Prawda

Sobota, 23 stycznia 2021 - 11:08

« Poprzedni Następny »


Absurdalność wymiany terytoriów


Vic Rosenthal 2019-03-02


Niedawne plotki o tym, co może być w umowie nad umowami Donalda Trumpa, wskazują, że obejmuje ona anektowanie przez Izrael części Judei i Samarii, które zwierają dużo żydowskich osiedli, i powrót do idei ”wymiany terytoriów”, w której Palestyńczycy otrzymają tereny obecnie znajdujące się za Zielona Linią.  


Nie jestem pewien, kiedy po raz pierwszy pojawiła się ta koncepcja, ale była już obecna w

Parametrach Clintona, ofercie przedstawionej podczas szczytu w Camp David w 2000 roku, którą odrzuciła OWP.


Popatrzmy na historię.


Przed 1948 rokiem cała ziemia od rzeki do morza była jednością, Pozostałością Brytyjskiego Mandatu Palestyny, ustanowionego w 1922 roku przeznaczoną na „narodową siedzibę narodu żydowskiego”. W 1947 roku Wielka Brytania miała dość rozruchów i terroryzmu zarówno ze strony Żydów, jak Arabów na terytorium Mandatu i chciała pozbyć się swoich obowiązków. Przez lata straciła zainteresowanie żydowskim domem narodowym i uznała, że jej interesom najlepiej posłuży arabskie panowanie na tym terytorium. Inni jednak, z rozmaitych powodów, nadal popierali utworzenie żydowskiego państwa.    


Istniał ogólnoświatowy ruch syjonistyczny i, oczywiście, Jiszuw, Żydzi w samej Eretz Yisrael, którzy już mieli strukturę przyszłego państwa. Istnieli chrześcijańscy syjoniści, którzy wierzyli, że ustanowienie takiego państwa będzie spełnieniem biblijnego proroctwa. Byli ludzie w USA, którzy uważali, że Żydzi zasługują na rekompensatę po Zagładzie. Byli ci, którzy widzieli państwo żydowskie jako wygodne miejsce dla milionów żydowskich uchodźców, których nikt nie chciał. I był Stalin, który widział socjalistyczne nastawienie kierownictwa Jiszuwu jako możliwego sojusznika w strategicznie bardzo ważnym regionie.  


Tak więc ONZ zaproponowała kompromis i rekomendowała podział pozostałego obszaru Mandatu na państwo żydowskie i państwo arabskie. Jewish Agency, szczęśliwa, że dostanie jakiekolwiek państwo, niezależnie od tego, jak wychudzone, zaakceptowała to, chociaż zarówno Begin, jak Ben Gurion byli niespokojni, słusznie oczekując wojny. Arabowie – tak ci, którzy żyli w Mandacie, jak narody arabskie – odrzuciły. Dlaczego Żydzi mieli w ogóle cokolwiek dostawać? Niewiążąca rekomendacja (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 181) nigdy nie została wprowadzona w życie. Jest rzeczą ważną, aby pamiętać, że była to zaledwie rekomendacja, bez żadnej mocy prawnej. Zarówno Żydzi mówiący „ONZ dała nam państwo”, jak i Abbas, który w 2016 roku wezwał do wprowadzenia w życie podziału zgodnie z wyznaczonymi w rezolucji granicami, są w błędzie.


W maju 1948 roku niepodległe państwo Izrael zostało proklamowane bez szczegółowego określenia granic (jednakże przedstawiciel ”rządu tymczasowego” napisał do prezydenta Trumana, że państwo zostało ogłoszone ”w granicach zatwierdzonych przez Zgromadzenie Ogólne... w [Rezolucji 181]”, nie ma pewności, czy ma to istotne znaczenie prawne). Przekonuje argumentacja Eugene’a Kontorovicha, że Izrael odziedziczył granice Mandatu, ponieważ nie było jednostki państwowej, która mogła zgłaszać [do tych terytoriów] jakiekolwiek roszczenia.


Natychmiast po deklaracji niepodległości kilka państw arabskich najechało na nowe państwo Izrael, ogłaszając że ich zamiarem jest zniszczenie tego państwa i wymordowanie jego żydowskich mieszkańców. Wojna zakończyła się w 1949 roku zawieszeniem broni bez pokojowego porozumienia. W 1949 roku podpisano porozumienia między Izraelem i Jordanią oraz między Izraelem i Egiptem, w których określono linie, na których znajdowały się wrogie armie w chwili ogłoszenia zawieszenia broni. Ta linia dzieląca siły zbrojne Jordanii i Izraela nazwana została „Zieloną Linią”, ponieważ Mosze Dajan podczas negocjacji z Jordańczykami nakreślił linię na mapie zieloną kredką.


Żadna ze stron (a w szczególności Arabowie) nie chciała, aby linia zawieszenia broni została formalną granicą. W porozumieniu o zawieszeniu broni stwierdza się wyraźnie, że linie  [zawieszenia broni]  nie mają politycznego znaczenia. Porozumienie z Jordanią głosi:

Artykuł II

Uznaje się zasadę, że żadne militarne ani polityczne korzyści nie powinny być osiągane w ramach zawieszenia broni zarządzonego przez Radę Bezpieczeństwa;

Uznaje się również, że żadne postanowienia tego Porozumienia nie powinny w żaden sposób uszczuplać praw, roszczeń i pozycji zainteresowanych stron w ostatecznym pokojowym porozumieniu w kwestii palestyńskiej, [gdyż] warunki tego porozumienia były podyktowane wyłącznie przez względy militarne. …  


Artykuł IV

Linie określone w artykułach V oraz VI tego Porozumienia powinny być określane jako Demarkacyjne Linie Zawieszenia Broni i zostały wytyczone zgodnie z celami i intencjami rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 16 listopada 1948 roku [UNSC 62].

Zasadniczym celem Demarkacyjnych Linii Zawieszenia Broni jest wyznaczenie linii, poza które siły zbrojne poszczególnych stron nie mogą wychodzić. …


Artykuł VI

Demarkacyjne Linie Zawieszenia Broni określone w artykułach V oraz VI tego Porozumienia, które zostały uzgodnione przez strony nie wpływają na przyszłe terytorialne uzgodnienia, linie graniczne lub roszczenia żadnej z odnośnych stron.

Podczas walk i po ich zakończeniu Jordania okupowała terytorium Judei i Samarii na wschód od Zielonej Linii, gdzie popełniła wiele zbrodni wojennych, w tym egzekucje więźniów i ludności cywilnej, czystki etniczne, zbędną destrukcję cywilnej własności, w szczególności miejsc kultu religijnego, strzelanie przez snajperów do cywilów i inne. W rok później, w 1950 roku, Jordania oficjalnie anektowała te terytoria, nazywając je wówczas (po raz pierwszy) ”Zachodnim Brzegiem”.       


Ta aneksja naruszała  Kartę Narodów Zjednoczonych i została uznana za nielegalną  przez większość państw. Jedyne kraje, które ją uznały, to Wielka Brytania, która wspierała Jordańczyków w wojnie 1948 roku i która nadal miała nadzieję na zastąpienie żydowskiego państwa panstwem arabskim, Irak, który był sojusznikiem Jordanii podczas tej wojny, oraz prawdopodobnie Pakistan.


Jordania, która przeciwstawiała się rezolucji o podziale z 1947 roku, nie utworzyła jakiegoś arabskiego panstwa w Judei i Samarii w 1949 roku. Jej celem było wchłonięcie tego terytorium.   

Dziewiętnaście lat później król Jordanii Hussein zignorował izraelskie ostrzeżenia, słuchał, zakłamanych wiadomości z Egiptu i przyłączył się do wojny – kolejnej arabskiej wojny mającej na celu zniszczenie Izraela. W efekcie Izrael zdobył kontrolę na Judeą i Samarią oraz nad wschodnią Jerozolimą, kończąc tym samym jordańską okupację i ostatecznie osiągając granice jakie powinien mieć w chwili ogłoszenia niepodległości w 1948 roku. Późniejsze traktaty z Egiptem i Jordanią ustanowiły uznane granice pomiędzy tymi krajami a Izraelem.  


Jednak Zielona Linia i nazwa ”Zachodni Brzeg” będące pzostałością dziewiętnastu lat nielegalnej, jordańskiej okupacji nigdy nie zniknęły. Mimo wyraźnej deklaracji wszystkich stron, że Zielona Linia nie jest granicą, OWP postanowiła, że jest granicą między Izraelem a nieistniejącym państwem ”Palestyna”. Izraelska obecność pomiędzy Zieloną Linią a rzeką Jordan jest uważana przez Unię Europejską i innych sympatyków Organizacji Wyzwolenia Palestyny za ”wojskową okupację”, a izraelscy Żydzi, którzy tam mieszkają nazywani są (w oparciu o absurdalnie błędną interpretację Czwartej Konwencji Genewskiej) – “nielegalnymi osadnikami.”


Jak do tego doszło to długa historia, ale uproszczone wyjaśnienie jest takie, że kłamstwo może być zaakceptowane jako prawda jeśli jest powtarzana dostateczną ilość razy przez bardzo wielu ludzi. I to właśnie się stało, kiedy KGB stworzyła naród palestyński w latach 60. ubiegłego wieku, używając do tego rozległego szantażu Europy Zachodniej przez palestyński terroryzm, wzmocnionego przez zachodnie poczucie winy i przypieczętowane nawrotem europejskiej i islamskiej nienawiści do Żydów.   


Ta idea wymiany terytoriów powinna być nie do zaakceptowania dla Izraela, ponieważ zakłada, że Judea i Samaria była w całości arabska. Dlaczego Izrael miałby rekompensować Palestyńczykom odebranie własnej ziemi?     

Kiedy następnym razem ktoś będzie wam mówił, że ”Zachodni Brzeg” to ”ziemia arabska” zapytaj ich, jak dziewiętnaście lat nielegalnej jordańskiej okupacji mogło tego dokonać.


The absurdity of land swaps

22 lutego 2019

Tłumaczenie: Andrzej KoraszewskiVic Rosenthal

Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Obecnie mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Zbędny pesymizm Marek Eyal 2019-03-02


Syjonizm

Znalezionych 183 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk