Prawda

Wtorek, 29 wrzesnia 2020 - 22:34

« Poprzedni Następny »


Do kogo należy ta ziemia?


Vic Rosenthal 2020-08-09

Dzielnica Żydowska we wschodniej Jerozolimie po jej zajęciu przez Legion Arabski w 1948 roku. Zdjęcie: wikipedia.
Dzielnica Żydowska we wschodniej Jerozolimie po jej zajęciu przez Legion Arabski w 1948 roku. Zdjęcie: wikipedia.

To się nigdy nie kończy: Europejczycy narzekają, że Izrael buduje, lub częściej, że coś Izraelczycy zamierzają budować. Taka działalność, twierdzą, jest nielegalna, bo według nich nic na wschód od linii zawieszenia broni z 1949 roku nie należy do Izraela.

 

Ale do kogo należy? Punktem wyjścia jest pytanie, które bloger Elder of Ziyon, zadał niedawno w tweecie: “jaki kraj sprawował legalną suwerenność w Judei i Samarii w dzień przed rozpoczęciem wojny 1967 roku?”


Jordania nielegalnie zajęła to terytorium w 1948 roku, kiedy była jedną z pięciu armii, które dokonały inwazji na obszar byłego Mandatu Brytyjskiego w celu przeszkodzenia Żydom w stworzeniu tam suwerennego państwa (a także, żeby spróbować zabić i wygnać Żydów z tej ziemi). W 1950 roku (znowu nielegalnie) Jordania anektowała ten obszar i nazwała go “Zachodnim Brzegiem”.  


Ta agresja w oczywisty sposób łamała Kartę ONZ i przez 19 lat, kiedy Jordania okupowała to terytorium, tylko dwa kraje (Wielka Brytania i Pakistan) uznały jej rzekome prawo własności. Nawiasem mówiąc, Jordańczycy popełnili wiele zbrodni wojennych podczas swojego podboju i okupacji, zaczynając od pełnej przemocy czystki etnicznej żydowskich mieszkańców i włączając umyślne zniszczenie synagog oraz odmowę Żydom i chrześcijanom na odwiedzanie ich miejsc świętych w Jerozolimie – na co Jordania zgodziła się w umowie o zawieszeniu broni.


Z wielu powodów roszczenia Izraela w 1967 roku były znacznie silniejsze niż roszczenia Jordanii. Jednym  z nich jest to, że beneficjentem Mandatu jest naród żydowski; Mandat mówi o “żydowskim domu”, nie zaś o arabskim. Jest także rozsądne rozumienie „domu” jako państwa, chociaż prawdopodobnie Brytyjczycy wyobrażali sobie bardziej protektorat w ramach swojego imperium. A arabskie państwo (Jordania) już zostało stworzone z części Mandatu.


Innym argumentem jest doktryna uti possidetis juris, według której nowe suwerenne państwa powstające w wyniku dekolonizacji, otrzymują te same granice jak byłe kolonie (artykuł wyjaśniający zastosowanie tego do Izraela jest tutaj). Doktryna miała na celu zapobieżenie tworzenia się “ziemi niczyjej”, która mogła stać się źródłem konfliktu – jak istotnie stało się to terytorium!

 

Nie wspomniałem rezolucji ONZ o podziale z 1947 roku z ważnego powodu: jest nieistotna w prawie międzynarodowym. Jako rezolucja Zgromadzenia Narodowego była to tylko rekomendacja; a ponieważ Arabowie natychmiast ją odrzucili, nigdy nie została wprowadzona w życie. Istotnie wyrażała wolę większości członków ONZ z owego czasu do utworzenia żydowskiego (i arabskiego) państwa między Jordanem a Morzem Śródziemnym, ale nie miała wiążącej siły.  


Wreszcie, jest argument na rzecz praw najstarszego, istniejącego, rdzennego narodu.

 

Osmanie panowali nad tą ziemią przez 400 lat. Przedtem była tam seria obcych władców, wstecz aż do ostatniej żydowskiej wspólnoty w Judei, państwa Machabeuszy, które trwało przez około 80 lat w ostatnim wieku przed naszą erą. Przedtem były okresy greckiego i babilońskiego panowania po zniszczeniu biblijnych królestw Judei i Izraela. Proszę zauważyć, że jedynymi tubylczymi władzami w ziemi Izraela od wówczas do czasów nowoczesnych były władze żydowskie. Cała reszta była narzucona przez podboje, włącznie z podbojem arabskim w VII wieku, który przyniósł islam do regionu.

 

Chociaż część Żydów pozostała w ojczyźnie, wielu rozproszyło się po świecie, szczególnie po tym, jak Rzymianie zmiażdżyli żydowską rebelię Bar Kochby w 135 roku n.e. W diasporze ci Żydzi zachowali związek z ojczyzną, który jest zasadniczą częścią judaizmu.  


Społeczność międzynarodowa rozumiała i uznała tę historię w Rezolucji San Remo w 1920 roku, która ustanowiła Mandat Palestyński, przyjęty w powiernictwo przez Wielką Brytanię, by przygotować “narodowy dom dla narodu żydowskiego”. Obowiązek honorowania Mandatu tak, jak ustanowiła go Liga Narodów, został przeniesiony do ONZ przez Artykuł 80 jej Karty.  


A co z Palestyńczykami? Nie ma i nigdy nie było arabskiego państwa o nazwie “Palestyna”. Przed rokiem 1967 niewielu palestyńskich Arabów uważało się za część “ludu palestyńskiego”, ale za członków konkretnego klanu, za arabskich nacjonalistów, część czuła się członkami “narodu arabskiego” lub członkami muzułmańskiej ummah. Jednak od 1967 roku twierdzą, że są odrębnym narodem i rdzennymi mieszkańcami tej ziemi; i na tej podstawie wysuwają roszczenia do suwerenności.

 

Ponieważ to roszczenie stoi w opozycji do roszczeń narodu żydowskiego, jest popularne wśród innych muzułmanów i Europejczyków, którzy woleliby, by jak w pamiętnych słowach André Schwarz-Barta, żydowscy Luftmenschen zamienili się w Luft. Faktem jest jednak, że większość rodzin, które nazywają siebie “palestyńskimi”, ma krótką historię na tej ziemi. Bardzo niewielu z nich może być potomkami Żydów i innych, którzy żyli tutaj w biblijnych czasach, a niektórzy mogą mieć korzenie idące wstecz do arabskiego podboju. Niemal wszyscy pozostali nie przybyli tutaj wcześniej niż w roku 1830, czasie podboju tego regionu przez Muhammada Alego. Bardzo wielu przybyło po tym, jak napływ syjonistów i obecność brytyjska zaczęła tworzyć ekonomiczne możliwości lepsze niż tam, gdzie żyli, w Syrii, Egipcie, Jordanii i innych miejscach. Dowody tego znajdują odbicie w wielu palestyńskich nazwiskach, które nawiązują do miejsca pochodzenie, takich jak al-Haurani (Syria) i al-Masri (Egipt).

 

Unikatowy naród, który ma setki lub tysiące lat tradycji, taki jak naród żydowski, rozwija unikatowy język, religię i kulturę. Palestyńczycy są nowym narodem, który ma bardzo niewiele specyficznie palestyńskiego – w odróżnieniu od arabskiego – w swojej kulturze, być może poza gwałtownym sprzeciwem wobec żydowskiej suwerenności i nienawiścią do Żydów, które były pielęgnowane przez ich przywódców od Amina al-Husseiniego w latach 1930.

 

Nie ma żadnych archeologicznych ani historycznych dowodów starożytnych kultur, które mogą być związane z dzisiejszymi Palestyńczykami. Żydzi, z drugiej strony, mogą wskazać na skarbnicę takich dowodów, prawdopodobnie więcej niż jakakolwiek inna istniejąca dzisiaj kultura.


Argumenty głoszące, że osiedlanie się jest nielegalne, są zazwyczaj zaczerpnięte z Konwencji Genewskiej o okupacji wojennej, która zachodzi w sytuacji wojny lub agresji, kiedy jeden kraj przejmuje fizyczną kontrolę nad częścią innego kraju. Ponieważ jednak to terytorium nie należy do żadnego kraju, obecność izraelskich żołnierzy lub osadników nie może być okupacją wojenną. A nawet gdyby było, oryginalną intencją części Konwencji Genewskiej, która zabrania narodowi przesiedlania populacji na okupowanym  terytorium, było zapobieżenie masowym wygnaniom, takim jak nazistowska deportacja niemieckich Żydów do okupowanej Polski, co nie ma nic wspólnego z dobrowolną migracją Izraelczyków do Judei i Samarii oraz Doliny Jordanu.

 

Czy jednak sam Izrael nie uważa, że jest to wojenna okupacja? Niezupełnie. W 1971 roku  Meir Szamgar, prokurator generalny Izraela, orzekł, że chociaż terytoria nie są okupowane, Izrael będzie spełniał postanowienia Hagi i Konwencji Genewskiej o ochronie cywilów na tych terytoriach, żeby ułatwić przyszły powrót arabskiej kontroli nad częścią tego terytorium w zamian za traktaty pokojowe i żeby zapobiec międzynarodowej krytyce. Innymi słowy, będziemy zachowywać się tak, jak gdyby te terytoria były okupowane.

 

W 2004 roku, w decyzji dotyczącej bariery bezpieczeństwa, prezes Sadu Najwyższego, Aharon Barak, napisał, że „punktem wyjścia dla wszystkich stron” jest, że te terytoria są pod wojenną okupacją. Była to jednak wyłącznie definicja robocza i wyraz jego opinii; Sąd w rzeczywistości nigdy nie orzekał w kwestii okupacji.  

 

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione przez Eldera of Ziyon: ta ziemia należała do państwa Izrael w 1967 roku i faktycznie także w 1948 roku. Należy dzisiaj do nas. Jesteśmy rdzennymi mieszkańcami tej ziemi, nigdy nie utraciliśmy związku z nią, mamy imprimatur prawa międzynarodowego i (jak dotąd) udawało nam się ją obronić. Jednym z naszych największych błędów w walce o światową opinię, jest niepodkreślanie tego wystarczająco mocno i wystarczająco często.  


Who owns the land

2 sierpnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 169 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk