Prawda

Sobota, 21 wrzesnia 2019 - 13:38

« Poprzedni Następny »


Znieść Rabbinat!


Vic Rosenthal 2018-07-02


Poświęciłem miliardy, może setki miliardów elektronów na ataki na ultraliberalne nurty judaizmu, szczególnie w USA, ale także w Izraelu, za to, co uważam za połączenie judaizmu i żydowskiej etyki z ultraliberalną polityką.


Dzisiaj przyszła pora na skierowanie krytyki w przeciwnym kierunku, na sekciarskie frakcje charedim i ich instytucjonalne ramię, Naczelny Rabinat Izraela  (Rabbinut).


Niedawno samolot El Al z setkami pasażerów na pokładzie został opóźniony o 75 minut podczas gdy czterech charedich odmawiało zajęcia swoich miejsc, bo znaczyłoby to, że będą siedzieli obok kobiet. Jeden z nich podobno próbował trzymać oczy zamknięte podczas wchodzenia na pokład, żeby nie być zmuszonym do zobaczenia jakiejś kobiety.  

 

Jest tu także niszczenie podobizn kobiet na reklamach w publicznych miejscach, ale również chamstwo i także napaści na kobiety (i małe dziewczynki!), które znajdują się w dzielnicach charedim ubrane w sposób uznawany przez mieszkańców za nie dość skromny.

 

Takie zachowanie nie zgadza się z normatywnym ortodoksyjnym judaizmem. Także ci, którzy sami siebie zaliczają do charedim (często zwani „ultraortodoksyjnymi”) nie podzielają takiej mizoginii. Tak, to jest nienawiść do kobiet, niezależnie od tego, jak jest uzasadniana.

Należy wyraźnie powiedzieć, że ci sprawcy w żadnym razie nie są „lepszymi Żydami” niż ktokolwiek inny z powodu swojej skrajnej i wypaczonej interpretacji żydowskiego prawa. W rzeczywistości, naruszają podstawowe zasady derech eretz, które są zasadnicze dla prowadzenia religijnego życia żydowskiego.

 

To zachowanie nie musi i nie powinno być tolerowane. Nie inaczej niż w sprawie muzułmanów na Wzgórzu Świątynnym lub Hamasu na granicy z Gazą, kiedy pozwala się na kontynuowanie zachowania nielegalnego lub z innego powodu nie do zaakceptowania, przekazuje się komunikat, że pozwolimy nawet na więcej tego typu zachowań. Powinno się jasno postawić sprawę, że mizoginia nie będzie tolerowana w samolotach linii lotniczych Izraela i że pasażerowie mogą być posadzeni obok kobiet. Jeśli stanowi to dla nich problem, mogą polecieć inną linią lotniczą. Lub płynąć wpław.  

Quasi-rządowy Rabinat także reprezentuje fanatyczny punkt widzenia charedim. Choć zazwyczaj nie wypowiada się w sprawach takich jak kto koło kogo może siedzieć w samolocie, powoduje inne problemy, być może bardziej szkodzące państwu Izrael niż skandale z fanatykami charedim.

 

Dzięki szantażowi politycznemu Rabinat zachowuje nieznośny wpływ na jedną z najważniejszych instytucji życia społecznego, na małżeństwo (i, oczywiście, również rozwody), jak również ma monopol na nawrócenia na judaizm, nadzór nad koszernością i nad żydowskimi pogrzebami. Przerażające historie o Rabinat mogłyby wypełnić więcej niż jeden blog i nie będę ich tu powtarzał. Wystarczy powiedzieć, że działa w arbitralny i czasami okrutny sposób, a towarzyszy temu niesłychana biurokratyczna mitręga. Wiele było spraw, w których okazało się, że jego funkcjonariusze otrzymali łapówki, włącznie z niedawną głośną sprawą dotyczącą aszkenazyjskiego rabina naczelnego.

 

Wielu spośród 2 milionów rosyjskich imigrantów nie mogło wziąć ślubu w Izraelu, ponieważ kwestionowano ich status jako Żydów, jako że ich dokumenty albo zostały zniszczone w Związku Radzieckim, albo nigdy nie istniały. Nie mogą mieć żydowskiej ceremonii ślubnej bez zgody Rabinatu, a konwersja na judaizm pod ich auspicjami jest długa, trudna, często upokarzająca i czasami odwoływana już po wszystkich formalnościach. I, oczywiście, niektórzy ludzie po prostu nie są religijni i nie chcą religijnej ceremonii. Około 20 tysięcy Izraelczyków rocznie omija to prawo przez branie ślubu w innym kraju (zazwyczaj na pobliskim Cyprze)!

 

Władza Rabbinatu opiera się na prawach, które zostały uchwalone, ponieważ religijne partie niemal zawsze są istotną częścią rządów koalicyjnych. Tak było w rządach lewicy i prawicy od czasu założenia państwa (o ile dobrze pamiętam, była tylko jedna koalicja, w której nie było partii religijnych). W rezultacie tego nie ma cywilnych małżeństw w Izraelu, dla restauracji nielegalne jest powiedzenie, że jest koszerna, jeśli nie zapłaciła za certyfikat od Rabinatu, i nie ma publicznego transportu w szabat w większości Izraela. Co kilka lat wybucha na nowo kontrowersja „Kto jest Żydem?”, w której partie charedim chcą zaostrzyć kryteria stosowane w ramach Prawa Powrotu. Ostatnio była nawet próba wciągnięcia sądów rabinicznych Diaspory pod kontrolę Rabbinatu.

 

Istnieje proste rozwiązanie problemów stworzonych przez Rabbinat: zniesienie go. Nie służy żadnej pożytecznej funkcji, a dokonuje wielu poważnych szkód. Państwo powinno gwarantować cywilne śluby i rozwody tym, którzy tego chcą, a poszczególni rabini mogą odprawiać żydowskie ceremonie ślubne (w rzeczywistości, według prawa żydowskiego, nawet nie potrzeba rabina, by małżeństwo było legalne). Grupy rabinów i organizacji religijnych mogą stanowić sądy rabiniczne, które mogą orzekać w sprawach nawróceń i rozwodów religijnych, tak samo jak to dzieje się w dzisiejszej Diasporze.

 

Każdy rabin lub organizacja religijna mogłyby oferować nadzór nad koszernością. Przyznany certyfikat musiałby wisieć w widocznym miejscu, żeby każdy, kto chce, mógł go przeczytać i zdecydować, czy wydający go rabin lub organizacja są znane i godne zaufania.

Wysuwa się argument, że bez centralnej agencji, która ma rządowy autorytet, będzie niemożliwe zachowanie integralności narodu żydowskiego. Zwolennicy tego argumentu wskazują na ruch judaizmu reformowanego w USA, który pozwala na patrylinearne pochodzenie i wyznaje pogląd, że człowiek może sam zdecydować, których elementów prawa żydowskiego będzie przestrzegał. Spójrzcie, co dzieje się tam – mówią - tam gdzie większość Żydów reformowanych zawarła małżeństwa z nie-Żydami. Kto może powiedzieć, kto jest Żydem, a kto nie jest?

 

Żydzi w USA stanowią jednak mniej niż 2% populacji i większość nie zna hebrajskiego, historii Żydów, kultury Żydów ani judaizmu. Outsider przybywający do żydowskiego Izraela (tak to formułuję, ponieważ w Izraelu istnieją paralelne społeczności Żydów i Arabów, które na ogół nie mieszają się ze sobą towarzysko) zaabsorbuje te rzeczy nawet bez formalnego nauczania, a z pewnością jego dzieci nauczą się ich od najwcześniejszych dni. W starożytnych czasach nowa krew (jak biblijne Sefora lub Rut) weszły do narodu żydowskiego przez asymilację, bo nie było wtedy takich rzeczy jak religijna „konwersja”. Być może starożytne królestwo żydowskie jest lepszą analogią do dzisiejszego Izraela niż Diaspora.

 

Obecny „system”, jeśli można to tak nazwać, jest porażką ortodoksyjnych zasad. Mieszkałem w kibucu w latach 1980 i była tam duża liczba nie-żydowskich kobiet, które przybyły do kibucu jako wolontariuszki, a skończyły wychodząc za mąż za kibucników. Przeszły ortodoksyjną konwersję, która wymagała od nich mieszkania przez kilka miesięcy w seminarium, gdzie uczyły się zasad prowadzenia żydowskiego domu, czystości rodziny, utrzymywania koszer, szabatu, skromnego ubioru – wszystko, co powinna wiedzieć frum, młoda, kobieta. Kiedy wracały do kibucu, natychmiast asymilowały się do kultury kibucu i nie praktykowały niczego z tego, czego się nauczyły (OK, nie wiem, jak było z czystością rodziny). Gdyby wyszły za mąż za ortodoksyjnych mężczyzn, zakładam, że zasymilowałyby się inaczej. Jednym skutkiem tego procesu było wywołanie w nich głębokiej niechęci do wszystkiego, co zalatywało tradycyjnym judaizmem. Zastanawiam się, jakie są uczucia wobec judaizmu i wobec naszego państwa tych młodych ludzi, którzy są zmuszeni brać ślub na Cyprze.

  

Izrael jest państwem narodu żydowskiego i sądzę, że większość Izraelczyków – także ci, którzy żyją świeckim życiem – zgodzi się, że judaizm (a dla Izraelczyków znaczy to ortodoksyjny judaizm) ma centralne miejsce w izraelskiej kulturze.

Większość jednak prawdopodobnie powie również, że byłoby nam znacznie lepiej bez  Rabbinatu.

 

Abolish the Rabbinut

24 czerwca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 Vic Rosenthal

Emeryt. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Kwestia kontroli MEF 2018-07-02


Syjonizm

Znalezionych 118 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16
Trauma i terror: widok z Południa   Plosker   2018-11-15
Zamach na Hotel King David   Amos   2018-11-09
Wypełnianie warunków umowy społecznej   Rosenthal   2018-10-29
Pokój z Jordania – nie wpadajcie w panikę   Kedar   2018-10-28
Gideon Levy jest pijany siłą   Maroun   2018-09-17
Żydowskie prawa do Izraela (część 1): Deklaracja Niepodległości   Rain   2018-09-12
Antysyjonizm nie jest antysemityzmem, ale jest może gorszy   Maroun   2018-09-11
Kto jest okupantem?     2018-08-23
Czy Izrael pozostanie państwem żydowskim i syjonistycznym?   Rosenthal   2018-08-17
Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach     2018-08-03
Znieść Rabbinat!   Rosenthal   2018-07-02
Żołnierz IDF o swoich przeżyciach podczas obrony granicy   Barad   2018-06-20
Taniec na linie     2018-05-13
List otwarty do niemieckiej kanclerz   Bat Adam   2018-05-12
O latawcach i Natalie Portman   Collins   2018-04-29
Tchórzliwy profesor Henry Maitles i aktywiści, którzy uciekli   Collier   2018-04-13
Muzułmańscy dysydenci przeciw nienawiści   Koraszewski   2018-04-05
Prawdziwe powody, dla których ułuda dwóch państw nie umiera... i prosty powód, dla którego powinna   Bellerose   2018-03-11
Arab z urodzenia, syjonista z wyboru   Maroun   2018-02-14
Jak Golda Meir definiowała “Palestyńczyków”?   Meir   2018-01-21
Dlaczego milczycie?   Stern   2017-12-25
Otwarty list do Mandla Mandeli   Neguise   2017-12-13
Czy Izrael musi płacić za pokój?   Rosenthal   2017-12-01
Naród Narracji   Rosenthal   2017-08-18
Niepodważalne argumenty o ludach rdzennych   Fred Maroun   2017-08-16
Nasi druzyjscy sąsiedzi   Shapiro   2017-07-27
Przerywając ciszę, by ujawnić zbrodnię   Koraszewski   2017-06-12
Do pokoju przez prawdę: książka, która odważa się powiedzieć prawdę o Izraelu   Greenfield   2017-06-09
Przestańcie próbować ratować Izrael   Collins   2017-06-05
Czasami obraz wart jest więcej niż tysiąc słów   Fitzgerald   2017-05-26
Z takimi “syjonistami”, kto potrzebuje wrogów?   Yemini   2017-05-15
50 lat demonizacji i wypaczania prawdy     2017-05-12
Czy spotkał się pan z Chelsea Manning, Herrr Minister?   Yemini   2017-05-10
 Kogo obchodzi Izrael?   Koraszewski   2017-05-09
Dlaczego budują osiedla?   Tsalic   2017-03-21
To nie Izrael powoduje antysemityzm   Dershowitz   2017-03-02
Czy Żydzi są rdzennym ludem w ziemi Izraela? Oczywiście   Bellerose   2017-02-19
Patrząc z linii frontu   Stuart   2017-02-18
Tego dnia narodziła się izraelska demokracja   White   2017-02-17
Dlaczego organizacje pokojowe polegają na “alternatywnych faktach”?   Miller   2017-02-12
Dlaczego nas nienawidzą   Rosenthal   2017-01-27
Dyplomacja strachu, ambasada USA i jak Trump powinien odpowiedzieć na groźby palestyńskie     2017-01-14
Cywilizowani barbarzyńcy i niespodziewani przyjaciele     2017-01-06
316 mil do Aleppo. Lekcja dla Izraela   Collier   2016-12-30
Prawda jest opinią mniejszości   Rosenthal   2016-12-18
Czy Żydzi powinni przepraszać?   Żabotyński   2016-12-10
Norman Finkelstein, Westminster University i antysemityzm   Collier   2016-08-17
Wyzwolenie naszej Jerozolimy   Greenfield   2015-05-28
Wspieranie chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest syjonizmem   Naddaf   2015-05-19
Hipokryzja solidarności –  od Gazy do Ferguson   Hafeez   2014-12-31
Syjonizm – walka moralna   Bellerose   2014-12-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk