Prawda

Wtorek, 4 sierpnia 2020 - 04:22

« Poprzedni Następny »


Jazydzi: historia prześladowań


Uzay Bulut 2020-07-13

Jazydzi uciekający przed mordercami z ISIS. 
Jazydzi uciekający przed mordercami z ISIS. 

Ludobójstwo dokonane na Jazydach przez ISIS w 2014 roku w Iraku i turecka okupacja północnej Syrii od 2018 roku przedstawiły uwadze świata ten od dawna cierpiący lud.


Jazydzi (lub Jezydzi) są nie-muzułmańską społecznością, rdzenną w północnej Mezopotamii. Nazwani od swojego wyznania Jazydzi mają bogatą ustną tradycję, łączącą rozmaite aspekty starożytnych religii mezopotamskich, takich jak zaratusztrianizm.


Według ustnej historii Jazydzi przetrwali 72 masakry przed ludobójstwem Jazydów w 2014 roku w Iraku. „Na przestrzeni 700 lat – podaje Yezidis International Organization – zamordowano niemal 23 miliony Jazydów, doprowadzając ich cywilizację na skraj wymarcia”.


Muzułmanie często walczyli na Bliskim Wschodzie o terytoria i o władzę polityczną. Wydaje się jednak, że jedna rzecz ich łączy: ich obsesyjne pragnienie eksterminowania Jazydów.


Historyk Amed Gökçen, autor kilku książek o Jazydach, powiedział w wywiadzie z 2014 roku: „Nie wiemy, kiedy miała miejsca każda z 72 masakr Jazydów. Ale wiemy, kim są sprawcy. Wszyscy na Bliskim Wschodzie: Kurdowie, Arabowie i Turkmeni”.


Inni naukowcy zgadzają się z Gökçenem. Socjolog, dr İsmail Beşikçi pisze:

“Jazydzi byli przez całą historię niezmiernie prześladowani – szczególnie przez muzułmanów. Islam powstał i szerzył się od połowy siódmego wieku. Arabscy zdobywcy straszliwie prześladowali Jazydów w Iraku, Syrii i Iranie. Podejmowali wszelkie możliwe kroki, by ich islamizować i praktykowali je. Masowo masakrowali tych, którzy chcieli pozostać Jazydami i odbierali ich własność”.

Jako przykłady kurdyjskich prześladowań Jazydów Beşikçi wymienia etnicznych kurdyjskich dowódców: “Muhammada Paszy z Rawandiz w latach 1810 i Bedira Khana Bega w latach 1830 i 1840, którzy bestialsko prześladowali Jazydów, by ich islamizować”.


Prześladowania nie przychodziły jednak tylko ze strony muzułmańskich rządów, armii i organizacji. Miejscowi muzułmanie także brali udział w poważnym nękaniu i naciskaniu na zagrożoną społeczność. Książka opublikowana w 2014 roku przez Yasara Batmana przedstawia rozmaite społeczne, religijne i ekonomiczne naciski, jakim poddani byli Jazydzi w Turcji, szczególnie z rąk swoich kurdyjskich sąsiadów.


Na przykład, “kiedy Jazyd przywiózł do młyna kilka worków pszenicy na ośle, natychmiast spytali go, skąd jest. Kiedy powiedział: ‘Jestem z Mishacerk’ [jazydzka wieś], powiedzieli: ‘Jesteś Jazydem. Dlaczego nie nawrócisz się na islam?’ Potem wysypali ziarno na ziemię. Jazyda pobili. Tymczasem osioł uciekł. Tak więc Jazyd nie tylko stracił ziarno, którym by się karmił, ale także stracił osła”.


Podczas wielu wywiadów Batman słyszał opowieści o Jazydach, którym grożono śmiercią, jeśli się nie nawrócą i o muzułmanach odmawiających handlowania z Jazydami. Muzułmanie nazywali ich “haram”, co znaczy zakazany.


Osmańskie prześladowania Jazydów


Według historyka, Gökçena, osmańską polityką wobec Jazydów były masakry i przymusowe nawrócenia. Osmańskie archiwa zawierają dowody dotyczące traktowania Jazydów przez muzułmanów, takie jak: „wysłanie odciętych języków do sułtana” i „sprzedaż kobiet… I wszędzie [w archiwach] jest mowa o śmierci”, powiedział Gökçen.

“Nie ma pozytywnych uwag o Jazydach w osmańskich archiwach. Zabijmy ich, zbudujmy meczety, żeby zrobić z nich muzułmanów, spróbujmy sprowadzić ich na właściwą drogę i dajmy płace tym, którzy próbują sprowadzić ich na właściwą drogę... Po pewnym czasie ci ludzie [Jazydzi] nie chcieli już tutaj żyć… I to jest bardzo naturalne i słuszne… Teraz żyją w Europie i nikt nie może sprowadzić ich z powrotem, nawet jeśli będzie apokalipsa”.

W książce w 2009 roku Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion, profesor Philip Kreyenbroek napisał:

“Wiemy stosunkowo niewiele o historii Jazydów od XII do XVI wieku, ale prawdopodobnie była to wpływowa, mniej lub bardziej spójna społeczność pod władzą własnego księcia. W XVI wieku jednak wielu Jazydów nawróciło się na islam, osłabiając tym społeczność, która coraz bardziej stawała się obiektem prześladowań. Masakra Jazydów przez Beja [muzułmańskiego wodza] z Rowanduz [lub Rawandiz] w 1832 jest nadal częścią wspólnej pamięci irackich Jazydów.

I dalej: “za czasów Imperium Osmańskiego, którego sercem była Turcja i które rządziło na dużej części Bliskiego Wschodu od XIV do XX wieku, Jazydów nigdy nie uznano za millet [tj. społeczność o własnych prawach, jak Żydzi lub chrześcijanie] i nie mieli żadnej ochrony państwa”.  


W latach 1914-23, podczas ludobójstwa chrześcijan w osmańskiej Turcji dokonanego na Ormianach, Asyryjczykach i Grekach, Jazydzi także byli atakowani i wyganiani ze swojej ziemi. Według Batmana, podczas ludobójstwa powtarzano hasło: “Ci, którzy zabiją 7 Ormian, pójdą do nieba. Używano także wersji: “Ci, którzy zabiją 7 Jazydów, pójdą do nieba”.


“W dodatku do Ormian - pisze dr Maria Six-Hohenbalken – demograficznie mniejsze grupy chrześcijańskich wyznań, takich jak Jazydzi, także dotknęła polityka unicestwiania. Jest niemal niemożliwe ustalenie liczby ofiar; około 12 tysiącom Jazydów udało się znaleźć schronienie w Armenii, gdzie założyli społeczność na wygnaniu pod sowiecką władzą”.


Prześladowanie Jazydów w Turcji


Po ludobójstwie w 1923 roku założono nową Turcję. Państwo czyniło wielkie wysiłki, by islamizować Jazydów przez użycie powszechnego, państwowego terroru. Jak pisze dr Beşikçi: “W wyniku tego wielu Jazydów schroniło się w innych krajach, takich jak Armenia i Gruzja… Wielu z nich emigrowało do Europy. Ci, którzy pozostali w Turcji, musieli nawrócić się na islam i prowadzić na wpół jazydzkie i na wpół muzułmańskie życie”.


Batman pisze, że państwo tureckie zmieniło nazwy jazydzkich wsi i nadało im nazwy tureckie. Zniszczyło jazydzkie świątynie i groby.


Jazydzi chowają zmarłych w grobach, kładąc ich na plecach z twarzami zwróconymi ku słońcu. Według Batmana jednak otwarto wiele grobów jazydzkich i zwłoki umieszczono zgodnie z islamskimi regułami: twarzami w kierunku Kaaby w Mekce.


30-letni mężczyzna z Diyarbakir w Turcji, który chciał zachować anonimowość, powiedział mi:

“We wsi Mishacek pozostało kilku Jazydów, których znam. Ale oni udawali że są muzułmanami, bo się bali. A kiedy umarli, pochowano ich według wiary islamskiej. Czy możesz to sobie wyobrazić? Mimo, że nie jesteś muzułmaninem, twoją ceremonię pogrzebową odprawiają w meczecie. To jest dewastujące”.

Około 80 tysięcy Jazydów żyło w Turcji do lat 1970. Większość Jazydów jednak wyemigrowała z Turcji do Europy w kolejnych dziesięcioleciach z powodu prześladowań, jakie ich dotykały, jak również z powodu pełnych przemocy konfliktów między kurdyjską PKK a turecką armią.  


“Po przeniesieniu się do Europy także ich prywatne ziemie zostały najechane. Ścięto ich drzewa. Grożono jazydzkim właścicielom i część wsi została całkowicie opuszczona, stały się miejscami nienadającymi się do zamieszkania” – brzmiał parlamentarny wniosek z 2014 roku w Turcji.


Dzisiaj turecki rząd nadal nie uznaje oficjalnie jazydyzmu jako religii. Rubryka wyznanie w dokumentach Jazydów albo zawiera słowa „religia nieznana”, albo zaznaczona jest jako “X”. W wielu wypadkach Jazydzi są zarejestrowani jako muzułmanie lub „niereligijni”.


Państwo Islamskie: najnowszy prześladowca


W sierpniu 2014 roku dżihadyści Państwa Islamskiego (ISIS) najechali zamieszkały przez Jazydów region Sindżar w Iraku. Niektórym Jazydom udało się uciec. Ci, którym się nie udało, zostali zamordowani. Jazydzkie kobiety zgwałcono i sprzedano jako niewolnice seksualne.


Jedną z ofiar była Zinab, 31-letnia Jazydka, którą ISIS pochwycił w Kocho 3 sierpnia 2014 roku. „Zrobiono z niej niewolnicę seksualną, była nieustannie gwałcona i bita; uciekała swoim prześladowcom trzy razy, chwytano ją i znowu sprzedawano cztery razy. 21 marca 2016 roku sprzedano ją mężczyźnie, który okazał się być jej wybawcą wysłanym przez jej rodzinę” - pisał kanadyjski tygodnik „Maclean”. „Dwie córki jej wujka, w wieku 12 i 15 lat, nadal są w rękach ISIS”.


Liczba zaginionych, porwanych przez ISIS jazydzkich dzieci i kobiet wynosi około 2800, według Saada Murada, dyrektora Media and Relations w organizacji Yazda.


Nawet nie “ludzie Księgi”


Co łączy tak wielu muzułmanów o różnym pochodzeniu etnicznym w nienawiści i agresji wobec Jazydów?


Islamska teologia wyróżnia dwa rodzaje nie-muzułmanów:

  • Ahl al-Kitab (“Ludzie Księgi”), eufemizm na Żydów i chrześcijan
  • Wszyscy inni

Powszechne zapewnianie, że “Ludzie Księgi” są chronieni prawem islamskim, jest fałszywe. “Ludzie Księgi” są dhimmi – poddanymi drugiej kategorii – którzy muszą kupować swoje życie od muzułmanów „paktem dhimmi”. Według islamskiej teologii trzeba walczyć z “Ludźmi Księgi” aż albo nawrócą się na islam, albo zapłacą podatek dżizję muzułmańskim władcom.


Podatek dżizja jest symbolem poddania się nie-muzułmanów muzułmańskiej supremacji. Tylko przejście na islam może uczynić ich „równymi” muzułmanom. W przeciwnym przypadku są wykorzystywani, upokarzani i zubożani.


Jazydzi jednak nawet nie są “ludźmi Księgi”. Tak więc nie mają okazji, by się podporządkować. Zamiast tego mają wybór: nawrócenie się lub śmierć. 


Jazydzi – podobnie jak inni nie-muzułmanie – są także uważani za „kafirów” przez islamską teologię. „Kafir jest słowem, jakiego Koran używa dla nie-muzułmanów - pisze dr Bill Warner. – Zazwyczaj tłumaczy się je jako niewierzący lub niewierny, ale to tłumaczenie jest błędne. Słowo niewierzący jest neutralne, podczas gdy postawa Koranu wobec niewierzących jest bardzo negatywna. Koran definiuje słowo ‘Kafir’ jako znienawidzony przez Allaha. Muzułmanin nigdy nie jest prawdziwym przyjacielem Kafira. Kafirów można  zniewalać, gwałcić, obcinać im głowy, spiskować przeciwko nim, terroryzować i upokarzać. Kafir nie jest w pełni człowiekiem”.  


To wydaje się być główną przyczyną, dla której Jazydzi przez wieki byli prześladowani przez różne ludy muzułmańskie od czasu przejęcia Bliskiego Wschodu przez islam.


Jazydzi, jeden z najbardziej pokojowych narodów na świecie, niesłychanie cierpią od stuleci. Rządy świata i społeczność międzynarodowa właściwie o nich zapomniały. Świat powinien wreszcie zauważyć ich w chwili ich wielkiego cierpienia.


Yezidis: A History of Persecution

Jihad Watch, 27 czerwca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaUzay Bulut

Turecka publicystka, która w 2018 roku, w obawie przed aresztowaniem w swoim kraju postanowiła pozostać na Zachodzie.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1576 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Izrael był Strefą Zero dla nowej “przebudzonej” religii   Friedman   2020-08-03
Brytyjski wykładowca wyrzucony z pracy za wyrażenie podziwu dla Żydów   Fitzgerald   2020-08-01
List, który były niewolnik, Frederick Douglass napisał do swojego pana w 10. rocznicę ucieczki   Douglas   2020-08-01
Dlaczego podpisałam list w „Harper’s Magazine”   Hakakian   2020-07-30
Zimna wojna europejskich NGO, by “minimalizować proizraelskie głosy”   Steinberg   2020-07-29
Kiedy napięcia rasowe wrą, czy o taranowaniu samochodami w Izraelu informuje się inaczej?   Ben-Zvi   2020-07-25
“Przebudzona” Ameryka jest rosyjską powieściąMetafizyczna przepaść między XIX-wieczną Rosją a XXI-wieczną Ameryką zmniejsza się   Savodnik   2020-07-24
Europa: ofiary gwałtu oskarżone o rasizm   Ibrahim   2020-07-22
Czymże jest nazwa? Pochodzenie Judei, Filistii, Palestyny i Izraela   Judd   2020-07-20
Francja opowiada się za popierającymi terror politycznymi żądaniami AP, włącznie z żądaniem uwolnienia masowych morderców   Hirsch   2020-07-19
UE mówi, że odrzuca jednostronne kroki na Obszarze C – finansując jednostronne kroki na Obszarze C     2020-07-18
Wojna kulturowa lewicy niszczy zwyczajnych ludzi wraz z potężnymi   Tobin   2020-07-18
ONZ adoptowała palestyńskie kłamstwa, mity i morderczy terror wobec Izraela    Hirsch   2020-07-17
Igraszki z hasłem „nie zabijaj”   Koraszewski   2020-07-14
Jazydzi: historia prześladowań   Bulut   2020-07-13
Andrew Sullivan o nowomowie   Coyne   2020-07-12
Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk