Prawda

Piątek, 9 czerwca 2023 - 12:30

« Poprzedni Następny »


Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny


Caroline Glick 2021-03-26


Dwa tygodnie temu autobus wypełniony izraelskimi generałami w stanie spoczynku z  pozarządowej organizacji bezpieczeństwa narodowego Bithonistim, powoli wspinał się zboczem góry Ebal w północnej Samarii, żeby odwiedzić  archeologiczne stanowisko z epoki biblijnej, poważnie zniszczone pod koniec stycznia przez zakontraktowanego przez Autonomię Palestyńską przedsiębiorcę.


Przybyli, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na strategiczne implikacje wojny, jaką Palestyńczycy prowadzą z żydowską historią.


W tym miejscu w latach między 1980 a 1989 prowadził wykopaliska nieżyjący już profesor Adam Zertal, który zidentyfikował to miejsce jako Ołtarz Jozuego opisany w Księdze  Powtórzonego Prawa (27; 1-9) i w Księdze Jozuego (8; 30-35). Resztki kości zwierzęcych na tym stanowisku składały się z tysięcy spalonych kości rocznych samców wyłącznie koszernych zwierząt. Spalono je w otwarty ogniu 3250 lat temu – w czasie identyfikowanym z okresem starożytnego zasiedlenia Ziemi Izraela za czasów Jozuego. Inne znalezione pozostałości obejmują kolczyki i skarabeusze wykonane w Egipcie za czasów Ramzesa II, egipskiego faraona często kojarzonego z opowieścią o Exodusie z Egiptu.  


Jak wyjaśniał Zertal na wykładzie w 2013 roku, ołtarz był zasypany pod warstwą kamieni zgodnie z żydowskim nakazem zapobiegania zbezczeszczeniu porzuconych miejsc świętych. Zgodnie z biblijną narracją ołtarz jest zbudowany z bloków kamiennych; zamiast stopni są tam dwie rampy dla kapłanów, by mogli wejść na platformę – bloki zaprawy znaleziono nieopodal. Ołtarz na górze Ebal odpowiada także talmudycznemu opisowi ołtarza z okresu Drugiej Świątyni, około 900 lat później, wskazując na ciągłość żydowskich praktyk przez cały okres biblijny.


Początkowo kontrowersyjne odkrycia Zertala, że miejsce liczy około 3300 lat i jest historycznym miejscem żydowskim, gdzie składano ofiary według biblijnych wskazówek, zostały szeroko zaakceptowane – chociaż wielu nadal kwestionuje identyfikację z Jozuą.  


Pod koniec stycznia Autonomia Palestyńska zamieściła na swojej stronie internetowej wideo pokazujące niszczenie 60 metrów starożytnego muru, który otacza ołtarz, by wybrukować drogę łączącą palestyńską wieś Asira asz-Szamalija z Nablusem. Nablus, zbudowany na ruinach biblijnego miasta Szechem, znajduje się w północnej Samarii między górami Ebal i Gerizim.


Zertal był całkowicie świeckim synem zagorzałych socjalistów. Niemniej, jak wyjaśnił w wykładzie w 2013 roku, jego naukowa praca zmusiła go do zaakceptowania, że biblijna narracja „od Księgi Powtórzonego Prawa do Księgi Królów jest historycznie poprawna”.


"Są ludzie, którzy odmawiają przyznania, że szkody wyrządzone tutaj są umyślne – wyjaśnił generał Gerszon Hacohen dziennikarzowi  “Newsweeka” – że ponieważ zniszczono otaczający mur, a nie sam ołtarz, ołtarz nie został uszkodzony. To jest jak powiedzenie, że jeśli ktoś zniszczy schody prowadzące do Akropolu, to nie uszkodził Akropolu. To jest przecież ten sam komleks”.


"Mówią także, że Palestyńczycy nie próbują zniszczyć ołtarza – po prostu potrzebowali kamieni na budowę drogi. Ale spójrzcie na to miejsce” – powiedział i wskazał ręką na okolicę.


Zbocza góry Ebal usiane są luźnymi kamieniami.


"Jeśli potrzebowali kamieni na drogę, wystarczyło podjechać ciężarówką i wziąć ich tyle, ile potrzebowali. Zamiast tego podjechali buldożerami aż tutaj i umyślnie zniszczyli 60 metrów muru liczącego 3250 lat”.


Swego rodzaju potwierdzeniem słów Hacohena jest to, że w tym tygodniu sfilmowano grupę Palestyńczyków, którzy urządzili sobie grillowanie na samym ołtarzu.


Palestyńskie działania, by zniszczyć to stanowisko, są zgodne z wieloletnimi staraniami AP, by zniszczyć fizyczny zapis wielotysięcznej żydowskiej obecności w Ziemi Izraela. Obecnie te starania skoncentrowane są na niszczeniu i zawłaszczaniu artefaktów żydowskiej historii w Samarii.


Po drugiej stronie góry Ebal jest Tel Samaria, które zawiera pozostałości miasta Samaria – stolicy zbudowanej przez króla Omri z Północnego Królestwa Izraela, gdzie rządzili król Omi i król Ahab.


W rzymskim okresie Herod zbudował miasto Sebastia na Tel Samaria i zamienił je w jedno z najważniejszych miast starożytnego Izraela.


W listopadzie 2020 roku AP zorganizowała ceremonię w Sebastii, podczas której premier Mohammad Sztajjeh ogłosił, że jest to „miejsce dziedzictwa palestyńskiego” i wciągnął olbrzymią flagę Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) na 15-metrowy maszt.


Palestyńczycy twierdzą, że Herod, znany jako “król Żydów” – władca, który rozbudował żydowski kompleks Drugiej Świątyni w Jerozolimie w pierwszym wieku p.n.e. – w rzeczywistości był „królem Palestyny”.  


AP niszczy także pobliskie stanowisko archeologiczne, Tel Aroma, miejsce żydowskiego osiedla przez ponad tysiąclecie.


Od kiedy OWP założyła Autonomię Palestyńską w 1994 roku w ramach procesu pokojowego z Izraelem, niszczenie i zawłaszczanie żydowskich miejsc historycznych – z entuzjastycznym poparciem międzynarodowych organizacji, takich jak UNESCO – trwało nieustannie.


Natychmiast po przekazaniu przez Izrael władzy w mieście Jerycho w ręce AP w 1994 roku, ówczesny przywódca OWP, Jaser Arafat nakazał zniszczenie starożytnej synagogi Szalom al Israel w Jerycho.


Centrum niszczycielskich działań było jednak Wzgórze Świątynne.


W 1999 roku AP przeprowadziła olbrzymi projekt renowacyjny, by zamienić starożytne podziemne komory Wzgórza Świątynnego w nowy meczet, usuwając dziewięć tysięcy ton starożytnych artefaktów i śmieci i wyrzucając je wokół w Jerozolimie. Zaalarmowani archeolodzy zebrali to i przenieśli na górę Scopus, gdzie rozpoczął się „projekt przesiewania pozostałości z Wzgórza Świątynnego”. Przez kolejne 20 lat wolontariusze, którzy przesiewali te odpadki znaleźli i uratowali tysiące artefaktów.  


W zeszłym roku AP ograbiła groby Machabeuszy z pałacu Machabeuszy pod Jerycho i rozrzuciła kości liczące 2000 lat.


UNESCO, organizacja ONZ, której zadaniem jest zachowywanie międzynarodowego dziedzictwa, popiera starania Palestyńczyków, zaprzecza żydowskim związkom z Wzgórzem Świątynnym – najświętszym miejscem judaizmu – i ogłosiła Jaskinię Patriarchów, Makpelę w Hebronie – gdzie pochowani są biblijni patriarchowie – miejscem islamskiego dziedzictwa wraz z Grobem Racheli w Betlejem.


OWP i AP nigdy nie zgodzili się uznać, że Izrael jest żydowskim państwem. Od kiedy OWP opublikowała swoją Kartę w 1964 roku, konsekwentnym stanowiskiem palestyńskim było zaprzeczanie, że Żydzi mają jakąkolwiek historię w Ziemi Izraela. Wewnętrzne memorandum grupy doradczej PLO w negocjacjach wyjaśnia, dlaczego. Opublikowane w 2011 roku przez “Guardiana” i “Al-Dżazirę” memorandum ostrzega: “Uznanie narodu żydowskiego i ich prawa do samostanowienia może uwierzytelnić roszczenia narodu żydowskiego do całej historycznej Palestyny”.  


Innymi słowy, zatarcie zapisów historycznych jest podstawową cechą palestyńskiej wojny zmierzającej do zniszczenia Izraela. Jakiekolwiek przyznanie żydowskiej historii w Ziemi Izraela jest ryzykiem ujawnienia niezaprzeczalnej skądinąd prawdy, że naród żydowski jest rdzennym narodem w Ziemi Izraela.


Następca Arafata, szef OWP i AP, Mahmoud Abbas, jak również wszyscy jego koledzy żyją tymi kłamstwami. Abbas napisał na nowo tysiące lat historii, żeby zagarnąć dla Palestyńczyków 5000 lat historii Ziemi Izraela. Przechodzi od wywodzenia ich rodu od Jebusytów do Kananejczyków, zaprzeczając równocześnie, by kiedykolwiek była jakaś Żydowska Świątynia w Jerozolimie.  


Benny Katzover, który był przewodniczącym Regionalnej Rady Samarii podczas wykopalisk Zertala, zaprzyjaźnił się z Zertalem. Przemawiając do generałów, powiedział: “Żaden naród nie pozwoliłby nikomu na takie niszczenie jego korzeni. My, naród żydowski, mamy najgłębsze, najbardziej znaczące korzenie w naszej ziemi spośród całej ludzkości. Nie jest zaskoczeniem, że cały świat próbuje nam tego odmówić, przymykając oczy na zniszczenia i twierdząc, że Jaskinia Patriarchów jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa”.


Hacohen odpowiedział przez przypomnienie wywiadu z 2009 roku z Abbasem Zakim, ambasadorem OWP w Libanie, w którym Zaki ujawnił prawdziwy cel OWP, kiedy wzywa on do tak zwanego „rozwiązania w postaci dwóch państw”, które wymagałoby wycofania Izraela z Judei i Samarii oraz północnej, wschodniej i południowej Jerozolimy, włącznie ze Wzgórzem Świątynnym.  


"Przy rozwiązaniu w postaci dwóch państw – powiedział Zaki – Izrael upadnie, bo jeśli wyjdą z Jerozolimy, co stanie się z wszystkimi opowieściami o Ziemi Obiecanej i Wybranym Narodzie? Oni uważają, że Jerozolima ma duchowy status. Żydzi uważają Judeę i Samarię za swoje historyczne marzenie. Jeśli Żydzi opuszczą te miejsca, idea syjonistyczna zacznie upadać. Cofnie się sama z siebie. Wtedy pójdziemy do przodu”.


Innymi słowy, celem palestyńskiej wojny i zawłaszczenia żydowskiej historii w Ziemi Izraela jest stworzenie warunków do ostatecznej, fizycznej likwidacji Izraela. Gdzie jest lepiej uderzyć niż w miejsce, gdzie – słowami Mojżesza – Żydzi stali się „narodem Pana, waszego Boga”?   


When Cultural Appropriation and Historical Revisionism Are Acts of War

Newsweek, 21 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaCaroline Glick 

Znana dziennikarka izraelska, pracuje w „Jerusalem Post”. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia z nauk społecznych. Emigrowała do Izraela w 1991 roku, wstępując natychmiast do IDF, w 1996 roku zakończyła karierę w wojsku w stopniu kapitana. Występuje często w izraelskiej telewizji, jest również zapraszana przez różne stacje telewizyjne w USA.     


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 297 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzenie


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk