Prawda

Wtorek, 6 czerwca 2023 - 06:05

« Poprzedni Następny »


Co myślą Palestyńczycy?


Maurice Hirsch 2023-03-30

Izraelski chłopiec okaleczony przez palestyńską rakietę (Źródło zdjęcia: Wikipedia)
Izraelski chłopiec okaleczony przez palestyńską rakietę (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Badania przeprowadzone przez Palestyńskie Centrum Polityki i Badań Ankietowych (PCPSR) dostarcza interesującego spojrzenia na myśli i opinie Palestyńczyków na różne tematy. Kilka z nich daje wgląd w to, jak Palestyńczycy postrzegają zarówno stosunki palestyńsko-izraelskie, jak i wewnętrzne kwestie palestyńskie. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Unia Europejska często przedstawiają to, co ich zdaniem myślą Palestyńczycy, rzeczywistość jest zupełnie inna.

Stosunki palestyńsko-izraelskie

  • Palestyńskie poparcie dla terroru

Według sondażu poparcie Palestyńczyków dla terroru przeciwko Izraelowi jest wieloaspektowe i obejmuje między innymi znaczące poparcie – 71% populacji – dla zamordowania z zimną krwią braci Jagela i Hallela Janiwów (w wieku 19 i 21 lat), gdy jechali główną drogą przez Hawarę, przez terrorystę Hamasu Abd Al-Fattah Charousza.


Poza popieraniem mordowania Izraelczyków z zimną krwią, znaczna część Palestyńczyków (68%) popiera tworzenie zbrojnych grup terrorystycznych do atakowania Izraelczyków, a 83% Palestyńczyków jest przeciwnych rozwiązaniu istniejących grup terrorystycznych.


87% Palestyńczyków uważa, że Siły Bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej nie mają prawa aresztować członków tych grup zbrojnych, aby uniemożliwić im przeprowadzanie ataków na Izrael. Większość z 63% twierdzi, że popiera zakończenie koordynacji z Izraelem działań w sprawie bezpieczeństwa.


Zapytani o najskuteczniejsze sposoby „zakończenia izraelskiej okupacji i zbudowania niepodległego państwa”, raport mówi, że 77% Palestyńczyków wybrało przemoc. 54% wybrało walkę zbrojną, tj. zaangażowanie się w totalny terror, podobny do rozpoczętej przez AP kampanii terrorystycznej w latach 2000-2005. 23% wybrało „powszechny opór” – tj. eufemizm AP, który obejmuje sporadyczne ataki terrorystyczne, takie jak strzelaniny, ataki nożownicze i taranowanie samochodów. Tylko 18% Palestyńczyków wybrało drogę „negocjacji”.


Statystyki te są szczególnie znaczące, ponieważ odzwierciedlają wzrost poparcia dla przemocy i spadek poparcia dla negocjacji w porównaniu z podobnym badaniem przeprowadzonym rok temu, jak ujawnił Palestyna Media Watch. Wówczas poparcie dla przemocy wynosiło 68%, podczas gdy 25% Palestyńczyków popierało negocjacje.

  • Jakie rozwiązanie polityczne popierają Palestyńczycy?

Według sondażu tylko 27% Palestyńczyków popiera tak zwane „rozwiązanie w postaci dwóch państw”. Wydaje się, że większość Palestyńczyków (74%) przyjęła propagandę AP i wierzy, że rozwiązanie w postaci dwóch państw „nie jest już praktyczne ani wykonalne z powodu ekspansji izraelskich osiedli”. To mimo faktu, że wszystkie izraelskie osiedla w Strefie Gazy zostały ewakuowane w 2005 roku, że nie ma żadnych izraelskich osiedli na obszarach A lub B Judei i Samarii (które razem stanowią 40 % obszaru) oraz że izraelskie osiedla na obszarze C zajmują nie więcej niż 2,5% tego obszaru.


Taki sam odsetek Palestyńczyków (74%) uważa również, że szanse na utworzenie państwa palestyńskiego obok Państwa Izrael w ciągu najbliższych pięciu lat są niewielkie lub żadne.


Podczas gdy Palestyńczycy są sceptyczni co do możliwości utworzenia państwa palestyńskiego, 75% z nich sprzeciwia się sugestii Mahmuda Abbasa, by domagać się utworzenia państwa izraelsko-palestyńskiego.


Co ciekawe, w pytaniu o główny problem współczesnego społeczeństwa palestyńskiego 26% twierdzi, że jest nim korupcja; 21% twierdzi, że jest to bezrobocie i ubóstwo; podczas gdy tylko 20% twierdzi, że jest to kontynuacja izraelskiej „okupacji i budowy osadnictwa”.


Jeśli chodzi o arabskich mieszkańców Jerozolimy, których AP uważa za „Palestyńczyków”, osobne niedawne badanie PCPSR wykazało, że 38% respondentów uważa, że Wschodnia Jerozolima powinna być pod zwierzchnictwem palestyńskim, 19% wolałoby suwerenność izraelską, a 14% nie chcą, aby ktokolwiek miał władzę nad miastem. Pozostali chcą, aby miasto znajdowało się pod zwierzchnictwem międzynarodowym (25%) lub zwierzchnictwem islamskim/arabskim (3%).


Wyniki są znaczące w porównaniu z tym samym badaniem PCPSR przeprowadzonym w 2010 r., w którym 52% respondentów poparło suwerenność Palestyny nad Wschodnią Jerozolimą, a tylko 6% poparło suwerenność Izraela.


Podobną tendencję zidentyfikowano również w preferencjach jerozolimskich Arabów co do obywatelstwa jako elementu trwałego rozwiązania politycznego. W obecnym badaniu 58% Arabów jerozolimskich stwierdziło, że wolałoby obywatelstwo palestyńskie (spadek z 63% w 2010 r.), podczas gdy 37% stwierdziło, że wolałoby obywatelstwo izraelskie (wzrost z 24% w 2010 r.).

Wewnętrzne problemy palestyńskie

  • Palestyńczycy i AP

AP powstała w 1994 roku jako część izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego. Podczas gdy społeczność międzynarodowa udzieliła AP dziesiątków miliardów dolarów pomocy (UE napisała ostatnio, że tylko od 2008 roku Unia Europejska, Norwegia i Szwajcaria przekazały Autonomii Palestyńskiej i Palestyńczykom ponad 14 miliardów euro oficjalnej pomocy rozwojowej), 63% Palestyńczyków postrzega Autonomię Palestyńską jako „ciężar dla narodu palestyńskiego ”. Tylko 33% Palestyńczyków postrzega Autonomię Palestyńską jako atut narodu palestyńskiego.


57% Palestyńczyków uważa, że przetrwanie AP leży w interesie Izraela, podczas gdy 52% Palestyńczyków uważa, że „upadek lub rozwiązanie AP” leży w interesie Palestyny .


Większość Palestyńczyków (67%) uważa, że gdyby Izrael przyjął skoordynowaną politykę osłabiania AP, główne kraje arabskie po prostu „porzuciłyby AP”.


Podczas gdy rozumowanie stojące za niechęcią Palestyńczyków do Autonomii Palestyńskiej jest niewątpliwie złożone, jednym z najważniejszych powodów (jeśli nie najważniejszym) byłoby to, że 82% Palestyńczyków uważa instytucje Autonomii Palestyńskiej za skorumpowane.


Nieufność wobec Autonomii Palestyńskiej znajduje odzwierciedlenie w reakcji Palestyńczyków na niedawne ustawodawstwo Autonomii Palestyńskiej, zgodnie z którym każdy posiadacz telefonu komórkowego płaci co miesiąc podatek w wysokości 1 szekla, aby „wspierać Wschodnią Jerozolimę”. Według sondażu, pomimo zadeklarowanego celu AP, 79% Palestyńczyków uważa, że zebrane fundusze nie przyniosą korzyści arabskim obywatelom Wschodniej Jerozolimy.


Podczas gdy korupcja AP jest wyraźnie powszechna, 51% Palestyńczyków żyjących pod kontrolą AP uważa, że nie może krytykować AP bez obawy o reperkusje. 

  • Kto zastąpi PA Mahmuda Abbasa?

Jak niedawno zauważył PMW, przywódca AP, Mahmoud Abbas, sprawuje już od 19 lat 4-letnią kadencję jako przewodniczący (a raczej dyktator) AP. Podczas gdy Abbas odmawia zrzeczenia się dyktatorskiej pozycji, 77% Palestyńczyków jest niezadowolonych z jego pracy i chce, aby ustąpił.


Zapytani o opinie na temat przeprowadzenia nowych wyborów na stanowisko przewodniczącego AP uzyskali odzwierciedlający to wynik. Gdyby Abbas startował przeciwko Ismailowi Hanniji, szefowi międzynarodowej organizacji terrorystycznej Hamas, Hannija uzyskałby poparcie 52% głosów, podczas gdy Abbas tylko 36%.  


Gdyby Abbas nie kandydował, a wyścig wyborczy toczyłby się między Hanniją z Hamasu a skazanym terrorystycznym mordercą Marwanem Barghoutim z Fatahu (który odsiaduje obecnie 5 kolejnych wyroków dożywocia w izraelskim więzieniu za udział w zabójstwie 5 osób), Barghouti otrzymałby poparcie 58% głosów, podczas gdy Hannija tylko 37%.


Według sondażu, w wyborach na stanowisko przewodniczącego AP niedoszli palestyńscy przywódcy Muhammad Sztajjeh (obecnie premier AP) uzyskałby tylko 4% głosów, a Hussein Al-Sheikh , którego niedawno Abbas mianował sekretarzem generalnym AP, Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, otrzymałby tylko 2%.


Jeśli chodzi o wybory do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC) – parlamentu Autonomii Palestyńskiej – wyniki ankiety dają złudne poczucie nadziei.


W ostatnich wyborach PLC – przeprowadzonych w 2006 r. – Hamas zdobył zdecydowaną większość zarówno w Gazie, jak i na terenach Judei i Samarii (Zachodni Brzeg) pod kontrolą AP. Według nowego sondażu, gdyby dziś odbyły się nowe wybory do PLC „z udziałem wszystkich frakcji, które brały udział w wyborach w 2006 roku”, Fatah zdobyłby 35% głosów, podczas gdy Hamas zdobyłby 33%.


Powodem, dla którego ten wynik daje fałszywą nadzieję, jest założenie, że tylko jedna lista Fatahu będzie konkurować z Hamasem, jak to miało miejsce w wyborach w 2006 roku. Problem z tym scenariuszem polega jednak na tym, że w okresie poprzedzającym wybory w 2021 r. (które ostatecznie zostały odwołane przez Abbasa), Fatah podzielił się na trzy odrębne listy.


W związku z tym, zakładając, że ta sama sytuacja powtórzy się przed jakimikolwiek przyszłymi wyborami, nie ma sensu szukać odpowiedzi opartych na pytaniu „z udziałem wszystkich frakcji, które brały udział w wyborach w 2006 roku”, aby zrozumieć wynik przyszłych wyborów i prorokować zwycięstwo Fatahu. Bardziej odpowiednią analizą byłoby założenie, że Hamas nadal zdobędzie 33% głosów, podczas gdy głosy Fatahu zostaną podzielone między różnych „przedstawicieli” Fatahu. W tym scenariuszu nie jest jasne i raczej mało prawdopodobne, aby jeden przedstawiciel Fatahu rzeczywiście zdobył więcej mandatów niż Hamas.  


W styczniu 2021 r. Abbas podjął pozorną decyzję o przeprowadzeniu wyborów do parlamentu AP w maju 2021 r., a następnie wyborów na stanowisko przewodniczącego AP w lipcu 2021 r. Abbas nie chciał wyborów, ale został zmuszony do ich rozpisania przez USA i UE którzy zażądali od przywództwa palestyńskiego odnowienia legitymacji. Po tym, jak zdał sobie sprawę, że on i jego rozbita partia Fatah przegrają, 29 kwietnia 2021 r., zaledwie kilka dni po tym, jak PMW poinformował, że Fatah Abbasa robi wszystko, co w jego mocy, aby położyć podwaliny pod anulowanie wyborów, Abbas ogłosił, że „odkłada” wybory na czas nieokreślony. Oficjalną wymówką AP była rzekoma odmowa zgody Izraela na przeprowadzenie wyborów w Jerozolimie.

 

Pomijając wymówki AP, ostatnie badanie PCPSR, które skupiło się na arabskich mieszkańcach Jerozolimy, pokazuje bezsensowność sztuczki AP. Według sondażu, gdyby AP przeprowadziła wybory na stanowisko przewodniczącego AP i parlamentu AP, 92% Arabów jerozolimskich stwierdziło, że nie wezmą w nich udziału

 

What are the Palestinians thinking?

Palestinian Media Watch, 22 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Maurice Hirsch - badacz i publicysta Palestinian Media Watch


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2382 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy modne bzdury przestaną być modne?   Koraszewski   2023-06-05
Amerykańska Narodowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi jest porażką, zanim rozpoczęła działalność     2023-06-03
Głupota i podłość w służbie walki o władzę   Koraszewski   2023-06-02
Nowe media i stare problemy z dialogiem   Koraszewski   2023-05-30
Turcja: Co powiedziałby ojciec?   Taheri   2023-05-30
Wybory w Turcji: nacjonalistyczna polityka tożsamości wygrywa mimo nędzy   Bekdil   2023-05-27
Ekstremiści już planują wykorzystanie AI   Stalinsky   2023-05-23
Wywiad rzeka o seksie   Koraszewski   2023-05-22
Iran: Zastąpienie Chomeiniego Clintonem   Taheri   2023-05-20
Krytyka nazbyt zatroskanego rozumu   Koraszewski   2023-05-19
Dwaj reformatorzy, dwa bardzo różne światy   Fernandez   2023-05-17
Napięcia rosną na Bliskim Wschodzie, gdy jedna strona chce zabijać Żydów, a druga strona to Żydzi, którzy nie chcą umierać i żadna ze stron nie godzi się  na kompromis     2023-05-15
Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej   Raphaeli   2023-05-15
Dziewczyna z Krochmalnej, która nie została Jentł   Walter   2023-05-10
Co dalej w sprawie uczciwości sztucznej inteligencji?   Koraszewski   2023-05-09
Wiek XXI – wojna przeciw kobietom i zanikanie rodzaju żeńskiego   Chesler   2023-05-08
Systematyczne zaciemnianie uprzedzeń rasowych   Rubinstein   2023-05-05
Absurd goni absurd   Koraszewski   2023-05-04
Świat w krzywych zwierciadłach   Koraszewski   2023-05-02
Dwadzieścia lat po obaleniu Saddama przez Amerykę Irakijczycy są pod butem islamistycznego Iranu   Abdul-Hussain   2023-04-29
Sprawy, które wzbudzają niepokój   Hirsi Ali   2023-04-28
Turcja: Porzuceni iraccy i syryjscy chrześcijanie   Bulut   2023-04-27
Urzędnik państwowy stanął w obronie praw związanych z płcią i drogo za to zapłacił   Kay   2023-04-20
Wycofanie się z Afganistanu było jednym chaosem. Dlaczego Biden udaje, że tak nie było?   Jacoby   2023-04-19
Islamskie dyktatury próbują kupić agencje ONZ   Meotti   2023-04-17
Czy moralność jest zapisana w genach?   Koraszewski   2023-04-13
Francja: “Krajobraz ruin”   Milliere   2023-04-11
„Biedni” Palestyńczycy nie są tacy biedni   Fitzgerald   2023-04-07
Hipokryzja brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka wobec Izraela i terroru   Flatow   2023-04-06
Serce i umysł: Ćwierć wieku MEMRI   i Alberto M. Fernandez   2023-04-04
Żart niech się żartem odciska, a przed fejkami uczmy bronić się za młodu   Koraszewski   2023-04-01
Obrona obiektywnego dziennikarstwa   Jacoby   2023-03-31
Co myślą Palestyńczycy?   Hirsch   2023-03-30
Słowa nie mają znaczenia. Mamy władzę nad słowami, a nie odwrotnie.   Krauss   2023-03-29
Dziennikarze czczą Rogeta i porzucają obiektywizm   Bard   2023-03-29
Progresiści zwrócili Demokratów przeciwko Izraelowi   Tobin   2023-03-28
Roger Waters twierdzi, że odmawia się mu „wolności słowa”, obiecuje pozwać niemieckie miasta   Fitzgerald   2023-03-26
Dylematy demokraty, chochoła i warchoła   Koraszewski   2023-03-25
Czy niemowlęta nadal wygrywają wojny?   Taheri   2023-03-24
France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk