Prawda

Sobota, 21 wrzesnia 2019 - 13:55

« Poprzedni Następny »


Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach


Elder of Ziyon 2018-08-03


Tutaj są dwie ciekawe opinie nieżydowskich Izraelczyków na Ustawy Zasadnicze: Izrael jako państwo narodowe narodu żydowskiego.


Pierwsza pochodzi od chrześcijanina maronity, który żyje w Izraelu, z artykułu przetłumaczonego z ”Israel Hayom”:

Nowoczesne państwo Liban zostało założone przez chrześcijan maronitów jako schronienie dla nich i innych prześladowanych mniejszości chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Celem założycieli państwa Liban, którzy przeżyli prześladowania i ludobójstwo, było chronienie i kultywowanie we własnym państwie ich języka –aramejskiego – i ich unikatowej, fenicko-aramejskiej kultury. Muzułmańska populacja Libanu nie była partnerem tej narodowej wizji i z powodu różnicy opinii maronici zostali zmuszeni do porzucenia swoich narodowych ambicji. Nie mając wyboru, zgodzili się na ustanowienie państwa dla wszystkich jego obywateli, które, ku ich rozczarowaniu, przystąpiło do Ligi Arabskiej.Niestety, to rozwiązanie nie przyniosło pokoju ani spokoju, ale stworzyło napięcia między głównymi narodowymi i etnicznymi grupami w Libanie, aż sytuacja przerodziła się w krwawą wojnę domową. Nie wszyscy muzułmanie widzieli siebie jako część niepodległego kraju libańskiego i zamiast tego hołdowali marzeniu o zjednoczeniu się z ich braćmi, współpracując z Arabami z otaczającego regionu.  


Te procesy doprowadziły do wzrostu ekstremizmu wśród muzułmańskich Arabów w Libanie, osłabiając instytucje państwowe i powodując, że wielu chrześcijan wyemigrowało z kraju, w którym ich przodkowie żyli przez pokolenia. Ponadto, religijno-narodowe napięcia w Libanie spowodowały rozdźwięk między samymi chrześcijańskimi społecznościami, które do lat 1950. stanowiły większość populacji, a dzisiaj – po licznych wojnach i tragediach – stały się prześladowaną mniejszością we własnym kraju: z 80 procent latach 1930. populacja chrześcijan spadła obecnie do zaledwie 35 procent.


Jaką naukę można wyciągnąć z libańskiej historii w kwestii Prawa Narodowego w Izraelu? Jako Izraelczyk, maronicki, aramejski chrześcijanin, należący do mniejszości i mający wolność w Izraelu, rzeczywiście rozumiem wagę tego Prawa. Tak, nasi przodkowie popierali z przyczyn ideologicznych naród żydowski w ziemi Izraela. Moje poparcie dla Prawa Narodowego wyrasta jednak również z gorzkiego doświadczenia libańskiego: wierzę, że żydowska państwowość zadeklarowana w izraelskim prawie w rzeczywistości gwarantuje, że  kraj będzie nadal demokratyczny, a także obiecuje mi, że pozostanę bezpieczny jako członek mniejszości religijnej.


Doświadczenie uczy nas, że żydowska większość w Izraelu ceni demokrację i jest wierna jej zasadom. Państwo dla wszystkich obywateli (w znaczeniu: państwo wszystkich jego grup narodowych) musi powtórzyć libańską tragedię tutaj, w Izraelu.  Niedawna historia dowodzi, że istnieją dobre powody do podejrzewania, że bez wzmocnienia narodowości żydowskiej w prawie napięcia narodowe i religijne będą rosły i nasilały się. Z poparciem elementów spoza kraju arabscy muzułmanie w Izraelu będą starali się połączyć ze swoimi palestyńskimi braćmi, a potem zjednoczyć z szerszym światem arabskim wokół nas.


Należy podkreślić, że państwo żydowskie opiera się na Żydach jako narodzie, a nie na prawie religijnym. Dlatego Izrael bardzo różni się od państw religijnych, takich jak islamskie republiki, w których rządzi prawo szariatu. Dla Żydów jest to prawo narodowego samostanowienia, takie samo, jakie jest w Zjednoczonym Królestwie, Polsce lub Irlandii. Prawo Narodowe jest nowe, ale jego istota jest starożytna: jest to kulminacja zarówno historycznych dążeń, jak i współczesnej rzeczywistości; ta Ustawa Zasadnicza razem z wcześniejszymi Ustawami Zasadniczymi obiecuje zachować demokratyczną naturę Izraela.


W odróżnieniu od tych, którzy są przeciwni temu prawu, wierzę także, że podkreślanie żydowskiego charakteru państwa będzie promować rozwiązanie w postaci dwóch państw, ponieważ to prawo skupia się na wartości narodowości – a nie tylko religii – w tożsamości państwa. To jest ważna podstawa, na której buduje się obywatelską stabilność, stanowczo przeciwstawiając się tym, którzy negują żydowskość państwa – zarówno w Izraelu, jak poza jego granicami.  


W dodatku mam nadzieję, że w państwie narodu żydowskiego, które popierali nasi ojcowie, będzie miejsce na wyrażanie własnej tożsamości przez lojalne mniejszości, takie jak nasza, które chcą w nim żyć w pełni zintegrowane. Oczekuję, że utrzymamy w Izraelu naszą tożsamość, kulturę i język aramejski. W odróżnieniu od wielu Palestyńczyków, chcemy osiągnąć to pokojowo i w braterstwie z żydowską większością, a nie wypierając ją. Wasi bracia, maronici-Aramejczycy w Kfar Baram oczekują spełnienia sprawiedliwej obietnicy państwa Izrael i jestem przekonany, że teraz, kiedy narodowość narodu żydowskiego jest skodyfikowana w Ustawie Zasadniczej, warunki dojrzały do rozwiązania dla mojej społeczności.

 

- Kapitan (rezerwy) Szadi Challoul z Aramejsko-Chrześcijańskiego Ruchu w Izraelu, założyciel Chrześcijańsko-Żydowskiego Programu Przygotowawczego do Armii, Kinneret.Drugi, druzyjski syjonista ma własne powody popierania tego prawa, mimo że wielu Druzów wyraziło wobec niego wątpliwości:


Zwracam się tutaj do moich druzyjskich braci i do całego Izraela. W ostatnich dniach byliśmy świadkami nikczemnej próby ze strony lewicowych organizacji i New Israel Fund wbicia klina między strony ważnego sojuszu, między druzyjskich obywateli Izraela a naszych żydowskich braci. Przymierza, które datuje się do dni Jetro, naszego proroka i Mojżesza. Nie ma Druza na świecie, który może twierdzić, że żyje lepszym i wolniejszym życiem niż druzyjscy obywatele Izraela. Proszę wszystkich moich druzyjskich braci, by nie wpadli w pułapkę głupców i by poparli prawo o narodzie tak, jak ono jest sformułowane. To prawo nie pozbawia nas niczego i zachowuje Izrael jako państwo narodowe narodu żydowskiego. Jest to wyraźnie w naszym interesie. Ponieważ lewica pragnie władzy, aspirując do zniszczenia państwa żydowskiego i zamienienia go w państwo wszystkich jego obywateli i mieszkańców. Dla niej nie liczymy się dzisiaj i nie będziemy liczyć się w przyszłości. Użyją nas i odrzucą.

 


Jestem Aata Farhat, przewodniczący Druzyjskiej Rady Syjonistycznej, izraelski Druz i dumny zwolennik prawa.


Obaj ci nie-Żydzi wyczuwają prawdę: to prawo jest sposobem zachowania demokracji, nie zaś jej zniszczenia. Bowiem bez tego, by Izrael był państwem żydowskim, jesteśmy na równi pochyłej do stania się jeszcze jednym, upadłym państwem arabskim, co jest ukrytym celem wielu jego przeciwników. 


(h/t Yoel)

Non-Jewish Israelis supporting Nation-State Law

Elder of Ziyon, 30 lipca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger, którego blog wydaje nam się naprawdę godny  polecenia zarówno ze względu na dobór materiałów jak i rzetelność.   http://elderofziyon.blogspot.com/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Amnezja MEF 2018-08-03


Syjonizm

Znalezionych 118 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16
Trauma i terror: widok z Południa   Plosker   2018-11-15
Zamach na Hotel King David   Amos   2018-11-09
Wypełnianie warunków umowy społecznej   Rosenthal   2018-10-29
Pokój z Jordania – nie wpadajcie w panikę   Kedar   2018-10-28
Gideon Levy jest pijany siłą   Maroun   2018-09-17
Żydowskie prawa do Izraela (część 1): Deklaracja Niepodległości   Rain   2018-09-12
Antysyjonizm nie jest antysemityzmem, ale jest może gorszy   Maroun   2018-09-11
Kto jest okupantem?     2018-08-23
Czy Izrael pozostanie państwem żydowskim i syjonistycznym?   Rosenthal   2018-08-17
Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach     2018-08-03
Znieść Rabbinat!   Rosenthal   2018-07-02
Żołnierz IDF o swoich przeżyciach podczas obrony granicy   Barad   2018-06-20
Taniec na linie     2018-05-13
List otwarty do niemieckiej kanclerz   Bat Adam   2018-05-12
O latawcach i Natalie Portman   Collins   2018-04-29
Tchórzliwy profesor Henry Maitles i aktywiści, którzy uciekli   Collier   2018-04-13
Muzułmańscy dysydenci przeciw nienawiści   Koraszewski   2018-04-05
Prawdziwe powody, dla których ułuda dwóch państw nie umiera... i prosty powód, dla którego powinna   Bellerose   2018-03-11
Arab z urodzenia, syjonista z wyboru   Maroun   2018-02-14
Jak Golda Meir definiowała “Palestyńczyków”?   Meir   2018-01-21
Dlaczego milczycie?   Stern   2017-12-25
Otwarty list do Mandla Mandeli   Neguise   2017-12-13
Czy Izrael musi płacić za pokój?   Rosenthal   2017-12-01
Naród Narracji   Rosenthal   2017-08-18
Niepodważalne argumenty o ludach rdzennych   Fred Maroun   2017-08-16
Nasi druzyjscy sąsiedzi   Shapiro   2017-07-27
Przerywając ciszę, by ujawnić zbrodnię   Koraszewski   2017-06-12
Do pokoju przez prawdę: książka, która odważa się powiedzieć prawdę o Izraelu   Greenfield   2017-06-09
Przestańcie próbować ratować Izrael   Collins   2017-06-05
Czasami obraz wart jest więcej niż tysiąc słów   Fitzgerald   2017-05-26
Z takimi “syjonistami”, kto potrzebuje wrogów?   Yemini   2017-05-15
50 lat demonizacji i wypaczania prawdy     2017-05-12
Czy spotkał się pan z Chelsea Manning, Herrr Minister?   Yemini   2017-05-10
 Kogo obchodzi Izrael?   Koraszewski   2017-05-09
Dlaczego budują osiedla?   Tsalic   2017-03-21
To nie Izrael powoduje antysemityzm   Dershowitz   2017-03-02
Czy Żydzi są rdzennym ludem w ziemi Izraela? Oczywiście   Bellerose   2017-02-19
Patrząc z linii frontu   Stuart   2017-02-18
Tego dnia narodziła się izraelska demokracja   White   2017-02-17
Dlaczego organizacje pokojowe polegają na “alternatywnych faktach”?   Miller   2017-02-12
Dlaczego nas nienawidzą   Rosenthal   2017-01-27
Dyplomacja strachu, ambasada USA i jak Trump powinien odpowiedzieć na groźby palestyńskie     2017-01-14
Cywilizowani barbarzyńcy i niespodziewani przyjaciele     2017-01-06
316 mil do Aleppo. Lekcja dla Izraela   Collier   2016-12-30
Prawda jest opinią mniejszości   Rosenthal   2016-12-18
Czy Żydzi powinni przepraszać?   Żabotyński   2016-12-10
Norman Finkelstein, Westminster University i antysemityzm   Collier   2016-08-17
Wyzwolenie naszej Jerozolimy   Greenfield   2015-05-28
Wspieranie chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest syjonizmem   Naddaf   2015-05-19
Hipokryzja solidarności –  od Gazy do Ferguson   Hafeez   2014-12-31
Syjonizm – walka moralna   Bellerose   2014-12-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk