Prawda

Piątek, 5 czerwca 2020 - 13:35

« Poprzedni Następny »


BBC przedstawia Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi palestyńskie dzieci


Simon Plosker 2019-08-29


Palestyńskie dzieci są nieustannie wykorzystywane i nadużywane w służbie sprawy palestyńskiej zarówno przy wykonywaniu działań terrorystycznych, jak szerzej, dla celów propagandowych.


BBC pokazała 11 minutowy film zatytułowany “Diaries of childhood in Israeli military detention” [Pamiętniki dzieci uwięzionych przez izraelską armię]. Można pomyśleć, że palestyńskie dzieci spędzają swoje całe dzieciństwo pod kluczem. BBC jednak nigdy nie wahała się przed produkowaniem antyizraelskiej propagandy na rzecz Palestyńczyków.


Przedstawiają nam trójkę młodych Palestyńczyków, z których jedna dziewczyna ma znajomą twarz – to Ahed Tamimi.


Ahed Tamimi: pokazowe dziecko z palestyńskich plakatów


Choć BBC pokazuje materiał filmowy z rzucania się Tamimi na żołnierza IDF, za co spędziła osiem miesięcy w izraelskim więzieniu, nie podaje prawdziwego tła tej symbolicznej dla terroru palestyńskiej dziewczyny. Prawdziwą bowiem tragedią nie jest doświadczenie dorastającej Tamimi z izraelskim systemem sądów wojskowych (co BBC nazywa „dzieciństwem”).

 

Ahed Tamimi spędziła całe dzieciństwo w środowisku przesiąkniętym palestyńskim terroryzmem: w jej rodzinie terror od dawna odgrywał czynną i wybitna rolę. Na przykład, ciotka Ahed pomogła zaplanować koszmarne wysadzenie w powietrze pizzerii Sbarros, a jej matka zamieszczała  w mediach społecznościowych anatomicznie dokładne lekcje pokazowe, jak najbardziej skutecznie dźgać nożami Izraelczyków.


Jak na ironię, to ten właśnie terroryzm jest powodem, dla którego Izrael ma środki bezpieczeństwa.


Od dzieciństwa Ahed dowiadywała się od swojej rodziny, że cały Izrael jest okupowaną ziemią palestyńską, włącznie z Tel Awiwem, i że musi walczyć, by odzyskać całość. Doprawdy, nie jest to droga do pokoju. Rodzina Ahed narażała ją na niebezpieczeństwo od wczesnego dzieciństwa, raz za razem, na benefis kamer filmowych.

 

Jej wystąpienie w BBC jest tylko najnowszym wydarzeniem w jej wieloletnim turnee propagandowym,  wykorzystując jej status idola.


Tu jednak jest prawdziwa Ahed Tamimi, jakiej nie zobaczycie w BBC:


WIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4QEvPWWOMYs


Dopiero pod koniec filmu mówią:

Izraelska armia powiedziała BBC, że Ahed Tamimi zaakceptowała ugodę w sprawie szeregu oskarżeń.

Nie podano, co to były za oskarżenia: sfilmowana napaść na żołnierza, podżeganie i dwa poprzednie wypadki przeszkadzania żołnierzom IDF. Dla BBC jednak było to zaledwie „uderzenie, które dostało się na światowe czołówki”, co kosztowało Tamimi osiem miesięcy w więzieniu.  


Ofiara wojskowego sądu


Tamimi nie jest jednak jedyną palestyńską ”idolką” pojawiającą się w BBC. Malak Al-Ghalith jest wychwalana w palestyńskiej społeczności jako najmłodsza Palestynka, która spędziła pewien czas w izraelskim więzieniu w wieku 14 lat. Choć BBC przyznaje, że została aresztowana za zamach nożowniczy na izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym, na tym kończy się opis tła i kontekstu.


Al-Ghalith jest traktowana jak ofiara izraelskiego systemu sadów wojskowych, bez żadnych dalszych pytań o wydarzenia, które doprowadziły do jej aresztowania ani też o podżeganie w społeczeństwie palestyńskim, które zachęca dzieci zaledwie 14-letnie do dokonywania zamachów terrorystycznych.   


Co mówi to o BBC, które wydaje się wybielać terroryzm?  


BBC umyślnie mąci sytuację prawną


Zamiast tego Izrael siedzi na ławie oskarżonych jako

jedyny kraj na świecie, w którym dzieci są sądzone w systemie sądów wojskowych. Izraelskie prawo wojskowe stosuje się do palestyńskich dzieci na Zachodnim Brzegu, ponieważ jest on pod wojskową okupacją.  

Podczas gdy BBC z satysfakcją podkreśla, że jest tam ”wojskowa okupacja”, nie wyjaśnia widzom, że zgodnie z prawem międzynarodowym Izrael jest zobowiązany do działania w ramach wojskowego systemu sądowniczego. Alternatywą jest zastosowanie izraelskiego prawa cywilnego do terytoriów spornych – czyli w praktyce, aneksja. Można spokojnie założyć, że BBC nie popierałoby tego i stąd potrzeba hipokryzji, kiedy krytykuje Izrael za wypełnianie zobowiązań.   

 

Po drugie, Izrael ma specjalny sąd wojskowy dla młodocianych i jest jedynym krajem na świecie, który ma taki sąd, właśnie po to, by rozróżniać między dorosłymi i dziećmi, co doprawdy jest czymś pozytywnym.


Pod koniec filmu pada stwierdzenie:

Izrael obecnie odmawia palestyńskim dzieciom zatrzymanym na Zachodnim Brzegu prawnej ochrony, jaką daje izraelskim dzieciom. Niemniej uzgodnione prawo międzynarodowe wyraźnie stanowi, że te same prawa powinny przysługiwać każdej osobie w procesie prawnym. Szczególnie tym, którzy mają mniej niż 18 lat.

Raz jeszcze BBC próbuje zamącić wody. W rzeczywistości, mimo faktu, że izraelskie dzieci i palestyńskie dzieci podlegają różnym procedurom sądowniczym z przyczyn wyjaśnionych powyżej, izraelski sąd wojskowy dla młodocianych nadal stosuje większość specjalnych reguł dotyczących nieletnich, tak jak to jest ustalone w cywilnym prawie izraelskim.


Jak orzekł wojskowy sąd apelacyjny:

 

Chociaż postanowienia Poprawki Nr 14 do [izraelskiego] Prawa Młodocianych nie stosują się na Obszarze, niemożliwe jest ignorowanie zasad leżących u podstaw ochrony praw nieletnich, także jeśli nieletni jest podejrzany o popełnienie przestępstw, i główna waga musi być przyznana nadrzędnej zasadzie najlepszego interesu nieletniego, jak to jest wyrażone w proponowanym prawie. W ostatecznym rachunku, nieletni jest nieletnim, niezależnie od tego, czy żyje w miejscu, gdzie prawo izraelskie stosuje się w całości, czy w innym miejscu, gdzie – chociaż izraelskie prawo nie stosuje się w całości, jest poddane znaczącym wpływom izraelskiego systemu prawnego.

Wywiad ze związaną z terrorem organizacją


BBC przeprowadza wywiad z dyrektorem Addameer, którą opisuje jako ”organizację, która działa na rzecz palestyńskich więźniów na Zachodnim Brzegu”.  


Jak udokumentowała NGO Monitor, o czym nie wspomniała BBC, Addameer jest „oddziałem” Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP). LFWP jest organizacją terrorystyczną uznaną za taką przez USAUEKanadę  i Izrael. NGO Monitor podaje liczne związki Addameer z LSWP, jak również rolę tej organizacji w kampanii bojkotu, dywestycji i sankcji (BDS).Addameer wysuwała liczne oskarżenia wobec izraelskich sądów wojskowych w innych sprawach, które zostały zbadane i obalone tutaj.

 

I to jest organizacja, jaką BBC uważa za właściwą, by do niej zwrócić się o wywiad?


Administracyjne internowanie


BBC mówi:

Najbardziej kontrowersyjny rodzaj zamknięcia znany jest jako administracyjne internowanie. Pozwala to izraelskiej armii trzymać ludzi bez aktu oskarżenia i bez procesu na podstawie tajnych dowodów, których nie pokazuje się internowanemu ani ich prawnikom.

Choć może to brzmieć ekstremalnie, Izrael nie jest jedynym krajem, który stosuje administracyjne internowanie dla imigrantów i z powodów bezpieczeństwa. Taki system mają też USA, Wielka Brytania, Australia, Irlandia i Japonia.


Od nakazu administracyjnego internowania można się odwołać do izraelskiego wojskowego sądu okręgowego, lub – przy odmowie – do Sądu Najwyższego. Nakaz ważny jest najwyżej na sześć miesięcy, ale może zostać odnowiony przez odpowiednie władze.

 

BBC przedstawia nam Husama Abu Chalifę, który podobno był trzymany w trybie administracyjnego internowania przez 14 miesięcy. Pod koniec dotyczącego go fragmentu filmu BBC podaje, że IDF powiedziała im:

Husam był internowany na podstawie informacji, „która pokazywała jego zamiar przeprowadzenia zamachu terrorystycznego i jego poparcie” dla grupy Państwo Islamskie.  

Może miał 16 lat, ale dla władz izraelskich Abu Chalifa wyraźnie stanowił zagrożenie bezpieczeństwa.


“Izolacja” i “przesłuchanie”?


Husam Abu Chalifa twierdzi, że wsadzono go do izolatki z naruszeniem międzynarodowego prawa dotyczącego nieletnich.


Oskarżenie o umieszczanie palestyńskich nieletnich  w izolatkach wydaje się wynikać z tego, że Izrael spełnia międzynarodowe standardy, jak również prawo izraelskie, nie umieszczania nieletnich i dorosłych przestępców we wspólnych celach. Kiedy Izrael oddziela nieletnich od dorosłych aresztowanych, staje się to pretekstem do twierdzenia o wzroście izolowania, jak napisał były prokurator IDF, Maurice Hirsch, w „Washington Examiner” (on także pojawia się w wideo BBC).

 

Podobnie, w sprawie Ahed Tamimi, reporter BBC pyta: “Byłaś przesłuchiwana przez 16 dni?” W kontekście filmu BBC nie byłoby niczym dziwnym, gdyby widzowie wyobrażali sobie ”przesłuchanie” jako coś podobnego do sesji tortur. Ta subtelna zmiana słownictwa wzmacnia antyizraelską wymowę programu. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawa Tamimi dostała się na międzynarodowe czołówki i że prowadzono śledztwo, jest najbardziej prawdopodobne, że Tamimi była wypytywana wiele razy w ciągu 16 dni, nawet jeśli z jej perspektywy mogło to być bardzo nieprzyjemne.  


Rozszerzanie kręgu palestyńskich ofiar


BBC próbuje także rozszerzyć krąg palestyńskich ofiar, by objąć rodziny nieletnich, które trafiły do izraelskich więzień. Tym rodzinom może zabierać wiele czasu i wysiłku, by odwiedzać bliskich w więzieniu i krewni mogą być zmuszeni do przechodzenia przez izraelskie punkty kontrolne. BBC jednak nigdy nie rozważa, dlaczego w ogóle są tam punkty kontrolne. Tak samo, jak nie potrafią wyobrazić sobie, że nieletni Palestyńczycy mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, nie potrafią wyobrazić sobie, że punkty kontrolne są tam z jakiejkolwiek innej przyczyny niż po to, żeby stworzyć kłopoty niewinnym Palestyńczykom zajmującym się swoim codziennym życiem.  


Co jest “ostatecznością” dla BBC?

Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych jest prawnie wiążącym międzynarodowym porozumieniem, które stanowi, że dzieci powinny być aresztowane jako ostateczność. Izrael jest sygnatariuszem tej konwencji.

Co stanowi ostateczność dla BBC? Czy próba zamachu nożowniczego nie jest podstawą do aresztowania? Czy planowanie inspirowanego przez ISIS zamachu terrorystycznego nie wystarcza, by uzasadnić aresztowanie każdego, włącznie z nieletnim?

* * *

Prawa dzieci są niewątpliwie niesłychanie ważne. Gdyby BBC troszczyła się o prawa palestyńskich dzieci, skupiałaby się na problemie podżegania palestyńskich nieletnich do tworzenia konfrontacji z izraelskimi żołnierzami, dokonywania zamachów terrorystycznych lub propagowania skrajnego ekstremizmu.


Zamiast tego BBC w typowy dla siebie sposób próbuje przedstawić Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi dzieci, podpierając się twierdzeniami profesjonalnej propagandzistki, związanej z terrorystami organizacji NGO i własnymi staraniami o zamącenie wód międzynarodowego prawa.

 

BBC Portrays Israel as a Military Abuser of Palestinian Children

Honest Reporting, 28 sierpnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Simon Plosker


Izraelski dziennikarz związany z Times of Israel i redaktor naczelny strony HonestReporting.


Od Redakcji „Listów z naszego sadu”

Nie można wykluczyć, że wybór formuły „informowania” przez BBC podyktowany jest prawem podaży i popytu. Bez wątpienia popyt na antyizraelskie doniesienia jest w Wielkiej Brytanii równie duży jak w Polsce. Wiele lat temu opublikowaliśmy film z małą jeszcze wówczas Ahed Tamimi, który zatytułowaliśmy: „Co izraelscy żołnierze robią palestyńskim dzieciom”. Film skusił prawie półtora miliona polskich internautów, ale wielu było oburzonych i pisało, że przecież oni jej nic nie robią.    

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Zagospodarowywanie nienawiści baszarteg 2019-08-29


Notatki

Znalezionych 1539 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08
Szepty i krzyki w arabskojęzycznych mediach   Koraszewski   2020-05-08
Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wychwala Iran   MacEoin   2020-05-07
„Przebudzona” feministka woli, by ludzie umierali, niż żeby biali mężczyźni z Oksfordu pierwsi stworzyli szczepionkę na koronawirusa   Coyne   2020-05-01
Popiół czy diament   Lewin   2020-04-30
Żydowskie zniewolenie pod rządami islamu wypełza na światło dzienne   Pandavar   2020-04-29
Jak nie świętować Dnia Ziemi   Tobin   2020-04-29
Koronawirus: belgijska masakra   Godefridi   2020-04-28
Nędza filozofii arystokratów ducha   Koraszewski   2020-04-27
Izrael od tygodni wydaje pozwolenia na towary „podwójnego zastosowania” dla Gazy – i nikt o tym nie informuje     2020-04-27
Jak zaraźliwe są teorie spiskowe?   Koraszewski   2020-04-22
Moralny dylemat opróżniania więzień podczas pandemii   Tobin   2020-04-22
Koronawirus: dyrektor WHO ma długą historię tuszowania faktów    Kern   2020-04-21
Lekcje z pandemii   Rosenthal   2020-04-21
Mieszane uczucia o WHO   Novella   2020-04-20
Ludzie nienawidzący Izraela, którzy udają, że obchodzi ich Gaza, wyrządzają krzywdę dziesiątkom milionów Arabów     2020-04-20
Jak media i palestyńscy Arabowie zmienili się przez ostatnie 50 lat?   Amos   2020-04-18
Jemen, Libia, Syria: kraje, gdzie koronawirus może się  szerzyć się niedostrzegany   Frantzman   2020-04-17
Pracownica @Amnesty International, która naciskała Hamas, by aresztował Gazańczyków za wideokonferencję z Izraelczykami     2020-04-14
Równania z bezlikiem niewiadomych   Koraszewski   2020-04-13
Epidem-ideologia: jak polityczny dogmat wpływa na reakcje na COVID-19   Tsalic   2020-04-13
Artykuł o Gazie w farmaceutycznym piśmie jest niezgodny z medyczną etyką zawodową   Plosker   2020-04-11
WHO musi odpowiedzieć na poważne pytania zanim można jej będzie powierzyć prowadzenie dochodzenia w sprawie COVID-19   Ridley   2020-04-10
Koronawirus: UE wspiera Palestyńczyków 71 milionami euro   Toameh   2020-04-10
Amerykanin, Chińczyk, Rosjanin, Turek i Polak mówią o świecie po pandemii   Koraszewski   2020-04-09
Wykluczenie Tajwanu z WHO jest politycznym i medialnym skandalem   Jacoby   2020-04-08
Członkowie Kongresu wprowadzeni w błąd i skłonieni do podpisania rasistowskiego listu przeciwko Izraelowi   Flatow   2020-04-08
Chronienie się przed koronawirusem a izraelska godzina policyjna   Fitzgerald   2020-04-04
Pułapka białego przywileju i odrzucenie kultu wiktymologii   Hill   2020-03-31
Ukoronowanie efektu motyla   Collins   2020-03-30
Pokątna hodowla staruszków   Koraszewski   2020-03-28
Antyizraelskie NGO wykorzystują COVID-19, żeby szerzyć nienawiść   Wertman   2020-03-27
Antysemicka propaganda Hamasu nauczana w naszych szkołach   Collier   2020-03-26
Demokratyczny wirus i autorytarne metody przeciwdziałania zarazie   Koraszewski   2020-03-24
Dwa rodzaje antysemityzmu stały się częścią prezydenckiej kampanii   Tobin   2020-03-22
Syria ma duże więcej palestyńskich kobiet w więzieniach niż Izrael. I tortutują je na śmierć     2020-03-20
Jesień Oświecenia   Koraszewski   2020-03-19
Breaking the Silence! Dlaczego kłamiecie?   Oz   2020-03-18
Jestem sceptyczny wobec paniki klimatycznej, ale poważnie traktuję obawy w sprawie koronawirusa   Jacoby   2020-03-17
Izrael pomaga Palestyńczykom w powstrzymaniu koronawirusa; Arabowie zdradzają ich   Toameh   2020-03-17
Wyzwania, wyznania i środki zapobiegawcze   Koraszewski   2020-03-14
Kto atakuje palestyńskich chrześcijan?   Tawil   2020-03-13
Brexit jako stymulacja dla brytyjskiej bionauki   Ridley   2020-03-11
Czarna rozpacz egipskiego dysydenta   Koraszewski   2020-03-09
Kto uniemożliwia Palestyńczykom głosowanie?   Toameh   2020-03-09
Co Boris Johnson powinien wiedzieć o innowacjach   Ridley   2020-03-04
UNESCO, Izrael i kultura jako broń   Shindman   2020-03-01
Mieszkańcy greckich wysp chcą odzyskać swoje życie   Bekdil   2020-02-29
Zaraza, bóg i polityka prewencyjna   Koraszewski   2020-02-28
Zapomnij o „pokoju”. Zacznij optymalizować status quo. To przecież już wybrali Izrael i Autonomia Palestyńska     2020-02-26
Olbrzymi błąd MFW w ocenie subsydiów energetycznych   Lomborg   2020-02-22
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2020-02-19
Palestyńskie wybory: Jak Abbas i Europa próbują obwinić Izrael   Toameh   2020-02-18
Thatcher ostrzegała nas, żeby powoli budować europejską integrację. Niestety, nie chcieliśmy słuchać.   Wennström   2020-02-17
From Brussels with love   Koraszewski   2020-02-16
Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi głowami   Meotti   2020-02-14
Wielka Brytania, jeśli chce lepiej się rozwijać, musi ponownie odkryć niepowodzenie   Ridley   2020-02-08
”Zbrodnia” Arabów śpiewających dla Arabów w Izraelu   Toameh   2020-02-08
Martin Luther King i Edward Said: Palestyńskich intelektualistów nie interesują prawa człowieka     2020-02-07
Trochę optymizmu na odmianę   Rosenthal   2020-02-06
Z sennika ateisty: anioły   Kruk   2020-02-05
Francja, "pączkująca republika islamska"   Meotti   2020-02-03
„Umowa stulecia”, czy „policzek stulecia”?   Koraszewski   2020-02-01
Plan pokojowy Trumpa wykazuje więcej troski o polepszenie życia Palestyńczyków niż jakikolwiek poprzedni plan „ekspertów”     2020-01-30
Homo sapiens i jego późniejsze nakładki   Koraszewski   2020-01-29
Wielka Brytania powinna poprzeć plan pokojowy Trumpa   Kemp   2020-01-29
Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpieczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk