Prawda

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 - 13:56

« Poprzedni Następny »


Francja opowiada się za popierającymi terror politycznymi żądaniami AP, włącznie z żądaniem uwolnienia masowych morderców


Maurice Hirsch 2020-07-19

René Troccaz i jego mocodawca, prezydent Macron.
René Troccaz i jego mocodawca, prezydent Macron.

Na spotkaniu z sekretarzem Komitetu Wykonawczego i głównym negocjatorem OWP, Saebem Erekatem, francuski konsul generalny, René Troccaz, określił stanowisko “swojego kraju”, które obejmuje poparcie dla radykalnych żądań politycznych AP, takich jak żądanie uwolnienia z izraelskich więzień wszystkich terrorystów palestyńskich, włącznie z masowymi mordercami. Ponadto francuski konsul generalny powiedział, że Francja popiera uwarunkowanie izraelsko-palestyńskiego porozumienia pokojowego od zalania Izraela milionami palestyńskich uchodźców, co doprowadziłoby do likwidacji Izraela jako państwa żydowskiego.

Według oficjalnej gazety AP, Troccaz poinformował o odrzuceniu przez Francję izraelskiego zamiaru rozciągnięcia swojego prawa cywilnego na Judeę i Samarię, i wezwał do utworzenia palestyńskiego państwa, rozwiązania sytuacji palestyńskich uchodźców i uwolnienia uwięzionych terrorystów:

“Podczas spotkania między [sekretarzem Komitetu Wykonawczego OWP Saebem] Erekatem i francuskim konsulem generalnym René Troccazem, …francuski konsul generalny podkreślił absolutne odrzucenie przez jego państwo [izraelskiej] aneksji i zażądał anulowania jej i rozpoczęcia wiarygodnego procesu pokojowego na podstawie prawa międzynarodowego, międzynarodowych organów i zdefiniowanych argumentów i źródeł kompetencji w taki sposób, że zagwarantują zakończenie okupacji, realizację niepodległego państwa Palestyna, którego stolicą jest Jerozolima Wschodnia w granicach 1967 r., rozwiązania w formie permanentnego statusu z uwzględnieniem kwestii – wśród których główną jest kwestia uchodźców w oparciu o Rezolucję 194 ONZ (patrz nota poniżej – Red.) oraz uwolnienie więźniów”.

 [Oficjalna gazeta AP, “Al-Hayat Al-Jadida”, 3 lipca 2020]  

Innymi słowy, dla Francji w porozumieniu pokojowym z Palestyńczykami Izrael musi zgodzić się na rozwiązanie sytuacji palestyńskich uchodźców w oparciu o Rezolucję 194 ONZ. Tę samą Rezolucję, którą AP przytacza jako gwarantującą prawo ponad 5,5 milionów tak zwanych „uchodźców” do zalania Izraela. Ponieważ populacja Izraela wynosi nieco  ponad 9 milionów ludzi, z czego dwa miliony stanowią izraelscy Arabowie, w praktyce to, co proponują Francuzi, jest zniszczeniem Izraela jako państwa żydowskiego.   


Następnie, Francja wierzy, że dla osiągnięcia pokoju Izrael musi zgodzić się na “uwolnienie więźniów”. Wśród tych więźniów są masowi mordercy, odpowiedzialni za wiele ataków terrorystycznych, tacy jak Abdullah Barghouti, morderca 67 osób, Ibrahim Hamed, morderca 54 osób, Hassan Salame, morderca 44 osób i setki innych morderców.     


Nie jest jasne, dlaczego Francja wierzy, że uwolnienie masowych morderców jest warunkiem wstępnym izraelsko-palestyńskiego pokoju. Ci terroryści zamordowali setki cywilów, wielu z nich z zagranicznym obywatelstwem. Żądanie uwolnienia terrorystycznych morderców jest nie tylko wezwaniem do podważenia sprawiedliwości, ale jest bezpośrednim wyrazem poparcia dla terroryzmu.


Bliższe przyjrzenie się francuskiemu stanowisku ujawnia niepokojącą rzeczywistość.


Tuż przed spotkaniem Troccaza z Erekatem AP opublikowała swoje żądania w oczekiwaniu na decyzję Izraela o rozciągnięciu izraelskiego prawa cywilnego na pewne części Judei i Samarii. Stanowisko Francji, wyrażone przez Troccaza, jest wyłącznie przyjęciem przez Francję żądań AP:

“Niedawno palestyńskie kierownictwo nasiliło swoje międzynarodowe kontakty w celu zapobieżenia aneksji i przygotowania do [międzynarodowej] konferencji pokojowej, włączającej członków międzynarodowego Kwartetu (tj. USA, UE, Rosji i ONZ) i przekazało tym państwom bezpośredni komunikat: Przeprowadzenie międzynarodowej konferencji pokojowej z pełnymi kompetencjami pod międzynarodowymi auspicjami, uwzględniającej prawo międzynarodowe i międzynarodowo uzgodnione źródła władzy, żeby zrealizować rozwiązanie w postaci dwóch państw, zakończyć izraelską okupację, osiągnąć narodową niepodległość dla państwa Palestyna w granicach z 1967 r. z Jerozolimą Wschodnią jako stolicą, rozwiązaniem [sprawy[ uchodźców zgodnie z Rezolucją 194 ONZ i uwolnieniem wszystkich więźniów”.

[Oficjalna gazeta AP, „Al-Hayat Al-Jadida”, 19 czerwca 2020]

Innymi słowy, jako część uczestnictwa w izraelsko-palestyńskich staraniach o pokój Francja po prostu przyjęła w całości narrację AP i teraz uwarunkowuje osiągnięcie pokoju od popełnienia przez Izrael narodowego samobójstwa.  


Zauważywszy oczywiste podobieństwo między stanowiskiem Francji wyrażonym przez francuskiego konsula generalnego, a punktami AP, Palestinian Media Watch wysłała prośbę do francuskiego konsulatu generalnego, by potwierdził, że cytat z oficjalnej gazety AP istotnie odzwierciedlał wypowiedzi Troccaza podczas spotkania z Erekatem. W momencie pisania niniejszego francuski konsulat generalny jeszcze nie odpowiedział. Zakładając, że gdyby wypowiedzi przypisywane konsulowi były niepoprawne, to chciałby sprawę skomentować, rozsądne jest założenie, że cytat jest poprawny.


Rezolucja 194 ONZ
(Rozdział 11, 11 grudnia 1948) stanowi, że “uchodźcy, którzy pragną powrócić do swoich domów i żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami, powinni mieć dozwolone zrobienie tego w najbliższym praktycznie terminie i odszkodowanie powinno być wypłacone za własność tych, którzy nie zdecydują się na powrót”. Palestyńscy przywódcy argumentują, że znaczy to, iż wszyscy Arabowie, którzy opuścili Izrael podczas wojny (setki tysięcy) i ich potomkowie (kilka milionów) mają “prawo powrotu” do Izraela. Izrael argumentuje, że rezolucja mówi tylko o ograniczonym powrocie i tylko pod pewnymi warunkami, szczególnie skupiając się na słowach „pragną powrócić… i żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami”.  


PA claim: France adopts PA’s terror-supporting political demands including call to free mass murderers

Palestinian Media Watch, 14 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

PS. Rzecznik francuskiego Konsulatu Generalnego w Jerozolimie już po publikacji tego artykułu przesłał email: „Te doniesienia są nieścisłe. Stanowisko Francji jest publicznie dobrze znane. Nie będziemy więcej komentować tych dwustronnych rozmów.”

Tak więc, czytelnicy mogą to sobie interpretować wedle uznania. No bo, jeśli nieścisłe, to wymagałoby sprostowania, a jeśli nie wymaga sprostowania, to może nie tak bardzo nieścisłe.     


Maurice Hirsch

Publicysta Honest Reporting.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1576 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Izrael był Strefą Zero dla nowej “przebudzonej” religii   Friedman   2020-08-03
Brytyjski wykładowca wyrzucony z pracy za wyrażenie podziwu dla Żydów   Fitzgerald   2020-08-01
List, który były niewolnik, Frederick Douglass napisał do swojego pana w 10. rocznicę ucieczki   Douglas   2020-08-01
Dlaczego podpisałam list w „Harper’s Magazine”   Hakakian   2020-07-30
Zimna wojna europejskich NGO, by “minimalizować proizraelskie głosy”   Steinberg   2020-07-29
Kiedy napięcia rasowe wrą, czy o taranowaniu samochodami w Izraelu informuje się inaczej?   Ben-Zvi   2020-07-25
“Przebudzona” Ameryka jest rosyjską powieściąMetafizyczna przepaść między XIX-wieczną Rosją a XXI-wieczną Ameryką zmniejsza się   Savodnik   2020-07-24
Europa: ofiary gwałtu oskarżone o rasizm   Ibrahim   2020-07-22
Czymże jest nazwa? Pochodzenie Judei, Filistii, Palestyny i Izraela   Judd   2020-07-20
Francja opowiada się za popierającymi terror politycznymi żądaniami AP, włącznie z żądaniem uwolnienia masowych morderców   Hirsch   2020-07-19
UE mówi, że odrzuca jednostronne kroki na Obszarze C – finansując jednostronne kroki na Obszarze C     2020-07-18
Wojna kulturowa lewicy niszczy zwyczajnych ludzi wraz z potężnymi   Tobin   2020-07-18
ONZ adoptowała palestyńskie kłamstwa, mity i morderczy terror wobec Izraela    Hirsch   2020-07-17
Igraszki z hasłem „nie zabijaj”   Koraszewski   2020-07-14
Jazydzi: historia prześladowań   Bulut   2020-07-13
Andrew Sullivan o nowomowie   Coyne   2020-07-12
Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk