Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 11:01

« Poprzedni Następny »


Nowa, lepsza definicja antysemityzmu


Elder of Ziyon 2021-04-03


Jak się wydaje, ostatnio wszyscy chcą definiować antysemityzm.

 

Przez lata, od kiedy International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) stworzył Roboczą Definicję Antysemityzmu, która precyzyjnie włączyła przykłady antysemityzmu objawiającego się jako nienawiść do Izraela, antysyjoniści ją atakowali. Ostatnio jednak to towarzystwo próbowało przedstawić własną definicję  - Jerozolimską Deklarację o Antysemityzmie (JDA).


Tymczasem inna grupa - Nexus Task Force – próbowała zastąpić definicję IHRA bardziej rozwodnioną wersją, która, podobnie jak JDA, skupia się w niemal równym stopniu na tym, co antysemityzmem nie jest (krytyka Izraela) zamiast na tym, czym jest.

 

Te trzy definicje mają składnik podstawowy, niemniej nie są one pełne i stąd potrzeba każdej z nich na dodanie wyjaśnień i przykładów.

 

IHRA:

Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.

To nie jest pełne. Nie jest oczywiste, że obejmuje to ataki na Izrael jako żydowskie państwo – bowiem byłoby naciąganiem powiedzenie, że Izrael jest instytucją lub obiektem religijnym. Przykłady IHRA są znakomite, ale definicja sama w sobie ich nie obejmuje.

 

JDA:

Antysemityzm jest dyskryminacją, uprzedzeniami, wrogością i przemocą wobec Żydów jako Żydów (lub żydowskich instytucji jako żydowskich).

To jest gorsze. Nie obejmuje ataków na judaizm. Choć wyliczenie „dyskryminacji, uprzedzeń, wrogości i przemocy” jest lepsze od „nienawiści” w definicji IHRA.


Nexus Task Force:

Antysemityzm to antyżydowskie przekonania, działania lub warunki systemowe. Obejmuje negatywne przekonania i uczucia wobec Żydów, wrogie zachowania skierowane przeciwko Żydom (ponieważ są Żydami) i warunki, które dyskryminują Żydów i znacząco hamują ich możliwość uczestniczenia jako równi w życiu politycznym, religijnym, kulturalnym, ekonomicznym lub społecznym.


Jako ucieleśnienie kolektywnej żydowskiej organizacji i działania Izrael może być celem antysemityzmu i antysemickiego zachowania. Tak więc, jest ważne dla Żydów i ich sojuszników zrozumienie, co jest, a co nie jest antysemityzmem w stosunku do Izraela.

To jest długawe, a także traktuje nienawiść do Izraela jako specjalny przypadek antysemityzmu i jest tu podstawowym przykładem.

 

Postanowiłem wkroczyć do tego boju.

 

Chciałem stworzyć definicję, która może ostać się sama, bez przykładów, i która byłaby wystarczająco krótka, by zmieścić się w tweecie, definicję, która obejmuje wszystkie rodzaje antysemityzmu i wyklucza to, co antysemityzmem nie jest, która nie traktuje nienawiści do Izraela jako specjalnego przypadku antysemityzmu z innymi regułami niż inne rodzaje.

 

Tutaj jest moja propozycja. (Podział tekstu jest świadomy, by było łatwiej go czytać i zrozumieć.)

Antysemityzm to

wrogość wobec

oczernianie lub 

dyskryminacja 

Żydów

jako indywidualnych Żydów

jako narodu

jako religii

jako grupy etnicznej lub 

jako kraju (tj. Izraela.)

Jedni Żydzi identyfikują się jako część żydowskiej religii, inni są ateistami, ale identyfikują się z narodem żydowskim, jeszcze inni z grupą etniczną, a kolejni określają się jako syjoniści – część narodu żydowskiego. Wszystko to są pełnoprawne aspekty żydowskości i atakowanie każdego z nich jest antysemickie, niezależnie od tego, jak identyfikują się poszczególni Żydzi.   

 

Judaizm jest wieloaspektowy i niesprawiedliwy atak na którykolwiek z tych aspektów jest antysemityzmem, niezależnie od tego, co odczuwa jednostka. 

 

Atakowanie Żydów jako grupy religijnej jest wyraźnie antysemickie także dla Żydów, którzy nie wyznają tej religii. Podobnie, atakowanie żydowskiego państwa jest tak samo antysemickie, jak atakowanie Żydów jako narodu. Po co rozróżniać między różnymi aspektami żydowskości? Całkowicie świecki Izraelczyk, który identyfikuje się jako Żyd tylko poprzez swój syjonizm, jest w równym stopniu Żydem – i w równym stopniu celem  antysemickich ataków – co ateistyczny Żyd w Ameryce, którego związki z Żydami ograniczają się do wędzonego łososia i bajgli. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. 

 

Ludzie, którzy odrzucają Izrael jako państwo żydowskie, nie mają większego prawa do wykluczenia Izraela jako wyrazu żydowskości i do kierowania na niego antyżydowskiej nienawiści, niż ludzie, którzy odrzucają judaizm jako religię do wykluczenia religijnych Żydów z definicji tego, co obejmuje żydowskość. Mniej więcej połowa wszystkich Żydów żyje obecnie w Izraelu, a olbrzymia większość pozostałych popiera żydowski ruch narodowy, a więc odrzucenie syjonizmu przez nieliczną mniejszość nie ma znaczenia dla faktu, że Izrael jest dzisiaj w równym stopniu składnikiem żydowskości, co dochowywanie szabatu lub mówienie w jidysz.

 

Słowo "oczernianie" jest ważne. Oczernianie znaczy niesłuszna krytyka. Wyłącza uprawnioną krytykę - nie tylko Izraela, ale judaizmu jako religii lub Żydów jako ludzi. Izrael nie jest specjalnym przypadkiem - jest konkretnym przejawem żydowskości dzisiaj i nie powinien być traktowany ani lepiej, ani gorzej niż jakikolwiek inny przejaw żydowskości. Żadne dalsze zastrzeżenia ani przykłady nie są potrzebne.

 

Wrogość wobec Izraela jako państwa nie jest bardziej uprawniona niż wrogość wobec Żydów jako narodu lub wrogość wobec indywidualnych Żydów. Wrogość wobec Izraela nie dotyczy uprawnionych zażaleń – jakimi byłby gniew na decydentów lub przywódców, ale nie na całe państwo.  

 

Dyskryminacja Izraela nie różni się od dyskryminacji Żydów jako grupy etnicznej lub jako narodu. Powiedzenie, że Izrael nie może być w pewnych komisjach ONZ lub że nie można go uważać za część Azji na forach międzynarodowych, lub że jest jedynym krajem, którego rzekome zbrodnie czynią z niego i jego ludności przedmiot bojkotu, lub że w jakiś sposób żydowskie uczucia narodowe są szkodliwe, podczas gdy uczucia narodowe każdej innej grupy etnicznej są akceptowane – wszystko to jest dyskryminacją i ksenofobią. Kiedy widzi się to w ten sposób, jest oczywiste, że wszystko to są antysemickie ataki na państwo żydowskie, ponieważ jest żydowskie.  

 

Może nie spędziłem miesięcy z dziesiątkami ekspertów, żeby stworzyć tę definicję, ale sądzę (skromnie), że ma wielkie przewagi nad pozostałymi. 

 

Chętnie przyjmę każdą konstruktywną krytykę.

 

A new, better definition of antisemitism

Elder of Ziyon, 31 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Elder of Ziyon
Amerykański bloger, którego blog pod tym tytułem jest znakomitym źródłem pozwalającym na śledzenie antysemityzmu w zachodnich mediach i w polityce.    


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 297 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk