Prawda

Niedziela, 27 wrzesnia 2020 - 20:57

« Poprzedni Następny »


BBC przedstawia Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi palestyńskie dzieci


Simon Plosker 2019-08-29


Palestyńskie dzieci są nieustannie wykorzystywane i nadużywane w służbie sprawy palestyńskiej zarówno przy wykonywaniu działań terrorystycznych, jak szerzej, dla celów propagandowych.


BBC pokazała 11 minutowy film zatytułowany “Diaries of childhood in Israeli military detention” [Pamiętniki dzieci uwięzionych przez izraelską armię]. Można pomyśleć, że palestyńskie dzieci spędzają swoje całe dzieciństwo pod kluczem. BBC jednak nigdy nie wahała się przed produkowaniem antyizraelskiej propagandy na rzecz Palestyńczyków.


Przedstawiają nam trójkę młodych Palestyńczyków, z których jedna dziewczyna ma znajomą twarz – to Ahed Tamimi.


Ahed Tamimi: pokazowe dziecko z palestyńskich plakatów


Choć BBC pokazuje materiał filmowy z rzucania się Tamimi na żołnierza IDF, za co spędziła osiem miesięcy w izraelskim więzieniu, nie podaje prawdziwego tła tej symbolicznej dla terroru palestyńskiej dziewczyny. Prawdziwą bowiem tragedią nie jest doświadczenie dorastającej Tamimi z izraelskim systemem sądów wojskowych (co BBC nazywa „dzieciństwem”).

 

Ahed Tamimi spędziła całe dzieciństwo w środowisku przesiąkniętym palestyńskim terroryzmem: w jej rodzinie terror od dawna odgrywał czynną i wybitna rolę. Na przykład, ciotka Ahed pomogła zaplanować koszmarne wysadzenie w powietrze pizzerii Sbarros, a jej matka zamieszczała  w mediach społecznościowych anatomicznie dokładne lekcje pokazowe, jak najbardziej skutecznie dźgać nożami Izraelczyków.


Jak na ironię, to ten właśnie terroryzm jest powodem, dla którego Izrael ma środki bezpieczeństwa.


Od dzieciństwa Ahed dowiadywała się od swojej rodziny, że cały Izrael jest okupowaną ziemią palestyńską, włącznie z Tel Awiwem, i że musi walczyć, by odzyskać całość. Doprawdy, nie jest to droga do pokoju. Rodzina Ahed narażała ją na niebezpieczeństwo od wczesnego dzieciństwa, raz za razem, na benefis kamer filmowych.

 

Jej wystąpienie w BBC jest tylko najnowszym wydarzeniem w jej wieloletnim turnee propagandowym,  wykorzystując jej status idola.


Tu jednak jest prawdziwa Ahed Tamimi, jakiej nie zobaczycie w BBC:


WIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4QEvPWWOMYs


Dopiero pod koniec filmu mówią:

Izraelska armia powiedziała BBC, że Ahed Tamimi zaakceptowała ugodę w sprawie szeregu oskarżeń.

Nie podano, co to były za oskarżenia: sfilmowana napaść na żołnierza, podżeganie i dwa poprzednie wypadki przeszkadzania żołnierzom IDF. Dla BBC jednak było to zaledwie „uderzenie, które dostało się na światowe czołówki”, co kosztowało Tamimi osiem miesięcy w więzieniu.  


Ofiara wojskowego sądu


Tamimi nie jest jednak jedyną palestyńską ”idolką” pojawiającą się w BBC. Malak Al-Ghalith jest wychwalana w palestyńskiej społeczności jako najmłodsza Palestynka, która spędziła pewien czas w izraelskim więzieniu w wieku 14 lat. Choć BBC przyznaje, że została aresztowana za zamach nożowniczy na izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym, na tym kończy się opis tła i kontekstu.


Al-Ghalith jest traktowana jak ofiara izraelskiego systemu sadów wojskowych, bez żadnych dalszych pytań o wydarzenia, które doprowadziły do jej aresztowania ani też o podżeganie w społeczeństwie palestyńskim, które zachęca dzieci zaledwie 14-letnie do dokonywania zamachów terrorystycznych.   


Co mówi to o BBC, które wydaje się wybielać terroryzm?  


BBC umyślnie mąci sytuację prawną


Zamiast tego Izrael siedzi na ławie oskarżonych jako

jedyny kraj na świecie, w którym dzieci są sądzone w systemie sądów wojskowych. Izraelskie prawo wojskowe stosuje się do palestyńskich dzieci na Zachodnim Brzegu, ponieważ jest on pod wojskową okupacją.  

Podczas gdy BBC z satysfakcją podkreśla, że jest tam ”wojskowa okupacja”, nie wyjaśnia widzom, że zgodnie z prawem międzynarodowym Izrael jest zobowiązany do działania w ramach wojskowego systemu sądowniczego. Alternatywą jest zastosowanie izraelskiego prawa cywilnego do terytoriów spornych – czyli w praktyce, aneksja. Można spokojnie założyć, że BBC nie popierałoby tego i stąd potrzeba hipokryzji, kiedy krytykuje Izrael za wypełnianie zobowiązań.   

 

Po drugie, Izrael ma specjalny sąd wojskowy dla młodocianych i jest jedynym krajem na świecie, który ma taki sąd, właśnie po to, by rozróżniać między dorosłymi i dziećmi, co doprawdy jest czymś pozytywnym.


Pod koniec filmu pada stwierdzenie:

Izrael obecnie odmawia palestyńskim dzieciom zatrzymanym na Zachodnim Brzegu prawnej ochrony, jaką daje izraelskim dzieciom. Niemniej uzgodnione prawo międzynarodowe wyraźnie stanowi, że te same prawa powinny przysługiwać każdej osobie w procesie prawnym. Szczególnie tym, którzy mają mniej niż 18 lat.

Raz jeszcze BBC próbuje zamącić wody. W rzeczywistości, mimo faktu, że izraelskie dzieci i palestyńskie dzieci podlegają różnym procedurom sądowniczym z przyczyn wyjaśnionych powyżej, izraelski sąd wojskowy dla młodocianych nadal stosuje większość specjalnych reguł dotyczących nieletnich, tak jak to jest ustalone w cywilnym prawie izraelskim.


Jak orzekł wojskowy sąd apelacyjny:

 

Chociaż postanowienia Poprawki Nr 14 do [izraelskiego] Prawa Młodocianych nie stosują się na Obszarze, niemożliwe jest ignorowanie zasad leżących u podstaw ochrony praw nieletnich, także jeśli nieletni jest podejrzany o popełnienie przestępstw, i główna waga musi być przyznana nadrzędnej zasadzie najlepszego interesu nieletniego, jak to jest wyrażone w proponowanym prawie. W ostatecznym rachunku, nieletni jest nieletnim, niezależnie od tego, czy żyje w miejscu, gdzie prawo izraelskie stosuje się w całości, czy w innym miejscu, gdzie – chociaż izraelskie prawo nie stosuje się w całości, jest poddane znaczącym wpływom izraelskiego systemu prawnego.

Wywiad ze związaną z terrorem organizacją


BBC przeprowadza wywiad z dyrektorem Addameer, którą opisuje jako ”organizację, która działa na rzecz palestyńskich więźniów na Zachodnim Brzegu”.  


Jak udokumentowała NGO Monitor, o czym nie wspomniała BBC, Addameer jest „oddziałem” Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP). LFWP jest organizacją terrorystyczną uznaną za taką przez USAUEKanadę  i Izrael. NGO Monitor podaje liczne związki Addameer z LSWP, jak również rolę tej organizacji w kampanii bojkotu, dywestycji i sankcji (BDS).Addameer wysuwała liczne oskarżenia wobec izraelskich sądów wojskowych w innych sprawach, które zostały zbadane i obalone tutaj.

 

I to jest organizacja, jaką BBC uważa za właściwą, by do niej zwrócić się o wywiad?


Administracyjne internowanie


BBC mówi:

Najbardziej kontrowersyjny rodzaj zamknięcia znany jest jako administracyjne internowanie. Pozwala to izraelskiej armii trzymać ludzi bez aktu oskarżenia i bez procesu na podstawie tajnych dowodów, których nie pokazuje się internowanemu ani ich prawnikom.

Choć może to brzmieć ekstremalnie, Izrael nie jest jedynym krajem, który stosuje administracyjne internowanie dla imigrantów i z powodów bezpieczeństwa. Taki system mają też USA, Wielka Brytania, Australia, Irlandia i Japonia.


Od nakazu administracyjnego internowania można się odwołać do izraelskiego wojskowego sądu okręgowego, lub – przy odmowie – do Sądu Najwyższego. Nakaz ważny jest najwyżej na sześć miesięcy, ale może zostać odnowiony przez odpowiednie władze.

 

BBC przedstawia nam Husama Abu Chalifę, który podobno był trzymany w trybie administracyjnego internowania przez 14 miesięcy. Pod koniec dotyczącego go fragmentu filmu BBC podaje, że IDF powiedziała im:

Husam był internowany na podstawie informacji, „która pokazywała jego zamiar przeprowadzenia zamachu terrorystycznego i jego poparcie” dla grupy Państwo Islamskie.  

Może miał 16 lat, ale dla władz izraelskich Abu Chalifa wyraźnie stanowił zagrożenie bezpieczeństwa.


“Izolacja” i “przesłuchanie”?


Husam Abu Chalifa twierdzi, że wsadzono go do izolatki z naruszeniem międzynarodowego prawa dotyczącego nieletnich.


Oskarżenie o umieszczanie palestyńskich nieletnich  w izolatkach wydaje się wynikać z tego, że Izrael spełnia międzynarodowe standardy, jak również prawo izraelskie, nie umieszczania nieletnich i dorosłych przestępców we wspólnych celach. Kiedy Izrael oddziela nieletnich od dorosłych aresztowanych, staje się to pretekstem do twierdzenia o wzroście izolowania, jak napisał były prokurator IDF, Maurice Hirsch, w „Washington Examiner” (on także pojawia się w wideo BBC).

 

Podobnie, w sprawie Ahed Tamimi, reporter BBC pyta: “Byłaś przesłuchiwana przez 16 dni?” W kontekście filmu BBC nie byłoby niczym dziwnym, gdyby widzowie wyobrażali sobie ”przesłuchanie” jako coś podobnego do sesji tortur. Ta subtelna zmiana słownictwa wzmacnia antyizraelską wymowę programu. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawa Tamimi dostała się na międzynarodowe czołówki i że prowadzono śledztwo, jest najbardziej prawdopodobne, że Tamimi była wypytywana wiele razy w ciągu 16 dni, nawet jeśli z jej perspektywy mogło to być bardzo nieprzyjemne.  


Rozszerzanie kręgu palestyńskich ofiar


BBC próbuje także rozszerzyć krąg palestyńskich ofiar, by objąć rodziny nieletnich, które trafiły do izraelskich więzień. Tym rodzinom może zabierać wiele czasu i wysiłku, by odwiedzać bliskich w więzieniu i krewni mogą być zmuszeni do przechodzenia przez izraelskie punkty kontrolne. BBC jednak nigdy nie rozważa, dlaczego w ogóle są tam punkty kontrolne. Tak samo, jak nie potrafią wyobrazić sobie, że nieletni Palestyńczycy mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, nie potrafią wyobrazić sobie, że punkty kontrolne są tam z jakiejkolwiek innej przyczyny niż po to, żeby stworzyć kłopoty niewinnym Palestyńczykom zajmującym się swoim codziennym życiem.  


Co jest “ostatecznością” dla BBC?

Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych jest prawnie wiążącym międzynarodowym porozumieniem, które stanowi, że dzieci powinny być aresztowane jako ostateczność. Izrael jest sygnatariuszem tej konwencji.

Co stanowi ostateczność dla BBC? Czy próba zamachu nożowniczego nie jest podstawą do aresztowania? Czy planowanie inspirowanego przez ISIS zamachu terrorystycznego nie wystarcza, by uzasadnić aresztowanie każdego, włącznie z nieletnim?

* * *

Prawa dzieci są niewątpliwie niesłychanie ważne. Gdyby BBC troszczyła się o prawa palestyńskich dzieci, skupiałaby się na problemie podżegania palestyńskich nieletnich do tworzenia konfrontacji z izraelskimi żołnierzami, dokonywania zamachów terrorystycznych lub propagowania skrajnego ekstremizmu.


Zamiast tego BBC w typowy dla siebie sposób próbuje przedstawić Izrael jako kraj, którego armia krzywdzi dzieci, podpierając się twierdzeniami profesjonalnej propagandzistki, związanej z terrorystami organizacji NGO i własnymi staraniami o zamącenie wód międzynarodowego prawa.

 

BBC Portrays Israel as a Military Abuser of Palestinian Children

Honest Reporting, 28 sierpnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Simon Plosker


Izraelski dziennikarz związany z Times of Israel i redaktor naczelny strony HonestReporting.


Od Redakcji „Listów z naszego sadu”

Nie można wykluczyć, że wybór formuły „informowania” przez BBC podyktowany jest prawem podaży i popytu. Bez wątpienia popyt na antyizraelskie doniesienia jest w Wielkiej Brytanii równie duży jak w Polsce. Wiele lat temu opublikowaliśmy film z małą jeszcze wówczas Ahed Tamimi, który zatytułowaliśmy: „Co izraelscy żołnierze robią palestyńskim dzieciom”. Film skusił prawie półtora miliona polskich internautów, ale wielu było oburzonych i pisało, że przecież oni jej nic nie robią.    

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Zagospodarowywanie nienawiści baszarteg 2019-08-29


Notatki

Znalezionych 1628 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Międzynarodowe prawo dla jednego narodu   Kontorovich   2020-09-27
Dla postmodernizmu tożsamość jest ważniejsza od rozumu   Rosenthal   2020-09-25
Nieprzyjemna wiadomość dla Thomasa Friedmana   Flatow   2020-09-25
Arabowie przyznają się do błędu   Koraszewski   2020-09-24
Więcej niż stracona okazja dla Palestyńczyków   Tobin   2020-09-23
Symbole (i symbolizm) ujawniają gorzką bliskowschodnią prawdę   Flatow   2020-09-22
Wojna Czerwono-Zielonego sojuszu przeciwko Izraelowi trwa   Glick   2020-09-21
Dlaczego John Kerry i inni nie mieli racji w sprawie pokoju i Izraela - analiza   Frantzman   2020-09-20
Obnażenie palestyńskich kłamstw    Blum   2020-09-19
Niewolnice w Al-Dżazira   Fernandez   2020-09-19
Arabowie: Izrael nie jest naszym wrogiem   Toameh   2020-09-18
Prośba o pokorę od Benjamina Franklina   Jacoby   2020-09-17
Ostry zakręt historii   Koraszewski   2020-09-16
Niewolnictwo: czy jest monopol na cierpienie?   Taheri   2020-09-15
Kulturowe wojny w szkołach w Kalifornii   Julius   2020-09-15
Przegląd wiadomości w drodze na zakupy   Koraszewski   2020-09-13
Pożegnanie lata, czyli prywatne drzewo życia   Ferus   2020-09-13
ZEA: Nie jesteśmy zdrajcami, palestyńscy przywódcy są skorumpowani   Toameh   2020-09-11
Nawet antysemickie media w Iraku mówią z zainteresowaniem o normalizacji     2020-09-10
Normalizacja może stworzyć prawdziwy „Nowy Bliski Wschód”   Rosenthal   2020-09-09
Milczenie ONZ i UE wobec “szokującego łamania praw człowieka” przez Iran   Rafizadeh   2020-09-08
Kiedy Palestyńczyk wreszcie się obudzi?!   Al-Dahiri   2020-09-08
Lot nad Arabią Saudyjską   Jacoby   2020-09-07
Kogo Żydzi powinni bać się najbardziej podczas „powstania”?   Tobin   2020-09-06
Wielki krok naprzód dla światowego pokoju – i ci, którzy wolą go ignorować   Kemp   2020-09-05
Harvard zaprasza głównego palestyńskiego negacjonistę    Lipman   2020-09-04
Obietnica i zagrożenia porozumienia pokojowego z Dżuba    Fernandez   2020-09-04
Arabski antysemityzm za europejskie pieniądze   Koraszewski   2020-09-03
Zgraja „proizraelskiej surowej miłości” a umowa z ZEA   Frantzman   2020-09-02
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy popierają porozumienie Izrael-ZEA?   Toameh   2020-09-01
Krótka historia europejskich obserwatorów w Gazie   Steinberg   2020-08-31
ONZ doprowadza mnie do szału   Collins   2020-08-30
Świat na śliskiej drodze   Taheri   2020-08-29
Co finansuje Europa?   Henig-Cohen   2020-08-29
Appeasement: Europejska choroba   Kemp   2020-08-27
Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek   Koraszewski   2020-08-27
Erdoğan potrzebuje nowych wrogów   Bekdil   2020-08-26
A co z 17 milionami niewolników w świecie islamskim?   Meotti   2020-08-22
Mulowie i Hezbollah – specjaliści w szmuglu narkotyków   Rafizadeh   2020-08-21
"Guardian" doszlusował do Iranu i Turcji w sprzeciwie wobec umowy pokojowej Izraela i ZEA   Levick   2020-08-19
Kiedy pamięć staje się więzieniem narodów   Taheri   2020-08-18
Czyje życie liczy się?   Maistrovoy   2020-08-17
Iran: najnowsza kolonia Chin?   Rafizadeh   2020-08-15
Jak zostałam anulowana   Chesler   2020-08-13
Gorsza strona naszej natury   Koraszewski   2020-08-12
Amerykanie nie ufają medium   Jacoby   2020-08-10
Urok domowej wirusologii   Koraszewski   2020-08-09
Dramat w Bejrucie ukazuje poziom zagrożenia Izraela   Frantzman   2020-08-08
Turcja na ścieżce wojennej   Bulut   2020-08-07
Między Zachodnią Papuą a Zachodnim Brzegiem   Collins   2020-08-06
Intersekcjonalność, czyli kto, co i z kim?   Amos   2020-08-05
Strach przed słowem zastępuje wolność słowa   Jacoby   2020-08-04
Izrael był Strefą Zero dla nowej “przebudzonej” religii   Friedman   2020-08-03
Brytyjski wykładowca wyrzucony z pracy za wyrażenie podziwu dla Żydów   Fitzgerald   2020-08-01
List, który były niewolnik, Frederick Douglass napisał do swojego pana w 10. rocznicę ucieczki   Douglas   2020-08-01
Dlaczego podpisałam list w „Harper’s Magazine”   Hakakian   2020-07-30
Zimna wojna europejskich NGO, by “minimalizować proizraelskie głosy”   Steinberg   2020-07-29
Kiedy napięcia rasowe wrą, czy o taranowaniu samochodami w Izraelu informuje się inaczej?   Ben-Zvi   2020-07-25
“Przebudzona” Ameryka jest rosyjską powieściąMetafizyczna przepaść między XIX-wieczną Rosją a XXI-wieczną Ameryką zmniejsza się   Savodnik   2020-07-24
Europa: ofiary gwałtu oskarżone o rasizm   Ibrahim   2020-07-22
Czymże jest nazwa? Pochodzenie Judei, Filistii, Palestyny i Izraela   Judd   2020-07-20
Francja opowiada się za popierającymi terror politycznymi żądaniami AP, włącznie z żądaniem uwolnienia masowych morderców   Hirsch   2020-07-19
UE mówi, że odrzuca jednostronne kroki na Obszarze C – finansując jednostronne kroki na Obszarze C     2020-07-18
Wojna kulturowa lewicy niszczy zwyczajnych ludzi wraz z potężnymi   Tobin   2020-07-18
ONZ adoptowała palestyńskie kłamstwa, mity i morderczy terror wobec Izraela    Hirsch   2020-07-17
Igraszki z hasłem „nie zabijaj”   Koraszewski   2020-07-14
Jazydzi: historia prześladowań   Bulut   2020-07-13
Andrew Sullivan o nowomowie   Coyne   2020-07-12
Kontrrewolucjoniści wszystkich krajów łączmy się   Koraszewski   2020-07-09
Mohammad Massad: Gorący apel o rozsądek  byłego terrorysty   Oz   2020-07-05
Chińskie urojenie Nasrallaha i innych   Fernandez   2020-07-04
Zatruty koktajl skarg i zażaleń   Taheri   2020-07-04
Kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam, myliłem się   Koraszewski   2020-07-03
Współczesne niewolnictwo i “przebudzona” hipokryzja   Bergman   2020-06-30
Erdoğan życzy: „Wielu dalszych szczęśliwych zdobyczy"   Bekdil   2020-06-29
Czarne Życie Się Liczy, a co z palestyńskim życiem?   Blum   2020-06-28
Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie   Hill   2020-06-26
Sowiecka mentalność Amerykanów. Zbiorowa demonizacja przenika naszą kulturę   Tabarovsky   2020-06-23
Normalizacja i prezenty z warunkami   Collins   2020-06-23
Niszczycielska siła rewolucyjnego romantyzmu   Koraszewski   2020-06-22
Karykatura sprawiedliwości w Międzynarodowym Trybunale Karnym?Prokuratorka Bensouda powinna zostać zdyskwalifikowana.   Calvo   2020-06-22
Zamach na dziedzictwo Martina Luther Kinga   Blum   2020-06-21
Jordania zaprzecza, że anektowała Zachodni Brzeg     2020-06-20
Mocarstwa igrają z ogniem w Libii   Taheri   2020-06-19
Gaza, jakiej nie chcą, byście zobaczyli   Tawil   2020-06-16
Hipokryci z UE anektują terytoria i ostro potępiają izraelską aneksję   Flatow   2020-06-14
Żaden artykuł nie zrekompensuje jego uprzedzonego i antyizraelskiego tytułu   Amos   2020-06-13
Przegląd porannych narracji   Koraszewski   2020-06-10
Rosną naciski, by zatrzymać fundusze UE do związanych z terrorem palestyńskich NGO     2020-06-07
Dzień nadziei i odwagi   Jacoby   2020-06-04
Nieprzyzwoici policjanci, nieprzyzwoici buntownicy   Jacoby   2020-06-03
Sztuczne oburzenie o ”aneksję”   Rosenthal   2020-06-01
Wahający się biurokraci powstrzymują następną falę innowacji   Ridley   2020-05-29
Porwanie zachodniej wolności   Nirenstein   2020-05-25
Stan wojenny w cyberprzestrzeni   Koraszewski   2020-05-22
Międzynarodowy sąd kapturowy ma zbadać zbrodnie wojenne Izraela   Franklin   2020-05-21
Apartheid i koronawirus na Bliskim Wschodzie   Toameh   2020-05-19
Jedni osuszali moczary, inni propagują nienawiść   Koraszewski   2020-05-16
Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż gloryfikuje matkę rodu terrorystycznej rodziny?     2020-05-13
Wielu umrze z głodu, a nie z powodu wirusa     2020-05-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk