Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 12:23

« Poprzedni Następny »


Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa


Robert Williams 2023-09-21

<span>Głęboko skorumpowana, wysoce upolityczniona Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) będzie wkrótce głosować nad uznaniem Jerycha, starożytnego miasta żydowskiego, za „miejsce światowego dziedzictwa kulturowego w Palestynie”. Na zdjęciu: Widok na Jerycho. (Zdjęcie: Wikipedia)</span>
Głęboko skorumpowana, wysoce upolityczniona Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) będzie wkrótce głosować nad uznaniem Jerycha, starożytnego miasta żydowskiego, za „miejsce światowego dziedzictwa kulturowego w Palestynie”. Na zdjęciu: Widok na Jerycho. (Zdjęcie: Wikipedia)

Siedemnastego września 2023r. Komitet Dziedzictawa UNSCO na posiedzeniu w stolcy Arabii Saudyjskiej podjął decyzję o Izrael ostro skrytykował tę decyzję, która, jak stwierdził, została podjęta „pomimo wielu i szczerych wysiłków Sekretarza Generalnego UNESCO Audrey Azoulay, aby zrównoważyć tę decyzję. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa podjętą w niedzielę decyzję za kolejny przejaw cynicznego wykorzystywania UNESCO przez Palestyńczyków i upolitycznienia tej organizacji.  


Poniżej artykuł pisany jeszcze przed podjęciem tej decyzji.


Głęboko skorumpowana, wysoce upolityczniona Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) będzie wkrótce głosować w sprawie uznania Jerycha, starożytnego miasta żydowskiego, za „miejsce światowego dziedzictwa kulturowego Palestyny."


UNESCO zbiera się w Arabii Saudyjskiej w dniach 10–25 września na 45. sesji, podczas której odbędzie się głosowane w sprawie umieszczenia nowych miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa. Autonomia Palestyńska zgłosiła nominację Jerycha, którego nazwę chce zmienić na Tell es-Sultan.


Jeśli UNESCO zagłosuje za uznaniem (kolejnego) starożytnego miasta żydowskiego za miejsce dziedzictwa palestyńskiego, będzie to nie tylko równoznaczne z fałszowaniem historii, ale także zaostrzy napięcia w regionie, które mogą spowodować powszechną wojnę, którą Iran i jego pełnomocnicy otwarcie próbują sprowokować. Ponadto ta ingerencja w konflikt izraelsko-arabski jest konfliktem, w który organ ONZ nie ma prawa się wtrącać: celem UNESCO jest promowanie „współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, komunikacji i informacji”, czego ma dokonywać poprzez „dzielenie się wiedzą i wspierać swobodny przepływ idei”. Nigdzie nie jest powiedziane, że UNESCO ma najmniejsze prawo wtrącać się w trwające konflikty i tworzyć „fakty” w terenie.


To bezprawne tworzenie faktów nie jest pierwszym przypadkiem, kiedy UNESCO ukazuje swoje antyizraelskie uprzedzenia, ma skłonność do fałszowania historii i imponującą tradycję kłamstwa.


W 2010 roku UNESCO zmieniła nazwę żydowskiego Grobowca Racheli, na „Meczet Bilal Bin Rabah”, stwierdzając, że jest to część „okupowanej Palestyny”. Ponadto UNESCO skrytykowała Izrael za umieszczenie Grobowca Racheli na liście dziedzictwa i wezwała do usunięcia go z izraelskiej listy. W rezolucji skrytykowano także Izrael za wpisanie Jaskini Patriarchów w Hebronie na listę dziedzictwa narodowego, ponieważ UNESCO uznaje zarówno Hebron, jak i Jaskinię Patriarchów za miejsca islamskie, po zmianie nazwy jaskini na Meczet Al-Ibrahimi. W tamtym czasie tylko Stany Zjednoczone głosowały przeciwko temu bezceremonialnemu fałszowaniu historii Żydów.


W 2016 roku UNESCO ogłosiła Wzgórze Świątynne w Jerozolimie – miejsce dwóch biblijnych świątyń żydowskich – „świętym miejscem kultu muzułmanów” i wymieniła je jedynie pod islamskimi nazwami: „Meczet Al-Aksa/Al-Haram Al-Sharif”. Zmieniono także nazwę Ściany Zachodniej – ściany oporowej będącej jedyną pozostałością żydowskiej Drugiej Świątyni, która została zniszczona przez Legiony Rzymskie w 70 roku n.e. – „Al-Burak Plaza”.


Premier Benjamin Netanjahu powiedział
 wówczas:

„Tym razem zdecydowali, że Grób Patriarchów w Hebronie jest miejscem palestyńskim, co oznacza, że nie jest miejscem żydowskim i że miejsce to jest zagrożone. Nie jest to miejsce żydowskie?! Kto jest tam pochowany? Abraham, Izaak, Jakub, Sara, Rebeka i Lea – nasi patriarchowie i pramatki! A to miejsce jest w niebezpieczeństwie? Tylko w tych miejscach, gdzie znajduje się Izrael, takich jak Hebron, zapewniona jest wszystkim wolność wyznania”.

W 2017 roku prezydent Donald Trump zapowiedział całkowite opuszczenie UNESCO przez Stany Zjednoczone, przede wszystkim ze względu na antyizraelskie uprzedzenia tej organizacji. Administracja Trumpa jako powody swojej decyzji podała „rosnące zaległości UNESCO, potrzebę fundamentalnych reform i utrzymujące się antyizraelskie nastawienie w UNESCO”.


W grudniu 2018 roku Stany Zjednoczone wystąpiły z UNESCO. Nie był to jednak pierwszy przypadek wycofania się Stanów Zjednoczonych. Pod rządami prezydenta Ronalda Reagana w 1984 r. Stany Zjednoczone również wycofały się z organizacji, stwierdzając:

„UNESCO upolityczniła praktycznie każdy temat, którym się zajmuje. Okazuje wrogość wobec wolnego społeczeństwa, zwłaszcza wolnego rynku i wolnej prasy, a także wykazała niepohamowaną ekspansję budżetową”.

Korupcja, upolitycznienie i fałszowanie historii nie wydają się jednak w najmniejszym stopniu przeszkadzać administracji Bidena. W lipcu 2023 r. Stany Zjednoczone ponownie dołączyły do UNESCO, mimo że organizację tę nazwano „symbolem nieefektywności, nepotyzmu i korupcji” i wymieniono ją jako „jedną z najbardziej skorumpowanych i politycznie stronniczych agencji ONZ”.


Administracja Bidena nie tylko ponownie dołączyła do organizacji, ale także zapłaci UNESCO ponad 600 milionów dolarów podatników z tytułu zaległych składek. Stany Zjednoczone przestały finansować UNESCO w 2011 r., po tym jak organizacja zaprosiła „Palestynę” jako pełnoprawnego członka.


Nic dziwnego, że dyrektor generalna UNESCO, Audrey Azoulay, która doskonale rozumie, jak wiele nieuzasadnionej legitymizacji daje skorumpowanej organizacji członkostwo USA, z otwartymi ramionami przyjęła Stany Zjednoczone i ich dolary z kieszeni podatników.


„To mocny akt zaufania do UNESCO i multilateralizmu” – stwierdziła, gdy opowiadała w Paryżu państwom członkowskim tej organizacji o decyzji Bidena o ponownym przystąpieniu.


Wymówką administracji Bidena dla ponownego dołączenia do skorumpowanej organizacji ONZ, była konieczność „przeciwstawienia się Chinom” – pretekst natychmiast odrzucony przez byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego i byłego ambasadora USA przy ONZ, Johna R. Boltona:

„Wymówką Bidena, by ponownie dołączyć do UNESCO, jest przeciwdziałanie rosnącym wpływom Chin.


Departament Stanu argumentuje na przykład, że ‘nie możemy sobie pozwolić na dłuższą nieobecność na jednym z kluczowych forów, na których ustalane są standardy dotyczące edukacji w zakresie nauki i technologii’.


To twierdzenie jest całkowicie zwodnicze. Ameryka nie ma potrzeby ponownego przyłączania się do UNESCO, aby zapobiec szkodliwym wpływom Chin.


‘Standardy’ UNESCO dotyczące jakiegokolwiek rodzaju edukacji są nieistotne, jeśli nie wręcz szkodliwe dla prawdziwej edukacji, o czym przekonaliśmy się przez wiele bolesnych dziesięcioleci…


Zgromadzenie Ogólne ONZ i Rada Praw Człowieka również stały się zasadniczo nieistotne, pozostawiając jedynie kwestię, które wyspecjalizowane i techniczne agencje ONZ nadal warto chronić.


Niektóre z pewnością tak, jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i Międzynarodowa Organizacja Morska.


Ale UNESCO, która nigdy nie miała jasno określonej misji, nie sprawdza się w żadnej rozsądnej analizie kosztów i korzyści.


Biden popełnia dokładnie ten sam błąd co Obama i jeśli Biden pójdzie dalej, Kongres powinien stanowczo zablokować wszelkie finansowanie UNESCO, jak to konsekwentnie robi”.

Ponowne przyjęcie Stanów Zjednoczonych do UNESCO „pomoże nam zająć się kluczowym kosztem alternatywnym, jaki powoduje nasza nieobecność w naszej globalnej rywalizacji z Chinami” – twierdzi Podsekretarz Stanu ds. Zarządzania John Bass.

„Jeśli naprawdę poważnie podchodzimy do rywalizacji z Chinami w erze cyfrowej, (...) nie możemy sobie pozwolić na dłuższą nieobecność na jednym z kluczowych forów, na których ustalane są standardy dotyczące edukacji w zakresie nauki i technologii”.

To nonsens. Wydawanie dolarów amerykańskich podatników na niesłychanie skorumpowaną organizację, która nie ustala lub nie powinna „wyznaczać standardów” w niczym, i legitymizacja jej, nie przeciwdziała Chinom, Rosji, Korei Północnej czy Iranowi, ale czyni wiele dla zniechęcenia krajów, które mają nadzieję, że Stany Zjednoczone nadal będą przywódcą Wolnego Świata. Korupcja UNESCO, przy wsparciu Ameryki, po prostu wpycha te kraje jeszcze bardziej w czekające ramiona Chin.


Jeśli członkostwo USA w UNESCO ma w ogóle mieć jakiś cel, administracja Bidena może przynajmniej za pieniądze swoich podatników zapobiec temu, by Jerycho stało się „miejscem dziedzictwa kulturowego w Palestynie”.


Po pierwsze, nie ma „państwa Palestyny”. Tak naprawdę do 1964 roku nie było nawet „narodu palestyńskiego”. Jak opublikowano w wywiadzie dla Jamesa Dorseya w holenderskim serwisie informacyjnym Trouw 31 marca 1977 r., palestyński przywódca Zoheir Mohsen potwierdził to:

„Naród palestyński nie istnieje. Utworzenie państwa palestyńskiego jest jedynie środkiem do kontynuowania naszej walki przeciwko państwu Izrael o naszą jedność arabską. W rzeczywistości dzisiaj nie ma różnicy między Jordańczykami, Palestyńczykami, Syryjczykami i Libańczykami. Tylko z powodów politycznych i taktycznych mówimy dzisiaj o istnieniu narodu palestyńskiego, ponieważ arabskie interesy narodowe wymagają, abyśmy postulowali istnienie odrębnego narodu palestyńskiego, aby przeciwstawić się syjonizmowi.


Ze względów taktycznych Jordania, która jest suwerennym państwem o określonych granicach, nie może zgłaszać roszczeń wobec Hajfy i Jaffy, podczas gdy jako Palestyńczyk mogę niewątpliwie żądać Hajfy, Jaffy, Beer-Szewy i Jerozolimy. Jednak w chwili, gdy odzyskamy nasze prawo do całej Palestyny, nie będziemy czekać ani minuty, aby zjednoczyć Palestynę i Jordanię”.

Palestyńczycy istnieli tylko około 135 roku n.e., kiedy Cesarstwo Rzymskie zmieniło nazwę Judei na „Syria Palaestina”, aby pozbawić ją żydowskiej tożsamości – lub od kwietnia 1920 r., podczas brytyjskiego mandatu dla Palestyny, aż do ogłoszenia przez Izrael niepodległości w 1948 r. Podczas mandatu brytyjskiego muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi wszyscy mieli w swoich paszportach nazwę „Palestyna”.


Do 1918 r. obszar ten był częścią Imperium Osmańskiego, choć nigdy nie był administrowany samodzielnie ani jako cała jednostka terytorialna. W kwietniu 1920 roku regiony osmańskie, które są obecnie Izraelem i Jordanią, zostały przekazane Wielkiej Brytanii w administrację, a regiony, które obecnie stanowią Syrię i Liban, przekazano Francji.


Filistyni (od których wzięło się określenie „Palestyna”) w starożytności również przybyli na te tereny (często określane jako Kanaan), głównie z Krety.


Ważne jest, aby pamiętać: aż do siódmego wieku na świecie nie było nawet muzułmanów, nie mówiąc już o Palestyńczykach. Według doniesień, prace nad Koranem rozpoczęły się dopiero około 609 roku n.e., ponad tysiąc lat po podbiciu przez Jozuego w 1400 roku p.n.e. starożytnego miasta Jerycho (które ma około 9 tysięcy lat). Określenia „miejsce dziedzictwa kulturowego w Palestynie” – prawdopodobnie użyto, aby uniknąć nazwy „miejsce dziedzictwa palestyńskiego”, ale w sposób pośredni odnosi się ono do narodu, którego  tożsamość została niedawno stworzona, wraz ze zmianami i upiększeniami. Ibrahim to arabskie imię Abrahama, Moussa to Mojżesz, Joussef to Józef, Jakoub to Jakub, Daoud to Dawid, Dżibril to Gabriel, Sulejman to Salomon, Issa to Jezus. Czy nie jest to „zawłaszczenie kulturowe”?


W 2021 r. UNESCO opublikowała podręcznik: „Dziennikarstwo, ‘fałszywe wiadomości’ i dezinformacja: podręcznik do edukacji i szkolenia dziennikarskiego”. Być może dobrzy ludzie z UNESCO przeczytaliby to przed głosowaniem?


Kongres USA powinien „zdecydowanie zablokować wszelkie finansowanie UNESCO, jak to konsekwentnie robił” – tak jak sugerował Bolton.


Link do oryginału: https://www.gatestoneinstitute.org/19972/jericho-unesco-heritage-site

Gatestone Institute, 12 września 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Robert Williams, amerykański badacz i dziennikarz.

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2493 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk