Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 05:30

« Poprzedni Następny »


Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?


Mitchell Bard 2023-07-02

Healy Hall w Georgetown University. Credit: Wikimedia Commons.
Healy Hall w Georgetown University. Credit: Wikimedia Commons.

Po dziesięcioleciach ignorowania sposobu, w jaki zagraniczne rządy wykorzystywały darowizny na rzecz uniwersytetów, Departament Edukacji (DoE) w końcu rozpoczął dochodzenie w 2020 r. i opublikował raport, w którym stwierdzono, że niektóre zagraniczne źródła finansowania, które są wrogo nastawione do Stanów Zjednoczonych, „kierują swoje inwestycje (tj. ‘prezenty’ i ‘kontrakty) tak, by pokazywać ‘miękką siłę’, kraść wrażliwe i zastrzeżone badania oraz szerzyć propagandę”. Raport podsumował: „Istnieje bardzo realny powód do niepokoju, że zagraniczne pieniądze kupują wpływy lub kontrolę nad nauczaniem i badaniami”. Departament wyraził szczególne zaniepokojenie zgłoszonymi darowiznami wymienionymi jako anonimowe z Chin, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Rosji.

Kiedy w 2021 r. pisałem raport na temat finansowania uniwersytetów przez arabskich darczyńców, od 1986 r. 258 uniwersytetów otrzymało darowizny o wartości prawie 8,5 miliarda dolarów. Badanie zakończyło się następująco: Teraz, gdy niebezpieczeństwo zostało zidentyfikowane przez skupienie się administracji Trumpa na zagranicznym finansowaniu uniwersytetów, pytanie brzmi, czy administracja Bidena będzie prowadziła dochodzenia z równym zapałem, czy też powróci do wcześniejszej polityki ignorowania wymogów sprawozdawczych.


Niestety, wydaje się, że administracja Bidena nie jest zainteresowana tym tematem i pogorszyła sytuację, nie dostarczając społeczeństwu informacji o tym, kto wspiera uniwersytety i jak wykorzystywane są pieniądze.


Całkowite datki arabskich darczyńców w okresie od 1986 do października 2022 osiągnęły już prawie 11 miliardów dolarów. Ponad 10 tysięcy kontraktów i prezentów rozdano 273 instytucjom. A te liczby rażąco zaniżają sumę. Mój raport dokumentuje liczne niezgłoszone darowizny, takie jak darowizny po 20 milionów dolarów na uniwersytety Harvarda i Georgetown w 2005 roku. W swoich raportach z lat 2019 i 2020 Instytut Badań nad Globalnym Antysemityzmem i Polityką (ISGAP) zidentyfikował prawie 3 miliardy dolarów niezgłoszonych funduszy, głównie z Kataru.


Do 2020 r. Departament Edukacji wymieniał kraj darczyńcy, ale nie określał, czy fundatorem było źródło rządowe. O ile uczelnia nie zgłosiła darczyńcy, dary mogły pochodzić od osób fizycznych, firm, fundacji lub innych źródeł w kraju. Najnowszy raport wskazuje, że 37% darowizn pochodziło ze źródeł rządowych, a 12% nie. Dla ponad połowy (51%) — wartej ponad 6,7 miliarda dolarów (62% całości) — nie ma żadnych informacji o tym, czy pochodzą one ze źródła rządowego. Ponad 90% funduszy przekazanych ze źródeł arabskich – prawie 10 miliardów dolarów – nie ma podanego żadnego konkretnego darczyńcy. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że tylko jedna czwarta wszystkich datków, w sumie prawie 2 miliardy dolarów, określała cel darowizny.


Jedną z luk w wymogu sprawozdawczości jest to, że uniwersytety były w stanie zachować poufność konkretnych źródeł otrzymywanych darowizn.


Darczyńcy z czterech krajów przekazali uniwersytetom 95% wszystkich datków arabskich i 23% wszystkich funduszy zagranicznych. Zdecydowanie największym darczyńcą jest Katar, z 1056 darowiznami o wartości 5,2 miliarda dolarów (48% ogółu krajów arabskich), następnie Saudyjczycy z 5735 darowiznami o wartości 2,9 miliarda dolarów (28% całości), Zjednoczone Emiraty Arabskie z 1159 darowiznami o wartości 1,3 miliarda dolarów (12% całości) i Kuwejt z 1177 darowiznami o wartości 858 milionów dolarów (8% całości).


Biorąc pod uwagę sumę jego darów, nie jest zaskakujące, że największe darowizny i kontrakty pochodzą z Kataru. W rzeczywistości 25 największych darowizn, z wyjątkiem trzech (ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i jednego z Arabii Saudyjskiej) pochodziły z Kataru. Największym z nich był kontrakt o wartości 151 mln dolarów zgłoszony w lipcu 2020 r. na pokrycie budżetu na utworzenie i funkcjonowanie Weill Cornell Medicine w Katarze. Cornell otrzymał 137 milionów dolarów i 149 milionów dolarów w ciągu następnych dwóch lat na ten sam cel. W latach 2012-19 Katar podpisywał kontrakty z Cornell każdego roku na osobliwą kwotę 99 999 999 dolarów. Inne znaczące transakcje z Kataru obejmowały transakcje o wartości 95, 88 i 83 milionów dolarów dla Texas A&M w nieokreślonym celu; 84 mln dolarów i 77 mln dolarów dla Carnegie Mellon (i 74, 130, 684 dolarów na rok w latach 2016-2019); oraz osiem innych kontraktów o wartości ponad 50 milionów dolarów każdy dla Cornell. Zjednoczone Emiraty Arabskie przekazały dwa prezenty o wartości 75 milionów dolarów dla University of Texas MD Anderson Cancer Center. Największy prezent saudyjski był, o dziwo, dla University of Idaho na czesne i opłaty dla studentów


Oprócz tych uniwersytetów, inne, które trafiły na żyłę złota na Bliskim Wschodzie, to Georgetown (830 mln dolarów), Northwestern (648 mln dolarów), cztery kampusy University of Colorado (578 mln dolarów), Pennsylvania State University (254 mln dolarów), Harvard (228 mln dolarów ) i George Washington University (201 milionów dolarów).


Niektórzy mogą się zastanawiać nad wkładem Izraela. Rząd, osoby prywatne i firmy przekazały co najmniej 925 darowizn (prezentów/kontraktów) o wartości 303 milionów dolarów od 2003 roku. Podobnie jak w przypadku darowizn arabskich, niewiele z tych ze źródeł izraelskich (8% o wartości 22 milionów dolarów) opisuje ich cel.


Nieistniejące „Państwo Palestyna” przekazało 19 darowizn o wartości 9,3 miliona dolarów. Jest to niepokojące, ponieważ uwiarygodnia narrację palestyńską i jest sprzeczne z polityką USA, która nie uznaje takiego państwa.


Dwa inne ograniczone kontrakty z Indiana University of Pennsylvania pochodziły z „Okupowanego Terytorium Palestyny” i żaden z Autonomii Palestyńskiej (AP). Ten sam  uniwersytet z liczbą studentów 8832 otrzymał wszystkie darowizny z wyjątkiem pięciu; trzy poszły na Harvard, a dwie do Brown Uniwersity. Każdy prezent dla Brown University w wysokości 643 tysięcy dolarów w 2020 r. miał na celu wsparcie profesury studiów palestyńskich w ramach studiów bliskowschodnich. Nie wymieniono celu prezentów dla Harvardu. Dziesięć darowizn na rzecz Indiany to ograniczone kontrakty na czesne i opłaty dla studentów z „Palestyny”. Pozostałe są nieudokumentowane.


Raporty Departamentu Edukacji nie mówią jasno o rzeczywistych darczyńcach pieniędzy. Wygląda na to, że żaden nie pochodził z samej Autonomii Palestyńskiej. Gdyby tak było, byłby to skandal, biorąc pod uwagę, że Autonomia Palestyńska polega głównie na pomocy zagranicznej i wydaje około 270 milionów dolarów na  pensje dla terrorystów w izraelskich więzieniach i rodzin zamachowców-samobójców. Palestyńczycy słusznie zastanawialiby się, dlaczego ich pieniądze zostały wydane w Stanach Zjednoczonych.


Od dawna zakładano, że finansowanie arabskie ma złowrogi wpływ na akademickie studia nad Bliskim Wschodem, szczególnie dotyczące Izraela i radykalnego islamu. Potwierdzają to dowody, które udokumentowałem w mojej książce The Arab Lobby: The Invisible Alliance That Undermines America's Interests in the Middle East. Niemożliwe jest jednak dokonywanie osądów na podstawie surowych danych dostarczonych przez Departament Edukacji, ponieważ tylko 25% datków wymienia cel, a 86% z nich twierdzi, że pieniądze były przeznaczone na pomoc finansową lub stypendia dla studentów z kraju-darczyńcy. Darowizny te wyniosły mniej niż 2 miliardy dolarów, co oznacza, że nie ma publicznego rejestru, w jaki sposób wykorzystano 82% datków zagranicznych.


Ogólnie rzecz biorąc, zapewnianie arabskim studentom stypendiów na amerykańskie uniwersytety jest pozytywnym sposobem na zapoznanie ich ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi demokratycznymi wartościami. Ponad 34 tysiące studentów przybyło z 11 krajów arabskich i Autonomii Palestyńskiej w latach 2020-21; ponad połowę ogółu stanowili Saudyjczycy. Podczas gdy wielu arabskich studentów to kampusowi prowokatorzy zaangażowani w promowanie BDS i demonizowanie Izraela, ustalenie, kto i ilu jest na kampusie dzięki hojności ich rządów, i czy są zachęcani lub opłacani, by być działaczami politycznymi, wymagałoby znacznie więcej badań.


Spośród ponad 10 tysięcy darowizn tylko trzy zostały zidentyfikowane jako mające cel polityczny – dwie darowizny w wysokości 643 tysiące dolarów na rzecz Brown University w 2020 r. od darczyńcy z „Państwa Palestyna” w celu zapewnienia wsparcia dla profesury studiów palestyńskich w ramach Studiów Bliskiego Wschodu i jedna w wysokości 67 969 dolarów w tym samym celu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W raporcie nie zidentyfikowano darczyńców, ale urzędnik z Brown przyznał, że palestyńskim ofiarodawcą była Fundacja Munib and Angela Masri. Pierwszym obsadzającym to stanowisko został Beshara Doubmani, zwolennik antysemickiej kampanii BDS. Od tego czasu Doubmani został także rektorem Uniwersytetu Birzeit, który znany jest z aktywizmu studentów związanych z grupami terrorystycznymi, takimi jak Hamas i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (LFWP).


Stosunkowo niewielka liczba profesorów zajmujących stanowiska w większej liczbie dziedzin politycznych, finansowanych przez darczyńców arabskich i wspierających BDS, takich jak Doubmani, może potencjalnie wzmocnić antyizraelską działalność studencką. Dowody są jednak raczej anegdotyczne niż empiryczne. Większość wykładowców, którzy agitują przeciwko Izraelowi, robi to bez potrzeby arabskiego finansowania jako motywacji.


Kiedy Departament Edukacji opublikował raport na temat zagranicznych wpływów, była amerykańska sekretarz edukacji Betsy DeVos powiedziała, że zbyt wiele szkół wyższych i uniwersytetów „zdaje za mało lub wcale sprawozdań” i podkreśliła, że jeśli „przyjmują zagraniczne pieniądze lub prezenty, ich studenci, darczyńcy i podatnicy zasługują na to, by wiedzieć ile i od kogo”. Co ważniejsze, powinni być informowani o sposobach wykorzystania funduszy.


Uniwersytety, które nie prowadzą przejrzystej sprawozdawczości muszą ponosić odpowiedzialność. Niestety, Departament Edukacji Bidena nie jest tym zainteresowany.


Link do oryginału: https://www.jns.org/colleges-universities/campus-antisemitism/23/6/14/294984/

JNS Org., 14 czerwca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Mitchell Geoffrey Bard

Amerykański analityk polityki zagranicznej, redaktor i autor, który specjalizuje się w polityce USA – Bliski Wschód. Jest dyrektorem wykonawczym organizacji non-profit American-Israeli Cooperative Enterprise i dyrektorem Jewish Virtual Library.

 

 

 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2554 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dzień po i jego konteksty   Koraszewski   2024-02-26
Sabotowanie romansu USA-Izrael   Altabef   2024-02-24
Eurowizja i bębny wojny   Collins   2024-02-23
Milczenie feministycznych owiec: ani słowa o horrorach HamasuZwolennicy #MeToo milczeli.   Chesler   2024-02-22
A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk