Prawda

Poniedziałek, 26 lutego 2024 - 12:23

« Poprzedni Następny »


Będziemy się bronić
- List z Tel Awiwu


Gadi Taub 2023-11-18

Zdjęcia żydowskich dzieci porwanych przez bestie z Hamasu. (Źródło: Wikipedia) 
Zdjęcia żydowskich dzieci porwanych przez bestie z Hamasu. (Źródło: Wikipedia) 

Nie sądziliśmy, że kiedykolwiek zobaczymy takie widoki w Izraelu. Bezradni Żydzi – kobiety, dzieci, osoby starsze –dręczeni, gwałceni, paleni żywcem, ścinani i okaleczani. Wiele rzeczy nie zostało jeszcze upublicznionych i może dotrzeć tylko do nielicznych, ponieważ brutalność jest nie tylko niezrozumiała, ale wręcz traumatyczna. Na niektórych najgorszych zdjęciach ofiary są rozpoznawalne, dlatego nie należy ich upubliczniać, by rodziny ofiar nie były świadkami tortur i morderstwa ich bliskich. Mamy do czynienia z okrucieństwami na skalę nazistowską – z nieludzkim barbarzyństwem.

Nie trzeba dodawać, że każdy cywilizowany człowiek byłby głęboko zszokowany. Ale to nawet nie zaczyna przedstawiać, jak ten horror odbił się na zbiorowej izraelskiej psychice, a właściwie na żydowskiej psychice ogólnie.


Przez dwa tysiąclecia Żydzi byli bezradni. Kiedy antysemityzm wokół nich narastał i narastał, mogli jedynie próbować uciekać lub błagać o litość. Rzadko mieli szansę lub środki, by zorganizować się i stawić opór. Historię Żydów od upadku Drugiej Świątyni czyta się jak ciąg wypędzeń i pogromów, których kulminacją był Holokaust. Obietnica syjonizmu, obietnica Izraela, brzmiała zatem: „Nigdy więcej”.


Przez „Nigdy więcej” syjonizm nie rozumiał, że Żydom oszczędzi się nienawiści, wojen, a nawet gwałtownej śmierci. Syjonizm oznaczał raczej, że będziemy się bronić lub zginiemy próbując pokonać wroga. Jest to tak głęboko zakorzenione w duchu każdego, kto dorastał pod wpływem syjonizmu, że jest to raczej instynkt, egzystencjalna orientacja na życie i śmierć niż myśl lub ideologia.


Nieżyjący już profesor historii Uniwersytetu Hebrajskiego Zeev Sternhell był dzieckiem w getcie w okupowanej przez nazistów Polsce. Z ukrycia w głębokim dole, widział Żydów, na których polowano na ulicach jak na zwierzęta, uciekających mężczyzn i kobiety, Niemców strzelających im w plecy, strzelających do dzieci spadających z koron drzew, gdzie próbowały się ukryć. Przeżył, wyemigrował do Izraela, a później służył w Siłach Obronnych Izraela. W wywiadzie, którego udzielił w 2008 roku dziennikarzowi Ari Shavitowi z „Haaretz”, powiedział, że kiedy zobaczył, jak przyjaciele i ludzie pod jego dowództwem ginęli w bitwie, pomyślał, że:


przynajmniej umarli jak ludzie. Nie zginęli ścigani na ulicach. Dla mnie państwo Izrael nie jest sprawą polityczną. To coś o wiele bardziej fundamentalnego. O wiele bardziej podstawowe. To powrót do bycia człowiekiem. Powrót do życia jak człowiek. Bo tam, w getcie, doszło do utraty… ludzkiej tożsamości. W ogóle przestałeś być osobą.


Polityka Sternhella była skrajnie lewicowa, a jako uczony i ekspert miał tendencję do dostrzegania zawoalowanego faszyzmu w każdym przejawie nacjonalizmu i patriotyzmu. Uważał, że syjonizm zdradził swoje lewicowe obietnice, ponieważ trzymał się nacjonalizmu kosztem swoich pierwotnych socjalistycznych obietnic. Mimo to uparcie twierdził, że jest syjonistą. „Nie jestem tylko syjonistą – powiedział w tym wywiadzie – „jestem supersyjonistą. Dla mnie syjonizm był i nadal jest prawem Żydów do kontrolowania swojego losu i przyszłości”. Z politycznego punktu widzenia trudno jest zrozumieć antynarodowe, a zarazem syjonistyczne stanowisko Sternhella, ponieważ syjonizm jest żydowskim ruchem narodowowyzwoleńczym. Sternhell zdawał się popierać zasadę samostanowienia wszystkich narodów, lecz odrzucać jej konkretną realizację w państwach narodowych, a przynajmniej często był bliski jej odrzucenia.


Jednak pod względem emocjonalnym jego stanowisko było łatwo zrozumiałe dla każdego syjonisty, łącznie z tymi, którzy podobnie jak ja ostro nie zgadzali się z jego polityką: „Nigdy więcej”.


W sercu Deklaracji Niepodległości Izraela znajduje się jednozdaniowy akapit, najkrótszy na tym pergaminie. To jest sedno tekstu, linia oddzielająca część mówiącą o przeszłości od części omawiającej przyszłość. Mówi: „Jest naturalnym prawem narodu żydowskiego do bycia, jak wszystkie narody, panem własnego losu, w swoim suwerennym państwie”.


Można – a właściwie, należy – odczytywać to oświadczenie jako polityczne. Ale można to też czytać emocjonalnie. I wszyscy to robimy. Oznacza to dla izraelskich Żydów i dla wielu Żydów poza Izraelem, że odtąd na Żydów nie będzie polowań na ulicach, zabijania podczas prób ukrywania się w piwnicach ani zestrzeliwania z gałęzi drzew. Zginą, jeśli będą musieli, stojąc z bronią w ręku. Albo, używając ostrzejszych określeń Sternhella, nie zginą jak upolowane zwierzęta, ale jak istoty ludzkie.


Okropności 7 października przypomniały nam, że egzystencjalny stan syjonizmu nie jest dany i nie można go przyjmować za pewnik. Jest to coś, czego chcieliśmy i wydarliśmy historii wbrew wszelkim przeciwnościom. Jest to coś, co musimy stale chronić i podtrzymywać, ponieważ można to utracić.


Myślę, że izraelska opinia publiczna, stopniowo wydostająca się z początkowego szoku, już to wyczuwa, choć polityka jeszcze się nie dostosowała. Wydaje się, że nasi politycy jeszcze nie zdali sobie sprawy, że zapadł im się grunt pod nogami i nadal myślą kategoriami dnia wczorajszego, jakby to była kolejna runda nieustającej wojny. Nie jest. Zmieni Izrael w zasadniczy sposób, którego może jeszcze nie w pełni pojmujemy.


To, co teraz zrobił Hamas, nie tylko pogrzebało rozwiązanie w postaci dwóch państw i zabiło wszelkie nadzieje na pokój za naszego życia lub za życia naszych dzieci. Wyzwoliło najgłębszy z żydowskich lęków, strach, który jest tak głęboki, że poprzedza refleksję, a nawet werbalizację. Dlatego od większości lewicy słyszy się to, co normalnie można usłyszeć tylko od prawicy: wezwania, aby doprowadzić to wszystko aż do całkowitego zniszczenia Hamasu jako funkcjonującej organizacji.


Współczesny antysemityzm nauczył się ukrywać za swoim moralnym przeciwieństwem: za językiem praw człowieka. Stare oszczerstwa o rytuale krwi twierdziły, że Żydzi zabijają chrześcijańskie dzieci, by użyć ich krew do wypieku macy, chleba paschalnego. Współczesne oszczerstwa o rytuale krwi twierdzą, że IDF jest wyjątkowo mordercza i celowo zabija palestyńskie dzieci, by zaspokoić swoją żądzę krwi. Forma jest nowa, ale treść nie.


Współczesne wersje rozpowszechniają organizacje, które twierdzą, że stoją na straży praw człowieka, podważając jednocześnie uniwersalność tej zasady, a uniwersalność jest samą jej istotą. Robią to przez stosowanie jednego standardu do państwa żydowskiego, a innego do wszystkich pozostałych, szczególnie tych należących do grup z postmodernistyczną oznaką moralną oficjalnej ofiary, co rzekomo przyznaje im prawo niestosowania się do imperatywów moralnych.


To zepsucie moralności polega na ukrywaniu dowodów rzeczywistego zachowania takich grup wobec ich własnych członków (zwłaszcza gejów, kobiet i niewierzących), wobec mniejszości wśród nich (takich jak Żydzi i chrześcijanie), a także wobec świata zewnętrznego.


To stosowanie podwójnych standardów spowodowało, że Izrael dobrowolnie narzucił swojej armii bardziej rygorystyczny kodeks niż stosuje jakakolwiek inna armia, co stało się tym trudniejsze ze względu na rosnące wyrafinowanie jego wrogów w manipulowaniu tymi właśnie słabymi punktami. Jak to zwięźle ujął Benjamin Netanjahu: Używamy rakiet, aby chronić nasze kobiety i dzieci. Oni używają kobiety i dzieci do ochrony swoich rakiet.


Izrael powinien skończyć z tą grą. Jest to postępowanie niemoralne i pozwala naszym morderczym wrogom uniknąć odpowiedzialności. Doprowadziło to do poświęcania naszych ludzi, żeby uratować życie tych, którzy zamienili własne dzieci w mięso armatnie. Izrael powinien nalegać, aby ci, którzy związali żydowskie dzieci liną, a następnie spalili je żywcem, nie manipulowali nami w imię praw człowieka. Powinien nalegać, by za ich bezpieczeństwo odpowiadali wyłącznie ci, którzy narażają własne dzieci na niebezpieczeństwo jako ochronę broni, której używają przeciwko naszym niewinnym cywilom. Powinien uparcie powtarzać, że Hamas dopuścił się zbrodni przeciwko ludzkości i nie będziemy podtrzymywać jego rządów pod przykrywką „pomocy humanitarnej”. Prawo międzynarodowe stanowi, że jeśli wróg nie oddzieli cywilów od walczących, sam ponosi odpowiedzialność za życie niewinnych. Izrael powinien nalegać na tę zasadę i nie wahać się.


Jest to szansa na rozpoczęcie przywracania jasności moralnej, a koszmar tego ataku, z którego większość została nagrana przez sadystycznych, antysemickich terrorystów Hamasu, powinna nam o tym przypominać.


Ci, którzy nie stracili sumienia z powodu autoimmunologicznej choroby „przebudzenia”, konformizmu i tchórzostwa, dobrze by zrobili, gdyby wykorzystali horror, który spotkał Izrael, do posprzątania także własnego domu. Być może nie jest jeszcze za późno, żeby ocalić tradycję judeochrześcijańską przed samowolnym zniszczeniem przez postmodernistyczną pseudomoralność.


Artykuł ten został pierwotnie opublikowany w magazynie
„Quadrant” i został przedrukowany za ich zgodą.


This story originally appeared in English in Tablet Magazine, at tabletmag.com, and is reprinted with permission.


Link do oryginału: https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/we-will-defend-ourselves

Tablet, 6 listopada 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Gadi Taub

Izraelski historyk, komentator polityczny i pisarz, przez wiele lat współpracował z „Haaretz”, (kilka miesięcy temu Haaretz” zrezygnowal z dalszej współpracy z powodu niepoprawnego stosunku Tauba do reformy sądownictwa). Jest wykładowcą na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.   


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 348 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Przykro mi, ale nie ma rozwiązania w postaci dwóch państwUdawanie, że można zawrzeć porozumienie z przywódcami palestyńskimi, otwiera jedynie drzwi do kolejnego 7 października. Izraelczycy nie dadzą się oszukać.   Taub   2024-02-24
Spór o reformę sądownictwa ośmielił wrogów Izraela   Toameh   2024-02-19
Kiedy terroryści rządzą   Bryen   2024-02-18
Izraelczycy nie zgodzą się na nic innego niż pełne zwycięstwo w GazieWykorzystywanie losu porwanych, aby skłonić Izrael do poddania się Hamasowi, jest chorą, manipulacyjną strategią, która jest skazana na polityczną porażkę   Taub   2024-02-12
Dekret prezydencki Bidena powinien nakładać sankcje na Palestyńczyków   Bard   2024-02-09
Arabscy obywatele Izraela wiedzą, że wygrali   Tawil   2024-02-08
Nowy wojskowy mesjasz izraelskiej lewicyWspólny amerykańsko-izraelski plan obalenia Netanjahu z generałem Gadim Eisenkotem w roli głównej zyskuje na popularności w miarę postępu wojny w Gazie   Taub   2024-02-02
Pusty Dzień Pamięci o HolokauścieCi, którzy popierają zawieszenie broni, aby umożliwić ludobójczemu ruchowi antysemickiemu, takiemu jak Hamas, dokonywanie kolejnych rzezi Żydów, nie powinni udawać, że opłakują Sześć Milionów.   Tobin   2024-01-28
Nadwrażliwy Sąd Najwyższy Izraela popełnia dwa błędyNajwyższa władza prawna w kraju pogłębia swoje niepokojące tendencje antydemokratyczne, pokazując, że jest głucha na nastroje narodowe   Taub   2024-01-25
Bezpieczeństwo i solidarność   Collins   2024-01-20
Zwycięstwo jest ważniejsze niż wsparcie USAPremier Izraela Benjamin Netanjahu i jego ministrowie muszą pamiętać, że Izrael nie jest amerykańskim państwem wasalnym.   Glick   2024-01-19
Język propagandy sowieckiej. Postępowy antysyjonizm i trujące dziedzictwo nienawiści zimnowojennej.   Tabarovsky   2024-01-17
Niepokojące rozmowy i gorzkie prawdy   Collins   2024-01-11
Zrozumienie Bliskiego Wschodu wymaga znajomości różnicy między Szalom i Salam   Amos   2024-01-08
Izrael ma prawa   Bryen   2024-01-05
Czy Biden chce, żeby Izrael przegrał wojnę?   Williams   2023-12-27
Ta wojna przyspiesza integrację charedim z izraelskim głównym nurtem     2023-12-22
Ponura przyszłość Izraela: wojna na wyczerpanie na wszystkich frontach   Morris   2023-12-19
Nie stosujcie wobec Żydów dziwacznej, teoretycznie chrześcijańskiej etyki     2023-12-17
Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk