Prawda

Czwartek, 24 wrzesnia 2020 - 16:19

« Poprzedni Następny »


Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu


Vic Rosenthal 2019-10-10

Aktywiści z organizacji Peace Now nauczają pacyfizmu bez granic.
Aktywiści z organizacji Peace Now nauczają pacyfizmu bez granic.

W USA jest Jewish Voice for Peace, If Not Now, J Street, Open Hillel oraz Tzedek Chicago – i prawdopodobnie setki innych żydowskich organizacji z tym samym ogólnym celem. Wszystkie temu zaprzeczają, ale działają politycznie, by doprowadzić do końca państwa żydowskiego i do ponownego narzucenia historycznego wygnania na naród żydowski.

Choć niektóre z tych grup twierdzą, że popierają „zmianę bez przemocy”, gdyby ich starania zostały uwieńczone sukcesem, żydowska krew płynęłaby (znowu) jak woda. I nie dajcie się zwieść – warunki, które umożliwiły narodowi żydowskiemu przetrwanie jako naród przez ponad 2000 lat diaspory, nie obowiązują w XXI wieku. Koniec państwa żydowskiego byłby najprawdopodobniej również końcem narodu żydowskiego.

Nie sądzę, że są naiwni. Dziwię się, że ludzie o trzycyfrowym IQ wierzą, że ten ideał braku przemocy jest osiągalny. Wydają się zdolni do zaakceptowania bardzo wysokiego poziomu dysonansu poznawczego.


To zjawisko jest rzadkością wśród innych narodów. Nie wiem jak wy, ale ja nie spotkałem grupy „Hindusi za pakistańskim Kaszmirem”, lub greckiej organizacji „Utrzymać Cypr Północny w rękach tureckich”. Ale w dodatku do niezliczonych żydowskich i izraelskich grup poświęconych zakończeniu żydowskiej suwerenności w tym, co z lubością nazywają „Palestyną” (lub w najlepszym wypadku Izraelem/Palestyną) istnieją niezliczeni żydowscy aktywiści w Students for Justice in Palestine i w podobnych, antyżydowskich grupach. Niektórzy są nawet przywódcami w takim czy innym  ruchu antyizraelskim.  

Czasami godzą sprzeczności przez wiarę, że sprawiedliwość jest po stronie sprawy palestyńskich Arabów.  Mogą tak uważać mimo rzeczywistej historii konfliktu, jak również wojen i prawdziwie przerażającego terroryzmu, które były taktyką strony arabskiej, ponieważ połknęli narrację, która ustawia Arabów w roli rdzennych, „brązowych” mieszkańców regionu, skolonizowanych przez (głównie) „białych” Żydów europejskich, popieranych przez resztę białego, uprzywilejowanego świata.  

Tę narrację pierwszy raz wprowadziło KGB w latach 1960, przedstawiając antysemicki sprzeciw palestyńskich Arabów wobec żydowskiej obecności, a szczególnie wobec żydowskiej suwerenności  w regionie, jako ruch narodowego wyzwolenia, mimo faktu, że palestyński nacjonalizm nigdy wcześniej nie był szczególnie silny, oraz jako dekolonizację, mimo faktu, że połowa Izraelczyków pochodziła bezpośrednio z regionu (a pozostali nie reprezentowali żadnego kolonialnego mocarstwa).

W latach, jakie upłynęły od tego czasu, ta narracja – która obecnie stała się już pełnokrwistym, wewnętrznie spójnym systemem pojęciowym – otrzymała impet od ONZ, która uchwaliła w 1974 roku rezolucję „Syjonizm jest rasizmem”, a potem została szeroko spopularyzowana przez książkę Edwarda Saida, Orientalism (1978), która błędnie delegitymizowała próby nie-Arabów wypowiadania się w sprawie Bliskiego Wschodu. Związek z rasizmem został ponownie ustanowiony po anulowaniu przez ONZ tej rezolucji, kiedy w 2001 roku  konferencja w Durban o rasizmie zamieniła się w teatralny antyizraelski festiwal i zrodziła ruch BDS, który znajduje dzisiaj poparcie tak wielu antyizraelskich Żydów. Wreszcie, zrodzona w XXI wieku idea „intersekcjonalności” związała palestynizm z innymi popularnymi sprawami lewicy, szczególnie na uniwersytetach.

Z zewnątrz wszystko to wydaje się domkiem z kart, który opiera się na błędnej analizie historii. Od środka jednak argument, że Żydzi są paradygmatycznymi „białymi” ciemiężcami ciemiężonych „brązowych” (a więc z definicji niewinnych) Palestyńczyków, wydaje się rozsądny. W tym układzie, państwo żydowskie jawi się jako symbol wszystkiego, co jest niesprawiedliwe na świecie, a jego diabelskości dorównują tylko Stany Zjednoczone Ameryki.

Żydowscy orędownicy mizosyjonistycznego* światopoglądu są jednak czasami zaniepokojeni. Istnieje problem arabskiej przemocy, który nie tak łatwo usprawiedliwić, szczególnie kiedy dotyczy obcinania główek niemowlętom lub mordowania 13-letnich dziewczynek w ich łóżkach. Istnieje problem palestyńskiego niespełniania standardów przyzwoitego traktowania ludzi LGBTQ, kobiet, a także zwierząt. I wreszcie, istnieje potrzeba wiercenia się i wygibasów w próbie przekonania, że mizosyjonizm nie jest antysemicki, biorąc pod uwagę, że obejmuje delegitymizację, demonizację i podwójne standardy, czyli kryterium „trzech D” Natana Szaranskiego.

Jednym ze sposobów, jaki mizosyjonistyczni Żydzi znaleźli, by złagodzić swój niepokój, jest argumentowanie, że ich stanowisko jest w rzeczywistości wyrazem ich judaizmu. Wczesnym (lata 1990.) zwolennikiem tego poglądu jest Michael Lerner, wydawca „Tikkun Magazine” i autor The Politics of Meaning. Podkreślając „społeczne” nakazy Tory i pism proroków, Lerner i jego wyznawcy przedefiniowali micwot judaizmu na kategorie (uprzednio) świeckich, lewicowych działań. W sytuacji stanowiska lewicy, że sprawiedliwość jest po stronie palestyńskich Arabów w ich konflikcie z Izraelem, Żyd-“Tikkunista” może widzieć swój mizosyjonizm jako nie tylko zgodny z judaizmem, ale wręcz przez judaizm nakazany.

A teraz, przedstawiając to jeszcze wyraźniej, pojawiła się nowa książka Atalii** Omer, Żydówki urodzonej w Jerozolimie, z doktoratem z Harvardu, która wykłada Religię, Konflikt i Badania nad Pokojem na Notre Dame University. Książka nosi tytuł Days of Awe: Reimagining Jewishness in Solidarity With Palestinians. Jest to badanie żydowskiego ruchu mizosyjonistycznego z aprobującego punktu widzenia i gromadzi wszystkie koncepcje tak ukochane przez współczesnych „obudzonych” ludzi świata akademickiego. Tutaj jest niemal losowo wybrany fragment książki:

 

Podobnie, wyłaniająca się publiczna narracja żydowskości jest zdecydowanie anty- lub niesyjonistyczna. Jest tak, ponieważ aktywiści interpretują syjonizm jako szowinistyczną, męską, heteronormatywną, homofobiczną, wojująco emancypacyjną narrację, która po prostu nie jest spójna z intersekcjonalną analizą szerszego ruchu kolektywnego wyzwolenia i sprawiedliwości, dla których Palestyna historycznie służy jako metafora. Faktycznie, używanie Syjonu przez białych etnonacjonalistów jako metafory do opisania ich jednoznacznie antysemickiej White Power i dziwaczny sojusz między nimi a żydowskimi syjonistami i izraelskim oficjalnym szczeblem rządowym w epoce Trumpa, wyjaśniają syjonizm jako punkt skupienia dla oporu zamiast samemu równać się emancypacyjnemu paradygmatowi. Ten zwrot do intersekcjonalności, w odwrocie od krajobrazu polityki tożsamości, pchnął aktywistów do kwestionowania Europy jako trwałego, hegemonicznego zestawu dyskursów i eksploatacyjnych praktyk. Przy wzroście „białego syjonizmu”, antysemityzm ułatwia ruchowi krytycznych Żydów odzyskanie dla lewicy walki przeciwko antysemityzmowi, a wraz z tym rozwiązanie konfliktu między żydowskim partykularyzmem a oddaniem postępowej polityce, by przez teoretyzowanie, przez dekolonialny zwrot doprowadzić koncepcje żydowskości opartej na krwi i ziemi do zniknięcia.

Nie zauważyłem sojuszu między typami z „white power” a żydowskimi syjonistami, o którym ta pani pisze, ale zauważyłem, że uderza w absolutnie każdą nutę na intersekcjonalnej skali, włącznie z zawsze działającym wizerunkiem Trumpa, byle tylko zneutralizować fundamentalny antysemityzm jej stanowiska. A jeśli syjonizm jest „szowinistyczny, męski, heteronormatywny i homofobiczny”, to jaki jest ruch palestyński, z którym tak dumnie okazuje swoją solidarność?

”Przedstawienie na nowo” judaizmu w kategoriach lewicowych jest aktem olbrzymiej arogancji. Wygibasy, jakich to wymaga, są niezwykłe i pokazują – raz jeszcze – wielką adaptacyjność i zjadliwość wirusa antysemityzmu – który znalazł podatnego, wręcz wdzięcznego gospodarza na żydowskiej lewicy.

_______________________________
* Mizosyjonizm jest skrajna i irracjonalną nienawiścią do państwa żydowskiego. Jest to antysemityzm podniesiony do poziomu abstrakcji, chociaż większość mizosyjonistów jest także antysemitami.  

** Atalia (także zapisywane jako “Athalia”) była córką Achaba i Jezabel. Rządziła jako królowa Judy przez sześć lat i była znana z zabijania potencjalnych pretendentów do tronu i z wprowadzenia kultu  Baala w Judzie zanim sama została zabita.

 

 

A Welcoming Host for the Virus of Antisemitism

2 października 2019Vic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Los żydowskiej diaspory kuba 2019-10-23


Syjonizm

Znalezionych 169 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk