Prawda

Piątek, 23 lutego 2024 - 21:06

« Poprzedni Następny »


Czy modne bzdury przestaną być modne?


Andrzej Koraszewski 2023-06-05

Oxford English Dictionary dodał niedawno nowe hasło.
Oxford English Dictionary dodał niedawno nowe hasło.

Łukasz Sakowski opublikował wywiad, który przeprowadził z Katarzyną Szumlewicz, na temat tego jak ideologia woke niszczy naukę i humanistykę. Wykładająca filozofię na UW Katarzyna Szumledwicz zaczyna od problemu z nazwą tego masowego ruchu, bo dosłownie to „przebudzeni”, ale niektórzy tłumaczą to jako wzmożeni. Ci „wzmożeńcy”, jak wyjaśnia dalej Szumlewicz, są niezwykle delikatni, reagujący urazą, oburzeniem i poczuciem krzywdy w imieniu własnym i innych. To ludzie kreujący się na ofiary i wmawiający innym, że są ofiarami.

Czy ten ruch wzmożeńców powinien kojarzyć się z marksizmem? Wielu ludzi lewicy protestuje, nie da się jednak ukryć, że ta nowa awangarda uciśnionych czerpie kubłami z marksistowskiej tradycji.           


Siedemdziesiąt lat temu kazano nam w szkole śpiewać pieśń polskich socjalistów „Na barykady ludu roboczy”; pieśń obiecującą radośnie, że wylejemy morze krwi. Śpiewaliśmy zatem, (choć nie tak dziarsko, jak tego od nas oczekiwano), „młoty w dłoń, kujmy broń”.


„Manifest komunistyczny” pierwszy raz został opublikowany 175 lat temu i chyba nikt nie przypuszczał wówczas, że to „krążące po Europie widmo komunizmu” zabije dziesiątki milionów ludzi i na ogromnych obszarach ziemi na długo zahamuje rozwój, skazując całe narody na nędzę i głód. Walka klas miała porządkować wszystko, wspaniała przyszłość miała się wyłonić z gruzów starego złego świata. Stary świat piękny nie był, ale naprawianie go pod wodzą Lenina i Stalina, a następnie Mao, nie było najlepszym pomysłem.


Związek Radziecki upadł z powodu niewydolności, która jest nieodłączną konsekwencją braku wolności. Praca niewolnicza zapewnia komfort władcom, ale rozwój społeczeństwa skutecznie blokuje. Od wielkiej kompromitacji komunistycznej ideologii minęły już trzy dziesiątki lat, postęp spowodował zanik wielkomiejskiej klasy robotniczej, prymitywna idea wszechobecnej walki klas została dziś zastąpiona walką ras i znów awangarda (tym razem rasowego) proletariatu podbija serca studenckich mas w krajach bardziej i mniej rozwiniętych. 


Katarzyna Szumlewicz zatrzymuje się przy kwestii destrukcyjnego wpływu tej ideologii na naukę. Łukasz Sakowski po raz kolejny poruszył bardzo wrażliwy problem. Nie jest sam. Interdyscyplinarna grupa 29 wybitnych naukowców, w tym dwóch laureatów Nagrody Nobla, opublikowała właśnie artykuł rzucający światło na ideologiczny atak na naukę, jaki ma miejsce na zachodnich uniwersytetach, w wydawnictwach i instytucjach finansujących naukę. O historii tego artykułu kilka dni wcześniej opowiadała na łamach „Wall Street Journal” para amerykańskich profesorów, chemik Anna Kryłow i biolog Jerry Coyne. Artykuł 29 naukowców z różnych dziedzin i reprezentujących różne opcje polityczne został odrzucony przez kilka renomowanych pism naukowych i ostatecznie został opublikowany w „Journal of Controversial Ideas”. Autorzy publikacji w „Wall Street Journal” piszą:

Podstawy merytoryczne nie są obecnie nigdzie modne. Widzieliśmy to w tendencji wśród naukowców do oceniania badań naukowych na podstawie ich zgodności z dominującą postępową ortodoksją oraz w rosnącej niechęci naszych instytucji do zatrudniania i finansowania naukowców na podstawie ich zdolność do proponowania i prowadzenia ekscytujących projektów. Naszym zamiarem była obrona ustalonych i skutecznych praktyk oceniania nauki wyłącznie na podstawie jej wartości merytorycznej.


Jednak kiedy proponowaliśmy naszą pracę różnym pismom naukowym, nie znaleźliśmy chętnych – z wyjątkiem jednego. Najwyraźniej nasze pomysły były politycznie nie do strawienia. Okazuje się, że jedynym miejscem, w którym można obecnie publikować wnioski stanowiące niegdyś standard, jest czasopismo poświęcone heterodoksji.

Mogłoby się wydawać, że 29 wybitnych naukowców przekonuje do najbardziej banalnej sprawy pod słońcem. Nauka, która nie jest oparta na merytorycznych podstawach, w której zasady oceniania projektów i wyników badań zastępowane są dogmatami ideologicznymi, przestaje być nauką, a to grozi katastrofą. Kończy się to, jak w Związku Radzieckim, zaproszeniem do instytucji naukowych szarlatanów wymuszających polityczną ortodoksję w nauce i spychaniem prawdziwej nauki do katakumb.

 

Ten trend nie jest już marginesem. Tabuny aktywistów wzywają do "dekolonizacji" całych dziedzin naukowych, do zmniejszenia wpływu tego, co nazywa się "zachodnią nauką" i przyjęcia rdzennych "sposobów poznania". To szaleństwo jest powszechne na uniwersytetach, przenika do mediów głównego nurtu, staje się obowiązującym dogmatem.  

 

Jak konkludują Kryłow i Coyne, stwierdzenie, że odejście od merytorycznych podstaw jest zagrożeniem dla nauki: 

…to było zbyt wiele, nawet "wręcz krzywdzące", jak napisał do nas jeden z redaktorów. Inny poinformował nas, że "pojęcie podstaw merytorycznych (...) zostało szeroko i zasadnie skrytykowane jako puste". Zasadnie? Jesteśmy wdzięczni, że nasz artykuł zostanie opublikowany. Ale jak smutne jest to, że prosta i fundamentalna zasada leżąca u podstaw całej nauki – że najlepsze pomysły i technologie powinny być tymi, które przyjmujemy – jest obecnie postrzegana jako "kontrowersyjna".

Phyllis Chesler, emerytowana profesor psychologii, niegdyś jedna z czołowych amerykańskich feministek, tłumaczy się przed swoimi czytelnikami dlaczego publikuje w konserwatywnych pismach. Jej feminizm w niczym się nie zmienił, jak dawniej jej pierwszą troską jest los kobiet w krajach rozwijających się, gdzie trwa patriarchat, gdzie nadal emancypację kobiet blokuje religia, gdzie jest prawdziwy, a nie kawiarniany dramat. Oczywiście na taki feminizm nie ma dziś miejsca ani w pismach naukowych, ani w mediach głównego nurtu. Tam radośnie broni się szariatu i organizuje dni hidżabu.             


Wielu ludzi lewicy ma dziś poważny kłopot z wzmożeńcami. Właśnie ukazała się książka amerykańsko-niemieckiej filozof, Susan Neiman, pod tytułem Left is Not Woke. Neiman urodziła się i wychowała w Atlancie, ale większość dorosłego życia spędziła w Niemczech, gdzie jest dyrektorką Einstein Forum w Poczdamie. Zaintrygował mnie wywiad z tą autorką przeprowadzony przez belgijskiego filozofa nauki, Maartena Boudry’ego.


(Nawiasem mówiąc, potrzeba napisania książki, że modne bzdury nie są lewicowe, jest sama w sobie ciekawym zjawiskiem. Jeśli idzie o mnie, to dziesiątki lat temu doszedłem do wniosku, że pojęcia lewicy i prawicy są nie tyle puste, co przeładowane, nie dają się w żaden sposób sensownie zdefiniować i przypisywanie się do jednej, czy drugiej kategorii może prowadzić wyłącznie do nieporozumień. Większość moich przyjaciół uparcie określa się jako ludzie lewicy, co zmusza ich do częstego tłumaczenia się, że owszem, są lewicą, ale nie taką, tylko inną.)      


Otwierając ten wywiad Boudry przypomina, że dla wielu ludzi lewicy to niebezpieczeństwo „przebudzenia” jest wytworem prawicowej wyobraźni i zapytał autorkę, dlaczego doszła do wniosku, że konieczna jest krytyka tej ideologii z wyraźnie lewicowego punktu widzenia?     


Susan Neiman opowiada, że przez dwa lata w różnych krajach rozmawiała z ludźmi, którzy szeptem, wystraszonymi głosami mówili o szykanach i zwolnieniach z absurdalnych powodów i o dramacie ludzi lewicy zastanawiających się nad porzuceniem obozu lewicy. Ostatecznie postanowiła odzyskać pewne pozycje dla lewicy, dochodząc do wniosku, że ten ruch przebudzonych, chociaż napędzany przez różnego rodzaju postępowe emocje, prowadzi do bardzo reakcyjnych postaw.     


Belgijski filozof przewidywał, że autorka spotka się z falą zarzutów o wspieranie prawicy. To się jednak już stało. Neiman mówi, że początkowo czuła się poirytowana, że może faktycznie wspiera prawicę. Krytyka przebudzenia natychmiast powoduje pakowanie krytyka do jednego worka z Trumpem, więc przyjaciele czasem mówili, że zgadzają się z jej argumentacją, ale doradzali zmianę tytułu. Dla niej jednak było ważne, żeby to od tytułu i pierwszych zdań była odpowiedź z lewej strony sceny politycznej.     


Czy prawica ucieszyła się tym prezentem? Jak dotąd nie ma wielkiego krzyku po prawej stronie, zaledwie jedna recenzje, w której autor pisze o konieczności przebrnięcia przez lewicowe bzdury, żeby dotrzeć do kilku dobrych argumentów.  


Ciąg dalszy tej rozmowy skupia się na pytaniu, czy Michel Foucault był reakcyjny czy postępowy, (zdaniem Neiman cała jego postępowość zaczyna się i kończy na fakcie, że był gejem), rozważano, czy Oświecenie było europocentryczne, czy uniwersalistyczne, czy otwierało drogę do likwidacji rasizmu i kolonializmu, czy zgoła przeciwnie, było rasistowskie i kolonialne. Czy psychologia ewolucyjna (znienawidzona przez wzmożeńców), jest nauką, czy pseudonauką, a wreszcie jak wiele w tym ruchu jest z marksizmu.      


Susan Neiman, która przy tym ostatnim pytaniu zastrzega się, że jest socjalistką ale nie marksistką (nie precyzując, co przez to rozumie), odpowiada ostrożnie. Marks sprowadzał wszystko do walki klas, co jak twierdzi Susan Neiman w XIX wieku miało sens (współcześni Marksowi krytycy jego dzieł tego nie potwierdzają), ale w XXI wieku to absurdalne. Ludzie nie wszystko robią w oparciu o swoje interesy klasowe, Marks mylił się w kwestii klasy średniej, która może popierać socjalizm i wiele razy to robiła, Marks mylił się w ocenie proletariatu, który wiele razy popierał reakcyjne warstwy i interesy. 


Dziś te próby wepchnięcia świadomości ludzi w tożsamość rasową jest znów chybiona i groźna. Wzmożeńcy i alt-right wzajemnie się napędzają i ludzie [lewicy] wycofują się z zaangażowania politycznego, tymczasem dziś, podobnie jak w latach trzydziestych, potrzeba jedności i trzeba wzmocnić własne szeregi.


Oczywiście mogę się mylić, ale mam wrażenie, że wezwania do jedności mają więcej uroku niż skuteczności (ale czasem nie jestem pewien, czy to zawsze jest źle). Niestety również wezwania do zwyczajnego rozsądku i merytorycznej oceny argumentów nie są w stanie postawić tamy nawet najbardziej absurdalnej modzie. Modne bzdury przestaną być kiedyś modne, ale prawdopodobnie nie w reakcji na racjonalne argumenty.


Nad Wisłą Łukasz Sakowski jest na tyle odosobnionym przypadkiem, że skupia się na nim ogromna porcja niechęci naszych rodzimych wzmożeńców, więc warto dać mu wsparcie ze strony cichej frakcji zwolenników niepokornego rozumu, który przedkłada logikę nad modę.  


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2552 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Eurowizja i bębny wojny   Collins   2024-02-23
Milczenie feministycznych owiec: ani słowa o horrorach HamasuZwolennicy #MeToo milczeli.   Chesler   2024-02-22
A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk