Prawda

Piątek, 24 stycznia 2020 - 10:22

« Poprzedni Następny »


Tragiczna farsa Rady Praw Człowieka ONZ


Irwin Cotler 2014-03-13


W poniedziałek [10 marca 2014] Rada Praw Człowieka ONZ (HRC) rozpoczyna swoją pierwszą sesję od wyboru 14 nowych członków zeszłej jesieni. Wśród tych członków są Arabia Saudyjska, Kuba, Chiny i Rosja – wszystkie są reżimami, które taśmowo gwałcą prawa człowieka własnej ludności.

Reguły Narodów Zjednoczonych stanowią, że kraje będą wybierane do HRC przez Zgromadzenie Ogólne na podstawie ich „wkładu w promowanie i ochronę praw człowieka”. Dlatego jest haniebne, że wśród nowych członków jest czwórka największych gwałcicieli praw człowieka i że wszyscy oni otrzymali poparcie większości państw członkowskich ONZ.


Reguły ONZ pozwalają także na zawieszenie w HRC państw członkowskich, które dopuszczają się ”poważnych i systematycznych pogwałceń praw człowieka”. Jak to zostało udokumentowane przez organy ONZ ds. procedur specjalnych i traktatów, ekspertów praw człowieka oraz NGO, wszystkie te cztery kraje spełniają to kryterium.


Na przykład, Arabia Saudyjska między innymi więzi aktywistów szyickich, dysydentów i obrońców praw człowieka, dopuszcza do egzekucji nieletnich i systematycznie odmawia pozwolenia na wizyty specjalnego wysłannika ONZ ds. tortur i wolności słowa. Ponadto życie kobiet saudyjskich rządzone jest według zasady męskiego nadzoru, jako rodzaj apartheidu płci, w którym wymagane jest zezwolenie męskiego krewnego, by zrobić cokolwiek, od podróży do poddania się leczeniu.


Ze 193 państw członkowskich ONZ 140 poparło kandydaturę Arabii Saudyjskiej.


Według Human Rights Watch, rząd kubański “dławi wszystkie dosłownie formy opozycji politycznej”, z mediami poddanymi cenzurze, nękaniu i zastraszaniu. W dodatku do arbitralnych aresztowań i zamkniętych, doraźnych procesów dysydentów, reżim Raúla Castro nasilił użycie paragrafu o „niebezpieczeństwie” kubańskiego kodeksu karnego, by prewencyjnie zamykać ludzi w więzieniach. Czołowy działacz na rzecz demokracji Oswaldo Payá został zabity w wypadku samochodowym w tajemniczych okolicznościach, a reżim nie zgodził się na międzynarodowe o dochodzenie w tej sprawie.


Ze 193 państw członkowskich ONZ 148 poparło kandydaturę Kuby.


Rząd Chin ostro i agresywnie ogranicza wolność słowa i swobody obywatelskie. Mniejszości religijne i etniczne – jak Ujgurzy i Tybetańczycy – są prześladowane, dysydenci polityczni – jak laureat Pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo — są skazani na podstawie sfingowanych oskarżeń bez cienia dowodów, które przypominałyby proces sądowy, a więźniów są narażeni  – między innymi –  na maltretowanie, tortury, zniknięcia i przymusowe pobieranie ich narządów do przeszczepów.


Ze 193 państw członkowskich ONZ wszystkie poza 27 poparły kandydaturę Chin.


W Rosji brutalne dławienie opozycji politycznej i aktywności obywatelskiej nasiliło się w ostatnich latach, jak również oskarżenia i prześladowania mniejszości seksualnych. Oto studium przypadku niesprawiedliwej natury rosyjskiego systemu sprawiedliwości: prawnik Sergiej Magnicki ujawnił rozpowszechnioną korupcję w 2008 r.; został uwięziony, torturowany, zabity i skazany pośmiertnie za to właśnie oszustwo, które ujawnił. Ponadto, nawet przed wysłaniem wojsk na Ukrainę, Rosja popierała reżim Baszara Al-Assada w Syrii i głosowała przeciwko rezolucjom w sprawie praw człowieka w Iranie, Korei Północnej i Myanmarze.


Ze 193 państw członkowskich ONZ wszystkie poza 27 poparły kandydaturę Rosji.


Jest równocześnie farsą i tragedią, że społeczność międzynarodowa pozwala krajom systematycznie i długotrwale gwałcącym prawa człowieka zasiadać w organie ONZ, którego zadaniem jest ochrona takich praw. Stanowi to niewybaczalne uprawomocnienie ich działań w imieniu ONZ – z pogwałceniem własnego mandatu – i niedopuszczalną zdradę ofiar tych pogwałceń.


Jak powiedział chiński działacz praw człowieka Yang Jianli, wybór członków HCR jest okazją dla wolnych społeczeństw, by wyraziły krytykę pewnych krajów za ich brak poszanowania praw człowieka, i to  bez narażania się na oskarżenia o ingerowanie w „sprawy wewnętrzne” sprawców. Wybory do HRC są tajne.


Tak więc wybór tych czterech krajów jest straconą okazją, jak również jest rezygnacją z międzynarodowej walki o prawa człowieka, ale nie jest zbyt późno, by zawiesić te kraje i naprawić sytuację. Niezrobienie tego uczyni parodię zarówno z Rady Praw Człowieka, jak i domniemanego rzekomego traktowania praw człowieka jako wartości przez wiele krajów – w tym przez połowę państw zrzeszonych w Unii Europejskiej – które oddały swoje głosy na notorycznych gwałcicieli praw człowieka.


Poczynając od tego tygodnia Arabia Saudyjska, Kuba, Rosja i Chiny będą odgrywały rolę sędziów nad innymi, zamiast siedzieć na ławie oskarżonych. Niemniej te cztery reżimy są oskarżone o wiele poważnych pogwałceń praw człowieka i tylko ich zawieszenie może przywrócić wiarygodność HRC.


Od dawna już jest pora, by kraje, które opowiadają się za wartościami demokracji, wolności i godności człowieka, zaczęły głosować zgodnie ze swoimi słownymi deklaracjami.


The tragic farce of the UN Human Rights Council

National Post, 6 marca 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaIrwin Cotler,

Kanadyjski prawnik i polityk, poseł do parlamentu, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1462 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05
Globalna nieodpowiedzialność: brak procesów ISIS za zbrodnie wojenne   Frantzman   2019-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk