Prawda

Środa, 4 października 2023 - 10:59

« Poprzedni Następny »


Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela


Martin Sherman 2022-10-28


Nie potrzeba wielkiej przenikliwości analitycznej, aby pojąć, że państwo palestyńskie będzie stanowić wielowymiarowe zagrożenie dla Izraela. Niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę wysokość, szerokość, długość czy głębokość, taki stan niesie ze sobą egzystencjalne niebezpieczeństwa dla Izraela.

„Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek inną kwestię, dla której międzynarodowe media zostały tak skutecznie – z punktu widzenia Arabów – wykorzystane, jak kwestia palestyńska. Od czasów dra Goebbelsa [szefa nazistowskiej machiny propagandy], nie było przypadku, w którym ciągłe powtarzanie kłamstwa przyniosło tak wielkie owoce …” – prof. Amnon Rubinstein w Palestyńskich kłamstwach, „Haaretz”, 30 lipca 1976 r.

Poparcie dla państwa palestyńskiego między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym jest napędzane albo złośliwością, albo ignorancją: albo złośliwością odzwierciedlającą pragnienie poważnego podważenia bezpieczeństwa narodowego Izraela i/lub bezpieczeństwa jego obywateli; albo ignorancją odzwierciedlającą rażący brak wiedzy i/lub zrozumienia konsekwencji, jakie takie państwo miałoby dla Izraela.


Niestety, widmo palestyńskiej państwowości arabskiej po raz kolejny pojawiło się, by zająć pierwsze miejsce w dyskursie publicznym – nie tylko wraz z okopaniem się administracji Bidena w Białym Domu, ale także z niedawnym nierozsądnym przemówieniem do ONZ wygłoszonym przez izraelskiego premiera Jaira Lapida.


Jak na ironię, niebezpieczeństwa związane z palestyńskim państwem arabskim zostały wyartykułowane z przerażającą dokładnością przez samego arcyarchitekta porozumień z Oslo, Szimona Peresa, który prawie pół wieku temu ostrzegał: „Ustanowienie takiego [palestyńskiego] państwa oznacza napływ gotowych do walki sił palestyńskich (ponad 25 tysięcy ludzi pod bronią) do Judei i Samarii; ta siła, wraz z lokalną młodzieżą, podwoi się w krótkim czasie. Nie zabraknie broni ani innego sprzętu [wojskowego], a w krótkim czasie w Judei, Samarii i Strefie Gazy powstanie infrastruktura do prowadzenia wojny. Izrael będzie miał problemy z zachowaniem codziennego bezpieczeństwa, co może wpędzić kraj w wojnę lub podkopać morale jego obywateli. W czasie wojny granice państwa palestyńskiego będą doskonałym punktem wypadowym dla sił mobilnych do przeprowadzania ataków na instalacje infrastruktury niezbędnej dla istnienia Izraela, aby utrudnić swobodę działania izraelskich sił powietrznych na niebie nad Izraelem, i spowodować rozlew krwi wśród ludności... na obszarach przygranicznych”.


Nie potrzeba wielkiej przenikliwości analitycznej, aby pojąć, że państwo palestyńskie będzie stanowić wielowymiarowe zagrożenie dla Izraela. Niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę wysokość, szerokość, długość czy głębokość, taki stan niesie ze sobą egzystencjalne niebezpieczeństwa dla Izraela.


Wysokość - wzniesienie topograficzne


Prawdopodobnie najbardziej dramatyczną ilustracją niepokojącego narażenia państwa żydowskiego na niebezpieczeństwo przez państwowość palestyńskich Arabów jest krótki przegląd wzniesienia topograficznego.


Obszar wyznaczony dla przyszłego państwa palestyńskiego – w dowolnej możliwej konfiguracji – dominuje nad gęsto zaludnioną równiną przybrzeżną, która rozciąga się poniżej wapiennych wyżyn, stanowiących znaczną część tego domniemanego państwa. Z tych wyżyn można kontrolować i nadzorować wszelką działalność – w zakresie obserwacji, siły ognia i nadzoru elektronicznego w przybrzeżnym sercu Izraela – w tym:


- Praktycznie wszystkie lotniska Izraela (cywilne i wojskowe) wraz z jedynym dużym międzynarodowym lotniskiem, Ben Gurion;


- Niemal wszystkie główne porty morskie i bazy marynarki Izraela;


- Centra rządów cywilnych oraz dowodzenia i kontroli wojskowej;


- Instalacje i systemy niezbędnej infrastruktury (wytwarzanie i transport energii, produkcja wody — zakłady odsalania — i przesyłanie wody; główne osie transportowe — drogi i kolej — w tym autostrada transizraelska (trasa 6);


- Około 80% ludności cywilnej Izraela i działalności handlowej.


Wszyscy oni będą beznadziejnie narażeni na atak bronią używaną obecnie przeciwko Izraelowi i Izraelczykom przez wrogie elementy rozmieszczone na terytorium przekazanym w przeszłości pod kontrolę Arabów.


Długość — zasięg granic


Poddanie terytorium w Judei-Samarii (znanego również jako „Zachodni Brzeg”) państwu palestyńskiemu pociągnęłoby za sobą co najmniej czterokrotne (lub nawet więcej) wydłużenie wschodniej granicy Izraela, w zależności od parametrów osiągniętego porozumienia. Rzeczywiście, ustanowienie państwa palestyńskiego dyktowałoby dramatyczne zmiany w konturach granicy. Zamiast około 75 km stosunkowo prostej granicy w dolinie Jordanu na północ od Morza Martwego, Izrael musiałby zmagać się z wijącą się i powykrzywianą granicą o długości setek kilometrów, idącą niebezpiecznie blisko licznych skupisk ludności i osi transportowych – patrz „ Szerokość” poniżej.


Niektóre propozycje, które obejmują autonomiczne enklawy, ogromnie powiększyłyby granicę styczności między suwerennym Izraelem a palestyńskimi terytoriami arabskimi – do nawet 1000 km, a może nawet więcej – praktycznie uniemożliwiając wyraźne wytyczenie i zabezpieczenie obszarów suwerennej kontroli Izraela.


Szerokość — wskrzeszenie wąskiej talii Izraela


Najwyraźniej utworzenie państwa palestyńskiego pociągnie za sobą powrót Izraela do granic sprzed 1967 roku, w tym wąskiego pasa o długości 100 km, w jednym miejscu o szerokości zaledwie 15 km, który stanowi najbardziej zaludniony obszar kraju.


Jak podkreślił Jigal Allon
 z Partii Pracy, były szef Palmachu, a później pełniący obowiązki premiera i ministra spraw zagranicznych Izraela, linie sprzed 1967 roku „rozciągają się u podnóża gór Judei i Samarii oraz wzdłuż śródziemnomorskiej równiny przybrzeżnej – a jest to płaskie terytorium bez żadnych barier topograficznych. To pozostawia centralny Izrael z wąskim obszarem, który stanowi piętę achillesową linii z przed 4 czerwca 1967 roku”. O znaczeniu tego pisał ostrzegając: „Innowacje i wyrafinowanie w uzbrojeniu… które miały miejsce, nie tylko nie osłabiają wartości strategicznej głębi i naturalnych barier, ale w rzeczywistości zwiększają ich znaczenie. Jest to tym bardziej prawdziwe, kiedy bierzemy pod uwagę trudne położenie geograficzne Izraela”.


W podobnym duchu to właśnie Szimon Peres w najsurowszych słowach ostrzegł przed przywróceniem maleńkiej szerokości geograficznej kraju, jaka panowała przed 1967 rokiem. Według Peresa „brak minimalnej przestrzeni terytorialnej stawia kraj w sytuacji absolutnego braku odstraszania, co samo w sobie stanowi niemal kompulsywną pokusę, by zaatakować Izrael ze wszystkich kierunków…” Stwierdził, że w epoce nowożytnej, „wraz z rozwojem szybkiej mobilności armii, obronne znaczenie przestrzeni terytorialnej zwiększyło się". Podkreślając dramatyczną bezbronność Izraela sprzed 1967 roku, Peres ostrzegł, że „cienka talia” Izraela, która stanowi najgęściej zaludniony obszar Izraela, byłaby nie do obrony przed zasięgiem, siłą ognia i mobilnością nowoczesnego uzbrojenia. Złowieszczo zauważył: „Bez granicy, która daje bezpieczeństwo, kraj jest skazany na zniszczenie podczas wojny”.


Również Allon ostrzegł, że „wąska talia” Izraela będzie „nieustanną pokusą dla wrogiej armii posiadającej górzystą Judeę i Samarię, by spróbować zadać Izraelowi śmiertelny cios, przecinając go na pół za jednym zamachem. Ponadto ta słabość pozwoliłaby… armii [arabskiej] nie tylko uderzyć w najgęstsze skupiska ludności Izraela i ośrodki przemysłowe, ale także w efekcie sparaliżować prawie całą izraelską przestrzeń powietrzną…”


Głębokość — woda: fakty


Zachodnie zbocza wzgórz, wyznaczone dla przyszłego palestyńskiego państwa arabskiego, pokrywają ważne źródła wód gruntowych – znane jako warstwa wodonośna Jarkon-Taninim na zachodzie i warstwa wodonośna Nablus-Gilboa na północy – które przez dziesięciolecia były kluczowym elementem izraelskiego zaopatrzenie w wodę. Nadmierne wydobycie i zanieczyszczenie tych warstw wodonośnych może poważnie – a nawet nieodwracalnie obniżyć dostawy wody dla izraelskich konsumentów.


Jak poważnie to niebezpieczeństwo było postrzegane, nawet przez elementy lewicowe, jest jasno przedstawione w raporcie nieżyjącego już Reuvena Pedazura, korespondenta wojskowego skrajnie lewicowego dziennika „Haaretz” (24 kwietnia 1989): „Każdy, kto kontroluje źródła wody na Zachodnim Brzegu, może po prostu wysuszyć równinę przybrzeżną w Izraelu. Kontrola dwóch głównych warstw wodonośnych, wiercenie głębokich otworów wiertniczych, a następnie intensywne pompowanie w Samarii Zachodniej oraz w obszarze Dżenin i Tubas mogą pozostawić żydowskich rolników z Szaronu bez wody do nawadniania, a pola w dolinie Jezreel zdewastowane”.


Rzeczywiście, ponad dziesięć lat później  (7 listopada 1999) Aluf Benn, dziś redaktor „Haaretz”, napisał artykuł zatytułowany: „Zalecenie dla premiera Baraka, aby zachować izraelską kontrolę nad wodą na Zachodnim Brzegu”, wyrażając sceptycyzm co do wykonalności jakiegokolwiek porozumienia z Arabami palestyńskimi w sprawie wody. Ostrzegł w nim: „Główne niebezpieczeństwo jest zakorzenione w słabej zdolności Palestyńczyków do realizacji porozumienia [w sprawie funkcjonowania wspólnych źródeł wody], w konsekwencji rozprzestrzeniania się ‘dzikich’ wierceń i nadmiernego wydobycia, które zmniejszy jakość i ilość wody w warstwach wodonośnych”.


Oczywiście dzisiaj, wraz z włączeniem olbrzymich instalacji odsalających do krajowego systemu wodociągowego Izraela, zależność kraju od naturalnych źródeł wody znacznie zmniejszyła się. Nie wyeliminowało to jednak hydrostrategicznego znaczenia warstw wodonośnych Judei-Samarii. Rzeczywiście, obszerne badanie – zlecone przez Jaffee Center for Strategic Studies (dziś INSS ) – przeprowadzone przez dwóch znakomitych hydrologów z TAHAL (wówczas izraelskiego Urzędu Planowania Wodnego), ostrzegało, że z różnych powodów hydrologicznych i ekologicznych „Nawet gdy odsalanie staje się znaczącym źródłem podaży, znaczenie warstwy wodonośnej Jarkon-Taninim nie zmniejszy się jako zbiornika długoterminowego i sezonowego". (str.105)


Rzeczywiście, nawet dzisiaj nadmierne wydobycie, nieuszczelnione (lub słabo uszczelnione) miejskie wysypiska śmieci i nieoczyszczone przepływy ścieków miejskich lub ścieków przemysłowych na obszarach wyznaczonych dla państwa palestyńskiego mogą poważnie zagrozić izraelskim źródłom wody – w tym podziemnym magazynom w warstwie wodonośnej. Bez izraelskiej obecności – i władzy – na zachodnich zboczach Judei-Samarii, Izraelczycy byliby bezsilni w zmaganiach z tymi zbliżającymi się zagrożeniami.


"Z rozwiązaniem w postaci dwóch państw… Izrael upadnie"


W świetle powyższej analizy intrygujące jest odkrycie, co palestyńskie osobistości myślą o tym, co tak naprawdę kryje się za zasadą rozwiązania w postaci dwóch państw. W artykule z 2009 roku zatytułowanym „ Urzędnik palestyński mówi, że rozwiązanie w postaci dwóch państw zniszczy Izrael ”, ambasador palestyński w Libanie i członek Komitetu Centralnego Fatahu, Zaki Abbas, uczciwie stwierdził: „Z rozwiązaniem w postaci dwóch państw… Izrael upadnie… Co zostanie z wszystkich poświęceń, które ponieśli - tylko po to, by kazano im odejść? ... Żydzi uważają Judeę i Samarię za swoje historyczne marzenie. Jeśli Żydzi opuszczą te miejsca, idea syjonistyczna zacznie się rozpadać. Cofnie się z własnej woli. Wtedy ruszymy naprzód”.


Sprawy nie można tego przedstawić jaśniej!


The perils of Palestine

JNS Org., 23 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Martin Sherman

Przez wiele lat był w armii. Pracował następnie jako doradca Icchaka Szamira, od ponad 20 lat jest wykładowcą na wydziale nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na uniwersytecie w Tel Awiwie, był wieloletnim współpracownikiem "Jerusalem Post".   Martin Sherman

Przez wiele lat był w armii. Pracował nastepnie jako doradca Yitzhaka Shamira, od ponad 20 lat jest wykładowcą na wydziale nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na uniwersytecie w Tel Awiwie, przez wiele lat był publicystą "Jerusalem Post".


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 319 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk