Prawda

Poniedziałek, 6 lipca 2020 - 08:36

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach


Elder of Ziyon 2018-08-03


Tutaj są dwie ciekawe opinie nieżydowskich Izraelczyków na Ustawy Zasadnicze: Izrael jako państwo narodowe narodu żydowskiego.


Pierwsza pochodzi od chrześcijanina maronity, który żyje w Izraelu, z artykułu przetłumaczonego z ”Israel Hayom”:

Nowoczesne państwo Liban zostało założone przez chrześcijan maronitów jako schronienie dla nich i innych prześladowanych mniejszości chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Celem założycieli państwa Liban, którzy przeżyli prześladowania i ludobójstwo, było chronienie i kultywowanie we własnym państwie ich języka –aramejskiego – i ich unikatowej, fenicko-aramejskiej kultury. Muzułmańska populacja Libanu nie była partnerem tej narodowej wizji i z powodu różnicy opinii maronici zostali zmuszeni do porzucenia swoich narodowych ambicji. Nie mając wyboru, zgodzili się na ustanowienie państwa dla wszystkich jego obywateli, które, ku ich rozczarowaniu, przystąpiło do Ligi Arabskiej.Niestety, to rozwiązanie nie przyniosło pokoju ani spokoju, ale stworzyło napięcia między głównymi narodowymi i etnicznymi grupami w Libanie, aż sytuacja przerodziła się w krwawą wojnę domową. Nie wszyscy muzułmanie widzieli siebie jako część niepodległego kraju libańskiego i zamiast tego hołdowali marzeniu o zjednoczeniu się z ich braćmi, współpracując z Arabami z otaczającego regionu.  


Te procesy doprowadziły do wzrostu ekstremizmu wśród muzułmańskich Arabów w Libanie, osłabiając instytucje państwowe i powodując, że wielu chrześcijan wyemigrowało z kraju, w którym ich przodkowie żyli przez pokolenia. Ponadto, religijno-narodowe napięcia w Libanie spowodowały rozdźwięk między samymi chrześcijańskimi społecznościami, które do lat 1950. stanowiły większość populacji, a dzisiaj – po licznych wojnach i tragediach – stały się prześladowaną mniejszością we własnym kraju: z 80 procent latach 1930. populacja chrześcijan spadła obecnie do zaledwie 35 procent.


Jaką naukę można wyciągnąć z libańskiej historii w kwestii Prawa Narodowego w Izraelu? Jako Izraelczyk, maronicki, aramejski chrześcijanin, należący do mniejszości i mający wolność w Izraelu, rzeczywiście rozumiem wagę tego Prawa. Tak, nasi przodkowie popierali z przyczyn ideologicznych naród żydowski w ziemi Izraela. Moje poparcie dla Prawa Narodowego wyrasta jednak również z gorzkiego doświadczenia libańskiego: wierzę, że żydowska państwowość zadeklarowana w izraelskim prawie w rzeczywistości gwarantuje, że  kraj będzie nadal demokratyczny, a także obiecuje mi, że pozostanę bezpieczny jako członek mniejszości religijnej.


Doświadczenie uczy nas, że żydowska większość w Izraelu ceni demokrację i jest wierna jej zasadom. Państwo dla wszystkich obywateli (w znaczeniu: państwo wszystkich jego grup narodowych) musi powtórzyć libańską tragedię tutaj, w Izraelu.  Niedawna historia dowodzi, że istnieją dobre powody do podejrzewania, że bez wzmocnienia narodowości żydowskiej w prawie napięcia narodowe i religijne będą rosły i nasilały się. Z poparciem elementów spoza kraju arabscy muzułmanie w Izraelu będą starali się połączyć ze swoimi palestyńskimi braćmi, a potem zjednoczyć z szerszym światem arabskim wokół nas.


Należy podkreślić, że państwo żydowskie opiera się na Żydach jako narodzie, a nie na prawie religijnym. Dlatego Izrael bardzo różni się od państw religijnych, takich jak islamskie republiki, w których rządzi prawo szariatu. Dla Żydów jest to prawo narodowego samostanowienia, takie samo, jakie jest w Zjednoczonym Królestwie, Polsce lub Irlandii. Prawo Narodowe jest nowe, ale jego istota jest starożytna: jest to kulminacja zarówno historycznych dążeń, jak i współczesnej rzeczywistości; ta Ustawa Zasadnicza razem z wcześniejszymi Ustawami Zasadniczymi obiecuje zachować demokratyczną naturę Izraela.


W odróżnieniu od tych, którzy są przeciwni temu prawu, wierzę także, że podkreślanie żydowskiego charakteru państwa będzie promować rozwiązanie w postaci dwóch państw, ponieważ to prawo skupia się na wartości narodowości – a nie tylko religii – w tożsamości państwa. To jest ważna podstawa, na której buduje się obywatelską stabilność, stanowczo przeciwstawiając się tym, którzy negują żydowskość państwa – zarówno w Izraelu, jak poza jego granicami.  


W dodatku mam nadzieję, że w państwie narodu żydowskiego, które popierali nasi ojcowie, będzie miejsce na wyrażanie własnej tożsamości przez lojalne mniejszości, takie jak nasza, które chcą w nim żyć w pełni zintegrowane. Oczekuję, że utrzymamy w Izraelu naszą tożsamość, kulturę i język aramejski. W odróżnieniu od wielu Palestyńczyków, chcemy osiągnąć to pokojowo i w braterstwie z żydowską większością, a nie wypierając ją. Wasi bracia, maronici-Aramejczycy w Kfar Baram oczekują spełnienia sprawiedliwej obietnicy państwa Izrael i jestem przekonany, że teraz, kiedy narodowość narodu żydowskiego jest skodyfikowana w Ustawie Zasadniczej, warunki dojrzały do rozwiązania dla mojej społeczności.

 

- Kapitan (rezerwy) Szadi Challoul z Aramejsko-Chrześcijańskiego Ruchu w Izraelu, założyciel Chrześcijańsko-Żydowskiego Programu Przygotowawczego do Armii, Kinneret.Drugi, druzyjski syjonista ma własne powody popierania tego prawa, mimo że wielu Druzów wyraziło wobec niego wątpliwości:


Zwracam się tutaj do moich druzyjskich braci i do całego Izraela. W ostatnich dniach byliśmy świadkami nikczemnej próby ze strony lewicowych organizacji i New Israel Fund wbicia klina między strony ważnego sojuszu, między druzyjskich obywateli Izraela a naszych żydowskich braci. Przymierza, które datuje się do dni Jetro, naszego proroka i Mojżesza. Nie ma Druza na świecie, który może twierdzić, że żyje lepszym i wolniejszym życiem niż druzyjscy obywatele Izraela. Proszę wszystkich moich druzyjskich braci, by nie wpadli w pułapkę głupców i by poparli prawo o narodzie tak, jak ono jest sformułowane. To prawo nie pozbawia nas niczego i zachowuje Izrael jako państwo narodowe narodu żydowskiego. Jest to wyraźnie w naszym interesie. Ponieważ lewica pragnie władzy, aspirując do zniszczenia państwa żydowskiego i zamienienia go w państwo wszystkich jego obywateli i mieszkańców. Dla niej nie liczymy się dzisiaj i nie będziemy liczyć się w przyszłości. Użyją nas i odrzucą.

 


Jestem Aata Farhat, przewodniczący Druzyjskiej Rady Syjonistycznej, izraelski Druz i dumny zwolennik prawa.


Obaj ci nie-Żydzi wyczuwają prawdę: to prawo jest sposobem zachowania demokracji, nie zaś jej zniszczenia. Bowiem bez tego, by Izrael był państwem żydowskim, jesteśmy na równi pochyłej do stania się jeszcze jednym, upadłym państwem arabskim, co jest ukrytym celem wielu jego przeciwników. 


(h/t Yoel)

Non-Jewish Israelis supporting Nation-State Law

Elder of Ziyon, 30 lipca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger, którego blog wydaje nam się naprawdę godny  polecenia zarówno ze względu na dobór materiałów jak i rzetelność.   http://elderofziyon.blogspot.com/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Amnezja MEF 2018-08-03


Syjonizm

Znalezionych 159 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16
Trauma i terror: widok z Południa   Plosker   2018-11-15
Zamach na Hotel King David   Amos   2018-11-09
Wypełnianie warunków umowy społecznej   Rosenthal   2018-10-29
Pokój z Jordania – nie wpadajcie w panikę   Kedar   2018-10-28
Gideon Levy jest pijany siłą   Maroun   2018-09-17
Żydowskie prawa do Izraela (część 1): Deklaracja Niepodległości   Rain   2018-09-12
Antysyjonizm nie jest antysemityzmem, ale jest może gorszy   Maroun   2018-09-11
Kto jest okupantem?     2018-08-23
Czy Izrael pozostanie państwem żydowskim i syjonistycznym?   Rosenthal   2018-08-17
Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach     2018-08-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk