Prawda

Piątek, 1 lipca 2022 - 03:13

« Poprzedni Następny »


Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny


Caroline Glick 2021-03-26


Dwa tygodnie temu autobus wypełniony izraelskimi generałami w stanie spoczynku z  pozarządowej organizacji bezpieczeństwa narodowego Bithonistim, powoli wspinał się zboczem góry Ebal w północnej Samarii, żeby odwiedzić  archeologiczne stanowisko z epoki biblijnej, poważnie zniszczone pod koniec stycznia przez zakontraktowanego przez Autonomię Palestyńską przedsiębiorcę.


Przybyli, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na strategiczne implikacje wojny, jaką Palestyńczycy prowadzą z żydowską historią.


W tym miejscu w latach między 1980 a 1989 prowadził wykopaliska nieżyjący już profesor Adam Zertal, który zidentyfikował to miejsce jako Ołtarz Jozuego opisany w Księdze  Powtórzonego Prawa (27; 1-9) i w Księdze Jozuego (8; 30-35). Resztki kości zwierzęcych na tym stanowisku składały się z tysięcy spalonych kości rocznych samców wyłącznie koszernych zwierząt. Spalono je w otwarty ogniu 3250 lat temu – w czasie identyfikowanym z okresem starożytnego zasiedlenia Ziemi Izraela za czasów Jozuego. Inne znalezione pozostałości obejmują kolczyki i skarabeusze wykonane w Egipcie za czasów Ramzesa II, egipskiego faraona często kojarzonego z opowieścią o Exodusie z Egiptu.  


Jak wyjaśniał Zertal na wykładzie w 2013 roku, ołtarz był zasypany pod warstwą kamieni zgodnie z żydowskim nakazem zapobiegania zbezczeszczeniu porzuconych miejsc świętych. Zgodnie z biblijną narracją ołtarz jest zbudowany z bloków kamiennych; zamiast stopni są tam dwie rampy dla kapłanów, by mogli wejść na platformę – bloki zaprawy znaleziono nieopodal. Ołtarz na górze Ebal odpowiada także talmudycznemu opisowi ołtarza z okresu Drugiej Świątyni, około 900 lat później, wskazując na ciągłość żydowskich praktyk przez cały okres biblijny.


Początkowo kontrowersyjne odkrycia Zertala, że miejsce liczy około 3300 lat i jest historycznym miejscem żydowskim, gdzie składano ofiary według biblijnych wskazówek, zostały szeroko zaakceptowane – chociaż wielu nadal kwestionuje identyfikację z Jozuą.  


Pod koniec stycznia Autonomia Palestyńska zamieściła na swojej stronie internetowej wideo pokazujące niszczenie 60 metrów starożytnego muru, który otacza ołtarz, by wybrukować drogę łączącą palestyńską wieś Asira asz-Szamalija z Nablusem. Nablus, zbudowany na ruinach biblijnego miasta Szechem, znajduje się w północnej Samarii między górami Ebal i Gerizim.


Zertal był całkowicie świeckim synem zagorzałych socjalistów. Niemniej, jak wyjaśnił w wykładzie w 2013 roku, jego naukowa praca zmusiła go do zaakceptowania, że biblijna narracja „od Księgi Powtórzonego Prawa do Księgi Królów jest historycznie poprawna”.


"Są ludzie, którzy odmawiają przyznania, że szkody wyrządzone tutaj są umyślne – wyjaśnił generał Gerszon Hacohen dziennikarzowi  “Newsweeka” – że ponieważ zniszczono otaczający mur, a nie sam ołtarz, ołtarz nie został uszkodzony. To jest jak powiedzenie, że jeśli ktoś zniszczy schody prowadzące do Akropolu, to nie uszkodził Akropolu. To jest przecież ten sam komleks”.


"Mówią także, że Palestyńczycy nie próbują zniszczyć ołtarza – po prostu potrzebowali kamieni na budowę drogi. Ale spójrzcie na to miejsce” – powiedział i wskazał ręką na okolicę.


Zbocza góry Ebal usiane są luźnymi kamieniami.


"Jeśli potrzebowali kamieni na drogę, wystarczyło podjechać ciężarówką i wziąć ich tyle, ile potrzebowali. Zamiast tego podjechali buldożerami aż tutaj i umyślnie zniszczyli 60 metrów muru liczącego 3250 lat”.


Swego rodzaju potwierdzeniem słów Hacohena jest to, że w tym tygodniu sfilmowano grupę Palestyńczyków, którzy urządzili sobie grillowanie na samym ołtarzu.


Palestyńskie działania, by zniszczyć to stanowisko, są zgodne z wieloletnimi staraniami AP, by zniszczyć fizyczny zapis wielotysięcznej żydowskiej obecności w Ziemi Izraela. Obecnie te starania skoncentrowane są na niszczeniu i zawłaszczaniu artefaktów żydowskiej historii w Samarii.


Po drugiej stronie góry Ebal jest Tel Samaria, które zawiera pozostałości miasta Samaria – stolicy zbudowanej przez króla Omri z Północnego Królestwa Izraela, gdzie rządzili król Omi i król Ahab.


W rzymskim okresie Herod zbudował miasto Sebastia na Tel Samaria i zamienił je w jedno z najważniejszych miast starożytnego Izraela.


W listopadzie 2020 roku AP zorganizowała ceremonię w Sebastii, podczas której premier Mohammad Sztajjeh ogłosił, że jest to „miejsce dziedzictwa palestyńskiego” i wciągnął olbrzymią flagę Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) na 15-metrowy maszt.


Palestyńczycy twierdzą, że Herod, znany jako “król Żydów” – władca, który rozbudował żydowski kompleks Drugiej Świątyni w Jerozolimie w pierwszym wieku p.n.e. – w rzeczywistości był „królem Palestyny”.  


AP niszczy także pobliskie stanowisko archeologiczne, Tel Aroma, miejsce żydowskiego osiedla przez ponad tysiąclecie.


Od kiedy OWP założyła Autonomię Palestyńską w 1994 roku w ramach procesu pokojowego z Izraelem, niszczenie i zawłaszczanie żydowskich miejsc historycznych – z entuzjastycznym poparciem międzynarodowych organizacji, takich jak UNESCO – trwało nieustannie.


Natychmiast po przekazaniu przez Izrael władzy w mieście Jerycho w ręce AP w 1994 roku, ówczesny przywódca OWP, Jaser Arafat nakazał zniszczenie starożytnej synagogi Szalom al Israel w Jerycho.


Centrum niszczycielskich działań było jednak Wzgórze Świątynne.


W 1999 roku AP przeprowadziła olbrzymi projekt renowacyjny, by zamienić starożytne podziemne komory Wzgórza Świątynnego w nowy meczet, usuwając dziewięć tysięcy ton starożytnych artefaktów i śmieci i wyrzucając je wokół w Jerozolimie. Zaalarmowani archeolodzy zebrali to i przenieśli na górę Scopus, gdzie rozpoczął się „projekt przesiewania pozostałości z Wzgórza Świątynnego”. Przez kolejne 20 lat wolontariusze, którzy przesiewali te odpadki znaleźli i uratowali tysiące artefaktów.  


W zeszłym roku AP ograbiła groby Machabeuszy z pałacu Machabeuszy pod Jerycho i rozrzuciła kości liczące 2000 lat.


UNESCO, organizacja ONZ, której zadaniem jest zachowywanie międzynarodowego dziedzictwa, popiera starania Palestyńczyków, zaprzecza żydowskim związkom z Wzgórzem Świątynnym – najświętszym miejscem judaizmu – i ogłosiła Jaskinię Patriarchów, Makpelę w Hebronie – gdzie pochowani są biblijni patriarchowie – miejscem islamskiego dziedzictwa wraz z Grobem Racheli w Betlejem.


OWP i AP nigdy nie zgodzili się uznać, że Izrael jest żydowskim państwem. Od kiedy OWP opublikowała swoją Kartę w 1964 roku, konsekwentnym stanowiskiem palestyńskim było zaprzeczanie, że Żydzi mają jakąkolwiek historię w Ziemi Izraela. Wewnętrzne memorandum grupy doradczej PLO w negocjacjach wyjaśnia, dlaczego. Opublikowane w 2011 roku przez “Guardiana” i “Al-Dżazirę” memorandum ostrzega: “Uznanie narodu żydowskiego i ich prawa do samostanowienia może uwierzytelnić roszczenia narodu żydowskiego do całej historycznej Palestyny”.  


Innymi słowy, zatarcie zapisów historycznych jest podstawową cechą palestyńskiej wojny zmierzającej do zniszczenia Izraela. Jakiekolwiek przyznanie żydowskiej historii w Ziemi Izraela jest ryzykiem ujawnienia niezaprzeczalnej skądinąd prawdy, że naród żydowski jest rdzennym narodem w Ziemi Izraela.


Następca Arafata, szef OWP i AP, Mahmoud Abbas, jak również wszyscy jego koledzy żyją tymi kłamstwami. Abbas napisał na nowo tysiące lat historii, żeby zagarnąć dla Palestyńczyków 5000 lat historii Ziemi Izraela. Przechodzi od wywodzenia ich rodu od Jebusytów do Kananejczyków, zaprzeczając równocześnie, by kiedykolwiek była jakaś Żydowska Świątynia w Jerozolimie.  


Benny Katzover, który był przewodniczącym Regionalnej Rady Samarii podczas wykopalisk Zertala, zaprzyjaźnił się z Zertalem. Przemawiając do generałów, powiedział: “Żaden naród nie pozwoliłby nikomu na takie niszczenie jego korzeni. My, naród żydowski, mamy najgłębsze, najbardziej znaczące korzenie w naszej ziemi spośród całej ludzkości. Nie jest zaskoczeniem, że cały świat próbuje nam tego odmówić, przymykając oczy na zniszczenia i twierdząc, że Jaskinia Patriarchów jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa”.


Hacohen odpowiedział przez przypomnienie wywiadu z 2009 roku z Abbasem Zakim, ambasadorem OWP w Libanie, w którym Zaki ujawnił prawdziwy cel OWP, kiedy wzywa on do tak zwanego „rozwiązania w postaci dwóch państw”, które wymagałoby wycofania Izraela z Judei i Samarii oraz północnej, wschodniej i południowej Jerozolimy, włącznie ze Wzgórzem Świątynnym.  


"Przy rozwiązaniu w postaci dwóch państw – powiedział Zaki – Izrael upadnie, bo jeśli wyjdą z Jerozolimy, co stanie się z wszystkimi opowieściami o Ziemi Obiecanej i Wybranym Narodzie? Oni uważają, że Jerozolima ma duchowy status. Żydzi uważają Judeę i Samarię za swoje historyczne marzenie. Jeśli Żydzi opuszczą te miejsca, idea syjonistyczna zacznie upadać. Cofnie się sama z siebie. Wtedy pójdziemy do przodu”.


Innymi słowy, celem palestyńskiej wojny i zawłaszczenia żydowskiej historii w Ziemi Izraela jest stworzenie warunków do ostatecznej, fizycznej likwidacji Izraela. Gdzie jest lepiej uderzyć niż w miejsce, gdzie – słowami Mojżesza – Żydzi stali się „narodem Pana, waszego Boga”?   


When Cultural Appropriation and Historical Revisionism Are Acts of War

Newsweek, 21 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaCaroline Glick 

Znana dziennikarka izraelska, pracuje w „Jerusalem Post”. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia z nauk społecznych. Emigrowała do Izraela w 1991 roku, wstępując natychmiast do IDF, w 1996 roku zakończyła karierę w wojsku w stopniu kapitana. Występuje często w izraelskiej telewizji, jest również zapraszana przez różne stacje telewizyjne w USA.     


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 249 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk