Prawda

Środa, 20 października 2021 - 09:06

« Poprzedni Następny »


Nowa, lepsza definicja antysemityzmu


Elder of Ziyon 2021-04-03


Jak się wydaje, ostatnio wszyscy chcą definiować antysemityzm.

 

Przez lata, od kiedy International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) stworzył Roboczą Definicję Antysemityzmu, która precyzyjnie włączyła przykłady antysemityzmu objawiającego się jako nienawiść do Izraela, antysyjoniści ją atakowali. Ostatnio jednak to towarzystwo próbowało przedstawić własną definicję  - Jerozolimską Deklarację o Antysemityzmie (JDA).


Tymczasem inna grupa - Nexus Task Force – próbowała zastąpić definicję IHRA bardziej rozwodnioną wersją, która, podobnie jak JDA, skupia się w niemal równym stopniu na tym, co antysemityzmem nie jest (krytyka Izraela) zamiast na tym, czym jest.

 

Te trzy definicje mają składnik podstawowy, niemniej nie są one pełne i stąd potrzeba każdej z nich na dodanie wyjaśnień i przykładów.

 

IHRA:

Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.

To nie jest pełne. Nie jest oczywiste, że obejmuje to ataki na Izrael jako żydowskie państwo – bowiem byłoby naciąganiem powiedzenie, że Izrael jest instytucją lub obiektem religijnym. Przykłady IHRA są znakomite, ale definicja sama w sobie ich nie obejmuje.

 

JDA:

Antysemityzm jest dyskryminacją, uprzedzeniami, wrogością i przemocą wobec Żydów jako Żydów (lub żydowskich instytucji jako żydowskich).

To jest gorsze. Nie obejmuje ataków na judaizm. Choć wyliczenie „dyskryminacji, uprzedzeń, wrogości i przemocy” jest lepsze od „nienawiści” w definicji IHRA.


Nexus Task Force:

Antysemityzm to antyżydowskie przekonania, działania lub warunki systemowe. Obejmuje negatywne przekonania i uczucia wobec Żydów, wrogie zachowania skierowane przeciwko Żydom (ponieważ są Żydami) i warunki, które dyskryminują Żydów i znacząco hamują ich możliwość uczestniczenia jako równi w życiu politycznym, religijnym, kulturalnym, ekonomicznym lub społecznym.


Jako ucieleśnienie kolektywnej żydowskiej organizacji i działania Izrael może być celem antysemityzmu i antysemickiego zachowania. Tak więc, jest ważne dla Żydów i ich sojuszników zrozumienie, co jest, a co nie jest antysemityzmem w stosunku do Izraela.

To jest długawe, a także traktuje nienawiść do Izraela jako specjalny przypadek antysemityzmu i jest tu podstawowym przykładem.

 

Postanowiłem wkroczyć do tego boju.

 

Chciałem stworzyć definicję, która może ostać się sama, bez przykładów, i która byłaby wystarczająco krótka, by zmieścić się w tweecie, definicję, która obejmuje wszystkie rodzaje antysemityzmu i wyklucza to, co antysemityzmem nie jest, która nie traktuje nienawiści do Izraela jako specjalnego przypadku antysemityzmu z innymi regułami niż inne rodzaje.

 

Tutaj jest moja propozycja. (Podział tekstu jest świadomy, by było łatwiej go czytać i zrozumieć.)

Antysemityzm to

wrogość wobec

oczernianie lub 

dyskryminacja 

Żydów

jako indywidualnych Żydów

jako narodu

jako religii

jako grupy etnicznej lub 

jako kraju (tj. Izraela.)

Jedni Żydzi identyfikują się jako część żydowskiej religii, inni są ateistami, ale identyfikują się z narodem żydowskim, jeszcze inni z grupą etniczną, a kolejni określają się jako syjoniści – część narodu żydowskiego. Wszystko to są pełnoprawne aspekty żydowskości i atakowanie każdego z nich jest antysemickie, niezależnie od tego, jak identyfikują się poszczególni Żydzi.   

 

Judaizm jest wieloaspektowy i niesprawiedliwy atak na którykolwiek z tych aspektów jest antysemityzmem, niezależnie od tego, co odczuwa jednostka. 

 

Atakowanie Żydów jako grupy religijnej jest wyraźnie antysemickie także dla Żydów, którzy nie wyznają tej religii. Podobnie, atakowanie żydowskiego państwa jest tak samo antysemickie, jak atakowanie Żydów jako narodu. Po co rozróżniać między różnymi aspektami żydowskości? Całkowicie świecki Izraelczyk, który identyfikuje się jako Żyd tylko poprzez swój syjonizm, jest w równym stopniu Żydem – i w równym stopniu celem  antysemickich ataków – co ateistyczny Żyd w Ameryce, którego związki z Żydami ograniczają się do wędzonego łososia i bajgli. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. 

 

Ludzie, którzy odrzucają Izrael jako państwo żydowskie, nie mają większego prawa do wykluczenia Izraela jako wyrazu żydowskości i do kierowania na niego antyżydowskiej nienawiści, niż ludzie, którzy odrzucają judaizm jako religię do wykluczenia religijnych Żydów z definicji tego, co obejmuje żydowskość. Mniej więcej połowa wszystkich Żydów żyje obecnie w Izraelu, a olbrzymia większość pozostałych popiera żydowski ruch narodowy, a więc odrzucenie syjonizmu przez nieliczną mniejszość nie ma znaczenia dla faktu, że Izrael jest dzisiaj w równym stopniu składnikiem żydowskości, co dochowywanie szabatu lub mówienie w jidysz.

 

Słowo "oczernianie" jest ważne. Oczernianie znaczy niesłuszna krytyka. Wyłącza uprawnioną krytykę - nie tylko Izraela, ale judaizmu jako religii lub Żydów jako ludzi. Izrael nie jest specjalnym przypadkiem - jest konkretnym przejawem żydowskości dzisiaj i nie powinien być traktowany ani lepiej, ani gorzej niż jakikolwiek inny przejaw żydowskości. Żadne dalsze zastrzeżenia ani przykłady nie są potrzebne.

 

Wrogość wobec Izraela jako państwa nie jest bardziej uprawniona niż wrogość wobec Żydów jako narodu lub wrogość wobec indywidualnych Żydów. Wrogość wobec Izraela nie dotyczy uprawnionych zażaleń – jakimi byłby gniew na decydentów lub przywódców, ale nie na całe państwo.  

 

Dyskryminacja Izraela nie różni się od dyskryminacji Żydów jako grupy etnicznej lub jako narodu. Powiedzenie, że Izrael nie może być w pewnych komisjach ONZ lub że nie można go uważać za część Azji na forach międzynarodowych, lub że jest jedynym krajem, którego rzekome zbrodnie czynią z niego i jego ludności przedmiot bojkotu, lub że w jakiś sposób żydowskie uczucia narodowe są szkodliwe, podczas gdy uczucia narodowe każdej innej grupy etnicznej są akceptowane – wszystko to jest dyskryminacją i ksenofobią. Kiedy widzi się to w ten sposób, jest oczywiste, że wszystko to są antysemickie ataki na państwo żydowskie, ponieważ jest żydowskie.  

 

Może nie spędziłem miesięcy z dziesiątkami ekspertów, żeby stworzyć tę definicję, ale sądzę (skromnie), że ma wielkie przewagi nad pozostałymi. 

 

Chętnie przyjmę każdą konstruktywną krytykę.

 

A new, better definition of antisemitism

Elder of Ziyon, 31 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Elder of Ziyon
Amerykański bloger, którego blog pod tym tytułem jest znakomitym źródłem pozwalającym na śledzenie antysemityzmu w zachodnich mediach i w polityce.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 220 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk