Prawda

Sobota, 25 czerwca 2022 - 18:42

« Poprzedni Następny »


Human Rights Watch: raport o strasznym Izraelu


Elder of Ziyon 2016-01-23

Palestyńscy pracownicy w fabryce włókienniczej w osiedlu Barkan na Zachodnim Brzegu.
Palestyńscy pracownicy w fabryce włókienniczej w osiedlu Barkan na Zachodnim Brzegu.

Do jakiej organizacji praw człowieka możemy zwrócić się w sprawie wszechobecnego łamania praw człowieka, jakie zachodzi w przedsiębiorstwach będących własnością Arabów palestyńskich? Która organizacja „praw człowieka” wezwie do bojkotu przedsiębiorstw palestyńskich z powodu tego, jak eksploatują swoich pracowników?

Znam jedną organizację “praw człowieka”, która niczego w tej sprawie nie zrobi. Jest to bowiem organizacja oparta na podwójnych standardach, a ten raport jest tego kolejnym przykładem.

Najnowsza napaść Human Rights Watch na Izraeljest obszerna - ponad 51 tysięcy słów -  i nie mam dość czasu, by dementować wszystkie nieścisłości. Kilka pierwszych akapitów powinno jednak wystarczyć:

Niemal natychmiast po rozpoczęciu okupacji militarnej Zachodniego Brzegu w czerwcu 1967 r. rząd izraelski zaczął zakładać osiedla na okupowanych terytoriach izraelskich. Od początku w polityce osadniczej Izraela brały udział i korzystały z niej przedsiębiorstwa prywatne, jak również przyczyniały się do niej. Niniejszy raport szczegółowo omawia sposoby, na jakie przedsiębiorstwa międzynarodowe pomogły zbudować, finansować, obsługiwać i promować społeczności osadnicze. W wielu wypadkach same przedsiębiorstwa są „osadnikami”, przyciąganymi do osiedli częściowo z powodu niskich czynszów, ulgowych stóp podatkowych i dostępu do taniej, palestyńskiej siły roboczej.[1]

W rzeczywistości fizyczny odcisk stopy izraelskiej przedsiębiorczości na Zachodnim Brzegu jest większy niż osiedli mieszkalnych. W dodatku do centrów handlowych wewnątrz osiedli istnieje na Zachodnim Brzegu około 20 administrowanych przez Izrael zon przemysłowych zajmujących około 1365 hektarów, a izraelscy osadnicy nadzorują uprawę 9300 hektarów ziemi rolnej. W porównaniu, zabudowany obszar osiedli mieszkaniowych pokrywa 6 tysięcy hektarów (chociaż granice miejskie obejmują większy teren).

 

Jeśli to jest prawda, to możemy wykonać kilka działań arytmetycznych i zobaczyć, jak olbrzymie jest przedsięwzięcie osadnicze Izraela.

Zachodni Brzeg ma 5655 km2, czyli 565500 hektarów. Według HRW, szybko rosnące osiedla włącznie z przedsiębiorstwami zajmują 2,9% Zachodniego Brzegu.

W ciągu 49 lat.

W tym tempie Izrael całkowicie przejmie Zachodni Brzeg w roku 3705.

Czas sie kończy!

To wyjaśnia, dlaczego HRW podaje dane liczbowe bez kontekstu. Nie chcą, by ktokolwiek cokolwiek policzył.

Osiedla izraelskie na Zachodnim Brzegu naruszają prawa o okupacji. Czwarta Konwencja Genewska zabrania władzy okupacyjnej transferu swoich obywateli na terytoria, które okupuje, oraz transferu lub przesiedlania populacji wewnątrz lub poza to terytorium. Statut Rzymski, traktat założycielski Międzynarodowego Trybunału Karnego [ICC], ustanawia jurysdykcję Trybunału nad zbrodniami wojennymi, włącznie ze zbrodniami transferu części populacji cywilnej władz okupacyjnych na terytorium okupowane oraz przymusowego transferu populacji terytoriów okupowanych. Międzynarodowy Trybunał Karny posiada jurysdykcję wobec zbrodni popełnionych na terytorium państwa Palestyny, odkąd jest ona członkiem ICC, poczynając od 13 czerwca 2014 r., daty wyznaczonej przez Palestynę w deklaracji towarzyszącej przystąpieniu.

HRW nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób indywidualni Żydzi lub przedsiębiorstwa, których właścicielami są Żydzi, naruszają Konwencję Genewską przez dobrowolną przeprowadzkę na te terytoria. Pozwalanie obywatelom na przeprowadzenie się nie jest „transferem”. HRW używa swojego twierdzenia jako dowodu i ten dokument pełen jest takich przykładów.  

Konfiskata ziemi, wody i innych zasobów naturalnych przez Izrael na rzecz osiedli i mieszkańców Izraela narusza Konwencję haską z 1907 r., która zabrania władzy okupacyjnej wywłaszczania zasobów dla siebie. Ponadto izraelski projekt osadnictwa narusza międzynarodowe prawo człowieka, w szczególności dyskryminacyjna polityka Izraela wobec Palestyńczyków, która rządzi dosłownie każdym aspektem życia na obszarze Zachodniego Brzegu pod wyłączną kontrolą Izraela, znaną jako Obszar C, i która siłą wysiedla Palestyńczyków, zachęcając równocześnie do wzrostu osiedli żydowskich.

Ponieważ ponad 95% Palestyńczyków żyje na Obszarach A i B, przydałyby się konkretne dane w sprawie „wysiedlonych siłą”. Ale HRW nie chce, byście znali dane, które podważają ich twierdzenie. HRW nie poda danych, kiedy pokazują one, że sprawa jest znacznie mniejsza niż HRW chce, by ich czytelnicy sądzili. (Wielu „wysiedlonych” na Obszarze C to Beduini, którzy zbudowali domy niedawno i nielegalnie. Niektóre nielegalne osiedla były demontowane wiele razy. Jak wielu jednak musiało opuścić Obszar C? Jak wielu miało tam inne domy, poza tymi, które zbudowali nielegalnie? HRW nie chce, byście wiedzieli.)

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, wyrażonymi w “Wiodące zasady przedsiębiorczości i praw człowieka” ONZ,  oczekuje się, że przedsiębiorstwa wykażą należytą staranność w identyfikowaniu i minimalizowaniu naruszeń praw człowieka nie tylko we własnej działalności, ale także działalności, z którą są powiązane bezpośrednio przez stosunki profesjonalne. Oczekuje się od nich także, że podejmą skuteczne kroki, by unikać lub minimalizować potencjalne szkody dla praw człowieka – i rozważą zakończenie działalności tam, gdzie nie da się uniknąć lub zminimalizować poważnych negatywnych konsekwencji dla praw człowieka.

 

W oparciu o wnioski niniejszego raportu Human Rights Watch uważa, że należyta staranność wykazałaby, że działalność przedsiębiorcza mająca miejsce w osiedlach izraelskich lub przedsiębiorstwach izraelskich lub związana z nimi kontraktem nie może zminimalizować lub uniknąć przykładania się do tych nadużyć, jak długo zajmują się taką działalnością. Zdaniem Human Right Watch kontekst łamania praw człowieka, do którego przyczynia się przedsiębiorczość osadnicza, jest tak wszechobecna i poważna, że przedsiębiorstwa powinny zaprzestać prowadzenia działalności wewnątrz lub na rzecz osiedli, takiej jak budowa domów lub infrastruktury, albo dostarczanie usługi usuwania i składowania odpadów. Powinny także zaprzestać finansowania, administrowania, handlowania lub w inny sposób popierania osiedli lub działalności związanej z osiedlami i infrastrukturą.

HRW mówi, że przedsiębiorstwa żydowskie eksploatują Palestyńczyków i płacą im mniej niż płaca minimalna w Izraelu. Nawiasem mówiąc, jest to wbrew prawu izraelskiemu, ale pewni przedsiębiorcy bez skrupułów istotnie starają się obejść prawo przez płacenie arabskiemu pośrednikowi, by zakontraktował pracowników i płacił im niższą stawkę, która nadal jest wyższa niż standardowe zarobki palestyńskie.

 

Duża część raportu poświęcona jest próbom pokazania, jak przedsiębiorstwa żydowskie wykorzystują palestyńskich pracowników. Jest tu tylko jeden problem.

Jak pokazaliśmy wcześniej, firmy izraelskie płacą ponad dwukrotność płac Autonomii Palestyńskiej. Palestyńczycy, którzy pracują dla Izraelczyków, pracują mniejszą liczbę godzin niż ci, którzy pracują dla innych Palestyńczyków.

 

Jeśli jednak przedsiębiorstwa żydowskie oferują lepsze warunki pracy i lepsze płace oraz wymagają mniej przepracowanych godzin niż przedsiębiorstwa Arabów palestyńskich i mimo tego żydowscy właściciele przedsiębiorstw winni są naruszenia praw człowieka swoich pracowników, to musi się dojść do wniosku, że większość przedsiębiorców palestyńskich narusza prawa człowieka w znacznie poważniejszy sposób! Prawa człowieka są absolutne, nie zaś względne – może być niesprawiedliwe, że jest dyskryminacja płacowa, ale Arab, który jest lepiej opłacany i lepiej traktowany niż jego sąsiad, nie może powiedzieć, że jest ofiarą łamania praw człowieka, ale jego sąsiad nie jest.

 

Do jakiej organizacji praw człowieka możemy zwrócić się w sprawie wszechobecnego łamania praw człowieka, jakie zachodzi w przedsiębiorstwach będących własnością Arabów palestyńskich? Która organizacja „praw człowieka” wezwie do bojkotu przedsiębiorstw palestyńskich z powodu tego, jak eksploatują swoich pracowników?

Znam jedną organizację “praw człowieka”, która niczego w tej sprawie nie zrobi. Jest to bowiem organizacja oparta na podwójnych standardach, a ten raport jest tego kolejnym przykładem.


Human Rrights Watch publishes another deceptive anti-Israel report

19 stycznia 2016

W kolejnym poście Autor pokazuje inne ciekawe argumenty w tym raporcie, mające stanowić dowód żydowskiego zła.   

 

W tym raporcie czytamy m. in.:

Izrael ma na Zachodnim Brzegu system dwupoziomowy, który dostarcza uprzywilejowanego traktowania żydowskim osadnikom izraelskim, narzucając równocześnie gorsze warunki Palestyńczykom. 

Przedsiębiorstwa korzystają z dwupoziomowego systemu praw, reguł i usług, według których Izrael operuje w tych częściach Zachodniego Brzegu, które są pod jego wyłączną kontrolą, i który dostarcza uprzywilejowanych usług, rozwoju i  korzyści osadnikom żydowskim, narzucając równocześnie gorsze warunki Palestyńczykom.   

Zdaniem Human Rights Watch przedsiębiorstwa obsługujące osiedla, często odnoszą korzyści z dyskryminacyjnej polityki i praktyk Izraela, które szkodzą Palestyńczykom, uprzywilejowując żydowskich Izraelczyków.

Biorąc pod uwagę charakter osiedli jako niemal wyłącznie żydowskich oraz regułę, która praktycznie nie pozwala palestyńskim mieszkańcom Zachodniego Brzegu na życie tam [w osiedlach], agenci sprzedający własność w osiedlach, praktycznie przykładają się do dyskryminacji Palestyńczyków.

"Niemal wyłącznie żydowskich?" Ale jeśli nie są wyłącznie żydowskie, to kto jeszcze tam mieszka?

Odpowiedź jest w raporcie, chociaż HRW próbuje ją zminimalizować:

Palestyńczycy z obywatelstwem izraelskim lub prawem rezydencji mają legalne prawo mieszkania w osiedlach, ale według najnowszego spisu, tylko 400 mieszka w osiedlach na Zachodnim Brzegu, a nieco więcej w osiedlach w Jerozolimie Wschodniej.  

Chwileczkę. Jeśli setki Arabów izraelskich mieszka w osiedlach i HRW nazywa ich “Palestyńczykami”, to HRW nie może twierdzić, że Izrael dyskryminuje Palestyńczyków!

Co najwyżej może powiedzieć, że Izrael traktuje swoich obywateli inaczej niż ludzi, którzy nie są izraelskimi obywatelami – a tak się składa, że robi to każdy inny kraj na świecie.

Arabowie izraelscy kupują domy po drugiej stronie Zielonej Linii. Mają także przedsiębiorstwa za tą linią.

Dlaczego HRW i inne organizacje “praw człowieka” uważają za przestępców izraelskich Żydów, którzy kupują domy, ale nie widzą żadnego problemu, kiedy izraelscy Arabowie robią to samo? W rzeczywistości, fakt, że żadna NGO nigdy nie protestowała, kiedy Arabowie izraelscy przeprowadzają się za Zieloną Linie lub otwierają tam przedsiębiorstwa pokazuje, że to nie rząd izraelski jest bigoteryjny – ale bigotami są te organizacje pozarządowe!  

HRW pisze raporty, w których usilnie próbuje pokazać, że Izrael to samo zło. Naprawdę, naprawdę chcą użyć słowa “apartheid”. To pokazuje, że znają prawdę – nie ma żadnej dyskryminacji.

To jednak nie powstrzymuje ich przed napisaniem 50 tysięcy słów, w których twierdzą, że jest inaczej.

The Arab settlers that show how HRW tries to lie

 

20 stycznia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon

Znany bloger amerykański, którego posty wielokrotnie zmuszały prasę do prostowania błędów.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2151 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13
Wielki rosyjski energetyczny przekręt   Meotti   2022-04-12
Wojna zmienia ludzi w bestie   Koraszewski   2022-04-12
To demografia, głupcze!   Bard   2022-04-10
Wykopanie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ jest pustym gestem   Tobin   2022-04-07
Nieskończona ignorancja wiązania potrzeb Ukrainy z izraelską Żelazną Kopułą   Frantzman   2022-04-07
Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój   Van Koningsveld   2022-04-06
Obywatel i jego ewolucja w czasie i przestrzeni   Koraszewski   2022-04-06
Irański emerytowany generał: Rosja nie powinna być pośrednikiem w rozmowach nuklearnych     2022-04-05
Pod sztandarem walki z faszyzmem i o prawa człowieka   Koraszewski   2022-04-04
Prawdziwy powód krytykowania izraelskiej reakcji pomocowej dla Ukrainy   Altabef   2022-04-04
Oskarżenie o apartheid, Porozumienie Abrahamowe i “właściwa strona historii”     2022-04-03
Co się dzieje w gabinecie Putina?   Koraszewski   2022-04-01
Czy wywiad USA podrasowuje dowody o Iranie?   Bard   2022-03-31
PMW demaskuje żałosne “potępienie” terroru przez Abbasa   Marcus   2022-03-31
Jak Putin wydał miliony na szerzenie fałszywych informacji o szczelinowaniu   Ridley   2022-03-30
Wiara i człowieczeństwo - przypadek islamu   Koraszewski   2022-03-29
Dla Żydów fake news nie zaczynają się od Trumpa – zaczynają się od Al Dury   Amos   2022-03-28
Arabia Saudyjska i ZEA odmawiają poparcia USA przeciwko Rosji, ponieważ USA odmawiają poparcia ich przeciwko Iranowi     2022-03-28
BBC, rewizja historii i wynalezienie starożytnej Palestyny   Collier   2022-03-27
Grupa na wydziale prawa Harvardu, próbuje tak zdefiniować “apartheid”, by pasował do Izraela     2022-03-26
Czekiści z ulicy Sezamkowej   Koraszewski   2022-03-26
“Uczyńmy antyamerykańskie dyktatury znowu wielkimi”   Rafizadeh   2022-03-25
Kolejny palestyński “umiarkowany” jest zdemaskowany   Flatow   2022-03-24
Porażka odstraszania   Stewart   2022-03-24
Posłaniec z nieudanej przeszłości wskazuje ku problematycznej przyszłości   Tobin   2022-03-23
Jak odstraszyć wystraszonego, że nie dość straszy?   Koraszewski   2022-03-21
Czechosłowacka opcja   Rosenthal   2022-03-20
Zwycięzcą w wojnie z Ukrainą nie będzie Rosja ani Ameryka. Będą nim Chiny   Stern   2022-03-19
Jeśli chcesz prawdziwego pokoju, nie nalegaj na podział Jerozolimy, @USAmnIsrael     2022-03-19
Dlaczego świat tak bardzo obchodzi to, co Izrael robi w sprawie Ukrainy?   Tobin   2022-03-18
Amnesty International przyznaje, że chce zniszczenia Izraela   Collier   2022-03-17
Wymyślanie dyskryminacji tam gdzie jej nie ma   Abdul-Hussain   2022-03-16
Przeciwstawianie się Putinowi jest czymś więcej niż sympatią dla słabszego   Tobin   2022-03-15
Sonata na cztery kałachy i czołg   Koraszewski   2022-03-15
Nowa Wielka Gra   i Hügo Krüger   2022-03-14
Reakcje “przebudzonych” na wojnę w Ukrainie   Goska   2022-03-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk