
Nowa kultura politycznej przemocy w Turcji   Bekdil   2019-06-23
Zły sen Arabów: absorbowanie Palestyńczyków   Toameh   2019-06-21
Podtrzymuję to, co napisałam o „Palestynie”   Chesler   2019-06-20
Zakrywanie kultury, żeby ”nie urazić”   Meotti   2019-06-18
Dlaczego geje stają po stronie kultur, które ich mordują?   Rosenthal   2019-06-17
Szanse rozmowy o prawdziwym arabsko-izraelskim pokoju na konferencji w Bahrajnie   Bryen   2019-06-16
Palestyńczyk wbija nóż i natychmiast pojawiają się usprawiedliwienia   Flatow   2019-06-15
Oczywiście Palestyńczycy nie potrafią się rządzić. Bowiem w rzeczywistości nie chcą zbudować państwa – chcą zniszczyć inne państwo     2019-06-11
(Niezbyt) ukryte manipulacje mediów   Cohen   2019-06-10
Nigdy więcej   Lewin   2019-06-10
Rezerwiści na służbie walczą o Izrael na amerykańskich kampusach uniwersyteckich   Greenfield   2019-06-09
Biały terroryzm on line: identyfikowanie potencjalnych zagrożeń   Michael Davis   2019-06-08
Problem w Niemczech jest większy niż ”jarmułka”   Tobin   2019-06-08
Świat jest dziwaczny, skoro jedynym człowiekiem, który naprawdę próbuje pomóc Palestyńczykom, jest Jared Kushner – a wszyscy inni są przeciwko     2019-06-07
Dlaczego ”New York Times” próbuje storpedować plan pokojowy Trumpa?   Dershowitz   2019-06-04
Długie życie Roberta Bernsteina   Koraszewski   2019-06-03
WHO, Francja i flirtowanie z antysemityzmem   Yemini   2019-06-02
Dlaczego Palestyńczycy są tak przeciwni „Umowie Stulecia”?   Kedar   2019-06-01
Nowa lista Hamasu ze ”zdrajcami”   Toameh   2019-05-31
Akademicka wolność dla mnie, ale nie dla ciebie   Altabef   2019-05-29
Zbrodnia wojenna!: umieszczenie karteczki w Ścianie Zachodniej   Dershowitz   2019-05-28
Socjalizm to paskudna rzecz   Koraszewski   2019-05-27
Czy powinniśmy porównywać Indie i Izrael?   Julius   2019-05-27
Dajcie pokojowi szansę!   Tsalic   2019-05-26
Jak palestyńscy przywódcy karzą pacjentów   Tawil   2019-05-25
Jaka przyszłość czeka amerykańskich Żydów   Rosenthal   2019-05-24
Imigracja, czyli jak współczuć i być mądrym   Koraszewski   2019-05-23
Iran otrzymał status państwa nuklearnego   Yigal Carmon   2019-05-22
Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25
Wzgórza Golan i głębie hipokryzji   Mor   2019-04-24
Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet   MacEoin   2019-04-22
Cierpienia ludności Gazy   Kedar   2019-04-18
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów   Gerstenfeld   2019-04-16
Dlaczego Palestyńczycy uciekają z Libanu   Toameh   2019-04-14
Powodzie, mułłowie i Kopciuszek w kamaszach   Taheri   2019-04-12
“Dla jednego terrorysta…” – fragment książki   Landes   2019-04-12
Milan Kundera ostrzegał nas przed historyczną amnezją. Teraz widzimy ją znowu.   Morrison   2019-04-11
Morderstwa w Christchurch: prawdziwi współsprawcy   Milliere   2019-04-10
Zbrodnie Zachodu wobec prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie   Bergman   2019-04-09
Tysiące muzułmańskich kobiet zgwałconych, torturowanych, zabitych w syryjskich więzieniach. Gdzie są media, ONZ, grupy „praw człowieka”?   Tawil   2019-04-04
Inne porozumienie w sprawie pokoju   Toameh   2019-04-02
Wielka Brytania delegalizuje Hezbollah   Bergman   2019-04-01
Hamed Abdel-Samad o lewicy: Rasism niskich oczekiwań; Oni traktują muzułmanów jak małpy w zoo     2019-03-31
Turcja: Dziesiątki tysięcy ściganych sądownie za „obrażenie” Erdoğana   Bulut   2019-03-30
Fronda: „Brawo Polska - Wzgórza Golan nie dla Izraela!!!”   Koraszewski   2019-03-29
Podtrzymywanie palestyńskiej ”narracji”   Bergman   2019-03-28
Dla BBC nikab to „symbol buntu”   Pearson   2019-03-27
Zastraszony "New York Times" opublikował kłamstwa o ”większość Arabów usuniętych siłą z ich domów w Jaffie”     2019-03-26
To jeszcze nie apokalipsa   Jacoby   2019-03-25
Kolonialne pochodzenie sympatii do ”Żon ISIS”   Frantzman   2019-03-25
Izrael kontra jego wrogowie w Europie   Blum   2019-03-23
Janczarzy silnej tożsamości, czyli więź społeczna i grupy odniesienia   Koraszewski   2019-03-16
Amnesty International narzeka na sytuację, którą pomogła stworzyć   Flatow   2019-03-16
Badanie – nadal nie ma związku między autyzmem a szczepionką MMR   Novella   2019-03-15
Każdego dnia jedenastu chrześcijan zostaje zabitych za swoją wiarę   Ibrahim   2019-03-15
Julian Baggini: Jak możemy nadal podziwiać postaci z przeszłości, które były ksenofobami   Coyne   2019-03-13
Czy jest miejsce dla energii odnawialnej?   Novella   2019-03-11
Kto pomoże uratować Jazydów?   Saleh   2019-03-11
Były sobie drzewa   Ferus   2019-03-10
Dlaczego energia odnawialna nie może uratować planety   Shellenberger   2019-03-09
Zjednoczony Kościół Chrystusa niesprawiedliwie atakuje Izrael   MacEoin   2019-03-09
Putin wchodzi do klubu oszukanych przez mułłów   Taheri   2019-03-08
Oburzenie w Syrii i Iraku, że  członkowie isis są na Zachodzie traktowani jak znakomitości   Frantzman   2019-03-06
Nie widzimy lasu zza drzew   Lomborg   2019-03-05
Polowanie na Benjamina Netanjahu   Rosenthal   2019-03-04
Europa: Próba legitymizacji irańskiego reżimu   Meotti   2019-03-01
Turcja: Jednoczenie ”Armii Islamu”, by pokonać pewien kraj   Bulut   2019-02-27
Żydzi powinni móc mieszkać wszędzie   Maroun   2019-02-26
Filipiny: chrześcijanie mordowani, bomby w kościołach   Ibrahim   2019-02-21
40. rocznica Islamskiej Republiki Iranu   Rafizadeh   2019-02-21
Ludzie, którzy twierdza, że „Palestyna jest kwestią rasowej sprawiedliwości”, są prawdziwymi rasistami     2019-02-20
Unia Europejska wchodzi w kompletny orwellizm   Bergman   2019-02-19
Amerykanin w Warszawie i kilka uwag o historii   Koraszewski   2019-02-18
Fikcyjny Abbas jest wymówką, by patrzeć w inną stronę   Maroun   2019-02-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk