Prawda

Środa, 4 sierpnia 2021 - 13:47

« Poprzedni Następny »


Czy Izrael pozostanie państwem żydowskim i syjonistycznym?


Vic Rosenthal 2018-08-17

Arabska demonstracja w Tel Awiwie przeciw prawu o państwiue narodowym.
Arabska demonstracja w Tel Awiwie przeciw prawu o państwiue narodowym.

Państwo żydowskie jest naprawdę pod oblężeniem. Nie, nie ze strony członków Hamasu z Gazy, którzy – mimo ich nadymania się – nie są niczym więcej jak uprzykrzeniem (chociaż całkiem złowrogim, z którym nasz rząd nie rozprawia się jak trzeba), ale ze strony koalicji izraelskiej lewicy, obywateli arabskich i innych mniejszości nieżydowskich, finansowanych przez Europejczyków i Amerykanów NGO i liberalnych organizacji amerykańskich Żydów. Czy pominąłem kogoś?

 

Konflikt toczy się o prawo Państwa Narodowego, które niedawno uchwalił Kneset, a które ma czelność zatwierdzać jedną z najbardziej fundamentalnych zasad syjonizmu, że „Prawo narodowego samostanowienia w państwie Izrael jest wyłączne dla narodu żydowskiego”.


Nie dajcie się zwieść tym, którzy mówią, że mają problem z rzekomym umniejszeniem rangi języka arabskiego, zobowiązaniem do zachęcania żydowskiego osadnictwa, obietnicą zachowania żydowskiego dziedzictwa w Diasporze lub czymkolwiek innym. Problem jest z samym syjonizmem.


Niektórzy powiedzą, że kłopot nie polega na czymkolwiek, co jest w prawie, ale na tym, czego tam nie ma – nie ma niczego o równych prawach obywateli należących do różnych grup religijnych, etnicznych lub innych. Zgłaszający to zastrzeżenie nie zauważają istotnej sprawy, logicznego rozróżnienia między indywidualnymi prawami obywateli – których w żaden sposób nie dotyczy żadna rozsądna interpretacja tego prawa – a kolektywnymi prawami narodu żydowskiego, które prawo umieszcza powyżej kolektywnych praw każdej innej grupy etnicznej, która żyje wśród nas. Jedną możliwością jest, że ci, którzy to mówią, po prostu tego nie rozumieją. Ale inną możliwością jest to, że próbują ukryć prawdziwą naturę swojego sprzeciwu.


Państwo Izrael jest państwem narodu żydowskiego, całego narodu żydowskiego, także tych, którzy nie żyją w Izraelu. Lewica uważa, że jest to nielogiczne, ponieważ Żydzi z Diaspory, których państwem jest Izrael, nie mogą głosować, podczas gdy izraelscy obywatele nie-Żydzi  mogą. Istnieją jednak dobre praktyczne powody ograniczania prawa głosu do tych, których decyzje rządu dotyczą bezpośrednio, którzy płacą podatki i służą w wojsku (a przynajmniej mają taką możliwość). Sens, w jakim państwo Izrael należy do wszystkich Żydów, jest wyłożony w tym prawie w kategoriach specjalnych zobowiązań wobec nich. Prawo o państwie narodowym zakotwicza jedno z najważniejszych takich zobowiązań, deklarując, że państwo będzie „dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa członkom narodu żydowskiego prześladowanym lub niewolonym z powodu faktu ich żydowskości lub ich obywatelstwa”.


Równocześnie Izrael powstał jako państwo demokratyczne, w którym musi być równość indywidualnych praw dla wszystkich obywateli, jak na przykład najbardziej fundamentalne ze wszystkich praw w demokracji prawo do głosowania. Ustawy zasadnicze Izraela nie wzywają do „całkowitej równości” obywateli, czymkolwiek miałoby to być, ale „Ustawa Zasadnicza: Ludzka Godność i Wolność” jest uznana przez Sąd Najwyższy Izraela za gwarancję, że wszyscy obywatele mają równe prawa obywatelskie i polityczne. Moim zdaniem, gdyby było potrzebne wyraźniejsze powiedzenie tego, powinno ono zostać dodane do tej ustawy zasadniczej, która zajmuje się prawami indywidualnych obywateli, nie zaś do Prawa o Państwie Narodowym, które zajmuje się kolektywnymi prawami narodu żydowskiego jako narodu.


Państwo żydowskie jest wyjątkowe także wśród państw narodowych z powodu jego opiekuńczego stosunku wobec Diaspory, stosunku, który jest reakcją na tysiąclecia prześladowań doświadczanych przez naród żydowski. Wcześni syjoniści poprawnie zdiagnozowali sytuację Żydów w Diasporze jako niebezpieczną – którą to diagnozę potwierdził Holocaust – i przepisali jako terapię stworzenie suwerennego państwa żydowskiego, które będzie opiekować się narodem żydowskim, zarówno w swoich granicach, jak poza nimi. Najsilniejszym przejawem tego jest Prawo Powrotu, które daje natychmiastowe obywatelstwo każdemu, kto ma co najmniej jednego Żyda spośród dziadków i kto o to prosi.


Decyzja stworzenia prawdziwie demokratycznego państwa nie była podyktowana przez syjonizm. W rzeczywistości, sam Herzl wolał “demokratyczną monarchię” lub „arystokratyczną republikę”. Założyciele państwa podjęli decyzję o zadeklarowaniu demokracji w imię tradycji proroków Izraela i własnych socjalistycznych zasad.


Faktem jest, że dla dzisiejszej izraelskiej lewicy syjonistyczna część dziedzictwa Izraela jest żenująca i woleliby się jej pozbyć, pozostawiając tylko demokratyczną część. Tak samo jak poszczególni Żydzi próbowali uciec przed antysemickimi prześladowaniami przez asymilację do otaczającego, nieżydowskiego społeczeństwa, tak lewica wolałaby asymilować państwo żydowskie do większego zbioru nie-żydowskich narodów przez uczynienie z niego jednej jeszcze liberalnej demokracji, państwa obywateli zamiast państwa żydowskiego.


Większość Arabów posuwa się dalej, domagając się dla siebie jako palestyńskich Arabów narodowego samostanowienia, które nowe prawo rezerwuje dla narodu żydowskiego. Co to znaczy? Są tylko dwie sytuacje, w jakich to prawo może być realizowane: Izrael mógłby zostać dwunarodowym państwem, w którym Żydzi i „Palestyńczycy” mieliby swoje specjalne prawa do ustalania natury państwa, jego demografii i symboli; lub – ostateczny cel – mógłby zostać palestyńskim państwem narodowym.


Ważne jest zrozumienie, że te żądania są osobne od wezwań o państwo palestyńskie w Judei i Samarii. To państwo byłoby w 100% palestyńskie od samego początku, z populacją żydowską wynoszącą zero, podobnie jak w tak wielu innych państwach arabskich. Prawa, jakich żądają arabscy obywatele, są w państwie Izrael, w części na zachód od Zielonej Linii. Dwunarodowy Izrael najprawdopodobniej potrzebowałby nowej flagi i nowego hymnu narodowego; ale najważniejsze jest to, że mógłby znieść Prawo Powrotu dla Żydów lub po prostu mógłby dodać je również dla Arabów. Wkrótce, możliwe, że po krwawej wojnie domowej, byłoby tylko jedno państwo między rzeką a morzem – Palestyna.


Ci na lewicy, którzy uważają się za syjonistów, wierzą, że państwo jego obywateli, jakie stworzyliby, zachowałoby żydowską większość. Dlaczego jednak miałoby, skoro zostaną usunięte ułatwienia dla imigracji Żydów? Jaki będzie wtedy można podać powód, by pozwolić Żydowi z Los Angeles zostać obywatelem już na lotnisku, ale nie pozwolić na powrót Arabowi z Gazy, który wręcz twierdzi, że żył w Izraelu przed 1948 r.? Mogłoby to potrwać trochę dłużej, ale poszłoby tą samą drogą, co państwo dwunarodowe.


Prawo Państwa Narodowego zaprzecza zarówno lewicowej, jak arabskiej wizji. Nic dziwnego, że są gniewni!


Zeszłego wieczoru wyrazili swój gniew w dużej demonstracji w Tel Awiwie przeciwko nowemu prawu. Część Arabów – wbrew poradom grupy, która zorganizowała demonstrację – powiewała palestyńskimi flagami i śpiewała (tutaj jest wideo) “krwią i duchem zbawimy cię, Palestyno”, być może (czego szczerze pragnę) ku zakłopotaniu Żydów, którzy przyszli ich poprzeć.  


Jak powiedział premier Netanjahu: jaki może być lepszy argument za Prawem Państwa Narodowego niż to właśnie?  


Niestety, prawo – choć uzasadnione i niezbędne – nie wystarcza. Jak prezydent Reuven Rivlin powiedział w 2015 r., istnieją cztery główne „plemiona” w Izraelu: świeccy Żydzi, Narodowo Religijni, Charedim i Arabowie. Tylko te dwie pierwsze grupy są syjonistyczne. W ostatnich latach odsetek bloku Narodowo Religijnego i Arabów wzrósł o kilka procent, Charedim wzrośli znacznie więcej, a grupa świeckich ostro zmalała. Sądząc po zapisach do równoległego systemu szkół związanych z tymi „plemionami”, Izrael jest niedaleko od nie-syjonistycznej większości.


Syjonizm nie otrzyma pomocy z zagranicy, gdzie większość ludzi nie rozumie, że przeżycie narodu  żydowskiego zależy od syjonistycznego charakteru Izraela; a większość nie-Żydów uważa, że syjonizm jest bliski satanizmowi.


Czy możemy zjednoczyć żydowskich Izraelczyków pod sztandarem syjonizmu? Czy możemy jakoś przekazać naszym arabskim obywatelom, że ich dobrostan zależy od dalszego istnienia żydowskiego i demokratycznego państwa i że jeśli je zniszczą – no cóż, mogą tylko spojrzeć na Autonomię Palestyńską lub Gazę, żeby zobaczyć, co dostaną.


Lepiej zróbmy to. Bo inaczej dni żydowskiego, syjonistycznego państwa będą policzone, z tym prawem lub bez tego prawa. 


Will Israel remain a Jewish and Zionist state?

12 sierpnia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. państwo narodowe marcuch 2018-08-18
1. Korelacja 4 grup z syjonizmem MEF 2018-08-17


Syjonizm

Znalezionych 208 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk