Prawda

Niedziela, 3 lipca 2022 - 05:27

« Poprzedni Następny »


Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój


Akiva Van Koningsveld 2022-04-06


Jest to chyba jak dotąd najostrzejsza nagana udzielona Unii Europejskiej, oficjalny raport opublikowany przez Ministerstwo Wywiadu Izraela – w całości przetłumaczony na angielski przez HonestReporting. Raport pokazuje, jak Bruksela finansuje nielegalne “przejmowanie” przez Autonomię Palestyńską (AP) terenów, które zgodnie z międzynarodowym uznaniem są pod izraelską kontrolą.


Raport pokazuje, jak obce rządy przekazały setki milionów euro na palestyńskie projekty na Obszarze C Zachodniego Brzegu (Judei i Samarii), łamiąc tym odpowiednie prawo międzynarodowe i obowiązujące porozumienia, a mianowicie Porozumienia z Oslo, które stanowią o obecnym statusie tego terytorium.  


Ponadto przez pominięcie negocjacji z Izraelem, AP i jej europejscy kolaboranci szkodzą perspektywie pokoju, narażając równocześnie życie Izraelczyków i Palestyńczyków.


Według raportu zatytułowanego “Palestyńska Kampania dla Obszaru C – Kształtowanie rzeczywistości bezpieczeństwa w terenie, opis i implikacje” administracja AP w Ramallah prowadzi umyślną, zdecydowaną akcję podciągnięcia całego Zachodniego Brzegu pod palestyńską jurysdykcję. W tym celu Palestyńczycy używają funduszy UE do budowania tysięcy nielegalnych obiektów i przejęcia dziesiątków kilometrów kwadratowych ziemi rolnej.


Liczące 76 stron badanie, przygotowane w czerwcu 2021 roku, ale odtajnione i upublicznione w tym roku, opisuje:

[…] systematyczne, instytucjonalne starania [palestyńskiego] establishmentu do zmiany rzeczywistości społecznej i bezpieczeństwa na terytoriach C w sposób, który podważa jurysdykcję [izraelskiego] państwa i podważa zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Autonomia Palestyńska jako część tych porozumień [z Oslo]”.   

Izraelski wywiad podaje, że UE od 2014 roku nie tylko zaopatruje Ramallah w środki finansowe na wykonanie projektu zagarnięcia ziemi, ale także, że ten blok 27 krajów dostarcza AP silnego, materiałowego, prawnego i dyplomatycznego wsparcia dla tego projektu; dzieje się to wbrew własnym zobowiązaniom Europy wobec postanowień Oslo i bezpośrednich negocjacji pokojowych z Izraelem.


Jednostronne zagrabianie ziemi
 Kampania zagrabiania ziemi przez Autonomię Palestyńską


Raport wywiadu
, który teraz rozpowszechnia HonestReporting, szacuje, że przez ostatnie osiem lat Autonomia Palestyńska otrzymała ponad pół miliarda dolarów na przeprowadzanie „jednostronnych kroków przejmowania ziemi”. Te fundusze, według izraelskiego wywiadu, dostarczyły Ramallah “zagraniczne rządy (Holandia, Dania, Szwecja, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Turcja, Katar, Jordan), szereg międzynarodowych agencji pomocowych, finansowe instytucje takie jak Bank Światowy, organy ONZ, a także osobnymi kanałami rozmaite organizacje arabskie i islamskie”.  


Dalej w raporcie czytamy:

Zasadnicze jest to, że jako część kroków do przejęcia terytorium zbudowano na Obszarze C między 35 000-40 000 obiektów przeznaczonych do różnych celów, włącznie z rolnictwem i przemysłem. Te obiekty zajmują obszar około 35 do 80 kilometrów kwadratowych. Należy zauważyć, że najbardziej znaczący wzrost zanotowano w regionie północnej Samarii, gdzie obszar ziemi przejęty przez palestyńskie budowy na Obszarze C wzrósł o ponad 150%”.

Autonomia Palestyńska zrobiła to wspólnie w “bezpośredniej współpracy między lokalnymi władzami [na Zachodnim Brzegu] a obcymi jednostkami [rządami lub organizacjami]” w celu wzmocnienia swojego wkraczania na Obszar C. Istotnie, dane publikowane przez Ruch Regavim, izraelską NGO skupioną na sprawach własności ziemi, pokazał wcześniej, że przez ostatnie dwa lata Palestyńczycy zbudowali co najmniej 5 097 nielegalnych obiektów na Obszarze C, czyli przeciętnie siedem dziennie. W tym samym czasie AP przejęła tysiące arów ziemi rolnej na tym terenie.  


Dalej w raporcie:

Należy zauważyć, że ta działalność obejmuje także niszczenie naturalnych zasobów (budowanie wewnątrz rezerwatów przyrody, nielegalne kamieniołomy, zanieczyszczenia i składowiska śmieci), niszczenie zabytków (jest około 10 tysięcy archeologicznych stanowisk w Judei i Samarii) i żądania, by zamienić część z nich w muzułmańskie miejsca”.  

Izraelski rząd sądzi także, że “Autonomia [Palestyńska] i jej europejscy partnerzy zmierzają do realizacji ogromnej liczby dodatkowych planów, na które już znaleziono finansowanie”.


Powtórzmy, ta działalność nie tylko podważa perspektywę pokojowego rozwiązania rzekomo terytorialnego sporu, ale jest także nielegalna według międzynarodowego prawa.

 

Porozumienia z Oslo & międzynarodowe prawo


Po podpisaniuPorozumień z Oslo zgodnie z serią porozumień zawartych w latach 1990. między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP), nowo utworzona Autonomia Palestyńska otrzymała kontrolę nad Obszarami A i B, gdzie żyje 90% arabskiej populacji Zachodniego Brzegu. Izrael zaś miał zachować pełną kontrolę nad Obszarem C, na którym znajdują się żydowskie społeczności Judei i Samarii.


Jednak raport Ministerstwa Wywiadu ujawnia, że

od wejścia w życie Porozumień z Oslo w Judei i Samarii oraz podziału ziemi Palestyńczycy podejmowali działania, by okupować ziemię na obszarze C. Od 2009 roku (plan Fajjada) tymi staraniami kierowała centralnie Autonomia Palestyńska w celu zakładania państwa ‘z dołu do góry’ przez jednostronne ustanawianie faktów w terenie w sytuacji, w której Autonomia rozumiała, że nie jest w stanie dążyć do rozwiązania politycznego na własnych warunkach”.

Niemniej Porozumienia z Oslo mają wagę międzynarodowego prawa, jak to przedstawił były radca prawny z Biura Doradcy Prawnego Departamentu Stanu USA, Geoffrey R. Watson w książce “The Oslo Accords: International Law and the Israeli-Palestinian Peace Agreements”. Choć początkowo OWP nie mogła prawnie zawierać międzynarodowych traktatów w tradycyjnym sensie, Porozumienia z Oslo faktycznie stanowią prawnie wiążące porozumienie między Izraelem a Autonomią Palestyńską zgodnie ze zwyczajowym prawem międzynarodowym.


Tymczasowe ramy z 1995 roku
 — oparte na założeniu, że kwestie tak zwanego końcowego statusu między stronami (takie jak, na przykład, linie granic Izraela) zostaną ustalone w kolejnych negocjacjach – stanowiły, że żadna budowa na Obszarze C nie może mieć miejsca bez zgody Administracji Cywilnej izraelskiego Ministerstwa Obrony. Równocześnie dokumenty z Oslo wyjaśniały, że strony nigdy nie zgodziły się na zakaz izraelskich budów na Zachodnim Brzegu (patrz tutajtutaj i tutaj).


Zatem, mimo powtarzanych gróźb prezydenta Mahmouda Abbasa wycofania się “z wszystkich zobowiązań Porozumienia z Oslo”, uzgodnione warunku nadal obowiązują i w niektórych wypadkach są nadrzędne wobec roszczeń Autonomii Palestyńskiej, które wynikają z Konwencji Genewskich (jak analizowano tutaj).


W rzeczywistości, zgodnie z prawem międzynarodowym traktaty mogą być jednostronnie anulowane w bardzo specjalnych okolicznościach. Konwencja genewska o prawie traktatów mówi, że przy braku wyraźnych warunków wygaśnięcia strony międzynarodowych porozumień mogą wycofać się jednostronnie tylko w bardzo specyficznych okolicznościach, które nie mają miejsca w sprawie umów izraelsko-palestyńskich (tło tego można znaleźć tutajtutaj i tutaj).


Dlatego większość specjalistów prawa międzynarodowego zgadza się, że – biorąc pod uwagę trwające naruszenia porozumień z Oslo przez Autonomię Palestyńską – umowy między Jerozolimą a Ramallah pozostają w pełnej mocy.


“Kamień węgielny dwustronnego procesu pokojowego”


O dalszym obowiązywaniu Porozumień z Oslo mówił też wieloletni dyplomata, Dennis Ross, który był wysłannikiem na Bliski Wschód byłego prezydenta USA, Billa Clintona, kiedy podpisywano te porozumienia. “Te porozumienia, zatwierdzone przez międzynarodową społeczność, do dnia dzisiejszego tworzą kamień węgielny dwustronnego procesu pokojowego i nadal kierują stosunkami między stronami” napisał Ross w raporcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w 2020 roku [podkreślenie dodane].


Jednak nielegalne zagrabianie ziemi przez AP-UE, jakie ma miejsce na Obszarze C, utrudnia realizację Porozumień z Oslo, ponieważ ta wywrotowa inicjatywa dąży, według raportu izraelskiego wywiadu, do ustanowienia „nieodwracalnych faktów  […] w terenie, które mają daleko idące konsekwencje dla przyszłego politycznego porozumienia”. 


Raport podkreśla także, że przejmowanie ziemi już zagraża życiu tak Izraelczyków, jak Palestyńczyków:

[…] Ta palestyńska działalność stworzyła znaczące ograniczenia swobody ruchu na głównych szosach w regionie, zamieniając równocześnie “korytarze ruchu” z ery Oslo w drogi, które są zagrożone i muszą być nadzorowane, a to wpływa na bezpieczeństwo ruchu wzdłuż najważniejszych tras […]

Przez niemal trzydzieści lat Unia Europejska orędowała za “rozwiązaniem w postaci dwóch państw, opartym na Porozumieniach z Oslo i prawie międzynarodowym”, często ostrzegając przeciwko temu, co uznawała za „jednostronne odejście od Porozumień z Oslo”. Jeszcze w zeszłym roku europejski wysłannik do Rady Bezpieczeństwa ONZ wprost odwołał się do Porozumień, kiedy atakował rzekome jednostronne posunięcia izraelskie na Zachodnim Brzegu.


A podczas gdy Europejczycy powtarzają puste słowa o potrzebie bezpośrednich rozmów między stronami w oparciu o zawarte w przeszłości porozumienia, z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maasem mówiącym w maju 2021 roku, że „nie ma alternatywy do bezpośrednich rozmów między Izraelczykami a Palestyńczykami”, Bruksela najwyraźniej jest wspólnikiem w jednostronnych naruszeniach umów przez Autonomię Palestyńską.


Jest częścią nielegalnej kampanii na Obszarze C Zachodniego Brzegu, którą finansuje z pieniędzy europejskich podatników i skutecznie redukuje szanse na wynegocjowany pokój między Izraelczykami a Palestyńczykami.


HonestReporting: Exclusive: How European Union Funding of West Bank Activities
Breaches Int’l Law & Undermines Peace

Honest Reporting, 31 marca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Akiva Van Koningsveld

Izraelski publicysta, studiował dziennikarstwo na uniwersytecie w Utrechcie, niedawno przeniósł się na stałe z Holandii do Izraela.   

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2160 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wojny pełne błędnych kalkulacji   i Alberto M. Fernandez   2022-06-30
Najwspanialszy wynalazek ludzkości   Koraszewski   2022-06-30
Kraje arabskie ponownie odtrąciły UNRWA na konferencji o pomocy finansowej     2022-06-30
Sudan: Ludobójstwo, o którym nikt nie mówi   Rehov   2022-06-30
Monolog prowincjonalnego Hamleta   Kruk   2022-06-29
Niech już UNRWA wreszcie umrze   Blum   2022-06-29
Gdzie były media, kiedy niezależne dochodzenie uznało Amnesty International za organizację „instytucjonalnie rasistowską”?   von Koningsveld   2022-06-28
To nie jest artykuł o Shireen Abu Akleh   Collier   2022-06-27
W poszukiwaniu lekarstwa na obłęd   Koraszewski   2022-06-27
Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13
Wielki rosyjski energetyczny przekręt   Meotti   2022-04-12
Wojna zmienia ludzi w bestie   Koraszewski   2022-04-12
To demografia, głupcze!   Bard   2022-04-10
Wykopanie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ jest pustym gestem   Tobin   2022-04-07
Nieskończona ignorancja wiązania potrzeb Ukrainy z izraelską Żelazną Kopułą   Frantzman   2022-04-07
Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój   Van Koningsveld   2022-04-06
Obywatel i jego ewolucja w czasie i przestrzeni   Koraszewski   2022-04-06
Irański emerytowany generał: Rosja nie powinna być pośrednikiem w rozmowach nuklearnych     2022-04-05
Pod sztandarem walki z faszyzmem i o prawa człowieka   Koraszewski   2022-04-04
Prawdziwy powód krytykowania izraelskiej reakcji pomocowej dla Ukrainy   Altabef   2022-04-04
Oskarżenie o apartheid, Porozumienie Abrahamowe i “właściwa strona historii”     2022-04-03
Co się dzieje w gabinecie Putina?   Koraszewski   2022-04-01
Czy wywiad USA podrasowuje dowody o Iranie?   Bard   2022-03-31
PMW demaskuje żałosne “potępienie” terroru przez Abbasa   Marcus   2022-03-31
Jak Putin wydał miliony na szerzenie fałszywych informacji o szczelinowaniu   Ridley   2022-03-30
Wiara i człowieczeństwo - przypadek islamu   Koraszewski   2022-03-29
Dla Żydów fake news nie zaczynają się od Trumpa – zaczynają się od Al Dury   Amos   2022-03-28
Arabia Saudyjska i ZEA odmawiają poparcia USA przeciwko Rosji, ponieważ USA odmawiają poparcia ich przeciwko Iranowi     2022-03-28
BBC, rewizja historii i wynalezienie starożytnej Palestyny   Collier   2022-03-27
Grupa na wydziale prawa Harvardu, próbuje tak zdefiniować “apartheid”, by pasował do Izraela     2022-03-26
Czekiści z ulicy Sezamkowej   Koraszewski   2022-03-26
“Uczyńmy antyamerykańskie dyktatury znowu wielkimi”   Rafizadeh   2022-03-25
Kolejny palestyński “umiarkowany” jest zdemaskowany   Flatow   2022-03-24
Porażka odstraszania   Stewart   2022-03-24
Posłaniec z nieudanej przeszłości wskazuje ku problematycznej przyszłości   Tobin   2022-03-23
Jak odstraszyć wystraszonego, że nie dość straszy?   Koraszewski   2022-03-21
Czechosłowacka opcja   Rosenthal   2022-03-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk