Prawda

Piątek, 29 wrzesnia 2023 - 03:25

« Poprzedni Następny »


Co myślą Palestyńczycy?


Maurice Hirsch 2023-03-30

Izraelski chłopiec okaleczony przez palestyńską rakietę (Źródło zdjęcia: Wikipedia)
Izraelski chłopiec okaleczony przez palestyńską rakietę (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Badania przeprowadzone przez Palestyńskie Centrum Polityki i Badań Ankietowych (PCPSR) dostarcza interesującego spojrzenia na myśli i opinie Palestyńczyków na różne tematy. Kilka z nich daje wgląd w to, jak Palestyńczycy postrzegają zarówno stosunki palestyńsko-izraelskie, jak i wewnętrzne kwestie palestyńskie. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Unia Europejska często przedstawiają to, co ich zdaniem myślą Palestyńczycy, rzeczywistość jest zupełnie inna.

Stosunki palestyńsko-izraelskie

  • Palestyńskie poparcie dla terroru

Według sondażu poparcie Palestyńczyków dla terroru przeciwko Izraelowi jest wieloaspektowe i obejmuje między innymi znaczące poparcie – 71% populacji – dla zamordowania z zimną krwią braci Jagela i Hallela Janiwów (w wieku 19 i 21 lat), gdy jechali główną drogą przez Hawarę, przez terrorystę Hamasu Abd Al-Fattah Charousza.


Poza popieraniem mordowania Izraelczyków z zimną krwią, znaczna część Palestyńczyków (68%) popiera tworzenie zbrojnych grup terrorystycznych do atakowania Izraelczyków, a 83% Palestyńczyków jest przeciwnych rozwiązaniu istniejących grup terrorystycznych.


87% Palestyńczyków uważa, że Siły Bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej nie mają prawa aresztować członków tych grup zbrojnych, aby uniemożliwić im przeprowadzanie ataków na Izrael. Większość z 63% twierdzi, że popiera zakończenie koordynacji z Izraelem działań w sprawie bezpieczeństwa.


Zapytani o najskuteczniejsze sposoby „zakończenia izraelskiej okupacji i zbudowania niepodległego państwa”, raport mówi, że 77% Palestyńczyków wybrało przemoc. 54% wybrało walkę zbrojną, tj. zaangażowanie się w totalny terror, podobny do rozpoczętej przez AP kampanii terrorystycznej w latach 2000-2005. 23% wybrało „powszechny opór” – tj. eufemizm AP, który obejmuje sporadyczne ataki terrorystyczne, takie jak strzelaniny, ataki nożownicze i taranowanie samochodów. Tylko 18% Palestyńczyków wybrało drogę „negocjacji”.


Statystyki te są szczególnie znaczące, ponieważ odzwierciedlają wzrost poparcia dla przemocy i spadek poparcia dla negocjacji w porównaniu z podobnym badaniem przeprowadzonym rok temu, jak ujawnił Palestyna Media Watch. Wówczas poparcie dla przemocy wynosiło 68%, podczas gdy 25% Palestyńczyków popierało negocjacje.

  • Jakie rozwiązanie polityczne popierają Palestyńczycy?

Według sondażu tylko 27% Palestyńczyków popiera tak zwane „rozwiązanie w postaci dwóch państw”. Wydaje się, że większość Palestyńczyków (74%) przyjęła propagandę AP i wierzy, że rozwiązanie w postaci dwóch państw „nie jest już praktyczne ani wykonalne z powodu ekspansji izraelskich osiedli”. To mimo faktu, że wszystkie izraelskie osiedla w Strefie Gazy zostały ewakuowane w 2005 roku, że nie ma żadnych izraelskich osiedli na obszarach A lub B Judei i Samarii (które razem stanowią 40 % obszaru) oraz że izraelskie osiedla na obszarze C zajmują nie więcej niż 2,5% tego obszaru.


Taki sam odsetek Palestyńczyków (74%) uważa również, że szanse na utworzenie państwa palestyńskiego obok Państwa Izrael w ciągu najbliższych pięciu lat są niewielkie lub żadne.


Podczas gdy Palestyńczycy są sceptyczni co do możliwości utworzenia państwa palestyńskiego, 75% z nich sprzeciwia się sugestii Mahmuda Abbasa, by domagać się utworzenia państwa izraelsko-palestyńskiego.


Co ciekawe, w pytaniu o główny problem współczesnego społeczeństwa palestyńskiego 26% twierdzi, że jest nim korupcja; 21% twierdzi, że jest to bezrobocie i ubóstwo; podczas gdy tylko 20% twierdzi, że jest to kontynuacja izraelskiej „okupacji i budowy osadnictwa”.


Jeśli chodzi o arabskich mieszkańców Jerozolimy, których AP uważa za „Palestyńczyków”, osobne niedawne badanie PCPSR wykazało, że 38% respondentów uważa, że Wschodnia Jerozolima powinna być pod zwierzchnictwem palestyńskim, 19% wolałoby suwerenność izraelską, a 14% nie chcą, aby ktokolwiek miał władzę nad miastem. Pozostali chcą, aby miasto znajdowało się pod zwierzchnictwem międzynarodowym (25%) lub zwierzchnictwem islamskim/arabskim (3%).


Wyniki są znaczące w porównaniu z tym samym badaniem PCPSR przeprowadzonym w 2010 r., w którym 52% respondentów poparło suwerenność Palestyny nad Wschodnią Jerozolimą, a tylko 6% poparło suwerenność Izraela.


Podobną tendencję zidentyfikowano również w preferencjach jerozolimskich Arabów co do obywatelstwa jako elementu trwałego rozwiązania politycznego. W obecnym badaniu 58% Arabów jerozolimskich stwierdziło, że wolałoby obywatelstwo palestyńskie (spadek z 63% w 2010 r.), podczas gdy 37% stwierdziło, że wolałoby obywatelstwo izraelskie (wzrost z 24% w 2010 r.).

Wewnętrzne problemy palestyńskie

  • Palestyńczycy i AP

AP powstała w 1994 roku jako część izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego. Podczas gdy społeczność międzynarodowa udzieliła AP dziesiątków miliardów dolarów pomocy (UE napisała ostatnio, że tylko od 2008 roku Unia Europejska, Norwegia i Szwajcaria przekazały Autonomii Palestyńskiej i Palestyńczykom ponad 14 miliardów euro oficjalnej pomocy rozwojowej), 63% Palestyńczyków postrzega Autonomię Palestyńską jako „ciężar dla narodu palestyńskiego ”. Tylko 33% Palestyńczyków postrzega Autonomię Palestyńską jako atut narodu palestyńskiego.


57% Palestyńczyków uważa, że przetrwanie AP leży w interesie Izraela, podczas gdy 52% Palestyńczyków uważa, że „upadek lub rozwiązanie AP” leży w interesie Palestyny .


Większość Palestyńczyków (67%) uważa, że gdyby Izrael przyjął skoordynowaną politykę osłabiania AP, główne kraje arabskie po prostu „porzuciłyby AP”.


Podczas gdy rozumowanie stojące za niechęcią Palestyńczyków do Autonomii Palestyńskiej jest niewątpliwie złożone, jednym z najważniejszych powodów (jeśli nie najważniejszym) byłoby to, że 82% Palestyńczyków uważa instytucje Autonomii Palestyńskiej za skorumpowane.


Nieufność wobec Autonomii Palestyńskiej znajduje odzwierciedlenie w reakcji Palestyńczyków na niedawne ustawodawstwo Autonomii Palestyńskiej, zgodnie z którym każdy posiadacz telefonu komórkowego płaci co miesiąc podatek w wysokości 1 szekla, aby „wspierać Wschodnią Jerozolimę”. Według sondażu, pomimo zadeklarowanego celu AP, 79% Palestyńczyków uważa, że zebrane fundusze nie przyniosą korzyści arabskim obywatelom Wschodniej Jerozolimy.


Podczas gdy korupcja AP jest wyraźnie powszechna, 51% Palestyńczyków żyjących pod kontrolą AP uważa, że nie może krytykować AP bez obawy o reperkusje. 

  • Kto zastąpi PA Mahmuda Abbasa?

Jak niedawno zauważył PMW, przywódca AP, Mahmoud Abbas, sprawuje już od 19 lat 4-letnią kadencję jako przewodniczący (a raczej dyktator) AP. Podczas gdy Abbas odmawia zrzeczenia się dyktatorskiej pozycji, 77% Palestyńczyków jest niezadowolonych z jego pracy i chce, aby ustąpił.


Zapytani o opinie na temat przeprowadzenia nowych wyborów na stanowisko przewodniczącego AP uzyskali odzwierciedlający to wynik. Gdyby Abbas startował przeciwko Ismailowi Hanniji, szefowi międzynarodowej organizacji terrorystycznej Hamas, Hannija uzyskałby poparcie 52% głosów, podczas gdy Abbas tylko 36%.  


Gdyby Abbas nie kandydował, a wyścig wyborczy toczyłby się między Hanniją z Hamasu a skazanym terrorystycznym mordercą Marwanem Barghoutim z Fatahu (który odsiaduje obecnie 5 kolejnych wyroków dożywocia w izraelskim więzieniu za udział w zabójstwie 5 osób), Barghouti otrzymałby poparcie 58% głosów, podczas gdy Hannija tylko 37%.


Według sondażu, w wyborach na stanowisko przewodniczącego AP niedoszli palestyńscy przywódcy Muhammad Sztajjeh (obecnie premier AP) uzyskałby tylko 4% głosów, a Hussein Al-Sheikh , którego niedawno Abbas mianował sekretarzem generalnym AP, Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, otrzymałby tylko 2%.


Jeśli chodzi o wybory do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC) – parlamentu Autonomii Palestyńskiej – wyniki ankiety dają złudne poczucie nadziei.


W ostatnich wyborach PLC – przeprowadzonych w 2006 r. – Hamas zdobył zdecydowaną większość zarówno w Gazie, jak i na terenach Judei i Samarii (Zachodni Brzeg) pod kontrolą AP. Według nowego sondażu, gdyby dziś odbyły się nowe wybory do PLC „z udziałem wszystkich frakcji, które brały udział w wyborach w 2006 roku”, Fatah zdobyłby 35% głosów, podczas gdy Hamas zdobyłby 33%.


Powodem, dla którego ten wynik daje fałszywą nadzieję, jest założenie, że tylko jedna lista Fatahu będzie konkurować z Hamasem, jak to miało miejsce w wyborach w 2006 roku. Problem z tym scenariuszem polega jednak na tym, że w okresie poprzedzającym wybory w 2021 r. (które ostatecznie zostały odwołane przez Abbasa), Fatah podzielił się na trzy odrębne listy.


W związku z tym, zakładając, że ta sama sytuacja powtórzy się przed jakimikolwiek przyszłymi wyborami, nie ma sensu szukać odpowiedzi opartych na pytaniu „z udziałem wszystkich frakcji, które brały udział w wyborach w 2006 roku”, aby zrozumieć wynik przyszłych wyborów i prorokować zwycięstwo Fatahu. Bardziej odpowiednią analizą byłoby założenie, że Hamas nadal zdobędzie 33% głosów, podczas gdy głosy Fatahu zostaną podzielone między różnych „przedstawicieli” Fatahu. W tym scenariuszu nie jest jasne i raczej mało prawdopodobne, aby jeden przedstawiciel Fatahu rzeczywiście zdobył więcej mandatów niż Hamas.  


W styczniu 2021 r. Abbas podjął pozorną decyzję o przeprowadzeniu wyborów do parlamentu AP w maju 2021 r., a następnie wyborów na stanowisko przewodniczącego AP w lipcu 2021 r. Abbas nie chciał wyborów, ale został zmuszony do ich rozpisania przez USA i UE którzy zażądali od przywództwa palestyńskiego odnowienia legitymacji. Po tym, jak zdał sobie sprawę, że on i jego rozbita partia Fatah przegrają, 29 kwietnia 2021 r., zaledwie kilka dni po tym, jak PMW poinformował, że Fatah Abbasa robi wszystko, co w jego mocy, aby położyć podwaliny pod anulowanie wyborów, Abbas ogłosił, że „odkłada” wybory na czas nieokreślony. Oficjalną wymówką AP była rzekoma odmowa zgody Izraela na przeprowadzenie wyborów w Jerozolimie.

 

Pomijając wymówki AP, ostatnie badanie PCPSR, które skupiło się na arabskich mieszkańcach Jerozolimy, pokazuje bezsensowność sztuczki AP. Według sondażu, gdyby AP przeprowadziła wybory na stanowisko przewodniczącego AP i parlamentu AP, 92% Arabów jerozolimskich stwierdziło, że nie wezmą w nich udziału

 

What are the Palestinians thinking?

Palestinian Media Watch, 22 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Maurice Hirsch - badacz i publicysta Palestinian Media Watch


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2452 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dyproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24
ONZ i WHO obwiniają Izrael bardziej niż kogokolwiek innego   Bryen   2023-06-22
Problem z definicją antysemityzmu IHRA polega na tym, że nie pozostawia miejsca dla  antysemitów     2023-06-21
Groźba decywilizacji   Lloyd   2023-06-21
„To nie dowcip”: zaskakujące milczenie administracji Bidena, ONZ i UE w sprawie łamania praw człowieka w Iranie   Rafizadeh   2023-06-20
UNRWA dostarcza darmowych świadczeń 775 tysiącom osób, które nie są uchodźcami nawet według jej własnej definicji     2023-06-19
Polityka w czasach romantycznej zarazy   Koraszewski   2023-06-17
Antyzachodni klub nuklearny: Korea Północna, Chiny, Rosja i Iran niebezpiecznie atakują Zachód   Rafizadeh   2023-06-08
Polemika z izraelskimi migawkami   Koraszewski   2023-06-08
Amerykanin w Moskwie   Bawer   2023-06-07
Saudyjczycy wyłaniają się jako nowe mocarstwo Bliskiego Wschodu     2023-06-06
Czy modne bzdury przestaną być modne?   Koraszewski   2023-06-05
Amerykańska Narodowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi jest porażką, zanim rozpoczęła działalność     2023-06-03
Głupota i podłość w służbie walki o władzę   Koraszewski   2023-06-02
Nowe media i stare problemy z dialogiem   Koraszewski   2023-05-30
Turcja: Co powiedziałby ojciec?   Taheri   2023-05-30
Wybory w Turcji: nacjonalistyczna polityka tożsamości wygrywa mimo nędzy   Bekdil   2023-05-27
Ekstremiści już planują wykorzystanie AI   Stalinsky   2023-05-23
Wywiad rzeka o seksie   Koraszewski   2023-05-22
Iran: Zastąpienie Chomeiniego Clintonem   Taheri   2023-05-20
Krytyka nazbyt zatroskanego rozumu   Koraszewski   2023-05-19
Dwaj reformatorzy, dwa bardzo różne światy   Fernandez   2023-05-17
Napięcia rosną na Bliskim Wschodzie, gdy jedna strona chce zabijać Żydów, a druga strona to Żydzi, którzy nie chcą umierać i żadna ze stron nie godzi się  na kompromis     2023-05-15
Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej   Raphaeli   2023-05-15
Dziewczyna z Krochmalnej, która nie została Jentł   Walter   2023-05-10
Co dalej w sprawie uczciwości sztucznej inteligencji?   Koraszewski   2023-05-09
Wiek XXI – wojna przeciw kobietom i zanikanie rodzaju żeńskiego   Chesler   2023-05-08
Systematyczne zaciemnianie uprzedzeń rasowych   Rubinstein   2023-05-05
Absurd goni absurd   Koraszewski   2023-05-04
Świat w krzywych zwierciadłach   Koraszewski   2023-05-02
Dwadzieścia lat po obaleniu Saddama przez Amerykę Irakijczycy są pod butem islamistycznego Iranu   Abdul-Hussain   2023-04-29
Sprawy, które wzbudzają niepokój   Hirsi Ali   2023-04-28
Turcja: Porzuceni iraccy i syryjscy chrześcijanie   Bulut   2023-04-27
Urzędnik państwowy stanął w obronie praw związanych z płcią i drogo za to zapłacił   Kay   2023-04-20
Wycofanie się z Afganistanu było jednym chaosem. Dlaczego Biden udaje, że tak nie było?   Jacoby   2023-04-19
Islamskie dyktatury próbują kupić agencje ONZ   Meotti   2023-04-17
Czy moralność jest zapisana w genach?   Koraszewski   2023-04-13
Francja: “Krajobraz ruin”   Milliere   2023-04-11
„Biedni” Palestyńczycy nie są tacy biedni   Fitzgerald   2023-04-07
Hipokryzja brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka wobec Izraela i terroru   Flatow   2023-04-06
Serce i umysł: Ćwierć wieku MEMRI   i Alberto M. Fernandez   2023-04-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk