Prawda

Piątek, 31 marca 2023 - 08:17

« Poprzedni Następny »


Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela


Bassam Tawil 2023-03-17

Wygląda na to, że UE sfinansowała dosłownie tysiące nielegalnych palestyńskich budynków modułowych na terytorium, które zgodnie z prawem podlega wyłącznie izraelskiej jurysdykcji. W ten sposób UE zachęca Palestyńczyków do angażowania się w jednostronne działania z naruszeniem porozumień podpisanych między Palestyńczykami a Izraelem. Na zdjęciu: nielegalne palestyńskie obozowisko Chan Al-Ahmar, położone kilka metrów od autostrady łączącej Jerozolimę z Morzem Martwym i Doliną Jordanu. (Źródło obrazu: TrickyH/Wikimedia Commons)

Wygląda na to, że UE sfinansowała dosłownie tysiące nielegalnych palestyńskich budynków modułowych na terytorium, które zgodnie z prawem podlega wyłącznie izraelskiej jurysdykcji. W ten sposób UE zachęca Palestyńczyków do angażowania się w jednostronne działania z naruszeniem porozumień podpisanych między Palestyńczykami a Izraelem. Na zdjęciu: nielegalne palestyńskie obozowisko Chan Al-Ahmar, położone kilka metrów od autostrady łączącej Jerozolimę z Morzem Martwym i Doliną Jordanu. (Źródło obrazu: TrickyH/Wikimedia Commons)Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie, Sven Koopmans, oświadczył 17 lutego: „UE chce budować silniejsze więzi z Izraelem, ale stosunki pozostają niestety obciążone budową nielegalnych osiedli na ziemi palestyńskiej”.


Tym, co Koopmans zapomniał powiedzieć, jest fakt, że to Palestyńczycy zbudowali dosłownie dziesiątki tysięcy nielegalnych struktur na Zachodnim Brzegu, w Obszarze C, które zgodnie z Porozumieniami z Oslo znajduje się pod pełnym izraelskim nadzorem nad bezpieczeństwem i cywilną jurysdykcją.


Koopmans zapomniał też wspomnieć, że UE pomaga Autonomii Palestyńskiej (AP) w nielegalnej budowie na masową skalę, torując drogę do faktycznej aneksji terytorium.


Tytułem wstępu: Na mocy porozumień z Oslo Zachodni Brzeg [Judea i Samaria, MK] został podzielony na trzy strefy — niepoetycko nazwane Obszarami A, B i C — na czas negocjacji w sprawie trwałego rozwiązania kwestii granic. Obszar A znajduje się pod pełną kontrolą Palestyńczyków, Obszar B jest pod kontrolą Palestyńczyków poza sprawami bezpieczeństwa. Obszar C jest oficjalnie obszarem izraelskim, który wciąż wymaga negocjacji.


UE nie ingeruje w żadne inne miejsce na planecie poza Obszarem C – nie w sprawy Kurdów, Asyryjczyków, Jazydów, Ujgurów, Kaszmirczyków, Tybetańczyków lub Greków cypryjskich. Palestyńczycy nadal są jedyną grupą na unijnej liście ludów, gdzie można ingerować. Wydaje się, że ta nadmierna uwaga wynika nie tyle z miłości do Palestyńczyków, ile z nienawiści do Izraela.


Wysłannicy kilku krajów UE wyrazili ostatnio zaniepokojenie „jednostronnymi działaniami” Izraela, a na początku tego roku Josep Borell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wezwał Izrael do unikania „jednostronnych działań”, w tym osadnictwa i wyburzania nielegalnych struktur palestyńskich, zwłaszcza na Zachodnim Brzegu w rejonie Hebronu.


Kiedy Palestyńczycy narzekają na „jednostronne działania”, mają na myśli izraelskie środki antyterrorystyczne i budowę nowych domów dla rodzin żydowskich. Palestyńczycy nie chcą, aby izraelskie siły bezpieczeństwa ścigały terrorystów. Nie chcą też widzieć, jak Izrael buduje domy dla Żydów.


Jednak ministerstwo wywiadu Izraela stwierdziło w niedawno odtajnionym raporcie, że

„zagraniczne rządy przekazały setki milionów euro palestyńskim projektom na Obszarze C w Judei i Samarii… Takie finansowanie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i odpowiednimi umowami… Raport opisuje, jak Palestyńczycy wykorzystują fundusze UE do budowy tysiące nielegalnych budowli i zagarniają duże połacie gruntów rolnych. ” [Kursywa dodana]

Wygląda na to, że UE sfinansowała dosłownie tysiące nielegalnych palestyńskich budynków modułowych na terytorium, które zgodnie z prawem podlega izraelskiej jurysdykcji. Co więcej, UE nigdy nie ukrywała swojej polityki wspierania Palestyńczyków w ich wysiłkach zmierzających do nielegalnego zajmowania ziemi i budowy nielegalnych struktur w Obszarze C Izraela.


Ostatnio UE bardziej koncentruje się na gruntach rolnych: za znacznie mniejszą inwestycję można zdobyć znacznie większy obszar.


W 2012 r. UE po raz pierwszy opracowała wszechstronną politykę dotyczącą Obszaru C wraz z zestawem konkretnych posunięć i działań.


W latach 2016-2019 UE przekazała łącznie 33 mln euro (35 mln dolarów) na „pomoc humanitarną i rozwojową w celu wsparcia Palestyńczyków mieszkających w Obszarze C”.


UE twierdzi, że współpracuje również z Autonomią Palestyńską w celu „rozwoju” Obszaru C. UE dodaje, że „wspiera projekty promujące rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia społeczności palestyńskich w Obszarze C w obszarach sektora prywatnego, środowiska i rolnictwa”.


UE otwarcie przyznaje, że pomaga Palestyńczykom w łamaniu prawa poprzez budowanie nielegalnych struktur na obszarze, który oficjalnie znajduje się pod pełną suwerennością Izraela.


W ten sposób UE zachęca Palestyńczyków do angażowania się w jednostronne działania z naruszeniem porozumień podpisanych między Palestyńczykami a Izraelem.


To ta sama UE, która nadal ostrzega Izrael, by nie podejmował żadnych „jednostronnych działań” i nadal krytykuje Izrael za budowanie i rozszerzanie „nielegalnych” osiedli na Zachodnim Brzegu.


Izraelska organizacja pozarządowa Regavim udokumentowała „5535 nowych nielegalnych budowli zbudowanych w 2022 roku, w porównaniu do 3076 budowli w tym samym okresie w 2021 roku” – w ciągu jednego roku prawie dwukrotność.


W ciągu ostatnich kilku lat w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu wzniesiono niezliczone palestyńskie domy modułowe finansowane przez UE. Powiewają nad nimi flagi UE i są ozdobione setkami unijnych znaków i naklejek.


Według Regavim od 2022 roku UE zbudowała 81 317 nielegalnych konstrukcji w Obszarze C.

„Oprócz tej nielegalnej budowy na masową skalę, rozproszonej na ogromnym obszarze geograficznym, dodatkowe zjawiska podsycają de facto aneksję terytorium przez Autonomię Palestyńską, masowe nielegalne projekty rolne na izraelskiej ziemi państwowej, wojna prawna finansowana przez zagraniczne koncerny… i skoordynowana kampania nacisków międzynarodowych. Wszystko to są elementy wykalkulowanej strategii, realizowanej pod auspicjami Autonomii Palestyńskiej, której deklarowanym celem jest stworzenie faktów w terenie wspierających jednostronną deklarację państwowości palestyńskiej, zadając poważny cios interesom narodowym Izraela i jego bezpieczeństwu".

Zaangażowanie UE w ekspansję nielegalnego osadnictwa palestyńskiego w obszarze C trwa przy całkowitym lekceważeniu porozumień z Oslo, których UE rzekomo przestrzega.


„Celem jest stworzenie ciągłych osad palestyńskich na Zachodnim Brzegu, a tym samym izolowanie i duszenie społeczności izraelskich” – napisał w 2019 r. Hillel Frisch, profesor nauk politycznych i historii Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Bar-Ilan.

„Po raz pierwszy w 100-letnim konflikcie między ruchem syjonistycznym (a później państwem Izrael) a palestyńskimi Arabami, Palestyńczycy przewyższają Żydów w strategicznym zasiedlaniu, na które ruch syjonistyczny miał monopol. Autonomia Palestyńska osiąga to pod auspicjami UE”.

W kwietniu 2012 r. Ministerstwo Samorządu Lokalnego Autonomii Palestyńskiej opublikowało strategiczny plan działania zatytułowany „Planowanie wsparcia dla społeczności palestyńskich w Obszarze C”. UE ogłosiła swoje poparcie dla tego planu w oficjalnym dokumencie zatytułowanym „Zagospodarowanie przestrzenne i dostęp do podstawowej infrastruktury w Obszarze C”.


Frisch wskazał, że już w 2016 roku UE wydała łącznie 10,5 miliona euro [11 milionów dolarów] na sporządzenie i wdrożenie planów zagospodarowania przestrzennego dla 90 palestyńskich osiedli oraz na wsparcie projektów zagospodarowania przestrzennego w Obszarze C we współpracy z Autonomią Palestyńską.

„Główny cel AP-UE jest jasny: stworzyć ciągłe osiedlenie arabskie od południa do północy Zachodniego Brzegu, jednocześnie udaremniając izraelskie plany stworzenia ciągłych dzielnic od Ma’ale Adumim do Jerozolimy (plan E-1).


Dotychczasowe osiągnięcia Autonomii Palestyńskiej były znaczące. Podczas gdy nowe izraelskie budownictwo maleje do zera na obszarach na wschód od Jerozolimy, Autonomii Palestyńskiej, z pomocą Europy, udało się zbudować domy dla dziesiątków tysięcy… na przestrzeni nie większej niż dziewięć kilometrów kwadratowych. Liczba ta jest ponad dwukrotnie większa niż liczba mieszkańców Ma'ale Adumim i innych izraelskich miejscowości w okolicy.


Na wschód od Ma’ale Adumim, Autonomia Palestyńska i UE zidentyfikowały prowizoryczne obozowiska Beduinów, z których najbardziej znanym jest al-Chan al-Ahmar, jako główną broń do przekształcenia Obszaru C w państwo palestyńskie. Te szybko rozwijające się obozowiska znajdują się w pobliżu głównych autostrad i są pozbawione systemów kanalizacyjnych i zorganizowanej utylizacji śmieci. Władze izraelskie wyznaczyły obszar na południe od Abu Dis, który zapewniałby wszystkie te udogodnienia, jednak Autonomia Palestyńska i UE nadal wspierają obozowiska Beduinów”.

Chan al-Ahmar byłby główną bronią, ponieważ znajduje się w odległości kilku metrów od autostrady łączącej Jerozolimę z Morzem Martwym i Doliną Jordanu. Palestyńczycy chcą, aby Chan al-Ahmar stał się osadą palestyńską, która odcięłaby Jerozolimę od tych terenów, a następnie chcą otoczyć miasto palestyńskimi osiedlami.


UE i Palestyńczycy działają zgodnie z programem uruchomionym w 2009 roku przez byłego premiera Autonomii Palestyńskiej Salama Fajjada.


„Plan Fajjada” z 2009 r. (oficjalnie zatytułowany „Palestyna: zakończenie okupacji, ustanowienie państwa”) był – i pozostaje – propozycją stworzenia faktów w terenie, które skończyłyby jako państwo palestyńskie, gdyby negocjacje się nie powiodły, pomijając w ten sposób konieczność negocjowania z Izraelem zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniach z Oslo.


Haczyk w tym, że jeśli Palestyńczycy wierzą, że mogą otrzymać państwo od jakiegoś podmiotu zewnętrznego, takiego jak UE, bez żadnych kosztów dla nich samych, to dlaczego mieliby w ogóle zawracać sobie głowę negocjacjami? W rzeczywistości przez lata unikali przystępowania do stołu negocjacyjnego, prawdopodobnie w nadziei na właśnie taką gratkę.


Beduini Jahalin byli doskonałym sposobem na ustanowienie pozaprawnego przyczółka.


Autonomii Palestyńskiej nie interesowało to, co leży w interesie Beduinów Jahalin. Tym, co było ważne dla Autonomii Palestyńskiej, była ziemia – wziąć ją w posiadanie, a następnie sprawić, by wszystko, co na niej zbudowano, wydawało się nieodwracalne. Tak więc, podczas gdy AP i UE nadal mówią o wynegocjowanej ugodzie dla Obszaru C (Obszary A i B są już pod kontrolą Palestyńczyków), nielegalne budowy w Obszarze C, który jest oficjalnie pod administracją Izraela, z ostatecznymi granicami do wynegocjowania, stanowią nowe fakty w terenie i oczywiście zachęcają Palestyńczyków do nienegocjowania. Dlaczego mieliby to robić, skoro mogą dostać wszystko, czego chcą, po prostu biorąc to?


Przy pomocy hojnego wsparcia państw członkowskich UE i krajów arabskich Autonomia Palestyńska uruchomiła również szereg „inicjatyw nacjonalistycznych”, koncentrując się na obszarach wiejskich i niezamieszkałych częściach Obszaru C. Podjęto skoordynowane działania w obszarach strategicznych, które miałyby największy wpływ na roszczenia Palestyny do suwerenności de facto.


Według
 Naomi Kahn, międzynarodowej dyrektorki Regavim:

„Europejczycy płacą za planowanie. Płacą za inżynierię. Płacą za wsparcie prawne. Płacą za infrastrukturę. Płacą za budowę, chociaż wiedzą, że jest to nielegalne i w kontrakty włączają klauzule o możliwym zburzeniu. Wpisują także w kontrakty reprezentację prawną, jeśli i kiedy dojdzie do sądu, ponieważ jest to nielegalne”.

Jednostronny plan Fajjada polegający na stworzeniu faktów dokonanych w terenie jest całkowicie sprzeczny z porozumieniami z Oslo, które stanowią, że „żadna ze stron nie zainicjuje ani nie podejmie żadnych kroków, które zmienią status Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy w oczekiwaniu na wynik negocjacji o ostateczny status".


„Jednostronne stanowienie faktów przez Palestyńczyków w terenie całkowicie podważa stanowisko Izraela w sprawie jakiegokolwiek wynegocjowanego porozumienia” – ostrzegł Regavim. UE wydaje się jednak wyraźnie zdecydowana na kontynuowanie nielegalnego planu Fajjada, by pomóc Palestyńczykom w ich zawłaszczaniu ziemi i nielegalnej budowie na masową skalę.


Pod koniec ubiegłego roku tajny dokument misji UE we wschodniej Jerozolimie pokazał, że Bruksela również aktywnie współpracuje z Autonomią Palestyńską i w jej imieniu w celu przejęcia Obszaru C Zachodniego Brzegu. Według tego dokumentu:

„Program UE dla Obszaru C ma na celu wspieranie odporności [palestyńskich] ludzi, usług i instytucji, wzmocnienie palestyńskiej obecności w Obszarze C oraz ochronę praw Palestyńczyków mieszkających w Obszarze C”.

Czas zwrócić uwagę na obłudną złośliwość urzędników UE, takich jak Sven Koopmans, którzy nadal oskarżają Izrael o podejmowanie „jednostronnych działań” i budowanie „nielegalnych” osiedli. Koopmans i inni wysocy urzędnicy UE najwyraźniej wiedzą, że działają nielegalnie: robią wszystko, co w ich mocy, aby ukryć fakt, że aktywnie pomagają Palestyńczykom w łamaniu prawa i łamaniu porozumień podpisanych z Izraelem.


Tak jak Izrael nie wtrąca się w wewnętrzne sprawy państw członkowskich UE, tak nadszedł czas, aby położyć kres trującej ingerencji UE w konflikt izraelsko-palestyński.


Przy okazji UE może również chcieć rozważyć prawdziwe źródło swojej śmiercionośnej obsesji na punkcie Izraela.


The EU’s Letha Obsession with Israel

Gatestone Institute, 9 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Bassam Tawil jest muzułmańskim badaczem i publicystą mieszkającym na Bliskim Wschodzie.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2350 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co myślą Palestyńczycy?   Hirsch   2023-03-30
Słowa nie mają znaczenia. Mamy władzę nad słowami, a nie odwrotnie.   Krauss   2023-03-29
Dziennikarze czczą Rogeta i porzucają obiektywizm   Bard   2023-03-29
Progresiści zwrócili Demokratów przeciwko Izraelowi   Tobin   2023-03-28
Roger Waters twierdzi, że odmawia się mu „wolności słowa”, obiecuje pozwać niemieckie miasta   Fitzgerald   2023-03-26
Dylematy demokraty, chochoła i warchoła   Koraszewski   2023-03-25
Czy niemowlęta nadal wygrywają wojny?   Taheri   2023-03-24
France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22
Niemiecki kanclerz obawia się zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-21
Niemieckie spojrzenie na globalne perspektywy   Taheri   2022-12-20
Historia medialnej intifady przeciwko Izraelowi   Chesler   2022-12-20
Mułłowie Iranu: kiedy zbudzi się Unia Europejska?   Rafizadeh   2022-12-15
Turcja i Izrael: otwarcia i ponowne zamknięcia   Bekdil   2022-12-15
Uwolnić Iran z rąk terrorystów i morderców   Grzegorz Lindenberg   2022-12-13
Długi cień zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-12
Głupota ujawnia się w działaniu   Bard   2022-12-12
Kolonializm i Żydzi, ofiary czy kolaboranci?   Julius   2022-12-11
Zniekształcona pamięć wojny koreańskiej   Shankar   2022-12-09
Czy Izrael powinien bojkotować palestyńskich Arabów?   Amos   2022-12-08
Komu wierzymy i dlaczego tak niechętnie?   Koraszewski   2022-12-07
Kolejne medialne wymówki dla Palestyńczyków i ich terroru   Bard   2022-12-07
Dwoje ludzi przekraczających rzeczywistość we wnętrzu jednego katalońskiego domu   Zbierski   2022-12-02
“New York Times” i jego współpracownicy   Fitzgerald   2022-12-02
Niewinne zdumienie pewnego socjologa   Koraszewski   2022-12-01
Wyjście ze stalinowskiego zimna   Ashenden   2022-11-29
Eureka! Odkryto arabskie lobby   Bard   2022-11-26
Stare irańskie hasło podbija świat   Taheri   2022-11-25
Nie, nierówności dochodów nie są najwyższe w historii. Są na historycznie niskim poziomie   Jacoby   2022-11-22
Porwanie studiów bliskowschodnich   i Alex Joffe   2022-11-20
Mistrzostwa świata w piłce nożnej i światowe rozgrywki   Collins   2022-11-19
Zabłąkane pociski: czego Ukraina (i Polska) mogą nauczyć się od Izraela   Frantzman   2022-11-18
Mroźna zima dla Europy: obwiniaj strategiczną ślepotę   Bekdil   2022-11-16
Thomas Friedman, zwolennik równego kopania wszystkiego, co izraelskie   Flatow   2022-11-14
Inwestowanie w naukę dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce   Bafana   2022-11-14
Kapitalizm to dobra rzecz   Koraszewski   2022-11-12
Skuteczna walka ze skrajnym ubóstwem   Jacoby   2022-11-11
Zabijanie Lewiatana tysiącem ciosów   Taheri   2022-11-10
Krytyczna teoria rasy i antysemityzm   Levick   2022-11-10
Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie   Opoku   2022-11-09
Niebezpieczeństwo „śpiącej” umowy nuklearnej: silniejsza Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran   Rafizadeh   2022-11-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk