Prawda

Niedziela, 5 lipca 2020 - 02:15

« Poprzedni Następny »


Głodzenie cywilów pod nadzorem ONZ


N. Mozes 2016-01-31

Kampania w mediach społecznościowych pod hasłem “Madaya was wzywa”. Źródło “Zniesć oblężenie Madayi” Facebook 3 stycznia 2016.
Kampania w mediach społecznościowych pod hasłem “Madaya was wzywa”. Źródło “Zniesć oblężenie Madayi” Facebook 3 stycznia 2016.

Od ponad dwóch lat reżim prezydenta Baszara Al-Assada prowadził taktykę oblężenia i głodzenia na obszarach Syrii, gdzie napotykał ostry opór zbrojnych sił opozycyjnych. Główną ofiarą tej polityki była populacja cywilna. Ta strategia, choć osłabia siły opozycji, ma także na celu osłabienie cywilnego poparcia dla sił opozycyjnych, co reżim wykorzystuje jako formę nacisku na opozycję, by podpisała lokalne porozumienia o zawieszeniu broni[1].

Reżim nazywa te porozumienia (które de facto są poddaniem się przez siły opozycji) „narodowym pojednaniem” lub „lokalnymi pojednaniami”. Sam Assad powiedział w grudniu 2015 r., że osiąga się te pojednania, kiedy członkowie zbrojnej opozycji „oddają broń i wracają do normalnego życia, a rząd ułaskawia ich”[2].


Jednym godnym uwagi wyjątkiem od tej strategii jest zawieszenie broni ze stycznia 2014 r. między reżimem a siłami opozycji w dużych częściach Starego Miasta w Homs, które było pod ciężkim oblężeniem reżimu.


Według raportów ze strony opozycji, reżim regularnie łamie te porozumienia, bombardując i oblegając tereny, na których zgodził się na zawieszenie broni, wtedy kiedy uznaje to za potrzebne i zależnie od swoich postępów w terenie[3].


W dodatku do pokonania sił opozycyjnych, co uwalnia jego własne siły dla walki na innych frontach, te “pojednania” umożliwiają także reżimowi twierdzenia, że walczy z lokalnymi zbrojnymi grupami – i że nie stoi wobec powszechnego powstania z narodowymi żądaniami politycznymi. W ten sposób unika negocjacji z opcją polityczną, bo to może zaszkodzić jego pozycji i nawet doprowadzić do jego usunięcia.


W ostatnich miesiącach przedstawiciele ONZ w Syrii biorą udział w negocjowaniu takich zawieszeń broni między, z jednej strony, reżimem, a z drugiej, przedstawicielami miejscowych społeczności i siłami opozycyjnymi, w kilku regionach, gdzie trwały ciężkie walki. Tak było, na przykład, w mieście Al-Zabadani w okręgu Rif Dimaszk w północnozachodniej Syrii, gdzie reżim i siły Hezbollahu walczyły z Ahrar Al-Szam i Dżabhat Al-Nusra w dzielnicy Al-Waer na Starym Mieście w Holm. Według tych porozumień strony zgodziły się, że reżim zniesie oblężenie, a w zamian zbrojni wojownicy albo opuszczą ten teren i przejdą do okręgu Idlib, który jest pod panowaniem opozycji, albo oddadzą swoją broń. W obu wypadkach przedstawiciele ONZ uczestniczyli w rozmowach i negocjacjach, które prowadziły do porozumienia.


W mieście Kudsaja w Rif Dimaszk osiągnięto podobne porozumienie między reżimem a opozycją; w tym wypadku opozycja składała się głównie z Wolnej Armii Syryjskiej (FSA). Zgodnie z tym porozumieniem zbrojni wojownicy i cywile, którzy chcą, mogą odejść do Idlib, w zamian za co reżim znosi pięciomiesięczne oblężenie. Choć przedstawiciele ONZ nie byli obecni podczas negocjacji, które prowadziły do porozumienia, nadzorowali odejście sił opozycyjnych.


Jak wspomniano, obecność przedstawicieli ONZ zarówno podczas negocjacji, jak i realizacji porozumień osiągniętych w Al-Zabadani, Al-Waer i Kudsaja stanowi nowy element. Ci przedstawiciele wyjaśnili, że porozumienia pozwalają na dostarczenie pomocy humanitarnej do lokalnej społeczności po miesiącach, podczas których nie było to możliwe z powodu oblężenia przez reżim i jego sojuszników lub przez siły opozycyjne.


Ponadto przedstawiciele ONZ pod kierownictwem specjalnego wysłannika do Syrii, Steffana de Mistury, chwalili te porozumienia, pokładając w nich nadzieję i przedstawiając je jako model prowadzący do osiągnięcia całkowitego zawieszenia ognia w całej Syrii, jak stwierdzono w Rezolucji 2254 Rady Bezpieczeństwa ONZ – nie zwracając uwagi na fakt, że zostały osiągnięte po miesiącach oblężenia i głodzenia ludności lokalnej. Zaangażowanie ONZ w takich porozumieniach i jej postawa wobec nich – szczególnie w świetle faktu, że pojawiły się w tym samym czasie, co nasilenie wysiłków międzynarodowych, by rozwiązać kryzys syryjski i wprowadzić w życie rezolucję 2254 Rady Bezpieczeństwa – może być postrzegane przez reżim syryjski jako milcząca zgoda na taktykę oblężenia i głodzenia ludności, której używa do pokonania opozycji, oraz jako akceptacja tych „pojednań narodowych” jako sposobu zaprowadzenia spokoju.


Istotnie, wczesne oznaki akceptacji przez ONZ takich metod walki z opozycją były jasne w inicjatywie de Mistury pod hasłem “Najpierw Aleppo”, przedstawionej Radzie Bezpieczeństwa w październiku 2014 r. Ta inicjatywa dotyczyła zamrożenia walk na określonych obszarach i dostarczenia tam pomocy humanitarnej. Pierwszym celem było zajęcie się straszliwymi warunkami humanitarnymi i pozwolenie obu stronom na zwrócenie broni przeciwko Państwu Islamskiemu (ISIS), które de Mistura przedstawiał jako wroga zarówno reżimu, jak opozycji. Długoterminowym celem było stopniowe budowanie zaufania między stronami, prowadząc do negocjacji politycznych. Miasto Aleppo wybrano jako pierwszy obszar, gdzie zaprowadzi się te kroki, zarówno z powodu jego tragicznej sytuacji humanitarnej, jak i dlatego, że zbliżały się do niego oddziały ISIS. W rozmowach z reżimem o realizacji tej inicjatywy de Mistura zaakceptował wiele warunków wstępnych, włącznie z ograniczeniem inicjatywy do dzielnic, w których reżim napotkał na opór na dużą skalę i zatrzymaniem nalotów, ale dalszym prowadzeniem działań lądowych. Choć inicjatywa ostatecznie nie została zrealizowana z powodu dodatkowych żądań reżimu i sprzeciwu opozycji, odzwierciedlała ona zmianę podejścia ONZ do kryzysu – to jest, dawanie priorytetu walce z ISIS i odrzucenie żądań opozycji, by mogła walczyć zarówno z ISIS, jak z reżimem Assada. Ogólny plan de Mistury na rozwiązanie kryzysu syryjskiego jest zgodny z planem reżimu – to jest, lokalne zawieszenia broni między siłami w terenie.


Także prezydent Obama wyraził niedawno poparcie dla tego paradygmatu, ale nie wspomniał o okolicznościach, w jakich był użyty ani o jego rzeczywistych implikacjach. Na konferencji prasowej w grudniu 2015 r. podczas konferencji ONZ o zmianie klimatycznej w Paryżu, Obama powiedział: „Może się zdarzyć, jeśli proces polityczny, który John Kerry tak starannie zestawił [...] że zaczniemy widzieć przynajmniej strefy zawieszenia ognia w i wokół Syrii. Może to znaczyć, że pewne grupy opozycyjne nie będą dłużej obiektem bombardowania syryjskiego lub rosyjskiego; będą następnie rozmawiały o polityce. I powoli będziemy w stanie zwrócić uwagę wszystkich tam gdzie ona powinna być, to jest na ściganie ISIS w systematyczny sposób"[4].


Reżim Assada uważa zaangażowanie ONZ w tych porozumieniach, do których doszedł zgodnie z ustalonym przez siebie modelem, za legitymizację jego drogi do rozwiązania kryzysu syryjskiego. Z drugiej strony, rozmaite elementy opozycyjne są skrajnie krytyczne wobec udziału ONZ, stwierdzając, że organizacja ta bierze obecnie udział w oblężeniach, głodzeniu i zbrodniach popełnianych przez Assada przeciwko ludności syryjskiej.


Przypisy:

[1] Patrz MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1069, Syria Regime's Tactic Against Opponents: 'Surrender Or Starve', 13 lutego 2014.

[2] SANA News Agency (Syria), 2 grudnia 2015.

[3] Enabbaladi.org, 6 grudnia 2015.

[4] Whitehouse.gov, 1 grudnia 2015.

 

Pełen tekst opracowania zawierającego teksty porozumień, tłumaczeń z arabskiego artykułów syryjskiej opozycji i organizacji praw człowieka można w języku angielskim przeczytać tu: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8971.htm


Źródło: MEMRI, Badania i analizy Nr 1221, 26 stycznia 2016

Tłumaczenie:” Małgorzata Koraszewska  


N. Mozes
jest pracownikiem badawczym MEMRI.

 

Od Redakcji


W połowie stycznia „The Atlantic” donosił, iż z oblężonego przez sprzymierzone z rządem syryjskim siły Hezbollahu syryjskiego miasta Madaya 400 osób powinno być pilnie ewakuowanych, gdyż ich życie bez niezbędnej pomocy medycznej jest zagrożone.


Według tego doniesienia 28 osób zmarło już z głodu. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się z prośbą do syryjskiego rządu o możliwość dostarczenia pomocy medycznej.


14 stycznia 2016 pięćdziesiąt ciężarówek z żywnością dotarło do oblężonego miasta. Wcześniej, w październiku przepuszczono konwój 49 ciężarówek z żywnością po sześciu miesiącach ścisłego oblężenia. W Madai jest nadal około 40 tysięcy osób.    

 

      


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 774 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15
Jestem imigrantem z Indii. Zaczepiono mnie w Bonn w Niemczech, bo wzięto mnie za Żyda.   Uniyal   2019-11-13
Czego boją się palestyńscy przywódcy?   Toameh   2019-11-12
UE popiera Iran – czołowego kata dzieci na świecie   Rafizadeh   2019-11-06
Otwartość ONZ na turecki plan dla północnej Syrii, podczas gdy 300 tysięcy Kurdów musi uciekać   Frantzman   2019-11-04
Dlaczego Hamas popiera wojnę Erdogana   Toameh   2019-10-31
Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie   Tawil   2019-10-29
Zapowiedź wielkiej wojny?   Koraszewski   2019-10-28
Nowi „baszybuzucy” Turcji: Wolna Armia Syrii   Bekdil   2019-10-27
"Antynormalizacja" z Izraelem: prawdziwy cel   Tawil   2019-10-24
Dwa oblicza antysemityzmu   Yemini   2019-10-22
Co przyjaciele Iranu robią w Gazie   Toameh   2019-10-20
Jak Erdogan planował tę czystkę etniczną   Lowe   2019-10-17
Solidarność z Palestyńczykami – obsesyjna odskocznia do antysemityzmu   Collier   2019-10-04
Zamienione w broń palestyńskie dzieci   Roth   2019-09-28
Chrześcijanie masakrowani, media odwracają wzrok   Meotti   2019-09-27
Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18
Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14
Ewoluująca ideologia białej supremacji i jej protagoniści   i Yigal Carmon   2019-09-13
Wojna, pokój, podżegacze i podżegani   Koraszewski   2019-09-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk