Prawda

Niedziela, 26 stycznia 2020 - 19:59

« Poprzedni Następny »


BBC przedstawia Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi palestyńskie dzieci


Simon Plosker 2019-08-29


Palestyńskie dzieci są nieustannie wykorzystywane i nadużywane w służbie sprawy palestyńskiej zarówno przy wykonywaniu działań terrorystycznych, jak szerzej, dla celów propagandowych.


BBC pokazała 11 minutowy film zatytułowany “Diaries of childhood in Israeli military detention” [Pamiętniki dzieci uwięzionych przez izraelską armię]. Można pomyśleć, że palestyńskie dzieci spędzają swoje całe dzieciństwo pod kluczem. BBC jednak nigdy nie wahała się przed produkowaniem antyizraelskiej propagandy na rzecz Palestyńczyków.


Przedstawiają nam trójkę młodych Palestyńczyków, z których jedna dziewczyna ma znajomą twarz – to Ahed Tamimi.


Ahed Tamimi: pokazowe dziecko z palestyńskich plakatów


Choć BBC pokazuje materiał filmowy z rzucania się Tamimi na żołnierza IDF, za co spędziła osiem miesięcy w izraelskim więzieniu, nie podaje prawdziwego tła tej symbolicznej dla terroru palestyńskiej dziewczyny. Prawdziwą bowiem tragedią nie jest doświadczenie dorastającej Tamimi z izraelskim systemem sądów wojskowych (co BBC nazywa „dzieciństwem”).

 

Ahed Tamimi spędziła całe dzieciństwo w środowisku przesiąkniętym palestyńskim terroryzmem: w jej rodzinie terror od dawna odgrywał czynną i wybitna rolę. Na przykład, ciotka Ahed pomogła zaplanować koszmarne wysadzenie w powietrze pizzerii Sbarros, a jej matka zamieszczała  w mediach społecznościowych anatomicznie dokładne lekcje pokazowe, jak najbardziej skutecznie dźgać nożami Izraelczyków.


Jak na ironię, to ten właśnie terroryzm jest powodem, dla którego Izrael ma środki bezpieczeństwa.


Od dzieciństwa Ahed dowiadywała się od swojej rodziny, że cały Izrael jest okupowaną ziemią palestyńską, włącznie z Tel Awiwem, i że musi walczyć, by odzyskać całość. Doprawdy, nie jest to droga do pokoju. Rodzina Ahed narażała ją na niebezpieczeństwo od wczesnego dzieciństwa, raz za razem, na benefis kamer filmowych.

 

Jej wystąpienie w BBC jest tylko najnowszym wydarzeniem w jej wieloletnim turnee propagandowym,  wykorzystując jej status idola.


Tu jednak jest prawdziwa Ahed Tamimi, jakiej nie zobaczycie w BBC:


WIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4QEvPWWOMYs


Dopiero pod koniec filmu mówią:

Izraelska armia powiedziała BBC, że Ahed Tamimi zaakceptowała ugodę w sprawie szeregu oskarżeń.

Nie podano, co to były za oskarżenia: sfilmowana napaść na żołnierza, podżeganie i dwa poprzednie wypadki przeszkadzania żołnierzom IDF. Dla BBC jednak było to zaledwie „uderzenie, które dostało się na światowe czołówki”, co kosztowało Tamimi osiem miesięcy w więzieniu.  


Ofiara wojskowego sądu


Tamimi nie jest jednak jedyną palestyńską ”idolką” pojawiającą się w BBC. Malak Al-Ghalith jest wychwalana w palestyńskiej społeczności jako najmłodsza Palestynka, która spędziła pewien czas w izraelskim więzieniu w wieku 14 lat. Choć BBC przyznaje, że została aresztowana za zamach nożowniczy na izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym, na tym kończy się opis tła i kontekstu.


Al-Ghalith jest traktowana jak ofiara izraelskiego systemu sadów wojskowych, bez żadnych dalszych pytań o wydarzenia, które doprowadziły do jej aresztowania ani też o podżeganie w społeczeństwie palestyńskim, które zachęca dzieci zaledwie 14-letnie do dokonywania zamachów terrorystycznych.   


Co mówi to o BBC, które wydaje się wybielać terroryzm?  


BBC umyślnie mąci sytuację prawną


Zamiast tego Izrael siedzi na ławie oskarżonych jako

jedyny kraj na świecie, w którym dzieci są sądzone w systemie sądów wojskowych. Izraelskie prawo wojskowe stosuje się do palestyńskich dzieci na Zachodnim Brzegu, ponieważ jest on pod wojskową okupacją.  

Podczas gdy BBC z satysfakcją podkreśla, że jest tam ”wojskowa okupacja”, nie wyjaśnia widzom, że zgodnie z prawem międzynarodowym Izrael jest zobowiązany do działania w ramach wojskowego systemu sądowniczego. Alternatywą jest zastosowanie izraelskiego prawa cywilnego do terytoriów spornych – czyli w praktyce, aneksja. Można spokojnie założyć, że BBC nie popierałoby tego i stąd potrzeba hipokryzji, kiedy krytykuje Izrael za wypełnianie zobowiązań.   

 

Po drugie, Izrael ma specjalny sąd wojskowy dla młodocianych i jest jedynym krajem na świecie, który ma taki sąd, właśnie po to, by rozróżniać między dorosłymi i dziećmi, co doprawdy jest czymś pozytywnym.


Pod koniec filmu pada stwierdzenie:

Izrael obecnie odmawia palestyńskim dzieciom zatrzymanym na Zachodnim Brzegu prawnej ochrony, jaką daje izraelskim dzieciom. Niemniej uzgodnione prawo międzynarodowe wyraźnie stanowi, że te same prawa powinny przysługiwać każdej osobie w procesie prawnym. Szczególnie tym, którzy mają mniej niż 18 lat.

Raz jeszcze BBC próbuje zamącić wody. W rzeczywistości, mimo faktu, że izraelskie dzieci i palestyńskie dzieci podlegają różnym procedurom sądowniczym z przyczyn wyjaśnionych powyżej, izraelski sąd wojskowy dla młodocianych nadal stosuje większość specjalnych reguł dotyczących nieletnich, tak jak to jest ustalone w cywilnym prawie izraelskim.


Jak orzekł wojskowy sąd apelacyjny:

 

Chociaż postanowienia Poprawki Nr 14 do [izraelskiego] Prawa Młodocianych nie stosują się na Obszarze, niemożliwe jest ignorowanie zasad leżących u podstaw ochrony praw nieletnich, także jeśli nieletni jest podejrzany o popełnienie przestępstw, i główna waga musi być przyznana nadrzędnej zasadzie najlepszego interesu nieletniego, jak to jest wyrażone w proponowanym prawie. W ostatecznym rachunku, nieletni jest nieletnim, niezależnie od tego, czy żyje w miejscu, gdzie prawo izraelskie stosuje się w całości, czy w innym miejscu, gdzie – chociaż izraelskie prawo nie stosuje się w całości, jest poddane znaczącym wpływom izraelskiego systemu prawnego.

Wywiad ze związaną z terrorem organizacją


BBC przeprowadza wywiad z dyrektorem Addameer, którą opisuje jako ”organizację, która działa na rzecz palestyńskich więźniów na Zachodnim Brzegu”.  


Jak udokumentowała NGO Monitor, o czym nie wspomniała BBC, Addameer jest „oddziałem” Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP). LFWP jest organizacją terrorystyczną uznaną za taką przez USAUEKanadę  i Izrael. NGO Monitor podaje liczne związki Addameer z LSWP, jak również rolę tej organizacji w kampanii bojkotu, dywestycji i sankcji (BDS).Addameer wysuwała liczne oskarżenia wobec izraelskich sądów wojskowych w innych sprawach, które zostały zbadane i obalone tutaj.

 

I to jest organizacja, jaką BBC uważa za właściwą, by do niej zwrócić się o wywiad?


Administracyjne internowanie


BBC mówi:

Najbardziej kontrowersyjny rodzaj zamknięcia znany jest jako administracyjne internowanie. Pozwala to izraelskiej armii trzymać ludzi bez aktu oskarżenia i bez procesu na podstawie tajnych dowodów, których nie pokazuje się internowanemu ani ich prawnikom.

Choć może to brzmieć ekstremalnie, Izrael nie jest jedynym krajem, który stosuje administracyjne internowanie dla imigrantów i z powodów bezpieczeństwa. Taki system mają też USA, Wielka Brytania, Australia, Irlandia i Japonia.


Od nakazu administracyjnego internowania można się odwołać do izraelskiego wojskowego sądu okręgowego, lub – przy odmowie – do Sądu Najwyższego. Nakaz ważny jest najwyżej na sześć miesięcy, ale może zostać odnowiony przez odpowiednie władze.

 

BBC przedstawia nam Husama Abu Chalifę, który podobno był trzymany w trybie administracyjnego internowania przez 14 miesięcy. Pod koniec dotyczącego go fragmentu filmu BBC podaje, że IDF powiedziała im:

Husam był internowany na podstawie informacji, „która pokazywała jego zamiar przeprowadzenia zamachu terrorystycznego i jego poparcie” dla grupy Państwo Islamskie.  

Może miał 16 lat, ale dla władz izraelskich Abu Chalifa wyraźnie stanowił zagrożenie bezpieczeństwa.


“Izolacja” i “przesłuchanie”?


Husam Abu Chalifa twierdzi, że wsadzono go do izolatki z naruszeniem międzynarodowego prawa dotyczącego nieletnich.


Oskarżenie o umieszczanie palestyńskich nieletnich  w izolatkach wydaje się wynikać z tego, że Izrael spełnia międzynarodowe standardy, jak również prawo izraelskie, nie umieszczania nieletnich i dorosłych przestępców we wspólnych celach. Kiedy Izrael oddziela nieletnich od dorosłych aresztowanych, staje się to pretekstem do twierdzenia o wzroście izolowania, jak napisał były prokurator IDF, Maurice Hirsch, w „Washington Examiner” (on także pojawia się w wideo BBC).

 

Podobnie, w sprawie Ahed Tamimi, reporter BBC pyta: “Byłaś przesłuchiwana przez 16 dni?” W kontekście filmu BBC nie byłoby niczym dziwnym, gdyby widzowie wyobrażali sobie ”przesłuchanie” jako coś podobnego do sesji tortur. Ta subtelna zmiana słownictwa wzmacnia antyizraelską wymowę programu. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawa Tamimi dostała się na międzynarodowe czołówki i że prowadzono śledztwo, jest najbardziej prawdopodobne, że Tamimi była wypytywana wiele razy w ciągu 16 dni, nawet jeśli z jej perspektywy mogło to być bardzo nieprzyjemne.  


Rozszerzanie kręgu palestyńskich ofiar


BBC próbuje także rozszerzyć krąg palestyńskich ofiar, by objąć rodziny nieletnich, które trafiły do izraelskich więzień. Tym rodzinom może zabierać wiele czasu i wysiłku, by odwiedzać bliskich w więzieniu i krewni mogą być zmuszeni do przechodzenia przez izraelskie punkty kontrolne. BBC jednak nigdy nie rozważa, dlaczego w ogóle są tam punkty kontrolne. Tak samo, jak nie potrafią wyobrazić sobie, że nieletni Palestyńczycy mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, nie potrafią wyobrazić sobie, że punkty kontrolne są tam z jakiejkolwiek innej przyczyny niż po to, żeby stworzyć kłopoty niewinnym Palestyńczykom zajmującym się swoim codziennym życiem.  


Co jest “ostatecznością” dla BBC?

Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych jest prawnie wiążącym międzynarodowym porozumieniem, które stanowi, że dzieci powinny być aresztowane jako ostateczność. Izrael jest sygnatariuszem tej konwencji.

Co stanowi ostateczność dla BBC? Czy próba zamachu nożowniczego nie jest podstawą do aresztowania? Czy planowanie inspirowanego przez ISIS zamachu terrorystycznego nie wystarcza, by uzasadnić aresztowanie każdego, włącznie z nieletnim?

* * *

Prawa dzieci są niewątpliwie niesłychanie ważne. Gdyby BBC troszczyła się o prawa palestyńskich dzieci, skupiałaby się na problemie podżegania palestyńskich nieletnich do tworzenia konfrontacji z izraelskimi żołnierzami, dokonywania zamachów terrorystycznych lub propagowania skrajnego ekstremizmu.


Zamiast tego BBC w typowy dla siebie sposób próbuje przedstawić Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi dzieci, podpierając się twierdzeniami profesjonalnej propagandzistki, związanej z terrorystami organizacji NGO i własnymi staraniami o zamącenie wód międzynarodowego prawa.

 

BBC Portrays Israel as a Military Abuser of Palestinian Children

Honest Reporting, 28 sierpnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Simon Plosker


Izraelski dziennikarz związany z Times of Israel i redaktor naczelny strony HonestReporting.


Od Redakcji „Listów z naszego sadu”

Nie można wykluczyć, że wybór formuły „informowania” przez BBC podyktowany jest prawem podaży i popytu. Bez wątpienia popyt na antyizraelskie doniesienia jest w Wielkiej Brytanii równie duży jak w Polsce. Wiele lat temu opublikowaliśmy film z małą jeszcze wówczas Ahed Tamimi, który zatytułowaliśmy: „Co izraelscy żołnierze robią palestyńskim dzieciom”. Film skusił prawie półtora miliona polskich internautów, ale wielu było oburzonych i pisało, że przecież oni jej nic nie robią.    

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Zagospodarowywanie nienawiści baszarteg 2019-08-29


Notatki

Znalezionych 1463 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk