Prawda

Piątek, 18 października 2019 - 18:49

« Poprzedni Następny »


Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela


Vic Rosenthal 2019-06-03

Budynek Sądu Najwyższego w stolicy Izraela (Jerozolimie).
Budynek Sądu Najwyższego w stolicy Izraela (Jerozolimie).

Czy może być kryzys konstytucyjny bez konstytucji?


Najwyraźniej Izrael zmierza ku takiemu kryzysowi, kiedy premier Netanjahu i jego partia Likud przeciwstawiają się Sądowi Najwyższemu Izraela.  


Sąd twierdzi, że Netanjahu chce uczynić go bezsilnym, niszcząc niezależne sądownictwo, które jest warunkiem demokratycznego zarządzania. Netanjahu mówi, że Sąd przypisał sobie zbyt wiele władzy, tak wiele, że Kneset i rząd, które są istotnie demokratycznie wybranym głosem, są tymi, którzy zostali ubezwłasnowolnieni.


Obie strony odwołują się do pojęcia demokracji. Ale obie strony rozumieją, że konflikt toczy się o władzę.  


Tym, co doprowadziło obecnie tę sprawę – która była napięta od lat – do punktu wrzenia, jest to, że premier chce uchwalić prawo nadające mu immunitet przed ściganiem sądowym z oskarżenia o korupcję na czas sprawowania urzędu. Chce także prawa, które umożliwi Knesetowi uchylenie decyzji Sądu Najwyższego o obaleniu prawa uchwalonego przez Kneset.


Jest wyjątkowo niefortunne, że kwestia mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi politycznej między różnymi gałęziami władzy musi być związana z kwestią immunitetu dla premiera, ponieważ, naturalnie, wszystko, co ktokolwiek mówi o tym, będzie przypisywane najbardziej oczywistym motywom politycznym. Niezbędne jest jednak zajęcie się kwestią równowagi władz.


Pozwólcie, że napiszę tutaj o immunitecie premiera: jestem za. Przez ostatnie kilka lat widzieliśmy jak czas premiera coraz bardziej zabierało kilka dochodzeń policyjnych, niezliczone posiedzenia i przesłuchania oraz codzienna wrzawa w mediach w oparciu o przecieki z policji i biura prokuratorskiego. Nie ma żadnej wątpliwości, że poważnie wpływało to na jego możliwość wykonywania pracy, do której został wybrany. Nie tylko to – ta powódź nieudowodnionych oskarżeń, które wyciekały do wrogich mediów, podważała jego polityczną pozycję. Niezależnie od tego, co myślisz o Netanjahu,  to było zarówno niebezpieczne dla kraju, jak głęboko niesprawiedliwe wobec premiera.


W innych demokracjach są na to dobre rozwiązania. We Francji prezydent ma prawny immunitet przed przesłuchiwaniem przez prokuraturę na okres swojej kadencji; prawo o przedawnieniu jest na ten czas zawieszone; może jednak być ścigany sądownie natychmiast po opuszczeniu urzędu. Może zostać usunięty z urzędu przez specjalny sąd, który składa się z obu izb francuskiego parlamentu. W Ameryce, chociaż istnieje konstytucyjne postanowienie w tej sprawie, większość opinii prawnej uważa, że prezydent musi zostać postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów i skazany przez Senat zanim może być ścigany sądownie.


Izrael nie ma konstytucji jako takiej. Pierwszy Kneset miał przyjąć konstytucję w sześć miesięcy po założeniu państwa. Nie zrobił tego, ponieważ różne frakcje nie były w stanie zgodzić się w wielu sprawach i ponieważ David Ben Gurion uważał, że byłoby to zbyt dzielące. Zamiast tego Izrael ma czternaście Praw Podstawowych, które zajmują się ważnymi tematami i które podobno (nie wstrzymujcie oddechu) któregoś dnia zostaną rozszerzone i połączone w konstytucję.


Większość (ale nie wszystkie) z tych Praw Podstawowych można zmienić większością obecnych członków Knesetu (zakładając quorum). Jedne z nich są szczegółowe, a inne niewyraźne, pewne tematy w ogóle nie są poruszone i puste przestrzenie musi wypełniać legislacja lub interpretacje prawne. To dostarcza żyznego gruntu dla sądu aktywistów. Sąd Najwyższy definiował własną rolę od lat, a szczególnie od lat 1980. I niesłychanie to szeroka rola.


W większości systemów prawnych dostęp do Sądu Najwyższego jest ograniczony przez różne procedury.W Izraelu jednak każdy może zwrócić się do Najwyższego Sądu w każdej chwili i z każdego powodu. Tak więc mamy finansowane z Europy NGO, które składają pozwy do sądu w imieniu mieszkańców palestyńskich terytoriów!


W większości systemów istnieje ograniczenie rodzaju spraw, które „podlegają jurysdykcji” SN – to jest, są właściwe do rozstrzygnięcia w sądzie. Pewne sprawy są uważane za zasadniczo polityczne, a inne, jak sprawy dotyczące bezpieczeństwa, wymagają specjalnej ekspertyzy. Definicja „podlegających jurysdykcji” spraw została rozszerzona tak, że obejmuje niemal wszystko, co robi rząd.


Jest tu więcej. Jak pisze Evelyn Gordon:

Podczas gdy kiedyś Sąd rozważał wyłącznie, czy działania rządu zgodne są z literą prawa, [później] zaczął systematycznie obalać decyzje, które uważał za „skrajnie nierozsądne” na podstawie tego, że skrajna nierozsądność jest ipso facto nielegalna. Słowami [byłego prezesa Sądu, Meira] Szamgara: “brak rozsądku, który rozciąga się do sedna sprawy, czyni decyzję rządu nielegalną”.  

Ta kombinacja daje rządowi praktycznie dyktatorską władzę w każdej dziedzinie działań rządu. Sąd może poddać ocenie każde prawo uchwalone przez Kneset i każdą decyzję administracyjną każdego pracownika rządowego, włącznie z decyzjami personelu wojskowego i bezpieczeństwa. Jest to pierwszy i ostatni sąd, rozważający takie prawa i decyzje; nie ma wyższego sądu, do którego można się odwołać. A odrzucają oni prawa i decyzje nie tylko dlatego, że są niekonstytucyjne, ale ponieważ w ich oczach są „nierozsądne”.


Sąd Najwyższy Izraela jest prawdopodobnie najpotężniejszy z wszystkich sądów najwyższych w demokratycznych krajach. Sąd Najwyższy USA nigdy nie był takim „aktywistą” w niczyich najśmielszych snach. Sąd widzi siebie jako rodzaj filozofa-króla, jak zalecał Platon, ponieważ wierzy, że może być całkowicie obiektywny i nie jest unurzany w mętnych wodach polityki. Gdyby to tylko było możliwe!


Wszyscy sędziowie w Izraelu, włącznie z sędziami Sądu Najwyższego, są wybierani przez 9-osobową komisję prawną, której spotkania są tajne. Trzema członkami komisji są sędziowie Sądu Najwyższego, a dwóch reprezentuje Izbę Adwokacką. Tych pięciu głosuje jako blok, co znaczy, że skłaniający się na lewo prawniczy establishment kontroluje wybór sędziów.  Ci filozofowie-książęta doznali ostatnio wstydu i zażenowania, kiedy przyłapano wpływowego członka komisji i szefa Izby Adwokackiej na handlowaniu nominacjami i awansami sędziów w zamian za seks.


Można się spodziewać, że prawicowy rząd i skłaniający się na lewo Sąd Najwyższy będą w konflikcie. Ale równowaga siły przesunęła się w ostatnich czasach zbyt daleko w kierunku Sądu, paraliżując władzę wykonawczą i ustawodawczą.  Sądowi niemal udało się nie dopuścić do podpisania porozumienia o sprzedaży gazu na arenie międzynarodowej i nie dopuścił do repatriacji nielegalnych migrantów, którzy zamienili życie mieszkańców południowego Tel Awiwu w piekło. Rozkazał zburzenie całych miejscowości żydowskich na terytoriach z powodu petycji NGO, że (nieznani) Palestyńczycy mają roszczenia do części ziemi.  Jest niemal pewne, że zechce anulować nowo uchwalone Prawo o Państwie Narodowym. Sąd Najwyższy jest główną przyczyną skarg że Izraelczycy głosują na prawicę, ale otrzymują politykę lewicy. Nie jest przypadkiem, że ekspansja władzy Sądu Najwyższego zaczęła się w tym samym czasie, w którym Menachem Begin złamał historyczny monopol Partii Pracy.  


Opozycja wobec Netanjahu i sam Sąd Najwyższy uważają – lub udają, że uważają – dzisiejszą sytuacje jako próbę obalenia demokracji i rządów prawa, a Netanjahu przedstawiają jako faszystowskiego dyktatora. „Times of Israel” donosi:

Sędziowie Sądu Najwyższego ostrzegli, że mogą podjąć „skrajne kroki” w celu zablokowania propozycji legislacyjnej, która poważnie ograniczyłaby władzę Sądu i chroniła premiera Benjamina Netanjahu przed zaskarżeniem go, poinformowała w piątek izraelska telewizja.  


Kanał 13 cytował anonimowych sędziów Sądu Najwyższego, którzy w prywatnych rozmowach mówili: “Wydaje się, jakby premier i kandydaci do roli ministra sprawiedliwości chcieli rozbić i zniszczyć system prawny”.


A następnie powiedzieli: “Projekt ustawy o immunitecie obok klauzuli uchylenia [decyzji Sądu przez Kneset] są nie do wiary. Nie będziemy wahać się przed podjęciem surowych i skrajnych kroków, ponieważ historia będzie nas sądziła”.

Jakie to mogą być kroki pozostaje niewiadomą. Jasne jest jednak, że są to nieznane wody bez wyraźnych wskazówek, jak się wycofać, jeśli wybuchnie otwarty konflikt między rządem a Sądem.  


Ustawa o immunitecie wraz z rozsądnymi restrykcjami władzy Sądu Najwyższego – powrót do wymagania, by wnoszący sprawę miał w niej ”interes prawny”, odwrót od koncepcji, że wszystko ”nadaje się do rozstrzygnięcia przez sąd” oraz tego, że cokolwiek sędziowie uznają za nierozsądne, jest także nielegalne, byłyby dobrym początkiem. Zmiana sposobu wyboru sędziów, by był sprawiedliwszy i bardziej przejrzysty, jest prawdopodobnie niezbędna.


Nic z tego nie niszczy demokracji ani nie wprowadza faszyzmu. W rzeczywistości, przez przywrócenie podważonych mechanizmów zachowywania równowagi władz uczyniłoby kraj bardziej demokratycznym. Sąd Najwyższy jest jednak ostatnim bastionem realnej władzy lewicy w społeczeństwie izraelskim i będą walczyć o zachowanie status quo, niezależnie do wyrządzonych szkód ubocznych.

 

Israel’s Coming Constitutional Crisis

26 maja 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal


Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Ustawa zasadnicza - Sądownictwo Marek Eyal 2019-06-03
1. Nie chce lewica co czyni prawica kuba 2019-06-03


Syjonizm

Znalezionych 123 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16
Trauma i terror: widok z Południa   Plosker   2018-11-15
Zamach na Hotel King David   Amos   2018-11-09
Wypełnianie warunków umowy społecznej   Rosenthal   2018-10-29
Pokój z Jordania – nie wpadajcie w panikę   Kedar   2018-10-28
Gideon Levy jest pijany siłą   Maroun   2018-09-17
Żydowskie prawa do Izraela (część 1): Deklaracja Niepodległości   Rain   2018-09-12
Antysyjonizm nie jest antysemityzmem, ale jest może gorszy   Maroun   2018-09-11
Kto jest okupantem?     2018-08-23
Czy Izrael pozostanie państwem żydowskim i syjonistycznym?   Rosenthal   2018-08-17
Żydowskie państwo w nieżydowskich oczach     2018-08-03
Znieść Rabbinat!   Rosenthal   2018-07-02
Żołnierz IDF o swoich przeżyciach podczas obrony granicy   Barad   2018-06-20
Taniec na linie     2018-05-13
List otwarty do niemieckiej kanclerz   Bat Adam   2018-05-12
O latawcach i Natalie Portman   Collins   2018-04-29
Tchórzliwy profesor Henry Maitles i aktywiści, którzy uciekli   Collier   2018-04-13
Muzułmańscy dysydenci przeciw nienawiści   Koraszewski   2018-04-05
Prawdziwe powody, dla których ułuda dwóch państw nie umiera... i prosty powód, dla którego powinna   Bellerose   2018-03-11
Arab z urodzenia, syjonista z wyboru   Maroun   2018-02-14
Jak Golda Meir definiowała “Palestyńczyków”?   Meir   2018-01-21
Dlaczego milczycie?   Stern   2017-12-25
Otwarty list do Mandla Mandeli   Neguise   2017-12-13
Czy Izrael musi płacić za pokój?   Rosenthal   2017-12-01
Naród Narracji   Rosenthal   2017-08-18
Niepodważalne argumenty o ludach rdzennych   Fred Maroun   2017-08-16
Nasi druzyjscy sąsiedzi   Shapiro   2017-07-27
Przerywając ciszę, by ujawnić zbrodnię   Koraszewski   2017-06-12
Do pokoju przez prawdę: książka, która odważa się powiedzieć prawdę o Izraelu   Greenfield   2017-06-09
Przestańcie próbować ratować Izrael   Collins   2017-06-05
Czasami obraz wart jest więcej niż tysiąc słów   Fitzgerald   2017-05-26
Z takimi “syjonistami”, kto potrzebuje wrogów?   Yemini   2017-05-15
50 lat demonizacji i wypaczania prawdy     2017-05-12
Czy spotkał się pan z Chelsea Manning, Herrr Minister?   Yemini   2017-05-10
 Kogo obchodzi Izrael?   Koraszewski   2017-05-09
Dlaczego budują osiedla?   Tsalic   2017-03-21
To nie Izrael powoduje antysemityzm   Dershowitz   2017-03-02
Czy Żydzi są rdzennym ludem w ziemi Izraela? Oczywiście   Bellerose   2017-02-19
Patrząc z linii frontu   Stuart   2017-02-18
Tego dnia narodziła się izraelska demokracja   White   2017-02-17
Dlaczego organizacje pokojowe polegają na “alternatywnych faktach”?   Miller   2017-02-12
Dlaczego nas nienawidzą   Rosenthal   2017-01-27
Dyplomacja strachu, ambasada USA i jak Trump powinien odpowiedzieć na groźby palestyńskie     2017-01-14
Cywilizowani barbarzyńcy i niespodziewani przyjaciele     2017-01-06
316 mil do Aleppo. Lekcja dla Izraela   Collier   2016-12-30
Prawda jest opinią mniejszości   Rosenthal   2016-12-18
Czy Żydzi powinni przepraszać?   Żabotyński   2016-12-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk