Prawda

Czwartek, 28 stycznia 2021 - 09:17

« Poprzedni Następny »


Jazydzi: historia prześladowań


Uzay Bulut 2020-07-13

Jazydzi uciekający przed mordercami z ISIS. 
Jazydzi uciekający przed mordercami z ISIS. 

Ludobójstwo dokonane na Jazydach przez ISIS w 2014 roku w Iraku i turecka okupacja północnej Syrii od 2018 roku przedstawiły uwadze świata ten od dawna cierpiący lud.


Jazydzi (lub Jezydzi) są nie-muzułmańską społecznością, rdzenną w północnej Mezopotamii. Nazwani od swojego wyznania Jazydzi mają bogatą ustną tradycję, łączącą rozmaite aspekty starożytnych religii mezopotamskich, takich jak zaratusztrianizm.


Według ustnej historii Jazydzi przetrwali 72 masakry przed ludobójstwem Jazydów w 2014 roku w Iraku. „Na przestrzeni 700 lat – podaje Yezidis International Organization – zamordowano niemal 23 miliony Jazydów, doprowadzając ich cywilizację na skraj wymarcia”.


Muzułmanie często walczyli na Bliskim Wschodzie o terytoria i o władzę polityczną. Wydaje się jednak, że jedna rzecz ich łączy: ich obsesyjne pragnienie eksterminowania Jazydów.


Historyk Amed Gökçen, autor kilku książek o Jazydach, powiedział w wywiadzie z 2014 roku: „Nie wiemy, kiedy miała miejsca każda z 72 masakr Jazydów. Ale wiemy, kim są sprawcy. Wszyscy na Bliskim Wschodzie: Kurdowie, Arabowie i Turkmeni”.


Inni naukowcy zgadzają się z Gökçenem. Socjolog, dr İsmail Beşikçi pisze:

“Jazydzi byli przez całą historię niezmiernie prześladowani – szczególnie przez muzułmanów. Islam powstał i szerzył się od połowy siódmego wieku. Arabscy zdobywcy straszliwie prześladowali Jazydów w Iraku, Syrii i Iranie. Podejmowali wszelkie możliwe kroki, by ich islamizować i praktykowali je. Masowo masakrowali tych, którzy chcieli pozostać Jazydami i odbierali ich własność”.

Jako przykłady kurdyjskich prześladowań Jazydów Beşikçi wymienia etnicznych kurdyjskich dowódców: “Muhammada Paszy z Rawandiz w latach 1810 i Bedira Khana Bega w latach 1830 i 1840, którzy bestialsko prześladowali Jazydów, by ich islamizować”.


Prześladowania nie przychodziły jednak tylko ze strony muzułmańskich rządów, armii i organizacji. Miejscowi muzułmanie także brali udział w poważnym nękaniu i naciskaniu na zagrożoną społeczność. Książka opublikowana w 2014 roku przez Yasara Batmana przedstawia rozmaite społeczne, religijne i ekonomiczne naciski, jakim poddani byli Jazydzi w Turcji, szczególnie z rąk swoich kurdyjskich sąsiadów.


Na przykład, “kiedy Jazyd przywiózł do młyna kilka worków pszenicy na ośle, natychmiast spytali go, skąd jest. Kiedy powiedział: ‘Jestem z Mishacerk’ [jazydzka wieś], powiedzieli: ‘Jesteś Jazydem. Dlaczego nie nawrócisz się na islam?’ Potem wysypali ziarno na ziemię. Jazyda pobili. Tymczasem osioł uciekł. Tak więc Jazyd nie tylko stracił ziarno, którym by się karmił, ale także stracił osła”.


Podczas wielu wywiadów Batman słyszał opowieści o Jazydach, którym grożono śmiercią, jeśli się nie nawrócą i o muzułmanach odmawiających handlowania z Jazydami. Muzułmanie nazywali ich “haram”, co znaczy zakazany.


Osmańskie prześladowania Jazydów


Według historyka, Gökçena, osmańską polityką wobec Jazydów były masakry i przymusowe nawrócenia. Osmańskie archiwa zawierają dowody dotyczące traktowania Jazydów przez muzułmanów, takie jak: „wysłanie odciętych języków do sułtana” i „sprzedaż kobiet… I wszędzie [w archiwach] jest mowa o śmierci”, powiedział Gökçen.

“Nie ma pozytywnych uwag o Jazydach w osmańskich archiwach. Zabijmy ich, zbudujmy meczety, żeby zrobić z nich muzułmanów, spróbujmy sprowadzić ich na właściwą drogę i dajmy płace tym, którzy próbują sprowadzić ich na właściwą drogę... Po pewnym czasie ci ludzie [Jazydzi] nie chcieli już tutaj żyć… I to jest bardzo naturalne i słuszne… Teraz żyją w Europie i nikt nie może sprowadzić ich z powrotem, nawet jeśli będzie apokalipsa”.

W książce w 2009 roku Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion, profesor Philip Kreyenbroek napisał:

“Wiemy stosunkowo niewiele o historii Jazydów od XII do XVI wieku, ale prawdopodobnie była to wpływowa, mniej lub bardziej spójna społeczność pod władzą własnego księcia. W XVI wieku jednak wielu Jazydów nawróciło się na islam, osłabiając tym społeczność, która coraz bardziej stawała się obiektem prześladowań. Masakra Jazydów przez Beja [muzułmańskiego wodza] z Rowanduz [lub Rawandiz] w 1832 jest nadal częścią wspólnej pamięci irackich Jazydów.

I dalej: “za czasów Imperium Osmańskiego, którego sercem była Turcja i które rządziło na dużej części Bliskiego Wschodu od XIV do XX wieku, Jazydów nigdy nie uznano za millet [tj. społeczność o własnych prawach, jak Żydzi lub chrześcijanie] i nie mieli żadnej ochrony państwa”.  


W latach 1914-23, podczas ludobójstwa chrześcijan w osmańskiej Turcji dokonanego na Ormianach, Asyryjczykach i Grekach, Jazydzi także byli atakowani i wyganiani ze swojej ziemi. Według Batmana, podczas ludobójstwa powtarzano hasło: “Ci, którzy zabiją 7 Ormian, pójdą do nieba. Używano także wersji: “Ci, którzy zabiją 7 Jazydów, pójdą do nieba”.


“W dodatku do Ormian - pisze dr Maria Six-Hohenbalken – demograficznie mniejsze grupy chrześcijańskich wyznań, takich jak Jazydzi, także dotknęła polityka unicestwiania. Jest niemal niemożliwe ustalenie liczby ofiar; około 12 tysiącom Jazydów udało się znaleźć schronienie w Armenii, gdzie założyli społeczność na wygnaniu pod sowiecką władzą”.


Prześladowanie Jazydów w Turcji


Po ludobójstwie w 1923 roku założono nową Turcję. Państwo czyniło wielkie wysiłki, by islamizować Jazydów przez użycie powszechnego, państwowego terroru. Jak pisze dr Beşikçi: “W wyniku tego wielu Jazydów schroniło się w innych krajach, takich jak Armenia i Gruzja… Wielu z nich emigrowało do Europy. Ci, którzy pozostali w Turcji, musieli nawrócić się na islam i prowadzić na wpół jazydzkie i na wpół muzułmańskie życie”.


Batman pisze, że państwo tureckie zmieniło nazwy jazydzkich wsi i nadało im nazwy tureckie. Zniszczyło jazydzkie świątynie i groby.


Jazydzi chowają zmarłych w grobach, kładąc ich na plecach z twarzami zwróconymi ku słońcu. Według Batmana jednak otwarto wiele grobów jazydzkich i zwłoki umieszczono zgodnie z islamskimi regułami: twarzami w kierunku Kaaby w Mekce.


30-letni mężczyzna z Diyarbakir w Turcji, który chciał zachować anonimowość, powiedział mi:

“We wsi Mishacek pozostało kilku Jazydów, których znam. Ale oni udawali że są muzułmanami, bo się bali. A kiedy umarli, pochowano ich według wiary islamskiej. Czy możesz to sobie wyobrazić? Mimo, że nie jesteś muzułmaninem, twoją ceremonię pogrzebową odprawiają w meczecie. To jest dewastujące”.

Około 80 tysięcy Jazydów żyło w Turcji do lat 1970. Większość Jazydów jednak wyemigrowała z Turcji do Europy w kolejnych dziesięcioleciach z powodu prześladowań, jakie ich dotykały, jak również z powodu pełnych przemocy konfliktów między kurdyjską PKK a turecką armią.  


“Po przeniesieniu się do Europy także ich prywatne ziemie zostały najechane. Ścięto ich drzewa. Grożono jazydzkim właścicielom i część wsi została całkowicie opuszczona, stały się miejscami nienadającymi się do zamieszkania” – brzmiał parlamentarny wniosek z 2014 roku w Turcji.


Dzisiaj turecki rząd nadal nie uznaje oficjalnie jazydyzmu jako religii. Rubryka wyznanie w dokumentach Jazydów albo zawiera słowa „religia nieznana”, albo zaznaczona jest jako “X”. W wielu wypadkach Jazydzi są zarejestrowani jako muzułmanie lub „niereligijni”.


Państwo Islamskie: najnowszy prześladowca


W sierpniu 2014 roku dżihadyści Państwa Islamskiego (ISIS) najechali zamieszkały przez Jazydów region Sindżar w Iraku. Niektórym Jazydom udało się uciec. Ci, którym się nie udało, zostali zamordowani. Jazydzkie kobiety zgwałcono i sprzedano jako niewolnice seksualne.


Jedną z ofiar była Zinab, 31-letnia Jazydka, którą ISIS pochwycił w Kocho 3 sierpnia 2014 roku. „Zrobiono z niej niewolnicę seksualną, była nieustannie gwałcona i bita; uciekała swoim prześladowcom trzy razy, chwytano ją i znowu sprzedawano cztery razy. 21 marca 2016 roku sprzedano ją mężczyźnie, który okazał się być jej wybawcą wysłanym przez jej rodzinę” - pisał kanadyjski tygodnik „Maclean”. „Dwie córki jej wujka, w wieku 12 i 15 lat, nadal są w rękach ISIS”.


Liczba zaginionych, porwanych przez ISIS jazydzkich dzieci i kobiet wynosi około 2800, według Saada Murada, dyrektora Media and Relations w organizacji Yazda.


Nawet nie “ludzie Księgi”


Co łączy tak wielu muzułmanów o różnym pochodzeniu etnicznym w nienawiści i agresji wobec Jazydów?


Islamska teologia wyróżnia dwa rodzaje nie-muzułmanów:

  • Ahl al-Kitab (“Ludzie Księgi”), eufemizm na Żydów i chrześcijan
  • Wszyscy inni

Powszechne zapewnianie, że “Ludzie Księgi” są chronieni prawem islamskim, jest fałszywe. “Ludzie Księgi” są dhimmi – poddanymi drugiej kategorii – którzy muszą kupować swoje życie od muzułmanów „paktem dhimmi”. Według islamskiej teologii trzeba walczyć z “Ludźmi Księgi” aż albo nawrócą się na islam, albo zapłacą podatek dżizję muzułmańskim władcom.


Podatek dżizja jest symbolem poddania się nie-muzułmanów muzułmańskiej supremacji. Tylko przejście na islam może uczynić ich „równymi” muzułmanom. W przeciwnym przypadku są wykorzystywani, upokarzani i zubożani.


Jazydzi jednak nawet nie są “ludźmi Księgi”. Tak więc nie mają okazji, by się podporządkować. Zamiast tego mają wybór: nawrócenie się lub śmierć. 


Jazydzi – podobnie jak inni nie-muzułmanie – są także uważani za „kafirów” przez islamską teologię. „Kafir jest słowem, jakiego Koran używa dla nie-muzułmanów - pisze dr Bill Warner. – Zazwyczaj tłumaczy się je jako niewierzący lub niewierny, ale to tłumaczenie jest błędne. Słowo niewierzący jest neutralne, podczas gdy postawa Koranu wobec niewierzących jest bardzo negatywna. Koran definiuje słowo ‘Kafir’ jako znienawidzony przez Allaha. Muzułmanin nigdy nie jest prawdziwym przyjacielem Kafira. Kafirów można  zniewalać, gwałcić, obcinać im głowy, spiskować przeciwko nim, terroryzować i upokarzać. Kafir nie jest w pełni człowiekiem”.  


To wydaje się być główną przyczyną, dla której Jazydzi przez wieki byli prześladowani przez różne ludy muzułmańskie od czasu przejęcia Bliskiego Wschodu przez islam.


Jazydzi, jeden z najbardziej pokojowych narodów na świecie, niesłychanie cierpią od stuleci. Rządy świata i społeczność międzynarodowa właściwie o nich zapomniały. Świat powinien wreszcie zauważyć ich w chwili ich wielkiego cierpienia.


Yezidis: A History of Persecution

Jihad Watch, 27 czerwca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaUzay Bulut

Turecka publicystka, która w 2018 roku, w obawie przed aresztowaniem w swoim kraju postanowiła pozostać na Zachodzie.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1750 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wendy Sherman i sztuka spadania w górę   Tobin   2021-01-26
Dokąd zmierzasz Ameryko?   Koraszewski   2021-01-25
Edukacyjna czystka etniczna   Kemp   2021-01-25
Czy Ameryka powinna wznowić finansowanie UNRWA?   Fitzgerald   2021-01-24
Rozruchy w Waszyngtonie i tłumek wieszczący “koniec Ameryki”   Taheri   2021-01-22
Rzecz o prawdzie, nauczaniu i namaszczonych   Koraszewski   2021-01-21
Dlaczego giganty Big Tech nigdy nie cenzurują zagranicznych reżimów autorytarnych?   Frantzman   2021-01-20
Izrael wraca do przyszłości   Glick   2021-01-18
Grona rozproszonego gniewu   Koraszewski   2021-01-18
Oskarżenie Izraela o “apartheid” przez B’Tselem ukrywa jego złowrogą agendę   Frantzman   2021-01-17
W obronie obiektywności i liberalizmu   Jackoby   2021-01-15
Media społecznościowe cenzorem XXI wieku.   Lindenberg   2021-01-13
Depcząc zdrowy rozsądek   Tsalic   2021-01-12
Zamach na dyskurs wieczorową porą   Koraszewski   2021-01-11
Biegnące ku dorosłości. Czyli jak szybko dojrzewają dzieci? Zbyt szybko!   Ferus   2021-01-10
Arabia Saudyjska i progi zwalniające postęp na drodze do normalizacji   Fitzgerald   2021-01-10
Szalone rady dla prezydenta Bidena   Bard   2021-01-09
Kiedy załamują się rządy prawa nikt nie jest bezpieczny   Tobin   2021-01-08
Dwa “haniebne” lata Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ   Kern   2021-01-08
Nowy rok: lepszy czy mniej zły?   Taheri   2021-01-07
Jak antyizraelskie głosy stworzyły pełną hipokryzji, nieprawdziwą narrację o szczepionkach   Frantzman   2021-01-07
Co mówił Stalin o fałszowaniu wyborów   Greenfield   2021-01-06
Radości Paryża w czasach koronawirusa   Taheri   2021-01-05
Palestyńczycy: Międzynarodowa konferencja “pokojowa” dla wyeliminowania Izraela   Tawil   2021-01-04
Joseph Massad i “Brzydki Palestyńczyk”     2021-01-03
Czy Palestyńczycy potrafią przystosować się do zmieniających się czasów?   Tobin   2021-01-02
Zrozumienie lobby sprzeciwiającego się nowym stosunkom Izraela w Zatoce   Frantzman   2021-01-01
Otwarcie nawiasu prezydentury Bidena   Taheri   2020-12-30
Więcej niż tylko pokój – normalność   Amos   2020-12-28
Trudne lekcje Arabskiej Wiosny   i Alberto M. Fernandez   2020-12-27
Życzcie swoim chrześcijańskim znajomym Wesołych Świąt   Al-Sajf   2020-12-26
Sprawa palestyńska w oczach Libańczyka   Saghija   2020-12-26
Heretycki impuls: Zamiatin i Orwell   Moore   2020-12-25
Nowy raport o antysemityzmie online, który trzeba koniecznie przeczytać     2020-12-23
Propagandziści palestyńskich Arabów dosłownie piszą na nowo historię   Flatow   2020-12-22
Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba   Koraszewski   2020-12-22
Europa nie może walczyć z antysemityzmem, podczas gdy ignoruje zagrożenie  Izraela   Harris   2020-12-21
Pochwała dyplomatycznych quid pro quo   Tobin   2020-12-20
Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą bezpieczniejsze i bardziej tolerancyjne wobec Żydów niż większość Europy?   Frantzman   2020-12-19
Kolumbowy błąd Georga Orwella   Koraszewski   2020-12-17
Czy Palestyńczycy są ofiarami “kultury anulowania”?     2020-12-16
Baronówna Sonia von Dombrowsky   Garczyński-Gąssowski   2020-12-15
Terroryzm: ostrzeżenie Iranu dla Europy   Kemp   2020-12-15
Nowa kokieteria Erdoğana: oszukańcze reformy demokratyczne   Bekdil   2020-12-14
New York Times wyciąga starą historię, by zmieszać z błotem Izrael   Miller   2020-12-13
Kobayahshi Maru, paradoks szantażysty i Trump   Amos   2020-12-10
Moralne bankructwo Banku Światowego   Hirsch   2020-12-09
Wołanie o spóźnioną sprawiedliwość dla pułkownika Larry’ego Franklina   Glick   2020-12-07
Pogromcy szarańczy szkolą Etiopczyków    Leichman   2020-12-07
Arabowie: Dlaczego UE opłakuje tego irańskiego naukowca?   Toameh   2020-12-06
Biblia w ręku ateisty - recenzja   Koraszewski   2020-12-03
Arabka pisze o głupocie odmowy normalizacji stosunków z Żydami   Mahmoud   2020-12-03
Iran, a  nie Izrael, jest wrogiem Arabów   Zajed   2020-12-02
Ziemia obiecana Baracka Obamy   Lipman   2020-12-01
Książka, której jeszcze nie możesz przeczytać   Pandavar   2020-12-01
Zamachowcy, demokraci i potępieńcze łkania   Koraszewski   2020-11-30
Antysemici zwalczają antysemityzm: orwellowska farsa   Blum   2020-11-28
Czy Francja, Hiszpania i Irlandia zgodziły się finansować palestyńskie organizacje terrorystyczne?   Hirsch   2020-11-26
Odkrywając pokój w Dubaju   Yemini   2020-11-25
Izrael jest besztany za opór przeciwko arabskiej kolonizacji   Rosenthal   2020-11-24
Usprawiedliwianie muzułmańskiej wściekłości na karykatury Mahometa   Saghieh   2020-11-23
Brytyjski rząd raz za razem opluwa Izrael   Collier   2020-11-21
Urojenie osobistej dyplomacji   Tobin   2020-11-20
Iran: Mułłowie świętują w nadziei na powrót do bomby nuklearnej   Rafizadeh   2020-11-20
Trzynastu wspaniałych pod wodzą misjonarza   Koraszewski   2020-11-19
Pluralistyczna Europa odrzuciła wojny religijne, a teraz poddaje się „potworowi” ekstremistycznego, politycznego islamu   Abdel-Samad   2020-11-18
W wasze ręce, czyli moja nowa książka   Koraszewski   2020-11-17
Historyczna Palestyna: czyli co należy wiedzieć!   Oz   2020-11-17
Wybory 2020 były okropne   Glick   2020-11-16
Amerykańsko-żydowsko-radzieckie doświadczenie   Tabarovsky   2020-11-15
Muzułmanie: Meczet Al-Aksa nie należy do Palestyńczyków   Toameh   2020-11-14
Muślinowa kurtyna samooszustwa   Koraszewski   2020-11-14
Święta wojna Erdoğana przeciw ‘niewiernej Europie’   Bekdil   2020-11-13
Gazeta “Guardian” w pełni naśladuje Electronic Intifada   Collier   2020-11-13
Dlaczego znowu głosowałam na Trumpa   Nykiel-Herbert   2020-11-12
„Co izraelscy żołnierze robią palestyńskim dzieciom” -  recenzja   Kalwas   2020-11-12
Hipokryzja Demokratów szkodzi demokracji   Tobin   2020-11-11
Oblężenie Francji, 2020   Rosenthal   2020-11-10
Europa musi bezwarunkowo bronić swoich wartości   Harris   2020-11-10
Sukces Trumpa na Bliskim Wschodzie wynika z jego konkretnego (nie tylko retorycznego) poparcia dla trwałości Izraela     2020-11-09
Ataki na chrześcijan ukazują hipokryzję kontrowersji wokół  “bluźnierstwa”   Frantzman   2020-11-07
Corbyn to tylko jeden człowiek. Lewicowy antysemityzm to tradycja   Johnson   2020-11-07
Dziennikarz: rzemieślnik czy misjonarz?   Koraszewski   2020-11-06
Europa świadoma konsekwencji nadal finansuje radykalizację AP   Sucharewicz   2020-11-06
Odpowiedzialność instytucji za tsunami współczesnego antysemityzmu   Nirenstein   2020-11-05
Jak “New York Times” pomógł ukryć masowe morderstwo Stalina na Ukrainie   Tabarovsky   2020-11-04
Jak wygląda palestyńska porażka   Toameh   2020-11-04
Rzeczywisty dylemat Netanjahu (i Trumpa)   Glick   2020-11-02
Pora rozliczyć grupy “praw człowieka” za ich antysemityzm   Tobin   2020-10-30
“GUARDIAN” znowu propaguje kłamstwo o “50 rasistowskich prawach”   Levick   2020-10-29
Roosevelt i Żydzi   Rosenthal   2020-10-28
Dlaczego islam pilnie potrzebuje reformacji   Ayaan Hirsi Ali   2020-10-28
Jedna wojna i sześciu przegrywających   Taheri   2020-10-27
Zamordowanie francuskiego nauczyciela i sprawa terminologii używanej przez media   Frantzman   2020-10-26
Czy koniec wojen o ropę naftową?   Koraszewski   2020-10-24
Zakup Chevron jest kolejnym gwoździem do trumny ruchu BDS   Tobin   2020-10-21
Całkowicie nieodpowiedzialny wirus   Koraszewski   2020-10-21
Saeb Erekat pospiesznie przewieziony do szpitala Hadassah   Fitzgerald   2020-10-20
Media społecznościowe i radykalna wolność słowa   Rosenthal   2020-10-20
Po co Żydom państwo, a szczególnie żydowskie?   Koraszewski   2020-10-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk