Prawda

Czwartek, 16 lipca 2020 - 18:04

« Poprzedni Następny »


Czy powinniśmy porównywać Indie i Izrael?


Lyn Julius 2019-05-27


W 2016 roku w izraelskim mieście Kirjat Gat, na południu kraju, otwarto rondo Mahatmy Gandhiego. To pełne kurzu biblijne miasto jest domem około 2000 Żydów Bene Israel. Chociaż są izraelskimi obywatelami, ci żydowscy imigranci z indyjskiego subkontynentu nadal uwielbiają Gandhiego, ascetycznego, politycznego i duchowego przywódcę Indii w walce Indii o niepodległość. Ich kraj urodzenia nadal zajmuje specjalne miejsce w ich sercach. Indie mają 2000 lat historii tolerancji wobec swojej żydowskiej mniejszości, niesplamionej antysemityzmem.

Pierwszy premier Izraela, David Ben Gurion, miał na ścianie swojej sypialni zdjęcie Gandhiego, przekonany o paralelach miedzy żydowskimi i indyjskimi aspiracjami do niepodległości. Jego miłość nie była jednak odwzajemniona: Gandhi pozostał chłodny wobec syjonizmu. Także dzisiaj, mimo cieplejszych stosunków między rządami Izraela i Indii, większość mieszkańców Indii mało wie o Izraelu. 


Dziwne, że te dwa kraje tak rzadko są porównywane. A przecież zarówno Indie, jak Izrael uzyskały niepodległość mniej więcej w tym samym czasie (Indie w 1947, Izrael w 1948 r.). Brytyjczycy podzielili terytoria obu, by stworzyć państwo dla muzułmanów Indii w zachodnim Pakistanie (z Bangladeszem, który oderwał się później) i państwo (Transjordanię) dla Arabów w Palestynie. Od tego czasu oba te kraje, Izrael i Indie, dręczone są przez konflikt.  


Gdy spojrzy się, widać podobieństwa: zarówno Indie, jak Izrael były pod brytyjskimi rządami kolonialnymi. Oba kraje są dzisiaj państwami o nie-muzułmańskiej większości. Oba są pluralistycznymi demokracjami. Oba konflikty spowodowały problem uchodźców i wymianę populacji. Rozruchy i masakry między społecznościami miały miejsce w obu tych krajach przed podziałem. W obu wypadkach były sytuacje, kiedy brytyjska armia lub policja nie interweniowała, by przerwać rozlew krwi. W obu wypadkach istnieją spory terytorialne – wokół Kaszmiru dla Indii i Jerozolimy oraz Zachodniego Brzegu dla Izraela. W obu wypadkach w strefie granicznej panuje napięcie, przerywane sporadycznymi wybuchami terroryzmu i przemocy.


A dalej sprawy się komplikują. Historycznie Hindusi, podobnie jak Żydzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, byli podrzędnymi dhimmi w krajach rządzonych przez muzułmanów, zmuszonymi do płacenia podatku dżizja, ale zachowali własny system kastowy.


Niemniej, mimo skarg z czasów Podziału, że rząd brytyjski miał obsesję na punkcie Palestyny, te dwie sprawy są na niezmiernie różniących się skalach. Indie nazywane klejnotem Brytyjskiej Korony, miały populację około 300 milionów w 1947 roku. Nawet dzisiaj populacja Izraela wynosi zaledwie dziewięć milionów. Jeśli chodzi o uchodźców: największa wymiana w historii  ludzkości miała miejsce na indyjskim subkontynencie: w 1947 roku Podział wysiedlił z Indii i Pakistanu około 14 milionów ludzi, z Hindusami i Sikhami napływającymi do Indii, a muzułmanami uciekającymi w odwrotnym kierunku, do Pakistanu. Zginęło około milion ludzi. Mniej więcej 711 tysięcy palestyńskich Arabów uciekło z terenów, które dzisiaj są Izraelem, podczas gdy Żydów wygnano z Jerozolimy i Zachodniego Brzegu. Niemal milion Żydów wygnano z krajów arabskich i muzułmańskich, z czego 75 procent osiedlono w Izraelu w de facto wymianie ludności.


Na tym kończą się paralele. Podczas gdy Palestyna była częścią osmańskiej prowincji, Indie były olbrzymim, zjednoczonym państwem, mimo tego, że rządziła nimi mieszanka książąt, wojowników i plemion. Za rządów brytyjskich hindusi i muzułmanie służyli razem w Brytyjskiej Armii Indyjskiej i w służbie państwowej. Hindusi i muzułmanie indyjscy mieli wspólne dziedzictwo i wspólne pochodzenie etniczne. Nie było entuzjazmu do Podziału po żadnej ze stron: to było brytyjskie rozwiązanie w obliczu narastającego konfliktu i niesłychane potworności jakie były wówczas popełniane. (Hinduska) partia Kongresu chciała państwa z równymi prawami dla wszystkich. „Ojciec” nowego państwa muzułmańskiego, Muhammed Ali Jinnah, nie chciał „nadgryzionego molami” Pakistanu: jego celem były federalne Indie z podziałem władzy i autonomią dla prowincji o muzułmańskiej większości, jak Pendżab i Bengal. Nawet przy bliskim Podziale graniczne prowincje z hinduską większością, takie jak Hyderabad, wahały się przed przystąpieniem do Indii. Wspólny język, kultura, więzy pokrewieństwa i handel były przeciwwagą dla różnic w religii.  


W odróżnieniu od tego Żydzi i Arabowie są odrębnymi narodami. Żydowscy nacjonaliści niechętnie zrezygnowali z marzenia o żydowskim państwie po obu stronach rzeki Jordan i zaakceptowali Rezolucję 181 ONZ, która proponowała żydowskie i arabskie państwo w zachodniej Palestynie. Podczas gdy Hindusi byli demograficzną większością w Indiach, Żydzi byli niepewną życia mniejszością z rozpaczliwą potrzebą stania się panami własnego losu. Chaim Weizmann, który został pierwszym prezydentem Izraela, powiedział, że zgodziłby się na państwo żydowskie wielkości obrusa na stół.  


Podział Palestyny nadal nie jest dokonany, powstrzymany przez odmowę strony arabskiej na Plan Podziału z 1947 roku. Niemal od początku palestyńscy przywódcy odrzucali myśl o państwie żydowskim w jakichkolwiek granicach. Islamizm nadal ma ludobójcze zamiary nie tylko wobec Izraelczyków, ale wobec wszystkich Żydów.  


Nie było Gandhiego po stronie arabskiej. (Także hinduscy nacjonaliści uważali, że ten orędownik działania bez przemocy posunął się zbyt daleko w obronie praw muzułmanów: zapłacił za to życiem.)


Jest jeszcze jedna kluczowa różnica: hinduscy i muzułmańscy przywódcy w Indiach byli  przerażeni narastającymi barbarzyńskimi mordami po obu stronach, podczas gdy w wielu wypadkach arabscy przywódcy umyślnie podżegali do przemocy wobec Żydów. Masowy exodus Żydów z krajów arabskich, które nie brały udziału w wojnie 1948 roku w Palestynie, był konsekwencją sankcjonowanego przez państwo kolektywnego karania niewalczących obywateli. To było tak, jakby muzułmanie w Bradford lub Sikhowie w Toronto byli prześladowani i zmuszeni do ucieczki za to, że wyznają tę samą religię, co muzułmanie lub Sikhowie w Indiach.


Podział Palestyny pozostawił także niezakończoną sprawę uchodźców. Podczas gdy zarówno Indie, jak Pakistan zaakceptowały wymianę uchodźców, tylko Izrael przyjął żydowskich uchodźców, a strona arabska pozostawiła problem palestyńskich uchodźców, by się jątrzył. Palestyńscy przywódcy utrwalają konflikt przez kurczowe trzymanie się „prawa powrotu” do Izraela.  


Ale Podział indyjskiego subkontynentu nie przyniósł pokoju i pojednania. Stosunki miedzy Indiami i Pakistanem, dziś dwoma nuklearnymi mocarstwami, są pełne wrogości i podejrzliwości.


Izrael i Indie są dzisiaj zamożne i pluralistyczne, Pakistan i terytoria palestyńskie mają długą historię złych rządów i pogardy dla praw mniejszości. Populacja Izraela zawiera 20 procent Arabów, Indie mają 14 procent muzułmanów. Po drugiej stronie terrorystyczna grupa rządzi Gazą, gdzie niemal nie ma chrześcijan. Autonomia Palestyńska nie przeprowadzała wyborów przez ponad dziesięć lat, a jej chrześcijańska populacja kurczy się. Pakistanem rządziły jedna po drugiej militarne dyktatury; islamistyczne grupy są tolerowane na terenach plemiennych Pakistanu. Zaledwie dwa procent jest hindusami; zarówno chrześcijanie, jak muzułmanie szyici narażeni są na dotkliwe prześladowania. Pakistan zdradził własną flagę – zielone dla islamu, białe reprezentujące mniejszości.  


Za tę opłakaną sytuację nie można winić ani nacjonalizmu ani Brytyjczyków, ani kolonializmu.


Should we  compare India and Israel?

7 maja 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLyn Julius  

 

Dziennikarka, współzałożycielka brytyjskiego stowarzyszenia HARIF, Żydów pochodzących z Północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu; stowarzyszenia informującego o liczącej trzy tysiące lat historii Żydów na Bliskim Wschodzie i o losie tej mniejszości wyznaniowej i religijnej w XX wieku. Rodzina Lyn Julius pochodzi z Iraku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Dzielenie atomu kuba 2019-06-01


Notatki

Znalezionych 1563 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Igraszki z hasłem „nie zabijaj”   Koraszewski   2020-07-14
Jazydzi: historia prześladowań   Bulut   2020-07-13
Andrew Sullivan o nowomowie   Coyne   2020-07-12
Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk