Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 12:27

« Poprzedni Następny »


Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki


Hadar Sela 2023-09-11


Nietrudno zauważyć, kiedy doniesienie jerozolimskiego biura BBC jest częścią politycznej kampanii na konkretny temat, a nie zwykłą informacją o wydarzeniach. Takie doniesienia są zazwyczaj częściej eksponowane na różnych platformach niż zwykłe wiadomości i dość często przegląd innych mediów pokazuje podobne doniesienia z mniej więcej tego samego okresu, oparte na tych samych źródłach, którymi często są polityczne organizacje pozarządowe (NGO).

28 sierpnia po południu strona internetowa BBC News opublikowała raport Yolande Knell na swoich stronach „Świat” i „Bliski Wschód” pod nagłówkiem „Obawy Palestyńczyków rosną w obliczu nasilających się ataków izraelskich osadników”. Filmowa wersja tego reportażu została wyemitowana tego samego dnia na kanale BBC World News, a wersja audio została wyemitowana w programie radiowym BBC World Service „Newsday” (od godz. 05:36 tutaj ) oraz w obu edycjach programu „Newsday” tej samej stacji. Newshour” (od 07:10 tutaj i od 37:37 tutaj ) oraz w programie BBC Radio 4 „PM” (od 18:11 tutaj ).Na początku miesiąca zarówno UN OCHA-oPt, jak i polityczna organizacja pozarządowa B'tselem opublikowały związane z tą sprawą komunikaty prasowe, a kilka dni przed ukazaniem się raportów Knell inne media opublikowały podobne doniesienia za AP.


Temat wszystkich doniesień Knell w tak wielu miejscach jest ujęty w tym fragmencie jej pisemnego artykułu:

„Grupy antyokupacyjne stwierdzają, że w miarę jak osadników ośmiela obecny izraelski rząd koalicyjny, ataki osadników na Palestyńczyków i ich własność osiągnęły rekordową wysokość”.

Podobnie jak informacja z AP, Knell cytuje „ONZ” we wszystkich doniesieniach – chociaż w rzeczywistości cytowany autor jest przedstawicielem „Biura ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych na Okupowanym Terytorium Palestyny” (UN OCHA -oPt) – bez podania słuchaczom jakiejkolwiek informacji o historii działalności i prowadzenia kampanii antyizraelskich przez tę organizację, czego wymagają wytyczne redakcyjne BBC dla zachowania bezstronności.

„Agencja humanitarna ONZ (OCHA) twierdzi, że zarejestrowała w tym roku ponad 700 incydentów, w których przemoc ze strony osadników spowodowała ofiary w Palestynie lub zniszczenia mienia, lub jedno i drugie. To najwyższa liczba, odkąd w 2006 roku zaczęto rejestrować takie czyny.


‘Żeby dać wam wyobrażenie: w 2021 roku rejestrowaliśmy średnio jeden przypadek przemocy ze strony osadników dziennie. W 2022 r. miały miejsce dwa przypadki przemocy ze strony osadników, a w 2023 r. mamy średnio trzy przypadki przemocy ze strony osadników dziennie’ – mówi Andrea De Domenico, szef OCHA na okupowanym terytorium Palestyny.


De Domenico ostrzega, że palestyńscy Beduini i inne społeczności pasterskie na obszarze C są szczególnie bezbronne.


‘Widzimy coraz większą presję na społeczności palestyńskie, aby opuściły swoją ziemię – dodaje. - Ostatnio trzy społeczności zostały całkowicie usunięte’”.

Jedna z tych społeczności – Al Kabun, która była tematem komunikatu prasowego B'tselsm – jest przedstawiona we wszystkich doniesieniu i Knell, i AP.„Na początku sierpnia pozostałe rodziny z al-Kabun, społeczności pasterskiej na środkowym Zachodnim Brzegu [Judei i Samarii], rozebrały swoje domy i zagrody dla owiec, aby przenieść się w bezpieczniejsze miejsca. W sumie 89 osób zostało zmuszonych do opuszczenia miasta, obwiniając za to izraelskie groźby wyburzenia i zastraszanie osadników.


‘Zatrzymywali się przed naszym domem o północy i naciskali klaksony samochodów albo wysyłali dzieci, żeby nas nękały. Straszyli owce i blokowali je lub opróżniali nasz zbiornik na wodę’ – mówi Ammar Abu Alia.


Martwi się o przyszłość, tłocząc ponad 100 owiec w zagrodzie na ziemi, którą może jedynie tymczasowo wynająć. ‘Co zrobimy? - pyta. - Będziemy zmuszeni sprzedać. Nie będziemy mieli środków do życia’.


Podobnie jak reszta jej dalszej rodziny, Nida Abu Alia – siostra Ammara – mieszka obecnie w ciasnym mieszkaniu w wiosce niedaleko miejsca, na którym żyli od pokoleń. Matka dziewięciorga dzieci jest zgorzkniała z powodu względnego braku uwagi poświęconej trudnej sytuacji jej społeczności.


‘Ludzie mówili, że to Strefa C, ale to nieprawda
. To ziemia Palestyny – mówi. - Nasza przeprowadzka to wielka strata. Ludzie muszą zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Jeśli tego nie zrobią, wiele stracimy’”. [podkreślenie dodane]

Wbrew narracji wzmocnionej przez Knell, Al Kabun znajduje się w Strefie C, która zgodnie z Porozumieniami z Oslo pozostaje pod administracją izraelską do czasu negocjacji w sprawie ostatecznego statusu. Negocjacje te oczywiście jeszcze się nie odbyły, a w międzyczasie Izrael ponosi wyłączną odpowiedzialność za planowanie przestrzenne na tym obszarze.


W artykule, w którym szeroko cytuje się inną polityczną organizację pozarządową finansowaną z zagranicy, prowadzącą kampanie na ten sam temat – Kerem Navot – izraelskie media „Sicha Mekomit” podały, że dwanaście rodzin mieszkających w Al Kabun osiedliło się tam w 1996 r. Yolande Knell jednak nie okazuje żadnego zainteresowanie kwestią ich roszczeń prawnych do gruntu, na którym się osiedlili, po jego sklasyfikowaniu jako Obszaru C.


Knell mówi swoim czytelnikom:[podkreślenie dodane]

„Organizacje praw człowieka ostrzegają, że przymusowe przeniesienie Palestyńczyków z ich domów na okupowanych terenach może zostać uznane za zbrodnię wojenną ze strony Izraela, jeśli zostanie udowodnione, że oficjalne kroki mają charakter przymusu.


Jednocześnie osadnicy i ich zwolennicy w izraelskim rządzie starają się wykorzystać nową rzeczywistość polityczną. Planowane są ogromne inwestycje mające na celu rozbudowę osiedli i poprawę ich infrastruktury, cementując obecność Żydów na Zachodnim Brzegu i zmieniając krajobraz.


Ponieważ ich przywódcy są zbyt słabi, aby dokonać poważnej zmiany kursu i ma się poczucie, że osadnicy cieszą się bezkarnością, narasta gniew i uraza Palestyńczyków.


Wygląda na to, że bieżący rozwój sytuacji jedynie pogłębia zażartą wrogość”.


Jednak nie po raz pierwszy Knell nie ma nic do powiedzenia widzom BBC o dodatkowym aspekcie historii, którą rzekomo ma relacjonować: „zbyt słabej” Autonomii Palestyńskiej, która celowo tworzy „fakty w terenie” w Strefie C.


Jak niedawno zauważył INSS :

„Głównym celem AP jest przygotowanie warunków do przejęcia większości Obszaru C. W tych ramach stara się stworzyć ciągłe osadnictwo Palestyńczyków na tym obszarze; stworzyć duszące okrążenie osiedli żydowskich, aby zapobiec ich ekspansji; i kontrolę nad głównymi szlakami transportowymi oraz bezpośredni dostęp do Królestwa Jordanii. Dlatego też powołała ministerstwo, które ma nadzorować działalność na tym obszarze, określać potrzeby Palestyny i przygotowywać plany.


W 2009 roku AP zaczęła formułować Plan Fajjada pod przewodnictwem ówczesnego premiera AP Salama Fajjada, opierając się na przekonaniu, że państwo palestyńskie należy budować oddolnie. Następnie sformułowano Kampanię na rzecz Obszaru C, mającą na celu poddanie większości Obszaru C suwerenności Palestyny. Plan został sfinansowany z budżetu zagranicznego i zawarty w rezolucji Unii Europejskiej, w której stwierdzono, że Palestyńczycy mogą działać w Strefie C nie tylko ze względów humanitarnych i ekonomicznych, ale także w celu promowania porozumienia politycznego oraz w odpowiedzi na ekspansję osiedli Izraela.


Palestyński zamiar przejęcia kontroli nad Obszarem C obejmuje rejestrację palestyńskiej własności tej ziemi. Według raportu Ministerstwa Wywiadu w ostatnich latach Autonomia Palestyńska włożyła wiele wysiłku w rejestrację gruntów, wykorzystując próżnię prawną powstałą, gdy Izrael zamroził proces regulacji gruntów w 1968 r. ze względów prawnych i w celu oszczędzania zasobów. Jednocześnie Palestyńczycy podejmują wysiłki prawne, aby zapobiec rozbiórce nielegalnych obiektów budowlanych (głównie budynków użyteczności publicznej) i uzyskali zezwolenia dla 113 nieautoryzowanych wiosek. Po wycofaniu się Izraela z północnej Samarii (2005) nastąpił znaczny wzrost zakresu budownictwa palestyńskiego w tym regionie, a powierzchnia przejmowanych gruntów wzrosła o 150%. Działania AP w tym obszarze mają wsparcie europejskie, a Palestyńczycy korzystają z funduszy europejskich, aby zarejestrować ziemię palestyńską. W tle widać wyraźnie, że ludność palestyńska przygotowuje się do przejęcia kontroli nad Obszarem C, o czym świadczy użytkowanie jego gruntów rolnych i pastwisk”.

Knell może pisać, że:

„Według organizacji pozarządowej Peace Now, która zajmuje się monitorowaniem  [żydowskich] osiedli, już rok 2023 ustanowił rekord wszechczasów w zakresie budowy osiedli na Zachodnim Brzegu i legitymizacji placówek. Placówki są często zakładane z cichym przyzwoleniem władz izraelskich, ale bez oficjalnego pozwolenia”.

Warto jednak zauważyć, że Knell nie ma nic do powiedzenia widzom BBC na nie mniej istotny temat innego rodzaju „budowy osiedli na Zachodnim Brzegu”: Autonomia Palestyńska zatwierdziła placówki na Obszarze C, które często obejmują nielegalnie zbudowane budynki i projekty finansowane przez UE, pomimo statusu tego organu jako świadka Porozumień z Oslo.


Od dawna było oczywiste, że Yolande Knell angażowała się w takie kampanie polityczne. BBC najwyraźniej nie przejmuje się faktem, że jej jednostronne dziennikarstwo aktywistyczne wyraźnie nie służy interesom widzów BBC, którzy chcą zrozumieć pełne tło wydarzeń na Obszarze C.  

 

Link do oryginału: https://camera-uk.org/2023/09/04/bbcs-knell-dons-her-political-campaigning-hat-once-again/?utm_medium=email&;utm_source=es

CAMERA-UK, 4 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Hadar Sela

Publicystka Camera UK.  


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2493 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk