Prawda

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 - 19:48

« Poprzedni Następny »


Barwna historia Palestyny na Twitterze


David Collier 2023-08-08

Palestyńczycy?
Palestyńczycy?

Portale społecznościowe, takie jak Twitter, przedstawiają wspaniałą historię państwa zwanego Palestyną – ale najpierw szybko przypomnijmy prawdę.


Fakty historyczne:


Dla świata islamskiego obszar XIX-wiecznej południowej Syrii był słabo zaludnionym, zapomnianym zaściankiem z rywalizującymi ze sobą klanami i koczowniczymi plemionami, stanowiącymi niebezpieczną przeszkodę dla każdego podróżnika. Osłabienie mocarstwa okupacyjnego (Imperium Osmańskiego) i rosnący światowy handel – wskrzesił europejskie zainteresowanie tym terenem. To chrześcijańscy podróżnicy uznający ten obszar za swoją „Ziemię Świętą” sprawili, że zanglicyzowana wersja nazwy nadanej temu obszarowi przez okupacyjne wojska rzymskie – „Palestyna” – z siłą powróciła na mapę.


Europejskie inwestycje chrześcijańskie i syjonistyczne zwiększyły możliwości ekonomiczne, a imigranci (głównie muzułmanie z upadającego Imperium Osmańskiego) zaczęli napływać do zapomnianego zaścianka. Kulminacją tego okresu było użycie słowa „Palestyna” jako nazwy mandatu brytyjskiego, przyznanego Wielkiej Brytanii przez Ligę Narodów w celu wskrzeszenia żydowskiej ojczyzny.


„Palestyna” nigdy nie była niczym innym jak nazwą europejskiego podboju kolonialnego przez imperialistów (Greków, Rzymian, Krzyżowców, a potem Brytyjczyków). Nawet rdzeń wywodzi się od „Filistynów” – europejskich najeźdźców znad Morza Egejskiego. To dlatego, kiedy Arabowie, którzy przynieśli islam, najechali i skolonizowali ten obszar, nie przyjęli go, a nawet lokalne używanie tej nazwy wkrótce wypadło z łask. Nazwa „Palestyna” nie pochodziła z tej ziemi i nie miała żadnego znaczenia dla muzułmanów. Pozostała tylko chrześcijańską terminologią dla Ziemi Świętej – żydowskiej „Ziemi Izraela”.

Problem antysyjonistyczny

To wszystko może brzmieć chłodno i bezdusznie w odniesieniu do pojęcia „tożsamości palestyńskiej”, ale pozostaje prawdą historyczną.


Nic z tego nie pomaga antyizraelskiemu tłumowi, który desperacko argumentuje, że Żydzi przybyli i przejęli dobrze prosperującą ziemię pełną rdzennych Palestyńczyków, którzy żyli tam jako naród przez tysiąclecia. Wraz ze wzrostem syjonizmu – muzułmańskie zainteresowanie tym obszarem po prostu wzrosło, aby mu się przeciwstawić. Nie interesowali się tą ziemią, dopóki Żydzi nie starali się jej odzyskać. Świat chrześcijański podzielił się – zwolennicy teorii zastąpienia postrzegali odrodzenie Izraela jako bezpośrednie zagrożenie dla ich własnej teologii – podczas gdy większość chrześcijan widziała w swoich Bibliach naturalne poparcie dla syjonizmu. To, co było zapomnianym zaściankiem, nagle stało się najważniejszą rzeczą w sercu każdego.


Nawet cenna Kopuła na Skale i Al-Aksa („Haram al-Szarif”) zbudowane na żydowskim Wzgórzu Świątynnym były całkowicie zaniedbane. Nie wierz mi na słowo. To pochodzi z jordańskiej królewskiej strony internetowej, która wyjaśnia, że to syjonistyczne „zagrożenie” sprawiło, że się obudzili – i doprowadzili do restaurowania tych świętych miejsc w 1922 r., co zmieniło je z rozpadających się relikwii w ikoniczne obrazy, które wszyscy tak dobrze znamy dzisiaj:Ale ruch antyżydowski nadal potrzebował sztandaru, wokół którego mógłby się zgromadzić, a z czasem arabsko-radziecka antysyjonistyczna mitologia stworzyła „Palestyńczyka” w celu walki z Izraelem. Następnie zabrali się do pisania historii na nowo, zarówno poprzez umniejszanie żydowskich więzi z Ziemią Izraela, jak i osadzenie narracji o rdzennym palestyńskim bohaterze/ofierze.

Twitterowa historia Palestyńczyków

Kiedy prawda jest zakorzeniona w historii, reszta jest łatwa. Nie masz się czego bać, a twoją rolą jest edukowanie ludzi wokół ciebie. Z antysyjonistami jest odwrotnie. Edukacja jest wrogiem – dlatego polegają na zniekształceniach, wyrwanych z kontekstu zdaniach, dezinformacji, fałszywych wiadomościach i ignorancji, aby rozpowszechniać swoje „słowo”. Rezultat jest taki, że armia antyizraelskich aktywistów opiera swoją „prawdę” na górach samych kłamstw.


Łatwo to pokazać, badając media społecznościowe. Oto kilka przykładów tego, jak ignorancka jest antysyjonistyczna historia. Ponieważ każdy z tych przykładów był używany tysiące razy (a wiele z nich uzyskało miliony wyświetleń), pomyślałem, że przedstawię je tutaj – wraz z prawdą kryjącą się za obrazem:

Linie lotnicze Palestyny

Te tweety przedstawiają samolot „Palestine Airways” jako dowód palestyńskiego życia „przed przybyciem syjonistów”:Na tym samolocie faktycznie widnieje napis „linie lotnicze Ziemi Izraela” po hebrajsku. Palestine Airways była firmą założoną przez syjonistycznego Żyda Pinhasa Rutenberga we współpracy z Histadrut i Agencją Żydowską w Brytyjskim Mandacie Palestyny. Była to „żydowska firma lotnicza”, która miała problemy z nieprzerwanym działaniem z powodu arabskiej przemocy wobec Żydów.

Lotnisko Kalandia / Jerozolima / Atarot.

Ten przykład jest ponury. Te tweety odnoszą się do syjonistycznej „kradzieży” i „Nakby”, używając zdjęć palestyńskiego lotniska w pobliżu Jerozolimy:W 1924 r. rząd brytyjski wybudował wojskowe lądowisko na gruntach należących do miejscowej osady żydowskiej „Atarot”, wypierając tym samym część osadnictwa żydowskiego. W 1931 roku Brytyjczycy wywłaszczyli dodatkowe tereny Atarot pod rozbudowę lotniska, niszcząc przy tym domy i pola uprawne. Na tej żydowskiej ziemi Brytyjczycy zbudowali swoje lotnisko. W 1948 r. armia jordańska splądrowała i spaliła resztę wsi – przeprowadzając czystkę etniczną mieszkańców. Tylko Żydzi byli tu ofiarami zbrodni wojennych i „kradzieży”. Przewrotnie ta ziemia jest teraz uważana za „okupowane terytorium palestyńskie”.

Turystyka i zwiedzanie Palestyny

Czasami zawłaszczanie żydowskiej historii w „Palestynie” (Arabowie nie chcieli mieć z nią nic wspólnego) przez antysyjonistów powoduje nieopanowany śmiech. Taką możliwość dają plakaty turystyczne „wizyta w Palestynie”. W tweecie po lewej stronie znajduje się zrzut z ekranu z wywiadu PRESSTV (irańskiej tuby) z Szahad Abusalamą – kluczową postacią w antyizraelskim kręgu aktywistów w Wielkiej Brytanii. Abusalama faktycznie ma ten plakat na swojej ścianie.Wizerunek w poście został stworzony w 1936 roku przez Żyda Franza Krausza i opublikowany przez Agencję Rozwoju Syjonizmu. Krausz, który uciekł z Europy w czasach Hitlera, zaprojektował różnorodne plakaty dla grup syjonistycznych zachęcających żydowską turystykę i imigrację do Ziemi Izraela.

Brytyjski rząd mandatowy

Mandat Ligi Narodów na odtworzenie żydowskiej ojczyzny został przyznany Wielkiej Brytanii, która przystąpiła do wprowadzenia zaczątków rządu – a w 1927 roku Brytyjczycy postanowili stworzyć walutę dla tego obszaru. Wszystko to dostarcza materiału dla ludzi, których celem jest oszustwo. Prawdopodobnie najbardziej znanym z tych przykładów jest wizerunek monety z wypisanym słowem „Palestyna”. Pokazywane jako dowód na to, że „Palestyna istniała” – te obrazy zostały udostępnione miliony razy na platformach społecznościowych:Na monecie widnieje napis „Palestyna” w języku hebrajskim, a co ważniejsze, w nawiasach znajdują się hebrajskie litery „Aleph” i „Jud” – skrót od „Eretz Yisrael” (Ziemia Izraela) oraz część oficjalnego tytułu mandatu w języku hebrajskim.


Brytyjczycy wydali także znaczki pocztowe:Antysyjonistyczne kłamstwa nie biorą się z powietrza. Tych kłamstw uczy się ludzi. W szkołach palestyńskich znaleziono podręczniki, w których hebrajski został cyfrowo usunięty z obrazów znaczków. Jeszcze gorsze jest to, że były one używane w szkołach prowadzonych  przez ONZ finansowanych przez Zachód:Jednym z najzabawniejszych przykładów jest ten. Dobrali się nawet do pokryw studzienek.Na obrazku z napisem „Rząd Palestyny PWD w Hajfie” znajdują się dwie zdradliwe rzeczy. Pierwszą z nich jest hebrajskie pismo w prawym górnym rogu, które oznacza „Kremener”. Drugie to logo pod spodem. Alexander Kremener był niemieckim Żydem, który uciekł przed Hitlerem w 1933. Zostały one wykonane przez firmę należącą i prowadzoną przez syjonistycznych Żydów.

Dokumenty brytyjskie

Niektórzy próbują nawet wykorzystać oficjalne dokumenty brytyjskie, żeby udowodnić, że „Palestyna” istniała. Na nich dosłownie widnieje napis „brytyjski”. Najpierw ten brytyjski paszport:A tutaj brytyjskie prawo jazdy:Drużyna piłkarska Palestyny

Innym często używanym (i zabawnym) przykładem jest pomysł, że wyimaginowane państwo Palestyna miało drużynę piłkarską:Drużyna wysłana do Australii w 1939 roku była drużyną Maccabi Tel Awiw - z kilkoma graczami zabranymi z innych lokalnych drużyn żydowskich - ma legitymizować „Palestynę”:


To z „Daily Telegraph”, 3 czerwca 1939:


[Żydzi z Tel Awiwu mają teraz trzy kluby i drużyna Maccabi Tel Awiw przybędzie wkrótce do Australii]
[Żydzi z Tel Awiwu mają teraz trzy kluby i drużyna Maccabi Tel Awiw przybędzie wkrótce do Australii]

Emblematy współczesnej tożsamości

Zbyt wielu po prostu nie rozumie historii. Ponad 4400 retweetów i pół miliona wyświetleń tylko za opublikowanie zdjęcia tej flagi z napisem „Palestyna będzie wolna”:Historia tej flagi sięga zaledwie 59 lat wstecz. Została przyjęta przez Organizację Wyzwolenia Palestyny w 1964 roku jako symbol wyzwolenia Palestyny w czasie, gdy cała Judea, Samaria (zachodni brzeg Jordanu) i Gaza znajdowały się w rękach Arabów. Co oznacza, że ta flaga z 1964 roku narodziła się jako symbol całkowitego zniszczenia Izraela.


Brak prawdziwej historii prowadzi do absurdu. W 2021 roku Palestyńczycy „
opuścili” flagę w akcie żałoby z powodu Deklaracji Balfoura – co miało miejsce 47 lat przed wynalezieniem flagi.

Historia Twittera – „Wolna Palestyna”

I wreszcie zarys samego „państwa”. Z pół milionem wyświetleń i prawie 5000 retweetami, ten z pewnością jest popularny. Jest to mapa „Palestyny”, którą antyizraelscy aktywiści chcą „wyzwolić”:Ta mapa nie istniała aż do XX wieku, kiedy narysowały ją mocarstwa kolonialne. Jest to mapa stworzona w celu ułatwienia odrodzenia starożytnej żydowskiej ojczyzny. Jedyną rzeczą, która oddziela Araba z Akko od Araba z południowego Libanu, Syrii czy Jordanii, jest kolonialne pióro.


Kiedy władzę po raz ostatni sprawowali muzułmanie (to mapa z 1899 roku), tak wyglądała mapa – z całym obszarem podzielonym na osmańskie obszary administracyjne:To mocarstwa kolonialne wyznaczyły nowe linie. Dodając przestrzeń (pustynie) na południe od ich Ziemi Świętej, aby nadać żydowskiej ojczyźnie trochę „głębi”. W końcu Brytyjczycy i tak to podzielili – i oddali część Ziemi Świętej, by stworzyć Trans-Jordanię (obecnie Jordania).


Kiedy trzymają mapę „wolnej Palestyny”, czczą konstrukt kolonialny.


Nie ma nic autentycznego w ich argumentach.

 

Link do oryginału: https://david-collier.com/twitter-history-palestine/

1 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*David Collier – brytyjski badacz i bloger śledzący antysemityzm w mediach i organizacjach.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2488 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24
ONZ i WHO obwiniają Izrael bardziej niż kogokolwiek innego   Bryen   2023-06-22
Problem z definicją antysemityzmu IHRA polega na tym, że nie pozostawia miejsca dla  antysemitów     2023-06-21
Groźba decywilizacji   Lloyd   2023-06-21
„To nie dowcip”: zaskakujące milczenie administracji Bidena, ONZ i UE w sprawie łamania praw człowieka w Iranie   Rafizadeh   2023-06-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk